Page 82

82

Nejlepší mobily, co známe

Ty nejlepší stroje, co pro vás máme CENTRUM CHYTRÝCH TELEFONį: Nejširší nabídka smartphonİ ze všech! Vodafone se stává centrem chytrých telefonı a pěedstavuje nabídku tÝch nejvzácnÝjších a nejnadupanÝjších smartphonı, které jsou u nás k mání. Koupit se dají v tÝchto vybraných prodejnách: • Praha, LetĊany • Praha, Centrum Îerný Most • Praha, Jugoslávská • Praha, Nový Smíchov • Brno, OC Olympia • Brno, VaĊkovka • PlzeĊ, nám. Republiky • Olomouc, Ostružnická • Ostrava, Nová Karolina • Ostrava, Avion • Ústí nad Labem, Mírové námÝstí • Pardubice, nám. Republiky

Užijte si víc než 15 minut slávy Tenhle chytrý telefon je skoro stejnÛ výkonný jako bÛžný poÍítaÍ. Jen mnohem skladnÛjší, lehÍí a hezÍí. KromÛ krásného designu, šikovného 5Mpix fotoaparátu, výkonného 1GHz procesoru a baterie s kapacitou 2100 mAh má Samsung GALAXY Fame navíc spoustu vychytávek. Tak tęeba unikátní pohybové uživatelské rozhraní. Díky nÛmu mįžete nÛkolika jednoduchými gesty ovládat Íasto používané funkce. ÚplnÛ snadno, jako mávnutím kouzelného proutku. Funkce zmÛny displeje vám zas umožní sdílet obrazovku pęes Wi-Fi, takže mįžete sdílet fotky, hudbu nebo video jedna radost. KrásnÛ Íitelný 3,5palcový displej se vám navíc díky vychytávce Smart Stay nebude poęád vypínat. Geniální je taky funkce S Beam, která vám díky technologii NFC umožní snadno pęenášet soubory mezi spęátelenými telefony. Nebo tęeba nasdílet stránku, kterou si zrovna prohlížíte. Fotografie, dokumenty a nebo kontakty pak jednoduše zazálohujete do svého soukromého online úložištÛ, na takzvaný cloud. Zkrátka hudba budoucnosti. Akorát už v souÍasnosti. Proto je kolem toho koneckoncį taková sláva.

Samsung GALAXY Fame OperaÎní systém: Android VnitĚní pamÜĦ: až 4 GB Fotoaparát: 5 Mpix

Máme pro vás 7 chytrých telefonı za skvÝlých 7 KÏ. Toto je jeden z nich, další najdete v pěehledu telefonı na str. 84–91 se stejnou znaÏkou.

Tyhle vlajkové lodÝ mezi vodafonními obchody nabízejí naprostou špiÏku mobilı dneška. A k ní samozěejmÝ taky pěíslušenství, které jinde nenajdete, těeba speciální handsfree, kryty na smartphony, fólie atd. Všechny tyhle vychytávky a telefony si samozěejmÝ mıžete objednat i ve zvláštní sekci na eshop.vodafone.cz.

2013 | 04 | Čilichili: Sdílení, nebo život  

Nežijeme pro sebe, ale pro svůj profil na Facebooku.

2013 | 04 | Čilichili: Sdílení, nebo život  

Nežijeme pro sebe, ale pro svůj profil na Facebooku.