__MAIN_TEXT__

Page 1

* vybrané Oskarovy telefony a tarify, plus poãteníãko jako

dárek

5 / 2005

www.cilichili.cz

5 2005 B˘t vámi, tak neváhám a otevfiu to!

J E A N S www.cilichili.cz &29(5LQGG
CHILLI_190x245_FROG 4/13/05 13:46 Stránka 2

Zkraťte si o 20 % účet za volání. Pořiďte si jeden z tarifů Naplno se službou Po svém a získáte 20% slevu na volání. Stačí jen ovládat svůj účet bez pomoci operátora přes internet, SMS nebo Oskarovu Hlasovou Samoobsluhu. Vydělejte tak na své samostatnosti. Více info na www.oskar.cz

Platí pro vybrané tarify nefiremních zákazníků.

Objednávejte na 800 777 777

Stačí říct.


covernotapproved_4.qxd

21.4.2005

15:42

Stránka 1

dárek

5/ 2005

vybrané Oskarovy telefony a tarify, plus poãteníãko jako

ardu o b now 1992 Na s pách – v Al í v˘let dn Pará

Iggy Pop 6 v Praze – 199 To byl tanec

em ul js 8 n d Spa a – 199 l z ko

e da v . Moje 4 á g Bri foodu – 199 e fast í prác n prv

Historie v džínách Staré dÏíny vyprávûjí 990 1 – de a ranpfiehnal í n Prv el to em uÏ vín Boh en˘m v s ãer

J E A N S


content_4.qxd

21.4.2005

11:56

Stránka 4

8 SLOVO Radost 10 DROBKY Pohraniãí zaplaveno vÛní domova a dal‰í hrÛzné zpráviãky! 11 DOPISY Tfiírozmûrn˘ apríl

12 KOMIKS V+W+T Moudrosti ze záhrobí 12 PAVLAâ Rande s Emilem Haklem 13 OSKAR Nejlep‰í pupíky na svûtû

14 âUMENDA Pavel Brunclík 20 ZOOM 22TÉMA

I BETON

JEANS

nûÏn˘ i brutální

hodnû podpásové téma

30 CESTY Libye Plukovník v buldozeru 33 SOUBOJ BÛãek si to rozdal s brokolicí 34 VENTIL Funbikes Bezstarostná jízda po mûstû

36 POVÍDÁNÍ

Jiří Hrdina

v‰e, co jste chtûli vûdût o hokeji a báli jste se zeptat

40 ·MRNC DoplÀky a zase doplÀky 43 TEST V kvûtnu ven bez básniãky nelezte 44 SPORÁK Chfiest BûÏte se napást KULTURA 46 Star Wars,Star Wars a zase Star Wars 49 Hmyz ovládne OSKAR IMAX 49 MUZIKA Blues Explosion 50 KNIHY Život není nemoc! 51 OSKAR VOLÁ

123 52 Snadná cesta k Oskarovi 54 Pár informací navíc 56 Oskarta 58 Vyberte ten prav˘ 59 Îargon 60 Telefony v plné parádû 76 Telefony ve zkratce 82 SMS Info 83 Mobil na splátky 84 SíÈová soutûÏ 85 Jsme posedlí pokrytím 86 Oskarovy prodejny âILICHILI * 4


content_4.qxd

20.4.2005

9:13

Stránka 5

obsah

ãasopis, kter˘ se nebojí kváknout

5 * âILICHILI


* ZÁPRAÎÍ

Všimli jste si, že vlastně žijeme v době džínové? No vážně, nohy do modra mají dneska pomalu všichni. Džíny nosí chudí i bohatí, sprejeři i manažeři, modelky i prezidenti. Jedna generace horuje pro plísňáče, druhá pro mrkváče, jedna pro rifle, druhá pro texasky, ale na věci samé se nic nemění – ten modrý zázrak je pořád in. Jak je to možné? Inu, džíny prostě lidstvu seknou. Však jen se podívejte na naši modelku Kláru na obálce – ta nic jiného než džíny nemá a jak jí to sluší! Každý další hadřík navíc už by to jen kazil. Taková je síla džín. Proto jsme si v ČILICHILI řekli, že se na džíny podíváme zblízka a povíme vám o nich věci, které jste zaručeně nevěděli. Je to článek trochu podpásový, to uznávám, ale o to líp se čte. Tak jen do toho!

cilichili@oskar.cz

âILICHILI 05/2005 ročník II. www.cilichili.cz (tohle je povinná tiráž pro právníky)

Šéfredaktor Martin Jaroš Obálka Tomorrow London Foto obálky Pavel Brunclík Vydavatel Boomerang Publishing, s. r. o., Poděbradská 110/1 , Praha 9, tel.: 244 023 201 www.bpublishing.cz pro Oskar Mobil, a. s. Tisk Helma Roto, s. r. o. Uzávěrka vydání 19. 4. 2005 Datum vydání 1. 5. 2005 Distribuce Česká republika Periodicita Měsíčník MKČR 15371 Údaje jsou platné ke dni uzávěrky. Změny uvedených údajů nebo tiskové chyby jsou vyhrazeny. Kompletní ceník s aktuálními cenami stejně jako kompletní popis podmínek jednotlivých produktů a služeb najdete na www.oskar.cz.

âILICHILI * 6

WLUD]LQGG
TIRÁÎ *

JEA

100 % C NS W0 otto Ma 5 n de L2 in Cze

ch

005

Rep

ubl

ic

vský, o r e ř P r o g I s, n he Karla D. Step artin Jaroš, M , r a a n le o Grace M l Jirát, e v a P , is e W a Jessic own, r B n o im Š , íd ler, Petr Šm d in h c S l a h ic M Groman, in t r a M , c e v ŠtefanŠ níková e b u B la ie r b a G Ivan Remiaš,

7 * âILICHILI

WLUD]LQGG
SLOVO

Radost v koĹžichu

ChlapskĂĄ radost

Radost opiÄ?Ă­

Chleba je radost

Radost na výťku

7xRadost foto Profimedia.cz/Corbis

âILICHILI * 8

GUREN\LQGG
Radost před televizí

Radost v televizi 9 * âILICHILI

GUREN\LQGG
DROBKY

Hledám

dÛm

holubí Zn. Do 644 000 000 Kã

Jestli žijete poblíž německých hranic, tak se připravte na pěkný odér. Výherce největší loterie v dějinách Německa totiž prohlásil, že svou výhru (644 milionů korun) hodlá celou utratit na rozvoj svého koníčka. Chlapík, jehož jméno nebylo zveřejněno, je nadšený holubář a chce v odlehlé krajině poblíž českých (!) hranic zřídit největší holubí farmu na světě. Když uvážíte, jak velký holubník se dá postavit za půl miliardy, jedna věc je jistá: když povane západní vítr, budou němečtí ptáci cítit až k Plzni. âILICHILI * 10

GUREN\LQGG
DOPISY

er_FINAL_4

.qxd

24.3.2005

10:52

Stránka

1 jako poãteníãko tarify, plus telefony a é Oskarovy

dárek

* vybran

4 / 2005

i.cz www.cilichil

4 2005

foto: Profimedia.cz/Corbis

Taky vám moderní výtvarné umění připadá jako hromada čmáranic, jaké by svedl namalovat každý? Britský sprejer jménem Banksy měl stejný pocit — a tak si z uměleckých snobů trochu vystřelil. Propašoval do newyorského Muzea moderního umění svůj vlastní obrázek polévky, a když se nikdo nedíval, pověsil jej vedle ostatních exponátů. Příznačné je, že dílko vydrželo v prestižní galerii celé tři dny a viselo by tam zřejmě dodnes, kdyby se Banksy sám k žertíku nepřiznal. K povedené akci vyprovokovala sprejera sestra: „Házela do koše jeden můj obrázek za druhým. Když jsem se jí zeptal, proč to dělá, tak mi řekla — no co, v Louvru to stejně nikdy viset nebude.“

Sladký život si zařídila pětičlenná rodina z Velké Británie, která ve snaze vyhrát spotřebitelskou soutěž nakoupila za dva měsíce 20 tisíc čokoládových tyčinek Kit Kat. McGovernovi jedli tyčinky k snídani, obědu i večeři a neodradilo je, ani když byli dva synové hospitalizováni se žaludečními potížemi. A vyplatilo se: rodina vyhrála zájezd do Disneylandu v Paříži a 12 tisíc liber. Tyčinky vyšly jen na šest tisíc.

·O

K !!

!

CI ÎR ALO vě!

www.cilichili.cz

Umûní je když...

Cukr káva ãokoláda

otevfiu to!

Že všichni muži rádi soutěží, to je známé. Ale v jakých disciplínách se dovedou poměřovat, to někdy — doslova — bere dech. V USA se uskutečnila soutěž, která hledala džentlmena s nejsmradlavějším párem bot. Porota, v níž mimo jiné zasedl expert NASA a černý labradorský retrívr, určila za vítěze desetiletého Noaha Nielsena z Vermontu. Jak své otrhané adidasky vyladil do tak nelidské formy? „Žádné ponožky — nikdy,“ řekl.

neváhám a

VÛnû domova

Ochranáři přírody neznají ve svém svatém boji hranic — a doplácejí na to nejen české dálnice, ale dokonce i britští kouzelníci. Vyprávět by o tom mohl třeba Lynn Thomas alias Great Velcro, jehož králík byl „osvobozen“ přímo během iluzionistického výkonu. Lynn (61) byl právě uprostřed triku, když koutkem oka zahlédl jakýsi stín. Ukázalo se, že aktivista z publika se přikradl ke stolu s rekvizitami, sáhl do klobouku a utekl i s králíkem, kterého tak chtěl zachránit. Lynn byl ztrátou chlupatého pomocníka zdrcen: „Kouzelničím už 20 let a Georgina byla teprve můj čtvrtý králík.“

B˘t vámi, tak

Svobodu kouzelným králíkÛm!

Archiv všech čísel najdete na www.cilichili.cz

ve V lta

absurdní

dopí‰eme yslí!!! Sem aÈ to vym aÈ cky - Filip cky - Filip y jako vÏdy y jako vÏdy y na ãlánk y na ãlánk upoutávk upoutávk absurdní

nûjak˘

Dopis mûsíce Jakub Komenda

Vážená redakce, jsem sice zákazníkem jiného operátora, ale průběžně sleduji, co je nového u ostatních operátorů. Styl, jak děláte „nabídkové katalogy“, je úžasný. Mám schovaná všechna čísla. Je to suprový nápad! Třeba bude 1. číslo jednou cenné jako 1. výtisk Cosmopolitanu. Jen články byste měli mít delší...

Nejmíň minutu jsem se díval na třírozměrný obrázek z dubnové obálky. Vámi naznačený útvar jsem vůbec neviděl, zato jsem spatřil něco, co mi připomínalo jeden nechvalně známý kosočtverec. Jestli to byl apríl, tak pámbu s vámi... :-))) Koczour Jaroslav Dušek? Já mu rozhodně fandím a chci, aby se stal Bondem! Nia Majcherova Zdravím super časopis ČILICHILI. Chtěl jsem vám jen navrhnout, jestli byste nemohli jedno číslo věnovat nám, příznivcům tuningu. Myslím, že k vašemu časopisu to patří. Mohli byste třeba v trendu ohodnotit nejlepší auta... jinak přeji mnoho zdaru. Martin Kolaja

Milý Koczoure, pomalu se ani neodvažujeme pomyslet, jaký útvar že jste to zahlédl na naší patentované třírozměrné kartě! Je možné, že by ve vašem případě bylo přání otcem myšlenky? Musíme se totiž přiznat, že celý obrázek byl apríl jako Brno a náš grafik v něm spojil úplně náhodné barevné fleky. Odpusťte nám malou třírozměrnou mystifikaci a zůstaňte s námi! :-) cilichili@oskar.cz

11 * âILICHILI

GUREN\LQGG
PAVLAČ

9:7Michal Schindler

Rande UĂŁit se, uĂŁit se, uĂŁit se!

Emil Hakl

Ståly tam tři zjevně plnÊ krabice, na kterých stålo fixkou: Zemřelí pacienti.

Krev, pot a slzy!

DalĹĄĂ­ komiksy od nĂĄs i jinĂ˝ch frajerĹŻ najdete na comix.spaceport.cz, foto: ÄŒTK

prĂĄvnÄ›:

VepďŹ o, knedlo, zelo.

Vzbudila mÄ› sirĂŠna a potom rachot z chodby, to jak hasiÄ? vyrazil dveĹ™e vedlejĹĄĂ­ho bytu, kde byl plyn a sousedka pryÄ?, jen v kleci sedÄ›l papouĹĄek. SlyĹĄel jsem pĹ™es zeÄ?, jak ten chlap kdovĂ­proÄ? vĹĄechno hlĂĄsĂ­: „Je tu papouĹĄek, zelenej, neĹžije! VotevĂ­rĂĄm okno teÄ?! Okno je otevĹ™enĂ˝!“ UvÄ›domil jsem si, Ĺže moĹžnĂĄ moc neschĂĄzelo, a byl bych neslyĹĄel nadĹĄenĂ˝ Ĺ™ev hasiÄ?e, kterĂ˝ ve vyvÄ›tranĂŠm bytÄ› objevil knihu kreslenĂ˝ch vtipĹŻ Michala HrdĂŠho a nejlepĹĄĂ­ kousky pĹ™edÄ?Ă­tal nahlas kolegĹŻm na chodbÄ›. Ten o lidojedech mi nepĹ™iĹĄel nejhorĹĄĂ­, tomu se zrovna nikdo nesmĂĄl. LeĹžel jsem na cizĂ­m gauÄ?i pĹ™ikryt cizĂ­ dekou a poslouchal. Stalo se to tak. Dopoledne pĹ™edeĹĄlĂŠho dne jsem Ä?ekal na neurologii na injekci; dĂĄvala mi ji obden tlustĂĄ, ale sympatickĂĄ zdravotnĂ­ sestra se zelenĂ˝ma oÄ?ima. MÄ›l jsem konverzaÄ?nĂ­ nĂĄladu, a tak jsem jĂ­ nabĂ­dl, Ĺže bych utĹ™el potah kanape, na kterĂŠ jsem mÄ›l v ordinaci ulehnout, protoĹže byl od krve. Ona se tomu smĂĄla a mnÄ› padl zrak na skĹ™Ă­Ĺˆ. StĂĄly tam tĹ™i zjevnÄ› plnĂŠ krabice, na kterĂ˝ch stĂĄlo fixkou: ZemĹ™elĂ­ pacienti. ChtÄ›l jsem to odbĂ˝t vtipem, ale sestra vzdychla a Ĺ™ekla: „Kam uĹž to mĂĄme dĂĄvat, my si tu staÄ?Ă­me sotva dĂĄt mĂ­sto vobÄ›da bagetu.“ To nĂĄs sblĂ­Ĺžilo. DoĹĄli jsme k otĂĄzce, co kdo z nĂĄs dÄ›lĂĄ po veÄ?erech. Ĺ˜ekla, Ĺže ona tedy na rande nechodĂ­, protoĹže by ji musel napĹ™ed nÄ›kdo pozvat. ZnÄ›lo to smutnÄ›, a tak jsem ji, omĂĄmen injekcĂ­, pozval. „Tak jo, v ĹĄest tady na Flóře?“ Ĺ™ekla prakticky.

Dali jsme si latĂŠ, latĂŠ, latĂŠ, latĂŠ a nakonec nÄ›kolik tullamorek. ProÄ? jsem pak ĹĄel k nĂ­ domĹŻ, netuĹĄĂ­m; ostatnÄ› dĂĄvno pĹ™edtĂ­m, neĹž bychom chtÄ›li i jenom pĹ™emýťlet o jakĂ˝chkoliv dĹŻvÄ›rnostech, mÄ› znovu chytly zĂĄda, kvĹŻli kterĂ˝m jsem na ty injekce chodil. Vzala to profesionĂĄlnÄ›: „LehnÄ›te si tady na gauÄ? a hlavnÄ› se nehejbejte, leĹžte a jĂĄ vĂĄm nÄ›co budu Ä?Ă­st.“ Jestli mi nÄ›co Ä?etla, nevĂ­m, protoĹže jsem usnul. A tak jsem teÄ? byl tady, bylo rĂĄno a Ä?etl jsem lĂ­stek: ZAMKNÄšTE A KLĂ?ÄŒ HOÄŽTE DO SCHRĂ NKY, zatĂ­mco na chodbÄ› se Ĺ™ehtali hasiÄ?i. KdyĹž koneÄ?nÄ› vypadli, otevĹ™el jsem, zamknul a nesl klĂ­Ä? ke schrĂĄnce. „Co vy tady dÄ›lĂĄte?“ vybafl na mÄ› policista. Ĺ˝e tam je policie, o tom jsem nemÄ›l tuĹĄenĂ­. Opsali si obÄ?anku a Ĺ™ekli mi, Ĺže mÄ› nezadrŞí, ale Ĺže jim to budu muset vysvÄ›tlit, aĹž si mÄ› pĹ™edvolajĂ­. Ve vĂ˝teÄ?nĂŠ nĂĄladÄ› jsem dokulhal k zahrĂĄdce nÄ›jakĂŠ kavĂĄrny. Bylo tam prĂĄzdno, tak jsem se posadil a Ä?ekal. Po pĹŻlhodince pĹ™iĹĄla holÄ?ina a uĹžasle povĂ­dĂĄ: „Co tady dÄ›lĂĄte?“ „Dal bych si kafe a jestli by bylo nÄ›co k snĂ­dani...“ „A vy nevidĂ­te ty cedule?“ Na vĹĄech stolech a na vĹĄech ĹžidlĂ­ch byly cedulky ÄŒERSTVÄš NATĹ˜ENO. Zvedl jsem se a opravdu, byla i ta moje. GatÄ›, ve kterĂ˝ch jsem na nĂ­ sedÄ›l, byly ĹĄtrausky 521, velikost 36, dĂŠlka 34, ĂşplnÄ› novĂŠ, pĹ™edraĹženĂŠ. TakĹže je to nakonec i tak trochu k tĂŠmatu.

