Page 52

LETEM SVĚTEM

země je vlak nejdostupnější, nejrychlejší, nejpohodlnější, nejspolehlivější a (teď vás to šokuje) i nejbezpečnější... Zatímco z autobusu, který jezdí stylem „ve stanici nezastavujeme, jen vám možná trošinku při- Protože my jsme jezdili trasy přesahující často deset brzdíme“, jsem hned první den vypadla za jízdy i patnáct hodin, cestovali jsme ve vlacích lůžkových. Ten do škarpy, vlaky jsem přežila bez úhony... No, se pozná tak, že vypadá jako modrý dobytčák s malými skoro. Každopádně po autobusové zkuše- zamřížovanými okýnky a nápisem SLEEPER. Vevnitř nosti jsem měla z vlaků náramný respekt. Je jsou pryčny potažené modrou koženkou. V jednom docela záhul jen se dostat kupé bez dveří je jich šest plus dovnitř. Když vlak přiv chodbičce další dvě. U stropu jíždí na nástupiště, rozse velmi velmi pomalu otáčejí větběhnou se Inďáci s ním, ráky, které nevětrají, obvykle jen drží se dveří, madel i sebe hučí. A nechybí žárovka, u které navzájem a  v  obrovse shlukují komáři. Protože jsme ském chumlu pleskají nafasovali horní pryčny v komáří žabkama o perón podél džungli, pamětliva rizika malárie brzdících vagónů, aby jsem vymyslela kreativní způsob se, až zastaví, mohli spaní. Místo spacáku jsem vozila všichni najednou začít povlaky na peřinu, protože v Indii tlačit dovnitř přes vystuse nezakrýváte, aby vám nebylo pující lidi. Chce to mrštzima, ale aby po vás něco nelezlo. nost, rychlost, bojovnou Do jednoho jsem nasoukala nohy náturu a dobré hlasivky. a přitáhla po bradu a druhý jsem Okamžitě jsem pochonavlíkla přes hlavu a stáhla přes pila, proč je všude tolik ten první co nejvíc. Něco jako fotek Indů, jak jedou takové to žluté plastové vajíčko na střeše vlaku, přestože je to samozřejmě proti s hračkou v kindervejci. Pro Indy samozřejmě veliká předpisům. A taky chápejte, že když tohle vidí atrakce, a tak se na mě chodily k ránu koukat celé rodiny bílá holka z Evropy, co má ráda, když ji někdo a čekaly, až se vyklubám s batohem otlačeným na ksichtě. pouští do dveří, strachy začne natahovat. A pak se obřadně pozdravíme „rám, rám“ s rukama sepjatýma na prsou. DĚVČE Z KINDERVAJÍČKA Obecně se v indickém vlaku člověk moc nevyspí. NeuTrochu se mi ulevilo, když jsem zjistila, že stále, a to i v noci, tam prochází borec s velkou várnicí kořetoto je běžná praxe jen u „sedacích“ vlaků. něného čaje s mlékem a vyřvává „chai, chai, chaiiiiii, chai,

MÍSTO SPACÁKU JSEM VOZILA POVLAKY NAËPEěINU, PROTOŽE VËINDII SE NEZAKRÝVÁTE, ABY VÁM NEBYLO ZIMA, ALE ABY POËVÁS NæCO NELEZLO.

CESTOU NECESTOU KOUPæ LÍSTKĵ

VLAKY CHUDÝCH DoËvagónu tĜetí tĜídy se nacpe oËtĜetinu víc lĶžek, zËÝehož plyne iËoËtĜetinu menší prostor kËnatažení konÝetin. Pro drobného Inda pĜijatelný kompromis mezi komfortem aËcenou, pro prĶmçrného StĜedoevropana bezesná noc.

52

Oŏciální rezervaÝní systém indických drah najdete naËadrese www.irctc.co.in. Je ale trochu komplikovançjší aËvyžaduje indickou adresu aËtelefon, takže se naËÝtrnáctidenní dovolenou nevyplatí. Proto je lépe využít služeb soukromníkĶ. Oblíbený je zejména web www.cleartrip.com. Má iËtu výhodu, že se pĜes nçj dají rezervovat také hotely.

4286ƓKM

MæěÍ NEJDELŠÍ INDICKÁ TRAħ VIVEK EXPRESS. JE NAË83 HODIN. PRĵJEM PĜi plánování cest poËIndii poÝítejte sËtím, že bez ohledu naËživotosprávu aËhygienu zĜejmç strávíte tĜetí den výletu naËzáchodç. Vaše tçlo si potĜebuje zvyknout naËneznámé bakterie.

JÍDLO VEËVLAKU NaËmichelinskou hvçzdiÝku to není, ale vËindickém kupé se dá iËrelativnç chutnç najíst. StaÝí odchytit pána vËkostkované košili, který veÝer prochází celým vlakem aËpĜijímá objednávky naËveÝeĜe. ZaËnçjakých 70 rupií (30Ëkorun) vám pak pĜinese dvç chlebové placky, rýži, ÝoÝkovou polévku aËzeleninovou omáÝku, to vše úhlednç zabalené vËmistiÝkách pĜikrytých alobalem. Skoro jako vËletadle. ČiliChili | 3 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

2013 | 03 | Čilichili: Sto  

100. číslo o čísle 100

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you