__MAIN_TEXT__

Page 1

Sdílení, nebo život

Prubněte, jak se realita stěhuje na sociální sítě, a sdílejte tištěný časák na Facebooku.

Vybrané telefony a tarify Vodafonu plus porce pěkně ostrého čtení | www.cilichili.cz | 4 | 2013


Copyright © 2013 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Tvoje živá galerie

Umíš si vychutnat život?

THE OFFICIAL SMARTPHONE


ROZJEZD Fakebook

Babovĥesky Film Veselá komedie pro normální lidiĆky

Kopání do zadku Kopání do koulí

Otevĥenost kritice |

Nadhled|

Neukĥivdĕná noblesa

Kdo sám nenatoĆil Àlm, ten smí jenom chválit.

Babovĥesky Babovĥesky si bĕhem prvního víkendu v kinech vydĕlaly na další tĥi pokraĆování. Už teĐ se mĭžete tĕšit na Jana Dolanského s oveĆkou a Lucku VondráĆkovou s hrochem. Toto se líbí 6 000 000 lidiĆek. Milan: Ty vado s hrochem! To je bžunda :-D :-D :-D A bude to ten hroch s jednim, nebo se dvĕma hrbama? JulĆa: Já mám ráda prdĕní. Mohlo by být v pĥíštím díle nĕco o prdĕní?

Krkání do rytmu Vtipy s výkaly

Babovĥesky Babovĥesky vidĕlo za první týden 265 000 lidí. Což je dĭkaz, že na Àlmové kritiky mĭžeme hledĕt se shovívavým, tolerantním úsmĕvem. Hlavnĕ na tebe, ty náno SpáĆilová! Toto se nelíbí Vojtĕch Rynda, Jan Gregor, Jiĥí Peğás a 5 dalších Mirka SpáĆilová: Babovĥesky mohly být dobrý Àlm, kdyby je natoĆil nĕkdo jiný, s jinými herci a o nĕĆem jiném. Kamil Fila: Zajímavá je interakce hercĭ, co nehrají, že hrají, a nehercĭ, co hrají, že nehrají. Milan Tesaĥ: Podobnĕ zajímavý je poĆet osobností intelektuálního svĕta, které mají potĥebu se k té nenároĆné lidové komedii vyjádĥit. Je to snad každý. Umberto Eco: Taky mi pĥijde.

Babovĥesky: Druhý díl sponzoruje veselý hrášek Plynda, takže se v pĥíštích Babovĥeskách bude prdĕt každé dvĕ minuty. A obĆas z toho bude i nĕco víc :-D :-D :-D

Tomáš Baldýnský: Já bych to prdĕní úplnĕ nezatracoval. František Fuka: Všichni víme proĆ.

JulĆa: :-D :-D :-D :-D Venca: ProĆ dĕláte ty velký D? BlanĆa: Miluju paní Lucku Bílou, je to opravdová dáma. Nemohla by v pĥíštím díle poblít pana Vydru?

Foto: Proŏmedia, Shutterstock

Babovĥesky: Díky za tip! Každopádnĕ hrášek Plynda si pro pĥíštĕ zaplatil píseğ Plyn už syĆí z trouby ven :-D :-D BlanĆa: C-: C-: C-: C-: C-: C-:

JarĆa: Cywe teĐ sem si zlomila hlavu!

ČiliChili | 4 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Zdenĕk Troška: Podívejte se, já vám nerozumim. Já dĕlám Àlmy pro obyĆejný lidi, ne pro závistivý zakomplexovaný pozéry z novin. Lidi prostĕ obĆas potĥebujou vypnout mozek. Bĥéīa: Ugh..brbmh..fufehe..huīát! Zdenĕk Troška: Díky, Bĥéīo. Vezmĕte si z nĕj pĥíklad, nuly.

Babovĥesky Babovĥesky získaly ąeského lva za intelektuálnĕ nejpodnĕtnĕjší Ćeský Àlm posledních 50 let. Vyprovokovaly jednoznaĆnĕ nejvíc recenzí, rozborĭ a kritik napĥíĆ obory a žánry. Gratulujeme!

3


ROZJEZD

Dočtete se u nás i s obrázky 6 8 10 14 28 34 40 44 50 56 58 64

BedĜich naËpho Stavebnictví dçlá doËpotravin Katalog zËblešáku Vystavujem životy Hadry zËblogĶ Ülánek pro rychlé Ýtení PaĜením proti AIDS VËkĶži DJe Pražák veËŠvédsku JehĎátko Kultura naËbuben. Teda naËduben Oko ÜILICHILI

Virtuální bačkorář

Když jsem vlezl na Facebook poprvé, chtělo to po mně i datum a místo narození. Ale co je komu do toho, no ne? Takže jsem tam bouchnul březen 1948 a TápiósZprávy zËVodafonu zentmárton. Prolezlo to. Přišel březen. Nic. Facebook Vodafone experti u nás používalo pár lidí. Další březen. Dva kolegové: Férové tarify „Hele, ty máš narozky?“ „Heh, nemám. To je taková legStudentská nabídka race...“ Trocha trapného ticha, ale dalo se to. Pak se ovTarify naËmíru šem na FB rozmohlo upozorňování na výročí, takže Mobilní web aËaplikace loni už těch dotazů bylo víc a sešlo i z jedné menší oslavy, chystané jaPĜipojení sËVodafonem ko překvapení. Přes šedesát mi sice hádal málokdo, ale sichr je sichr. PĜedplacené karty Říkal jsem si, jasně, něco s tím udělám, mám na to rok... No. Letos asi Všechno oËtelefonech deset gratulací, tři neodmítnutelné dary a hromada dost trapných PĜíslušenství omluv. Takže jsem se dokopal ty narozeVolací jistina niny na FB najít a schovat. Protože koho Omluva T Vymyšleno pro ŏrmy by před lety napadlo, že mi bude datum Nabídky mçsíce vymyšlené pro formulář na nějaké sociální síti takhle zasahovat do života? Trochu jsme se na tohle stěhování reality V předminulém vydání jsme těm, kte- na sociální sítě mrknuli a zjistili neuvěřiří uvažují o sebevraždě, v článku „Jak telné věci. Ani bych se moc nedivil, kdyna to“ doporučili volat číslo 222 580 697. by se napřesrok ozvali z Maďarska, že se Neuvedli jsme přitom, kam vede. Je to mi v Tapiószentmártonu na poště hrotelefon na Pražskou linku důvěry, kte- madí důchod...= rá má dlouholeté zkušenosti s prevencí michal.schindler@vodafone.com sebevražd. Omlouváme se za neúplnou informaci, která mohla zavádět. Doporučujeme volat na Pražskou linku důvěry těm, kteří se nacházejí v náročných životních situacích. =

123: Vodafone 67 68 70 72 73 74 76 80 82 92 93 94 96

Telefon z čísla o depresích

<

<

4

ÜILICHILI VËSÍTI ěeditel redakce – Markéta VytvoĜit skupinu Moreno Šéfredaktor – Michal Centrum aplikací Schindler Zástupce šéfredaktora – Štefan PĜidat Švec Kreativní Ĝeditel – Simon VytvoĜit stránku Brown &&& Creative – www.andandandcreative.com Editor sekce Vodafone – Martin Poznámky Pistulka EditoĜi aËpsavci – Jindra Objevujte stránky Novák, Filip Lišta záložek HoráÝek, Martin ŠĨouchnutí Groman, Jakub Hudba König DesignéĜi – Petr Fotky Toman, Tomáš Rodina Trnobranský, Jakub Sdílet odkazËMaĜík Manažer – Marek To se mi líbí Slezák ProdukÝní – Pavel Upravit proŏl Matuška DTP – Aleš Související pĜíspçvek DuroĎ Asistenka – Lenka Stav Ciznerová Manažer inzerce – Marek Sponzorováno Hammerschmied ProdukÝní sekce Vodafone – Magda Zprávy Rückschlossová

TIRÁŽ Vydavatel Boomerang Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37/708, 171Ë00 Praha 7 – Troja, tel.: 244 023 201, www.bpublishing.cz, pro Vodafone Czech Republic, a. s. Tisk Helma Roto, s. r. o. Uzávçrka vydání 15. 3. 2013. Datum vydání 1. 4. 2013. Distribuce Üeská republika. Periodicita mçsíÝník. Prodej inzerce Marek Hammerschmied, e-mail: marek.hammer@bpublishing.cz. Uzávçrka podkladĶ inzerce 5/2013 13. 4. 2013 MKÜR 15371. Co se vám honí stravou? Údaje jsou platné keËdni uzávçrky. Zmçny uvedených údajĶ nebo tiskové chyby jsou vyhrazeny. Sdílej kaĨuš. E-mail doËredakce: redakce@cilichili.cz. Kompletní ceník sËaktuálními cenami stejnç jako kompletní popis podmínek jednotlivých produktĶ aËslužeb najdete naËwww.vodafone.cz.


Duel

Pes : Kočka Vçtšinou funguje jako hlídaÝ

1:0

Zlodçji jsou jí ukradení

Má radost, iËkdyž se jde sËkošem

1:0

Dçlá ksichty iËnad ukradenou šunkou

Bçhá leda zaËklackem nebo ocasem

0:1

Chytá myši, odhání polétavou havçĨ

Drtivou vçtšinu je možné vycviÝit

1:0

ZacviÝí sËvámi, kdybyste ji chtçli omezovat

Musí se venÝit aËpak všecko zaprasí

0:1

Umí chodit naËzáchod aËje Ýistotná

Pes je nejlepší pĜítel Ýlovçka

1:0

Ülovçk je nejlepší pĜítel koÝky

4:2 NOVÉ TRENDY VËKARTOGRAFII

Kočka má nakonec až překvapivě špatné skóre. Málokdo je holt taková osobnost, aby snesl, jak na něj kočka setrvale dlabe.

ZËVESMÍRU

SONDA CURIOSITY SE POKUSILA SVLÉKNOUT DONAHA POTÉ, CO ZJISTILA, ŽE UŽ NAËZEMI NIKOHO NEZAJÍMÁ. ANI POTÉ SE SITUACE NEZLEPŠILA.

Výzkum roku

MAPA BRNA V MĚŘÍTKU 2:1 Podrobnçjší než skuteÝnost! VËpĜíštím Ýísle zËŽabovĜesk.

T

Pornografie je užitečná

Vědci z Centra pro výzkum médií v kanadském Québeku zjistili, že slovo „pornografie“ v názvu časopiseckého článku přiláká ke čtení až 80 procent čtenářů. Pornografie přitahuje pozornost bez ohledu na pohlaví a délku. Délku článku. Sdružení tiskových magnátů okamžitě vydalo prohlášení, že zařazuje Ze sportu pornografii na  seznam T kouzelných slov hned vedle univerzálních zvyšovatelů nákladu, jako jsou „konec celulitidy“ Fotbalisté jednoho z mnoha fotbalových a „Hitler“.= klubů prohráli v utkání jedné z lig. „Příště musíme být na hřišti aktivnější,“ uvedl trenér po zápase.=

Debakl se odvrátit nepodařilo Foto: Proŏmedia

<

<

ČiliChili | 4 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Bleskově

T

TISÍCE EKOLOGŮ PO CELÉM SVĚTĚ OD VČEREJŠKA PROTESTUJÍ PROTI VŠEMU. Za dçjištç olympijských her vËroce 2024 byl zvolen Facebook. Vietnamský pĜedškolák vystudoval Vysokou školu ekonomickou. Karlovy Vary zvou na tradiÝní staroÝeské slavnosti. PĜijeáte ochutnat briošky, boršÝ aËpelmenç! Varování: Heroin zËAlbánie obsahuje konzervant E12312. PĜi nadmçrné konzumaci mĶže zpĶsobovat vyrážku aËprĶjem!

5


ROZJEZD

Pavlač Emila Hakla

T

Teskně hučí procesor Když je člověk hezký, chytrý, zajímavý, vzdělaný, sexy, má přehled, rozhled, auťák, fajn vztahy, prima rachotu, a ještě ke všemu se umí odvázat, proč to na sebe neprozradit? Na sebehodnocení není nic špatného, zvlášť když se zakládá na faktech. Potíž je, kde a komu to říct. No jistě – sociální sítě jsou od toho. To je ještě snesitelnější možnost, poslouchat rozsáhlé tirády v baru nebo v práci může být náročnější. Nemusí však jít nutně o cílenou prezentaci. dobře zná její bratr, který zároveň zná jejího manžela. Loni jedna žena střed- A hlavně že je boyfriend blízký známý jejího šéfa, dluních let pověsila na síť ží mu nějaké peníze, stejně jako bratrovi, který je nafotky se svým boyfrien- víc na chlapy. Ona tím pádem dlužila všem vysvětlení, dem, aniž tušila, že ho nedopadlo to dobře, vyletěla z redakce, následoval rozvod. A to všechno jen proto, že se jednou v životě uvolnila a  řekla si – o  co jde, jenom se smějeme do foťáku, a nevšimla si, že ji přítelova pravice drží v místech, za která se obvykle náhodní kolemjdoucí nechytají. Nadšeně tam ty snímky nalila a šla spát, aby byla včas v práci. Jaká je další možnost – potřeba komunikace. Na níž není nic špatného, pokud vás zrovna nelapí do jemně utkaných sítí šikovný psychopat. A když, tak je zase dobré, že ho patrně naživo nikdy nepotkáte. Z odstupu se dá vydržet leccos. Každopádně jde pořád o vztahy, což je pozitivní zpráva.

56 – Pho

6

Když chci vidět svého vnuka, mrknu se na YouTube. Mám na výběr 4 klipy – na jednom spí, na druhém na něj kdosi mluví mně neznámým jazykem, na dalším se mračí, na čtvrtém opět spí a ve spaní usilovně otevírá a zavírá obě ručičky. Face to face jsem ho zatím neviděl, ale netlačím na pilu. Podstatné je neztrácet naději.=

<

Byznys a marketing

Vzhledem kËnarĶstajícímu poÝtu pĜírodních katastrof aËnadcházejících koncĶ svçta se do plánování prodejĶ celosvçtovç zaÝíná zapoÝítávat nový model spotĜebitelského chování – hystery shopping. UmožĎuje zejména výprodej zboží tçsnç pĜed datem použitelnosti.

Píše Ž.I.V.O.T, kreslí Nikkarin


USNADčUJEME VÁM ŽIVOT

UŽITEČNÝ KROKOMĚR Návod: Pokaždé, když ujdete krok, vybarvçte ÝtvereÝek. Zaplnçná tabulka znamená skoro 10Ë000 ušlých krokĶ.

ČiliChili | 4 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

7


ROZJEZD

Byznys

T

Realitky končí s počítáním místností T

Ty moje keško Oblíbenou ou geolokační síť FourSquare začíná válcovat nová vá sociální síť SixtyNineSquare, která sice zveřejňujee polohy svých uživatelů pouze přes noc, ale dokáže že si je pamatovat a navrhuje uživatelům takové, které eré dosud nevyzkoušeli. V nové verzi prý dokonce začne vytipovávat uživatele s podobnými dobnými oblíbenými polohami a nabízett setkání. =

Nová generace realitních makléřů si u svých zaměstnavatelů vymohla konec praxe počítání místností v inzerátech. „Šifry jako 3+1 nebo 5+2 jsou pro absolventy současného školství za hranicí spočitatelnosti,“ uvedl jeden z mladších makléřů na svém Facebooku. „Jsem rád, že naši šéfové přijali moderní způsob popisu realit ve tvaru obývák-ložnička-kuchyňka-pokojík. Mimochodem nemáte zájem o útulné hnízdečko kuchyňský kout-záchod-sklep?“ =

<

Velký sestr

FACEBOOK MAŽE KACHNY

<

KLASA

POTRAVINA ROKU LékaĜi aËpotravináĜi vyhlásili potravinu roku. Neobsahuje cukr, sĶl, konzervanty, umçlá barviva ani éÝka. Gratulujeme! Šetření na pravém místě

Kachní tváĜ sËvyšpulenou pusou, tzv.Ëduckface, se stala na Facebooku módou. Sociální síĨ ale zaÝala proŏly uživatelĶ sËduckface hromadnç mazat kvĶli tomu, že deformují tváĜe aËuživatelé kvĶli nim nejsou poznat. Jako mnohem pĜirozençjší aËpodobnçjší skuteÝným výrazĶm obliÝeje doporuÝuje Facebook používat pigface, cowface aËdonkeyface.

T

Doktoři jdou na pracák Tisíce nemocnic v celé Evropské unii byly náhle zrušeny. Důvod tajemného opatření, které učinilo nezaměstnané z více než 40 procent evropských lékařů, byl oznámen na výstupu z konference ministrů zdravotnictví evropských zemí. Podle tiskového mluvčího konference byly nemocnice zrušeny po zveřejnění průzkumu, podle kterého si většina Evropanů přeje zemřít doma. =

<

DALŠÍ POKYNY

PRO VÍCE INFORMACÍ O RAKOVINĚ PLIC POKRAČUJTE PROSÍM V KOUŘENÍ.

8

T

Vědecký průlom

T

Lobotomie chladí vášně Američtí vědci zjistili, že lobotomie výrazně snižuje riziko výskytu názorových onemocnění. Podle nové studie by plošně aplikovaná lobotomie v podstatě vyřešila názorové problémy napříč populací atd. Snížil by se počet trestných činů ublížení na zdraví, zefektivnil by se výkon státní správy i jednotlivých organizací. WHO plánuje propagaci lobotomie po celém světě, její pozitivní vliv chce testovat v zákonodárných institucích vybraných zemí za účelem zklidnění tamní politické scény. Podle neověřených informací probíhá pilotní testování už několik let právě u nás. =

<

Foto: Proŏmedia

Svět sociálních sítí


ROZJEZD Čumenda

Katalog z blešáku

Trh v pražské Kolbence je svět sám pro sebe. Jeho zvláštní estetika zaujala fotografa Michala Veltruského.

„Kombinace místních prodejců, nabízeného sortimentu, kupujících, všudypřítomného chaosu a okolních zchátralých továrních budov asociuje spíše země vzdálené stovky kilometrů směrem na východ,“ říká Michal. Neuvěřitelnou nabídku všemožného sortimentu, který ze všeho nejvíc připomíná vykradený byt, vměstnal do podoby ikonického katalogu, přidal skutečné ceny, za které se na blešáku věci nabízejí, a názvy prodávaných kousků. Blešák v Kolbence tím v jeho fotkách ožil. =

Fotil: Michal Veltruský, www.michalveltrusky.com

<

10


Ä&#x152;iliChili | 4 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

11


ROZJEZD Čumenda

12


PRODEJCI, SNAŽÍCÍ SE NA ROZTAŽENÉ DECE ZBAVIT SORTIMENTU, AŽ NÁPADNæ PěIPOMÍNAJÍCÍHO VYKRADENÝ BYT.

ČiliChili | 4 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

13


TÉMA

Nežijeme. Místo toho se nahráváme. Když má kapela koncert v klubu, nevidí diváky, ale mobily, které na ni míří. Svůj život posíláme na síť, aby se na něj mohli všichni podívat. Nežijeme pro sebe, ale pro svůj facebookový profil. Text: Jiří Holubec, Ladislav Loukota Ilustrace: &&& Creative Foto: Profimedia, Jiří Siostrzonek, Ellie Harrisonová, archiv

14


V ONLINE ŘETĚZECH POěÁD Půlka uživatelů Facebooku si ho zapíná každý den.

ÜÍM MLADŠÍ, TÍM VÍC Pokud vám je nad čtyřicet, máte na Facebooku průměrně 100 přátel. Třicátníci jich mají asi tak 200. A  lidi kolem dvaceti nebo -nácti přes 400.

KËNIÜEMU Váš průměrný facebookový post se zobrazí asi jen 12 procentům vašich kamarádů.

ČiliChili | 4 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

15


TÉMA Sociální sítě jsou užitečná věc. Pomáhají nám pěstovat vztahy a potkávat nové lidi i mimo obrazovku. Problém je v tom, že se nám snadno vymknou z rukou. Z dobrého sluhy je, jak známo, špatný pán. Skoro čtvrtina Američanů, konkrétně 24 %, přiznala ve studii o používání sociálních sítí, že si kvůli pečlivé dokumentaci, sestavování nejvtipnějších tweetů a hledání nejvhodnějšího úhlu pro pořízení fotky s Instagramem často zapomene užít oslavu, koncert, výstavu či setkání s přáteli. A to jsou jenom ti, kteří si to umějí přiznat. Celých 39 % Američanů se podle Badoo věnuje online vztahům více než vztahům skutečným. Celá pětina pak dává virtuálním konverzacím přednost a třetina přiznává, že online se s někým novým seznámí častěji než offline.

PŘÍPAD JEDNÉ PANÍ Yvette Vickersová, bývalá Playmate a hvězda béčkových filmů z 50. let, zemřela někdy v roce 2010. Kdy přesně, to se neví. Podle výsledků pitvy ležela ve svém domě mrtvá možná i rok, než její tělo v dubnu 2011 objevila sousedka. Ta si všimla nejen plné schránky a pavučin, ale vzpomněla si, že Yvette už hodně dlouho neviděla, rozbila okénko na vchodových dveřích, odemkla si a skrze tuny pošty a poházeného oblečení se dostala až do ložnice. Tělo staré paní tam leželo téměř mumifikováno u stále běžícího radiátoru a ve svitu zářící obrazovky stále zapnutého počítače. Zpráva o její osamělé smrti vyšla v Los Angeles Times a během čtrnácti dnů se stala předmětem 16 057 příspěvků na Facebooku a 881 tweetů. Bývalá ikona béčkových hororů se stala

CHYTRÁCI KDYŽ JSTE NAŠTVALI ZÁKAZNÍKA DěÍV, ěEKL TO ŠESTI KAMARÁDĵM. KDYŽ HO NAŠTVETE DNESKA, ěEKNE TO 6000 KAMARÁDĵ. Jeff Bezos, šéf Amazon.com

NEMYSLI SI, ŽE JSI FOTOGRAF, JENOM PROTO, ŽE MÁŠ INSTAGRAM Babiččiny internetové tipy

TWITTER JE SUPER ZPĵSOB, JAK ěÍCT CELÉMU SVæTU, ŽE MLUVÍTE DěÍV, NEŽ MYSLÍTE. Chris Pirillo, Twitter

FIRMY SE NAËSOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SNAŽÍ OËJEDINÉ: UDæLAT ZE ZÁKAZNÍKĵ ARMÁDU VLASTNÍCH MARKETINGOVÝCH DOBROVOLNÍKĵ. Anonymous

symbolem nového typu hrůzy: rostoucího strachu z osamění. V posledních letech svého života Yvette komunikovala hlavně s fanoušky a cizími lidmi žijícími tisíce kilometrů od ní. Její kontakty byly sice široké, ale velmi povrchní. A proč vám to vyprávíme?