âILICHILI * 12

GUREN\LQGG
OSKAR *

Rozdáváme

20 mobilÛÛÛ!

Vzpomínáte si na velký průzkum, který jsme měli v únorovém a březnovém ČILICHILI? No aby ne, vždyť se tam dalo vyhrát 20 čupr Samsungů E630! Odpovědí se sešlo přes deset tisíc a my vám za všechny moc děkujem. Naše otázka – kolik SMS Oskarovi zákazníci pošlou ze svých mobilů od 9. 2. do 1. 4. – byla po čertech těžká, ale vy jste si samozřejmě poradili a ti nejbližší to trefili skoro na textovku. Správná odpověď zní 180 397 486, což je neuvěřitelných 180 milionů SMS za 52 dnů. Jen pro zajímavost, nejnižší tip činil 3 (tři!) SMSky, zato nejodvážnější čtenář zkusil 6 484 900 000 000 000. No, na kvadrilióny ještě SMSky nepočítáme, ale kdo ví, třeba za rok... :-) V každém případě tady je seznam výherců, kteří tipovali nejpřesněji a mohou se těšit na skvělý nový mobil:

180 360 502 Václav Šimek 180 340 000 Věra Zikešová 180 500 000 Lucie Pšeničná 180 277 160 Lukáš Gasparovič 180 222 222 Petr Semrád 180 204 071 Stanislav Šoma 180 607 005 Eugen Lesukovych 180 777 111 Veronika Pečená 180 010 010 Lucie Lésková 180 000 000 Markéta Zelerová 180 000 000 Jana Cyroňová 180 000 000 David Čáp 180 000 000 Pavlína Hovková 180 000 000 Štěpán Bronec 180 000 000 Pavel Barančík 180 000 000 Jiří Klepek 180 000 000 Michal Zachar 180 000 000 Jaroslav Vrzák 180 000 000 Irena Swiecicki 180 000 000 Ivo Trávníček

âILICHILI slaví! Sebechvála prý zapáchá, tak budeme radši struční: ČILICHILI dostalo v dubnu dvě ceny. Porotci Zlatého středníku, což je soutěž pro firemní publikace, nám přisoudili třetí místo v kategorii Nejlepší klientský časopis. A protože jsou hrozně hodní, přidali i zvláštní cenu za nejkrásnější titulní stránku. Máme radost a slibujeme, že se budeme snažit ještě víc!

Máme nejlep‰í pupík! Přesně 1. dubna jsme slavnostně uzavřeli naši soutěž „Ukaž svůj... Ukážu ti můj...“ o nejfajnovější pupík v republice. Řekli byste, že na pupík budou lidi štont a nikdo ho neukáže? Omyl! Parádní hlavní cena, super mobil Nokia 7260, nalákal v Praze, Brně a Ostravě rovných 1702 soutěžících. Vyfotit za tři týdny takovou kupu pupíků dalo našim promotérům zabrat. A kdo je vítěz? Na základě hlasování zvítězilo sexy bříško slečny Haike Hguyen. Když zasurfujete na www.posvem.cz a kliknete na Vyhrávat, můžete ho posoudit vlastním okem. Kromě vítězky tam najdete i 45 finalistů a taky přehled všech 1702 pupíčků, pupíků, pupků a bazénů, co jich jen bylo. Nikdo se za ně nestyděl a jejich majitelé ukázali, že se umějí rozhodovat svobodně a po svém. 13 * âILICHILI

RVNDULQGG
design_4_pavelbrunclikqxd

20.4.2005

15:06

Stránka 14

* âUMENDA

Pavel Brunclík Reklama na krajinu

Znojemský rodák Pavel Brunclík (narozen 1950) dlouho vynikal hlavně v reklamní fotografii a ke snímkům krajiny se dostal až poměrně pozdě, ve svých sedmatřiceti letech. Ale stojí to za to. Tohle nejsou jen tak nějaké krajinky. Sjezdil všechny světadíly a přivezl fotografie přírody tak, jak jste ji asi nikdy neviděli. Právě tohle ho baví – dívat se na věci, které už byly

âILICHILI * 14

milionkrát na pohlednicích, v průvodcích a kalendářích, a ukázat je jinak. A je úplně jedno, kde to zrovna je (bez popisek to nepoznáte). Hlavní je, jak to působí. Fotografování krajin Pavla Brunclíka dostalo z osobní krize. „Měl jsem problémy se zdravím, příroda mě z toho dostala,“ říká. Třeba vám taky pomůže.


design_4_pavelbrunclikqxd

20.4.2005

15:07

Stránka 152000 Nový Zéland

1998 Arizona, Antelope Canyon

1998 Seychely

15 * âILICHILI


design_4_pavelbrunclikqxd

* âUMENDA

 Oregon

2004 Namibie, Dead Vlei2000 Nový Zéland, Otago PeninsulaâILICIHLI * 16

20.4.2005

15:07

Stránka 16


design_4_pavelbrunclikqxd

20.4.2005

15:07

Stránka 17

17 * âILICHILI


O5_A19_network_designer 19.4.2005 16:50 Stránka 2

Jakub Berdych, 33 let, designer Jmenuju se Jakub a mám menší, ale fajn design studio v centru Prahy. Možná si vzpomenete na porcelánový holínky, ze kterých jsme udělali vázy. Nebo na plastový kelímky, co stačí uplácat z porcelánu, aby najednou vypadaly jako umění. U Oskara jsem od roku 2000 skoro nepřetržitě. Začal jsem s Oskartou, jak jinak, což byla ve svojí době fakt bomba. Neměli jsme tenkrát nic jistýho, ani kšefty, ani peníze. Hodně jsme pařili a makali na věcech, kterým ještě nikdo moc nevěřil. Po dvou letech se to celkem rozjelo a my jsme se už jako docela zavedený studio přestěhovali na Starý Město.

Máme tam doteď krámek s galerií. Je to krásný místo, starej barák, masivní zdi... Jenže ty zdi nás taky odřízly od světa. Oskarův signál se tam přes ně nějak nedostával a pořizovat si pevnou linku? Na to jsme už ani tenkrát nenalítli. Tak jsme přešli ke konkurenci. Mysleli jsme, jak jsme slavný, peníze taky byly, volali jsme z mobilu do ciziny... Po roce ale tenhle románek skončil. Oskar posílil síť, jeho signál prolezl skrz ty naše hradby, a ještě nám nabídli volání v rámci firmy za pakatel. Tak jsme do toho šli a nemůžeme si stěžovat. Až přijdete k nám do shopu, mobily vám ukazovat nebudeme, ale máme tady třeba super porcelánovou hlavu Lenina!


O5_A19_network_designer 19.4.2005 16:50 Strรกnka 3


* ZOOM

I

BE

„Beton je tady a beton je i tam,“ zpívala kdysi skupina Manželé. Je všude kolem nás, takže už si ho málokdo všímá. Bylo nám ho líto, a tak jsme se na něj podívali. Ony ty paneláky jsou spíše zvrhlostí architektů. Beton totiž najdeme i v antice, začali s ním Egypťané a Řekové a hojně ho pak využívali Římané (Pantheon). Pak se na něj na dlouho zapomnělo a svou renesanci zažil až na počátku 19. století. Možná se to někomu nebude líbit, ale beton je pokládán za produkt šetřící energii, který je vyráběn z přírodních surovin a za využití průmyslového odpadu. Ve stavebnictví je ceněn pro svou pevnost a životnost. To vysvětluje posedlost komunistů tímto materiálem – bylo to přece na věčné časy. Staví se z něj levně a přitom snadno – zjednodušeně, je to vlastně kámen, který se dá tvarovat.

TBeton záchranář Letité stromy se někdy zachraňují betonem. Lije se do dutin, které má na svědomí dřevokazná houba.

Že by byl bez chyby? Takřka. Stavaře sice trápil fakt, že skvěle odolává tlaku, ale v tahu je křehký, jenže to vyřešil železobeton. Ten vymyslel v 19. století pařížský zahradník Monier pro výrobu nádob. A dnes jsou z něj mrakodrapy. Z betonu se nedělají zdaleka jen paneláky. Architektura ho už opět bere na milost i u rodinných domů. Dokonce ho i v interiérech vystavuje na odiv. A je z něj i slavná opera v Sydney. Dobře, ta se nemusí líbit každému. A co Gaudího barcelonská katedrála Sagrada Familia? Ale nejsou to jen stavby. Dělají se z něj lavičky, pláže v Chorvatsku, více či méně povedené sochy a dokonce reprobedny. Makety z betonu umožnily Ing. Pavlovi rozhýbat sochy na Velikonočním ostrově. Celebrity v něm zvěčňují své údy. A kriminálníci si své účty zase vyřizují pomocí betonových bačkor.

T Betonová

bouračka Jak jinak tohle dílo španělsko-německého umělce Wolfa Vostella (1932–1998) nazvat – je součástí jeho španělského muzea pod otevřeným nebem.

XTanky v betonu Francouzský sochař Arman pracoval s betonem rád. Sochu Naděje míru (Espoir de Paix) vytvořil v Bejrútu. 25 metrů vysoké dílo odhalil v roce 1995 libanonský ministr obrany.

âILICHILI * 20

]RRPBVLPRQLQGG
text Filip HorĂĄÄ?ek, NatĂĄlie VeselĂĄ foto Profimedia ÄŒTK

TON ZajĂ­mavosti

T JeŞíť v Riu

Patří k Riu jako Socha svobody k New Yorku. Ta je ale z oceli a mědi, takŞe nås nezajímå. JeŞíť Vykupitel byl postaven v roce 1931. Je vysoký 30 metrů (s podstavcem 37) a ťiroký 28 metrů. A údajně våŞí aŞ 1000 tun. Betonových, samozřejmě.

NÄ›meckou podmoĹ™skou zĂĄkladnu u Bordeaux za 2. svÄ›tovĂŠ vĂĄlky nezniÄ?ilo ani 198 zĂĄsahĹŻ bombou bÄ›hem spojeneckĂ˝ch nĂĄletĹŻ. Stavba byla z betonu. JejĂ­ strop byl silnĂ˝ 5,6 m. Bez betonu by se neobeĹĄel ani PanamskĂ˝ prĹŻplav, resp. kaskĂĄda plavebnĂ­ch komor na obou koncĂ­ch. Z betonu jsou vrata. Lil se do obřích dĹ™evÄ›nĂ˝ch forem. Komor je celkem 12 a bylo na nÄ› spotĹ™ebovĂĄno 3 360 000 m3

T Petronos

Towers Mrakodrapy v Kuala Lumpuru jsou nejvyťťí budovou světě. A tÊŞ nejmohutnějťí stavbou z betonu.

T VeselĂĄ betonĂĄrna

Tohle sice není z betonu, ale za to je to betonårna, kterou znå u nås snad kaŞdý. A kterå betonårna to můŞe říct. Vzhled ZAPA beton je dílem architekta Jana Rady.

betonu. Průsvitný beton objevil v roce 2004 architekt à ron Losonczi. PouŞil optickå vlåkna. MoŞnå tak budeme moct sledovat dění u panelåkových sousedů nejen se zvukem ale i s obrazem.

]RRPBVLPRQLQGG
* TÉMA

J E A N S

DŞínovĂ˝ svÄ›t text NatĂĄlie VeselĂĄ foto Pavel BrunclĂ­k, Profimedia.cz/Corbis, Keystone, ÄŒTK

PĂ­ĹĄe se rok 1987 a sto padesĂĄt mladĂ­kĹŻ ĂşpĂ­ a straĹĄlivÄ› se potĂ­. Sto padesĂĄt dĂ­vek naproti vonĂ­ a pÄ›knÄ› si to uŞívĂĄ. TaneÄ?nĂ­. KoneÄ?nÄ› se mi podaĹ™ilo pĹ™edbÄ›hnout ostatnĂ­ a vyzvat taneÄ?nici, kterĂĄ stĂĄla za trochu tĂŠ lopoty na parketĂĄch. Byla sakra dobrĂĄ. ZaÄ?Ă­nalo to vypadat na pÄ›knĂ˝ veÄ?er. Po chvĂ­li mi oznĂĄmila, Ĺže nemĂĄ ani jedny dŞíny. „HroznÄ› mi vadĂ­, jak jsou vĹĄichni uniformnĂ­. Ten, kdo nosĂ­ dŞíny, v sobÄ› nemĂĄ ĹĄpetku osobitosti,“ rozÄ?ilovala se. Byla moc krĂĄsnĂĄ a inteligentnĂ­, ale na rande jsem nepĹ™iĹĄel. JinĂŠ kalhoty neĹž dŞíny jsem prostÄ› nemÄ›l a tesilovĂŠ kvĂĄdro mi jednou tĂ˝dnÄ› staÄ?ilo.

âILICHILI * 22

-HDQVLQGG
TÉMA *

23 * âILICHILI

-HDQVLQGG
* TÉMA

J E A N S

Elvis Presley ještě džíny vnímal jako chudý oděv svého dětství

ak montérky dobyly svět Ačkoliv fenomén jménem džíny prorostl dějinami odívání dvacátého století, vynálezce džínů Levi Strauss by letos slavil už 150 let od založení své firmičky na pracovní oděvy. Její historie je typickým příkladem amerického snu z dob, kdy úspěch či krach často závisel na jediném rozhodnutí.

První byli zlatokopové

S Muž, kůň a džíny

Levi Strauss se narodil v Bavorsku 26. února 1829 v rodině obchodníka s textilním zbožím, která roku 1847 přesídlila do Ameriky. Mladý Levi se záhy vypravil z New Yorku na Divoký západ do San Franciska, města „zlaté horečky“, aby tady prodal náklad pevného plátna na stany. Myšlenka džínových kalhot se zrodila v momentě, kdy si mu jeden se zlatokopů stěžoval, že by radši pořádné kalhoty. Když podnikavý Levi spotřeboval všechno plátno, začal své kalhoty šít z látky dovážené pod číslem 501 z francouzského přístavu v Nimes. Odtud pochází označení nejslavnějších džínů na světě i samotného označení džínoviny – denim. To se v roce 1864 dostává do Websterova slovníku a fenomén západních montérek je na světě.

W 1984, San Francisco, Kalifornie, USA – Tak takhle se dělají levisky

âILICHILI * 24

-HDQVLQGG
TÉMA *

Od uniformy po přehlídková mola Levi Strauss na svém nápadu obrovsky zbohatnul. Za svého života stihl vytvořit firmě slušné renomé. Kalhoty technicky zdokonalil podle potřeb pracujících mužů všech profesí své doby, garantoval jejich kvalitu a do znaku jim umístil legendární zátiší: dva koně, kteří se marně snaží roztrhnout jeho levisky. Kovbojové, farmáři, stavební dělníci, kluci z venkova.…Levisky se postupně staly nejen pracovní uniformou po celých Spojených státech. V čase hospodářské krize se udržely díky své praktičnosti na trhu a pomaličku a potichoučku se pak se vznikem kinematografie začal rodit netradiční mýtus. Romantika nejprve kovbojských a později po válce rebelských filmů obstarávala džínům tajemný drsňácký nádech. A ty se pomaličku stávají oděvem pro běžný den. Elvis Presley patřil ještě ke generaci, která džíny vnímala jako chudý oděv svého dětství, ale hippies, děti poválečného babyboomu, už nikoli. Módní návrháři byli tou květinovou revolucí prostě smeteni. Výrobci džínů najednou posílali své modelky na přehlídková mola a i prestižní návrháři začali džínovinu postupně brát na milost.

