Page 53

Zadek jede

chai, chaiiiiii“. Tenhle vlakový čaj byl důvodem, proč jsme za tři dny švihali do nemocnice s akutní otravou žaludku. Přesto jsme ale na občerstvení na dráze nezanevřeli. V každé stanici se za okny vyrojí prodavači všemožných smaženek, ovoce, oříšků i sušenek a cpou to přes mříže okýnkem do vlaku, takže hlady rozhodně neumřete. Horší jsou následky. Dalším folklórním zpestřením byli kršňáci, typicky zašlého vzhledu v oranžových hadrech, kteří se k nám přidávali do kupé. Pokaždé pekelně rozjeli svoje

528ƓKM

UŽITEÜNÁ FRÁZE

UJEDE VLAK NAËNEJDELŠÍ MÍSTNÍ TRASE BEZ ZASTAVENÍ

>

7500

STANIC INDICKÁ ŽELEZNICE OBHOSPODAěUJE. KROMæ 25ËMILIONĵ LIDÍ ZVLÁDNE DENNæ PěEVÉZT 2, 29 MIL. TUN ZBOŽÍ

OÜKOVÁNÍ Chcete-li podpoĜit povçst ÜechĶ jako nejnapíchançjšího národa pod indickým sluncem, zainvestujte doËžloutenky aËbĜišního tyfu. Naopak se vykašlete naËpreventivní antimalarika.

„haré, haré“, vzývali Rámu, Kršnu i Lakšmí. Ó, to bude pěkná cesta, radovala jsem se poprvé. Jenže kdykoliv už jsem se ukolíbávala na kraj osvícení nebo spánku, kršňáci změnili melodii a rozjeli nový vypalovák, opěvující zase jiné bytosti s osmi rukama. Nevyspalé oči se mi začaly podlévat krví. A pak vytáhli zvonečky. „Železnice má pro indickou společnost velký význam,“ snažil se promovaný indolog odvést moji pozornost jinam, když jsem po třech hodinách sakrálních zpěvů začala bít hlavou o mříže na oknech.

Kde je tady záchod?

Indické dráhy mají pĜes 1,4 milionu zamçstnancĶ. Pracovat pro státní dráhy je velmi prestižní povolání.

CENY Pokud se chystáte vyrazit tak jako my sleeperem, tedy nejhorší spací tĜídou (indické vlaky mají tĜíd osm), poÝítejte sËtím, že jeden kilometr vás pĜijde zhruba naËpĶl rupie. Modelový noÝní pĜejezd zËDillí doËBanárasu (758Ɠkm) tedy stojí 355 rupií (asi 130 korun). První tĜídou by to bylo zaË2220 rupií (necelých 800 korun), druhou 1305 rupií (470 korun) aËtĜetí 915 rupií (330 korun).

53

2013 | 03 | Čilichili: Sto  

100. číslo o čísle 100

2013 | 03 | Čilichili: Sto  

100. číslo o čísle 100