Page 24

ZaÝala jsem se bavit sËjedním kamarádem

AËudçlala jsem obrovskou chybu

OËtýden pozdçji jsem dostala textovku Vypadni zËnaší školy

PĜišla jeho pĜítelkynç, 15 dalších aËon taky

Ona aË2 další Ĝekly, podívej se kolem, nikdo tç tu nemá rád

PĜed školou, kde bylo asi 50 lidí

Takže mç hodila naËzem aËnçkolikrát uhodila

UÝitelé chodili kolem, ale nemohla jsem zaËnimi jen tak pĜijít. Našel mç táta

Chtçla jsem umĜít aËdoma jsem vypila nçjaké bçlidlo

Zabilo mç to uvnitĜ. Opravdu jsem chtçla umĜít

Záchranka mç odvezla doËnemocnice, tam mç vypumpovali

Nikoho to nezajímalo. PĜestçhovala jsem se doËdalšího mçsta, zaËmámou

Ubçhlo 6 mçsícĶ. Lidi poĜád postovali obrázky bçlidla

Tagovali mç naËnich. Zasloužila sis kvalitnçjší, psali

Mçla by zkusit jiný bçlidlo. Doufám, že tentokrát nebude tak blbá aËumĜe

ěíkali: Snad to vidí aËzabije se

ŠESTNÁCTILETÁ AMANDA TODDOVÁ SE OBæSILA 2 DNY POTÉ, CO ZVEěEJNILA TOTO VIDEO Üím jsem si to zasloužila? Udçlala jsem chybu, ale proÝ mç pronásledujou

Každý den se ptám, proÝ jsem ještç tady

Nikoho nemám. PotĜebuju nçkoho :(

4,833,022 13,413

AMANDA TODDOVÁ V září 2012 vyvěsila 16letá Kanaďanka Amanda Toddová na YouTube video, ve kterém za pomoci kartiček vypráví svůj zoufalý příběh. Píše na nich, jak se již třetím rokem potýká se šikanou, vydíráním a kyberšikanou, před kterou ji nezachránilo ani stěhování do jiného města. Na internetu pořád nacházela své nahé fotky. Poté, co se Amanda oběsila, se video stalo symbolem boje proti kyberšikaně a zhlédly ho miliony lidí.

<

24

Sem napište komentář Sdílejte svůj komentář na Facebooku s Vodafone QR čtečkou.

3,901

2013 | 04 | Čilichili: Sdílení, nebo život  

Nežijeme pro sebe, ale pro svůj profil na Facebooku.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you