SRodný dům Leviho

Strausse v Buttenheimu a jedny pravé levisky X Elvis Presley vzal džíny na milost, byť mu připomínaly chudé dětství

Proč právě ony Spousta lidí si lámala hlavu, proč módu 20. století ovládly právě džíny. Odpověď, jak už to tak bývá, není jednoznačná. Obliba džínsů přichází vždy v jakýchsi vlnách. Do popředí zájmu se dostávají vždy, když se móda inspiruje pracovním oblečením. Především ale džíny disponují svou dlouholetou historií – mají v sobě zakódovanou nostalgicky viditelnou minulost. Další výhodou je jejich praktičnost a pak také schopnost materiálu brát na sebe stále nové a nové podoby. Dokážou být stejné a přece vždy trochu jiné.

25 * âILICHILI

-HDQVLQGG
* TÉMA

Symbol

J E A N S

generací Džíny jsou oděvem revolucionářů i mainstreemu. Unikátní fenomén 20. století. Kromě chorobných individualistů, knihomolů a intelektuálů si je oblíbily snad všechny subkultury v poválečných dějinách západního světa. Pocity jednotlivých generací se liší, názor na džíny zůstává stejný.

1950–1955 1955–1960 1960–1965 1965–1970 1970–1975 1975–1980 1950 Rebelové bez příčiny Kultovní věšák: James Dean

1956 Džíny v lepší společnosti Kultovní věšák: Paul Newman

1964 Džíny v Evropě Kultovní věšák: Sean Connery

1968 Hippies Kultovní věšák: Mick Jagger

1971 Easy Riders Kultovní věšák: Dennis Hopper

1976 Punk Kultovní věšák: Sid Vicious

Džíny jdou do módy

Konec snobismu

Zkracujeme!

Antimóda

Etno a folklor

Džíny se nosí s ohrnutými nohavicemi, nejlépe v kombinaci s vysokými motorkářskými boots. Doplňují masivní opasky, stále jsou vysoko posazené v pase, do módy přichází světlejší odstín indiga, opraný vzhled.

Vzniká unisex móda, stejné kalhoty pro holky i pro kluky. Končí těsně pod pasem a těsně nad kotníky, nohavice se zužují. Objevují se námořníky inspirované zvony. Antimóda hippies zavádí otrhané a oprané džíny, džíny s potiskem a sešívané, výšivky a korálky, světle modrá vítězí nad indigem. Vzniká minisukně.

Kolem boků těsné, nohavice jsou široké a dlouhé až na zem, zvony dosahují až 30 cm v průměru. Džíny mají kapsy s patkami, safari styl přináší propínací džínové šaty. Sukně se prodlužují pod kolena, zůstávají do A. Vzniká móda pro volný čas. Džíny jsou základem šatníku.

Disko vs. punk

Vysoko posazené, stažené páskem, rovné nohavice, nosí se o číslo větší, odvážnější jedinci na tělo, pouze a jedině v tmavě modré barvě. V Kalifornii se poprvé objevují dámské džíny. Ideální siluetou jsou plné křivky v pase přeštíplé, dámské džíny jsou úzkého cigaretového střihu s vysokým pasem. Nohavice jsou úzké, v délce nad kotníky, nebo i kratší.

Vzniká „mladá móda“ a pojem teenager. Ženský ideál hubne, pozornost se stáčí na nohy. Džíny přestávají být vypasované, pas se snižuje, objevují se džínové kraťasy. Mladí rebelové strkají nohavice džínů do vysokých bot. Vzniká džínová sukně střihu do A. Džíny se začínají masově nosit v Evropě.

Kraťasy z ustřižených džínů se zásadně nezapošívají, pas se opět posouvá výš. Nohavice se sužují a zkracují, džíny se nosí hodně na tělo, často ani nemají kapsy, objevují se materiály s příměsí elastanu či lycry.

âILICHILI * 26

-HDQVLQGG
TÉMA *

1980–1985 1985–1990 1990–1995 1995–2000 2000–2005 2005 plus 1983 Yuppies Kultovní věšák: David Bowie

1985 Éra MTV Kultovní věšák: Madonna

1992 Grunge Kultovní věšák: Kurt Cobain

1995 Taneční hudba Kultovní věšák: Beck, Jamaroqai

2001 DJ’s, MC’s... Kultovní věšák: Eminem

Čím víc, tím líp

Punc luxusu i joggingu

Konec extrémů

Hodně jetý styl

Klesáme!

Do módy přicházejí vysoko vypasované mrkváče, krátké džínové bundičky, nové pastelové barvy, indigo je absolutně out. Nosí se džíny upravované technikami stonewash a moonwash, tzv. plísňáče, džíny pošité flitry a nášivkami.

Mrkváče se zužují, zvýrazňují se nýty a knoflíky, místo pásku se nosí zlatý řetízek nebo šátek. Obliba tepláků přinesla džíny do gumy v pase i na nohavicích, objevují se první kapsy na bocích, zimní kabáty a bundy a lacláče z džínoviny.

Džíny opouštějí pastelové barvy, převládá tmavě modrá, černá a klasický střih s pěti kapsami. Pas klesá trochu níž, ukazuje se bříško, nohavice jsou rovného střihu, dole mírně zúžené, dlouhé pod kotníky.

Vede světle modrá, popř. černá nebo béžová, nosí se hodně ošoupané a děravé džíny. Nohavice se v dolní části opět rozšiřují, nosí se hodně dlouhé. Večerní verze džínů je s lycrou a lurexovými vlákny.

Pár levisek, které před 120 lety koupil neznámý zlatokop za 1 USD, byl v roce 2001 prodán za 46 532 USD zpět firmě Levi’s.

Džíny padají čím dál níž na boky, u dámských mizí poutka na pásek i zadní kapsy, výrobci se zaměřují na technicky propracované detaily jako záševky na kolenou a zesílený sed. Nohavice jsou roury nebo zvony, nosí se všechny odstíny modré až po to nejtmavší indigo a tzv. ošoupaný vzhled, kontrastní bílé prošívání.

A dál... Jsou tady už století a půl, takže je těžko představitelné, že se s nimi jen tak rozloučíme. Předpovědi autorů sci-fi filmů se nenaplňují a podle všeho v blízké budoucnosti opravdu nebudeme chodit v hliníkových foliích a vypadat jako Dáda Patrasová v Návštěvnících. Ne, ne – byly, jsou a budou.

27 * âILICHILI

-HDQVLQGG
* TÉMA W DŞíny a elektrickå

J E A N MĂłdnĂ­ S fenomĂŠn

kytara Jimmyho Hendrixe T Ani diskotĂŠkovĂĄ legenda Village People se tomuhle obleÄ?enĂ­ nevyhĂ˝bala

ZrozenĂ­ mĂ˝tu DŞíny vtrhly do povĂĄleÄ?nĂŠ mĂłdy jako obraz mÄ›nĂ­cĂ­ho se svÄ›ta a lidskĂŠho vnĂ­mĂĄnĂ­ sebe sama. Nejdřív to byly individuality, rebelovĂŠ vĂĄlÄ?Ă­cĂ­ proti vĹĄemu a vĹĄem, kteří se rozhodnÄ› nechtÄ›jĂ­ zaÄ?leĹˆovat do posluĹĄnĂŠho stĂĄda vyspÄ›lĂŠ konzumnĂ­ spoleÄ?nosti. James Dean, Richard Hartunian a Marlon Brando oblĂŠkali o Ä?Ă­slo aĹž dvÄ› vÄ›tĹĄĂ­ „pÄ›tsetjedniÄ?ky“, jezdili na rychlĂ˝ch strojĂ­ch a byli pÄ›knÄ› naĹĄtvanĂ­. Po jejich vzoru se oblĂŠkaly miliony mladĂ˝ch AmeriÄ?anĹŻ, a zasely tak semĂ­nko budoucĂ­ho fenomĂŠnu s nĂĄzvem DŞíny.

DĂ­ky Hollywoode! Rozmach televize a mĂŠdiĂ­ vĹŻbec zaÄ?al vytvĂĄĹ™et novou spoleÄ?enskou kategorii: Star. A kdo byl Star, nosil dŞíny, jako vĂ˝raz vlastnĂ­ „normĂĄlnosti“, strategie „jsem takovej kluk od vedle“. KdyĹž si dŞíny oblĂŠkl prezident, jeho sympatie u veĹ™ejnosti okamĹžitÄ› vzrostly. DŞíny zaÄ?aly boĹ™it do tĂŠ doby uznĂĄvanĂŠ spoleÄ?enskĂŠ bariĂŠry, pĹ™estalo platit: ĹĄaty dÄ›lajĂ­ Ä?lovÄ›ka, nosili je dÄ›lnĂ­ci, politici i herci. ZatĂ­m jenom v USA. Ale i to se mÄ›lo brzo zmÄ›nit.

Ve jmÊnu låsky i peněz

MetalĂĄk, nebo DepeĹĄĂĄk?

HnutĂ­ hippies si vytvoĹ™ilo vlastnĂ­ styl oblĂŠkĂĄnĂ­, kombinovalo etnickĂŠ obleÄ?enĂ­ s dlouhĂ˝mi vlasy a bosĂ˝ma nohama. I je ale nadchly dŞíny. Jednak pro svou praktickou strĂĄnku, dlouhou Ĺživotnost, ale i pro jejich univerzĂĄlnost. V dŞínĂĄch vypadĂĄme vĹĄichni stejnÄ›. Andy Warhol oznaÄ?il dŞíny za dokonalĂ˝ produkt svĂŠ doby, protoĹže se totĂĄlnÄ› vymykaly kastovĂĄnĂ­ jakĂŠhokoliv druhu. DŞíny se staly uniformou revoltujĂ­cĂ­ mlĂĄdeĹže. Kdo nebyl na Woodstocku nahĂ˝, mÄ›l dŞíny. MĂłdnĂ­ nĂĄvrhĂĄĹ™i kopĂ­rovali hippie styl jako o zĂĄvod. V roce 1971 otevĹ™el Levi Strauss prvnĂ­ poboÄ?ku v Japonsku.

Od druhĂŠ poloviny sedmdesĂĄtĂ˝ch let se zĂĄpadnĂ­ svÄ›t diferencuje na rĹŻznĂŠ subkultury. VypadĂĄ to, Ĺže image je nejdĹŻleĹžitÄ›jĹĄĂ­ sloĹžkou osobnosti, kaĹždĂ˝ chce bĂ˝t individualitou, ale zĂĄroveĹˆ musĂ­ nÄ›kam patĹ™it. IdeĂĄlnĂ­ podhoubĂ­ pro dŞíny. VĂ˝robci a nĂĄvrhĂĄĹ™i nabĂ­zejĂ­ kalhoty pro vĹĄechny nĂĄzorovĂŠ i spoleÄ?enskĂŠ vrstvy. JemnĂŠ detaily nabĂ˝vajĂ­ na extrĂŠmnĂ­ dĹŻleĹžitosti, vyjadĹ™ujĂ­ nĂĄzory nositele. ProdĂĄvĂĄ se barevnĂ˝ denim, dŞíny ozdobenĂŠ, roztrhanĂŠ, ustĹ™iĹženĂŠ, ĂşzkĂŠ pro rockery, ĹĄirokĂŠ pro rapery. DŞíny se uĹž zdaleka neomezujĂ­ na kalhoty, z denimu si mĹŻĹžete pořídit prakticky cokoliv. SuperluxusnĂ­ modely obstarĂĄvajĂ­ nĂĄvrhĂĄĹ™i haute couture, vĂ˝robci konfekce zastupujĂ­ stĹ™ednĂ­ proud a jsou i dŞíny za pĂĄr ĹĄupĹŻ.

Disko a spol. V sedmdesĂĄtĂ˝ch letech se dŞíny stĂĄvajĂ­ prĂĄvoplatnou souÄ?ĂĄstĂ­ haute couture. Disko, HoreÄ?ka sobotnĂ­ noci, Star Trek a Abba. ObleÄ?enĂ­ vypadalo jako z druhĂŠho konce vesmĂ­ru, upnutĂŠ, lesklĂŠ a polyesterovĂŠ. I tohle dŞíny ustĂĄly. ZaÄ?aly se objevovat v nejrĹŻznÄ›jĹĄĂ­ch ĂşpravĂĄch a hlavnÄ›, vznikly elastickĂŠ dŞíny. Sexy a pohodlnĂŠ. A tanÄ?ilo se dĂĄl‌, v dŞínĂĄch.

„DŞíny jsou dokonalĂ˝ produkt svĂŠ doby, jejich nositel mĹŻĹže mĂ­t jakoukoli výťi konta.“ Andy Warhol

StĂĄle nĂĄs bavĂ­ VĂ˝sadnĂ­ postavenĂ­ dŞínĹŻ se jen tak nezmÄ›nĂ­. Byly nejoblĂ­benÄ›jĹĄĂ­m odÄ›vem druhĂŠ poloviny 20. stoletĂ­ a zĹ™ejmÄ› jĂ­m zĹŻstanou i ve stoletĂ­ jednadvacĂĄtĂŠm. FuturistickĂŠ vize o plastovĂŠm lesklĂŠm obleÄ?enĂ­ se nenaplĹˆujĂ­. LetoĹĄnĂ­ kolekce směřujĂ­ ke koĹ™enĹŻm, dŞíny budou retro, v jednoduchĂ˝ch a Ä?istĂ˝ch liniĂ­ch. Klasika, kterĂĄ se neomrzela.

âILICHILI * 28

-HDQVLQGG
TÉMA *

Anketa

Zip, nebo knoflĂ­ky?

Josef Vojtek (40), zpÄ›vĂĄk „MĂĄm radĹĄi zip, protoĹže kdyĹž pospĂ­chĂĄte, jde zapĂ­nĂĄnĂ­ rychleji. Ale zase si pĹ™i zapĂ­nĂĄnĂ­ musĂ­te dĂĄvat pozor na skřípnutĂ­â€Śâ€œ Filip RenÄ? (39), reĹžisĂŠr „MĂĄm nejradÄ›ji zip, knoflĂ­ky pĹ™ece zdrĹžujou.“ BĂĄra NesvadbovĂĄ (30), spisovatelka „PrĂĄvÄ› pĹ™ed dvÄ›ma dny jsem si koupila novĂŠ dŞíny. MĂĄm rĂĄda tmavĂŠ a s knoflĂ­ky, pĹ™ipadajĂ­ mi hezÄ?Ă­.“

AleĹĄ Brichta (45), zpÄ›vĂĄk „MĂĄm jich doma spoustu. Jak s knoflĂ­ky, tak se zipem. RadÄ›ji mĂĄm zipy. Je to rychlejĹĄĂ­. Ale zase je problĂŠm, kdyĹž je ĹĄpatnĂ˝ a rozjĂ­ĹždĂ­ se. To mÄ› ĹĄtve.“ OndĹ™ej Soukup (52), hudebnĂ­ skladatel „Je mi to ukradenĂ˝. NejdĹŻleĹžitÄ›jĹĄĂ­ pro mÄ› je, abych se v nich cĂ­til dobĹ™e.“ Simona KrainovĂĄ (31), modelka „MĂĄm rĂĄda nĂ­zkĂŠ bokovĂŠ dŞíny s knoflĂ­ky. KrĂĄsnĂŠ teÄ? dÄ›lĂĄ Replay. VepĹ™edu jsou nĂ­zkĂŠ, vzadu vyĹĄĹĄĂ­, aby nekoukal zadek. A to je super.“

DŞíny a komunisti Sehnat dŞíny nebylo jen tak. ÄŒlovÄ›k se Ä?asto ocital na hranici zĂĄkona i za nĂ­. kosmetiky a ĹžvĂ˝kaÄ?ek sehnat i hadry, co nosil Brando.

