Page 74

74

Mobilní web, aplikace

Hromadu dalších skvÝlých aplikací do svého chytrého telefonu najdete ve Vodafone galerii. StáhnÝte si ji na tam.je/glr

Aplikace poslední záchrany Pęedstavte si. Probudíte se v cizím bytÛ vedle neznámé dívky. Nevíte kde jste, nemáte penÛženku, v kapse najdete jen svįj chytrý telefon. Což je štígro. Protože s touhle krabiÍkou dokážete pęežít. Tak schválnÛ.

Zjisti, kdo je ta holka Potichu vyfoħ obliÏej a pěidej na Facebook. Pěi troše štÝstí ti funkce automatického rozpoznávání napoví. A nebo se těeba ozve nÝjaký svÝdÝk pěedchozí noci. KaždopádnÝ to prožeĊ nÝjakým cool Ůltrem, aħ si na Instagramu neuěízneš ostudu.

Lokalizuj se Googlemaps. StaÏí zmáÏknout tlaÏítko a šipka vám ukáže že jste... v Plzni. Jak jste se sakra dostali do PlznÝ? Pokud v telefonu nenajdete žádné vysvÝtlující fotky nebo videa, máte smılu. Je naÏase opustit lokaci a pohnout se smÝrem domı. Dejme tomu do Brna.

Jako pán EXPRESNÍ ZPįSOB Pěes internet v mobilu si najdÝte nejbližší zastavárnu. Zavolejte si taxi. Prodejte svıj chytrý telefon. JeÑte domı jako pán.

2013 | 04 | Čilichili: Sdílení, nebo život  

Nežijeme pro sebe, ale pro svůj profil na Facebooku.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you