Page 8

ROZJEZD

Šok v protipirátském táboře

84 %

T

OSA pod palbou právníků Ochranný svaz autorský neoprávněně užívá pojem „autorská práva“. Pojem vymyslel v roce 1946 právník Alfonz Kurzgrift, který zemřel v roce 1964. Až do roku 2034 tedy musí všechny organizace na ochranu autorských práv platit jeho dědicům za používání pojmu přiměřené tantiémy. Ochranný svaz autorský oznámil, že tantiémy vyplatí okamžitě poté, co ukončí vlastní šetření toho, kdo vymyslel název „Ochranný svaz autorský“.=

<

Víme poslední

Víme první T

Lék na všechno Farmaceutické sdružení Big Pharma oznámilo objev nového, univerzálního léku. „Přípravek nese název Placebo a podle našich propočtů dokáže nahradit účinné látky ve všech ostatních léčivech. Bude se vyrábět jako tableta, sirup a náplast. Testování Placeba je ale velmi nákladné, a proto bude nový lék výrazně dražší než všechny ostatní, dosud používané substance,“ uvádí prohlášení Big Pharma.=

Lidé, kteĜí si myslí, že jsou chytĜí

16 %

Lidé, kteĜí skuteÝnç jsou chytĜí T

Podle nového volebního zákona budou pĜíští prezidentské volby roku 2018 tajné. Tajné budou také jejich výsledky. Vítçz voleb bude vykonávat funkci prezidenta inkognito. Na veĜejnosti jej bude zastupovat ŏgurant, vylosovaný z pĜedních hercĶ v reklamách na životní pojištçní.

STATISTIKA NUDA JE

EXKLUZIVNÍ PRŮZKUM

<

BOJ ZAËROVNÁ PRÁVA

NEVIDITELNÍ LIDÉ DEMONSTRUJÍ ZA SVÉ ZVIDITELNĚNÍ Foto: Proŏmedia

NaËsnímku zaplnçné námçstí veËšvédském Malmö.

8

ČiliChili | 3 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

2013 | 03 | Čilichili: Sto  

100. číslo o čísle 100

2013 | 03 | Čilichili: Sto  

100. číslo o čísle 100