Page 21

15 . 16 . 17 . 18 .

st o sto jan sto jka sto nat 19. p sto it pa 20. ř sto pá 21. stop ž ka stop 22. ky storn 23. o stojmo 24. stonek 25. století 26. stolice stojatý 27. stodola 28. ý stočen t a 29. p u sto ka č i . l 0 o 3 st a ožk ston ačka 31. c up sto pene g 32. o u o o t l st ma o o 33. t k s ns it . to 34 Es oup eč t . z us tou 35 s . o 36 . 37 . 38

SLOV

39 . 40 . 41 ge . gu sto 4 2 . m sto ěs 43 . mí to st 44. čas o to 45. pas to pos r 46. toj čisto 47 . ta disto rze 48. historie 49. h ustota 50. jistota 51. historka nastolení 52. dostoupit 53. ost důstojn 54. logie histo í ován 55. host ní tov 56. kas tod kus vý 57. o list oš 58. ton ad lis p ní to lis vá t to on lis od t as m

14 .

. 63

STO

. 59 . 60 . 61 . 62

. 88

64 . 65 . m 66 o . na stov 67 st k . n as olen a 68 to . n u í es tor pit 69. n e s t 70. pos oudn ý to pos j 71. tou pit pust 7 o 2 . pusto šit 73. růstov ý 74. sestoupen í 75. systola šustot

76.

těsto 77. čistopis 78. at testov 79. viny těsto ron oste 80. test pení tou 81. vys is sta top o mís star 82. sto mí ole 83. d t pis kla rty p y sto pr tolo lat s Po stom Ko

. 84 . 85 . 86 . 87 89 . 90 . 91 za . pr sto 92 o u . pr sto pe ní j os 93 t př . es or 94. dia to st tou ola 95. sto vý sou 96. sto břes 97. tove tlusto c prd 98. přistou pit 99. nap rosto 100. kompostovač 1. sto stoh 2. stoj 3. stop 4. stoik 5. stojí a stop 6. ka o t s 7. lec sto ek l 8. sto lní . 9 sto žár a . sto up 0 1 to s . 11 . 12 . 13

TÉMA

PĜed 100 lety

VËUSA otevĜela federální vláda první silnici napĜíÝ celým státem – Lincoln Highway. Pan Ford uvedl doËprovozu první výrobní linku aËpan Camel dodal naËtrh první cigarety vËkrabiÝce. VËkalifornském Mrtvém údolí byla

ČiliChili | 3 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

namçĜena zatím nejvyššší teplota naËpovrchu Zemç - 56,7 stupĎĶ Celsia. Francouzský aviatik Roland Garros poprvé pĜelétl StĜedozemní moĜe. Narodili se Gustáv Husák, Irwin Shaw, Sergej Michalkov, Albert Camus, Richard Nixon aËGerald Ford, který Nixona poËaféĜe Watergate nahradil vËúĜadu.

STÍ NAËSVæTæ

Stým nejbohatším Ýlovçkem naËsvçtç je Laurene Powell Jobsová, vdova poËStevu Jobsovi. Má 9 miliard dolarĶ. Stým nejlidnatçjším mçstem je Chittagong vËBangladéši sË2Ë580Ë000 obyvateli. Stý

nejlepší fotbalista roku 2012 byl Paulinho. Stý nejsledovançjší twitterový úÝet má Tom Hanks sË5Ë618Ë568 sledovaÝi. Stý nejlepší bar naËsvçtç je podle Lonely Planet XEX vËNihonobaši vËJaponsku. Sté nejlepší album dle Ýasopisu Rolling Stone vydali The Zombies, jmenuje se Odessey and Oracle.

21

2013 | 03 | Čilichili: Sto  

100. číslo o čísle 100

2013 | 03 | Čilichili: Sto  

100. číslo o čísle 100