Page 24

TÉMA

111 28 24

20 38 71

12 31 33

?

?

?

1940

1945

1953

Stokorunu zËprotektorátu vytvoĜil BedĜich Vojtíšek, je naËní Bruncvík aËHradÝany. Bçhem války se potraviny pĜidçlovaly naËlístky, pĜiÝemž pĜídçly se bçhem Ýasu snižovaly aËceny zvyšovaly. Platilo se samozĜejmç iËpençzi, ale ceny uvádçné pro zboží byly nesmyslné. Zatímco kilo mouky (oËnçco víc než týdenní pĜídçl) stálo oŏciálnç 4 koruny, naËÝerném trhu bylo zaË40–150Ëkorun.

První pováleÝná emise stokorun pochází zËrukou BedĜicha Feigla. Vrací se naËni T. G. Masaryk aËopakují se obligátní HradÝany. ZaËtuhle stovku jste se tĜeba šestkrát podívali doËdivadla, koupili 40 známek naËdopis aËnecelou pĶlku jedné boty.

Bankovka tištçná vËSovçtském svazu kËnám pĜišla poËmçnové reformç roku 1953. Jejím autorem byl Ivan IvanoviÝ Dubasov, který naËni umístil dçlníka sËozubeným kolem aËrolníka se snopem obilí. Jo aËHradÝana. Üeská koruna mçla poËreformç sílu, aËtak jste zaËtuhle stovku koupili 166 známek naËdopisy, 25 litrĶ benzínu nebo 55 litrĶ mléka.

24

2013 | 03 | Čilichili: Sto  

100. číslo o čísle 100

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you