Page 24

TÉMA

Čísla digitální lásky 10Ë%

lidí, kteĜí vyzkouší internetové seznamky, je opustí bçhem 3 mçsícĶ

MUŽI NEJÜASTæJI LŽOU OË:

1. VæKU 2. VÝŠCE 3. PěÍJMU

NEJDĵLEŽITæJŠÍ VLASTNOSTI, KTERÉ HLEDÁME NAËSEZNAMKÁCH:

14Ë% Smysl pro humor 10Ë% RĶzné úchylárny

64Ë%

23Ë%

SpoleÝné zájmy

Vzhled

17Ë%

30Ë%

49Ë%

Osobnost

Fyzický vzhled

všech párĶ sezdaných vËroce 2012 se seznámilo online. PrĶmçrnç každý takový pár randil 42 mçsícĶ.

AËCO ŽENY? Ženy lžou – kdo by to Ĝekl – pĜedevším oËsvé váze. AËmožná ani nelžou, ale vçĜí, že té váhy dosáhnou, než se sËdaným vyvoleným potkají naživo. Vedle váhy lžou ženy oËpostavç aËvçku.

53Ë% UŽIVATELĵ SEZNAMEK RANDÍ SËVÍCE NEŽ JEDNOU OSOBOU 24

0Ë% SEZNAMEK 33Ë% ŽEN NA ZARUÜUJE, ŽE SE INTERNETOVÝCH DÍKY NIM VDÁTE SEZNAMKÁCH KOLIK TO STOJÍ MÍVÁ SEX PěI PrĶmçrný uživatel seznamek PRVNÍM RANDE. doËinternetového randçní investuje nçkolik set korun roÝnç. Celkovç se Ýísla seznamkového byznysu naËcelém svçtç pohybují vËmnoha miliardách dolarĶ. VËUSA uživatelé zaËseznamky utrácejí vËprĶmçru

239 $ ROÜNæ

KLUCI, NEBO HOLKY? Uživatelé seznamek jsou zË52Ɠ% muži aËze 48Ɠ% ženy, pomçr se mçní sËvçkem. DoË26Ëlet vçku pĜevažují muži, ale nad 48 rokĶ je vËseznamkách dvakrát víc žen.

20Ë%

vztahĶ se dnes navazuje online

JAK JSOU NAËTOM GRÁZLÍCI? Ženy, alespoĎ podle toho, co oËsobç tvrdí, hledají mnohem Ýastçji hodné kluky než grázlíky. Zatímco pro hodné kluky se vyslovilo 38Ɠ% žen, grázlíka hledá 15Ɠ% zËnich. Nerozhodných, tedy hledajících mix mezi hodným klukem aËgrázlíkem, je 34Ɠ%. Muži hledají podle svých slov nejÝastçji zabezpeÝenou ženu sËvlastní kariérou (42 %), holku odvedle (34Ɠ%) aËkrásnou, atraktivní ženu (24 %). To zní krásnç, viáte?

<

2013 | 05 | Čilichili: Chemie lásky  

Recept na lásku zatím neznáme. Změní to internet?

2013 | 05 | Čilichili: Chemie lásky  

Recept na lásku zatím neznáme. Změní to internet?