Page 5

ROZJEZD

Napravujeme křivdu

T

Doma není nikdo rozkrokem Petr Cibulka byl zvolen Nejurputnějším světovým politikem, který se nikdy nedostal do parlamentu. Ocenění mu udělila Mezinárodní společnost pro veselejší demokracii (ISFD). Cibulka ocenění přijal s tím, že jakmile se do parlamentu dostane, tak jej vrátí. Vzápětí přidal nový titul do názvu své strany a zveřejnil seznam dosavadních oceněných, kandidátů na ocenění a tajných spolupracovníků ISFD. =

<

OBJEVÍ SEVERNÍ TEÜNU?

ZA VESELÝMI INTEGRÁLY

Britská matematická spoleÝnost pĜichystala pro pĜedškolní dçti novou pohádkovou knihu Medvídek π. Co na to Klub českých australopiteků?

Zkrátka

T

Neandertálci mají nový orgán Po sdruženích Keltů a bílých Indiánů vznikl oficiálně také Český svaz neandertálců. Neandertálci žádají o uznání zvolené kulturní odlišnosti, kterou zatím praktikují jen v uzavřených komunitách. Trvají na tom, aby společnost respektovala jejich právo chodit bez šatů, dorozumívat se jednoslabičnými hrdelními zvuky a praktikovat svatební obřad ranou kyjem. „Hrrr-umm gg-h uá uáá,“ uvedl mluvčí neandertálců v prohlášení pro média. =

<

Zpráva „ChĜipková epidemie vrcholí“ byla vyĜazena z vysílání veĜejnoprávní televize pro podezĜení z šíĜení pornograŏe.

Jak na to

Ústav pro jazyk Ýeský zveĜejnil užiteÝný update internetových prohlížeÝĶ, který bude automaticky opravovat pravopisné chyby vËodkazech na Youtube. T

Pěstitelský úspěch

EXKLUZIVNÍ PRĵZKUM

98% BAKTERIÍ POVAŽUJE PENICILÍN ZA GENOCIDU Foto: Proŏmedia

T

POHLREICH MĚL V MLÁDÍ PŘEZDÍVKU LUNCHMEAT

První lékaĜská fakulta zahajuje dálkové studium stomatologie pomocí e-learningových kurzĶ.

Bonsaj, která má stabilOdbory prosazují právo ní výšku a nikdy ji nezamçstnancĶ nepĜerušovat přesáhne, nám poslal prohlížení Facebooku prací. pan Jaromír z  Hodonína. Rostlinu je podle pana Jaromíra třeba od mládí pečlivě zastřihávat a věnovat jí každodenní péči. Teprve potom se může stát okrasou našeho domova a předmětem pýchy u znalců i laiků. Své pěstitelské metody se pan Jaroslav chystá v letošním roce představit v Japonsku a dalších zemích. =

<

ČiliChili | 3 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

5

2013 | 03 | Čilichili: Sto  

100. číslo o čísle 100

2013 | 03 | Čilichili: Sto  

100. číslo o čísle 100