DŞínový problÊm

TĂĄto, seĹžeĹˆ bony! Po ĹĄkolĂĄch pĹ™ed dvaceti lety kolovala historka o chlapci, kterĂ˝ obrazil vĹĄechny praĹžskĂŠ Tuzexy a zkouĹĄel a zkouĹĄel, ale nikdy ŞådnĂŠ dŞíny nekoupil. Zato z kaĹždĂ˝ch uzmul malĂ˝ kousek lĂĄtky na zĂĄplaty, aĹž mu z nich ĹĄikovnĂĄ mĂĄma spĂ­chla vysnÄ›nĂ˝ poklad. V prvnĂ­ polovinÄ› padesĂĄtĂ˝ch let se budoval socialismus. MasovĂĄ konfekce se do prĹŻvodĹŻ tak nÄ›jak hodila a kontakt se zĂĄpadem byl minimĂĄlnĂ­. DŞíny se tak dostaly do povÄ›domĂ­ nezblblĂŠ mlĂĄdeĹže aĹž s nĂĄstupem rokenrolu. Zhruba v tĂŠ dobÄ› vznikl i podnik zahraniÄ?nĂ­ho obchodu Tuzex. V roce 1957 otvĂ­rĂĄ prvnĂ­ krĂĄm, ve kterĂŠm jste mohli za poukĂĄzky, kterĂ˝m se říkalo bony, kromÄ› zĂĄpadnĂ­ elektroniky,

Pokud by se nÄ›kdo domnĂ­val, Ĺže dŞíny byly vĂ˝razem odporu vĹŻÄ?i reĹžimu, ve valnĂŠ vÄ›tĹĄinÄ› by se mĂ˝lil. Generace (nejen) teenagerĹŻ prostÄ› jen chtÄ›ly vypadat jako jejich idolovĂŠ. Situaci hrotili sami komunistĂŠ – napĹ™. komickĂ˝m zĂĄkazem vstupu v dŞínĂĄch do ĹĄkol. Jak se mĹŻĹžeme doÄ?Ă­st v kouzelnĂŠ knize V. Zajceva MĂłda a jejĂ­ rozmary, jistĂŠ oteplenĂ­ nastalo aĹž v polovinÄ› 70. let, kdy se v SovÄ›tskĂŠm svazu rozebĂ­ral „znepokojivĂ˝ dŞínovĂ˝ problĂŠm“. ZabĂ˝vala se jĂ­m ministerstva a nakonec dostaly zelenou. V roce 1983 zveĹ™ejnila ĹĄĂŠfredaktorka Ä?asopisu DievÄ?a Elena GirethovĂĄ opravdu pokrokovĂĄ slova. „Podle naĹĄeho nĂĄzoru nenĂ­ nutnĂŠ zakazovat ve ĹĄkolĂĄch nosit dŞíny, protoĹže se u nĂĄs tato mĂłda velmi rozĹĄĂ­Ĺ™ila. Ale zĂĄroveĹˆ s tĂ­m je nutnĂŠ pĹ™ipomenout, Ĺže dŞíny musĂ­ bĂ˝t Ä?istĂŠ, upravenĂŠ, bez dÄ›r, nesmĂ­ bĂ˝t pomaÄ?kanĂŠ, dole otĹ™epanĂŠ a plnĂŠ zĂĄplat!“

VzhĹŻru do fronty DŞíny byly k sehnĂĄnĂ­ vĂ˝hradnÄ› v Tuzexu, a to ne vĹždy. Ekonomika sice reagovala vĂ˝robou tzv. texasek, ale nebylo to ono. SpřåtelenĂ˝m asijskĂ˝m zemĂ­m jeĹĄtÄ› chybÄ›lo pirĂĄtskĂŠ know-how, a tak byly dŞíny jednĂ­m z platidel Ä?ernĂŠho trhu.

29 * âILICHILI

-HDQVLQGG
CESTY

Zelená oáza Zelené námûstí zelený mozek

X Římské rozvaliny Leptis Magna jsou údajně nejrozvalenější na světě T Takhle to vypadá, když vlezete do baráku beduínovi TT Cesta pouští je zážitek sám o sobě

text Václav Sochor foto Václav Sochor, Profimedia.cz/Corbis

Muammar Kaddáfí byl svého času ve francouzské anketě zvolen nejkrásnějším politikem světa. Dnes se sex-appeal přelil z libyjského vůdce na jeho vlast, která se začala po dlouhých letech kamarádit se Západem. A my se tak můžeme zajet podívat do země, ve které přivádějí potrubím vodu z pouště do moře.

Jestliže se o Čechách dá říct, že jim vládl kdekdo, pak o Libyji to platí dvojnásob. Féničané, Egypťané, Řekové, Římané, Turci, muslimové, Španělé, Britové, Italové, ti všichni tu někdy vládli a zanechali po sobě archeologické, architektonické a další památky a stopy. Z nich se formuje dnešní Velká socialistická lidová libyjská arabská džamahírije. Pakliže si vyřídíte víza a naučíte ten nezapamatovatelný název, můžete se tam teď už vydat taky. Ještě nedávno byla tahle země nepřístupná jak Severní Korea, dnes láká turisty. A má na co. Na Tripolis stačí den Naprostá většina návštěvníků sebou napřed plácne na tripolské letiště, které není nic moc, ačkoli prochází modernizací (tak jako ostatně celá Libye). Na hlavní město je také potřeba si zvyknout, eventuálně ho rychle opustit a vydat se do pouště. Alespoň den byste ale mohli ztratit. Tak jako komunisti cpali v Praze miliardy do metra, nacpal je Kaddáfí v minulých letech mj. do Muzea džamahírije.

(mnemotechnická pomůcka: „souk“ je v arabštině „trh“) z jednoho konce na druhý, cestou nic neztratit a eventuálně si i něco koupit, budete na Libyji a Libyjce dokonale připraveni. Pokud byste pochybovali, stačí poslechnout průvodce a zajít si na Zelené náměstí (Kaddáfího revoluce byla zelená...). Asfaltový plac je dobrý akorát tak na čutání fotbalu. Uznalí Tuarégové Asi největším libyjským turistickým tahákem jsou římské rozvaliny Leptis Magna, jednoho z nejdůležitějších měst pozdní antiky. Starověké město si zachovalo dost ze své někdejší podoby, včetně římských divadel, trhu, císařského města a hlavního náměstí, s nímž se to tripolské vůbec nemůže srovnávat. Nejen Libyjci tvrdí, že jde o nejrozlehlejší a nejlépe zachované římské město vůbec. Chcete-li vidět pravou arabskou pouštní oázu s typickou architekturou „ozdobeného dortu“ a cestou si zařádit na velbloudu, terénní Toyotě nebo písečném snowboardu, vyberte si zase výlet do

Proč to plukovník Kaddáfí nedotáhl na generála? Návštěva ultramoderního muzea v „ultra-historickém“ objektu tzv. Červené pevnosti je zážitkem. A tím nejlepším začátkem vaší cesty, protože se nenásilně dozvíte to, co byste jinak museli studovat v průvodcích. Dalším důležitým „tajným tipem“ je návštěva tripolského rybího trhu. Dokážete-li se tímhle neuvěřitelně živým a chaotickým místem prosoukat

Ghadamese, atraktivního saharského města protkaného labyrintem uliček a tisíci italských turistů. Za Tuarégy se můžete vypravit do města Ghat, ležícího hluboko v libyjském vnitrozemí. Jeho historická část je dnes takovým skanzenem – obyvatelé se kdoví proč přesunuli o kus dál a jaksi „vyklidili pole turistům“. Čistě „pouštní“ architekturu Ghatu narušuje mohutná

âILICHILI * 30

7UDYHOLQGG
W Kaddáfí: kdysi byl zvolen nejkrásnějším politikem světa. To to letí, co?

Jak daleko je to z Tripolisu? Až se budete rozhodovat, kam se v Libyji zajet podívat, budete muset počítat kilometry. Libye je obrovská země a rozhodně ne všechna zajímavá místa zvládnete jako „daytrip“. Třeba vám pomůže takovýhle kilometrovník: Leptis Magna: 120 km jižně od Tripolisu Ghadames: asi 700 km jihozápadně Ghat: cca 1400 km jižně (čili na to zapomeňte)

italská pevnost, dominanta vaší fotky z dovolené. Plukovník v buldozeru Nejnovější rozvaliny naleznete ve druhém největším libyjském městě – Benghází. Plukovník Kaddáfí (dodnes netuším, proč to nedotáhl na generála) v jednom ze zajímavějších okamžiků svého revolučního života osobně sedl na buldozer, zdemoloval místní žalář pro politické vězně a propustil mukly na svobodu. Ve stejném městě předtím i potom tvrdě zakročil proti univerzitním studentům, kteří se tu opakovaně snaží zformovat centrum odporu. Libye je také zemí (a Kaddáfí taťkou) jednoho z nejnákladnějších projektů v historii lidstva – „Great Man Made River“ („Velké člověkem postavené řeky“), soustavy obrovských podzemních potrubí přivádějících vodu z pouště (!), z oáz Kufra, na libyjské pobřeží. Náklady na stavbu, která nikdy pořádně nefungovala, protože trubky o průměru dvouposchoďové budovy zrezly dřív, než do nich cokoli nateklo, údajně už přesáhly dvacet miliard dolarů. Velkolepé antické památky, nádherná Sahara s pohádkovými oázami, nevídaný srůst mnoha kultur, panenské středomořské pláže, ale i úchylné sociální inženýrství dělá z dnešní Libye zemi, kterou stojí za to nejen navštívit, ale navštěvovat. Kdoví, jak dlouho ještě čerstvé kamarádství nejkrásnějšího politika světa se Západem potrvá.

31 * âILICHILI

7UDYHOLQGG
CESTY

Kam na flákotu Chcete-li zkusit cosi skutečně domorodého, najděte si na mapě či ve svém průvodci mikropivovar Taufenbach. Restaurační pivovar hnízdí na předních místech všech X Občas najdete nějaký starší barák, ale kvůli nim se sem nejezdí

Ztracen v bochumském trojúhelníku

T Univerzita je jednou ze tří ingrediencí zdejší slávy

Cestovat do Porúří, „ocelového srdce“ Německa, dobrovolně a ve svém volném čase? Většina z vás to asi bude považovat za podobnou úchylku jako kdysi zájezdy do Muzea marxismu-leninismu v Prešově. Ale jen do první návštěvy! Pokud si letenku u nízkonákladových aerolinek koupíte včas, vyjde vás na 800 korun. Tisíce, jež ušetříte, můžete o to radostněji rozfofrovat. Největšími atrakcemi Porúří nejsou památky (ani ty průmyslové), ale obrovská nákupní centra a především hospody, restaurace zábavní parky a divadla. Studenti, pivo, fotbal A kultovním místem zábavy patnácti milionů Němců namačkaných na ploše o málo větší než Praha není ani Kolín, ani Dortmund, Düsseldorf, Essen či Duisburg, ale „maloměsto“ Bochum. Její centrum tvoří několik bloků budov formujících magický

text & foto Václav Sochor

...kolem vás, pod vámi i s vámi se všechno hýbe, bliká a řve trojúhelník, v němž nenajdete nic jiného, než hospody a kluby otevřené až do rána. Každý večer (a o víkendech především) trojúhelník pohltí desetitisíce lidí z celého kraje, aby je vyplivnul zase až nad ránem – s bolehlavem a bez peněz. Žádný Němec centru neřekne jinak než „Bermudský trojúhelník“. Sláva Bochum coby lokální legendy opilců a všech, kdo se rádi baví, vznikla díky třem „šťastným“

okolnostem: mají tu jednu z největších německých univerzit, prvoligový fotbalový manšaft VfL Bochum a vaří tu pivo Fiege – jedno z nejvýše ceněných německých piv. Hornické muzeum Na slávu trojúhelníku se postupně nabalily další atrakce. Rodinné pivovárky i filiálky známých hotelových řetězců. A Bochum

má stálou muzikálovou scénu „Starlight Express“, kam jezdí Němci až z Berlína. Nevím, zda si nebudete myslet, že si z vás dělám srandu, ale vřele doporučuji i Německé hornické muzeum – zvlášť ráno po tahu je tenhle moderní hi-tech podnik, kde se kolem vás, pod vámi i s vámi všechno hýbe, bliká a řve, zajímavým vynořením z hlubin magického trianglu. V Bochumu si zkrátka neodpočinete. Nejde o destinaci na poklidný víkend. Pokud se chcete bavit, kupte si letenku do Bermudského trojúhelníku. Váš pohled na Němce už nikdy nebude jako dřív.

německých gastrožebříčků. Každé další ocenění a hvězdička přidá pár eur k ceně místních dobrot, přesto dosud stojí za to plácnout se v tomto případě přes kapsu. Kulinářské kreace stojí kolem 30 eur, 4 decky vlastního piva 4 eura. Je vždy plno, rezervujte předem.

Jak si zavolat V Německu si můžete s Oskarem vybrat hned 4 roamingové partnery. Jestli máte tarif a chcete volat domů, tak nejvýhodnější je v době špičky O2, mimo špičku Vodafone. Šťastnou cestu!

âILICHILI * 32

7UDYHOLQGG
SOUBOJ *

foto: Profimedia.cz/Corbis

Bůček : Brokolice Stačí sehnat pomeje a podobný sajrajt 1 : 0 Musíte dobře hnojit a dávat bacha na housenky Dá vám spoustu energie a radosti do života 2 : 0 S plným břichem brokolice dva metráky uhlí nesložíte Občas si zaskučíte se žlučníkem a jednou to s vámi flákne 2 : 1 Máte velkou šanci, že si užijete důchod Díky mocné figuře se vyhnete venerickým chorobám 2 : 2 Ano, sex po čtyřicítce skutečně existuje Babička bude chválit vaši zdravou červenou barvu 3 : 2 Děda vám vyčte, že se paktujete s Hare Kršna

3:2 33 * âILICHILI

VRXERMLQGG
* VENTIL

Fun bikes

aneb bezstarostná jízda po městě (ideálně po zadním kole)

Vidíte to sami, s prvním teplým počasím se s motorkáři doslova roztrhl pytel. Čím dál víc mužů, ale zaplaťpámbu i žen u nás propadá vášni jedné stopy. Před koupí prvního motocyklu ovšem nastává krušné dilema – KTERÝ? Radikální chopper s předkopnutými stupačkami? Brutálně nadupanou silnici à la Valentino Rossi? Vyklidněný skútr, na jakém jezdí méně vyklidnění kurýři? text Karel Marek foto Yamaha, Cagiva, Honda, KTM Už tak těžký výběr se stane hotovým peklem, když začnete volit něco do města. Zvlášť pokud vám skútr přijde jako nedůstojné prdítko a zároveň se odmítáte prohánět křivolakými uličkami na superbiku na jedničku a dvojku vytočenou k smrti. Přesně pro ty, kteří mají rádi dravý styl a chtějí se efektivně dostat z jedné ulice do druhé, je určena relativně nová kategorie motocyklů nazvaná FUNBIKE.

Funbike není nic jiného než kříženec klasického endura a silniční motorky. Jeho ostře našláplou verzí jsou tzv. supermotardy – endura se silničními koly a proklatě velkými kotoučovými brzdami. Jak to celé vzniklo? Už před časem komusi došlo, že jezdit po městě na fatboyi od HD nikomu čas neušetří. Na a které motorky jsou nejlehčí, nejobratnější a zároveň nejdynamičtější? Správně – endura. Jenže prubnout drapákové špunty na asfaltu je tak leda zkratka na traumatologii, takže hurá obout hladké gumy. No a pak taky pár vedlejších vyladění a máme tu stroj, který prokličkuje

každou zácpou, v akceleraci si nezadá se sportovními esy a když jde do tuhého, projede i leckterým městským sadem a na obrubníček vyskočí jako čamrda. Bez nadsázky si tento typ motocyklů získává pro svoji praktičnost čím dál více příznivců. Výhodou je relativně nízká cena (především u japonských výrobců), vysoká odolnost i v náročných podmínkách, nízké provozní a udržovací náklady a pak také často design, který je atraktivní a neotřelý na rozdíl od již okoukaných „klasik“. Pro ty, kteří pořád váhají máme čtyři tipy. A abychom byli féroví, tak dva jsou dálněvýchodní provenience (tedy z Japonska) a dva jsou absolutní špičky evropské produkce.

âILICHILI * 34

YHQWLOBVLPRQLQGG
VENTIL *

Yamaha XT 660 X Yamaha uĹž loni pĹ™edstavila tento svĹŻj model, kterĂ˝ vychĂĄzĂ­ z dĹ™evnĂ­ klasiky – endura XT 600 – ale kdeĹže loĹˆskĂŠ snÄ›hy jsou. Tahle

Husqvarna 610 SM SM neznamenå sadomaso, i kdyŞ look tÊhle motorky je pohříchu radikålní. Jízdní vlastnosti jsou prověřenÊ úspěťnými roky v zåvodech endur i supermotardů (odtud

motorka je novå úplně ve vťem a nejen, Şe se hodí do města, příjemně se na ní då vycestovat i do přilehlÊ krajiny.

ono SM). Na tĂŠhle motorce budete urÄ?itÄ› kingem vaĹĄeho mÄ›sta a pĹ™ed kavĂĄrnou na nĂ­ jistÄ› spoÄ?inou zraky nejen vĹĄech muŞů, ale i leckterĂŠ lepĂŠ dÄ›vy.

