Page 3

ROZJEZD Fakebook

Babovĥesky Film Veselá komedie pro normální lidiĆky

Kopání do zadku Kopání do koulí

Otevĥenost kritice |

Nadhled|

Neukĥivdĕná noblesa

Kdo sám nenatoĆil Àlm, ten smí jenom chválit.

Babovĥesky Babovĥesky si bĕhem prvního víkendu v kinech vydĕlaly na další tĥi pokraĆování. Už teĐ se mĭžete tĕšit na Jana Dolanského s oveĆkou a Lucku VondráĆkovou s hrochem. Toto se líbí 6 000 000 lidiĆek. Milan: Ty vado s hrochem! To je bžunda :-D :-D :-D A bude to ten hroch s jednim, nebo se dvĕma hrbama? JulĆa: Já mám ráda prdĕní. Mohlo by být v pĥíštím díle nĕco o prdĕní?

Krkání do rytmu Vtipy s výkaly

Babovĥesky Babovĥesky vidĕlo za první týden 265 000 lidí. Což je dĭkaz, že na Àlmové kritiky mĭžeme hledĕt se shovívavým, tolerantním úsmĕvem. Hlavnĕ na tebe, ty náno SpáĆilová! Toto se nelíbí Vojtĕch Rynda, Jan Gregor, Jiĥí Peğás a 5 dalších Mirka SpáĆilová: Babovĥesky mohly být dobrý Àlm, kdyby je natoĆil nĕkdo jiný, s jinými herci a o nĕĆem jiném. Kamil Fila: Zajímavá je interakce hercĭ, co nehrají, že hrají, a nehercĭ, co hrají, že nehrají. Milan Tesaĥ: Podobnĕ zajímavý je poĆet osobností intelektuálního svĕta, které mají potĥebu se k té nenároĆné lidové komedii vyjádĥit. Je to snad každý. Umberto Eco: Taky mi pĥijde.

Babovĥesky: Druhý díl sponzoruje veselý hrášek Plynda, takže se v pĥíštích Babovĥeskách bude prdĕt každé dvĕ minuty. A obĆas z toho bude i nĕco víc :-D :-D :-D

Tomáš Baldýnský: Já bych to prdĕní úplnĕ nezatracoval. František Fuka: Všichni víme proĆ.

JulĆa: :-D :-D :-D :-D Venca: ProĆ dĕláte ty velký D? BlanĆa: Miluju paní Lucku Bílou, je to opravdová dáma. Nemohla by v pĥíštím díle poblít pana Vydru?

Foto: Proŏmedia, Shutterstock

Babovĥesky: Díky za tip! Každopádnĕ hrášek Plynda si pro pĥíštĕ zaplatil píseğ Plyn už syĆí z trouby ven :-D :-D BlanĆa: C-: C-: C-: C-: C-: C-:

JarĆa: Cywe teĐ sem si zlomila hlavu!

ČiliChili | 4 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Zdenĕk Troška: Podívejte se, já vám nerozumim. Já dĕlám Àlmy pro obyĆejný lidi, ne pro závistivý zakomplexovaný pozéry z novin. Lidi prostĕ obĆas potĥebujou vypnout mozek. Bĥéīa: Ugh..brbmh..fufehe..huīát! Zdenĕk Troška: Díky, Bĥéīo. Vezmĕte si z nĕj pĥíklad, nuly.

Babovĥesky Babovĥesky získaly ąeského lva za intelektuálnĕ nejpodnĕtnĕjší Ćeský Àlm posledních 50 let. Vyprovokovaly jednoznaĆnĕ nejvíc recenzí, rozborĭ a kritik napĥíĆ obory a žánry. Gratulujeme!

3

2013 | 04 | Čilichili: Sdílení, nebo život  

Nežijeme pro sebe, ale pro svůj profil na Facebooku.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you