Page 80

80

Vodafone karta

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

Pęedplacené karty

Nová, pěehlednÝjší jména nÝkterých karet pro lepší orientaci.

Výhody našich karet.

Víkendové volání a SMS v síti Vodafone

zdarma

Platnost kreditu 10 mÜsícİ.

KARTA NA VÍKEND Když voláte a SMSkujete o víkendu

Dobití možné více než 10 zpİsoby.

Když voláte do všech sítí.

Zákaznická linka zcela zdarma.

Volání na dvÝ Ïísla za

1,90 KÏ

KARTA DO SÍTÛ Když voláte nejvíc do Vodafonu Volání v síti Vodafone už od 1,90 KÏ za minutu. Napoěád! Karta do sítÛ

StaÏí provolat bÝhem týdne aspoĊ 5 minut nebo poslat 5 zpráv. A pak už mıžete volat nebo SMSkovat o víkendu do aleluja. Anebo mıžete využívat obojí. Zadarmo a napoěád!

Volání v síti Vodafone

3,00 KÍ/min.

Volání do ostatních sítí v ÌR

7,50 KÍ/min.

SMS do všech mobilních sítí v ÌR

Super nabídka pro víkendové kecky

2,40 KÍ

Karta na víkend Volání do všech sítí

DoplĈkové balíÍky ke KartÛ do sítÛ Program dvojka LevnÛjší volání na 2 vybraná Íísla v síti Vodafone, první nastavení Íísel zdarma. Víkendové nonstop volání do Vodafonu Celý aktuální nebo následující víkend budete volat na všechna vodafonní Íísla v ÌR neomezenÛ.

Cena volání: 1,90 KÍ/min.

59,50 KÍ

SkoÍte si pro karty do Vodafonu nebo k našim partnerįm:

Ceny jsou platné od 30. 3. 2013. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH

6,50 KÍ/min.

SMS do všech mobilních sítí v ÌR

1,50 KÍ

MMS do všech mobilních sítí v ÌR

4,50 KÍ

2013 | 04 | Čilichili: Sdílení, nebo život  

Nežijeme pro sebe, ale pro svůj profil na Facebooku.

2013 | 04 | Čilichili: Sdílení, nebo život  

Nežijeme pro sebe, ale pro svůj profil na Facebooku.