KTM 640 LC4 Supermoto RakouskĂĄ klasika. Dnes se asi nenajde nikdo z odbornĂ­kĹŻ, kdo by pochyboval o kvalitĂĄch tĂŠto znaÄ?ky. NĂĄdhernĂ˝ stroj s neuvěřitelnĂ˝mi jĂ­zdnĂ­mi vlastnostmi z vĂĄs

udělå postrach vťech policejních hlídek. VeťkerÊ dílenskÊ zpracovåní proťlo nejtvrdťími testy reålných soutěŞí. Kvalita a komfort tak jsou naprostou samozřejmostí.

Honda FMX 650 HondÄ› v tĂŠto kategorii dlouho ujĂ­ĹždÄ›l vlak a tak se tĂ­mto zbrusu novĂ˝m letoĹĄnĂ­m modelem rozhodla naskoÄ?it rovnou do prvnĂ­ho

vagĂłnu. Koncept vychĂĄzĂ­ z tradiÄ?nÄ› vynikajĂ­cĂ­ch motokrosovĂ˝ch strojĹŻ, ale je „polidĹĄtÄ›n“ o prvky nezbytnĂŠ pro regulĂŠrnĂ­ provoz.

35 * âILICHILI

YHQWLOBVLPRQLQGG
Jiří Hokej s Oskarem Mistrovství už běží, tak si pospěšte, ať vám neuteče finále! Jestli chcete být pořád v obraze, pošlete na číslo 7755 textovku +SPORT H. Začne vám chodit pravidelné zpravodajství přes SMS, přičemž za každou informaci dáte korunku (+ 19 % DPH, objednávací SMS stojí jako běžná textovka dle vašeho tarifu). Pravidelné MMS zprávy si objednáte pokynem +HOKEJ na číslo 7766 (11 Kč + 19 % DPH za MMSku, objednávací SMS stojí jako běžná textovka podle vašeho tarifu). Nebo můžete zabrouzdat po Oskarově WAPu a najít si sekci Sport. Víc informací a další tipy najdete na www.oskar.cz/hokej.

Hrdina Kdo do toho nedokáže v rohu vlítnout, nemá šanci text Filip Horáček foto Lucie Čermáková - Studio Pýcha

Manželské páry v České republice si vyměnily poslední pokyny a na následujících 14 dní se rozloučily. Začalo mistrovství světa v ledním hokeji ve Vídni. Tak vám třeba o přestávce přijde vhod rozhovor s člověkem více než povolaným. Jiří Hrdina ví o hokeji i hokejistech první poslední – a vůbec s tím nedělá štráchy!

âILICHILI * 36

LQWHUYLHZLQGG
37 * 창ILICHLI

LQWHUYLHZLQGG
KdyĹž si hrĂĄl za

Mladou Boleslav, trenĂŠr tÄ› prĂ˝ poslal domĹŻ ze soustĹ™edÄ›nĂ­ ve VysokĂ˝ch TatrĂĄch, protoĹže si pĹ™etĂĄhnul veÄ?erku... To je pravda, tehdy jsem hrĂĄl za juniory, aÄ?koli mi bylo teprve ĹĄestnĂĄct. OstatnĂ­m bylo osmnĂĄct devatenĂĄct, tak jsme se pĹ™edposlednĂ­ den vydali na to pivo. KdyĹž mÄ› trenĂŠr v tÄ›ch ĹĄestnĂĄcti vyhmĂĄtl v takovĂ˝m prima stavu, nevĂĄhal a hned rĂĄno mÄ› poslal vlakem domĹŻ. Dříve se ĹživotosprĂĄva vĂ­c hlĂ­dala? UrÄ?itÄ›, trenĂŠĹ™i tehdy mÄ›li nad hrĂĄÄ?i daleko vÄ›tĹĄĂ­ moc. StaÄ?ilo se trenĂŠrovi znelĂ­bit, a uĹž jsi letÄ›l z nĂĄrodnĂ­ho tĂ˝mu. OddĂ­lovĂ˝ trenĂŠr tÄ› zase poslal do normĂĄlnĂ­ prĂĄce – kaĹždĂ˝ si to radÄ›ji rozmyslel, nikomu se nechtÄ›lo jĂ­t rĂĄno od ĹĄesti do ÄŒKD. Kdesi jsem zaslechl, Ĺže tĹ™eba kladenĹĄtĂ­ hokejistĂŠ kaĹždĂŠ vĂ­tÄ›zstvĂ­ v polovinÄ› 90. let oslavili v jednom vykĹ™iÄ?enĂŠm domÄ›. Tak o tom teda nic nevĂ­m. Ale o kladenskĂ˝ch hokejistech se v sedmdesĂĄtĂ˝ch letech tradovalo, Ĺže se vĹždycky po sezonÄ› schĂĄzeli v jednĂŠ

Dneska uŞ se hokejistÊ směny ve slÊvårně nebojí

SlovĂĄci vĹždy tĂ­hli k tomu, Ĺže drĹželi spolu. ProstÄ› byla jedna skupinka SlovĂĄkĹŻ a pak ti ostatnĂ­. SamozĹ™ejmÄ›, Ĺže jsou si nÄ›kteří hrĂĄÄ?i sympatiÄ?tÄ›jĹĄĂ­ a tvoří skupinky po Ä?tyĹ™ech, pÄ›ti lidech. O to, jestli se stĂ˝kajĂ­ mimo led, ani tak nejde, dĹŻleĹžitĂŠ je, aby to fungovalo v ĹĄatnÄ› a pĹ™i zĂĄpase, aby byli vĹĄichni naladÄ›ni na tu stejnou vlnu, mÄ›li spoleÄ?nĂ˝ cĂ­l a nebyl tam hrĂĄÄ?, kterĂ˝ by hrĂĄl na sebe. Za nĂĄs mÄ›l trenĂŠr autoritu z titulu svĂŠ funkce. Dnes, kdyĹž je vÄ›tĹĄina hrĂĄÄ?ĹŻ finanÄ?nÄ› nezĂĄvislĂ˝ch, je hroznÄ› obtĂ­ĹžnĂŠ je motivovat. NemusĂ­ bĂ˝t zrovna kamarĂĄdi, ale k hrĂĄÄ?ĹŻm by mÄ›li mĂ­t trenĂŠĹ™i volnÄ›jĹĄĂ­ vztah. HrĂĄÄ?i jsou profesionĂĄlovĂŠ, vÄ›dĂ­ co jĂ­st a pĂ­t, jak se pĹ™ipravit. TĹ™eba na Rusech je vidÄ›t, jak si trenĂŠĹ™i ze starĂŠ ĹĄkoly se samostatnĂ˝mi mladĂ˝mi hvÄ›zdami nerozumĂ­. VyhledĂĄvĂĄĹĄ talenty. Co majĂ­ navĂ­c ti, kteří se v NHL prosadĂ­, a jak to scout poznĂĄ?

Modelky? Pro ty kluky by bylo asi lepĹĄĂ­ mĂ­t normĂĄlnĂ­ holku, co jim vytvoří zĂĄzemĂ­. hospĹŻdce, kde jim hostinskĂ˝ pĹ™ipravil psa. PokĹ™ikovalo se na nÄ›, Ĺže hrajĂ­, jako by seĹžrali psa. Jestli to je ale pravda, nevĂ­m. HodnÄ› se mluvĂ­ o sprĂĄvnĂŠ chemii v tĂ˝mu a tak. HokejovĂ˝ tĂ˝m tvoří pĹ™es dvacet chlapĹŻ. Netvoří se partiÄ?ky, kterĂŠ se nemusĂ­? Za naĹĄĂ­ doby to bylo sloĹžitÄ›jĹĄĂ­, protoĹže

Pracuju pro Dallas. Sledujeme juniorskou ligu, protoĹže nĂĄs zajĂ­majĂ­ hlavnÄ› hrĂĄÄ?i okolo sedmnĂĄcti a osmnĂĄcti let. PrvnĂ­ pĹ™edpoklad je bĂ˝t vĂ˝bornĂ˝ bruslaĹ™. Techniku a fyziÄ?ku mĹŻĹže hrĂĄÄ? vĹždycky zlepĹĄovat. KdyĹž mĂĄ ale od maliÄ?ka ĹĄpatnĂŠ nĂĄvyky v bruslenĂ­ a dÄ›lĂĄ chyby, je hroznÄ› těŞkĂŠ to odstranit. Pak je to urÄ?itÄ› hokejovĂŠ myĹĄlenĂ­,

Jiří

Hrdina (5. 1. 1958) Je drĹžitelem dvou bronzovĂ˝ch, dvou stříbrnĂ˝ch a jednĂŠ zlatĂŠ medaile z mistrovstvĂ­ svÄ›ta. Ale pĹ™edevĹĄĂ­m je majitelem tří prstenĹŻ pro vĂ­tÄ›ze Stanley Cupu, coĹž se kromÄ› nÄ›j podaĹ™ilo uĹž jen Jaroslavu Pouzarovi. HrĂĄl ve SpartÄ›, od roku 1987 v NHL, nejprve za Calgary Flames a od roku 1990 v Pittsburgh Penguins. V souÄ?asnosti pĹŻsobĂ­ jako vyhledĂĄvaÄ? talentĹŻ pro Dallas Star. ZajĂ­mavost: Jeho konĂ­Ä?kem je hudba, resp. bigbĂ­t, jak říkĂĄ. Ale nenĂ­ jen posluchaÄ?em. DennÄ› cviÄ?Ă­ na elektrickou kytaru, jako host vystupoval mimo jinĂŠ se skupinou Wanastovi Vjecy a na albu Nebe zpÄ›vaÄ?ky Anny K. si dokonce zazpĂ­val.

âILICHILI * 38

LQWHUYLHZLQGG
POVÍDÁNÍ *

Dobrý hokejista musí být prostě rebel

Vím, že mezi fotbalisty je pár pěstitelů holubů, ale u hokejistů o někom podobném nevím. tedy aby byl schopný řešit hokejové situace a přehrát protihráče. A srdce, tedy jestli dokáže do toho dát všechno. Když je skvělý technik, ale nedokáže do toho v rohu vlítnout, v Americe se nemůže prosadit. Nezanikne NHL? Zůstal bys pak spolu s Jaroslavem Pouzarem českým rekordmanem v počtu prstenů pro držitele Stanley Cupu? V žádném případě, je to obrovský byznys, kde se obrací okolo 2 a čtvrt miliardy dolarů. Jediné, o co jde, je, jak si tyhle peníze majitelé a hráči rozdělí. Dneska 75 % zůstává hráčům a majitelům to celkem přirozeně přijde nefér. Majitelé samozřejmě nejsou na hokeji závislí, hokej je pro ně hodně drahým hobby. Deset milionů dolarů ale nechtějí ročně ztratit ani oni.

žádní ustrašení zajíci z Východu, co na všechno koukaj s otevřenou pusou. U mě to bylo hustý, já tam přišel ve třiceti. Drtila mě jazyková bariéra, kreditní karty, úplně jiná kultura bydlení... Naštěstí jsem byl komunikativní a neměl problém být občas i za blbce. Když ostatní viděli, že dokážu přijmout legraci na svůj účet, rychle mě mezi sebe přijali. Hned první den v klubu mi po zápase v restauraci podali jídelní lístek, abych objednal jídlo. Dost se bavili.

Jaký je rozdíl mezi soukromým životem, rozhledem, sebevědomím českého a třeba amerického či švédského hokejisty? Dneska víceméně žádný. Před draftem, kdy máme rozhovory, je vidět, že vědí, co chtějí, většina z nich mluví anglicky na úrovni a vše si sami zařídí. Už to nejsou

Patří k oblíbeným klišé tuzemských intelektuálů dávat v době MS najevo pohrdání hokejem. Co naopak? Znáš mezi hokejisty nějakého intelektuála? Vím, že hodně přemýšlivý kluk byl Tonda Stavjaňa. A Jiří Kralík. Ty současné hráče zase tak osobně neznám. Je ale fakt, že jsem žádného z nich s Dostojevským

Jací jsou vlastně špičkoví hokejisté, mají také nějaké koníčky? Nebo jsou jednostranně zaměření, jelikož od šesti let jen trénují a hrají? Obrovský koníček hráčů z NHL je golf. Určitě pěkný rychlý auta. Vím, že mezi fotbalisty je pár pěstitelů holubů, ale u hokejistů o někom podobném nevím.

v ruce neviděl. Nicméně ti, kterým jsou davová šílenství kolem hokeje proti mysli, si musí uvědomit, jak moc je úspěch potřebný pro národní hrdost. Je to jedna z mála chvil, kdy se o nás píše v zahraničí. Rozhodně sportovci předvádějí víc než politici. Snad každý trochu úspěšný český hokejista má partnerku činnou v showbyznysu – modelku, zpěvačku a tak. Proč? Ty holky letí na jejich peníze a houfně je loví? Prodavačka z lahůdek nemá šanci? Pro ty kluky by bylo asi lepší mít normální holku, co jim vytvoří zázemí. Je příjemné, když si s přítelkyní modelkou třikrát za týden užívají na přehlídkách a večírcích. Občas ale na to nemáš náladu a může to zaskřípat. Tyhle paralelní kariéry bývá někdy obtížné ustát. Myslím si ale, že většinou, a funguje to tak i v Americe, si toho kluka vybere holka. Je to ovlivněný i prostředím. Na party, kam dostávají slavní hokejisté pozvánky, prodavačky nepozvou. To ale neznamená, že by neměly šanci. Ve Spartě jste mívali pro štěstí živého černého kocoura. Na jiného zajímavého maskota nebo rituál si nevzpomínáš? Já zase v tolika týmech nehrál, Sparta byla v tomhle výjimečná. Představ si trénink, kdy v šatně stojí trenér, říká nám, co máme dělat, a na rameni má kocoura. Bylo to jak z pohádky.

39 * âILICHILI

LQWHUYLHZLQGG
* ·MRNC

D O P L Ň K Y ona: top 499,- H&M džíny 4700,- Guess boty 3890,- Maximo náušnice 336,kabelka 1680,náhrdelníky velký 576,malý 336,vše Accessorize on: triko oranžové 299,triko hnědé 299,džíny 1190,pásek 490,vše H&M přivěšek 1340,Francesca Biasia boty 4990,Maximo taška 14100,Calvin Klein korálky 336,Accessorize hodinky 2890,- Swatch

I obyčejné oprané džíny s tričkem mohou se zajímavým páskem vypadat naprosto úžasně. Na doplňky bychom neměli zapomínat, stejně jako na to, že musí ladit. âILICIHLI * 40

IDVKLRQLQGG
Pro ni po smÄ›ru hodinovĂ˝ch ruÄ?iÄ?ek klobouk 576,Accessorize nĂĄhrdelnĂ­k 480,Accessorize nĂĄuĹĄnice 384,Accessorize triÄ?ko 199,H&M top 799,H&M nĂĄhrdelnĂ­k hnÄ›dĂ˝ 576,-

Accessorize nĂĄhrdelnĂ­k tyrkysovĂ˝ 576,Accessorize pĂĄsek 499,H&M nĂĄuĹĄnice tyrkysovĂŠ 336,Accessorize brĂ˝le 720,Accessorize taĹĄka 1680,Accessorize klĂ­Ä?enka 1000,Replay

hodinky 2190,Swatch påsek 499,H&M påsek 399,H&M ťål 299,H&M nåuťnice 384,Accessorize nåhrdelník 189,- Pink prstýnek 192,- Pink parfÊm be delicious 50ml 1650,DKNY

foto: Martin MatÄ›jĂ­Ä?ek modelka: Jana (Scouteen Model Management) model: TomĂĄĹĄ (Conect) make up a vlasy: ZdenÄ›k Fencl styling, produkce a text: DĹžamila NovĂĄkovĂĄ a Filip VanÄ›k 41 * âILICIHLI

IDVKLRQLQGG
* ·MRNC

D O P L Ň K Y

Pro něj po směru hodinových ručiček čepice 149,H&M tričko bílé 299,- H&M přívěšek panáček 129,- H&M

řetízek 2290,Calvin Klein náramek 149,- H&M pásek 399,H&M taška 499,H&M čepice 179,-

H&M džíny 5500,Replay náhrdelník 336,Accessorize náhrdelník 129,- H&M hodinky 3590,-

Swatch tričko 299,H&M pásek 960,Accessorize hodinky 2990,Swatch boty 6890,Maximo

parfém be delicious 50ml 1450,DKNY

Adresář Accessorize Koruna Palace Václavské nám. 1 Praha 1 Olympia Centrum Brno

U Dálnice 777 Brno Maximo Koruna Palace Václavské nám 1 Praha 1

Francesca Biasia Pařižská 5 Praha 1 H&M – Jindřišská 1 Praha 1 OC Nový Smíchov

Praha 5 Na Přikopě 19 Praha 1 Guess OC Nový Smíchov Praha 5

Calvin Klein Pařižská 24 Praha 1 Replay Rytířská Praha 1

Pink OC Nový Smíchov Praha 5 DKNY - Estee Lauder Železná 18 Praha 1

âILICIHLI * 42

IDVKLRQLQGG
PROVĚRKA * 4) Ivan Diviš je:

foto Profimedia.cz/Corbis

a) vynálezce hromosvodu b) autor knihy Teorie spolehlivosti c) oblíbený hrdina knih Ivana Wernische

Jste dost dobří pro poezii? Básničky jsou zase in. A v máji zvlášť. Kdo nečetl Halase a Wolkera, ten se pomalu nemůže ukázat na květnovém večírku. Připravili jsme pro vás malý test, abyste si ověřili, jak na tom s poezií jste. Nemusíte ji číst denně, ale dokážete o ní aspoň zasvěceně požvatlat?

