Page 18

MAGDALÉNA RÜCKSCHLOSSOVÁ Organizátorka zadních stránek, Maáarka zpod Tater

ALEŠ DUROč Muž, který celé Ýíslo posílá doËtiskárny (aËpĜedtím ho musí složit zËmnoha kouskĶ)

11

20

Knížka: Pravidla slovenského pravopisu. Vážnç mç baví si vËnich listovat aËzjišĨovat, co všechno poĜád nevím.

12 13

Hudba: Soundtrack kËŏlmu Once. Asi jsem fakt romantiÝka.

Kniha: Jak jsem vyhrál válku odËPatricka Ryana. Tahle knížka mç nauÝila Ýíst. Dneska ji mám veËdvou exempláĜích (doma aËnaËchalupç), aËaĨ ji otevĜu kdekoliv, vždycky pobaví.

Film: Neberte nám princeznú. Starý slovenský televizní muzikál. Jestli ho neznáte, nçkde si ho najdçte.

Místo: Itále, mçsto Positano. Mají tam nejlepší zmrzlinu naËsvçtç.

33

26

34

Kniha: SlabikáĜ. Kniha knih. Žádná jiná vás nenauÝí Ýíst další knihy. Song: Carl Orff aËjeho Carmina Burana. Nikdy bych nevçĜil, že mi bude bçhat mráz poËzádech zËvážné hudby. AËpĜece bçhá. Vidçt živé provedení byl jeden zËnejsilnçjších hudebních zážitkĶ vËživotç.

27 ŽIVOT JE PLNÝ VÝHYBEK AËěADA ZËNICH OVLIVNÍ NAŠI

14

BUDOUCNOST TAK, ŽE SE NESTAÜÍME DIVIT.

21

Hudba: Beatles – Abbey Road. Lepší album dodnes nevzniklo, staÝí otoÝit zvukový knoŐík doprava,Ëpustit IËWant You aËje poËstarostech.

LUCAS KRÜLL Nçmecký designér aËmilovník absurdního humoru

25

FILM: Mr. Nobody.

Osobnost: Brad Pitt vËreklamç naËLeviƍs 501. OdËté reklamy jsou 501 moje nejoblíbençjší aËten chlap je tam prostç sexy.

15

MAREK HAMMERSCHMIED Obchodník sËdeštçm aËsËinzercí

28

Místo: Laguna Balos (Kréta – poloostrov Gramvousa). Už jste nçkdy chodili poËvodç? Já jo!

Hudba: Forces of Victory – Linton Kwesi Johnson. Nikdy vás neznudí.

Film: Mimo zákon (Down By Law) odËJima Jarmusche. Je to vtipné aËunikátní naËpohled iËnaËpĜemýšlení.

35

Osobnost: Dave The Chimp. Najdçte si ho naËinternetu. Je to umçlec, který dovede vyprávçt dlouhé pĜíbçhy jednoduchými obrázky.

36 JSOU VËNæM VYSOKÉ STROMY MÍSTO: Les uËmého rodného mçsta Düsseldorfu.

AËKRÁSNæ TO TAM VONÍ. MOJE PěEDSTAVA KOSTELA.

22

Film: Pane, vy jste vdova. Znám ten snímek skoro nazpamçĨ, aËpĜesto pokaždé, když se naËnçj dívám, najdu nové vtipy. ZavĜi oÝi brouku...

LENKA CIZNEROVÁ Holka pro všechno

16

Knížka: Andçl západního okna. Je to odËGustava Meyrinka. Díky téhle knížce vím, že vçci nejsou Ýernobílé.

17

Hudba: Roni Size – Lucky Pressure. Když jsem to prvnç slyšela, pochopila jsem, že drum and bass je muzika, kterou budu milovat.

18

Film: Osobní strážce. Bylo mi 19 aËdošlo mi, že existujou dva druhy chlapĶ. Ti opravdoví aËti, co si naËto jenom hrajou. OdËtý chvíle vím, že žádnýho herce nechci.

23

Osobnost: Vlastimil Bubník. Intelektuály, státníky aËumçlce nechám ostatním ÝlenĶm redakce. KvĶli Vlastovi Bubníkovi jsem se zaÝal zajímat oËhokej vËBrnç. Dneska už ho nikdo nezná, ale je to Ýlovçk, který vË50.ËaË60. letech reprezentoval tuhle zemi vËhokeji iËveËfotbalu. Má medaile zËolympiád, zËmistrovství svçta vËhokeji iËmistrovství Evropy veËfotbale. Mçl jet iËnaËsvçtové fotbalové mistrovství doËChile, kde jsme skonÝili druzí, ale odmítl aËšel místo toho radçji studovat. Znáte dneska nçjaké takovéËsportovce?

24 POZNAL JSEM TAM SVOJI ŽENU, PRAŠTILA Mæ TAM Místo: Vranov nad Dyjí.

BEJSBOLKOU PěES HOLENæ AËTO NÁM ZĵSTALO AŽ DODNES.

JAKUB KAŠPÁREK Online guru, Ýuru muru

37

Kniha: Philip Roth – Portnoy's Complaint. Hysterický výlet doËsexuálního života jednoho židovského otloukánka musí oslovit každého mladého jinocha.

MARTIN PISTULKA StĜelec. Šéf vodafonní Ýásti aËÜILI online

29 30

Knížka: Mistr aËMarkétka. První knížka, kterou jsem Ýetl iËpodruhé.

Album: Mezzanine odËMassive Attack. ZËhrdiny Dr.ËAlbana aËEast 17 byli rázem úplní ubožáci.

31 19

Místo: Klub CZBeat. Bylo to pĜed 14 lety. Tam mi mĶj budoucí muž doËucha zašeptal, tebe chci aËtebe dostanu. Já mu málem vrazila facku. ZaËdva roky jsme se dali dohromady aËjsme spolu už 12 let.

18

Film: Trainspotting. Byl to první jakože kultovní ŏlm, oËkterém všichni mluvili aËjá naËnçj koukal, abych nebyl mimo. AËúplnç mç dostal. AËtaky jsem tam poprvé slyšel Lou Reeda aËIggyho Popa.ËË

32

Místo: Sparta. Protože Sparta, vole.

38

Místo: Salisbury v Nové Anglii. Je tam škola, ale nejenom to. Byl jsem tam rok aËdoporuÝil bych to každému.

39

Hudba: Rolling Stones – Flashpoint. Tyhle srdcovky aËkytarové riffy jdou podle mého poslouchat donekoneÝna.

40

Film: Big Lebowski. Není to žádná inĨárna, prostç si užívám idiomy aËangliÝtinu. Navíc je výteÝnç obsazenej.

2013 | 03 | Čilichili: Sto  

100. číslo o čísle 100

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you