Page 53

dokonalý skandinávský kýč. Sluníčko jede na plné pecky, čistě modrá voda Baltu je posetá ostrovy, borovými lesy a skalisky. Mezi tím svítí červené, žluté a bílé chatky, i když v některých případech se jedná spíš o zámky. Před nimi se houpou zakotvené lodi všech druhů a velikostí a mezi tím se hemží smějící se lidi. Zvláště kolem období Midsommaru, kdy slunce téměř nezapadá. V tyhle dny se ve Švédsku opravdu hodně pije a veselí. Čech odkojený tábořením ocení švéd- ROZHODNEME MOŽNÁ PŘÍŠTĚ ský zákon, že tábořit na jednu noc se může Léto bohužel netrvá věčně. V půli srpna začne doprava v podstatě všude. Dokonce i na soukromém ve Stockholmu houstnout a v kancelářích už je možné pozemku. V Americe by vás pomalu někdo potkat i nějaké kolegy. Tak do konce srpna je cítit ještě zastřelil, u nás by přinejmenším poslal poli- jakási letargie, letní mámení, ale člověk cítí, že ozubená cajty. A má-li člověk rád nějaké to zázemí a spíš kola už se začínají roztáčet. Přicházejí meetingy. vymetá kempy, i tam je místa Místní pracovní schůze dost. A neviděl jsem snad ani mají takový zvláštní švédský jeden kemp, který by nebyl ráz – hrozně moc jich končí u moře nebo u jezera. A to zápisem: „Rozhodli jsme, že zázemí je klasa. Ale jako rozhodneme později.“ Chvíli všechno ve Švédsku to není jsem si na to zvykal. Člověku zadarmo. by se občas chtělo i třísknout Další věcí, co Čecha todo stolu a řvát, že se tady nic tálně dostane, jsou houby. neděje. Jenže stačí se podíTo se musí vidět. Mísí se tu vat kolem sebe a uvědomit ohromná země, spousta lesů, si, že spoustu opravdu velčisto, úrodná půda, a hlavně kých globálních firem vybuŠvédi, kteří v podstatě sbírají dovali Švédové – namátkou jen lišky. Z toho plyne, že lesy Ericsson, IKEA, H & M, Volvo, se houbami hemží. U nás člověk cítí cestou Skanska, Sandvik atd. Nebudu ani zmiňovat počet mezido lesa takový ten adrenalin, jestli něco vůbec národních patentů a vynálezů. A nebudu říkat, že Švédů najde. Tady se ale houby nehledají, tady se sbí- je ještě o něco méně než nás. rají. Pravda je, že když potom všetečný Švéd Místní systém prostě funguje. A být pomalý není nutně zírá do českého košíku a vidí tam klouzky, špatně, zvlášť když pomalý znamená precizní. Švédové modráky, babky a bůh ví co ještě, ťukal by si každou korunu třikrát obrátí v ruce a třikrát situaci analyna čelo, kdyby na to nebyl moc slušný. Tak si zují, přeanalyzují a znovu ještě analyzují. A pak se teprve aspoň něco v tom smyslu myslí. rozhodnou. A většinou to stojí za to.

DALŠÍ VæC, CO ÜECHA TOTÁLNæ DOSTANE, JSOU HOUBY, TADY SE TOTIŽ HOUBY NEHLEDAJÍ. TADY SE PROSTæ SBÍRAJÍ.

>

CESTOU NECESTOU SKOGSKYRKOGÅRDEN Pro milovníky ponuré meditace se na jižním pĜedmçstí Stockholmu nachází hĜbitov. Je v lese a stojí za návštçvu, patĜí mezi památky Unesco. Najdete tam tĜeba Gretu Garbo.

14

PěESNæ TOLIK JE HLAVNÍCH OSTROVĵ, NA KTERÝCH SE ROZKLÁDÁ VELKÝ KRÁLOVSKÝ STOCKHOLM.

85 200ËKÝ JE V PěEPOÜTU PRĵMæRNÁ HRUBÁ MZDA VE ŠVÉDSKU. PRACHY Ještç pĜed sto lety bylo Švédsko nejchudší zemí v Evropç. Dnes je jednou z nejbohatších.

ÜEŠI JEDOU Pokud se chcete cítit hrdç, jeáte do Göteborgu. Je tam muzeum BedĜicha Smetany.

53

2013 | 04 | Čilichili: Sdílení, nebo život  

Nežijeme pro sebe, ale pro svůj profil na Facebooku.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you