Page 72

72

Studentská nabídka

Více informací najdete na www.vodafone.cz/student

Férové tarify pro studenty

Studenti u nás mají pré. ProÎ? Sleva platí pro všechny Férové tarify.

Pro studenty jsou Férové tarify ještÛ výhodnÛjší. Na všechny varianty jsme pęipravili slevu 25 %. StaÍí být student ve vÛku 15–26 let a mít potvrzení o studiu. Ìerpání minut z tarifu i pro volání do zahraniÍí

ÚÍtování po vteęinách

Fér tarif 399

50

minut volání

další 5,03 KÎ/min.

neomezené SMS v síti Vodafone ostatní 1,51 KÎ/SMS

MrknÜte na strany 70–71. Volání i SMSky do všech sítí za stejnou skvÜlou cenu. Neomezené SMS do mobilních sítí

Fér tarif 599 Po slevÝ

299 KÏ

100

minut volání

další 5,03 KÎ/min.

neomezené SMS do mobilních sítí

150 MB

300 MB

683 KÏ

1260 KÏ

399 KÏ

599 KÏ

PĚipojení pro mobil standard

Ceny jsou platné od 30. 3. 2013. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH

PĚipojení pro mobil super

Po slevÝ

449 KÏ

2013 | 04 | Čilichili: Sdílení, nebo život  

Nežijeme pro sebe, ale pro svůj profil na Facebooku.

2013 | 04 | Čilichili: Sdílení, nebo život  

Nežijeme pro sebe, ale pro svůj profil na Facebooku.