1) Začneme zhurta. Karel Hynek Mácha vydal Máj vlastním nákladem v roce 1836. Krátce nato zemřel, protože: a) ho ubil deštníkem kritik Tomíček, snoubenec Máchovy milenky Lori b) byl usvědčen coby otcovrah a vůdce loupežníků a popraven c) se pletl do řemesla hasičům, polil se vodou a umřel na nachlazení

2) Verš „malá, hnědá, tváři divé, pod plachetkou osoba“ napsal: a) Karel Jaromír Erben v básni Polednice

Jak jste na tom:

b) Jaroslav Seifert v básni Maminka c) Fráňa Šrámek v básni Chtěl bych tě potkati v lukách

3) Jaké jsou největší rozdíly mezi Jaroslavem Vrchlickým, Otokarem Březinou a Vítězslavem Nezvalem? a) jeden byl lumírovec, druhý symbolista a třetí všechno možné b) jeden měl divné dlouhé fousy, druhý byl prcek a třetí tlustý jako montgolfiéra c) jeden se pohádal se Zeyerem, druhý se vlastně jmenoval Jebavý a třetí napsal ódu na Stalina

5) Ve čtyřverší J. H. Krchovského „Všichni jsou zákeřná, hladová klíšťata / jsou na svých prdelích vzájemně přisátá / a když se poslední na první zavěsí, / tak z jeho prdele vlastní krev saje si“ najdeme rým: a) sdružený b) střídavý c) sémanticko-recepčně ambipolentní

6) Petrov, Host, Torst či Fra jsou a) nakladatelství mimo jiné i poezie b) výrobci klavírů a pian c) novotvary vytvořené jazykovým experimentátorem Viki Shockem

7) A nakonec jedna chytrá: Který z následujících úryvků má nejspíš na svědomí dekadentní básník, dejme tomu Karel Hlaváček? a) „Jak je to hezké, když se někdo vdává...“ b) „Uprostřed soch a plastik, těším se domů na styk...“ c) „Jsou ohně marny, jsou, vždy zhasnou, uplovou...“

Za správnou odpověď 1c, 2a, 3abc, 4b, 5a, 6a, 7c si připočítejte bod

0

1–4

5–7

Není možné, abyste měli nula bodů. Přinejmenším u jedné otázky byly všechny odpovědi správně. Možná jste chtěli prohrát trošku nekale, ale to nejde. Aspoň jeden bod vám prostě vnutíme :-).

No, máte ještě co dohánět. O poezii se zatím na veřejnosti radši moc nebavte a pilně studujte. Pro začátek stačí Mácha, Erben, Neruda, Vrchlický, Gellner, Halas, Holan, Hrubín, Kainar, Kolář, Orten, Seifert, Skácel, Bezruč, Nezval,Švec, Seifert... Kompletní dílo, samozřejmě.

Vy jste v poezii kovaní. Určitě ji dokonce i čtete! A jelikož tím pádem víte, že za to stojí, tak vás nemusíme o ničem poučovat. Zasloužíte si náš obdiv :o).

43 * âILICHILI

WHVWLQGG
* SPORÁK

Chfiest

alias špargl ãili asparagus Pochoutka, kterou dámy ocení a muži nepohrdnou. Tento recept způsobí, že chřest budou chtít u vás doma všichni – celou sezonu (od května do června)! text Johana Kratochvílová foto Filip Šlapal, Gabriela Kontra âILICHILI * 44

IRRGLQGG
Recept jen pro vás – protože ČILICHILI jídlo miluje!

Zeptejte se šéfkuchaře Olda Sahajdák, šéfkuchař sítí restaurací Ambiente a pastacaffé Tonino Lamborghini a čerstvý absolvent kurzu C.I.A (Culinary Institute of America, nejprestižnější kuchařská škola na světě) je tu pro vás. Dotazy pro mistra šéfkuchaře posílejte na cilichili@oskar.cz.

Jestliže jste asparagus dosud znali jen jako přízdobu do kytice, je načase dozvědět se, že jde vlastně o lahůdkovou zeleninu, donedávna známou pouze z tuzexových plechovek. Pochází z Orientu, od 16. století se pěstuje i v Evropě – největší „chřestomilové“ jsou asi Francouzi a Nizozemci. Obsahuje mnoho vitaminů (zejména B a C), minerály, bílkoviny a také aminokyselinu asparagin, která dává chřestu typickou chuť. Existují 2 druhy – zelený a bílý, rozdíl je ve způsobu pěstování a chuti. Připravili jsme pro vás „prý“ ten chutnější – zelený. Co nakoupit: Kupte čerstvý zelený chřest – pro dvě osoby 1 svazek /cca 5–6 kusů/ šunka od kosti vcelku – nejlépe pražská Určitě máte doma: sůl a cukr máslo nit na svázání vejce na volská oka Příprava chřestu: Za pouhých 15 minut zjistíte, že chuť křupavého chřestu se šunkou na másle a vejcem je prostě jedinečná! Zelený chřest je nenáročný na přípravu – nemusí se loupat (oproti bílému), pouze odkrojíte konce stonku – asi 1 až 2 cm

a pečlivě omyjete. Jednotlivé kusy chřestu svažte dohromady a vložte do vařící osolené vody, přidejte trošku cukru, přiklopte. Vaříme podle tloušťky stonku, obvykle 8–10 minut, ale ne déle – převařený chřest ztrácí zelenou barvu a rozpadají se špičky. Mezitím dejte péct „volská oka“. Pak si připravte asi 0,5 cm široké plátky šunky, dejte je na pánev do rozpuštěného ohřátého másla, stáhněte oheň na minimum a nechte šunku prohřát cca 3–5 minut, pozor – nesmí se péct, jinak hrozí, že se přepálí máslo a že šunka bude suchá. Na stejné pánvičce a se stejným máslem pak ochutíte uvařený chřest než jej budete servírovat. Jako přílohu doporučujeme nové brambory nebo bramborovou kaši.

Tip: 3 tipy šéfkuchaře: 1. Nákup: zkontrolujte v obchodě, zda je chřest čerstvý – poznáte to podle špiček, které by měly být tvrdé, pravidelné a neotlučené, a také podle spodní části – řez by neměl být příliš seschlý ani ne rozměklý. 2. Uskladnění: v lednici nedržte čerstvý chřest déle než 3 dny. Zabalte ho neoloupaný do vlhké utěrky. 3. Po uvaření ihned vyndejte z vroucí vody do pánve s máslem, jinak ztratí chuť i barvu.

Jaké další přílohy doporučujete, když nechci tradiční brambory, rýži či knedlíky? Záleží na ročním období, a tedy na nabídce sortimentu. Důležité je také, v jakou denní dobu jíte. Ti, kteří se nechtějí přejídat na noc, by měli volbu přílohy dvakrát uvážit. V létě přes den určitě využijte možnosti konzumovat čerstvou tuzemskou zeleninu. Jako příloha je úplně ideální – lehká a zdravá. Může být použita i za syrova (např. s dobrým toskánským olivovým olejem). Ideální k letním večerům je pak grilovaná zelenina. V zimě může váš stůl ozvláštnit zajímavá luštěnina nebo zelenina upravená tepelně – např. dušená. Výborná je také bramborová kaše nastavovaná rozmixovanou dušenou karotkou. Nezapomeňte, že i dobré celozrnné pečivo je skvělým doplňkem hlavního jídla.

45 * âILICHILI

IRRGLQGG
KULTURA * * KINO KINO

MUZIKA TIPY

Před dávnými časy, v předaleké galaxii.... Tenhle úvod se objeví 19. 5. 2005 v kinosálech po celém známém vesmíru. Ten den se totiž završí celoživotní dílo George Lucase, který před 28 lety uvedl miliony fanoušků hned několika generací do světa, kde spolu normálně komunikují lidé, chlupatí mimozemšťani i androidi. Do světa rytířů se světelnými meči a Silou, která neznamená jen svaly. Do světa Hvězdných válek.

V Epizodě III uvidíme asi největší bitvu vesmírných lodí v historii kinematografie. Ta dokonce celý biják načne a podle dostupných informací trvá téměř patnáct minut. Dalším lákadlem jsou souboje s pověstnými světelnými meči a nové i dlouho neviděné postavy. George Lucas slibuje nejtemnější díl celé série – ať nás tedy provází Síla!

foto Archiv

Ve třetí epizodě se objasní mnoho otazníků a záhad, naznačených v předešlých dílech. Někdo by mohl říci, k čemu to je? Vždyť je to jasné. Anakin zničí řád rytířů

Jedi a přijme masku Darth Vadera. Ještě předtím přivede Amidalu do jiného stavu, jejich děti Leia a Luke skončí u pěstounů, mistr Yoda se zahrabe v bažinách, Republika zanikne a vznikne Impérium. Víme to už téměř třicet let. Ale nevíme, proč a jak! Už proto je záhodno skočit v květnu do kina.

âILICHILI * 46

NXOWXUDLQGG
TEXT Kino: Michal Pařízek, Muzika: Michal Pařízek, Felippe Serranito, Marek Slezák Knihy: Michal Schindler

Chyby ve Filmoví fanoušci rádi hledají chyby a ještě je sbírají. Tady jsou ty z Hvězdných válek. Vodníci nevymřeli? Jistě si všichni pamatují na film Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách. Vodníci se zdá se vyskytují i mezi rytíři Jedi, protože když opouštějí Qui-Gon a Obi-Wan podvodní města Gunganů, nejsou vůbec mokří. Stejně jako to bylo u rodiny Vodičkových a Wassermanových. Náhodička? Nemyslel do budoucna?

aneb čtyři v jednom Nebývá obvyklé, aby hlavního hrdinu série na sebe navazujících filmů hrál téměř vždy někdo jiný. Hvězdné války jsou neobvyklé, a tak mají představitele hlavního hrdiny hned čtyři. V původní sérii hrál Dartha Vadera britský herec David Prowse. Ovšem jeho obličej jsme viděli pouze v závěru poslední epizody na pár vteřin a navíc to byl jen jeho duch. A neznáme jeho hlas! Luxusní Vaderův sípot totiž daboval James Earl Jones. V Epizodě I je Anakin pětiletý chlapec, takže produkce našla Jakea Lloyda. Anakina v maturitním věku (Klony útočí) hrál mladý Kanaďan Hayden Christensen, který ho ztvárnil i v tomto pokračování. Ale tady nastává zajímavý střet. David Prowse si hrozně přál se do role vrátit (koneckonců byla jeho největší). Jenže Christensen byl proti, takže do bakelitového kostýmu s řádně vyleštěným hledím se oblékl on. Je ale menší, takže z masky neviděl. Ale nebojte, sípat bude opět James Earl Jones.

Ve snové scéně na začátku Epizody V: Impérium vrací úder se od Obi-Wana dozvíme, že Yoda je jeho bývalým učitelem a Luke ho má najít. Což se ale o pár let později ve Skryté hrozbě komplikuje, když mladého Obi-Wana sledujeme, jak plní rozkazy svého učitele Qui-Gon Jina. Že by Lucas nemyslel dostatečně dopředu respektive dozadu? Kam zmizela pouta? Ve smutném závěru Epizody V: Impérium vrací úder je Han Solo zalit do karbonitové desky a prodán svému nepříteli Jabba Huttovi. Ten si jej takto vystaví na stěnu sídla na planetě Tatouine, jak vidíme na začátku Epizody VI.: Návrat Jediho. Tam jej také princezna Leia spolu s Lukem vyprostí z karbonitové desky. Zajímavé je, že když ho karbonitem zalívali, měl na sobě pouta. Když ho osvobodí, už je nemá. Zbavit se jich asi nemohl. Karbonit je podle všeho úchvatná látka, která nemá ráda okovy.

47 * âILICHILI

NXOWXUDLQGG
KULTURA KINO FILM

ProÄ? je svÄ›telnĂ˝ meÄ? jen snem

Role ve z vås hvězdu neudělå

v jinĂ˝ch ďŹ lmech aneb jak se cituje legenda

Je zajĂ­mavĂŠ, Ĺže Star Wars nepomohly v kariĂŠĹ™e takĹ™ka nikomu z neznĂĄmĂ˝ch hercĹŻ, kteří se v sĂŠrii objevili. Na Marka Hamilla i Carrie Fishera se zapomnÄ›lo a Harrisona Forda proslavil spĂ­ĹĄ Indiana Jones. A hvÄ›zdy, kterĂŠ tu hrĂĄly, byly hvÄ›zdami uĹž pĹ™edtĂ­m, neĹž je Lucas oslovil. MARK HAMILL PĹŻvodnÄ› pouze TV herec, mezi epizodami NovĂĄ nadÄ›je a Imperium vracĂ­ Ăşder natoÄ?il vĂĄleÄ?nĂŠ drama The Big Red One. Po NĂĄvratu Jediho hraje vÄ›tĹĄinou ve ďŹ lmech B a C kategorie. V poslednĂ­ dobÄ› se vÄ›nuje hlavnÄ› dabingu.

databåze neuvådějí vůbec nic. Není divu, Şe se chtěl do role vråtit. ALEC GUINNESS Jediný z představitelů původní sÊrie, který patřil mezi opravdovÊ hvězdy. Hrål mimo jinÊ v Mostu přes řeku Kwai, Dr. Živagovi nebo

CARRIE FISHER PĹ™ed SW zazĂĄĹ™ila ve ďŹ lmu Ĺ ampĂłn, pak pĹ™iĹĄlo pĂĄr sluĹĄnĂ˝ch ďŹ lmĹŻ (Blues Brothers, Hana a jejĂ­ sestry, KdyĹž Harry potkal Sally). Od tĂŠ doby opÄ›t spĂ­ĹĄe bĂŠÄ?ka. ZajĂ­mavostĂ­ je, Ĺže pĂ­ĹĄe takĂŠ scĂŠnĂĄĹ™e, spolupracovala například na SestĹ™e v akci nebo na tĹ™etĂ­m dĂ­le SmrtonosnĂŠ zbranÄ›. DAVID PROWSE PĹ™ed HvÄ›zdnĂ˝mi vĂĄlkami malĂŠ role v MechanickĂŠm pomeranÄ?i a GilliamovÄ› Ĺ˝vahlavovi. Po NĂĄvratu Jediho internetovĂŠ

O popularitÄ› Star Wars svÄ›dÄ?Ă­ i to, Ĺže jsou Ä?as od Ä?asu zmiĹˆovĂĄny v jinĂ˝ch ďŹ lmech. Tady je velmi malĂĄ ukĂĄzka:

Lawrenci z ArĂĄbie. Po SW nĂĄsleduje dalĹĄĂ­ ĂşspěťnĂ˝ ďŹ lm Cesta do Indie a pak spĂ­ĹĄe jen menĹĄĂ­ role. Ĺ˝e jsou rytĂ­Ĺ™i Jedi pĹ™ece jen smrtelnĂ­, se svÄ›t pĹ™esvÄ›dÄ?il v roce 2000. NATALIA PORTMAN Ta malĂĄ holka z Leona nĂĄm pÄ›knÄ› vyrostla, co? KromÄ› SW je pÄ›knÄ› schizofrennĂ­, buÄ? toÄ?Ă­ komedie typu Zoolander nebo nezĂĄvislĂŠ projekty jako Garden State. V poslednĂ­ dobÄ› dva hity: NĂĄvrat do Cold Mountain a Na dotek. Tak moĹžnĂĄ.

