Page 16

TÉMA

ŠEREDOVÉ AËŠEREDKY theuglybugball.com Anglický projekt, který vzal zaËbernou minci fakt, že polovina AngliÝanĶ je škaredých aËoškliví lidé se lépe seznamují poËinternetu než vËhospodç. Nakolik jsou ta tvrzení pravdivá, je tçžko Ĝíct, ale seznamka už oslavila první svatbu.

UNIFORMY LETÍ uniformdating.com Než se ze seznamek stala obecnç akceptovaná zábava, sjíždçli je hlavnç lidé se speciŏckým zamçĜením. Jinými slovy – sËfetišem. TĜeba se slabostí pro uniformy. Dává to tak trochu smysl. Když budete postávat pĜed hasiÝárnou nebo pĜed policejní stanicí aËsvĶdnç mrkat, mĶžete namísto naËrande skonÝit vËklepetech. NaËstránkách Uniform Dating najdete vztahuchtivého nositele uniformy daleko efektivnçji aËbezpeÝnçji. VYMæčME SI MIKROBY! stdmatch.net Partnery mĶže spojovat leccos. SpoleÝná láska keËzvíĜatĶm, strach zËvýšek anebo sdílená pohlavní choroba. Ti poslední se doufejme seznámili naËSTD (Sexualy Transmitted Disease) Match, protože, pĜiznejme si, zkoušet najít nçkoho takového tĜeba vËbaru je docela složité. OËmetodç pokus-omyl ani nemluvç.

PODLE POSLEDNÍCH PRĵZKUMĵ MÁ AŽ 80Ɠ% ŽEN GENITÁLNÍ PAPILOMAVIRUS – JINAK HPV

„MÁME HPV!!!“

CO TAKHLE... howaboutwe.com Ohromnç úspçšná stránka, která (jak sama tvrdí) „vrací srandu doËinternetového randçní“. Založili ji kamarádi zËBrooklynu Aaron Schildkrout aËBrian Schechter, kteĜí pĜišli naËjednoduchý nápad, jak se vyhnout trapnému tichu naËprvním rande. NaËstránce uživatelé nevyplĎují jen osobní proŏl, ale hlavnç navrhují, kam by sËnimi potenciální zájemce mohl zajít. MĶžete napsat: „Co takhle zajít doËsportbaru naËfotbálek?“ Nebo „Co takhle uspoĜádat spiritistickou seanci aËvyvolat ducha mého kĜeÝka?“ Jestli se nçkdo ozve, máte minimálnç šanci, že naËprvním rande budete mít nçco spoleÝného. TĜeba náklonnost kËmrtvým mazlíÝkĶm.

Jméno téhle stránky (vËpĜekladu Ples ošklivých hmyzákĶ) možná pochází ze staré disneyovky Summer Magic (1963). VËní je písniÝka, kde se zpívá:

Once aËlonely caterpillar sat and cried To aËsympathetic beetle by his side I’ve got nobody to hug I’m such an ug-i-ly bug Then aËspider and aËdragonŐy replied If you’re serious and want to win aËbride Come along with us, To the glorious annual ugly bug ball (PláÝe smutná housenka kËbrouÝkovi, kterého zná: „Nemám koho obejmout protože jsem šeredná.“ Pavouk sËvážkou Ĝekli jí: „Máš-li dost svých smutných dnĶ, pojá si najít ženicha naËPles hnusných hmyzákĶ.“)

Tahle opravdu zábavná stránka má

5 MILIONĵ ÜLENĵ

12

JAZYKY SI VËNÍ DOMLOUVAJÍ NEJRĵZNæJŠÍ ŠÍLENÁ DOBRODRUŽSTVÍ JAKO JEDINÁ SEZNAMOVACÍ STRÁNKA ZARUÜUJE POKAŽDÉ OPRAVDOVÉ RANDE. JAKOŽE NAŽIVO.

16

Zkuste všechny divné seznamky najednou, třeba vám to vyjde.

2013 | 05 | Čilichili: Chemie lásky  

Recept na lásku zatím neznáme. Změní to internet?

2013 | 05 | Čilichili: Chemie lásky  

Recept na lásku zatím neznáme. Změní to internet?