Page 4

ROZJEZD

Dočtete se u nás 6 8 10 14 30 36 42 46 50 56 58 62

Slovník všeho Švédové se bouĜí Chlapík v gumákách Centi cento cent Balónek Jsme zrádci? Krávo! KraviÝko! Praní bílé paní ÜmoudivláÝek Tekuté zelí Kultura jen pro nás Když architekty chytne punk

123: Vodafone 66 68 70 72 73 74 76 80 82 83 84 94 95 96

Sto je víc než milión

Zprávy zËVodafonu Vodafone experti Férové tarify Když mi byly čtyři a máma se mě zeptala, kolik chci Studentská nabídka k rajské knedlíků, zakřičel jsem „Stóóó“! Bylo to nejvyšVodafone menu ší číslo, které jsem znal. Sice jsem tak úplně nevěděl, Mobilní web, aplikace aËe-knihy kolik to vlastně je, ale bylo to strašně moc. Mnohem PĜipojení sËVodafonem víc, než jsem měl sádrových indiánů v tanku, a že se PĜedplacené karty jich tam vlezlo. Představoval jsem si sto jako mystické číslo, počet zrSËVodafonem vËzahraniÝí nek písku na pískovišti nebo dnů, co je na světě babička. Když jsem se Volací jistina později dozvěděl, že existuje nějaké tisíc Všechno oËtelefonech a nějaký milion, už nikdy to nemělo tu síPĜíslušenství Čtěte na straně 19 lu. Proto mě trošku zamrazilo, když jsem T Vymyšleno pro ŏrmy se dozvěděl, že tohle číslo ČILICHILI už Nabídky mçsíce je sté v řadě. Pro deník by to asi nebylo „U nás doma se poslouchal hlavně folk. žádné zvláštní jubileum, ale u měsíčníku A od Hrdinů nové fronty jsem najed- to znamená víc než 8 let práce a života. nou zjistil, že pokud chceš říct, že svět se Za tu dobu se v našem časáku a kolem posral, nemusíš zpívat něco o suchejch něj protočila spousta lidí a  všichni starejch stromech, křivácích se škraboš- v něm nechali něco zvláštního, pár histokou a tak podobně, ale prostě, že svět se rek s knedlíky v rajské a tak. Chtěl bych jim všem poděkovat a s nimi i vám, čteposral.“= nářům. Protože bez vás by to celé nemělo cenu. Díky! = michal.schindler@vodafone.com

Citát čísla

<

4

ÜILICHILI VËJEDNOTKÁCH ěeditel redakce – Markéta Watt Moreno Šéfredaktor – Michal Km/h Schindler Zástupce šéfredaktora – Štefan Pascal Švec Kreativní Ĝeditel – Simon Palec Brown &&& Creative – www.andandandcreative.com Editor sekce Vodafone – Martin Cm Pistulka EditoĜi aËpsavci – Jindra Galon Novák, Filip Akr HoráÝek, Martin Hektar Groman, Jakub Megahertz König DesignéĜi – Petr Pixel Toman, Tomáš Kilojoul Trnobranský, Jakub Newton MaĜík Manažer – Marek Gram Slezák ProdukÝní – Pavel Decibel Matuška DTP – Aleš KoĎská síla DuroĎ Asistenka – Lenka Promile Ciznerová Manažer inzerce – Marek Litr Hammerschmied ProdukÝní sekce Vodafone – Magda Bar Rückschlossová Foto na titulce: Gareth Yard Hacker

<

TIRÁŽ Vydavatel Boomerang Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37/708, 171Ë00 Praha 7 – Troja, tel.: 244 023 201, www.bpublishing.cz, pro Vodafone Czech Republic, a. s. Tisk Helma Roto,Ës.Ër. o. Uzávçrka vydání 15. 2. 2013. Datum vydání 1. 3. 2013. Distribuce Üeská republika. Periodicita mçsíÝník. Prodej inzerce Marek Hammerschmied, e-mail: marek.hammer@bpublishing.cz. Uzávçrka podkladĶ inzerce 4/2013 13. 3. 2013 MKÜR 15371. Stokrát pic umĜelo osla. Údaje jsou platné keËdni uzávçrky. Zmçny uvedených údajĶ nebo tiskové chyby jsou vyhrazeny. Tohle Ýíslo je ve skuteÝnosti nçkde mezi 99. a 105., ale nechceme to Ĝíkat nahlas. E-mail doËredakce: redakce@cilichili.cz. Kompletní ceník sËaktuálními cenami stejnç jako kompletní popis podmínek jednotlivých produktĶ aËslužeb najdete naËwww.vodafone.cz. Ë

ČiliChili | 3 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

2013 | 03 | Čilichili: Sto  

100. číslo o čísle 100

2013 | 03 | Čilichili: Sto  

100. číslo o čísle 100