SvÄ›t ďŹ lmu nikdy nepoznal slavnÄ›jĹĄĂ­ a obdivovanÄ›jĹĄĂ­ zbraĹˆ neĹž svÄ›telnĂ˝ meÄ?, kterĂ˝m se ohĂĄnÄ›jĂ­ borci z HvÄ›zdnĂ˝ch vĂĄlek. Je to tak geniĂĄlnĂ­ spojenĂ­ feudalismu a hypermoderny, Ĺže to velkĂŠ i malĂŠ kluky dovĂĄdĂ­ k ĹĄĂ­lenstvĂ­. JistĂ˝ kalifornskĂ˝ vÄ›dec dokonce vÄ›noval lĂŠta bĂĄdĂĄnĂ­ a celou svou laserovou laboratoĹ™ tomu, aby zjistil... co? No pĹ™ece Ĺže LucasĹŻv svÄ›telnĂ˝ meÄ? nemĹŻĹže fungovat! Energie. Ĺ˜ezacĂ­ lasery mĂĄme uĹž dnes, ale na jejich napĂĄjenĂ­ je potĹ™eba malĂĄ elektrĂĄrna. TěŞko si pĹ™edstavit, Ĺže by v budoucnosti dokĂĄzali nacpat do rukojeti dost silnĂŠ baterky, aby hrdinovĂŠ nemuseli pĹ™eruĹĄovat boj a bÄ›hat k dobĂ­jeÄ?kĂĄm. ProblĂŠm zkříŞenĂ˝ch Ä?epelĂ­. Jak kalifornskĂ˝ vÄ›dec osobnÄ› ověřil, dva laserovĂŠ meÄ?e sebou pĹ™i zkříŞenĂ­ normĂĄlnÄ› projdou. ŽådnĂŠ jiskĹ™ivĂŠ odrĂĄĹženĂ­ nebo efektnĂ­ zastavovĂĄnĂ­ protivnĂ­kovĂ˝ch ĂşderĹŻ se nekonĂĄ a polovina tradiÄ?nĂ­ho ĹĄermĂ­Ĺ™skĂŠho umÄ›nĂ­ je v troskĂĄch. ProblĂŠm nebezpeÄ?nĂ˝ch odrazĹŻ. BojovnĂ­ci se svÄ›telnĂ˝mi meÄ?i by si neustĂĄle museli dĂĄvat pozor, aby se sami nezranili. StaÄ?Ă­ totiĹž dotknout se zbranĂ­ nÄ›jakĂŠho reexnĂ­ho povrchu a svÄ›tlo se hned odråŞí. PĹ™edstavte si tĹ™eba, Ĺže se nĂĄhodou trefĂ­te do lĹžiÄ?ky – paprsky budou na konkĂĄvnĂ­m povrchu dÄ›lat takovou divoÄ?inu, Ĺže z vĂĄs skoro urÄ?itÄ› bude mrzĂĄk... ProblĂŠm dĂŠlky meÄ?e. ProÄ? se vĹŻbec v budoucnosti pouŞívĂĄ tak archaickĂĄ zbraĹˆ jako meÄ?? FanouĹĄci HvÄ›zdnĂ˝ch vĂĄlek vĹždycky tvrdili, Ĺže krĂĄtkĂ˝ meÄ? je do kosmickĂ˝ch lodĂ­ ideĂĄlnĂ­ – delĹĄĂ­ paprsek by dÄ›lal dĂ­ry do trupu lodi. JenĹže: jak vyrobit laser, kterĂ˝ se po metru sĂĄm utne? SamozĹ™ejmÄ› by bylo moĹžnĂŠ umĂ­stit asi metr od rukojeti odraznĂŠ zrcĂĄtko Ä?i rozptylnou Ä?oÄ?ku, ale to by celou lehkost a kouzlo svÄ›telnĂŠho meÄ?e zruĹĄilo...

Trilogie o Indiana Jonesovi jich obsahuje hned nÄ›kolik. NenĂ­ se Ä?emu divit: Spielberg s Lucasem jsou lĂŠta přåtelĂŠ. Lucas je navĂ­c autorem nĂĄmÄ›tu a producentem ďŹ lmĹŻ. V DobyvatelĂ­ch ztracenĂŠ archy se v mĂ­stnosti s archou nachĂĄzejĂ­ i hieroglyfy plechĂĄÄ?ĹŻ ze Star WarsC3PO a R2-D2. V Indiana Jones a chrĂĄm zkĂĄzy zase hlavnĂ­ hrdina prchĂĄ z podniku Club Obi-Wan. Ve dvojce Policajta z Beverly Hills se objevila tato hlĂĄĹĄka: â€žĹ˜Ă­dĂ­te s otevĹ™enĂ˝ma oÄ?ima, nebo pouŞívĂĄte SĂ­lu?“ A dalĹĄĂ­ sĂŠrie, tentokrĂĄt NĂĄvraty do budoucnosti. HlavnĂ­ hrdina po jednom z vĂ˝letĹŻ Ä?asem postraĹĄil otce ve futuristickĂŠm obleku se slovy: „Jsem Darth Vader z planety Vulcan“. Samostatnou kapitolou jsou seriĂĄly. V Aktech X, Simpsonech a South Parku nepĹ™ekvapĂ­. Ale i v sitcomu PřåtelĂŠ se Rachel objevila v kostĂ˝mu princezny Leii, kdyĹž se jĂ­ Ross svěřil, Ĺže se mu lĂ­bĂ­. A nakonec Pohotovost. PĹ™i rozhovoru Carol s jinou sestrou: „TeÄ? studujeĹĄ medicĂ­nu? Co ti mĂĄm povĂ­dat, pĹ™eĹĄla jsem na temnou stranu...“

âILICHILI * 48

NXOWXUDLQGG
KULTURA KINO

KULTURA TIPY

Tipy na film

Tip na koncert

Old Boy Tenhle film působí jako zjevení. Jeden by řekl, že si Quentin Tarantino splnil sen a natočil přesně to, co chtěl. Kdepak. Snímek režiséra Park Chan-Wooka je veliká jízda, která může Tarantina připomenout příběhem, ale je mnohem hlubší. Filmy o pomstě bývají rozličné, ale tenhle si budete pamatovat hodně dlouho.

Království hmyzu 3D (Bugs!3D) Po různých animovaných ztvárněních hmyzích hrdinů konečně můžete pořádně vidět, jak vypadají ve skutečnosti. Tento film vás zavede do zeleně deštných pralesů až v jihovýchodní Asii a v hlavních rolích se představí motýl Papilio a sameček kudlanky nábožné Hierodula. Mimo nich uvidíte samozřejmě spoustu dalších neobyčejných představitelů hmyzí říše (některé z nich až 250 000 krát větší než ve skutečnosti). To by Ferda Mravenec zíral!

Proti zdi Příběh z prostředí tureckých gastarbeitrů. Cahil, který se živí sbíráním lahví v rockovém klubu, je narkoman a alkoholik. Nevyrovnaná, ale krásná Sibel se zase cítí pod dozorem rodičů jako v kleci. Oba dva zkoušeli řešit své problémy sebedestruktivně, ale teď se rozhodnou pro změnu se vzít. Tím ale bláznivý kolotoč teprve začíná. Tahle divoká jízda končí katarzí a hlavně tam, kam ani jeden z nich nechtěli... Ale nechte se překvapit. Je to evropský film roku 2003 a vůbec to není nuda.

Blues Explosion hrají po svém V Roxy bude 9. května pořádně horko. Blues Explosion (dříve Jon Spencer Blues Explosion) totiž zdaleka nehrají nic takového, co si průměrný člověk představuje pod pojmem blues. Není divu, Jon Spencer byl jedním z party výrostků jménem Pussy Galore, která posouvala meze hard coru v osmdesátých letech. Po rozpadu PG založil se dvěma spoluhráči současnou kapelu a s tou rozbíjí kytary již téměř patnáct let. Na devíti albech tohohle divokého tria najdeme směs HC, noise, punku, rock'n'rollu a samozřejmě blues. Na aktuální desce Damage hostuje třeba Chuck D (Public Enemy) nebo DJ Shadow. Jejich koncerty jsou pověstné, tak si kupte lístek včas. Ostatně Palác Akropolis vyprodali již před osmi lety.

49 * âILICHILI

NXOWXUDLQGG
KULTURA KNIHY

Příliš bujná fantazie aneb Šnorchl nad zlato Anglická spisovatelka Helen Fieldingová vymyslela Bridget Jonesovou. Patří proto mezi nejúspěšnější autorky románů pro ženy a jejím nápadům se potají (nebo v kině) rádi zasmějí i chlapi. Hrdinka její nejnovější knihy si říká Olivie Joulesová. Je mnohem průbojnější a vzdělanější, než kdy byla Bridget. Bohužel je ale taky o dost protivnější. „Stane se ze mě špičková novinářka nebo objevitelka nebo prostě něco důležitého,“ věří si hned na úvod. A Fieldingová udělá opravdu možné i nemožné, aby se to Olivii splnilo. Kniha se hemží nevděčnými šéfredaktory, prsatými podvodnicemi, svalnatými agenty MI6, FBI, CIA i Al-Kajdy a vůbec fůrou lidí, kteří se nemůžou dočkat, až jim to Olivie natře. Nejdřív tomu chybí sebeironie, ke konci už i soudnost. Bridget, vrať se! Bujná fantazie Olivie Joulesové, Helen Fieldingová, Aurora 2004, přeložila Alexandra Fraisová, 285 stran.

ěta Nejlepší v „Ženy se vyvinuly a naučily se dělat všechnu mužskou práci, a muži odpověděli tím, že zakrněli. Už nic neumějí.“ (strana 113) To abyste to nemuseli celé číst

Lhářova upřímná zpověď Italo Svevo je jedním ze zakladatelů italského moderního románu a světová literární historie ho řadí mezi hvězdy jako James Joyce a Marcel Proust. Moc toho bohužel nenapsal. Čtenáři ani kritika z přelomu 19. a 20. století ho totiž nijak zvlášť nebrali, protože na jejich zastydlý vkus byl příliš kontroverzní. Brilantní ironik se nezastavil před ničím a škrobená italská idylka dostávala pěknou sodu. Ostatně ani vypravěč jeho zásadního románu Vědomí a svědomí Zena Cosiniho není žádný rekovný kavalír. Spíš byste ho vzali něčím po hlavě. Už jenom proto, že je zosobněním hromady špatných vlastností, které si člověk radši moc nepřipomíná, aby s nimi nemusel nic dělat. Zeno to ale myslí dobře. Většinou. A vůbec, co vykládat doktorovi, který chce analyzovat jeho paměti, aby mu pomohl se polepšit, když se vlastně polepšit nechce. Jak Zeno zhruba říká: Život sice bolí, ale to přece neznamená, že je to nemoc! Vědomí a svědomí Zena Cosiniho, Italo Svevo, Tichá Byzanc 2005, přeložil Jan Vladislav, doslov (parádní!) Alice Flemrová, 406 stran.

ěta Nejlepší v Moje žena se domnívá, že když jsme dítě zplodili, tak je musíme taky snášet. (strana 268) To abyste to nemuseli celé číst

Sloupek literární

K. H. Mácha A je to tady zase. Hrdličky táhnou extra noční směny, pupeny seděj na baru a celý dny se nalejvaj a Mácha se obrací v hrobě, když vidí, co všechno se dneska po Petříně vodí za ruce. Nedá se svítit, máj je lásky čas. Ale ne, Karel Hynek má jistě pochopení. Když si člověk v jeho intimních denících z roku 1835 (!) přečte, co všechno s tou Lori dělali u kamen, červená se i tam, kam sluníčko nemůže. Ale o tom jsem psát nechtěl, že byl Mácha hanbář. Zrovna letošní květen byste totiž celý promuckat nemuseli. Máme tady taky 60 let od konce 2. světové války. Zdá se vám to dávno a nechcete si kazit náladu? Jak myslíte. Ale vezměte si třeba zrovna ten Máj. To taky není žádné vrkání. Spíš tryzna: „... pradávných bojů hluk [...] zbortěné harfy tón / ztrhané strůny zvuk / zašlého věku děj / umřelé hvězdy svit [...] mrtvé milenky cit / zapomenutý hrob...“ Tak už to prostě je. Hrdličky řvaly o lásce, i když k nám Hitler lifroval wehrmacht. Mimochodem, ještě za první republiky jste mohli z rozhlasu vcelku normálně slyšet o K. H. Máchovi nebo K. H. Borovském. A pěkně s těmi iniciálami. Ale zkuste si to dneska. Jak člověk řekne K. H., automaticky mu na jazyk naskočí německý státní ministr pro Čechy a Moravu Frank. No vždyť víte, kat českého národa, co nechal zlikvidovat Lidice a Ležáky. Po něm už můžou být Mácha a Borovský vždycky jenom Karel Hynek a Karel Havlíček. A pak že je 2. světová pasé! Houby. S octem. Minule jsem psal, že spisovatelé měli svého času mezi lidmi slušné jméno. Básníci to měli trochu těžší. Sílu poezie totiž člověk ocení hlavně tenkrát, když si na něj samotného zasedne bezmoc. A je vcelku jedno, jestli ho zachvátí láska nebo válka. To pak nad Seifertem nebo Holanem mačká slzu do oka i bankovní úředník. A jestli se teď zrovna poezie moc nenosí, je to jenom důkaz toho, že nám nic neschází. Mimochodem, nenechte si ujít poetický test na straně 43. Dobrou! Michal Schindler

âILICHILI * 50

NXOWXUDLQGG
Volá Oskar 123 – Snadná cesta k Oskarovi 52 Pár informací navíc 54 Oskarta 56 Vyberte si mobil na tělo 58 Žargon 59 Telefony v plné parádě 60 Telefony ve zkratce 76 Oskarovo připojení 80 Hrajte si 82 Mobil na splátky 83 Oskarovy prodejny 86

Tato část obsahuje informace o vybraných službách a produktech, které nabízí Oskar svým zákazníkům.

&KLOOLB&RUSBQHZGHVLJQLQGG
Tři jednoduché kroky ke správnému Snadná cesta k Oskarovi

Vyberte si tarif

Vyberte si dárek

Zbrusu n ový 500 Napln tarif! o

Krok

Vyberte si tarif

Krok

Máme pro vás báječné tarify. A že jste to vy, můžete si k nim navíc pořídit i službu Po svém!

Volné minuty

Měsíční paušál

Další minuty

ROZJEZD NAPLNO* 0 minut 50 Kč/59,50 Kč

5,00 Kč/5,95 Kč/min

50 NAPLNO 50 minut

4,50 Kč/5,36 Kč/min

250 Kč/297,50 Kč

Vyberte si dárek

Rozhodněte se, jestli chcete ZVÝHODNĚNÝ TELEFON nebo raději zdarma balíček z Dárkového koše! BUĎ SI MŮŽETE KOUPIT JEDEN ZVÝHODNĚNÝ TELEFON Každý náš telefon má jednu standardní a čtyři postupně stále výhodnější ceny. Čím vyšší tarif, tím levnější telefon! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Aktuální nabídka našich parádních telefonů je na stranách 60 až 79 NEBO SI MŮŽETE KOUPIT JEDEN Z TĚCHTO BALÍČKŮ

150 NAPLNO 150 minut

600 Kč/714,00 Kč

4,00 Kč/4,76 Kč/min

300 NAPLNO 300 minut

1000 Kč/1190,00 Kč

3,50 Kč/4,17 Kč/min

500 NAPLNO 500 minut

1600 Kč/1904,00 Kč

3,33 Kč/3,96 Kč/min

Balíček

Volných jednotek za měsíc

5 hovorů 20 minut

Moje dlouhé hovory

SMS za 1 Kč/1,19 Kč

Moje volné minuty Moje víkendové hovory

neomezeně

Moje víkendové SMS

neomezeně

Moje SMS

100 SMS 15 MMS

Moje MMS * K tomuto tarifu se nevztahuje nabídka zvýhodněných telefonů, Dárkového koše ani 20% sleva na volání v rámci služby Po svém. Ceny bez/včetně 19% DPH.

Ovládejte svůj účet sami a získejte 20% slevu na volání se službou Po svém

Balíček vydrží zdarma 3 měsíce 6 měsíců

Cena volání se službou Po svém

50 NAPLNO

Balíček

Volných jednotek za měsíc

Moje SMS Info

3,60 Kč/4,28 Kč/min

Moje SMS Zábava

150 NAPLNO

3,20 Kč/3,81 Kč/min

Moje Loga, Melodie

300 NAPLNO

2,80 Kč/3,33 Kč/min

500 NAPLNO

2,66 Kč/3,17 Kč/min

Ceny jsou uvedeny bez/včetně 19% DPH.

12 měsíců

NEBO SI VYBERTE DVA MENŠÍ BALÍČKY

Moje Oskar MMS** Po svém

12 měsíců

15 MMS do Oskara 30 informací 25 SMS 5 ks

a Obrázky Můj WAP Balíček vydrží zdarma 3 měsíce 6 měsíců

40 minut 12 měsíců

12 měsíců

Ceny služeb uvedených jako zdarma jsou zahrnuty v cenách ostatních poskytovaných služeb.

