Page 19

<

JEJÍ VÝSLEDKY

AHOJ, MOHL BYCH Tæ NæKAM POZVAT AËKOUPIT TI NæJAKÝ DÁREK?

www.stesti.cz www.seznamka.c z

www.znamost.cz/seznamka.php

ww

www.krestanskaseznamka. cz

7 2

ka-harmonie-hledani-stesti.htm l seznam e.cz/ ergi n e ni www.laskajelask t o a.com iv w.z www.eseznamk a.wz .cz

2 0

ANDREAIVOVA

162

AHOJEKY JA JSEM RADEK RAD SEZNAMIT SE ODEPIS VIC INVORMACE SMS NAËMOBILU JU

Ahoj, vidíš aËzrovna kávovar bych nezatracoval. Já uËnçj sice potkávám prakticky jen pánské kolegy, natož zajímavou ženu, ale co by byl svçt bez kávy :) Takže jestli ti padnu aspoĎ trochu doËoka, mĶžeme tĜeba naËnçjakou kávu vyrazit aËpoznat, jestli jsme jeden pro druhého dostateÝnç zajímaví. Milan

ČiliChili | 5 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

53 Ahoj odpovídám naËtvĶj inzerát aËposílám ti oËsobç pár ĜádkĶ David36kozoroh,174/75 veselá mysl Praha. Pracuju jako kanceláĜská krysa aËveËvolném Ýase volejbal, prkno, brusle, kolo, chaloupka, pes, vaĜení, cestování, courání poËhorách vËKrakonošovç aËtaky obÝas jako pán bleskĶ krotím el. proud zatím ahoj aËpçkný den ti pĜeje David. PS. Budu rád, když pošleš pár ĜádkĶ

20

73

CELKEM ODPOVæDÍ

Vážená sleÝno, podávám pĜihlášku doËvašeho výbçrového Ĝízení. Je mi 35 let, pĶvodem jsem zËHané. Vystudoval jsem vysokou školu popeláĜskou, ale vçnuji se kosmonautice. Mezi mé zájmy patĜí cyklistika, turistika, vaĜení, masáže, míchání exotických nápojĶ aËsamozĜejmç Lego. Život beru sËhumorem, aËproto tvrdím: sËúsmçvem jde všechno líp! SËpozdravem váš soutçžící.

DOBRÝ DEN. PěEDPOKLÁDÁM, ŽE UŽ BUDETE MÍT SPOUSTU POZVÁNÍ NAËDOBROU VEÜEěI, ALE CO TAKOVÉ POZVÁNÍ NAËSNÍDANI? TěEBA NAËPARNÍKU. PETR

19

2013 | 05 | Čilichili: Chemie lásky  

Recept na lásku zatím neznáme. Změní to internet?

2013 | 05 | Čilichili: Chemie lásky  

Recept na lásku zatím neznáme. Změní to internet?