OSAMĚLE A ONLINE Protože to samé se děje mnohým z nás. Žijeme v izolaci, kterou by si naši předkové nedokázali ani představit. Během posledních tří desetiletí jsme se díky technologiím ocitli ve světě, kde jsme neustále k zastižení a kde má víc lidí svůj mobil než svůj vlastní zubní kartáček. „Přesto v tomto světě okamžité a absolutní komunikace, osvobozené od omezení času nebo prostoru, zažíváme dosud nepoznanou izolaci. Nikdy jsme nebyli jeden druhému vzdálenější a osamělejší. Ve světě požíraném novými a novými způsoby komunikace jsme méně a méně skutečnou společností,“ napsal v květnu loňského roku americký spisovatel Stephen Marche pro magazín The Atlantic. Přestože samota a osamělost jsou dvě rozdílné věci, obojí v dnešní vyspělé společnosti vzrůstá. Stejně jako telefon kdysi nechal zemřít zvyk klepat sousedům na dveře a supermarkety nás odřízly od vztahů s „naším“ pekařem, řezníkem či trafikantem, i Facebook způsobuje, že jsme víc a víc sami. Jak pokračuje Stephen Marche: „Méně se setkáváme. A když už, naše vzájemná pouta jsou méně pevná a méně pohodlná. Kvalita sociálních vztahů se za posledních 25 let dramaticky snížila. Podle studií měl průměrný Američan v roce 1985 2,94 blízkých přátel, v roce 2004 už to bylo jen

Pár čísel o Ksichtáři To je náš kostrbatý překlad slova Facebook.

750 1Ëmld. UŽIVATELĵ FACEBOOK MÁ VÍC NEŽ

MILIONĵ FOTEK NAHRAJÍ UŽIVATELÉ KAŽDÝ VÍKEND

Kdybyste si každou prohlíželi jenom vteĜinu, zabralo by vám zhlédnutí všech skoro 24 let vËkuse.

37,3

PROCENT ÜECHĵ (VÜETNæ KOJENCĵ AËDĵCHODCĵ) JE NAËFACEBOOKU

PĜístup kËinternetu má 73 procent obyvatel Üeské republiky.

16

TO JE VÍC, NEŽ MÁ EVROPA OBYVATEL. NEBO NEŽ JICH MAJÍ OBæ AMERIKY.

Kdyby byl Facebook stát, je tĜetí nejlidnatçjší naËsvçtç hned poËÜínç aËpoËIndii. AËzanedlouho je pravdçpodobnç pĜeroste.


2,04 přátel. Zatímco před osmadvaceti lety nemělo jen 10 % Američanů s kým probírat důležité věci, v roce 2004 chyběl takový člověk celé čtvrtině národa.“ Zato celosvětově vzrůstá počet rodinných, manželských a životních poradců, psychoterapeutů, sociálních pracovníků a psychologů, kteří nám mají pomoci vyrovnat se s tím, „čemu se dříve říkalo každodenní problémy.“ A co s tím vším má společného Facebook, jehož úkolem je lidi sbližovat?

ZRCADLENÍ

MILIARDA VYTIKANÝCH KURÁTORŮ Všichni víme, jak to se sebeprezentací na Facebooku je. Je neustálá, zprostředkovaná a posedlá falešnou nonšalancí, která vylučuje spontaneitu. „Podívejte, jakou náhodou jsem pořídil tyhle tři fotky z párty, na které jsem udělal 300 fotek!“ Kurátorství výstavy sebe sama se stalo naším nikdy nekončícím zaměstnáním. Opravdové nebezpečí Facebooku nespočívá v tom, že nás nechává v izolaci, ale v tom, že mícháním strachu z lidí s marnivostí vytváří úplně nový druh osamění. Není to samota hrdého nezávislého solitéra, ani ta, kterou zažívá kosmonaut, když vstupuje do nových světů. Facebooková izolace je monotónní dřina. Co je na ní skutečně děsivé, není její objem, ale pravidelnost, kterou si žádá. Více než polovina uživatelů a každý třináctý člověk na planetě se napojí každý den. Ve věkové skupině 18 až 34 let zapíná skoro polovina uživatelů Facebook jen pár minut poté, co se vzbudí, a 28 % z nich tak činí ještě než vylezou z postele. A tato neúprosnost je tím novým, potenciálně transformačním faktorem. Facebook nikdy neodpočívá. My nikdy neodpočíváme. Lidé odjakživa vytvářeli obrazy sebe sama, ale nikdy předtím to nedělali každý den ještě před tím, než si vůbec stihnou vyčistit zuby. Počítač Yvette Vickersové běžel, i když umírala.

SKORO POLOVINA UŽIVATELĵ MEZI 18 AË34 ROKY SI ZAPÍNÁ FACEBOOK JEN PÁR MINUT POTÉ, CO SE PROBUDÍ.

„Je to osamělá věc bloudit labyrinty pseudoidentit svých přátel a pseudopřátel ve snaze zjistit, jakou část sebe chcete ukázat vy, koho to vlastně zajímá a co chtějí ostatní slyšet,“ říká psycholožka specializovaná na vztahy s počítači Moira Burkeová. A tady je nejspíš zakopaný pes. Jak říkal už Sofokles, čím víc se snažíte být šťastní, tím nešťastnější ve skutečnosti jste. Facebook staví hon za štěstím do popředí i středu našich digitálních životů a mění koncept toho, čemu jsme si zvykli říkat identita. Řečeno slovy Jarona Laniera, autora knihy You Are Not A Gadget: „Bojím se, že se začínáme měnit proto, abychom vyhověli svým digitálním identitám, a bojím se, že během tohoto procesu ztrácíme empatii a lidskost.“

<

PŘEHLED SOCIÁLNÍCH SÍTÍ

Facebook Huráááá! Mám kuášnýho novýho pejska, malýho, šikovnýho!

LinkedIn Mezi mé nové schopnosti patĜí výchova psĶ.

FourSquare Uživatel Pes byl na procházce vËChotkových sadech

Pinterest Mrknçte naËobrázky mých oblíbených internetových psĶ!

Twitter Netušíte, jak moc bolí #Psí kastrace?

MySpace Zrovna poslouchám hit Pejskové se koušou odËpaní Pojkarový

YouTube Mrknçte naËsuper video, jak náš pes dvç hodiny spí!

GoodReads Sháním nçco naËÝtení pro psa.

Skype Zavolám veterináĜi, jestli by se nechtçl pĜes kameru mrknout Ýoklíkovi naËzuby.

Google+ Sdílet pĜíspçvek „Náš pes“ vËkruhu „Lidi, co se rádi baví oËpsech.“

Badoo Nebyl by tu nçjakej prima pes naËromantický rande?

Spolužáci Vole kluci, to jsme se zas vÝera zlili jako dogy.

ČiliChili | 4 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

17


TÉMA KDE JE SAKRA MATT? ZaÝalo to jako legrace. Programátor videoher Matt Harding rád cestoval aËvšude, kde byl, se natoÝil naËvideo, jak tanÝí podivný aËdost mizerný taneÝek. Všechny tance pak sestĜíhal dohromady aËsvçt se doËnçj zamiloval. OdËprvního videa vyrobil Matt už 4Ëdalší, naËkterá sehnal spoustu sponzorĶ, aËze všech sálá radost. http://bit.ly/3fqoy4

Koukej na mě,

Světe

Na YouTube jich najdete desítky. Filmy, či spíše několikaminutové klipy zachycující plynutí času. Všechny sestávají ze stovek portrétních fotografií, kdy se autoři sami fotili každý den, týden nebo měsíc a snímky pak slepili do klipů, které ukazují, jak stárnou.

18

Pokud se takový „projekt“ rozhodne uskutečnit dvacetiletý Korejec a fotí se každý den po dobu jednoho roku, pak jde spíš o sondu do obsahu jeho šatníku než o nějaký časosběr. Dál se v podobných dokumentech můžete podrobně informovat o tom, jak vypadá těhotenství, růst či šedivění vlasů a vousů, hubnutí nebo nabírání svalové hmoty. Mezi těmi nekonečnými řadami vážných kamenných tváří obrýlených hochů od IT, kterým postupem času řídnou vlasy, ale najdete i dílka, která hýbou současným uměleckým světem. Patří mezi ně i klip nazvaný Noah K. Everyday, ve kterém brooklynský fotograf Noah Kalina zestárne o 12,5 roku. Už první verze z roku 2006, sestávající z 2356 dennodenních autoportrétů chlapíka, který se živí focením interiérů restaurací, vyvolala ve fotografických kruzích diskusi o jeho umělecké hodnotě.

HOMER, PARIS A MUSÉE DE L´ELYSÉE V polovině února 2013 mělo Everyday na YouTube téměř 24 600 000 zhlédnutí. Na obrovskou popularitu videa zareagovala v roce 2006 televizní stanice VH1 a najala Kalinu, aby se ve stejné póze nechal vyfotit s nejrůznějšími celebritami od Paris Hilton po Davida Hasselhoffa. Fotky pak používala v reklamních pauzách mezi svými pořady. Reminiscence na projekt se objevila také v Simpsonových. V epizodě Věčný svit Simpsonovy mysli Homerovi proběhne před očima 39 let jeho života s hudebním podkladem, jaký si kdysi pro své video vybral Noah. Roku 2007 uspořádalo švýcarské Musée de l´Elysée v Lausanne výstavu s názvem Všichni jsme teď fotografové. Noah Kalina ji slavnostně otevíral. Ředitel muzea William A. Ewing se nechal slyšet: „Noahovo video představuje fenomenální sílu nejen proto, co vytvořil a jakým způsobem, ale hlavně proto, kolika lidí se jeho dílo dotklo v tak krátkém časovém úseku. V dějinách fotografie nic srovnatelného neexistuje. Digitální technologie, počítače, software a internet umožňují každému stát se fotografem.“ A lidé téhle možnosti využívají. V roce 2011 spustil Apple aplikaci s názvem Everyday, která slouží ke snadnému vytvoření takového časosběrného dokumentu pro každého. Mezi kreativnější projekty patří rok bez holiče, těhotenství ve čtyřech minutách nebo 14 měsíců nošení rovnátek.


SMOKE (1995) Jeden z nejhezÝích Ýasosbçrných dokumentĶ se objevil deset let pĜed vznikem YouTube ve ŏlmu Smoke z roku 1995. Majitel obchodu s doutníky Auggie tam každé ráno fotí kĜižovatku se svým obchodem. Každé ráno je jiná, s jiným sluncem, jinými lidmi a jejich osudy. http://www.fdb.cz/ŏlm/smoke/19109

NUDA, NEBO REVOLUCE? Jonathan Lipkin, autor knihy „Photography Reborn“, mluví o fotografické revoluci. „Digitální technologie změnila především to, jak dnes vypadají portréty. Když se podíváte na Facebook, MySpace, Flickr atd., hned vidíte, jak jsou ty fotky stylizované.“ Richard Benson, fotograf a profesor na Yale University, ale vidí projekty typu Everyday jako „absolutní ztrátu času“. „Jsou to lidé, kteří nevědí, co dělají, a oslavují jen sami sebe,“ říká. „Podle mého názoru je to čistá nuda.“ Na tom něco je. Nicméně některé projekty přeci jenom stojí za vidění.

SLAVNÉ ČASOSBĚRY V roce 1999 se Brian Benson ze San Franciska rozhodl, že se vysprchuje se stovkou různých žen a se všemi se zároveň vyfotí. Pokud si The Shower Project najdete na Facebooku, můžete se přesvědčit, že se mu to podařilo. Teď se Brian sprchuje s muži. Švéd Alberto Frigo se v roce 2004 pustil do dokumentování každého předmětu, kterého se dotkne jeho pravá ruka. Fotograf Matt Frondorf projel napříč Spojenými státy z New Yorku do San Franciska a každou ujetou míli zdokumentoval. Výsledkem je kolekce 3304 fotografií toho, co se zrovna nacházelo u silnice. Další Američan, Allen Bukoff, fotografoval všechny dveře, dvířka a zásuvky, držadla a úchytky, na které sáhl během jednoho dne v červenci roku 1999. Už patnáct let, od roku 1998, fotí Australan Neil White každé ráno východ slunce. Londýňan Tom Phillips fotí od roku 1973 dvacítku vybraných míst v jižní části hlavního města Spojeného království. Jednou ročně, ve stejný den, ve stejném pořadí a ve stejný čas ze stejného místa. Prezentace na jeho webu vám umožní sledovat, jak se měnil vozový park, rostl strom před domem a jaké politické názory rodina vyjadřovala samolepkami na oknech. A to všechno je jen zlomek toho, jak lidi dokumentují sami sebe a svět kolem.

<

Sem napište komentář Sdílejte svůj komentář na Facebooku s Vodafone QR čtečkou.

ČiliChili | 4 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

19


TÉMA

EAT 22 Britka Ellie Harrisonová dokumentovala poËdobu jednoho roku aËjednoho dne vše, co snçdla. Výsledkem je série 1640 fotek, naËkterých dívka jí. Tento projekt se odehrával mezi jejími 22.ËaË23. narozeninami vËletech 2001 aË2002, dokument iËfotky probçhly rĶznými galeriemi aËnakonec je zakoupilo londýnské muzeum Wellcome Collection jako souÝást své stálé expozice sËnázvem Medicína aËzdraví. http://bit.ly/19Xn0Z

20

ELLIINÝCH FOTEK JE NæKOLIK SET. TOHLE JE JEN MALÝ VÝBæR. DNESKA UŽ SVOJE JÍDLO ALE FOTÍ KDEKDO.


TISÍCE...

FoĨák nám všem vládne

život SKRZ OBJEKTIV Už žádné další promítání, prosím!

Fotky jsou dĶležitçjší než to, co se dçje

Bojíme se smrti. A protože nechceme umřít úplně, aspoň se fotíme. A to tak moc, jak to jenom jde. Ve viktoriánské Anglii 19. století se lidé často zapomněli vyfotit za života, a tak si je příbuzní občas zvěčnili aspoň po smrti. Vznikaly morbidní kolekce mrtvých dětí, usazených tak, aby vypadaly vedle svých sourozenců jako živé. Čím víc se focení zlevňovalo a zrychlovalo, tím víc fotek vznikalo. Zatímco dítě narozené dejme tomu ve dvacátých letech 20. století má z dětství tak 1 fotku, dneska to jsou tisíce.

200–500

<

PĜestáváme znát míru

100–500

PoÝet fotek dítçte poĜízených doËjeho 5 let PoÝet fotek ze svatby

5–100 5-100

Chceme mít zdokumentovanou událost

Chceme si pamatovat podobu

3–10

30–50

10–20

0–1

1

3–4

1920–30

1940–60

1970–80

1990–2000

2010–DNES

Profesionální fotografové Fotografování je událost, naËkterou se rodina pĜipravuje hodiny.

Domácí nadšenci Focení je koníÝek pro pár lidí. Ti fotí hodnç aËtráví hodiny veËfotokomorách.

Klasické foĨáky. Diáky. Polaroid Fotoaparát je standardní vybavení domácnosti. Fotky se nechávají vyvolávat.

Digitální fotograŏe Fotky už není tĜeba vyvolávat. Klasická doba promítání fotek zËdovolených naËmonitoru nebo televizní obrazovce.

FoĨáky vËtelefonech, sociální sítç Miliardy obrázkĶ naËbezedných úložištích.

ČiliChili | 4 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

21


Na Facebook patʼní jenom to, co mśžeš vyvėsit na billboard u dálnice se svým ksichtem a nechat to tam navždycky.

22


TÉMA Od sociálních sítí po e-maily na sebe dennodenně prozrazujeme všechno. Hesla, zájmy, soukromé podrobnosti. A spousta lidí ví, jak toho využít. Jasně, kdo někdy nehledal fotky svých bývalých či budoucích partnerů, ať první hodí Nokií 5110. Ale už to, že jste je vůbec hledali, je snadno zjistitelné. Vítejte ve světě bez soukromí!

NESNESITELNÁ LEHKOST SDÍLENÍ

ŠIKANA V říjnu 2003 se oběsil třináctiletý Ryan Halligan z Vermontu. Chlapec byl léta ve škole obětí šikany, a tak před ní utíkal do počítačových her. Bohužel na online chatu narazil na spolužačku, která předstírala, že se jí Ryan líbí. Když pak komunikaci zveřejnila, spáchal sebevraždu. Kanadský chlapec Ghyslain Raza skončil v blázinci poté, co se po celém světě proslavil jako Star Wars Kid. Popularitu mu přinesla amatérská videonahrávka z roku 2002, na níž se nepříliš zdařile pokouší ztvárnit oblíbenou postavu z Hvězdných válek. Jeho spolužáci ji našli a vyvěsili na internet. Ghyslainův případ vstoupil do dějin jako ukázkový případ kyberšikany, naštěstí má ale šťastný konec. Vloni Ghyslain vystudoval práva a stal se vedoucím organizace zaměřující se na kulturní dědictví. Dokonce ještě před zveřejněním videozáběrů si vzala v roce 2006 život čtrnáctiletá studentka Anna Halmanová z polského Gdaňsku. Poté, co se za přihlížení a natáčení celé své třídy stala terčem sexuální šikany od pěti spolužáků, se doma oběsila na švihadle.

Digitální stopou můžou být kompromitující fotky i neuvážený status na Facebooku. Často však internetu prozrazujeme svá tajemství, aniž bychom si to uvědomovali. Pokud jste například v anonymním inzerátu k prodeji bicyklu nechali jako kontakt e-mail, jenž máte i na Facebooku, snadno dojde ke spojení různých profilů. Chcete-li překvapit sami sebe, zkuste se proklepnout aplikací Google Dashboard, jež sama ukládá vaši aktivitu a hledaná slova. Roky nazpět. Jiné digitální stopy se obejdou i bez vaší neopatrnosti – platí, že kdokoliv cokoliv sdílí o vás, od kamarádky až po babičku, nechává to v internetové pasti k případnému dohledání. Google dnes už umožňuje hledat podle fotek; máte-li někde anonymně fotky, jež se válejí i na sociálních sítích, není problém to zjistit. Dokonce i obyčejné navštěvování webu (bez registrace) je potenciálně nebezpečné – FaceJAK TO, SAKRA, book například v roce 2011 přiznal, že napříč sítí OŠÉFOVAT? sleduje i lidi, kteří se na něj nikdy neregistrovali a pouze si nechali zobrazit jeho uvítací stránku. Hysterie kolem propojování digitálních stop Pár základních pravidel či pouhého sdílení citlivých údajů má své oběti. 1. Neuvádçjte svĶj hlavní Ať už jde o rozchody párů kvůli dohledaným laje-mail kËregistracím kamkoliv. kům cizích fotek nebo celý zástup učitelů vyhozených kvůli fotkám, na nichž popíjejí červené víno, 2. Kde to jen jde, nepoužívejte reálné jméno. velmi brzy se ukázalo, že soukromí na webu není 3. Nepublikujte citlivý obsah odË jako soukromí mezi čtyřmi zdmi. Nemusí jít přinahatých fotek poËurážky megakorporací. tom nutně o prudérního zaměstnavatele nebo psychotickou přítelkyni. Ukažme si pár příkladů. 4. AËpoužívejte víc než jedno heslo.

UČITELÉ Na základní škole Nádražní v České Třebové v roce 2007 žáci nasadili po hádce svému učiteli na hlavu prázdný odpadkový koš. Učitel nikomu nic nehlásil, ale žáci si celý incident nahráli na mobil a video zveřejnili na YouTube. Dozvěděli se tak o tom ředitel školy i média. Posměch, který za to pedagog sklidil, ho nakonec vyhnal na jinou školu. V červnu 2008 se ředitel školy v Železném Brodě Jiří Pacholík nechal jedním ze svých žáků vyprovokovat a vrazil mu facku. Žáci ho přitom natočili a video zveřejnili na internetu. Pan Pacholík přišel o místo a v únoru roku 2009 si vzal život.

NAHATÉ FOTKY Méně tragickou dohru měly erotické hrátky devatenáctileté vietnamské herečky Hoang Thuy Linh. Když se v roce 2007 na serveru YouTube objevilo její asi pětiminutové intimní video, zarazila vietnamská televize dosavadní televizní hit – seriál Deníky Vang Anh o životě dospívající mládeže. V roce 2004 zrušila TV Nova svou reality show Milionový pár, protože vyšlo najevo, že jedna z jeho účastnic je bývalá pornoherečka. „Už to není rodinný pořad,“ řekl k tomu jeho tehdejší šéf Radek John. Ester Ládová aka Sophia Trabajan od té doby nosí roláky a snaží se ze skandálu vymanit.

VTIPY

Inspirován seriálem South Park, založil mladý Kanaďan na Facebooku skupinu „Národní den kopání do zrzounů“. Do skupiny se přihlásilo asi 5000 lidí. Policie v den konání „akce“ v listopadu 2009 dostala hlášení o několika napadení školáků se zrzavými vlasy. Čtrnáctiletý chlapec z Vancouveru, který skupinu založil, se bránil, že šlo pouze o žert. Policie jeho smysl pro humor klasifikovala jako podněcování k nenávisti.

UPŘÍMNOST Žena známá pouze jako Lindsay se stala internetovým fenoménem. Na webových stránkách Digg se její příběh objevil s titulkem „Proč nemít svého šéfa mezi přáteli na Facebooku“. Udělala jedinou věc, napsala hodně naštvaný status: „Nesnáším svou práci! Můj šéf je perverzní prase. Dává mi pos***ý úkoly, jen aby mě nas**l.“ Výpověď na sebe nenechala dlouho čekat.

<

ČiliChili | 4 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

23


ZaÝala jsem se bavit sËjedním kamarádem

AËudçlala jsem obrovskou chybu

OËtýden pozdçji jsem dostala textovku Vypadni zËnaší školy

PĜišla jeho pĜítelkynç, 15 dalších aËon taky

Ona aË2 další Ĝekly, podívej se kolem, nikdo tç tu nemá rád

PĜed školou, kde bylo asi 50 lidí

Takže mç hodila naËzem aËnçkolikrát uhodila

UÝitelé chodili kolem, ale nemohla jsem zaËnimi jen tak pĜijít. Našel mç táta

Chtçla jsem umĜít aËdoma jsem vypila nçjaké bçlidlo

Zabilo mç to uvnitĜ. Opravdu jsem chtçla umĜít

Záchranka mç odvezla doËnemocnice, tam mç vypumpovali

Nikoho to nezajímalo. PĜestçhovala jsem se doËdalšího mçsta, zaËmámou

Ubçhlo 6 mçsícĶ. Lidi poĜád postovali obrázky bçlidla

Tagovali mç naËnich. Zasloužila sis kvalitnçjší, psali

Mçla by zkusit jiný bçlidlo. Doufám, že tentokrát nebude tak blbá aËumĜe

ěíkali: Snad to vidí aËzabije se

ŠESTNÁCTILETÁ AMANDA TODDOVÁ SE OBæSILA 2 DNY POTÉ, CO ZVEěEJNILA TOTO VIDEO Üím jsem si to zasloužila? Udçlala jsem chybu, ale proÝ mç pronásledujou

Každý den se ptám, proÝ jsem ještç tady

Nikoho nemám. PotĜebuju nçkoho :(

4,833,022 13,413

AMANDA TODDOVÁ V září 2012 vyvěsila 16letá Kanaďanka Amanda Toddová na YouTube video, ve kterém za pomoci kartiček vypráví svůj zoufalý příběh. Píše na nich, jak se již třetím rokem potýká se šikanou, vydíráním a kyberšikanou, před kterou ji nezachránilo ani stěhování do jiného města. Na internetu pořád nacházela své nahé fotky. Poté, co se Amanda oběsila, se video stalo symbolem boje proti kyberšikaně a zhlédly ho miliony lidí.

