Page 27

TÉMA

CO NEDĚLAT NA FACEBOOKU

NeoznaÝujte lidi Nejhorší je oznaÝovat kamarády na fotkách z veÝírkĶ. Jejich zamçstnavatel si vždycky rád zjistí, co dçlali pĜedevÝírem bçhem Ĝádnç nahlášené nemocenské. Co oËvás Ĝíká, když to dçláte: Jsem spoleÝensky frustrovaný. Chci, aby mç mçli všichni rádi, ale nemají.

Nevyvolávejte umçlé akce Nesnažte se zapojit ostatní, když o to sami nestojí. Statusy jako „Kdo mç má rád, dá sem lajk“ vám pĜinesou akorát zklamání a ostatním škodolibé uspokojení z toho, že na to tlaÝítko just nekliknou. Co oËvás Ĝíká, když to dçláte: Jsem chudák.

NefoĨte se na záchodç Dvç tĜetiny proŏlových fotek jsou dçlané vËzrcadle. A kde je zrcadlo nejÝastçji? Tam, kam i pan král chodí pçšourem. Když se za vaší roztomilou kachní tlamiÝkou špulí taky nemytá mísa, není to zrovna nejlepší vizitka. Co oËvás Ĝíká, když to dçláte: Miluju se tak moc, že nevidím, co mám kolem sebe.

Nesdílejte dobroÝinnost „Ztratil se hluchý slepecký pejsek, který má rakovinu, dejte mu lajk a Microsoft mu pošle dolar...“ Myslíte si, že status na Facebooku opravdu nçkomu pomĶže? NepomĶže. Co oËvás Ĝíká, když to dçláte: Nemám soudnost a myslím si, že Bill Gates má Ýas sledovat právç mĶj nesmyslný proŏl.

Nelajkujte vlastní status Je to nçco jako okázalé sebeukájení na veĜejnosti. Nçco poslat a pak všem, kdo to uvidí, Ĝíct, že to mám rád, je známkou pokroÝilého zduĜení ega.

Neposílejte životní moudra ZvlášĨ ta vyvedená v rámeÝcích jako obrázky. Všechny ty super vçty typu „Život je jako rostlina, bez koĜene není semene“ už každý vidçl nejmíĎ stokrát.

Co oËvás Ĝíká, když to dçláte: Jsem bezva, jsem bezva, to jsem ale bezva, co?

Co oËvás Ĝíká, když to dçláte: Všechno, co mám vËhlavç, je instantní inteligence z pytlíku.

NefoĨte svoje jídlo Fotky obçda, který vystydl, zatímco jste nastavovali clonu, zajímají opravdu jenom vás.

Neláskujte se veĜejnç „Miluju tç mocinky moje prcinko a navždycky chci být jenom s tebou. Jsi ten nejsladší medvídek ze všech medvídkĶ, Ĩutínku :-* :-* :-*“

Co oËvás Ĝíká, když to dçláte: Zblbnul jsem podobnç jako vçtšina mé generace. Mám dojem, že vçci, které jsem si dneska nacpal do teĜichu, o mnç Ĝíkají nçco dĶležitého.

Co oËvás Ĝíká, když to dçláte: Moje hormony nade mnou vyhrály. Drtivç.

NOVÁ ABECEDA IKON Sociální média vytvořila úplně novou ikonografii. Symboly, které jsou tak dobře převzaté, přizpůsobené, vymyšlené nebo se tak osvědčily mezi ostatními, že jsou obecně srozumitelné a fungují napříč jazyky i kulturami. Facebookové tlačítko Like vstoupilo do popkultury i do politiky,

stalo se měřítkem úspěchu a sebevědomí. Křížek na Twitteru umožnil strukturovat a hledat informace v nepřehledném proudu dat, která publikují miliony různých lidí. Připínáček z map je jasným symbolem adresy a určení místa. Schválně, jestli nejznámější symboly poznáte.

<

UMÍTE OBRÁZKOVÉ ESPERANTO?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Odpovědi: 1. Retweetovat, 2. Líbí se mi, 3. Chat, 4. Oblíbené, 5. Status, 6. Nový tweet, 7, Hashtag (klíčové slovo), 8. Nastavení, 9. Označení místa na mapě, 10. Odhlásit, 11. Sdílet, 12. Seznam. ČiliChili | 4 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

27

2013 | 04 | Čilichili: Sdílení, nebo život  

Nežijeme pro sebe, ale pro svůj profil na Facebooku.

2013 | 04 | Čilichili: Sdílení, nebo život  

Nežijeme pro sebe, ale pro svůj profil na Facebooku.