Page 70

70

Férové tarify

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

ÚÍtování po vteęinách Víte, že 97 % hovorı v Îeské republice se úÏtuje dráž, protože se jejich Ïas poÏítá na minuty, a ne na vteěiny? S Vodafonem to neplatí. NepoÏítáme po minutách, ale po vteěinách. A to od zaÏátku. Takže když váš hovor trvá 45 vteěin, odeÏteme vám 45 vteěin, a ne celou minutu.

Férové tarify Máme pro vás nejférovÛjší tarify na trhu. Chcete vÛdÛt, jak to mįžeme tvrdit? MrknÛte na hlavní výhody.

Ìerpání minut z tarifu i pro volání do zahraniÍí

ÚÍtování po vteęinách

Fér tarif 399

50

Fér tarif 599

100

Fér tarif 799

200

Neomezené SMS do mobilních sítí

Fér tarif 999

300

Fér tarif 1499

600

Sleva 25 % pro studenty

Neomezený tarif 3299

další 5,03 KÎ/min.

další 5,03 KÎ/min.

další 5,03 KÎ/min.

další 5,03 KÎ/min.

další 5,03 KÎ/min.

neomezené volání

neomezené SMS

neomezené SMS

neomezené SMS

neomezené SMS

neomezené SMS

neomezené SMS

do mobilních sítí

do mobilních sítí

do mobilních sítí

do mobilních sítí

do mobilních sítí

150 MB

300 MB

300 MB PĚipojení pro mobil super

600 MB

PĚipojení pro mobil premium

PĚipojení pro mobil premium+

PĚipojení pro mobil premium+

683 KÏ

1260 KÏ

1512 KÏ

1730 KÏ

2369 KÏ

4184 KÏ

399 KÏ

599 KÏ

799 KÏ

999 KÏ

1499 KÏ

3299 KÏ

minut volání

v síti Vodafone ostatní 1,51 KÎ/SMS

PĚipojení pro mobil standard

minut volání

PĚipojení pro mobil super

minut volání

Ceny jsou platné od 30. 3. 2013. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH

minut volání

minut volání

1,2 GB

1,2 GB

2013 | 04 | Čilichili: Sdílení, nebo život  

Nežijeme pro sebe, ale pro svůj profil na Facebooku.

2013 | 04 | Čilichili: Sdílení, nebo život  

Nežijeme pro sebe, ale pro svůj profil na Facebooku.