<

24

Sem napište komentář Sdílejte svůj komentář na Facebooku s Vodafone QR čtečkou.

3,901


TÉMA Interview

Jiří Siostrzonek tak, jak asi nebude označen na Facebooku

Sociolog Jiří Siostrzonek nemá účet na Facebooku a o Skypu prý „už dvakrát slyšel“. Specializuje se na vizuální sociologii a říká, že žijeme ve vizuálním smogu.

Jsme spolu,  sami

Podepíše se na nás a na našich dětech, že na síti visí tisíce fotek, které nás ukazují na mejdanech, dovolených a v porodnicích? Současná mladá generace a ty následující se narodily do radikálně jiného kulturního, sociálního, technologického světa než jejich rodiče a prarodiče. Hodnocení z pohledu „starších“ bude vždy zabarveno nostalgií, nepochopením, distancí, obavami atd. Můj vlastní přístup se dá ukázat na obrazu uživatele sítě jako pavouka, pro kterého síť znamená užitek. Používá ji jako zdroj existence. Na rozdíl od mouchy, která je také lapena v síti, ale jako vězeň. Komunikace má sloužit, ne pohlcovat osobnost. Dá se poznat, že už jsem z pavouka mouchou? Jak tomu předejít? Nebezpečí je právě v tom, že ten stav nepoznáme. Je to jako s každou jinou závislostí. Až nám to někdo řekne, tak už je pozdě a stejně tomu nevěříme a hledáme si obranné strategie pro své konání. Navíc, stejně to dělají všichni mí přátelé, tak oč jde? Rozdíl v tom, kolik obrazových záznamů zůstává po nás a kolik jich zůstávalo po našich rodičích, je obrovský. Co to pro nás znamená? Žijeme ve vizuálním smogu. Když si prohlížíte alba rodičů, tak vidíte, že ze svatby jsou tu cca tři až čtyři fotografie, které vypovídají o celé události. Dnes na blozích z obyčejných mejdanů nacházíme třeba i 50 fotek typu: jak někdo v ruce drží sklenici piva, jak leží na zemi atd. Důsledkem zamoření prostoru obrazem je to, že si tyto fotografie ani neprohlížíme, nikoho nezajímají a ztrácíme schopnost koncentrace vnímání. To se projevuje i u slovní komunikace „výkřiků emocí“, kdy se nejsme schopni soustředit na delší souvislý psaný i čtený text. Vidíme to u malých dětí, pomalé pohádky jsou pro ně nudné.

>

ČiliChili | 4 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

25


TÉMA Interview

Můžeme se vlastnímu zblbnutí nějak bránit? Bohužel je to těžké. Všechno, co jsme se jednou naučili, má obrovskou setrvačnost. Z praktického hlediska: co chcete nabídnout „postiženému“ – pomalost, soustředění, klid, meditaci, reflexi, uvažování, soustředění, smysluplný nepovrchní dialog... – chce to někdo? Moje fosilie a moje miska na čaj Co telefony a jejich čím dál víc funkcí? Pomáhají, nebo škodí? Je to úžasná univerzální pomůcka, ale stává se hračkou. Kolik lidí Mgr.ËJiĜí Siostrzonek, Ph.D. *Ë1954 vËOpavç vidíme, jak si pořád hrají s mobilem, poslouchají hudbu, izolují se Sociolog aËvysokoškolský pedagog naËInstitutu od reálného světa. České dítě má první mobil v sedmi letech, frantvĶrÝí fotograŏe Slezské univerzity vËOpavç. couzské v patnácti. Jsme sběrači povrchních zážitků. Všechno sbíráme, ale už o tom nepřemýšlíme. Jako organizátor, sociolog aËfotograf se podílel I rodiče, kteří odmítají vystavit své naËprojektech Lidé HluÝínska devadesátých let děti pokušení virtuálního světa, 20. století aËZlín aËjeho lidé. tlačí jejich okolí změnit názor. Jinak Napsal nçkolik sbírek poezie aËdivadelních vystavují dítě komplexu bílé vrány. her aËĜadu televizních aËrozhlasových scénáĜĶ, New York Observer před časem ilustroval nçkolik knih. napsal, že z dnešních večírků už lidé neodcházejí v párech, ale každý sám se svým iPhonem. Jak se stalo, že jsme vyměnili člověka za hračku? Hračka, stejně jako zvířecí mazlíček, je nekonfliktní, my rozhodujeme, co chceme dělat, o čem chceme mluvit. Stáváme se sobci. Přítomnost druhého je sice příjemná, ale omezuje naše přání. Kde se vzala ta potřeba neustálého sebefocení? Je to exhibicionismus, voyeurismus? Potřebujeme důkaz, že jsme tu byli a měli se fajn? Všechno z toho. Celá situace mi připomíná sekvenci z Antonioniho filmu Zvětšenina, kdy hlavní hrdina je posedlý touhou získat kytaru na koncertu rockové skupiny. Podaří se mu to, a ve chvíli, kdy opustí vřavu klubu a společnost dalších lidí toužících po nástroji, kytaru vyhodí. Vše je na jedno použití, i vztahy.

SVæT JE MOC KRÁSNÝ AËVOčAVÝ NAËTO, ABYCHOM HO SLEDOVALI PěES MONITOR AËNE VŠEMI SMYSLY.

<

Sem napište komentář Sdílejte svůj komentář na Facebooku s Vodafone QR čtečkou.

26


TÉMA

CO NEDĚLAT NA FACEBOOKU

NeoznaÝujte lidi Nejhorší je oznaÝovat kamarády na fotkách z veÝírkĶ. Jejich zamçstnavatel si vždycky rád zjistí, co dçlali pĜedevÝírem bçhem Ĝádnç nahlášené nemocenské. Co oËvás Ĝíká, když to dçláte: Jsem spoleÝensky frustrovaný. Chci, aby mç mçli všichni rádi, ale nemají.

Nevyvolávejte umçlé akce Nesnažte se zapojit ostatní, když o to sami nestojí. Statusy jako „Kdo mç má rád, dá sem lajk“ vám pĜinesou akorát zklamání a ostatním škodolibé uspokojení z toho, že na to tlaÝítko just nekliknou. Co oËvás Ĝíká, když to dçláte: Jsem chudák.

NefoĨte se na záchodç Dvç tĜetiny proŏlových fotek jsou dçlané vËzrcadle. A kde je zrcadlo nejÝastçji? Tam, kam i pan král chodí pçšourem. Když se za vaší roztomilou kachní tlamiÝkou špulí taky nemytá mísa, není to zrovna nejlepší vizitka. Co oËvás Ĝíká, když to dçláte: Miluju se tak moc, že nevidím, co mám kolem sebe.

Nesdílejte dobroÝinnost „Ztratil se hluchý slepecký pejsek, který má rakovinu, dejte mu lajk a Microsoft mu pošle dolar...“ Myslíte si, že status na Facebooku opravdu nçkomu pomĶže? NepomĶže. Co oËvás Ĝíká, když to dçláte: Nemám soudnost a myslím si, že Bill Gates má Ýas sledovat právç mĶj nesmyslný proŏl.

Nelajkujte vlastní status Je to nçco jako okázalé sebeukájení na veĜejnosti. Nçco poslat a pak všem, kdo to uvidí, Ĝíct, že to mám rád, je známkou pokroÝilého zduĜení ega.

Neposílejte životní moudra ZvlášĨ ta vyvedená v rámeÝcích jako obrázky. Všechny ty super vçty typu „Život je jako rostlina, bez koĜene není semene“ už každý vidçl nejmíĎ stokrát.

Co oËvás Ĝíká, když to dçláte: Jsem bezva, jsem bezva, to jsem ale bezva, co?

Co oËvás Ĝíká, když to dçláte: Všechno, co mám vËhlavç, je instantní inteligence z pytlíku.

NefoĨte svoje jídlo Fotky obçda, který vystydl, zatímco jste nastavovali clonu, zajímají opravdu jenom vás.

Neláskujte se veĜejnç „Miluju tç mocinky moje prcinko a navždycky chci být jenom s tebou. Jsi ten nejsladší medvídek ze všech medvídkĶ, Ĩutínku :-* :-* :-*“

Co oËvás Ĝíká, když to dçláte: Zblbnul jsem podobnç jako vçtšina mé generace. Mám dojem, že vçci, které jsem si dneska nacpal do teĜichu, o mnç Ĝíkají nçco dĶležitého.

Co oËvás Ĝíká, když to dçláte: Moje hormony nade mnou vyhrály. Drtivç.

NOVÁ ABECEDA IKON Sociální média vytvořila úplně novou ikonografii. Symboly, které jsou tak dobře převzaté, přizpůsobené, vymyšlené nebo se tak osvědčily mezi ostatními, že jsou obecně srozumitelné a fungují napříč jazyky i kulturami. Facebookové tlačítko Like vstoupilo do popkultury i do politiky,

stalo se měřítkem úspěchu a sebevědomí. Křížek na Twitteru umožnil strukturovat a hledat informace v nepřehledném proudu dat, která publikují miliony různých lidí. Připínáček z map je jasným symbolem adresy a určení místa. Schválně, jestli nejznámější symboly poznáte.

<

UMÍTE OBRÁZKOVÉ ESPERANTO?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Odpovědi: 1. Retweetovat, 2. Líbí se mi, 3. Chat, 4. Oblíbené, 5. Status, 6. Nový tweet, 7, Hashtag (klíčové slovo), 8. Nastavení, 9. Označení místa na mapě, 10. Odhlásit, 11. Sdílet, 12. Seznam. ČiliChili | 4 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

27


ŠMRNC

Oblečená v síti sociální

Blogy o módě jsou čím dál populárnější. Našli jsme několik šikovných blogerek a nechali si sestavit jejich vlastní malé online portfolio. Foto: Michael Kratochvíl, archiv Adriany, Silvie a Báry

28


Adriana www.kocourovaviolet.cz kalhoty i sako Zara triÝko Asos kabelka Primark boty BaĨa

ČiliChili | 4 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

29


Bára www.tropicaponyclub.blogspot.cz košile H&M kalhoty Topshop

30


Silvia www.sylviavonderhaupt.blogspot.com šaty ODIVI prĶsvitné Ĝetízky ODIVI prsteny Asos psaníÝko Rename

ČiliChili | 4 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

31


Bára Üerné Body American Apparel Džíny American Apparel boty Kurt Geiger

32


Silvia mikina River Island suknç Asos boty Vagabond hodinky vintage Ĝetízek vintage

ČiliChili | 4 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

33


POKEC

34


Když se zrychlí oko, mozek to pobere Doba nás nutí sprintovat. Každý den nás zasype hromada informací, které musíme vnímat a roztřídit. A i když se říká, že důležitost čtení dneska ustupuje, ve skutečnosti toho musíme číst víc než kdy dřív. Michalové Zwinger a Hudeček s touhle úvahou rozjeli portál Rozečtise.cz, který učí zájemce číst rychleji a efektivněji. A vyhráli s ním soutěž Nápad roku 2012. Text: Natálka Veselá Foto: Jiří Hroník

ČiliChili | 4 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

35


POKEC

KDYŽ SE DENNæ PROBÍRÁTE TAKOVÝM MNOŽSTVÍM LEJSTER JAKO AMERICKÝ PREZIDENT, DÁVÁ SMYSL, ŽE TO BUDETE CHTÍT DæLAT RYCHLEJI.

procvičovat. My jsme postup rozvrhli na patnáct lekcí, po kterých dostanete certifikát. Pak následuje dalších pět, hodně, hodně těžkých. Když uděláte i tu dvacátou, tak ten certifikát dostanete zdarma. Ale to zatím zvládlo snad jenom sedm nebo osm lidí. A ti teda čtou jako Číslo 5? No, jsou to lidé, kteří prostě mají zvláštní nadání. Někteří z nich si sami vypěstují ten návyk a žádné kurzy k tomu nepotřebují. Ti, kteří si u nás ten kurz stejně dali, tak neměli vůbec žádný problém dokončit i ty nejtěžší lekce. Takže jde hlavně války piloti trénovali schopnost ve zlomku vte- o ten návyk, o disciřiny rozpoznat nepřátelské letadlo. Pak se to plínu očí? začalo trénovat i na čtení. První oficiální kurzy Čtení je záležitost rychlého čtení se konaly roku 1925. mozku, který většiDělalo se to stejně jako dneska? nou zvládne víc než Pokud víme, tak ty základy jsou stejné. Už ten- naše oči. Ty jsou větkrát se vycházelo z toho, že je možné rozší- šinou limitované řit zrakové rozpětí, tedy to, kolik zachytíme nějakým návykem, na jeden pohled textu. Zároveň se zrak tré- který se dá zlepšit. nuje tak, aby správně odsýpal po řádku. Aby Máme na stránkách se člověk nevracel a nepřeskakoval. To je ten video, kde bliká úplný základ, který je pořád stejný. Pak taky existují různé magické metody, které vám slíbí, že budete číst 10 000 nebo 20 000 slov za minutu a v podstatě každou knihu tak prolistujete. Tomu ale jednak nevěřím a také si nemyslím, že by tohle lidi zrovna nějak potřebovali. Metoda, které se věnujeme my, je původní a funguje. Je to něco, co dokáže každý. Svoji rychlost čtení díky ní zdvojnásobíte, což je pro většinu lidí už docela dost. A kdo tu metodu vymyslel? Úplně na začátku je francouzský oční lékař jménem Émile Javal. Ten koncem devatenáctého století přišel na to, že oko jako takové čte jenom, když se zrovna nehýbe. Z toho vyplynulo, že by bylo dobré zefektivnit přesuny oka po textu. To je začátek. A dál je to víceméně odvozené z toho, co fungovalo, co šlo u většiny lidí relevantně

akže jaká je pravda? Touží dneska vůbec někdo po tom, číst rychleji? Ale jistě. Našich absolventů je teď ke dvěma stovkám. Jsou to hlavně dva druhy lidí. Jednak studenti a pak duševně pracující napříč obory. Lidi, co čtou hodně dlouhé e-maily, hromady článků, zpracovávají spousty informací. A vy jim pomáháte, aby těch informací zpracovali ještě víc? Ano, anebo naopak, aby zpracovali stejné množství informací za kratší čas, a pak si dali volno. Zlepšují se všichni? Stalo se, že někdo začal v první lekci hodně dobře, takže na konci to zlepšení nebylo 100 %, ale méně. Třeba na začátku četl 450 slov za minutu a dosáhl na 600. Ale jinak ty lekce jsou těžší a těžší, takže každý, kdo tím prošel, nějakého zlepšení dosáhl. Nikdo to nereklamoval. Když čtete beletrii nebo román, tak jste taky takhle rychlí? Ne. Člověk by měl číst rychle, když chce a když to potřebuje. Je to dovednost, kterou se naučil a může a nemusí ji používat. Když čte poezii, tak si třeba předčítá, což by u rychlého čtení dělat neměl. Neměl by si to ani v duchu vyslovovat. Proškolený člověk by měl být schopný bez problému přepínat a vědět, že tenhle text bude číst takhle a zařadí si prostě potřebnou rychlost. Samozřejmě je možné číst rychle i tu poezii, ale my to nikomu nedoporučujeme. Kdy lidi zjistili, že by se mohli naučit rychleji číst? To bylo už dávno. Na konci 19. století se přišlo na to, že mozek a zrak jsou schopny zpracovávat informace mnohem rychleji, než se do té doby myslelo. Za první světové

36

>


NÁPAD ROKU Soutçž Nápad roku vyhlašuje Fakulta podnikohospodáĜská pĜi Vysoké škole ekonomické vËPraze aËorganizuje spoleÝnost Podpora rozvoje podnikání. Jejím cílem je pomáhat všem, kdo mají naËpapíĜe nebo veËfázi rozjezdu zajímavý podnikatelský nápad, sËjeho uvedením naËtrh. DoËpátého roÝníku soutçže se pĜihlásilo 156 projektĶ. Vítçzové soutçže dostali ceny vËcelkové hodnotç 760 tisíc korun. Jednání mezi autory vítçzných projektĶ aËinvestory už probíhají. Nápad roku podporuje Vodafone ÜR.

ČiliChili | 4 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

37


POKEC

NAËŠKOLÁCH SE TO VĵBEC NEěEŠÍ. TAM SE SNAŽÍ, ABYSTE SE VĵBEC NAUÜILI ÜÍST

za sebou 500 slov za minutu. Když je máte ve videu samostatně po jednom, jste schopná to úplně v pohodě přečíst a rozumět tomu. Ale jakmile je to na řádku, nabíráte časovou ztrátu. A my se snažíme odnaučit oko ty špatné návyky, aby jeho přesuny byly efektivnější. Mozek jako takový je schopný zvládat informace i při téhle rychlosti. Ty špatné návyky pocházejí odkud? Z prvního stupně základky? Ono se to na školách neřeší. Tam se snaží, abyste vůbec uměli číst. Po prvním stupni se vlastně se čtením končí, pak už se ta schopnost nerozvíjí. Ale průměrná populace, kdyby ještě nějakou dobu trénovala, je schopná číst dvakrát rychleji. Anebo kdyby se to už na začátku naučila trochu líp než po slabikách a po slovech. Ze začátku to ale snad jinak ani nejde, ne? Musíte přece začít po slabikách... No ani ne. Existují různé přístupy ke čtení. Některé jdou od hlásek k celému slovu a jiné to berou naopak tak, že celé slovo má ten a ten význam. A my víme, že když se učíte číst po slovech, tak je to mnohem rychlejší a odbourává to spoustu zbytečných mezikroků. Takový Japonec se svými znaky musí být teda o dost rychlejší? Měli jsme kdysi známou Číňanku a ta četla mnohem rychleji než my. S psaním je tedy problém, ale čtení je určitě rychlejší. Proto taky naše metoda na jazyky jako třeba čínštinu nefunguje. Je zaměřená na ty s hláskovou abecedou, jako je azbuka, latinka, hindština…

Víte, jak je na tom rychločtení v jiných zemích? Frčí tam třeba víc? U nás je o tom rozhodně menší povědomí než všude kolem. Hodně populární je třeba v Rusku. A taky na Západě. Třeba prezident Kennedy byl známý rychločtenář s výkonem okolo 1000 slov za  minutu. Může rychlé čtení pomoct třeba dyslektikům? Od  určité doby, Nebo lidem s poruchami soustředění? tuším od Nixona, se Docent Papík, náš hlavní metodik, říká, že tihle lidé by to rychlé čtení stalo jed- neměli používat výkonově. Některá naše cvičení se hodně nou z tréninkových blíží tomu, co používají právě třeba dyslektici. Soustředit dovedností pro kaž- se na celá slova místo slabik apod. A to jim může pomoci dého nového prezi- číst lépe. Naše aplikace je stavěná na průměrnou popudenta v úřadu. Jestli laci, takže pro dyslektiky může být demotivační. Pokud si je to tak i dnes, jsme ale odmyslejí to, že nebudou patřit mezi nejlepší a nebunezkoumali. Ale dává dou lámat rekordy a získávat extra hvězdičky, tak to funto smysl, když se govat může. musíte denně probí- Těch 500 slov za minutu, která uvádíte na svých stránrat takovým množ- kách, je nějaký strop, kterého je průměrná populace stvím lejster, vyplatí schopná dosáhnout? se umět je číst rychle. Statisticky ano. Absolventi našeho kurzu se většinou dostáNejde zvýšení rychlosti na úkor vají i výš, na 600 či 700 slov, ale to jsou výsledky z laboraporozumění textu? torního prostředí, když si uděláte čas a pohodlí a nic vás Nemělo by. Proto je rozprostřené neruší. Takže v reálu to bude méně, ale těch 500 slov by do spousty lekcí a cvičení. Samo- mělo představovat reálné zlepšení pro každého. zřejmě se dá přidat raketově, ale to k ničemu moc nevede. Člověk si prostě musí vybudovat správný návyk a naučit se vést oči po řádku trochu líp. Musí si dávat pozor na to, aby četl opravdu všechno. Zrychlení není o přeskakování, aby se četl jenom každý třetí řádek nebo jen klíčová slova. Na konci každé lekce v testu měříme jak rychlost, tak úroveň porozumění textu.

<

38

ČiliChili | 4 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


TRENDBOX

Hrajte hry, spasíte svet Počítačové a mobilní hry už nemusejí být jenom bžunda. Vědci přišli na způsob, jak je využít při seriózním bádání. Ať už milujete vesmírné hlubiny, nebo dáte přednost Tetrisu s lidskou DNA, můžete díky tzv. crowdsourcovým hrám pomáhat vědě a třeba i zachraňovat životy. Text: Ladislav Loukota Ilustrace: Tereza Vašků

40


FEATURE ER EPLACE REPLACE

Ä&#x152;iliChili | 4 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

41


TRENDBOX

Foldit. Tetris , kde skládáte proteiny

ni nejmodernější vědecké přístroje často nedovedou nahradit lidskou práci a počítačové modely stále nedosahují složitosti lidského mozku. Vědce proto napadlo některá data crowdsourcovat neboli vypustit mezi běžné smrtelníky. Když ale chcete pro některé druhy výzkumu využít neplacené dobrovolníky, je potřeba věc vymyslet tak, aby je bavila.

KDE TO ZAČALO

NAMÍSTO KOSTIÜEK SKLÁDÁTE DO POŽADOVANÝCH TVARĵ PROTEINY

O starších crowdsourcových projektech jste možná slyšeli – patří mezi ně třeba populární program na hledání ufonů ve vesmíru SETI@home. Spuštěn byl už v dřevních dobách internetu roku 1999 a využívá výpočetní kapacitu počítačů, které jejich majitelé do projektu přihlásili. Ve chvíli, kdy váš počítač zrovna nemaká pro vás, probírá data poslaná z centrály. Vy jako majitel nemusíte dělat nic jiného než doufat, že právě vaše mašina odhalí poselství mimozemšťanů. Jiné projekty už ale potřebují pár očí a rukou, jako třeba web Galaxy Zoo. Ten po vás chce zařadit do určité kategorie jeden z mnoha obrázků vzdálených vesmírných

42

těles. Galaxy Zoo není žádná složitá dřina. Stačí, když rozhodnete, zda je vyfocená nebeská šmouha kulatá, nebo podlouhlá. Krásou Galaxy Zoo je skutečnost, že většinu kosmických objektů uzříte jako úplně první člověk na světě. Amatérská pomoc už přispěla třebas k objevení podivné kosmické anomálie známé jako Hanny's Voorwerp, pro niž věda zatím nemá žádné vysvětlení. Po své objevitelce, nizozemské učitelce Hanny van Arkelové, má dokonce i jméno – Hanny's Voorwerp znamená Hannin objekt. Jak je to ale s tou slibovanou záchranou životů? Celá řada dalších, čím dál modernějších projektů vyžaduje náročnější účast a vědci by stěží hledali lepší vábničku k nalákání mas než crowdsourcing vymyslet jako hry. Tak vznikla třeba gameska Foldit, která před dvěma lety výrazně pomohla s hledáním léku proti viru HIV. Foldit se hraje zhruba jako trojrozměrný Tetris, jenom namísto kostiček skládáte do určitých požadovaných tvarů proteiny a hledáte tak jejich skutečnou prostorovou strukturu. Davy hráčů tu zmůžou práci, která by odborníkům trvala roky: v srpnu 2011 si tak výzkumníci dali za cíl najít model klíčového enzymu rozmnožování viru HIV a odpověď od hráčů Folditu dostali už za tři


DALŠÍ ČÍSLA

3

TÝDNY TRVALO VËROCE 2011 HRÁÜĵM HRY FOLDIT ROZLUŠTIT KRYSTALICKOU STRUKTURU RETROVIRÁLNÍ PROTEÁZY MASONPFIZEROVA OPIÜÍHO VIRU (M-PMV), KTERÝ ZPĵSOBUJE AIDS UËOPIC. VæDCI SE PěITOM TÍMTO PROBLÉMEM ZABÝVALI PěES PATNÁCT LET.

