Page 12

TÉMA Není to tak dávno, kdy páry seznámené na internetu vyvo- (hledá je 64 % uživatelů), jejichž párování logicky tvoří lávaly ve společnosti houštiny zvednutých obočí. Když jednu z hlavních položek v tajných algoritmech. A v tom se podíváte do statistik, zjistíte, že v roce 1997 se online vězí druhý háček. Společné zájmy totiž nejsou podle vztarandění věnovalo pouhých 7 % lidí. Možná že jich bylo hových psychologů pro partnerské štěstí vůbec důlevíc, ale na virtuální seznamky se pohlíželo jako na shro- žité. V jedné z největších mezinárodních studií z roku maždiště úchylů a peďourů a ne každý byl ochoten se 2010 (účastnilo se jí 23 000 lidí z Velké Británie, Austrák  takové zvrhlosti přiznat. lie a Německa) se „společné Dnes, kdy trávíme na interzájmy“ do celkové spokojenosti ve vztahu promítly mizinetu v  průměru 15 hodin týdně, je všechno jinak. Intervými 0,5 %. netovému seznamování proNavzdory tvrzení, že své padla skoro čtvrtina z  nás rovnice zakládají na „letech a stal se z něj legitimní byznys. empirického a  klinického Existují stránky, které dávají studia sezdaných párů“, dohromady lidi podle sexutoho seznamovací algoritmy álních preferencí, vzhledu, moc nedokážou. Odfiltrují genetických parametrů, ale část kandidátů, v lepším příi chemické kompatibility. Zdašéfporadkynç stránky Chemistry.com Helen Fischerová padě úplných mimoňů, popříleka nejvíc seznamek na to jde padě zvýrazní někoho, koho matematicky. S tvrzením, že „TO, JESTLI AËJAK SI SËPROTæJŠKEM BUDEME bychom sami v záplavě inzevám partnera vyhledá pomocí ROZUMæT, NEJSME SCHOPNI ROZPOZNAT, rátů přehlédli. Není to ovšem matematického algoritmu, DOKUD HO NEPOTKÁME TVÁěÍ VËTVÁě.“ příliš rozdílné od toho, když si přišla jako první stránka eHarPsycholog Eli J. Finkel necháte z nabídky vyjet jenom mony v roce 2000. Zakrátko vysokoškolsky vzdělané blonnásledovaly portály PerfectMatch, OKCuALGORITMUS ďáky ve věku 30–40 s obvodem hrudníku nad pid a další a další a všichni tvrdili, že jen ta LÁSKY metr dvacet. Konečný výběr ovšem bude opět jejich rovnice zaručuje nejspolehlivější nale- podle seznamky OKCupid: jen na vás samotných, a sofistikovaný prození životní lásky. ces vybírání se tak vrací ke starému dobrému ZaÝne se vyplĎováním šmírování fotek na profilech. Při něm přitom STATISTIKA, CO NEMÁ CENNÉ ÚDAJE vstupních dotazníkĶ. Jde máme tendenci vybírat si potenciální partnery Reklamy největších seznamovacích portálů a partnerky stejně jako zboží v internetovém oËotázky typu: „Jak Ýasto se tak dlouho přebíjely v chlubení se zázračobchodě. Jinými slovy – vybírat, až přebereme si Ýistíte zuby?“ „Máte rádi nou rovnicí lásky, až se o jejich tajemství začali a nevybereme si nic. strašidelné ŏlmy?“ atd. zajímat opravdoví vědátoři. A zjistili, že je to Prosté párování stejných všechno trochu jinak. Hlavní problém vězí HARMONIE DĚKOVNÝCH DOPISŮ odpovçdí ale nestaÝí. Když v tom, že seznamky slibují zázračný elektroAť už se necháte na internetu seznamovat dáte dohromady dva lidi, nický elixír lásky, ale nedělají v podstatě nic matematickým kódem nebo chemickým slokteĜí „jsou rádi centrem jiného, než že se snaží nalézt ve změti dat páry pozornosti“, tak si zadçláváte žením vašeho podpaží, online seznamky jsou s určitou kompatibilitou. V takovém přístupu lidská záležitost. Pravidelně sice krmí média naËprĶšvih. Uživatelé ale je několik háčků. Za prvé, lidé v poskytorádoby vědeckými zprávami typu: „Páry, které seznamky proto vypisují vání dat lžou, a to tak, že hodně a především se seznámily prostřednictvím eHarmony, iËideální odpovçdi svého v údajích, které protějšky považují za důleŏktivního partnera. Aby bylo vykazují lepší schopnost řešit své partnerské žité. Například ženy nejčastěji upravují údaje neshody než páry seznámené běžným způvše ještç pĜesnçjší, oznaÝují o své váze a postavě, zatímco muži mlží nejuËkaždého povahového rysu, sobem.“ Ve skutečnosti ale není žádná z nich častěji o věku a výšce. Skoro polovina uživaschopna svá tvrzení doložit jinak než prostředzaËjak dĶležitý ho považují. telů seznamek přitom považuje fyzický vzhled Samotný algoritmus pak nictvím anket a děkovných dopisů. Jinými slovy potenciálního partnera za druhý nejdůleži– jejich tvrzení je věrohodné asi jako chlubení už jen vyhledává partnera, tější atribut. Předčí ho jenom „společné zájmy“ věštců a tvůrců horoskopů. který nejvíce vyhovuje vašim

„ZAMILOVANOST NENÍ NIÜÍM JINÝM NEŽ NALEZENÍM ÜLOVæKA SE SPRÁVNÝMËPROFILEM HORMONĵ“

oÝekáváním, aËposuzuje, nakolik splĎujete oÝekávání jeho.

12

<

2013 | 05 | Čilichili: Chemie lásky  

Recept na lásku zatím neznáme. Změní to internet?

2013 | 05 | Čilichili: Chemie lásky  

Recept na lásku zatím neznáme. Změní to internet?