Issuu on Google+

NÁPAD ROKU Soutçž Nápad roku vyhlašuje Fakulta podnikohospodáĜská pĜi Vysoké škole ekonomické vËPraze aËorganizuje spoleÝnost Podpora rozvoje podnikání. Jejím cílem je pomáhat všem, kdo mají naËpapíĜe nebo veËfázi rozjezdu zajímavý podnikatelský nápad, sËjeho uvedením naËtrh. DoËpátého roÝníku soutçže se pĜihlásilo 156 projektĶ. Vítçzové soutçže dostali ceny vËcelkové hodnotç 760 tisíc korun. Jednání mezi autory vítçzných projektĶ aËinvestory už probíhají. Nápad roku podporuje Vodafone ÜR.

ČiliChili | 4 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

37


2013 | 04 | Čilichili: Sdílení, nebo život