Page 94

94

Pęíslušenství

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz

Pęíslušenství nám sluší Chodíte do našich prodejen jen jednou za Ías pro tarif nebo telefon? DÛláte chybu. Máme pro vás totiž i obrovský výbÛr znaÍkového pęíslušenství od WG, který by vám nemÛl uniknout. Ve vÛtšinÛ prodejen Vodafonu seženete znaÍkové pęíslušenství k mobilním telefonįm jako napęíklad: – NabíjeÍky – Baterie – Bluetooth zaęízení – Datové kabely – Držáky do auta – Handsfree sady – Flash disky To všechno ve velkém výbÛru a za moc hezké ceny. MomentálnÛ tęeba frÍí špiÍková offline navigace Sygic pro Android i iOS, která podporuje gesta dotykových displejį. Tak se k nám pęijÏte mrknout.

Navigace Sygic Pracuje bez pěipojení k internetu. Bezplatné aktualizace. Navigace je vázaná na telefonní Ïíslo a SIM s licencí na 3 roky. Kamarády z Facebooku nebo Twitteru najdete na mapÝ.

S navigací za

699 KÏ

se neztratíte

2013 | 03 | Čilichili: Sto  

100. číslo o čísle 100

2013 | 03 | Čilichili: Sto  

100. číslo o čísle 100