Page 45

AËTAK SE ZDÁ, ŽE POŽADAVEK NAËSVOBODNÉ URÁŽENÍ SPOJIL OBÜANY NAPěÍÜ BRITSKOU SPOLEÜNOSTÍ ODËKěESħANĵ PěES HOMOSEXUÁLY AŽ POËKONZERVATIVNÍ SEKULARISTY.

BÍLÝ CIKÁN PĜípad Olomouc

VËĜíjnu 2012 rozhodl Nejvyšší soud vËBrnç, že urážka „bílý cikán“, kterou poÝastoval jeden olomoucký obÝan druhého, nepĜedstavuje takový zásah doËosobnostním práv, že by bylo nutné ho kompenzovat ŏnanÝním odškodnçním.

britského parlamentu David Davis: „Pravda je taková, že ve svobodné společnosti nemáte právo na  to, nebýt uražen. Ovocem, které tento důmyslný zákon přináší, je vesměs zatýkání pouličních kazatelů při čtení z Bible, gayů, kterým se nelíbí, jaký přístup má k jejich menšině islám, a občanů vyjadřujících své názory na poklidných demonstracích.“ Proč? Slovíčko „urážlivý“ představuje v jazyce práva potíž. Neznamená vlastně vůbec nic. Jak poznamenal už v roce 1971 britský zoolog a etnolog Desmond Morris v knížce Nahá opice, téměř cokoliv může být interpretováno jako urážka – záleží pouze na smýšlení osoby či jiného stvoření, která se sama chápe jako oběť.

ZAPLAŤTE MÉ POHORŠENÍ Ve Velké Británii, stejně jako v jiných zemích, zatím zůstává plně v kompetenci policie a soudů, aby posoudili, jestli jsou to či ono slovo, chování či gesto urážlivé. Kolik let vězení nebezpeční urážeči v Británii zatím dostali? Nebojte, zas tak šílené to není. Ve všech uvedených případech soud nakonec obviněné osvobodil, jen museli trávit hodiny v celách předběžného zadržení, vyzkoušeli si, jaké je mít na rukou pouta, a zaměstnali několik úředních osob

ČiliChili | 3 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

na celé dny, aby nakonec všechny tyto absurdní taškařice zaplatili daňoví poplatníci. Kromě veřejných peněz, pošlapané pověsti, psychické újmy i nečekaných výdajů obětí zákona o urážení tu ale jde taky o svobodu slova. A na tu jsou zaplaťpámbůh aspoň v Británii hákliví. A tak se zdá, že požadavek na svobodné urážení spojil občany napříč britskou společností od křesťanů přes homosexuály až po konzervativní sekularisty. Všichni dohromady se snaží přesvědčit britský parlament, aby se staré dobré urážení spoluobčana spoluobčanem vrátilo tam, kam patří. Mezi neslušné, ale nikoliv nezákonné věci.

<

DAVID ZA HITLERA PĜípad Rath

VËkvçtnu 2012 prohrál poslanec David Rath deŏnitivnç soudní spor oËomluvu zaËobálku Ýasopisu ReŐex, která ho zobrazovala jako Hitlera. Rath podal proti vydavateli ReŐexu neúspçšnou žalobu kËMçstskému soudu vËPraze. Jeho dovolání nedávno bez veĜejného jednání odmítl Nejvyšší soud.

45

2013 | 03 | Čilichili: Sto  

100. číslo o čísle 100

2013 | 03 | Čilichili: Sto  

100. číslo o čísle 100