Page 67

Zadáno pro Vodafone

67

Jestli máte android, víc najdete na tam.je/android. S operaÏním systémem iOS zvolte tam.je/iphone.

Vylepšený Mįj Vodafone Aplikaci Mįj Vodafone už asi dobęe znáte. Jestli ale ne, tak teÏ máte super dįvod to napravit. Jenom s ní totiž budete vždy mít aktuální pęehled o svém mÛsíÍním paušálu a útratÛ nad jeho rámec. Budete hned vÛdÛt, kolik jste už utratili za volání, SMS i data. Nebo si mįžete koupit další objemy dat, když svįj balíÍek pęipojení vyÍerpáte. Navíc pro vás teÏ má Mįj Vodafone nové vychytávky.

PLAĥTE PęES MOBIL S aplikací Mıj Vodafone totiž mıžete rychle a pohodlnÝ zaplatit VyúÏtování nebo dobít kredit pomocí platební karty.

MOŽNOST SPRÁVY VÍCE SIM KARET

WIDGET U TELEFONį S ANDROIDEM Pěímo na svém displeji uvidíte aktuální Ïerpání svých SMS, minut a dat. U pěedplacených karet pak uvidíte výši a platnost svého kreditu. Vše máte zcela zdarma jak v Îeské republice, tak i v zahraniÏí. Dokonce ani neÏerpáte data ze svého internetového balíÏku.

Jestli máte ke svému úÏtu u Vodafonu více SIM karet, urÏitÝ oceníte aplikaci, ve které mıžete pěepínat mezi svými telefonními Ïísly a hravÝ ovládat celý svıj úÏet. StaÏí se pěihlásit s administrátorským heslem.

2013 | 03 | Čilichili: Sto  

100. číslo o čísle 100

2013 | 03 | Čilichili: Sto  

100. číslo o čísle 100