Page 38

POKEC

NAËŠKOLÁCH SE TO VĵBEC NEěEŠÍ. TAM SE SNAŽÍ, ABYSTE SE VĵBEC NAUÜILI ÜÍST

za sebou 500 slov za minutu. Když je máte ve videu samostatně po jednom, jste schopná to úplně v pohodě přečíst a rozumět tomu. Ale jakmile je to na řádku, nabíráte časovou ztrátu. A my se snažíme odnaučit oko ty špatné návyky, aby jeho přesuny byly efektivnější. Mozek jako takový je schopný zvládat informace i při téhle rychlosti. Ty špatné návyky pocházejí odkud? Z prvního stupně základky? Ono se to na školách neřeší. Tam se snaží, abyste vůbec uměli číst. Po prvním stupni se vlastně se čtením končí, pak už se ta schopnost nerozvíjí. Ale průměrná populace, kdyby ještě nějakou dobu trénovala, je schopná číst dvakrát rychleji. Anebo kdyby se to už na začátku naučila trochu líp než po slabikách a po slovech. Ze začátku to ale snad jinak ani nejde, ne? Musíte přece začít po slabikách... No ani ne. Existují různé přístupy ke čtení. Některé jdou od hlásek k celému slovu a jiné to berou naopak tak, že celé slovo má ten a ten význam. A my víme, že když se učíte číst po slovech, tak je to mnohem rychlejší a odbourává to spoustu zbytečných mezikroků. Takový Japonec se svými znaky musí být teda o dost rychlejší? Měli jsme kdysi známou Číňanku a ta četla mnohem rychleji než my. S psaním je tedy problém, ale čtení je určitě rychlejší. Proto taky naše metoda na jazyky jako třeba čínštinu nefunguje. Je zaměřená na ty s hláskovou abecedou, jako je azbuka, latinka, hindština…

Víte, jak je na tom rychločtení v jiných zemích? Frčí tam třeba víc? U nás je o tom rozhodně menší povědomí než všude kolem. Hodně populární je třeba v Rusku. A taky na Západě. Třeba prezident Kennedy byl známý rychločtenář s výkonem okolo 1000 slov za  minutu. Může rychlé čtení pomoct třeba dyslektikům? Od  určité doby, Nebo lidem s poruchami soustředění? tuším od Nixona, se Docent Papík, náš hlavní metodik, říká, že tihle lidé by to rychlé čtení stalo jed- neměli používat výkonově. Některá naše cvičení se hodně nou z tréninkových blíží tomu, co používají právě třeba dyslektici. Soustředit dovedností pro kaž- se na celá slova místo slabik apod. A to jim může pomoci dého nového prezi- číst lépe. Naše aplikace je stavěná na průměrnou popudenta v úřadu. Jestli laci, takže pro dyslektiky může být demotivační. Pokud si je to tak i dnes, jsme ale odmyslejí to, že nebudou patřit mezi nejlepší a nebunezkoumali. Ale dává dou lámat rekordy a získávat extra hvězdičky, tak to funto smysl, když se govat může. musíte denně probí- Těch 500 slov za minutu, která uvádíte na svých stránrat takovým množ- kách, je nějaký strop, kterého je průměrná populace stvím lejster, vyplatí schopná dosáhnout? se umět je číst rychle. Statisticky ano. Absolventi našeho kurzu se většinou dostáNejde zvýšení rychlosti na úkor vají i výš, na 600 či 700 slov, ale to jsou výsledky z laboraporozumění textu? torního prostředí, když si uděláte čas a pohodlí a nic vás Nemělo by. Proto je rozprostřené neruší. Takže v reálu to bude méně, ale těch 500 slov by do spousty lekcí a cvičení. Samo- mělo představovat reálné zlepšení pro každého. zřejmě se dá přidat raketově, ale to k ničemu moc nevede. Člověk si prostě musí vybudovat správný návyk a naučit se vést oči po řádku trochu líp. Musí si dávat pozor na to, aby četl opravdu všechno. Zrychlení není o přeskakování, aby se četl jenom každý třetí řádek nebo jen klíčová slova. Na konci každé lekce v testu měříme jak rychlost, tak úroveň porozumění textu.

<

38

ČiliChili | 4 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

2013 | 04 | Čilichili: Sdílení, nebo život  

Nežijeme pro sebe, ale pro svůj profil na Facebooku.

2013 | 04 | Čilichili: Sdílení, nebo život  

Nežijeme pro sebe, ale pro svůj profil na Facebooku.