Page 68

68

Vodafone experti

Více informací naleznete na www.vodafone.cz/experti

Jsme experti na to, co vás pálí Naši borci ze super obchodu v Uherském Hradišti vám pęedstaví to nejlepší z nabídky Vodafonu. dafonu.

Íerpání minut z tarifu i pro volání do zahraniÎí.

ÚÎtování po vteĚinách.

Za volání do ciziny vám nepĚidáváme další minuty. ProstÜ Îerpáte ty své z tarifu.

S námi už nemusíte platit za Îas, který doopravdy neprovoláte.

Neomezené SMS. Neome Není super Nen SMSko SMSkovat úplnÜ bez hranic?

2013 | 04 | Čilichili: Sdílení, nebo život  

Nežijeme pro sebe, ale pro svůj profil na Facebooku.

2013 | 04 | Čilichili: Sdílení, nebo život  

Nežijeme pro sebe, ale pro svůj profil na Facebooku.