Page 4

ROZJEZD

ÜILICHILI VËSEZNAMCE ěeditel redakce – Markéta energická Moreno Šéfredaktor – Michal romantický Schindler Zástupce šéfredaktora – Štefan se zájmem o kulturu Švec Kreativní Ĝeditel – Simon cizinec Brown &&& Creative – www.andandandcreative.com Editor sekce Vodafone – Martin sportovní typ Pistulka EditoĜi aËpsavci – Jindra se zájmem oËturistiku Novák, Filip hraji na kytaru HoráÝek, Martin skvçle vaĜím Groman, Jakub rád zpívám König DesignéĜi – Petr fotím, cestuji Toman, Tomáš nekuĜák Trnobranský, Jakub mladý MaĜík Manažer – Marek zajištçný Slezák ProdukÝní – Pavel zlaté povahy Matuška DTP – Aleš se závazky DuroĎ Asistenka – Lenka upĜímná Ciznerová Manažer inzerce – Marek pçkný vztah k dçtem Hammerschmied ProdukÝní sekce Vodafone – Magda sympaĨaÝka Rückschlossová

6 8 10 26 36 42 46 50 56 58 62

BedĜich vËkurzu Tvrdost vajec Láska v laborce ěešení zásadní otázky Bedna pro dçti DrsĎáci v rĶžové Zastání pro fastfoody Maskované Švýcarsko Jako tele na chĜest Kulturní mixák Kádrováci vchodĶ

123: Vodafone 68 70 72 74 76 80 82 92 93 94 96

Zprávy zËVodafonu Vodafone experti Neomezené tarify Mobilní web, aplikace PĜipojení sËVodafonem PĜedplacené karty Všechno o telefonech EkotĜída Volací jistina Vymyšleno pro ŏrmy Chytré telefony za kaÝku

Láska je grunt

Máj je lásky čas, o tom žádná. Zamilované pohledy a rdící se líčko jdou prostě ke kvetoucí přírodě víc než do  laviny. Jenomže láskou všecko teprve začíná a vztahy se můžou po čase taky pěkně zamotat. Taková hrdlička možná vydrží zasněně vrkat durch, ale co si budeme povídat, málokterá hrdlička má hypotéku. Nic, to jsem odbočil. Vztahy mezi lidmi jsou prostě hotová chemie. No a zřejmě, jak u nás máme rádi chemii i v jídle (hlavně, když je buřt za kačku), jsou i naše řeči o vztazích samá kalorie: taháme se na vařené nudli, skáčeme si na špek a podobně. O lásce říkáme rovnou, že prochází žaludkem (což taky nejspíš naznačuje, proč si po čase v tom žaludku začneme vzájemně i ležet). A protože lásku podporujeme a  na  Petříně se zrovna Karel s Hynkem přetahují o Jarmilu, kapku jsme se na to jarní třeštění mrkli. Prima muckání přejem!= michal.schindler@vodafone.com

<

Aħ NÁM NEUSCHNETE

PRAKTICKÉ TŘEŠNĚ Tady od nás máte rozkvetlé tĜešnç. MĶžete se pod nimi políbit aËnemusíte se kvĶli tomu trmácet do pĜírody. Také neobsahují žádné alergeny. A navíc neuschnou a neopadají, takže se pod nimi mĶžete líbat tĜeba celý rok.

4

TIRÁŽ Vydavatel Boomerang Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37/708, 171Ë00 Praha 7 – Troja, tel.: 244 023 201, www.bpublishing.cz, pro Vodafone Czech Republic, a. s. Tisk Helma Roto, s. r. o. Uzávçrka vydání 15. 4. 2013. Datum vydání 4. 5. 2013. Distribuce Üeská republika. Periodicita mçsíÝník. Prodej inzerce Marek Hammerschmied, e-mail: marek.hammer@ bpublishing.cz. Uzávçrka podkladĶ inzerce 6/2013 13. 5. 2013 MKÜR 15371. Láska i nory zanáší. Údaje jsou platné keËdni uzávçrky. Zmçny uvedených údajĶ nebo tiskové chyby jsou vyhrazeny. Láska z masáže. E-mail doËredakce: redakce@cilichili.cz. Kompletní ceník sËaktuálními cenami stejnç jako kompletní popis podmínek jednotlivých produktĶ aËslužeb najdete naËwww.vodafone.cz. Ë

Foto: Michael Kratochvíl, Proŏmedia

Dočtete se u nás i s obrázky

2013 | 05 | Čilichili: Chemie lásky  

Recept na lásku zatím neznáme. Změní to internet?

2013 | 05 | Čilichili: Chemie lásky  

Recept na lásku zatím neznáme. Změní to internet?