Page 49

HISPÁNKY

Ideál: Jennifer Lopezová Dcera rodiÝĶ zËPortorika je postupem Ýasu Ýím dál dokonalejší. Bledne, hubne, mládne. Svçtlá pleĨ, zesvçtlené rovné vlasy, úzký nos a iËpĜes svĶj ikonický zadek žádná celulitida Ýi nedejbože špeky.

Plné rty, zúžený nos, nastavované vlasy...

PROSTěEDKY Továrnou naËrĶzné Miss je jihoamerický Olymp plastické chirurgie – Venezuela. Malá plastická úprava Ýehokoliv je tu bçžnou souÝástí pĜípravy naËsoutçž krásy. Nejpopulárnçjší zákroky pĜicházejí vËcelé Latinské Americe veËstejném poĜadí, zvçtšení prsou, zmenšení zadku aËredukce stehen, modelace nosu. VËtéto Ýásti svçta je pro ženu naprosto nezbytné mít dlouhé, leské aËrovné Ýi maximálnç vlnité vlasy. VËBrazílii se prodá nejvíc vlasové kosmetiky naËhlavu naËsvçtç, místní ženy si myjí vlasy nejménç jednou dennç aËpĜi této proceduĜe používají až pçt rĶzných pĜípravkĶ.

VËPěÍPADæ AFROAMERIÜANĵ JE IDEÁLEM KĵŽE HNæDÁ, TEDY SKORO STEJNÁ JAKO NAŠE SOLÁRKOVÁ

Velmi populární je bělení na Jamajce a ve Spojených státech. Ano, zvlášť někteří chudí černoši a míšenci věří, že čím světlejší, tím lepší. Sociologové hovoří o přirozené reakci na degradaci černochů během otrokářství. Mluví o tom, že už bílí plantážníci si raději pořizovali hnědé, a nikoliv zcela černé milenky. Jejich smíšené, ještě o něco světlejší děti se pak těšily jistým privilegiím. Představa, že všechno by bylo lepší, kdyby byli bílí, žije v některých afroamerických rodinách dál napříč generacemi. Příští bílý den a další zázračné krémy mají být CHCI BÝT JAKO BARBIE onou pověstnou zkratkou k lepším zítřkům. Že Kavkazský ideál krásy platí pro ženy všech barev pleti. je to zároveň také cesta do nemocnic, nevadí. Vybírají si vzory, které se mu co nejvíc blíží, a samy dělají V případě Afroameričanů je ovšem ideálem všechno pro to, aby vypadaly jako někdo, kdo vznikl někde kůže „krásně hnědá“, tedy skoro stejná, jakou úplně jinde v úplně jiných podmínkách. Můžeme na to potkáváme denně na solárkových lidech. Kruh nadávat, můžeme se tomu smát, ale v nejbližších někose uzavírá. lik desetiletích s tím nepohneme. Bělení při tom není ani zdaleka největší šílenost, která se v zájmu přiblížení evropské modelce děje. Dodejme nakonec, že je to pořád lepší, než kdyby se ženy a dívky chtěly podobat třeba Neytiri z filmu Avatar.

<

ČiliChili | 3 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

49

2013 | 03 | Čilichili: Sto  

100. číslo o čísle 100

2013 | 03 | Čilichili: Sto  

100. číslo o čísle 100