60ËMIL.

TOLIK KLASIFIKOVANÝCH GALAXIÍ MÁ ZAËSEBOU PROJEKT GALAXY ZOO 2. TEN NYNÍ POKRAÜUJE JAKO GALAX ZOO HUBBLE.

GalaxyZoo. Jaký tvar má galaxie?

34ËMIL.

týdny. Boj proti AIDS tím poskočil o mílové kroky. Ve stínu Folditu stojí celá řada dalších KLIKNUTÍ crowdsourcových her. Dost se mu podobá NAËTLAÜÍTKO EteRNA, kde jde o skládání RNA ve snaze „HOTOVO“ ODË82Ë931 pochopit pravidla jejího syntetizování (což UŽIVATELĵ se jednou bude hodit každému, kdo chce TěÍDÍCÍCH GALAXIE být superman). Další hra EyeWire zase chce ZAZNAMENAL zmapovat buňky myší rohovky, protože vědci PROJEKT GALAXY si zamanuli určit vztahy mezi očními neurony ZOO (což se může jednou hodit každému, kdo nosí brýle). A řešením puzzle sestavených ze sekvencí DNA zase ve flashovce Phylo porážíte genetické choroby (což se jednou může hodit každému). Nejčerstvějším přírůstkem mezi užitečné hry je pak nepojmenovaná internetová aplikace z University of California. Hráči tu v jednoduchém webovém rozhraní kolektivně rozlišují zdravé červené krvinky od těch nakažených malárií s prakticky stejnou přesností jako trénovaní doktoři. Oproti specialistům je však hráčů víc a díky tomu je možné přijít rychleji se správnou diagnózou a zachránit životy. Pokud tedy čas od času zažíváte spalující touhu zachránit svět, není nic snazšího než požádat Google o odkazy na výše uvedené projekty. Až vám pak jednou bude někdo vytýkat, že notebook se smartphonem máte jen pro legraci, můžete mu vytřít oči kapkou nefalšované světospásy.

Centre For Game Science. Místo, kde podobných her najdete spousty

<

ČiliChili | 4 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

43


REPORTÁŽ

Zahraj něco rytmickýho Jako DJ jsem už stál za pultem leckde. Obvykle vím, do čeho chci a nechci jít. Jenže občas prostě člověk neodolá pozvání do vzdálenějšího města, kde jsou štamgasti zvyklí chodit na místního DJe Vláďu a jeho pecky na přání (opsáno z plakátu nejmenované diskotéky). Text: Jiří Holubec Foto: Michael Kratochvíl

44


Ä&#x152;iliChili | 4 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

45


REPORTÁŽ

xistují dva druhy podniků, kde se hraje muzika. První z nich je klub, který pěstuje nějakou hudební dramaturgii a zve si podle ní DJe. V těch druhých nepoznáte, jestli muziku pouští člověk, nebo iPod. Může se to zdát jako trivialita, ale ve skutečnosti je mezi nimi podobný rozdíl jako mezi restaurací, kde vaří šéfkuchař, a knajpou, kde ohřívají omáčky z pytlíku. Jestli jste už pár klubů prolezli, poznáte ten rozdíl na první pohled. Když otvírám ramenním šťouchem prosklené lítačky, tak bohužel zjišťuji, že dnešní večer bude záhul. První vodítko je fialově podsvícený bar. Druhý jsou znuděné vystajlované blondýny, které za ním postávají a s mírně znechuceným výrazem sledují, jak se prodírám davem. „To zas bude nuda,“ čtu jedné v očích. „Nejlepší je stejně Vláďa a písničky na přání,“ přitakává jí beze slov druhá.

a hlasitější zvuk. Takový nový singl vyjde na dvě až tři stovky a na mejdanu ho zahrajete jednou. Jelikož nevíte, kam vás inspirace zavede, táhnete s  sebou samozřejmě víc desek, než ve skutečnosti zahrajete. Sečteno a podtrženo, na každou akci vlečete na ramenou asfalt za nějakých padesát tisíc (s tím, že doma v regálech jich máte dvacetkrát tolik). K tomu si připočtěte dva gramofony asi tak po dvanácti DJ LIDL tisících a stejnou sumu za mix. Není to tak dávno, co měli diskžokejové svatý klid. Hlavně Na něco takového člověk musí proto, že pro provozování tohohle řemesla byly potřeba být buď blázen, nebo to s hragramofony a desky, obojí náročné na manipulaci a taky ním myslet opravdu vážně. patřičně mastné. Pro představu – přestože se dá hrát Přesně to jsou důvody, proč v podstatě z jakékoliv desky, DJové hrají většinou ze sin- před nástupem cédéček a lapglů. Singl, maxáč neboli dvanáctipalec je speciální deska, topů bylo DJů tak málo (a hráli která má na každé straně jednu, maximálně dvě písničky. povětšinou zajímavou hudbu). Kvůli tomu mohou být drážky vyryté patřičně tučné a hlu- Dnes do  vybavení a  muziky boké a deska má v porovnání s běžným elpíčkem kvalitnější musíte investovat zhruba dva tisíce. Za patnáct stovek si koupíte v Lidlu DJskou konzoli s primitivním mixem (hit letošních Vánoc), píchnete ji do USBčka v laptopu a za zbytek si koupíte prémiový účet na nějakém stahovacím serveru. Náročnou selekcí hudby se zalamovat nemusíte, protože to stejně nikoho nezajímá. Stačí, když si pravidelně postahujete výběry „best of“ a zaškrtáte si v nich aktuální top20 na rádiu Evropa 2. Zábava může začít. Pro staré DJe ale tím pádem zábava skončila a nahradila ji nekončící pruda.

46

MÁM TU SUPER HITOVKU! Začátek každé akce je zhruba stejný. Prvním bodem je povinný zápas s technikou. Můžete si s provozním stokrát potvrdit, co potřebujete, stejně se můžete vsadit, že vám dodá každý gramofon jiný, zato oba s ulámanými zemnícími dráty a vyviklanými ramínky. Když vše jakž takž zapojím, nastane únavná debata, při které se snažím dopátrat, kde je domluvený odposlech (to je malý reproduktor, ze kterého DJ poslouchá, co hraje, a mixuje podle něj). Provozní nakrknutě namítá, že odposlech není, protože „to tu nikdo nepoužívá.“ Má samozřejmě pravdu. Laptopoví jezdci míchají pomocí tlačítka „sync“ a nakonec nepotřebují ani sluchátka. No co, není to poprvé, ono to nějak půjde. Vyzkoušet, jestli něco leze z reproduktorů, upravit korekce na zesilovači, slíbit provoznímu, „že to nebude moc nahlas“. Jehla přistane na první desce večera. Snad nebude nekonečný.


Ty mixuješ na gramce?

Peklo začne zhruba hodinu po začátku. Je ještě celkem brzy, ale parket se pomalu plní. Ještě chvíli počkat, pak zesílit zvuk a nakopnout to nějakým obecně přijatelným šlágrem (Majkl funguje vždycky). Jenže zatímco se hrabu v kufru s deskami, někdo mi zařve do ucha, že leknutím málem urvu kabel od sluchátek. „Hele, já sem taky DJ. Mám tu super hitovku, na tu budou všichni trsat,“ ječí typ s kšiltovkou a cpe mi pod nos flešku. Mávám rukou, že neslyším, a snažím se ho ignorovat, což občas zabírá, ale většinou ne. „Hele, dej to tam,“ šťouchá do mě prstem neodbytný kolega, dokud nesundám sluchátka a názorně mu neukážu, že gramofony flash disky neumí přečíst. „Počkej, to jako hraješ z desek, jo?“ vykulí se. „A to nemáš noťasa? A z telefonu bys to nepustil?“ Klučina mě začíná vytáčet, takže nasadím hrozivý výraz, něco nesrozumitelného zahučím a on se naštěstí klidí. Během průměrného hraní takových epizod zažijete nepočítaně a nejhorší na nich je, že vás pokaždé dokonale vyhodí z konceptu. Parket je slušně plný, lidi tancují, a když se na ně dokážete napojit, tak mezi vámi najednou něco sepne. Začnete společně fungovat, víte přesně, jaká deska má následovat a co to s tanečníky udělá. Jakmile k vám začne někdo lézt, je spirituální spojení v pytli. Není ale důvod si zoufat, protože dotyční kafralové jsou experti, kteří vám rádi poskytnou cennou radu. Některé jsou zcela konkrétní: „Hoď tam Šelingra, můj kamarád DJ Vláďa to tu vždycky pouští na pořádnej rozjezd.” Jiné obecné: „Dej tam oldýs, my sme ze starý školy.“ A nejrafinovanější

SEÜTENO AËPODTRŽENO, NA KAŽDOU ZËTæCH AKCÍ VLEÜETE NAËRAMENOU ASFALT ZAËNæJAKÝCH PADESÁT TISÍC.

>

Běž tam, at zahraje Mašinku

ČiliChili | 4 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

47


REPORTÁŽ

se pohybují na úrovni filozofických úvah: „Poslouchej, já bych ti radil, abys tam dal něco tanečního.“ Když se zeptáte co, dočkáte se odpovědi: „No něco rytmickýho, pořádně od podlahy.“ Zeptejte se jakéhokoliv DJe. Vysype na vás podobných rad aspoň třicet a bude se u toho hrozně lámat. Ve skutečnosti je to děs.

MONIKA MÁ NAROZENINY „Prosimvás, mohl byste vyhlásit, že Monika má narozeniny a že jí přejem všechno nejlepčí?“ ptá se zhruba o půlnoci značně zarudlý pán s povolenou kravatou a zpocenou pleší. Zhluboka se nadechnu a pokud možno stručně vysvětluji, že mikrofon nemám. „A vy nemluvíte do mikrofonu? Co ste to za diskžokeje, simvás?“ nadurdí se pán, který zamlada evidentně vymetal taneční odpoledne v klubu mládeže SSM. Naštěstí ho kamarád bere kolem krku a odvádí na bar. V tu chvíli mě to trochu mrzí, protože ve mně hlodá zvědavost, která z přítomných dam je oslavenkyně Monika.

48

POSTOPADESÁTÉ VËDUCHU DæKUJU GÉNIOVI, CO SESTAVOVAL SOUNDTRACK KEËHěÍŠNÉMU TANCI.

O chvíli později se to dozvídám. Radost z toho ale nemám. „Tak podívejte,“ spustí na mě ovíněná paní v nejlepších letech. „Já mám dneska narozeniny a chci tancovat.“ „Já budu, milostivá, rád, když nám zatancujete,“ nasazuji galantní mód. „To já bych ráda,“ vykulí na mě oči, „ale snad uznáte, že na tohle se tancovat nedá!“ Vidím, že s Monikou kamarádi nebudeme, ale statečně se ptám, co že by si to tedy přála. „Nějaký osmdesátky tam nemáte?“ poroučí si. Nasadím nadšený výraz a ukazuji, že na gramofonu mám připravenou opravdovou osmdesátkovou pecku a všechno že bude v rychtyku. Paní spokojeně odchází, ale za minutu si to mastí zpátky ke mně, navíc v doprovodu poněkud vrávorající slečny. Než začne prskat, vysvětlím jí, že nejsem lhář a podvodník a že ta písnička (Do I Do od Stevieho Wondera) je opravdu z roku 82. „Nojo, jenže to tu nikdo nezná!“ zvolá vítězoslavně a shrnuje tím v podstatě celý marasmus našeho hudebního vkusu. Intenzivní bombardování normalizační šmírou a chemlonovými osmdesátkami se ukázaly jako vítězná strategie. Co neznáme, automaticky zavrhujeme a rychle

Chemie mezi DJem a publikem


Růžovka

utíkáme do pelíšků rádia Impuls a supervideodiskoték Jirky Neumanna. Kdepak Stevie Wonder. Správej mejdan je Míša David stokrát stejně a o půlnoci Jede jede mašinka. Znechuceně mávám rukou, že se s paní už nehodlám dál bavit, což ji evidentně naštve a běží si stěžovat někomu na bar. Její podroušená společnice na mě chvíli zírá, pak mě ovane becherovkovým dechem a šeptne: „A Landu byste neměl?“

nehraji osmdesátky, ale Chucka Berryho, Otise Reddinga a poctivé staré r’n’b. Postopadesáté v duchu děkuji géniovi, co sestavoval soundtrack k Hříšnému tanci. Jakmile osoba ženského pohlaví zaslechne I’m a Love Man, okamžitě se převtělí do Bejby, drapne nejbližšího Johnnyho a zapomene na všechno kolem. Jediné, co by jí dokázalo pokazit náladu, by bylo, kdyby taneční orgie nezavršil Dave Clark a Do You Love Me.

POSLEDNÍ PŘÁNÍ

Stejně jako začátek, i závěr hraní je vždycky stejný. Ticho následující po poslední desce vytrhne z opilecké letargie vytrvalce na baru a nastává poslední kolo přání. „Heeej, dej tam ještě něcoooo!“ řve jeden. „Ňáký dramce hrej,“ přizvukuje před omdlením a domluvená doba hraní skončila zhruba další. Nejlepší strategie je vypadat před hodinou, ale co by si na závěr nezaprudil, že? Nakovelmi zaměstnaně, což při balení nec jsem celkem rád, že aspoň nezkouší starý trik „Můžu tří kurfů desek naštěstí není pro- ti peníze poslat na účet?“, vyplácí mi domluvený honoHŘÍŠNÝ TANEC blém. V půlce většinou dorazí rář a loučí se se slovy, že „si to lidi chválili“. Pak do osiřeSám sobě musím gratulovat, jak úspěšně provozní a podiví se, že už nehra- lého mixu zapojí svůj smartfoun a do milosrdného ticha jsem se probojoval většinou noci. Sice se jete. V baru je sice deset lidí těsně osolí na plné koule Gangnam Style. Barmanky konečně utvrzuji v domněnce, že slečny na baru silně pookřejou a na rozloučenou mě vesele zkásnou o stopět štvu, protože okázale ignorují mou gestikulaci, že bych korun za tři nealko piva. se po čtyřech hodinách hraní sakra něčeho rád napil. Nakládám půl metráku desek do vymrzlého auta a snaPro písničku na přání si sem tam taky někdo dojde, ale žím se nemyslet na to, že je po dvouhodinové jízdě časkupodivu jsou ta přání až na výjimky smysluplná. (Nevím, ným ránem povleču na zádech do šestého patra. Než se jak to kdo má, ale nic mě nepotěší víc, než když někdo nasoukám za volant, vypadnou ze dveří baru poslední přijde a přeje si věc, která logicky sedne do hudby, ktedržáci. Jeden z nich mě zmerčí a volá na mě: „Hej, víš cos rou pouštím.) Dokonce i paní Monika mi už odpustila nezahrál? Takovou tu písničku, furt to hrajou v rádiu, se a divoce roztáčí své přednosti i zadnosti. A to, prosím, tam zpívá ná nááá, nananáááááánáááááááá…“

<

ČiliChili | 4 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

49


LETEM SVĚTEM

Zátiší s kolem a rybářským prutem

50


Bicykly zmrzlých krasavců „Tihle Švédi mají ale koňskou náturu,“ říkám si, když se ubírám čerstvě zasněženými ulicemi Stockholmu do práce. Máme zhruba osm hodin ráno, klouže to jako blázen a ledový vítr od moře ofukuje staré hanzovní domy honosného nábřeží Skeppsbron. A taky můj trpící obličej. Z noční temnoty se vynoří cyklista, probíjející se závějemi sněhu a poryvy severáku. Jak říkám, koňská nátura. Text: Pavel Jirát Foto: Profimedia, Getty

Když jsem přijel pracovat do Stockholmu, jako správného Čecha mě potěšila spousta českého piva, které tu mají snad v každé hospodě. Vystřízlivění přišlo se zjištěním, že jeho cena často překračuje v přepočtu 210 korun. Proti tomu je i Dubaj KŠEFTOVAT S NEMOVITOSTMI levný kraj. Úplně na začátku jsem NÁM TADY NEBUDETE se dokonce zařekl, že za ty prachy Shánění bytu byl další šok. Ve Švédsku totiž mají divné prostě do hospod chodit nebudu, zákony, kvůli kterým volný trh s nájemními byty prakticky ale tohle předsevzetí samozřejmě neexistuje. Tak třeba: majitel je normálně oprávněn byt provydrželo jen několik dní. Záhy najmout jen na jeden rok, a to k tomu ještě musí mít pádný jsem zjistil, že ve Švédsku je drahé důvod. Musí například studovat nebo pracovat v zahraničí. prostě úplně, ale úplně všechno. Údajně se tak omezují spekulace s nemovitostmi. V praxi Včetně pitomé jízdy metrem, to ale znamená, že sehnat ve Stockholmu bydlení je totální která vyjde bratru na 90 Kč. opruz. Trh s byty tu funguje jen pro případy nákupu a prodeje a netřeba připomínat, že zrovna ve Stockholmu se jedná o naprosto nehorázné sumy. Např. čtyřicetimetrový byt běžně stojí 6 milionů Kč. Kdo se to sakra pořád odvažuje tvrdit, že Švédsko je tak skvělá a dokonalá země? Na druhé straně si nešlo nevšimnout, že Stockholm je mimořádně čisté, fungující a civilizované město. Do jisté míry perfektní. Nakonec jsem přece jen nájem našel, za což jsem dodnes vděčný. A uprostřed léta jsem ČiliChili | 4 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

> 51


LETEM SVĚTEM

Muž s ptákem na hlavě

se stěhoval. Uprostřed léta znamená, že je ve Stockholmu poloprázdno. Takové menší město duchů. Švédové milují léto a těžko se jim divit. Zaprvé, švédská zima je prostě nechutně temná a dlouhá, a zadruhé, švédské léto je nádherné. K tomu připočtěme to, že Švédi jsou opravdoví maniaci do chataření (snad ještě víc než Češi) a že švédská příroda je krásná, neuvěřitelně čistá a díky velikosti země vám nabídne opravdu hodně soukromí a prostoru. Tak si léto užívají na plné pecky. A aby si to užili opravdu dosyta, tak spousta zaměstnavatelů během léta zkracuje pracovní dobu o hodinu. To mi přijde jako fajn nápad.

ZEMĚ KRASAVCŮ Oproti Arábii, kde jsem pracoval předtím, si ve Švédsku nešlo nevšimnout, že dívky tu po ulicích nechodí zahalené, ale odhalené. Občas jako by testovaly limity toho, kam až to jde. Pastva pro mužské oči. Ale ani ženy nepřicházejí zkrátka. Dokonce jsem viděl statistiku, že ve Stockholmu žijí nejkrásnější muži na světě. Vysocí, štíhlí, zdravě vypadající. Jo, a abych nezapomněl, snad úplně skoro každý tady sportuje. Měl jsem z toho na začátku deprese. Moje postava, poznamenaná nedostatkem pohybu, omezeného na nasednutí a vysednutí z auta, a spoustou dobrého jídla, sem do superübermensch prostředí úplně nezapadala. Hmatatelné komplikace se projevily, když jsem si chtěl koupit něco na sebe. Zdejší míry jsou prostě zdravější.

52

Přesto jsem z auta na kolo nepřesedlal. Z auta se na slečny dívá ve Stockholmu skvěle. Už proto, že se tu řídí bezpečně. Švédové nejsou zrovna nejemotivnější lidé a to se projevuje všude, včetně dopravy. Jsou v klidu a za všech okolností dodržují předpisy. Nejenom dopravní, ale všechny. Jediné, co může být poněkud iritující, je množství řidičů, kteří jedou mnohem pomaleji, než kolik je rychlostní limit. No ale koho to nebaví, může jet hromadnou. Ta taky funguje dobře.

V PRÁCI VYMETENO Letní stěhování do Stockholmu se tedy nakonec i přes drobnější potíže zdařilo a mohl jsem začít v klidu pracovat. Když říkám v klidu, myslím tím v klidu. Jednak to letní poloprázdno a druhak tradiční švédský odstup. Nikdo se tu do vás netankuje, pokud sami nechcete. Volný čas jsem věnoval objevování Stockholmu a jeho okolí. Město vlastně leží na spoustě ostrovů, což ho dělá hezkým i unikátním. Ostrovů a ostrůvků mají ve Stockholmském souostroví dohromady kolem 30 000, což je slušný prostor pro objevování. Ostrůvky jsou propojeny mosty nebo perfektně fungujícími trajekty (fungují jako prodloužení silnic) a dále osobními loděmi, jezdícími skoro jako MHD. Oblíbenou místní kratochvílí je pohybovat se mezi ostrovy na jachtách a motorových člunech, případně na kajacích. Celé souostroví je do jisté míry ČiliChili | 4 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


dokonalý skandinávský kýč. Sluníčko jede na plné pecky, čistě modrá voda Baltu je posetá ostrovy, borovými lesy a skalisky. Mezi tím svítí červené, žluté a bílé chatky, i když v některých případech se jedná spíš o zámky. Před nimi se houpou zakotvené lodi všech druhů a velikostí a mezi tím se hemží smějící se lidi. Zvláště kolem období Midsommaru, kdy slunce téměř nezapadá. V tyhle dny se ve Švédsku opravdu hodně pije a veselí. Čech odkojený tábořením ocení švéd- ROZHODNEME MOŽNÁ PŘÍŠTĚ ský zákon, že tábořit na jednu noc se může Léto bohužel netrvá věčně. V půli srpna začne doprava v podstatě všude. Dokonce i na soukromém ve Stockholmu houstnout a v kancelářích už je možné pozemku. V Americe by vás pomalu někdo potkat i nějaké kolegy. Tak do konce srpna je cítit ještě zastřelil, u nás by přinejmenším poslal poli- jakási letargie, letní mámení, ale člověk cítí, že ozubená cajty. A má-li člověk rád nějaké to zázemí a spíš kola už se začínají roztáčet. Přicházejí meetingy. vymetá kempy, i tam je místa Místní pracovní schůze dost. A neviděl jsem snad ani mají takový zvláštní švédský jeden kemp, který by nebyl ráz – hrozně moc jich končí u moře nebo u jezera. A to zápisem: „Rozhodli jsme, že zázemí je klasa. Ale jako rozhodneme později.“ Chvíli všechno ve Švédsku to není jsem si na to zvykal. Člověku zadarmo. by se občas chtělo i třísknout Další věcí, co Čecha todo stolu a řvát, že se tady nic tálně dostane, jsou houby. neděje. Jenže stačí se podíTo se musí vidět. Mísí se tu vat kolem sebe a uvědomit ohromná země, spousta lesů, si, že spoustu opravdu velčisto, úrodná půda, a hlavně kých globálních firem vybuŠvédi, kteří v podstatě sbírají dovali Švédové – namátkou jen lišky. Z toho plyne, že lesy Ericsson, IKEA, H & M, Volvo, se houbami hemží. U nás člověk cítí cestou Skanska, Sandvik atd. Nebudu ani zmiňovat počet mezido lesa takový ten adrenalin, jestli něco vůbec národních patentů a vynálezů. A nebudu říkat, že Švédů najde. Tady se ale houby nehledají, tady se sbí- je ještě o něco méně než nás. rají. Pravda je, že když potom všetečný Švéd Místní systém prostě funguje. A být pomalý není nutně zírá do českého košíku a vidí tam klouzky, špatně, zvlášť když pomalý znamená precizní. Švédové modráky, babky a bůh ví co ještě, ťukal by si každou korunu třikrát obrátí v ruce a třikrát situaci analyna čelo, kdyby na to nebyl moc slušný. Tak si zují, přeanalyzují a znovu ještě analyzují. A pak se teprve aspoň něco v tom smyslu myslí. rozhodnou. A většinou to stojí za to.

