Page 48

ZOOM

ČERNOŠKY

Ideál: Halle Berryová Bývalá bondgirl má vËžilách jen pĶl Ýerné krve, aËasi proto je ideálem Ýerných žen. Její

ASIATKY Ideál: Üang C’-i

Üínská hvçzda první velikosti, kterou asi znáte zËvelkoŏlmu Tygr aËdrak. Pekingská rodaÝka se pyšní vším, co pleĨ je krásnç hnçdá, vlasy také aËpostava modelkovská. Tři čtvrtiny malajských mužů se podle výzkumu Asia Market Intelligence domnívají, že jejich ženy by byly ve světlejší verzi mnohem atraktivnější. V Hongkongu dávají dvě třetiny mužů přednost bledé pleti a polovina místních žen by chtěla světlejšího muže. Skoro polovina Asiatů mezi 25. a 34. rokem používá bělicí prostředky. A samozřejmě také jejich laciné kopie, které si nedělají hlavu s vysokým obsahem rtuti a dalších jedovatých látek.

PROSTěEDKY Snad všechny americké Ýerné celebrity mají rovné vlasy. IËpaní prezidentová. Jak je to možné? Existují tĜi možnosti: paruka, žehliÝka naËvlasy (dĜív kulma) a pro ménç majetné chemická cesta. ChemovýrobkĶm se Ĝíká vlasové relaxéry aËiËty nejneposlušnçjší Ýerné kudrny se poËnich narovnají naËcca 6Ëaž 8 týdnĶ. Nçkteré relaxátory jsou sice jedovaté, ale vem to Ýert, hlavnç že fungují. Celkovç Ýiní 83Ë% tržeb naËamerickém trhu sËetnickou osobní hygienou. PĶlka produkce chemorovnaÝĶ jde zaËhranice Spojených státĶ, doËKaribiku aËdoËAfriky. NejÝastçjšími chirurgickými zákroky uËafroamerických žen jsou zúžení nosu aËzmenšení poprsí.

TEN, KDO NEMAKÁ Důvod bělení je v Asii vlastně stejný jako u nás. Světlá pleť je od Arabských emirátů až po Japonsko známkou bohatství. Je urozená, protože znamená, že většinu života trávíte ve stínu paláců či zahrad. Zkrátka kdo nedře na poli, ten se neopálí. Svého času podobná móda ovládla i Evropu, ale naštěstí to rychle přešlo a zapudrované bílé paruky a mušky na běloskvoucích tvářích odnesl čas. Ve velké části světa ale toto jednoduché pravidlo platí stále. A pak je tu ještě jeden důvod. A ten už zasáhl i Afriku. Říká se mu kavkazský ideál krásy. Bílá, štíhlá a dlouhonohá dívka s úzkým nosem, nadýchanými rty a záplavou dlouhých rovných vlasů. Tuhle kolektivní představu implantovala naše část lidstva do myslí ostatních etnik. Jak to vypadá v praxi, můžete snadno zjistit pohledem do některého z asijských beauty magazínů.

48

asijská kráska potĜebuje. Svçtlá pleĨ, úzký obliÝej, perfektní výška, ultraštíhlá postava aËne moc šikmé oÝi. PROSTěEDKY Odšikmená oÝní víÝka jsou naprostý základ. PĜední asijské kliniky provádçjí iËsto takových operací dennç. Skoro stejnç populární je redukce typické kulaté asijské tváĜe aËmodelace nosu naËužší aËvyšší. Následuje samozĜejmç zvçtšení poprsí. No aËpak je tu velmi kontroverzní prodlužování nohou. Je nákladné, rizikové aËnároÝné naËrehabilitaci. PĜesto kliniky nemají oËpacienty nouzi. ZvlášĨ vËbohatých Ýínských rodinách také roste množství pacientek sËporuchami pĜíjmu potravy. Asijská dívka, která naËzápadç obléká velikost S, je vËÜínç považována zaËtlustou aËstçží se vejde doËvelikosti L.

Takhle vypadají reklamy na bělost

2013 | 03 | Čilichili: Sto  

100. číslo o čísle 100

2013 | 03 | Čilichili: Sto  

100. číslo o čísle 100