Page 23

TÉMA

111

29

27

83 19 14

44

34

62

69

66

142

1919

1920

1926

Autorem první republikové stovky byl Alfons Mucha. NaËjejím rubu byly dvç typicky muchovské šohajky aËnaËlíci ornamenty. Kromç vajec aËchleba jste si zaËní poĜídili tĜeba 30 litrĶ mléka, jednu botu, 10 lístkĶ doËdivadla nebo 25 návštçv uËholiÝe.

IËdruhou prvorepublikovou stokorunu má naËsvçdomí Alfons Mucha. Kromç dvou obligátních dam vËÝepcích tu byla ještç tĜetí, tajemná sedící žena naËlíci aËpoprvé HradÝany. Tahle stovka znamenala pĶlku mçsíÝního nájmu doËslušného bytu 2+1.

Bankocetli pro léta krize navrhl Max Švabinský. Aby si její majitelé odpoÝinuli odËvšudypĜítomného boje sËchudobou, mohli se pokochat pohledem naËcelkovç tĜi nahaté mládežníky aËsamozĜejmç naËT.ËG. Masaryka. ZaËtuhle stovku jste poĜídili už jenom Ýtvrtinu nájmu vËbytç 2+1, ale tĜeba taky pár dobrých bot.

ČiliChili | 3 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

23

2013 | 03 | Čilichili: Sto  

100. číslo o čísle 100

2013 | 03 | Čilichili: Sto  

100. číslo o čísle 100