DALŠÍ VæC, CO ÜECHA TOTÁLNæ DOSTANE, JSOU HOUBY, TADY SE TOTIŽ HOUBY NEHLEDAJÍ. TADY SE PROSTæ SBÍRAJÍ.

>

CESTOU NECESTOU SKOGSKYRKOGÅRDEN Pro milovníky ponuré meditace se na jižním pĜedmçstí Stockholmu nachází hĜbitov. Je v lese a stojí za návštçvu, patĜí mezi památky Unesco. Najdete tam tĜeba Gretu Garbo.

14

PěESNæ TOLIK JE HLAVNÍCH OSTROVĵ, NA KTERÝCH SE ROZKLÁDÁ VELKÝ KRÁLOVSKÝ STOCKHOLM.

85 200ËKÝ JE V PěEPOÜTU PRĵMæRNÁ HRUBÁ MZDA VE ŠVÉDSKU. PRACHY Ještç pĜed sto lety bylo Švédsko nejchudší zemí v Evropç. Dnes je jednou z nejbohatších.

ÜEŠI JEDOU Pokud se chcete cítit hrdç, jeáte do Göteborgu. Je tam muzeum BedĜicha Smetany.

53


LETEM SVĚTEM

V půlce září už se ve Stockholmu maká naplno. Čím víc lidí je v práci, tím je to lepší, protože seznámit se se Švédy jen tak, jinde, není dost dobře možné. Klišé o jejich studenosti a uzavřenosti tak nějak platí. Dnes už si kolegové zvykli, že když přijdu do práce, tak zařvu: „Dobréééé rááááno“. Dřív ale předstírali, že tam nejsou nebo že mě neslyší. Dneska už i odpoví. Jsou fakt slušní. A když se napijí, tak jsou i hrozně přátelští.

PÍT, ČI NEPÍT

VËHOSPODæ JE ÜASTO AŽ 30 PÍP, NEMLUVæ OËDALŠÍCH PæTI STECH DRUZÍCH LAHVOVÝCH PIV. ZËCELÉHO SVæTA.

O švédském pití koluje hrozně moc zkazek. Není to ale tak horké. Švédové pijí úplně normálně a spíš méně než Češi. Ani s tou prohibicí to není tak vážné. V podstatě jde o to, že alkohol se prodává jen ve státních obchodech, které mají od soboty 15.00 do pondělí rána zavřeno. Takže je jen potřeba trochu plánovat. Ale hospody mají otevřeno úplně normálně. Snad jen ty ceny jsou prohibitivní. Obchody s alkoholem se jmenují Systembolaget a mají svůj půvab. Ten půvab vězí ve výběru, který je opravdu velký. Člověk tu sežene všechen možný špiritus, národním patokem akvavit počínaje a kvalitní skotskou konče. Vína několik set druhů, ale co těší mě, je pivo – 50 různých druhů je minimální standard. Ještě větší je výběr piva v hospodách. V mých oblíbených mám občas chuť ochutnat vše, ale to prostě nejde. Často je tam až 30 píp, nemluvě o dalších 500 druzích lahvových. Z celého světa, i z těch nejzapadlejších a nejexkluzivnějších minipivovárků. A české pivo tu mají fakt rádi. Co potěší, ale i překvapí, je pak kvalita piva švédského.

54

Ledový bar v Kiruně

Pokud se tím člověk trošku zabývá, nestačí se divit, kolik je ve Švédsku mini a mikropivovarů, které vyrábějí dobrý a různorodý mok. Zdaleka ne jen ležák. To ale neznamená, že běžné výčepní pivo je skvělé – je třeba si vybírat.

POZOROVAT ZÁŘI Ano, v zimě je zima. Ale ve Stockholmu se to dá vydržet. Dnů, kdy teploty jdou pod –15 ºC, moc není. Spíš je těch –5 ºC. Na severu mají krásných –30 ºC běžně. Co ale dělá místní zimu fakt hnusnou, je její délka a temnota. Špatně se zvyká na to, že v prosinci a lednu je světlo jen od devíti do tří. Lidé jsou obecně ještě uzavřenější než obvykle. Pokud není zrovna víkend po výplatě. Když po výplatě je, veselí se Švédové pomocí několika zimních kratochvílí. Bruslí se všude, v každé čtvrti je kluziště. Cestuje se na sever do Kiruny spát v ledovém hotelu a pozorovat polární záři. Občas někdo vyjede i na jezera a rybaří na ledu. Nejlepší ale samozřejmě je odletět do Thajska.

<

ČiliChili | 4 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


do práce na kole

Náš tým

květen 2013 | Registrace od 1. 4. do 30. 4.

dopracenakole.net Cykloambassador

Národní partneři

Mediální partneři

Generální partner

Praha | Brno | Ostrava | Plzeň | Olomouc | Liberec | Ústí nad Labem Pardubice | Jihlava | Jablonec nad Nisou | Uherské Hradiště


Když jehněti spadne hřebínek Je tu první letošní grilování. Jestli máte dojem, že je na gril kapík brzo, tak klid. Jsou Velikonoce, jehňata jsou v kurzu a jsou mladá. Je na čase naučit se jíst tuhle delikatesu. Jestli ještě teď čtete tyto řádky, je skoro jisté, že jste jehněčímu zatím moc nedali. Jeho milovníci už jsou dávno v půlce receptu a mažou grilovat. Text: Martin Groman Foto: Michael Kratochvíl

56


SPORÁK

• NAKRÁJET Jestli nemáte jehnçÝí hĜbet už odËĜezníka nebo zËkrámu nakrájený naËjednotlivé kotletky, tak popadnçte ostrou kudlu aËtradá naËto. Mçli byste mít každou kotletu sËkostí, zaËkterou pak budete maso moci pçknç držet.

• • NALOŽIT Kotlety naložte doËrozmarýnu aËÝesneku (poÝítejte tak 2 stroužky naË4 kotlety). Navrstvçte to všechno naËsebe doËmísy aËzalijte olejem. Ideální je nechat kotlety naložené pĜes noc, ale iËdvç tĜi hodinky budou staÝit.

PRO ČILICHILI VAŘÍ MÁMA IVA Z PENZIONU V POLÍCH

*KdeTip vezmete jehnçÝí hĜebínek? Ideálnç uËĜezníka. Jestli máte solidního, nebude pro nçj problém vám to zaĜídit. Nebo zkuste web. TĜeba takové www.jehnecimaso.cz funguje bez chyby.

www.penzionvpolich.cz CO POTěEBUJETE Kilo jehnçÝího hĜebínku Rozmarýn

• • • NAŽHAVIT AËteá už hurá naËgril. PoĜádnç ho nažhavte, maso musí zasyÝet, když dopadne naËrošt. MĶžete použít taky steakovou pánev. Ale žhavit, žhavit se musí. Kotlety peÝte zËkaždé strany tĜi minuty. Záleží naËvýšce masa aËrozpálenosti grilu. Pak už jenom osolit, opepĜit aËnechat maso pár minut poËsundání zËgrilu stát. PĜidejte klasický listový špenát naËmásle aËopeÝené brambory. Jaro je tu.

ČiliChili | 4 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Üesnek Olivový olej SĶl PepĜ Gril

57


o nás ostal ostane d a i l b  d i pru e, ede a e sam že se pov ního týdn m s j , o d e c e , l jeme emu věřím nky z pos ruču o oč p ovi o D Aneb leme na n . n ád. e l aš o poř K  t . do ko s a á z stát len v do ko ostě bude Archiv r p Foto: ařízek P l a tohle h , Mic vá dziako áša Du Text: M

58


REMIX

ZAHRAJ MI NA BANÁNA

MAJÍ TO NA HÁKU V Roxy v Praze to bude 13. dubna vostrý! Bude se tady totiž věšet na háky. Sice to zní trochu jako z černé magie, vězte ale, že suspension, tedy zavěšování se za kůži na háky, není žádná úchylná praktika. Naopak jde o prastarý rituál indiánských kmenů. Deset představení, které se za večer odehrají v experimentálním prostoru Roxy a vedlejším NoDu, spadá do uměleckého směru body art, kdy je hlavním nástrojem tělo. HELL Party, jak se celá akce jmenuje, kombinuje artistické prvky nového cirkusu, divadla, burlesky, freak show a tělesných modifikací. Výsledkem jsou tajuplné a dekadentní show, na které zůstanete koukat oukat s otevřenou pusou a zatajeným dechem. A občas sebou prý i někdo v publiku sekne. kne. Party se koná už posedmé a jako téma letos zvolila strach v nejrůznějších podobách. Kabaret studia HELL.cz, který večírek pořádá, se proto nechal inspirovat horory i pohádkami a strach se pokusí vizualizovat v závěrečné show večera pomocí technologických vychytávek. A nebojte se, že se vás tu bude někdo pokoušet na něco nabodnout a pověsit, to se děje jen na pódiu. Vy si to všechno užijete z bezpečné vzdálenosti. www.hellparty.cz

ČiliChili | 4 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Skleněná budova Národní technické knihovny v Dejvicích si zase užije trochu internacionálního glancu. Hostí totiž šestý ročník mezinárodního bienále Enter. Přehlídka kombinuje umění, vědu a technologie a tentokrát nese podtitul Biopolis, což trochu zavání kyberpunkem. A taky že jo. Festival Enter předhazuje možné scénáře jako z blízké budoucnosti, kde se propojuje přírodní a umělé, tělo a technologie prorůstají do hybridních celků. A věřte nám, celé je to tak příjemně znepokojivé. Na výstavě můžete obdivovat třeba Decelerator Helmet, helmu zpomalující čas, německého umělce Potthasta, interaktivní instalaci Plíce autorského kolektivu Vavříček, Karafiát, Suchan a Černý, která reaguje na dech, nebo si zahrát na elektronický hudební nástroj vyrobený z nejrůznějšího ovoce. Na workshopu QRbodies si zkusíte, zda byste dovedli vytetovat QR kód, který funguje podobně jako kód čárový. Protože věřte nebo ne, i takové věci si dneska lidi doopravdy nechávají tetovat na tělo. Však to tady sami uvidíte. Kromě výstavy nabídne bienále Enter performance, workshopy, umělecké a odborné symposium. Na všechny události festivalu je vstup bezplatný. Biopolis vám otevře dveře 4.–7. dubna 2013. http://festival-enter.cz/2013/

59


REMIX

HLEDÁME CUKROUŠE

DÍVČÍ VÁLKA V JEDEN DEN MDŽ je sice už pár týdnů za námi, ale v sobotu 13. dubna ho můžete slavit znovu. V Praze si totiž daly dostaveníčko dámské hvězdy. Lana del Rey už je v první lize a v Divadle Archa jí to bude slušet. Děvčata z kapely TEEN sice stoupají strmě vzhůru, ale zatím se dostala jen na strahovskou Sedmičku. Podle kritiků ale právě jim bude patřit budoucnost. Jejich pop řízlý post punkem na albu In Limbo produkoval psychedelický génius Sonic Boom a kolekce je to zdravě vzrušující a poutavá. Dívčímu gangu to ohromně šlape, v Praze bude skupina končit evropské turné. Parádní pop, razantní klávesové plochy, občas pořádně přiostřené kytary a hlavně kouzelné dívčí sbory, to jsou TEEN. A zpátky k Laně del Rey. Stylizace do pin-up modelu připomíná starou americkou klasiku, náladu padesátých let má evokovat i její hudba. Stihnout se dá ten večer obojí. Na Sedmičce se končí v deset a Lana prý přijde na řadu až před půlnocí. www.scrapesound.org

60

Snímek Searching For Sugar Man režiséra Malika Bendjelloula před pár týdny zaslouženě získal Oscara za dokumentární film. Bizarní pohádka o zapomenutém hudebníkovi je více méně skutečná a možná právě proto ještě neuvěřitelnější. Sixto Rodríguez byl objeven kdesi v detroitském baru, začátkem sedmdesátých let vydal dvě alba, ale neměl štěstí. Podle písní ve filmu je to opravdu škoda, výrazné a chytlavé hity nijak nezaostávají za jinými písničkáři té doby, naopak mají zvláštní atmosféru. Nicméně třetí album nevyšlo a Rodríguez se vrátil k manuální práci, na stavbu a k demolicím. Jenže jedno jeho album se zatoulalo do Jižní Afriky, která byla v té době kvůli apartheidu odříznuta od světového dění. Tam sklízela jeho hudba neuvěřitelný úspěch, srovnatelný s hvězdami jako The Rolling Stones nebo Bob Dylan. Některé Rodríguezovy písně se staly symbolem boje proti apartheidu. K hudebníkovi samotnému se tato informace dostala až koncem devadesátých let, objevila to na internetu jeho dcera. Když snímek Searching For Sugar Man vyhrál na festivalu v Sundance, tak se najednou o Rodriguézovi začalo ve Státech mluvit, nyní po Oscarech má další kariéru zaručenou. www.sonyclassics.com/searchingforsugarman/


BUDE TO POSLEDNÍ KONCERT?

PALMY NA VLTAVĚ Výstava Palmy na Vltavě v plzeňských Masných krámech je o tom, jak vůni dálek vnímala česká společnost v letech 1850–1950. Zabývá se vlivy původních kultur Ameriky, Afriky a Oceánie na naše výtvarné umění. Na málo známém materiálu ukazuje zájem o „primitivní“ umění u českých umělců, teoretiků i cestovatelů (Vojtěch Náprstek, Emil Holub, Alberto Vojtěch Frič) a přibližuje nejvýznamnější sbírky mimoevropských etnických objektů, které měli čeští umělci (Adolf Hoffmeister, Emil Filla). Svými díly jsou zastoupeni mj. Mikoláš Aleš, Jan Preisler, Otakar Kubín, František Kupka, Otakar Nejedlý, Jan Zrzavý, Josef Čapek, František Hudeček, Josef Sudek, František Tichý a další. Někteří z nich, třeba Josef Čapek, se dílu přírodních národů věnovali hluboce nejen ve vlastní tvorbě, ale často ze studijních a antropologických důvodů. Adolf Hoffmeister nebo Emil Filla zase patřili k  největším evropským sběratelům „primitivního“ umění, jejich sbírky byly proslulé. Palmy na Vltavě jsou na jedné straně opravdu seriózní, ale na druhou stranu hlavně zábavná výstava. V Plzni bude otevřena do konce dubna. www.zpc-galerie.cz

ČiliChili | 4 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilic facebook.com/cilichili

Maserati jsou duší pankáči, kteří milují psychedelii a sci-fi filmy a jejich hudba podle toho vypadá. Instrumentální skladby zahrané ve vysokém tempu a s atmosférou, jakoby vznikly někde na Marsu. Novinka jednoduše nazvaná Maserati VII je sice teprve jejich pátým albem, ale právě na něm vrcholí snahy kapely o dosažení hranic obvyklé reality a svého intenzivního stylu. Maserati VII je soundtrackem k vesmírné cestě, razantní až hraniční jízda měsíční krajinou. Každý koncert pak vypadá, jako by byl poslední, ať před nimi stojí desítky, nebo tisíce fanoušků. Maserati vezmou útokem Divadlo Dobeška v neděli 14. dubna www.silver-rocket.org

ČERNÁ KOČKA ZASAHUJE Hrdinové typu Phila Marlowa nebo Sama Spadea kouzlo neztrácejí. Právě k nim můžeme zařadit černého pantera jménem Blacksad, hlavní postavu stejnojmenného komiksu španělského autora Juana Díaze Canalese. Přeměna lidských postav na zvířata sice není v komiksu nic výjimečného, ale vzhledem k tomu, že se ve čtyřech příbězích o Blacksadovi setkáváme hlavně s galerkou a spodinou, tak občas ty zvířecí druhy vážně stojí za to. Problémy otřískaný soukromý detektiv v podání sošného černého pantera je deptán zmarem a deziluzí z lůzy okolo sebe. Je tu samozřejmě i dáma v nesnázích a padouši z vysoké politiky. Blacksadovy příběhy vycházely začátkem třetího tisíciletí, současné vydání u nakladatelství Crew je v češtině první společné a třeba čtvrtý příběh Peklo a mlčení vychází u nás vůbec poprvé. www.crew.cz

61


OSOBNOST

Šaty z Hrobu a Tlustý brýle

následníka Dvorní fotograf Čilichili Michael Kratochvíl bude mít od 26. dubna v pražském Českém centru výstavu. Ve velkém formátu ukáže 16 portrétních fotografií. To už je důvod pořádně se s ním pochlubit. Text: redakce Foto: Michael Kratochvíl

62


Ä&#x152;iliChili | 4 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

63


OSOBNOST

Čím víc nutíš portrétovaného přehrávat scénky, tím je pravděpodobnější, že to skončí blbě

dělej nám rychlokurz. Jak nafotit dobrý portrét? Dobrý nevím, radši řeknu, jak to dělám já. Když fotím pro Čili, zjistím si co nejvíc o tom, koho portrétuju, a taky o místě, kde se bude fotit. Pokud si to místo můžu vybrat, je to super, protože se líp připravím. Pak se rozhodnu, jestli použiju blesk nebo odrazku, a hlavně si v hlavě přehraju, jak by mohly fotky vypadat. Mám je v hlavě vlastně dřív, než vzniknou. Na místě už pracuju rychle. Nechci, aby mi něco uteklo. Důležitý je výraz, nějak nějaká emoce v tváři, ale přirozená. Čím víc nutíš portrét portrétovaného přehrávat scénky, tím je pravděpodobně pravděpodobnější, že to skončí blbě. Funguje, když to jde rychle a focení se nechá volný průběh. Vždycky je dobré mít s sebou asistenta (sestru, bratra, novináře, kámoše, k kámošku, babičku,

U 64

dědečka...), prostě někoho, kdo tě nekriticky obdivuje, z asistenta vysát energii, vrazit ji do fotky a vysátého asistenta oživit v nejbližší kavárně. Důležité je pro focení taky po skončení správně vyplnit fakturu. Kdo z focených byl nejlepší a nejhorší modelka? Nejlepší byl hrobník David Stejskal. Portrétoval jsem ho při otevírání starého hrobu a měl jsem to i s výkladem. A taky jsem pak moc pěkně voněl. Ještě si vzpomínám, že tam přede mnou byli filmaři. Hrobník se jich chtěl očividně zbavit, tak kopal, kopal a pak najednou zařval „No podívejte, jak jsou ty pohřební šaty zachovalý“. Filmaři zbledli a svižně to zabalili. Mimochodem, ty pohřební šaty byly jak nový. A nejhorší modelka byl poslední Habsburk Georg. Ten měl tak silné dioptrické brýle, že to pak na fotkách vypadalo, jako že si z něj děláme legraci a dali jsme mu žertovný předmět jako rekvizitu.


Tvůj táta je fotograf Antonín Kratochvíl, který hrál ve filmu a už s ním měl rozhovor snad každý časák. Jaké to je být synem slavného otce? Jau, to je podpásovka. Rozdíl je v tom, jestli je to tady, nebo ve Státech, kde Toník žije. Tam nás nikdo nesrovnává, buďto se jim fotky líbí, nebo ne. Z Prahy mám takovou ukázkovou historku. Na nějaké akci se mě mírně ovíněná manželka jednoho herce ptala, proč tak strašně napodobuji tátovo chování. Nemělo cenu vysvětlovat, že jsem tátu poprvé viděl, když mi bylo osmnáct, a že s tím třeba mohou mít hodně společného geny. Táta taky třeba vůbec nezná moji práci, protože mi do toho nechce kecat a já jsem mu za to vděčný. Naučil mě řemeslo a chovat se profesionálně a to stačí. Občas jsme spolu pracovali a v tom případě mít slavného otce znamená, že po tobě často někdo střílí, často málem umřeš, o něco méně často onemocníš podivnejma chorobama, často někam utíkáš, často seš podělanej strachy, někdy taky radioaktivně záříš, často jíš divný jídla, často nic nechápeš a někdo na tebe řve. A to nemluvím o chrápání.

<

PORTRÉTY – MICHAEL KRATOCHVÍL Kdy: od 26. dubna do 24. května 2013 Kde: v Českém centrum, Rytířská 31, Praha 1

ČiliChili | 4 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

MICHAEL KRATOCHVÍL Narodil se vËroce 1967. Nçkolik let pracoval vËzahraniÝí jako asistent veËfotoateliéru Ivana Nçmce nebo naËcestách se svým otcem. PoËnávratu doËÜeska se zabývá zejména reklamní, portrétní aËreportážní fotograŏí. Už nçkolik let fotí pro Ýasopisy ÜILICHILI aËBizzone.

65


66

Zadáno pro Vodafone

Tady je Vodafonovo Zprávy z Vodafonu

67 68

Vodafone experti Férové tarify

70

Studentská nabídka Tarify na míru

72

73

Mobilní web, aplikace

74

Pęipojení s Vodafonem

76

Pęedplacené karty

80

Všechno o telefonech Pęíslušenství Volací jistina

92 93

Vymyšleno pro ūrmy Nabídky mÛsíce

82

96

94


Zadáno pro Vodafone

67

Více informací najdete na www.vodafone.cz/discover

Manažery si trénujeme od školy Vodafone má také v Ìesku svįj globální talentový program pro absolventy vysokých škol. Jmenuje se Discover. Hledáme skrze nÛj šikovné mladé lidi, kteęí mají pęedpoklady pro práci na vedoucích pozicích. Nejde jenom o líheĈ nebo farmu. Jdeme na to spíš klasickou metodou „hodíme tÛ do vody a plav“. SamozęejmÛ nikoho nenecháme plácat se na mÛlÍinÛ, pomáháme našim nadÛjím, jak jen to jde. Poskytneme jim inspirativní zázemí, ve kterém si rozšíęí odborné znalosti a které jim umožní rychlý rįst. Díky školení a každodenní praxi se nauÍí, jak obstát v konkurenÍním prostęedí. Zkrátka program Discover je a v budoucnu i bude odrazový mįstek pro budoucí kariéru mnoha nadÛjných vysokoškolákį na pozici vrcholového manažera. V programu Discover už máme první partu absolventį, kteęí vesele fungují u nás ve Vodafonu. Naši lidé je potkávají v kuchyĈce, na poradách, pęi práci. Pracují tu na svých vÛcech, rotují mezi oddÛleními a zamÛęují se na projekty s pęímým dopadem na zákazníky. Vnášejí nám sem prima Íerstvý vítr. Získáváme tak nejen talentované lidi se spoustou nápadį, ale taky lepší pęedstavu o tom, jak naše služby vnímají zákazníci. My se jim zase postaráme o to, aby rychle nabrali zkušenosti z byznysu a byli dobęe pęipravení na práci v naší firmÛ. Navíc díky odbornému vedení se stážistįm rychleji dostanou do krve zásady Vodafone Way, takže je u nás už nic nezaskoÍí.

