Page 63

FENOMÉN

DĚJE SE

J

eště v devadesátých letech si architekt James Stirling mohl dovolit na  investora houkat odpovědi jako: „Udělal jsem pár změn a vy je nemusíte vidět.“ Dnes by to i hvězdám jeho pověsti prošlo jen těžko. Jak píše britský The Independent: „Architekti slouží komerčním silám, které z principu nezajímají komplexní kulturní vlastnosti míst, jejich estetika a dějiny.“

BARÁKY JAKO DESKY Někteří architekti si zoufají a dělají, co se po nich chce. Jiní založili multifunkční firmy a slovo architektura se snaží používat co nejméně. Podle Královského institutu britských architektů firmy z oboru pod tlakem krize stále častěji přecházejí do oborů, které dosáhnou i na jiné než stavební trhy. Všimněte si, kolik společností kolem nás se živí věcmi, jako jsou světelný design, průmyslový design, produktový design, interiérový design, branding a konzultace. No a poslední, nejzajímavější, i když zatím nejmenší skupinou jsou architekti, kteří pro své

NĚCO U NÁS? projekty nepotřebují developery ani místní zastupitelstva, ale prostě je realizují na své vlastní triko. Tak jako nový způsob produkce desek před desítkami let dal vzniknout nezávislé hudební scéně, dnes jsou to architekti, kteří ve stejné nezávislé roli hledají svobodu pro umělecká rozhodnutí. Jsou z nich indie architekti. A to i na veřejných místech a v opravdu obřích měřítkách.

Ano, iËtady už se zaÝínají objevovat sdružení aËspolky, kterým není architektura putna aËchtçjí souÝasný stav zmçnit. Jedním zËnich je pražská platforma reSITE, která hledá cesty keËzkvalitnçní veĜejného prostoru. reSITE uspoĜádala vËkvçtnu loĎského roku naËtoto téma festival aËkonferenci. Další projekt, který hodlá aktivnç mçnit veĜejný prostor, nese název urbanACT. Ten vËĜíjnu 2012 uskuteÝnil sérii workshopĶ aËpĜednášek pro všechny, které veĜejný prostor zajímá. Vyvrcholením akce byla pak doÝasná, velmi inspirativní promçna pražské náplavky naËodpoÝinkovou zónu. AËsvçtç, div se, kËjejí realizaci staÝila nadšeným úÝastníkĶm hromada darovaných europalet.

SPAŘÍME SE Příkladem budiž Tuomas Toivonen, finská architektonická hvězda, jehož studio NOW pracuje na projektu veřejné sauny v Helsinkách, aniž by si ji někdo oficiálně objednal. Není tu žádný projektový developer, úřad nebo podnikatel. Toivonenovo NOW staví naprosto nezávisle za své vlastní prostředky a se všemi finančními riziky. Architekt chce znovuoživit tradici veřejných saun a věří, že se mu to povede. Smlouvu na provoz sauny má s radnicí na třicet let a v praxi to znamená, že až ji otevře, bude zajišťovat její chod od A do Z včetně prodeje lístků a praní ručníků.

>

ČiliChili | 3 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

63

2013 | 03 | Čilichili: Sto  

100. číslo o čísle 100

2013 | 03 | Čilichili: Sto  

100. číslo o čísle 100