Page 28

TÉMA

Ba rba gia

Jak se dožít 100Ëlet

Ika ria

Jestli se chcete dožít stovky, vsaďte na zaručené recepty z takzvaných „modrých zón“. Poprvé o nich napsal novinář Dan Büttner, který strávil deset let cestováním a hledáním nejstarších a nejzdravějších lidí na světě. Našel pět míst, na kterých se lidé dožívají podezřele vysokého věku a v každém na to jdou trochu jinak.

28

OKINAWA

Na tomhle japonském ostrově najdete největší koncentraci staletých lidí vůbec. Lidé tu žijí až zázračně dlouho navzdory tomu, že ostrov každou chvíli někdo okupoval a za druhé světové války zde řádil hladomor. Tajemství zdejší dlouhověkosti vězí možná právě v nedostatku potravin a faktu, že se zdejší obyvatelé museli pořádně ohánět, aby přežili. To ohánění je BARBAGIA myšleno doslova. Jelikož japonJe to hornatá oblast Sardinie, kde žije desetkrát víc sto- ští okupanti zakázali Okinawaletých než jinde v Evropě. Lidé se tu živí hlavně chovem nům nosit zbraně, museli kvůli ovcí a koz, což je činnost, kterou jde provozovat, dokud sebeobraně vymyslet systém vás nohy unesou. Kromě pasáctví místní staříci nic zvlášt- boje se zemědělským náčiním ního nedělají. Vstávají časně, celý den se pomalu pro- (slavného Bruce Leeho nuncházejí s ovcemi po horách a večer jdou brzy spát. Už čaky jsou ve skutečnosti okinato by k dožití metuzalémského věku asi stačilo, ale šťou- wský cep na mlácení rýže) anebo raví vědci přišli ještě na něco. Na rozdíl od obyvatel ostat- holýma rukama ( japonsky karaních modrých zón se totiž Sardinci nevyhýbají alkoholu. -te). Dodnes je na  ostrově Po pravdě řečeno je málokdy zastihnete daleko od lahve ve zvyku věnovat se každý den místní speciality – červeného vína Cannonau. Víno z Bar- tělesnému cvičení, například dřebagie oproti obyčejným červeným vínům obsahuje troj- pům, přerážení dřevěných fošen násobek látky zvané resveratrol. O té se ví, že dokáže holou rukou nebo boji s jedovabránit zhoubnému bujení buněk a působí jako protiná- tými hady. Kromě toho se zde dorová prevence. Některé studie dále tvrdí, že dlouhově- od dob hladomoru dochoval zvyk kost je v Barbagii způsobena omezeným výběrem ženichů hara hači bu – neboli jez do poloa nevěst v nepřístupné horské oblasti. Většina dnešních syta. S tímto moudrem na mysli obyvatel pochází z malé skupiny původních osadníků, Okinawci konzumují dietu z mořcož v mnoha případech může vést k degeneraci a výskytu ských ryb, řas, tofu a speciálních genetických poruch. Na Sardinii měli, zdá se, štěstí a místo sladkých brambor imu obsahušestiprstých dětí se tu rodí děti se sklony k dlouhověkosti. jících o 150 % více antioxidantů než borůvky. Na ostrov je přivezl pan Noguni Sokan, který si díky tomu vysloužil čestnou přezdívku Umu Ufušu (pan sladká brambora) a postavili mu zde za to sochu.

2013 | 03 | Čilichili: Sto  

100. číslo o čísle 100

2013 | 03 | Čilichili: Sto  

100. číslo o čísle 100