Daniel Hrdina, Jan Běezík, Mariana Hájková, Martina Koláěová, Michal Holík, Monika Redlichová, Munír Hassairi, Tomáš Kubík, Vendula Naglová, Veronika ŽigoviÏová


68

Vodafone experti

Více informací naleznete na www.vodafone.cz/experti

Jsme experti na to, co vás pálí Naši borci ze super obchodu v Uherském Hradišti vám pęedstaví to nejlepší z nabídky Vodafonu. dafonu.

Íerpání minut z tarifu i pro volání do zahraniÎí.

ÚÎtování po vteĚinách.

Za volání do ciziny vám nepĚidáváme další minuty. ProstÜ Îerpáte ty své z tarifu.

S námi už nemusíte platit za Îas, který doopravdy neprovoláte.

Neomezené SMS. Neome Není super Nen SMSko SMSkovat úplnÜ bez hranic?


Vodafone experti

69

PĚenos kontaktİ do nového telefonu. Super zvýhodnÜné telefony k Férovým tarifİm. Vodafone Smart II Samsung GALAXY Ace Huawei Ascend G300

Pomİžeme vám spolehlivÜ pĚevést kontakty, fotky nebo SMSky ze starého telefonu do nového.

Online rezervace Vodafone experta. Pokud nenaleznete odpovÜÐ v Centru péÎe nebo potĚebujete pomoci s nastavením svého zaĚízení, zarezervujte si na www.vodafone.cz/experti Vodafone experta v nejbližší prodejnÜ.

Nastavení nového zaĚízení. Telefon, tablet nebo notebook pĚipravíme tak, abyste s nimi mohli ihned pracovat. VytvoĚíme vám úÎet pro Android nebo Apple, nastavíme e-mail a pomİžeme s aplikacemi.


70

Férové tarify

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

ÚÍtování po vteęinách Víte, že 97 % hovorı v Îeské republice se úÏtuje dráž, protože se jejich Ïas poÏítá na minuty, a ne na vteěiny? S Vodafonem to neplatí. NepoÏítáme po minutách, ale po vteěinách. A to od zaÏátku. Takže když váš hovor trvá 45 vteěin, odeÏteme vám 45 vteěin, a ne celou minutu.

Férové tarify Máme pro vás nejférovÛjší tarify na trhu. Chcete vÛdÛt, jak to mįžeme tvrdit? MrknÛte na hlavní výhody.

Ìerpání minut z tarifu i pro volání do zahraniÍí

ÚÍtování po vteęinách

Fér tarif 399

50

Fér tarif 599

100

Fér tarif 799

200

Neomezené SMS do mobilních sítí

Fér tarif 999

300

Fér tarif 1499

600

Sleva 25 % pro studenty

Neomezený tarif 3299

další 5,03 KÎ/min.

další 5,03 KÎ/min.

další 5,03 KÎ/min.

další 5,03 KÎ/min.

další 5,03 KÎ/min.

neomezené volání

neomezené SMS

neomezené SMS

neomezené SMS

neomezené SMS

neomezené SMS

neomezené SMS

do mobilních sítí

do mobilních sítí

do mobilních sítí

do mobilních sítí

do mobilních sítí

150 MB

300 MB

300 MB PĚipojení pro mobil super

600 MB

PĚipojení pro mobil premium

PĚipojení pro mobil premium+

PĚipojení pro mobil premium+

683 KÏ

1260 KÏ

1512 KÏ

1730 KÏ

2369 KÏ

4184 KÏ

399 KÏ

599 KÏ

799 KÏ

999 KÏ

1499 KÏ

3299 KÏ

minut volání

v síti Vodafone ostatní 1,51 KÎ/SMS

PĚipojení pro mobil standard

minut volání

PĚipojení pro mobil super

minut volání

Ceny jsou platné od 30. 3. 2013. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH

minut volání

minut volání

1,2 GB

1,2 GB


Férové tarify

Neomezené SMS Íerpání minut z tarifu i pro volání do zahraniÎí Za volání do ciziny vám nepęiÍítáme žádné další minuty. ProstÛ používáte ty, které máte v paušálu.

SMSky do všech sítí mįžete s Férovými tarify (kromÛ toho nejnižšího) posílat bez omezení. ProstÛ kolik chcete. Tęeba tisíc dennÛ. Nebo víc.

Sleva 25 % pro studenty Studenti od nás dostanou Férové tarify ještÛ o Ítvrtinu výhodnÛjší. Mládí se musí podporovat.

Máte IÍO? Tak od nás dostanete VPN zdarma a ještÜ lepší podmínky pro volání. MrknÜte na Business Férové tarify na strany 94, 96–97.

PoěiÑte si jeden ze 7 telefonı za férových 7 KÏ. Více informací najdete na str. 98–99.

71


72

Studentská nabídka

Více informací najdete na www.vodafone.cz/student

Férové tarify pro studenty

Studenti u nás mají pré. ProÎ? Sleva platí pro všechny Férové tarify.

Pro studenty jsou Férové tarify ještÛ výhodnÛjší. Na všechny varianty jsme pęipravili slevu 25 %. StaÍí být student ve vÛku 15–26 let a mít potvrzení o studiu. Ìerpání minut z tarifu i pro volání do zahraniÍí

ÚÍtování po vteęinách

Fér tarif 399

50

minut volání

další 5,03 KÎ/min.

neomezené SMS v síti Vodafone ostatní 1,51 KÎ/SMS

MrknÜte na strany 70–71. Volání i SMSky do všech sítí za stejnou skvÜlou cenu. Neomezené SMS do mobilních sítí

Fér tarif 599 Po slevÝ

299 KÏ

100

minut volání

další 5,03 KÎ/min.

neomezené SMS do mobilních sítí

150 MB

300 MB

683 KÏ

1260 KÏ

399 KÏ

599 KÏ

PĚipojení pro mobil standard

Ceny jsou platné od 30. 3. 2013. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH

PĚipojení pro mobil super

Po slevÝ

449 KÏ


Tarify na míru

73

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

Tarify na míru Pokud se vám nehodí žádný Férový tarif, sestavte si prostÛ svįj podle vlastních pęedstav.

Kamarádi

Neomezené volání a SMS na vybraná Îísla v síti Vodafone

Volání

1 Ïíslo

Internet v mobilu

Internet v tabletu

Internet v notebooku

2 Ïísla

176,46 KÎ

3 Ïísla

226,88 KÎ

4 Ïísla

262,17 KÎ

287,38 KÎ

50 minut 100 minut 200 minut 300 minut 600 minut 302,50 KÎ

504,17 KÎ

další 5,03 KÎ/min.

SMS

Tarify na míru úÍtujeme také po vteęinách.

další 5,03 KÎ/min.

726,25 KÎ

další 5,03 KÎ/min.

907,50 KÎ

další 5,03 KÎ/min.

1411,67 KÎ

další 5,03 KÎ/min.

50 SMS

100 SMS

200 SMS

300 SMS

další 1,51 KÎ/SMS

další 1,51 KÎ/SMS

další 1,51 KÎ/SMS

další 1,51 KÎ/SMS

25 MB

150 MB

300 MB

600 MB

PĚipojení pro mobil na den

PĚipojení pro mobil standard

PĚipojení pro mobil super

PĚipojení pro mobil premium

100,83 KÎ

60,50 KÎ

25,21 KÎ

178,48 KÎ

176,46 KÎ

251,08 KÎ

500 MB

neomezené volání 3226,67 KÎ neomezené SMS

252,08 KÎ

do mobilních sítí

504,17 KÎ

1,2 GB

317,63 KÎ

452,74 KÎ

PĚipojení pro mobil premium+

1 GB

267,21 KÎ

401,32 KÎ

PĚipojení pro tablet super

PĚipojení pro tablet premium

500 MB 75,63 KÎ

PĚipojení na dva dny

Ceny jsou platné od 30. 3. 2013. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH

4 GB

536,43 KÎ

PĚipojení pro notebook super

10 GB

1008,33 KÎ

PĚipojení pro notebook premium


74

Mobilní web, aplikace

Hromadu dalších skvÝlých aplikací do svého chytrého telefonu najdete ve Vodafone galerii. StáhnÝte si ji na tam.je/glr

Aplikace poslední záchrany Pęedstavte si. Probudíte se v cizím bytÛ vedle neznámé dívky. Nevíte kde jste, nemáte penÛženku, v kapse najdete jen svįj chytrý telefon. Což je štígro. Protože s touhle krabiÍkou dokážete pęežít. Tak schválnÛ.

Zjisti, kdo je ta holka Potichu vyfoħ obliÏej a pěidej na Facebook. Pěi troše štÝstí ti funkce automatického rozpoznávání napoví. A nebo se těeba ozve nÝjaký svÝdÝk pěedchozí noci. KaždopádnÝ to prožeĊ nÝjakým cool Ůltrem, aħ si na Instagramu neuěízneš ostudu.

Lokalizuj se Googlemaps. StaÏí zmáÏknout tlaÏítko a šipka vám ukáže že jste... v Plzni. Jak jste se sakra dostali do PlznÝ? Pokud v telefonu nenajdete žádné vysvÝtlující fotky nebo videa, máte smılu. Je naÏase opustit lokaci a pohnout se smÝrem domı. Dejme tomu do Brna.

Jako pán EXPRESNÍ ZPįSOB Pěes internet v mobilu si najdÝte nejbližší zastavárnu. Zavolejte si taxi. Prodejte svıj chytrý telefon. JeÑte domı jako pán.


Mobilní web, aplikace

Vodafone na duben doporuÏuje

Hurá domį Tady pěichází nejtÝžší Ïást. Jak se teÑ bez penÝz dostanete z cizího bytu, z cizího mÝsta? PěekvapivÝ snadno. S nejbližší zastávkou MHD vám zase pomohou Mapy.

75

iOS

PRAŽSKÁ MAPA Co se kde v Praze zrovna dÝje, kde se pivo vaěí, kde se doběe daěí i co dávají v kterém bijáku. ProstÝ aplikace, kterou oceníte, když vyrazíte do mÝsta.

Zrovna v Plzni si cestu na nádro snadno zaplatíte SMS jízdenkou. Aplikace Jízdní ěády vám najde spojení.

ÍSFD Milovníci Ůlmu jistÝ znají. Filmy tu mıžete hodnotit, hledat a komentovat. Filmová encyklopedie v kapse.

Pak si pěes internet v mobilu koupíte jízdenku a hurá domı.

PAMÛĥ NÁRODA PěíbÝhy 20. století jsou všude kolem nás. StaÏí se zastavit a poslouchat. Jestli teda máte tuhle aplikaci od Post Bellum. Najde vám nejbližší pěíbÝh a už posloucháte.

Android KDE SE (NE)KOUęÍ Dáte si rádi ÏvaĊháka nebo vyžadujete vzduch bez emisí? MrknÝte do mobilu a hned víte, kde se Ïudí a kde ne. FAREBANDIT Praha, Bratislava, Berlín, Brno, PlzeĊ, Olomouc, Liberec, Hradec Králové, Zlín nebo Ostrava. Tam všude víme, jestli je na blízku revizor nebo mıžete svištÝt naÏerno. VOZEJK MAP S pomocí Nadace Vodafone vznikla aplikace, díky které každý vozíÏkáě hned ví, kde na nÝj Ïíhají schody a kde ne.

Windows Phone K Îemu je Vodafone galerie? MrknÜte na tam.je/glr a dozvíte se víc. S Vodafone galerií nemusíte hledat mezi záplavou aplikací pro chytrý telefon. Ty „nej“ jsme vyzobali za vás.

DoporuÎíme vám ty nejlepší aplikace a hry pro iPhone, telefon s Androidem nebo Windows telefon.

PICTURE PERFECT „Ty máš teda fakt perfektní fotky.“ Jestli tuhle vÝtu chcete slýchat Ïasto, upravujte, dolaÑujte, ostěete a vychytávejte své snímky v téhle fakt dokonalé fotoaplikaci. AE ZOMBIE DEFENDER Nuda pěi Ïekání na tramvaj? Ve vlaku? Nebo pod lavicí ve škole? My vás niÏím dÝsit nebudeme. Od toho jsou prima zombíci. Klasika, ale hodnÝ doběe udÝlaná. HLÍDAÍ KOULÍ Život musí mít koule. Tak si, pánové, hlídejte, aby vám obojí neodešlo do kytek. Život i ty koule. Aplikace pohlídá, kdy se máte vyšetěit, a ěekne vám, jak poznáte, jestli je všechno v cajku!


76

Pęipojení s Vodafonem

Internet v mobilu

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/internet

Internet v mobilu Je jedno, jestli surfujete Ïasto, nebo chcete platit jen za dny, kdy se pěipojíte. Máme datové tarify, ze kterých si vybere každý. Už nemusíte ěešit, kde je nejbližší Wi-Fi. E-maily, sociální sítÝ, chat i oblíbené weby budete mít poěád u sebe. S aplikací Mıj Vodafone máte poěád pěehled, kolik jste prosurfovali.

Ceník Služba

Objem dat (FUP)

Cena

DodateÍný objem dat

Cena

25 MB/24 hodin

25,21 KÍ

60 MB/7 dní

49,41 KÍ

60 MB

39,33 KÍ

Tarify pro pęíležitostné a týdenní užívání Pęipojení na den Pęipojení na týden MÛsíÍní datové tarify Pęipojení pro mobil standard

150 MB

178,48 KÍ

150 MB

100,83 KÍ

Pęipojení pro mobil super

300 MB

251,08 KÍ

300 MB

100,83 KÍ

Pęipojení pro mobil premium

600 MB

317,63 KÍ

600 MB

201,67 KÍ

Pęipojení pro mobil premium+

1,2 GB

452,74 KÍ

1,2 GB

201,67 KÍ

Jak získat nejvýhodnÜjší cenu za Internet v mobilu? PoĚiÐte si Férový tarif.

MrknÜte na strany 70–71.

Jak si poĚídit další data po vyÎerpání FUP? Budete-li nÝkdy potěebovat víc dat, než je FUP vašeho tarifu, snadno si je pěikoupíte. BuÑ si je mıžete poěídit rovnou v aplikaci Mıj Vodafone, nebo si staÏí v Internetové samoobsluze zapnout automatické navýšení objemu dat, takže se o navyšování nebudete muset starat. O každém navýšení vám samozěejmÝ dáme vÝdÝt SMSkou. Ceny jsou platné od 30. 3. 2013. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


Pęipojení s Vodafonem

Internet v tabletu

77

Internet v tabletu Aħ chcete surfovat na iPadu, Samsung GALAXY Tab nebo jiném tabletu, s naším pěipojením ho využijete na plné pecky. Díky nové technologii mıžete surfovat rychlostí až 43,2 Mbps. Pro každého, kdo se s tabletem potěebuje pěipojit i mimo domov, aħ už v kavárnÝ, nebo těeba na nádraží. Snadno si dokoupíte objem dat podle toho, jak zrovna surfujete.

Ceník Služba

Objem dat (FUP)

Cena

ZvýhodnÛná cena

DodateÍný objem dat

Cena

500 MB

267,21 KÍ

200,41 KÍ

500 MB

201,67 KÍ

1 GB

401,32 KÍ

300,99 KÍ

1 GB

201,67 KÍ

MÛsíÍní datové tarify Pęipojení pro tablet super Pęipojení pro tablet premium

PĚipojení pro tablet mİžete mít Pokud si ho poĚídíte za lepší cenu.

s jakýmkoliv balíÎkem Férových tarifİ.

MrknÜte na strany 70–71.

Tip

Vodafone Smart Tab II 10 OperaÏní systém Android 4.0 Displej v cm/" 25,65 cm/10,1" Uživatelská pamÝħ až 16 GB Fotoaparát 5Mpix Pohotovostní doba (hodiny) až 600

Už od

6077 KÏ

Jak si poĚídit další data po vyÎerpání FUP? Budete-li nÝkdy potěebovat více dat, než je objem vašeho tarifu, snadno si je pěikoupíte. BuÑ si je mıžete poěídit rovnou v aplikaci Mıj Vodafone, nebo si staÏí v Internetové samoobsluze zapnout automatické navýšení objemu dat, takže se o navyšování nebudete muset starat. O každém navýšení vám samozěejmÝ dáme vÝdÝt SMSkou. Ceny jsou platné od 30. 3. 2013. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


78

Pęipojení s Vodafonem

Internet v notebooku

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/internet

Internet v notebooku Chcete ještÜ lepší cenu?

Surfujte bez starostí ve vlaku, autÝ i jen tak na Ïerstvém vzduchu. StaÏí vám jen notebook a USB modem. Užijte si rychlé pěipojení až 43,2 Mbps a 73 % pokrytí populace sítí 3G. Aħ už potěebujete být online každý den, nebo jen obÏas, pěipojení máme pro každého. S tarifem i pěedplacenou kartou. Snadno si dokoupíte objem dat podle toho, jak zrovna surfujete.

PoĚiÐte si Internet v notebooku s jakýmkoliv Férovým tarifem! Víc najdete na stranách 70–71.

Ceník Služba

Objem dat (FUP)

Cena

ZvýhodnÛná cena

DodateÍný objem dat

Cena

500 MB

75,63 KÍ/48 hodin

Datové tarify Pęipojení na 2 dny Pęipojení pro notebook super

4 GB

536,43 KÍ/mÛsíc

402,32 KÍ/mÛsíc

1 GB

201,67 KÍ

Pęipojení pro notebook premium

10 GB

1008,33 KÍ/mÛsíc

756,25 KÍ/mÛsíc

1 GB

201,67 KÍ

Internet pro pĚedplacenou kartu Potęebujete-li mobilní pęipojení jenom na Ías (tęeba na dovolené nebo v nemocnici), máme pro vás pęedplacené sady mobilního internetu a USB modemu. A až využijete všechna data v sadÛ, mįžete se tęeba rozhodnout pro datový tarif.

Sada s datovým objemem 1GB

699 KÏ

Vodafone Mobile Connect K4605

Už od

Podporuje pęipojení až 43,2 Mbps

Už od

NEBO Sada se 3 mÝsíci internetu

997 KÏ

Ceny jsou platné od 30. 3. 2013. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH

977 KÏ

Vodafone Mobile Connect K4305 Podporuje pęipojení p j až 21,6 Mbpss

77 KÏ


Pęipojení s Vodafonem

Internet na doma

79

Internet na doma Kvalitní a rychlé pěipojení na doma až 40 Mbps dostupné pro vÝtšinu domácností v Îeské republice. Surfovat mıžete zcela bez omezení. VýjimeÏnÝ výhodné ADSL bez pevné linky v kombinaci s dalšími službami.

Ceník ADSL 8 Mbps ADSL

VDSL 20 Mbps

VDSL 40 Mbps

Plná cena

ZvýhodnÛná cena

Plná cena

ZvýhodnÛná cena

Plná cena

ZvýhodnÛná cena

ADSL bez pevné linky

665,50 KÍ/mÛsíc

399,30 KÍ/mÛsíc

665,50 KÍ/mÛsíc

399,30 KÍ/mÛsíc

887,33 KÍ/mÛsíc

532,40 KÍ/mÛsíc

ADSL s pevnou linkou

504,17 KÍ/mÛsíc

756,25 KÍ/mÛsíc

756,25 KÍ/mÛsíc

Chcete zvýhodnÜnou cenu za Internet na doma? Spojte Internet na doma s kterýmkoliv Férovým tarifem.

MrknÜte na strany 70–71.

Ceny jsou platné od 30. 3. 2013. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH

ADSL/VDSL modem Podpora ADSL/VDSL Pěipojení LAN, Wi-Fi Podporované standardy 802.11 b/g/n ZabezpeÏení WPA2-PSK/WPS PSK/WPS Napájení ení externí

977 KÏ


80

Vodafone karta

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

Pęedplacené karty

Nová, pěehlednÝjší jména nÝkterých karet pro lepší orientaci.

Výhody našich karet.

Víkendové volání a SMS v síti Vodafone

zdarma

Platnost kreditu 10 mÜsícİ.

KARTA NA VÍKEND Když voláte a SMSkujete o víkendu

Dobití možné více než 10 zpİsoby.

Když voláte do všech sítí.

Zákaznická linka zcela zdarma.

Volání na dvÝ Ïísla za

1,90 KÏ

KARTA DO SÍTÛ Když voláte nejvíc do Vodafonu Volání v síti Vodafone už od 1,90 KÏ za minutu. Napoěád! Karta do sítÛ

StaÏí provolat bÝhem týdne aspoĊ 5 minut nebo poslat 5 zpráv. A pak už mıžete volat nebo SMSkovat o víkendu do aleluja. Anebo mıžete využívat obojí. Zadarmo a napoěád!

Volání v síti Vodafone

3,00 KÍ/min.

Volání do ostatních sítí v ÌR

7,50 KÍ/min.

SMS do všech mobilních sítí v ÌR

Super nabídka pro víkendové kecky

2,40 KÍ

Karta na víkend Volání do všech sítí

DoplĈkové balíÍky ke KartÛ do sítÛ Program dvojka LevnÛjší volání na 2 vybraná Íísla v síti Vodafone, první nastavení Íísel zdarma. Víkendové nonstop volání do Vodafonu Celý aktuální nebo následující víkend budete volat na všechna vodafonní Íísla v ÌR neomezenÛ.

Cena volání: 1,90 KÍ/min.

59,50 KÍ

SkoÍte si pro karty do Vodafonu nebo k našim partnerįm:

Ceny jsou platné od 30. 3. 2013. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH

6,50 KÍ/min.

SMS do všech mobilních sítí v ÌR

1,50 KÍ

MMS do všech mobilních sítí v ÌR

4,50 KÍ


Vodafone karta

Novinka KARTA SE VŠÍM VŠUDY Když si chcete užívat všechny služby naplno Volání, SMSky a Internet v mobilu zdarma máme pro všechny jako dárek. Záleží jen na tom, za kolik si jednorázovÝ dobijete. Všechny těi dáreÏky získáte najednou a zdarma. Aktivovány budou do 24 hodin po dobití. Dobíjená Íástka

Dárek

Doba trvání

300–599 KÍ

Neomezené volání + SMS v síti Vodafone + Internet v mobilu Pęipojení na týden zdarma

7 dní

600 KÍ a více

Neomezené volání + SMS v síti Vodafone + Internet v mobilu Pęipojení na týden zdarma

14 dní

Karta se vším všudy Volání do všech sítí

4,90 KÍ/min.

