Page 25

TÉMA

22

100 38

83

59

40

10

38 6 5 22 min.

5

1962

1989

1993

Klasické HradÝany naËstovku sËnejdelší dobou platnosti ze všech umístil iËFrantišek HeĜman. PĜevzal taky dçlníka, pĜidçlal mu sváĜeÝskou Ýepici aËmísto kamaráda rolníka pĜidal fešnou rolnici aËpozadí Ýadících elektráren. VËroce 1969 jste zaËtuhle stovku dostali 48 litrĶ benzínu, vËroce 1979 už jich bylo jenom 16. Taky jste si zaËni zašli pçtadvacetkrát doËkina nebo dvacetkrát kËholiÝi.

Smutný Klement Gottwald odËAlbína Brunovského veËskuteÝnosti platil jen odË1. Ĝíjna 1989 doË31. prosince téhož roku. Tedy tĜi mçsíce. Pak národní banka radši vrátila doËhry dçlníka sËrolnicí, kteĜí vydrželi až doËvymyšlení nové bankovky vËsamostatném státç. ZaËGottwalda jste dostali 12,5 litrĶ benzínu, 10 lístkĶ doËkina nebo 100 známek naËdopisy. IËnaËnçm byly HradÝany, ale zËnezvyklého úhlu.

ZËbankovky samostatné Üeské republiky zmizel Pražský hrad úplnç, zaËto se naËní objevili Otec vlasti aËpeÝeĨ Univerzity Karlovy. Stovku navrhl OldĜich Kulhánek aËplatí se sËní dodnes. Koupíte si zaËni sedminu až desetinu boty, 3 litry benzínu aËjednu návštçvu uËholiÝe (mimo Prahu).

ČiliChili | 3 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

25

2013 | 03 | Čilichili: Sto  

100. číslo o čísle 100

2013 | 03 | Čilichili: Sto  

100. číslo o čísle 100