Page 29

a d n i L a m o L CO MY?

Nejstarší Üeška (vlastnç Moravanka) Vlastimila Üešková letos slaví 107. narozeniny. Nejí tofu ani ryby, není vegetariánka ani abstinentka. Má ráda knedlíky, koláÝe aËsladké likéry, sleduje televizi, vykládá si pasiáns aËstejnç jako staletí pastevci koz si každý den vyjde naËprocházku.

STOSLOVÍ

Sto let je mystická hranice lidského vçku, která pronikla doËpĜísloví aËrÝení. VËIndii se žehná slovy: „AĨ žiješ sto let!“ aËpĜání funguje iËjako modlitební mantra (opakujte stokrát poËsobç: sambhritaasi saajiva saradassatham). VeËŠvédsku se oËnarozeninách zpívá: Må du leva uti hundrade år (AĨ žiješ sto let). Sto lat, sto lat je tradiÝní pĜání zdraví aËštçstí vËPolsku aËstejnojmenná píseĎ je údajnç nejpopulárnçjší polský song všech dob. Podobné pĜání najdete iËvËItálii: cento di questi giorni, nebo zkrácenç Cent'anni! – aĨ žiješ sto let (tvrdí se, že zkomolením vznikl afektovaný pĜípitek Ýin Ýin).

LOMA LINDA

Jestli se dají skoro všechny modré zóny vysvětlit jako šťastně zapomenuté kouty světa s hrstkou vyzívaných obyvatel, čistou vodou a panenskými potravinami, tak IKARIA to v případě Lomy Lindy neplatí. Město najdete poblíž To je zase řecký ostrov s nejvyšší koncentrací devadesázaneřáděného Los Angeles, zdejší voda je kontaminovaná tiletých lidí na Zemi – devadesáti se tu dožívá jeden ze tří odpady z výroby raketového paliva a hustota obyvatel obyvatel. Oproti zbytku Řecka je zde o 20 % nižší výskyt je tu přibližně stejná jako v Brně. Od ostatních kalifornnádorových onemocnění, o 50 % nižší výskyt srdečních ských měst Loma Lindu odlišuje hlavně to, že zde žije chorob a lidé tu takřka nikdy netrpí stařeckou demencí. devět tisíc členů náboženské komunity adventistů sedJe dokonce známo několik případů, kdy lidem pomohlo se mého dne. Jakmile se k nim připojíte, zavážete se ke zvláštna ostrov přestěhovat. Válečnému veteránovi Stamatisu nímu životnímu stylu. Denně pilně a převážně manuálně Moraitisovi v roce 1976 diagnostikovali lékaři v USA rakopracujete (kromě soboty, která je dnem odpočinku). Jíte vinu plic a předpověděli mu nanejvýš půl roku života. Stapouze vegetariánskou stravu, nepijete alkohol, nekouříte matis se rozhodl dožít na svém rodném ostrově. Dnes je a pětkrát týdně chroustáte oříšky. A samozřejmě chodíte mu 97 let, je zdravý jako řípa a za největší zábavu považuje do kostela a tvoříte součást komunity, která je kterémukošlapání vína. Není výjimkou. Na Ikarii stále fyzicky pracuje liv členovi neustále připravena pomoct. Pro60 % devadesátiletých, a to tak, že tvrdě – zkuste si ručně NICOYA stě se vzdáte požitků a odevzdáte se do rukou vyrobit 1500 litrů vína a otrhat ze žebříku 200 olivovníků. Tenhle poloostrov na pobřeží Božích. Zdá se, že to funguje, jelikož advenO zdejší dlouhověkosti se vedou spory, ale nejčastěji se Kostariky byl až do roku 2003 tisté žijí v průměru o pět až deset let déle než zmiňují kozí mléko, olivový olej, přirozeně připravované dostupný pouze přívozem přes jejich sousedi a jsou v současnosti nejdéle žijící červené víno a každodenní šlofík během siesty. aligátory zamořenou řeku Tem- skupinou lidí v USA. pisque. Žijí zde doslova stovky stoletých lidí, statisticky je tu nejnižší úmrtnost lidí ve středním věku na zeměkouli a zdejší „modrá zóna“ je považována za vůbec největší. Stejně jako u Řeků na Ikarii se na Nicoye neodchází do důchodu. Čiperní staříci věří, že jejich osudy řídí plan de vida, tedy něco jako bohem KOLIK JE určený „důvod k žití“, a zastávají názor, že velkému šéfovi se METUZALÉMŮ? do plánů nemáme právo montovat. Vědci na boží vůli moc Podle odhadu úĜadu Spojených národĶ nespoléhají a dlouhověkost připisují takřka vegetariánské dietě založené na rýži, luštěninách a ovoci (zdejší specinaËsvçtç žije 316Ë600 lidí starších sta let. ality jsou vitamínové bomby maraňon a anona). Uškodit Nejvíc jich je vËUSA (70Ë490), následuje také nemůže fakt, že zdejší lidé celý život chodí pěšky nebo Japonsko (51Ë376). Japonsko se ale jezdí na kole a pohybují se tempem ve stylu maňana. To je naËprvní pĜíÝku dotáhne pravdçpodobnç dané tím, že na poloostrově dodnes pořádně nefunguje velmi brzy. VËodhadech doËroku 2050 elektrika a životní rytmus se řídí podle sluníčka. Kromě se hovoĜí oËnejménç Ýtvrt milionu, ale toho je zdejší supermineralizovaná voda zázračným lékem možná iËoËcelém milionu staletých staĜíkĶ na osteoporózu. aËbabiÝek. VËÜesku žije asi 625 stoletých.

<

ČiliChili | 3 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

a w a n i k O

29

2013 | 03 | Čilichili: Sto  

100. číslo o čísle 100

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you