Page 17

100

nejlepších vçcí, které nás vËživotç potkaly Oslovili jsme lidi z ČILICHILI, aby vám napsali, jaké knížky, filmy, hudba, místa a osobnosti jim změnily život. Aby ho mohly změnit třeba i vám.

MICHAL SCHINDLER Šéfredaktor aËotcovská ruka. Potetovaná otcovská ruka

MAREK SLEZÁK Ten, který to celé drží naËplecích

1

6

2

7

Knížka: Tajný deník Adriana Molea odËSue Townsendové. Asi jediná knížky zËpovinné literatury, která byla vtipná, aËještç se tam psalo oËbradavkách! Hudba: LP Arise odËbrazilské Sepultury. První krok odËkapku ujeÝeného aËholÝiÝího heavy metalu kËmrtvolákĶm.

3

Film: Memento odËChristophera Nolana. Jen machr natoÝí napínavý biják iËpozpátku.

Knížka: Velký Gatsby – F. S. Fitzgerald. Poslední odstavec mç odĜachl už vËšestnácti. Pak jsem pochopil iËzbytek. Hudba: Unknown Pleasures – Joy Division. Když jsem tohle album poprvé uslyšel, tak jsem vçdçl, že už nikdy nebudu hudbu vnímat stejnç jako doËté doby. AËbasa Petera Hooka je navçky nepĜekonatelná!

8

Film: Frajer Luke, (1967). Nikdy nic nevzdávat. IËkdyž Ýlovçk tuší, že prohraje, mçl by umĜít vestoje, aËne naËkolenou.

9 4 5 ČiliChili | 3 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Osobnost: Goro, bílý pes. Protože držel slovo aËpomáhal slepcĶm.

Osobnost: Aleš HavlíÝek, spoluzakladatel vydavatelství OIKOYMENH, uÝitel ŏlosoŏe, dçkan FF UJEP. Potkal jsem ho už uËpĜíjmaÝek naËVŠ – culík, Ýerné sako, underground mu koukal zËoÝí. AËpak mi dal Ýíst Platóna aËvysvçtlil, že pĜesvçdÝovat blbce nemá cenu. VdçÝím mu zaËvzdçlání iËnáhled naËsvçt. (IËkdyž se sËním až doËsmrti budu pĜít.)

Místo: Kniha míst odËVáclava Cílka. Dá se vzít doËpostele aËneprší tam.

10

Místo: Plakias – jižní Kréta. Místo, kde se obloha potkává sËmoĜem aËhorami. Doufám, že až zaklepu, tak nçkoho napadne mĶj popel vysypat doËmoĜe zËmola naproti mé oblíbené hospodç. Tam je mi nejlíp.

17

2013 | 03 | Čilichili: Sto  

100. číslo o čísle 100

2013 | 03 | Čilichili: Sto  

100. číslo o čísle 100