Page 37

NÁPAD ROKU Soutçž Nápad roku vyhlašuje Fakulta podnikohospodáĜská pĜi Vysoké škole ekonomické vËPraze aËorganizuje spoleÝnost Podpora rozvoje podnikání. Jejím cílem je pomáhat všem, kdo mají naËpapíĜe nebo veËfázi rozjezdu zajímavý podnikatelský nápad, sËjeho uvedením naËtrh. DoËpátého roÝníku soutçže se pĜihlásilo 156 projektĶ. Vítçzové soutçže dostali ceny vËcelkové hodnotç 760 tisíc korun. Jednání mezi autory vítçzných projektĶ aËinvestory už probíhají. Nápad roku podporuje Vodafone ÜR.

ČiliChili | 4 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

37

2013 | 04 | Čilichili: Sdílení, nebo život  

Nežijeme pro sebe, ale pro svůj profil na Facebooku.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you