SMS do všech mobilních sítí v ÌR

1,50 KÍ

MMS do všech mobilních sítí v ÌR

4,50 KÍ

81


82

Nejlepší mobily, co známe

Ty nejlepší stroje, co pro vás máme CENTRUM CHYTRÝCH TELEFONį: Nejširší nabídka smartphonİ ze všech! Vodafone se stává centrem chytrých telefonı a pěedstavuje nabídku tÝch nejvzácnÝjších a nejnadupanÝjších smartphonı, které jsou u nás k mání. Koupit se dají v tÝchto vybraných prodejnách: • Praha, LetĊany • Praha, Centrum Îerný Most • Praha, Jugoslávská • Praha, Nový Smíchov • Brno, OC Olympia • Brno, VaĊkovka • PlzeĊ, nám. Republiky • Olomouc, Ostružnická • Ostrava, Nová Karolina • Ostrava, Avion • Ústí nad Labem, Mírové námÝstí • Pardubice, nám. Republiky

Užijte si víc než 15 minut slávy Tenhle chytrý telefon je skoro stejnÛ výkonný jako bÛžný poÍítaÍ. Jen mnohem skladnÛjší, lehÍí a hezÍí. KromÛ krásného designu, šikovného 5Mpix fotoaparátu, výkonného 1GHz procesoru a baterie s kapacitou 2100 mAh má Samsung GALAXY Fame navíc spoustu vychytávek. Tak tęeba unikátní pohybové uživatelské rozhraní. Díky nÛmu mįžete nÛkolika jednoduchými gesty ovládat Íasto používané funkce. ÚplnÛ snadno, jako mávnutím kouzelného proutku. Funkce zmÛny displeje vám zas umožní sdílet obrazovku pęes Wi-Fi, takže mįžete sdílet fotky, hudbu nebo video jedna radost. KrásnÛ Íitelný 3,5palcový displej se vám navíc díky vychytávce Smart Stay nebude poęád vypínat. Geniální je taky funkce S Beam, která vám díky technologii NFC umožní snadno pęenášet soubory mezi spęátelenými telefony. Nebo tęeba nasdílet stránku, kterou si zrovna prohlížíte. Fotografie, dokumenty a nebo kontakty pak jednoduše zazálohujete do svého soukromého online úložištÛ, na takzvaný cloud. Zkrátka hudba budoucnosti. Akorát už v souÍasnosti. Proto je kolem toho koneckoncį taková sláva.

Samsung GALAXY Fame OperaÎní systém: Android VnitĚní pamÜĦ: až 4 GB Fotoaparát: 5 Mpix

Máme pro vás 7 chytrých telefonı za skvÝlých 7 KÏ. Toto je jeden z nich, další najdete v pěehledu telefonı na str. 84–91 se stejnou znaÏkou.

Tyhle vlajkové lodÝ mezi vodafonními obchody nabízejí naprostou špiÏku mobilı dneška. A k ní samozěejmÝ taky pěíslušenství, které jinde nenajdete, těeba speciální handsfree, kryty na smartphony, fólie atd. Všechny tyhle vychytávky a telefony si samozěejmÝ mıžete objednat i ve zvláštní sekci na eshop.vodafone.cz.


Nejlepší mobily, co známe

83

Slavný návrat velké ostružiny S Nebudete vÛdÛt, co chválit dęív. Efektní a elegantní Íerný kabátek? Dotykový 4,2palcový N IPS IP LCD displej? Nadupanou hardwarovou výbavu? Nebo úplnÛ nový operaÍní systém BlackBerry B 10? Novinka BlackBerry Z10 se zkrátka kanadskému výrobci extra povedla. la O bÛh systému se stará nejmodernÛjší dvoujádrový procesor Qualcomm Snapdragon s taktem 1,5 GHz na 2 GB RAM. Vnitęní pamÛĥ až 16 GB mįžete díky šikovnému slotu na n pamÛĥové karty rozšíęit dokonce až o 32 GB. Což už je hodnÛ fajn. 8Mpix fotoaparát si s vás získá nejen automatickým ostęením, ale tęeba i funkcí Time Shift. Díky ní mįžete vytvoęit z nasnímané sekvence ten pravý snímek, kde se všichni usmívají a nikdo nemrká. v Radost vám urÍitÛ udÛlá také intuitivní ovládání pohybem – BlackBerry Flow. A v unikátR ním n centru BlackBerry Hub mįžete na jednom místÛ zpracovávat SMSky, e-maily nebo zprávy z Facebooku a dalších sociálních sítí. Už žádný zmatek ani na Den matek. ProstÛ z spousta elegantnÛ zabalených dįvodį k radosti. s

Láska na první dotek

BlackBerry Z10 OperaÎní systém: BlackBerry 10 VnitĚní pamÜĦ: až 16 GB Fotoaparát: 8 Mpix

VÛęíte na lásku na první pohled? Jestli jo, tak pro vás jednu máme. A jestli ne, tak vás pęesvÛdÍíme. I když musíme po pravdÛ uznat, že vlastnÛ nejde ani tak o lásku na první pohled, ale hlavnÛ na první dotek. Windows Phone 8S by HTC vypadá jako nÛžná kráska – štíhlá, hladká, zahalená v šik modré. Ale staÍí se správnÛ dotknout a je jasno, že uvnitę je to poęádný divoch. Má nadupaný dvoujádrový procesor a vnitęní pamÛĥ si hravÛ rozšíęíte pomocí microSD karty až o 32 GB. A když k tomu pęidáte ještÛ super pomÛr cena/výkon, baterii s poęádnou výdrží, Ítyępalcový Super LCD displej, zvukový zázrak Beats Audio™ nebo snímky poęízené 5Mpix fotoaparátem, je už asi jasné, že tohle bude láska na dlouho.

Windows Phone 8S by HTC OperaÎní systém: Windows Phone 8 VnitĚní pamÜĦ: až 4 GB Fotoaparát: 5 Mpix


84

Telefony

Chytré telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Vodafone Smart II

Samsung GALAXY Y

Samsung Sony GALAXY mini 2 Xperia E

Huawei Ascend G300

Sony Xperia miro

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

2577 KÍ

2777 KÍ

3177 KÍ

3377 KÍ

3577 KÍ

3977 KÍ

MMP od 250 KÎ

1777 KÍ / 1277 KÍ

2577 KÍ / 2077 KÍ

2777 KÍ / 2277 KÍ

2977 KÍ / 2477 KÍ

2477 KÍ / 1977 KÍ

3577 KÍ / 3077 KÍ

MMP od 490 KÎ

577 KÍ / 77 KÍ

1777 KÍ / 1277 KÍ

507 KÍ / 7 KÍ

1977 KÍ / 1477 KÍ

2277 KÍ / 1777 KÍ

2977 KÍ / 2477 KÍ

MMP od 790 KÎ

77 KÍ / 77 KÍ

777 KÍ / 277 KÍ

77 KÍ / 7 KÍ

507 KÍ / 7 KÍ

1777 KÍ / 1277 KÍ

507 KÍ / 7 KÍ

MMP od 1290 KÎ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 7 KÍ

77 KÍ / 7 KÍ

777 KÍ / 277 KÍ

77 KÍ / 7 KÍ

MMP od 1990 KÎ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 7 KÍ

77 KÍ / 7 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 7 KÍ

MMP od 2490 KÎ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 7 KÍ

77 KÍ / 7 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

Poslední šance

Poslední šance u oranžové varianty

Novinka k dostání v prįbÛhu mÛsíce

Poznámka

Tęi barevné kryty v balení

77 KÍ / 7 KÍ Poslední šance u bílé varianty

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/" Rozlišení displeje Uživatelská pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení Procesor Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

Android

Android

Android

Android

Android

Android

8,1 cm/3,2“

7,62 cm/3"

8,31 cm/3,27''

8,89 cm/3,5''

10,2 cm/4"

8,89 cm/3,5"

320x480

240x320

320x480

320x480

480x800

320x480

až 150MB/2GB

až 180MB/2GB

až 4GB/–

až 2,75GB/–

až 2GB/–

až 2,2GB/–

832 MHz

832 MHz

800 MHz

1 GHz

1 GHz

800 MHz

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

3Mpix

2Mpix

3Mpix

3Mpix

5Mpix

5Mpix

•/•

–/–

–/–

–/•

•/•

•/•

Kapacita baterie (mAh)

1200

1200

1300

1500

1500

1460

Délka hovoru (minut)

až 360

až 360

až 480

až 375

až 400

až 360

Pohotovostní doba (hodiny)

až 400

až 120

až 300

až 530

až 420

až 545

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/3.0

•/3.0

•/2.1

•/2.1

•/2.1

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

•/•

•/•

–/•

•/•

•/•

•/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

109x58x12,35

104x58x11,5

109,4x58,6x11,81

113,5x61,8x11

122,5x63x10,5

113x59,4x9,9

120

99,7

106

115,7

140

110

Íerná + modrá, rįžová, citrónová

šedá

oranžová, Íerná

Íerná

šedá

Íerná, bílá

Eko-tĚída www.vodafone.cz/eko-trida

ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ. Naši právníci by to Ěekli takhle: Sleva 500 KÏ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÝnu telefonu po 24 mÝsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace mÝsíÏního datového tarifu na telefonním Ïísle, k nÝmuž se telefon za zvýhodnÝnou cenu prodává, a to nejménÝ po dobu 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Slevu 500 KÏ lze získat i aktivací tÝchto internetových tarifı v rámci Férových tarifı (viz strany 70–71). Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dále dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.

Ceny jsou platné od 30. 3. 2013. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


Telefony

85

Chytré telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu

HTC Desire C

Samsung GALAXY Fame

Samsung GALAXY Ace

Samsung GALAXY Ace La Fleur

LG Optimus L7

BlackBerry Curve 9320

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

3977 KÍ

4377 KÍ

4577 KÍ

4577 KÍ

4577 KÍ

4577 KÍ

MMP od 250 KÎ

3577 KÍ / 3077 KÍ

3977 KÍ / 3477 KÍ

4177 KÍ / 3677 KÍ

4177 KÍ / 3677 KÍ

4177 KÍ / 3677 KÍ

3977 KÍ / 3477 KÍ

MMP od 490 KÎ

2777 KÍ / 2277 KÍ

2977 KÍ / 2477 KÍ

1477 KÍ / 977 KÍ

1477 KÍ / 977 KÍ

3377 KÍ / 2877 KÍ

3177 KÍ / 2677 KÍ

MMP od 790 KÎ

1777 KÍ / 1277 KÍ

507 KÍ / 7 KÍ

1077 KÍ / 577 KÍ

1077 KÍ / 577 KÍ

2577 KÍ / 2077 KÍ

2377 KÍ / 1877 KÍ

MMP od 1290 KÎ

777 KÍ / 277 KÍ

77 KÍ / 7 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

1577 KÍ / 1077 KÍ

1377 KÍ / 877 KÍ

MMP od 1990 KÎ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 7 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

577 KÍ / 77 KÍ

377 KÍ / 77 KÍ

MMP od 2490 KÎ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 7 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

Novinka

Poslední šance

Poslední šance

Poslední šance

Poznámka

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/" Rozlišení displeje Uživatelská pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení Procesor Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát

Android

Android

Android

Android

Android

BlackBerry

8,9 cm/3,5"

8,9 cm/3,5"

8,9 cm/3,5"

8,9 cm/3,5"

10,9 cm/4,3"

6,2 cm/2,44''

320x480

320x480

320x480

320x480

480x800

320x240

až 90MB/4GB

až 4GB/–

až 150MB/2GB

až 150MB/2GB

až 2,7GB/–

až 512MB/2GB

600 MHz

1 GHz

832 MHz

832 MHz

1 GHz

806 MHz

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

5Mpix

5Mpix

5Mpix

5Mpix

5Mpix

3Mpix

Blesk/Autofocus

•/–

•/•

•/•

•/•

•/–

•/–

Kapacita baterie (mAh)

1230

2100

1350

1350

1700

1450

Délka hovoru (minut)

až 430

až 860

až 660

až 660

až 360

až 420

Pohotovostní doba (hodiny)

až 570

až 580

až 640

až 640

až 550

až 432

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/4.0

•/4.0

•/3.0

•/3.0

•/3.0

•/2.1

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

102x56,6x11,95

113,2x61,6x11,5

113,4x60,5x11,5

113,4x60,5x11,5

125,5x67x8,8

109x60x12,7

100

121

112

112

122

103

Íerná

modrá

Íerná, bílá

kvÛtinový vzor

Íerná

Íerná

Eko-tĚída www.vodafone.cz/eko-trida

ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ. Naši právníci by to Ěekli takhle: Sleva 500 KÏ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÝnu telefonu po 24 mÝsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace mÝsíÏního datového tarifu na telefonním Ïísle, k nÝmuž se telefon za zvýhodnÝnou cenu prodává, a to nejménÝ po dobu 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Slevu 500 KÏ lze získat i aktivací tÝchto internetových tarifı v rámci Férových tarifı (viz strany 70–71). Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dále dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.

Ceny jsou platné od 30. 3. 2013. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


86

Telefony

Chytré telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Samsung GALAXY Ace plus

Huawei Ascend G510

HTC Desire X

Sony Xperia J

Windows Phone 8S by HTC

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

4777 KÍ

5777 KÍ

5777 KÍ

5777 KÍ

5777 KÍ

MMP od 250 KÎ

4377 KÍ / 3877 KÍ

4377 KÍ / 3877 KÍ

5177 KÍ / 4677 KÍ

5177 KÍ / 4677 KÍ

5177 KÍ / 4677 KÍ

MMP od 490 KÎ

3377 KÍ / 2877 KÍ

3577 KÍ / 3077 KÍ

4177 KÍ / 3677 KÍ

4177 KÍ / 3677 KÍ

4177 KÍ / 3677 KÍ

MMP od 790 KÎ

2577 KÍ / 2077 KÍ

507 KÍ / 7 KÍ

3377 KÍ / 2877 KÍ

3377 KÍ / 2877 KÍ

3377 KÍ / 2877 KÍ

MMP od 1290 KÎ

1377 KÍ / 877 KÍ

77 KÍ / 7 KÍ

507 KÍ / 7 KÍ

2377 KÍ / 1877 KÍ

2377 KÍ / 1877 KÍ

MMP od 1990 KÎ

577 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 7 KÍ

77 KÍ / 7 KÍ

1377 KÍ / 877 KÍ

1377 KÍ / 877 KÍ

MMP od 2490 KÎ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 7 KÍ

77 KÍ / 7 KÍ

777 KÍ / 277 KÍ

777 KÍ / 277 KÍ

Poznámka

Poslední šance

Novinka k dostání v prįbÛhu mÛsíce

Poslední šance. Bílý výmÛnný kryt v balení

Funguje pouze na MicroSIM

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/" Rozlišení displeje Uživatelská pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení Procesor Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

Android

Android

Android

Android

Windows Phone 8

9,27 cm/3,65"

11,2 cm/4,5"

10,16 cm/4"

10,16 cm/4"

10,16 cm/4"

320x480

480x854

480x800

480x854

480x800

až 1,8GB/–

až 1GB/–

až 4GB/–

až 2,8GB/–

až 350MB/–

1 GHz

2x1,4 GHz

2x1 GHz

1 GHz

2x1 GHz

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

5Mpix

5Mpix

5Mpix

5Mpix

5Mpix

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Kapacita baterie (mAh)

1300

1750

1650

1700

1700

Délka hovoru (minut)

až 690

až 350

až 600

až 438

až 1300

Pohotovostní doba (hodiny)

až 630

až 400

až 833

až 607

až 559

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/3.0

•/2.1

•/4.0

•/2.1

•/2.1

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

•/•

•/•

•/•

•/•

–/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

116x63,1x11,4

134x67x9,9

118,5x62,3x9,3

124,3x61,2x9,2

120x63x10

115

150

114

124

113

Íerná

Íerná

Íerná, bílá

Íerná, bílá

modrá

Eko-tĚída www.vodafone.cz/eko-trida

ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ. Naši právníci by to Ěekli takhle: Sleva 500 KÏ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÝnu telefonu po 24 mÝsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace mÝsíÏního datového tarifu na telefonním Ïísle, k nÝmuž se telefon za zvýhodnÝnou cenu prodává, a to nejménÝ po dobu 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Slevu 500 KÏ lze získat i aktivací tÝchto internetových tarifı v rámci Férových tarifı (viz strany 70–71). Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dále dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.

Ceny jsou platné od 30. 3. 2013. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


Telefony

87

Chytré telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Samsung GALAXY S III mini

Apple iPhone 4 8GB

Samsung GALAXY S III

HTC One

Apple iPhone 5 16GB

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

7577 KÍ

9977 KÍ

12 977 KÍ

15 377 KÍ

17 577 KÍ

MMP od 250 KÎ

6777 KÍ / 6277 KÍ

8977 KÍ / 8477 KÍ

11 777 KÍ / 11 277 KÍ

13 977 KÍ / 13 477 KÍ

15 577 KÍ / 15 077 KÍ

MMP od 490 KÎ

5977 KÍ / 5477 KÍ

7977 KÍ / 7477 KÍ

10 777 KÍ / 10 277 KÍ

12 977 KÍ / 12 477 KÍ

14 577 KÍ / 14 077 KÍ

MMP od 790 KÎ

4977 KÍ / 4477 KÍ

6977 KÍ / 6477 KÍ

9977 KÍ / 9477 KÍ

12 177 KÍ / 11 677 KÍ

13 577 KÍ / 13 077 KÍ 12 577 KÍ / 12 077 KÍ

MMP od 1290 KÎ

3977 KÍ / 3477 KÍ

5977 KÍ / 5477 KÍ

8977 KÍ / 8477 KÍ

11 177 KÍ / 10 677 KÍ

MMP od 1990 KÎ

507 KÍ / 7 KÍ

4977 KÍ / 4477 KÍ

7977 KÍ / 7477 KÍ

9977 KÍ / 9477 KÍ

8977 KÍ / 8477 KÍ

MMP od 2490 KÎ

77 KÍ / 7 KÍ

4577 KÍ / 4077 KÍ

5977 KÍ / 5477 KÍ

9577 KÍ / 9077 KÍ

8277 KÍ / 7777 KÍ

Poslední šance. Funguje pouze na MicroSIM

Pęipravujeme

Funguje pouze na nanoSIM

Poznámka

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/"

Android

iOS

Android

Android

iOS

10,16 cm/4"

8,9 cm/3,5"

12,2 cm/4,8"

11,94 cm/4,7"

10,16 cm/4"

Rozlišení displeje

480x800

640x960

720x1280

1080x1920

640x1136

Uživatelská pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení

až 8GB/–

až 8GB/–

až 16GB/–

až 32GB/–

až 16GB/–

Procesor

2x1 GHz

1 GHz

4x1,4 GHz

4x1,7 GHz

2x1,02 GHz

•/–

•/–

•/•

•/•

•/•

5Mpix

5Mpix

8Mpix

Ultrapixel technologie

8Mpix

Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Kapacita baterie (mAh)

1500

1420

2100

2300

N/A

Délka hovoru (minut)

až 800

až 840

až 700

až 1572

až 840

Pohotovostní doba (hodiny)

až 500

až 300

až 790

až 464

až 225

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/2.1

•/4.0

•/4.0

•/4.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

•/•

–/•

•/•

•/•

–/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

800/850/900 /1800/1900/2100/2600

850/900 /1800/1900/2100

121,6x63x9,9

115,2x58,6x9,3

136,6x70,6x8,6

137,4x68,2x9,3

123,8x58,6x7,6

110

137

133

143

112

modrá, bílá – La Fleur

Íerná

modrá

stęíbrná

Íerná, bílá

Eko-tĚída www.vodafone.cz/eko-trida

ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ. Naši právníci by to Ěekli takhle: Sleva 500 KÏ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÝnu telefonu po 24 mÝsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace mÝsíÏního datového tarifu na telefonním Ïísle, k nÝmuž se telefon za zvýhodnÝnou cenu prodává, a to nejménÝ po dobu 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Slevu 500 KÏ lze získat i aktivací tÝchto internetových tarifı v rámci Férových tarifı (viz strany 70–71). Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dále dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.

Ceny jsou platné od 30. 3. 2013. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


88

Tablety a telefony

Rozšíěená nabídka mobilı a tabletı, které si mıžete koupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Vodafone Smart Tab II7

Vodafone Smart Tab II10

Nexus 7

Samsung GALAXY Tab 2 10.1

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

4977 KÍ

6977 KÍ

7977 KÍ

10 977 KÍ

MMP od 250 KÎ

4577 KÍ / 4077 KÍ

6577 KÍ / 6077 KÍ

7577 KÍ / 7077 KÍ

9777 KÍ / 9277 KÍ

MMP od 490 KÎ

3777 KÍ / 3277 KÍ

5577 KÍ / 5077 KÍ

6577 KÍ / 6077 KÍ

8977 KÍ / 8477 KÍ

MMP od 790 KÎ

2777 KÍ / 2277 KÍ

4577 KÍ / 4077 KÍ

5777 KÍ / 5277 KÍ

7977 KÍ / 7477 KÍ

MMP od 1290 KÎ

1977 KÍ / 1477 KÍ

3577 KÍ / 3077 KÍ

4777 KÍ / 4277 KÍ

6977 KÍ / 6477 KÍ

MMP od 1990 KÎ

777 KÍ / 277 KÍ

2577 KÍ / 2077 KÍ

3777 KÍ / 3277 KÍ

5977 KÍ / 5477 KÍ

MMP od 2490 KÎ

77 KÍ / 77 KÍ

2077 KÍ / 1577 KÍ

3277 KÍ / 2777 KÍ

5577 KÍ / 5077 KÍ

Poznámka

Poslední šance

Funguje pouze na MicroSIM

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/"

Android

Android

Android

Android

17,78 cm/7“

25,65 cm/10,1“

17,7 cm/7"

25,7 cm/10,1''

Rozlišení displeje

600x1024

1280x800

800x1280

1280x800

Uživatelská pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení

až 1,8GB/–

až 16GB/–

až 27GB/–

až 16GB/–

1 GHz

2x1,5 GHz

4x1,3 GHz

2x1 GHz

•/–

•/•

•/•

•/–

2Mpix

5Mpix

1,2Mpix

3Mpix

Procesor Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

–/–

•/•

–/–

–/–

Kapacita baterie (mAh)

3550

6340

4325

7000

Délka hovoru (minut) Pohotovostní doba (hodiny)

až 507

až 600

až 200

až 2000

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/3.0

•/3.0

•/3.0

•/3.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm)

–/•

–/•

•/•

•/•

900/1800/1900/2100

850/900/1800/1900/2100

850/900/1800/1900/2100

850/900/1800/1900/2100 175,3x256,6x9,7

192x122x11,5

178x259,8x8,69

198,5x120x10,65

Hmotnost (g)

400

580

350

587

Barevné provedení

šedá

šedá

tmavÛ hnÛdá

stęíbrná

Eko-tĚída www.vodafone.cz/eko-trida

ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ. Naši právníci by to Ěekli takhle: Sleva 500 KÏ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÝnu telefonu po 24 mÝsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace mÝsíÏního datového tarifu na telefonním Ïísle, k nÝmuž se telefon za zvýhodnÝnou cenu prodává, a to nejménÝ po dobu 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Slevu 500 KÏ lze získat i aktivací tÝchto internetových tarifı v rámci Férových tarifı (viz strany 70–71). Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dále dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.

Ceny jsou platné od 30. 3. 2013. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


Tablety a telefony

89

Rozšíěená nabídka mobilı a tabletı, které si mıžete koupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Samsung GALAXY Note 10.1

BlackBerry Curve 9320

LG Optimus L9

HTC One SV

BlackBerry Bold 9900

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

14 377 KÍ

4577 KÍ

6777 KÍ

8577 KÍ

11 377 KÍ

MMP od 250 KÎ

13 177 KÍ / 12 677 KÍ

3977 KÍ / 3477 KÍ

5977 KÍ / 5477 KÍ

7577 KÍ / 7077 KÍ

9777 KÍ / 9277 KÍ

MMP od 490 KÎ

12 377 KÍ / 11 877 KÍ

3177 KÍ / 2677 KÍ

4977 KÍ / 4477 KÍ

6577 KÍ / 6077 KÍ

8777 KÍ / 8277 KÍ

MMP od 790 KÎ

11 577 KÍ / 11 077 KÍ

2377 KÍ / 1877 KÍ

4177 KÍ / 3677 KÍ

5777 KÍ / 5277 KÍ

7977 KÍ / 7477 KÍ 6977 KÍ / 6477 KÍ

MMP od 1290 KÎ

10 577 KÍ / 10 077 KÍ

1377 KÍ / 877 KÍ

3177 KÍ / 2677 KÍ

4777 KÍ / 4277 KÍ

MMP od 1990 KÎ

9377 KÍ / 8877 KÍ

377 KÍ / 77 KÍ

2177 KÍ / 1677 KÍ

3777 KÍ / 3277 KÍ

5977 KÍ / 5477 KÍ

MMP od 2490 KÎ

8977 KÍ / 8477 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

1777 KÍ / 1277 KÍ

3177 KÍ / 2677 KÍ

5577 KÍ / 5077 KÍ

Novinka k dostání v prįbÛhu mÛsíce

Poznámka

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/"

Android

BlackBerry

Android

Android

BlackBerry

25,7 cm/10,1“

6,2 cm/2,44''

11,9 cm/4,7''

10,92 cm/4,3"

7,1 cm/2,8"

Rozlišení displeje

1280x800

320x240

540x960

480x800

640x480

Uživatelská pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení

až 16GB/–

až 512MB/2GB

až 2,33GB/–

až 8GB/–

až 8GB/–

Procesor

4x1,4 GHz

806 MHz

2x1 GHz

2x1,2 GHz

1,2 GHz

•/•

•/–

•/•

•/•

•/–

8Mpix

3Mpix

5Mpix

5Mpix

5Mpix

Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus Kapacita baterie (mAh) Délka hovoru (minut)

•/•

•/–

•/•

•/•

•/–

7000

1450

2150

1800

1230

až 420

až 450

až 1574

až 390

až 2230

až 432

až 450

až 377

až 307

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/4.0

•/2.1

•/3.0

•/4.0

•/2.1

Pohotovostní doba (hodiny)

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm)

•/•

•/•

•/•

–/•

•/•

850/900/1800/1900/2100

850/900/1800/1900/2100

850/900/1800/1900/2100

850/900/1800 /1900/2100/2600

850/900 /1800/1900 115x66x10,5

180x262x8,9

109x60x12,7

131,9x68,2x9,1

128x66,9x9,2

Hmotnost (g)

600

103

125

122

130

Barevné provedení

šedá

bílá

Íerná

modrá

Íerná

Eko-tĚída www.vodafone.cz/eko-trida

ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ. Naši právníci by to Ěekli takhle: Sleva 500 KÏ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÝnu telefonu po 24 mÝsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace mÝsíÏního datového tarifu na telefonním Ïísle, k nÝmuž se telefon za zvýhodnÝnou cenu prodává, a to nejménÝ po dobu 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Slevu 500 KÏ lze získat i aktivací tÝchto internetových tarifı v rámci Férových tarifı (viz strany 70–71). Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dále dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.

Ceny jsou platné od 30. 3. 2013. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


90

Telefony

Rozšíěená nabídka mobilı a tabletı, které si mıžete koupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Nokia Lumia 820

Windows Phone 8X by HTC

BlackBerry Z10

Samsung GALAXY Note II

Sony Xperia Z

Apple iPhone 5 64GB

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

11 977 KÍ

11 977 KÍ

14 377 KÍ

14 777 KÍ

15 977 KÍ

22 977 KÍ

MMP od 250 KÎ

10 577 KÍ / 10 077 KÍ

10 977 KÍ / 10 477 KÍ

12 577 KÍ / 12 077 KÍ

13 177 KÍ / 12 677 KÍ

13 577 KÍ / 13 077 KÍ

20 577 KÍ / 20 077 KÍ

MMP od 490 KÎ

9777 KÍ / 9277 KÍ

9977 KÍ / 9477 KÍ

11 577 KÍ / 11 077 KÍ

12 377 KÍ / 11 877 KÍ

12 577 KÍ / 12 077 KÍ

19 577 KÍ / 19 077 KÍ

MMP od 790 KÎ

8977 KÍ / 8477 KÍ

9177 KÍ / 8677 KÍ

10 777 KÍ / 10 277 KÍ

11 377 KÍ / 10 877 KÍ

11 777 KÍ / 11 277 KÍ

18 577 KÍ / 18 077 KÍ

MMP od 1290 KÎ

7977 KÍ / 7477 KÍ

8177 KÍ / 7677 KÍ

9777 KÍ / 9277 KÍ

10 377 KÍ / 9877 KÍ

10 777 KÍ / 10 277 KÍ

17 577 KÍ / 17 077 KÍ

MMP od 1990 KÎ

6977 KÍ / 6477 KÍ

6977 KÍ / 6477 KÍ

8977 KÍ / 8477 KÍ

9377 KÍ / 8877 KÍ

9977 KÍ / 9477 KÍ

16 977 KÍ / 16 477 KÍ

MMP od 2490 KÎ

6577 KÍ / 6077 KÍ

6577 KÍ / 6077 KÍ

8377 KÍ / 7877 KÍ

8977 KÍ / 8477 KÍ

9577 KÍ / 9077 KÍ

16 277 KÍ / 15 777 KÍ

Funguje pouze na MicroSIM

Novinka k dostání v prįbÛhu mÛsíce

Funguje pouze na MicroSIM

Poznámka

Funguje pouze na nanoSIM

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/"

Windows Phone 8

Windows Phone 8

BlackBerry

Android

Android

iOS

10,9 cm/4,3''

10,9 cm/4,3"

10,7 cm/4.2''

14 cm/5,5"

12,7 cm/5“

10,16cm/4"

Rozlišení displeje

480x800

720x1280

768x1280

720x1280

1080x1920

640x1136

Uživatelská pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení

až 8GB/–

až 11,5GB/–

až 16 GB/–

až 16GB/–

až 11GB/–

až 64GB/–

Procesor

2x1,5 GHz

2x1,5 GHz

2x1,5 GHz

4x1,6 GHz

4x1,5 GHz

2x1,02 GHz

•/•

•/–

•/•

•/•

•/•

•/•

8Mpix

8Mpix

8Mpix

8Mpix

13Mpix

8Mpix

Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Kapacita baterie (mAh)

1650

1800

1800

3100

2330

N/A

Délka hovoru (minut)

až 840

až 710

až 600

až 1140

až 840

až 840

Pohotovostní doba (hodiny)

až 360

až 360

až 312

až 600

až 550

až 225

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/3.0

•/3.0

•/4.0

•/4.0

•/4.0

•/4.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

•/•

–/•

–/•

•/•

•/•

–/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

123,8x68,5x9,9

132x66x10

130x65,6x9

151x81x9,4

139x71x7,9

123,8x58,6x7,6

160

130

167

180

146

112

Íerná

Íerná

Íerná

šedá

Íerná

Íerná, bílá

Eko-tĚída www.vodafone.cz/eko-trida

ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ. Naši právníci by to Ěekli takhle: Sleva 500 KÏ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÝnu telefonu po 24 mÝsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace mÝsíÏního datového tarifu na telefonním Ïísle, k nÝmuž se telefon za zvýhodnÝnou cenu prodává, a to nejménÝ po dobu 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Slevu 500 KÏ lze získat i aktivací tÝchto internetových tarifı v rámci Férových tarifı (viz strany 70–71). Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dále dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.

Ceny jsou platné od 30. 3. 2013. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


Telefony

91

ObyÏejné telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Vodafone 353

Nokia 100

Vodafone 155

Nokia 113

Nokia C2-01

Samsung Xcover 2

Základní cena Standardní cena

677 KÍ

677 KÍ

877 KÍ

1177 KÍ

1777 KÍ

1977 KÍ

MMP od 250 KÎ

7 KÍ

7 KÍ

7 KÍ

377 KÍ

977 KÍ

1177 KÍ

MMP od 490 KÎ

7 KÍ

7 KÍ

7 KÍ

7 KÍ

577 KÍ

777 KÍ

MMP od 790 KÎ

7 KÍ

7 KÍ

7 KÍ

7 KÍ

7 KÍ

7 KÍ

MMP od 1290 KÎ

7 KÍ

7 KÍ

7 KÍ

7 KÍ

7 KÍ

7 KÍ

MMP od 1990 KÎ

7 KÍ

7 KÍ

7 KÍ

7 KÍ

7 KÍ

7 KÍ

MMP od 2490 KÎ

7 KÍ

7 KÍ

7 KÍ

7 KÍ

7 KÍ

7 KÍ

Poznámka

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/" Rozlišení displeje

Vodafone

Nokia S30

Vodafone

Nokia S40

Nokia S40

Samsung

4,57 cm/1,8''

4,57 cm/1,8''

4,57 cm/1,8''

4,57 cm/1,8"

5,1 cm/2"

5,6 cm/2,2"

128x160

128x160

128x160

128x160

240x320

240x320

až 2,8MB/–

–/–

–/–

až 16MB/–

až 43MB/–

až 40MB/–

Procesor

N/A

N/A

52 MHz

N/A

N/A

N/A

Internet/Podpora HSPA+

•/–

–/–

–/–

•/–

•/–

•/–

Fotoaparát

VGA

VGA

3Mpix

2Mpix

Uživatelská pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení

Blesk/Autofocus

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

Kapacita baterie (mAh)

770

800

1000

800

1020

1300

Délka hovoru (minut)

až 360

až 432

až 540

až 468

až 525

až 1140

Pohotovostní doba (hodiny)

až 300

až 35 dní

až 700

až 790

až 430

až 1000

Wi-Fi/GPS

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

Bluetooth

•/2.1

•/2.1

•/2.1

•/3.0

•/•

•/•

•/–

•/•

•/•

•/•

900/1800 /1900/2100

850/900 /1800/1900 122,5x52,9x17,9

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

900/1800

900/1800

900/1800

850/900 /1800/1900

109,2x46x12,2

110x45,5x14,9

110x56,5x13,5

110x46x14,8

109,8x46,9x15,3

68

70

88

77

89

110

stęíbrno-Íerná

Íerná

šedá

Íerná

stęíbrná

šedá

Eko-tĚída www.vodafone.cz/eko-trida

Ceny jsou platné od 30. 3. 2013. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


92

Pęíslušenství

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz

Pęíslušenství nám sluší Chodíte do našich prodejen jen jednou za Ías pro tarif nebo telefon? DÛláte chybu. Máme pro vás totiž i obrovský výbÛr znaÍkového pęíslušenství od WG, který by vám nemÛl uniknout. Ve vÛtšinÛ prodejen Vodafonu seženete znaÍkové pęíslušenství k mobilním telefonįm jako napęíklad: NabíjeÎky Baterie Bluetooth zaĚízení Datové kabely Držáky do auta Handsfree sady Flash disky To všechno ve velkém výbÛru a za moc hezké ceny. Tak se k nám pęijÏte mrknout.


Volací jistina

93

Více na www.vodafone.cz

Volací jistina Volací jistinu si od vás vezmeme jako zálohu pęi poęizování tarifu nebo pęi pęechodu z Vodafone karty na tarif. Ale nebojte, brzy vám ji vrátíme. Když tęi po sobÛ jdoucí VyúÍtování v poęádku uhradíte, automaticky vám ji vrátíme – snížíme vám o ni VyúÍtování. K Volací jistinÛ, kterou nám složíte, Vodafone pęidá virtuálnÛ 3000 KÍ. SouÍet obou Íástek tvoęí váš Volací limit, což je hranice pro Íerpání všech vašich služeb v daném úÍtovacím období.

Výše Volací jistiny Minimální mÛsíÍní plnÛní

Minimální výše Volací jistiny bez zvýhodnÛného telefonu

Minimální výše Volací jistiny se zvýhodnÛným telefonem

Minimální výše Volací jistiny pro stávající zákazníky pęi poęízení další SIM

0–49,99 KÍ

500 KÍ

Nenabízíme zvýhodnÛný telefon

0 KÍ

50–249,99 KÍ

500 KÍ

500 KÍ

0 KÍ

250–489,99 KÍ

500 KÍ

500 KÍ

0 KÍ

490–789,99 KÍ

500 KÍ

500 KÍ

0 KÍ

790–1289,99 KÍ

500 KÍ

1000 KÍ

0 KÍ

1290–1989,99 KÍ

500 KÍ

1500 KÍ

0 KÍ

1990–2489,99 KÍ

500 KÍ

2000 KÍ

0 KÍ

2490 KÍ a více

500 KÍ

3000 KÍ

0 KÍ

Aby bylo jasno CO JE MINIMÁLNÍ MÛSÍÍNÍ PLNÛNÍ? Peníze, které se zavážete mÛsíÍnÛ platit za naše služby pro poęízení zvýhodnÛného telefonu nebo zaęízení. Do tohoto plnÛní se zapoÍítávají platby za pravidelný paušál i za služby využité nad rámec tarifu. Možná to zní složitÛ, ale v zásadÛ jde o to, dohodnout se na minimální Íástce, na kterou vám v následujícím období budou chodit faktury. A JAK TO SOUVISÍ S DOTACÍ NA ZAęÍZENÍ, TęEBA NA TELEFON? Ta závisí právÛ na tom, kolik vaše Minimální mÛsíÍní plnÛní dÛlá. Když si dotované zaęízení poęídíte, zavazujete se tím, že budete 24 mÛsícį používat naše služby aspoĈ ve výši Minimálního mÛsíÍního plnÛní. Když se tęeba zavážete, že budete volat v rozmezí 250–489,99 KÍ, musíte dva roky každý mÛsíc utratit aspoĈ 250 KÍ, abyste si mohli telefon nechat za dotovanou cenu. Je jenom na vás, jak ze souÍtu plateb za VF služby (snížené o slevy a promoakce) dosáhnete té minimální spodní hranice. Jestli to prostÛ provoláte, nebo využijete víc SMS, MMS, datových služeb apod. Když porušíte dané pásmo smÛrem k nižšímu Minimálnímu mÛsíÍnímu plnÛní do 24 mÛsícį od poęízení dotovaného zaęízení, Vodafone vám doúÍtuje rozdíl mezi útratou za VF služby a nastaveným Minimálním mÛsíÍním plnÛním.

Ceny jsou platné od 30. 3. 2013. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


94

Pro ūrmy

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/ŭrma

BuÏte stále online, a máte podnikání pod kontrolou Pęehlednost, rychlost a intuitivní ovládání tabletį jsou to pravé pro váš byznys. Využijte nejmodernÛjší technologie pro svįj úspÛch a také relaxaci, hry a nejnovÛjší zprávy ze svého oboru. Za kolik vám tablet pĚipojíme? PĚipojení pro tablet mİžete mít za zvýhodnÜnou cenu s kterýmkoliv balíÎkem Férových tarifİ.

Pěipojení pro tablet super

500 MB Objem dat (FUP)

268 KÏ Vodafone Smart Tab II7 už od

4077 KÏ

201 KÏ

standardní cena 4 977 KÏ 977KÏ

Pěipojení pro tablet premium

1 GB

Objem dat (FUP)

402 KÏ 301 KÏ Ceny jsou platné od 30. 3. 2013. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH. Uvedené ceny jsme zaokrouhlili na celé koruny

Samsung GALAXY Note 10.1

12 677 KÏ

standardní cena 377 KÏ 14 377KÏ


Pro ūrmy

95

BlackBerry pro vaši firmu PoęiÏte si telefon BlackBerry s kompletním a plnÛ zabezpeÍeným mobilním ęešením ūremní komunikace.

BlackBerry – ęešení pro vaši firmu UmožĊuje spravovat až 10 e-mailových úÏtı v reálném Ïase na vašem telefonu. Okamžitá synchronizace e-mailı, kontaktı, kalendáěe. Poskytuje vÝtší datový komfort i v oblastech bez 3G pokrytí. Zdarma posíláte textové, hlasové a multimediální zprávy na jiné telefony BlackBerry.

BlackBerry Enterprise Server Express (BESEx) Máte ve firmÛ vlastní e-mailový server? V tom pęípadÛ je služba právÛ pro vás.

BlackBerry Internet Service (BIS) Nemáte ve firmÛ vlastní e-mailový server? Využijte spolehlivé a pohodlné e-mailové ęešení.

Co pĚináší

Co pĚináší

Poęízení služby a všechny uživatelské licence zdarma. Automatickou synchronizaci kalendáęe, kontaktį, úkolį. ExtrémnÛ jištÛnou bezpeÍnost vaší komunikace pomocí šifrování. Možnost snadno se propojit s firemními aplikacemi, napę. SAP, Oracle, Java. Mobilní e-mail

Vzdálený pęístup k firemnímu e-mailu a pęístup na web. Pro využívání BIS není zapotęebí vlastní BlackBerry server ani jiné poÍáteÍní investice. Nastavení je snadné a rychlé pęímo z pęístroje bez nutnosti IT podpory. Mobilní e-mail

BES Express

449 KÍ

BIS

315 KÍ

Limit pro stahování

1,2 GB

Limit pro stahování

600 MB


96

Snadná cesta k Vodafonu

Business Férové tarify

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/ŭrma Máte Ůrmu a potěebujete individuální nastavení pro každého zamÝstnance? Volejte zdarma 800 777 700

Nabídka mÛsíce pro firmy Máte IÌO? Vyberte si nÛkterý ze skvÛlých Business Férových tarifį navrch s neomezeným voláním a SMS ve ūrmÛ a ještÛ výhodnÛjšími podmínkami pro volání.

Business Férové tarify Máme pro vás ty nejférovÛjší tarify na trhu. PoęiÏte si je i s nÛkterým ze zvýhodnÛných chytrých telefonį.

VPN

Neomezené volání a SMS ve firmÛ

ÚÍtování po vteęinách

Business Fér 399

Business Fér 599

Business Fér 799

Business Fér 999

Business neomezený

neomezené volání a SMS ve ŭrmÜ

neomezené volání a SMS ve ŭrmÜ

neomezené volání a SMS ve ŭrmÜ

neomezené volání a SMS ve ŭrmÜ

neomezené volání a SMS ve ŭrmÜ

50

100

200

300

3299

další 5,03 KÎ/min.

další 5,03 KÎ/min.

další 5,03 KÎ/min.

další 3,01 KÎ/min.

neomezené volání

neomezené SMS

neomezené SMS

neomezené SMS

neomezené SMS

neomezené SMS

150 MB

300 MB

300 MB PĚipojení pro mobil super

600 MB

PĚipojení pro mobil premium

PĚipojení pro mobil premium+

925 KÏ

1502 KÏ

1754 KÏ

1972 KÏ

4426 KÏ

399 KÏ

599 KÏ

799 KÏ

999 KÏ

3299 KÏ

minut volání

v síti Vodafone ostatní 1,51 KÎ/SMS

PĚipojení pro mobil standard

minut volání

do mobilních sítí

PĚipojení pro mobil super

Ceny jsou platné od 30. 3. 2013. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH

minut volání

do mobilních sítí

minut volání

do mobilních sítí

do mobilních sítí

1,2 GB


Business Férové tarify

Snadná cesta k Vodafonu

97

Výhody Business Férových tarifİ.

Ìerpání minut z tarifu i pro volání do zahraniÍí

Samsung GALAXY Note II

Neomezené SMS do mobilních sítí

600

minut volání

další 3,01 KÎ/min.

neomezené SMS do mobilních sítí

1,2 GB

PĚipojení pro mobil premium+

2611 KÏ 1499 KÏ 8877 KÏ

Nový chytrý telefon mıžete mít za ještÝ lepší cenu.

Business Fér 1499 neomezené volání a SMS ve ŭrmÜ

standardní cena 14 777 KÏ

Volání a SMS ve ŮrmÝ v rámci Business Férových tarifı je díky VPN zdarma.

S vybranými Business Férovými tarify máte výhodnÝjší sazbu volání za 3,01 KÏ.


98

Snadná cesta k Vodafonu

Férové tarify

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

7 chytrých telefonį za férových 7 korun SedmiÍka je šĥastné Ííslo. Vodafone pro vás teÏ má sedm super mobilį po sedmi korunách za kus. MrknÛte na našich sedm stateÍných a vybírejte, který se vám líbí nejvíc!

Samsung GALAXY Fame

Fér tarif 799

Huawei Ascend G510

200

200

minut volání

minut volání

další 5,03 KÎ/min.

další 5,03 KÎ/min.

neomezené SMS

neomezené SMS

300 MB

300 MB

do mobilních sítí

7 KÏ

standardní cena 4377 KÏ

PĚipojení pro mobil super

1512 KÏ

do mobilních sítí

PĚipojení pro mobil super

7 KÏ

standardní cena 5777 KÏ

799 KÏ

Za 7 KÍ s Fér tarifem 799.

Fér tarif 799

1512 KÏ 799 KÏ

Za 7 KÍ s Fér tarifem 799.


Férové tarify

Snadná cesta k Vodafonu

Samsung GALAXY mini 2

Samsung GALAXY S III mini

99

Sony Xperia E

Fér tarif 3299 neomezené volání

neomezené SMS do mobilních sítí

1,2 GB

PĚipojení pro mobil premium+

7 KÏ

7 KÏ

standardní cena 3177 KÏ Za 7 KÍ s minimální mÛsíÍní útratou 490 KÍ na dva roky.

Sony Xperia miro

standardní cena 3377 KÏ Za 7 KÍ s minimální mÛsíÍní útratou 790 KÍ na dva roky.

HTC Desire X

4184 KÏ

7 KÏ

3299 KÏ

standardní cena 7577 KÏ Za 7 KÍ s Fér tarifem 3299.

7 KÏ

standardní cena 3977 KÏ Za 7 KÍ s minimální mÛsíÍní útratou 790 KÍ na dva roky.

7 KÏ

standardní cena 5777 KÏ

Za 7 KÍ s minimální mÛsíÍní útratou 1290 KÍ na dva roky.


Profile for Čilichili

2013 | 04 | Čilichili: Sdílení, nebo život  

Nežijeme pro sebe, ale pro svůj profil na Facebooku.

2013 | 04 | Čilichili: Sdílení, nebo život  

Nežijeme pro sebe, ale pro svůj profil na Facebooku.

Profile for cilichili
Advertisement