âILICHILI * 52

&KLOOLB&RUSBQHZGHVLJQLQGG

** Možnost kombinace se zvýhodněným MMS telefonem.
tarifu, telefonu a službám Zvažte, komu voláte...

Krok

Zvažte, komu voláte...

A teď něco navíc, co se může hodit. Jestli máte přátele nebo členy rodiny s Oskarem, můžete jim volat výhodněji! Můžete si vybrat JEDNU z těchto tří služeb: Moje Jednička

200 Kč 238,00 Kč aktivační poplatek za službu

1,50 Kč/min 1,79 Kč/min

Malé shrnutí: Krok 1

Služba Po svém

Tarif

Krok 2

při volání vaší jedničce

Krok 3

NEBO Moje Rodina

100 Kč 119,00 Kč aktivační poplatek za každou SIM

1,50 Kč/min 1,79 Kč/min

Počáteční částka:

při volání až mezi 4 čísly v rámci rodiny

NEBO CELKOVÁ měsíční částka: Moji Nej...

20 Kč 23,80 Kč měsíčně

SLEVA 1,00 Kč/min 1,19 Kč/min při volání na 5 vybraných čísel

Všechny tři služby platí jen pro čísla v síti Oskar. Ceny bez/včetně 19% DPH.

Volací jistina... (nejméně 1000 Kč)

FlexiLimit...

Mějte účet pod kontrolou Volací jistina – Při nákupu tarifu je potřeba složit takzvanou Volací jistinu v minimální výši tisíc korun. Nastavte si vlastní FlexiLimit! – Chcete, aby vám někdo hlídal náklady? Stanovte si svůj FlexiLimit a my vám dáme vědět SMSkou, až své hranice dosáhnete. Užitečné a přitom náramně pohodlné!

(ohlídá vaše náklady)

Další informace o tarifech, produktech, službách a podmínkách pro zvýhodněné nabídky telefonu najdete na www.oskar.cz nebo volejte OskarKontakt 800 777 777.

Řiďte svůj účet pomocí Oskarovy Samoobsluhy Internetová Samoobsluha – zajděte na www.oskar.cz SMS Samoobsluha – posílejte SMS na 7700 Hlasová Samoobsluha – volejte na *077

Tyto nabídky služeb platí pro tarify Naplno.

53 * âILICHILI

&KLOOLB&RUSBQHZGHVLJQLQGG
Pár informací navíc Tarify Naplno vás dostanou Rozjezd Naplno: Jestli jste měli předplacenou kartu a chcete si konečně užít výhod tarifu, Rozjezd Naplno je pro vás jasná volba. Měsíčního paušálu si ani nevšimnete, jak je mrňavý, ale ceny za volání a textovky vás nadchnou! 50 Naplno: Ideální tarif pro ty, kdo to mají dobře spočítané. Padesát volných minut, paušál tak akorát (250 korun) a textovky za korunku — neberte to za tu cenu! 150 Naplno: Pro ty, co chtějí volat opravdu naplno. Sto padesát volných minut za takovou cenu jen tak nedostanete. No vážně, měsíční paušál dělá jen 600 Kč. 300 Naplno: Tři sta volných minut: ani si to nemusíte dělit, je to poctivých pět hodin volání. Za rovnou tisícovku. A navíc k tomuto tarifu můžete dostat i skvělou cenu na telefon. 500 Naplno: Patříte mezi lidi, kteří telefon nedají z ruky? Tak tohle je tarif pro vás! za 1600 korun měsíčně dostanete přes 8 hodin volání do všech sítí. A kdyby to nebylo dost, každá další minuta stojí jen 3,33 koruny. Krásná cena nejen podle vzhledu, co říkáte? Uvedené ceny bez 19 % DPH.

Další služby k tarifům Naplno

Poslání MMS/za zprávu* Poslání FotoPošta MMS do MMS Studia/za zprávu WAP/min. Poslání SMS E-mail/za zprávu Poslání SMS Chat/za zprávu Poslání M-Banka a M-Platby SMS/za zprávu

bez DPH

s DPH

9,50 Kč 2,00 Kč 1,50 Kč 2,00 Kč 2,50 Kč 1,00 Kč

11,31 Kč 2,38 Kč 1,79 Kč 2,38 Kč 2,98 Kč 1,19 Kč

Ceny bez/včetně 19% DPH. Poslání faxu a dat za minutu se účtuje stejně jako volání do všech sítí v ČR. * Poslání FotoPošta MMS nebo poslání MMS z MMS Studia do všech mobilních sítí v ČR, na Slovensko a na e-mail.

Tarify Připojení Ceny datového připojení pomocí technologie GPRS nebo EDGE Připojení Nadlouho Měsíční paušál (0 – 10 MB) Pásmo 10 – 40 MB Pásmo 40 – 70 MB Pásmo více než 70 MB

200,00 Kč +200,00 Kč +400,00 Kč +600,00 Kč

238,00 Kč + 238,00 Kč + 476,00 Kč + 714,00 Kč

Ceny bez/včetně 19% DPH.

S tarifem Připojení Nadlouho se dostanete na WAP i na internet a zaplatíte vždy paušál 200 Kč bez 19% DPH, za což můžete stahovat data až do 10 MB včetně. Pak si k této částce připlatíte podle objemu vámi přenesených dat viz jednotlivá pásma. Maximálně zaplatíte 200 Kč + 600 Kč bez 19% DPH, a to při překročení 70 MB. Pak už můžete v daném zúčtovacím období stahovat data neomezeně. Ještě upozorňujeme, že nevyužité MB v daném pásmu se nepřevádějí do dalšího zúčtovacího období. Připojení Naskok WAP/kB Internet/kB

0,40 Kč 0,05 Kč

0,48 Kč 0,06 Kč

Ceny bez/včetně 19% DPH.

Využité kB se pro účely Vyúčtování zaokrouhlují na celé jednotky směrem nahoru. âILICHILI * 54

&KLOOLB&RUSBQHZGHVLJQLQGG
Moje Balíčky – balíčky těch nejoblíbenějších služeb za ještě výhodnější ceny Název balíčku

Počet volných jednotek měsíčně

Hlasové balíčky* Moje volné minuty Moje dlouhé hovory

20 minut 5 hovorů v síti Oskar

Moje víkendové hovory SMS balíčky* Moje SMS Moje víkendové SMS MMS balíčky** Moje MMS Moje Oskar MMS Ostatní balíčky** Můj WAP Moje SMS Info Moje SMS Zábava Moje Loga, Melodie, Obrázky

Neomezený počet hovorů v síti Oskar během víkendu

Měsíční paušál

Cena volné jednotky

80,00 Kč 90,00 Kč

95,20 Kč 107,10 Kč

4,00 Kč 18,00 Kč

4,76 Kč 21,42 Kč

150,00 Kč

178,50 Kč

100 SMS do všech sítí

80,00 Kč

95,20 Kč

0,80 Kč

0,95 Kč

Neomezený počet SMS v síti Oskar během víkendu

90,00 Kč

107,10 Kč

15 MMS 15 MMS v síti Oskar

90,00 Kč 45,00 Kč

107,10 Kč 53,55 Kč

6,00 Kč 3,00 Kč

7,14 Kč 3,57 Kč

40 minut připojení na WAP 30 SMS Info 25 SMS 5 log, melodií nebo obrázků

45,00 Kč 45,00 Kč 45,00 Kč 45,00 Kč

53,55 Kč 53,55 Kč 53,55 Kč 53,55 Kč

1,13 Kč 1,50 Kč 1,80 Kč 9,00 Kč

1,34 Kč 1,79 Kč 2,14 Kč 10,71 Kč

Ceny bez/včetně 19% DPH. * Balíčky si mohou aktivovat zákazníci s Tarifem nové generace nebo s tarify Naplno. Nabídka se nevztahuje na zákazníky, kteří využívají službu Volej kolej. Zákazníci, kteří mají aktivovanou službu Štědré Hodiny, si nemohou aktivovat Hlasové balíčky. ** Balíčky si mohou aktivovat zákazníci s jakýmkoli Oskarovým tarifem. Hlasové, SMS a MMS balíčky – lze si aktivovat pouze jeden balíček ze skupiny. Balíček vám pofrčí už od půlnoci toho dne, kdy jste si jej aktivovali. Měsíční paušál se platí celý a zákazník dostane celý balíček, i když si ho aktivuje v již probíhajícím zúčtovacím období. Deaktivace je vždy ke konci zúčtovacího období. Nevyčerpané jednotky se nepřevádějí do dalšího zúčtovacího období. Víkendový balíček můžete využívat od soboty 0:00 do neděle 24:00 a ve svátcích od 0:00 do 24:00. Bližší informace o jednotlivých balíčcích najdete na www.oskar.cz.

Užije si i vaše rodina a přátelé Moje Jednička

Co byste ještě měli vědět FlexiLimit

Tuto službu oceníte při hovorech s tím, kdo je vám v síti Oskar nejbližší. Může to být vaše milenka, kamarád ze školy nebo třeba bankéř — proti gustu žádný dišputát. Hovory s vaší jedničkou vás vyjdou jen na 1,50 Kč. Na výhodnou sazbu volání nespotřebováváte volné minuty.

Moje Rodina Jestli jste dva až čtyři a všichni jste u Oskara, tak byste měli zvážit službu Moje Rodina. Získáte skvělou cenu za volání v rámci skupiny a navíc i kontrolu nad výdaji. Všechna čísla v rodině jsou totiž na jednom zákaznickém účtu a jeho majitel tak má o útratách rodiny perfektní přehled. Na výhodnou sazbu volání nespotřebováváte volné minuty.

Moji Nej... Tato služba se hodí těm, kdo často volají přátelům v rámci Oskara. Můžete si jich vybrat až pět a pak jim volat o korunu levněji. Zvýhodněné volání se účtuje až po provolání volných minut. Uvedené ceny bez 19% DPH.

rmací na o f n i e c í V ar.cz www.osk

Služba FlexiLimit vám umožní lépe kontrolovat náklady na volání. Sami si nastavíte hodnotu, kterou hodláte provolat nad rámec volných minut. Na vyčerpání limitu vás upozorníme SMS zprávou. Nastavíte si například limit 300 korun. Systém pak sleduje užívání služeb a po dosažení limitu vás upozorní textovkou. Měsíční paušál a volné minuty se do FlexiLimitu nepočítají.

Volací jistina Volací jistina je korunový limit, prostřednictvím kterého můžeme kontrolovat vaši útratu nad rámec volných minut. Pokud v daném zúčtovacím období Volací jistinu překročíte, Oskar může vaši SIM kartu zablokovat. O čerpání Volací jistiny vás průběžně a zdarma informujeme textovkami. První dostanete po vyčerpání 50 %, další po 75 % a poslední až jistinu spotřebujete celou. Minimální hodnota Volací jistiny je 1000 Kč.

Dárkový koš Balíčky Moje volné minuty, Moje SMS a Moje MMS platí do všech sítí. Ostatní velké balíčky můžete využít jedině v rámci Oskarovy sítě. Balíček Moje Oskar MMS si můžete pořídit i k cenově zvýhodněnému telefonu.

55 * âILICHILI

&KLOOLB&RUSBQHZGHVLJQLQGG
Oskarta

Předplacená služba Oskarta je skvělá, když chcete hned volat a nechcete nic řešit. Aktivace je okamžitá, neplatíte žádný měsíční paušál a máte stálou kontrolu nad výdaji. Oskarta s FlexiSazbou Se službou FlexiSazba můžete volat a posílat textovky do Oskara ještě o korunu levněji. Pokud totiž během 30 dnů vyčerpáte nejméně 700 Kč kreditu, na další třicetidenní období vás FlexiSazba automaticky a zdarma převede na výhodnější účtování. Předplacená služba Oskarta FlexiSazba Volání do sítě Oskar/min. SMS do sítě Oskar/za zprávu Volání do ostatních sítí v ČR/min. SMS do ostatních sítí/za zprávu

vyčerpáte méně než 700 Kč 3,00 Kč 2,00 Kč

3,57 Kč 2,38 Kč

vyčerpáte více než 700 Kč** 2,00 Kč 1,00 Kč

6,00 Kč 2,00 Kč

2,38 Kč 1,19 Kč 7,14 Kč 2,38 Kč

Další služby k předplacené službě Oskarta Volání do Hlasové schránky Poslání FotoPošta MMS/za zprávu* Poslání FotoPošta MMS do MMS Studia/za zprávu WAP/min. Poslání faxu a dat/min. Poslání SMS E-mail/za zprávu Poslání SMS Chat/za zprávu Poslání M-Banka a M-Platby SMS/za zprávu

zdarma 9,50 Kč 2,00 Kč 1,50 Kč 6,00 Kč 3,00 Kč 3,50 Kč 2,00 Kč

11,31 Kč

0,57 Kč 0,05 Kč

0,68 Kč

2,38 Kč 1,79 Kč 7,14 Kč 3,57 Kč 4,17 Kč 2,38 Kč

Připojení Oskarta WAP/kB*** Internet/kB***

0,06 Kč

Ceny bez/včetně 19% DPH. * Poslání FotoPošta MMS nebo poslání MMS z MMS Studia do všech mobilních sítí v ČR a na Slovensko a na e-mail. ** Kredit použitý na uhrazení služby Připojení Oskarta se do částky pro FlexiSazbu nezahrnuje. *** Využité kB se pro účely Vyúčtování zaokrouhlují na celé jednotky směrem nahoru.

Oskarta a cizina Oskarta je báječná i v zahraničí. Na Roaming (tedy volání z ciziny) nepotřebujete skládat žádnou jistinu a při hovoru neplatíte sestavovací poplatky. Roaming si můžete aktivovat například přes SMS Samoobsluhu – jednoduše pošlete zdarma příkaz ROAM A 1234 na číslo 7700. Místo 1234 zadejte prosím své heslo.

Dobíjení Oskarty Oskartu můžete dobít v bankomatech s logem Oskar, kterých je už více než 2000. Jde to také přes službu M-Platby (pokud máte kartu SIM Plus) nebo v terminálech společnosti Sazka, ve kterých můžete dobíjet dokonce po celých korunách už od 200 Kč. V případě, že trváte na kupónech, můžete si vybrat mezi hodnotami 500 a 1200 Kč. Když vám vyprší platnost kreditu, můžete ho získat zpět, pokud ještě včas Oskartu dobijete aspoň 200 korunami. âILICHILI * 56

&KLOOLB&RUSBQHZGHVLJQLQGG
Odpárejte si 20 % z účtu za volání Získejte slevu se službou Po svém

Po vyčerpání volných minut voláte o 20 % levněji (neplatí pro Rozjezd Naplno) SIM Plus zdarma Elektronické podrobné vyúčtování zdarma Nedostáváte tištěnou fakturu Hovor na OskarLinku je zpoplatněn částkou 30 Kč (bez 19% DPH)

Jak si službu aktivovat Službu Po svém si můžete nechat aktivovat již při pořízení tarifu, popř si ji jednoduše a rychle aktivujete v Oskarově Samoobsluze – jak v té Internetové na www.oskar.cz, tak v Hlasové na čísle *077. Aktivace proběhne okamžitě. Kdybyste se snad služby Po svém náhodou chtěli vzdát, tak počítejte s tím, že deaktivace se uskuteční až na konci zúčtovacího období.

Co byste ještě měli vědět Nabídku lze kombinovat se zakoupením telefonu za zvýhodněnou cenu. Služba je určena výhradně pro nefiremní zákazníky. Máte-li na jednom zákaznickém účtu více telefonních čísel, služba bude aktivní vždy na všech. Elektronické podrobné vyúčtování se nedá použít jako daňový doklad. Nebudete dostávat složenku. Kompletní informace o službě a Podmínky služby najdete na www.oskar.cz.

57 * âILICHILI

&KLOOLB&RUSBQHZGHVLJQLQGG
Oskar Telefony

Vyberte si mobil, kterĂ˝ vĂĄm sedne

Jestli hledĂĄte osvÄ›dÄ?enĂ˝ telefon za příznivou cenu, tak jste tu sprĂĄvnÄ›. Co si budeme povĂ­dat, vÄ›tĹĄina z nĂĄs chce hlavnÄ› volat a posĂ­lat SMSky. K tomu potĹ™ebujete spolehlivĂ˝ mobil, kterĂ˝ vĂĄm neudÄ›lĂĄ dĂ­ru do peněŞenky a bude vĂĄs udrĹžovat v kontaktu.

KdyĹž Ä?lovÄ›k sportuje nebo pracuje venku, mÄ›l by mĂ­t mobil, kterĂ˝ uĹž nÄ›co vydrŞí. NesmĂ­ mu vadit prach, nÄ›jakĂ˝ ten pĂĄd nebo obÄ?asnĂĄ sprcha – prostÄ› nesmĂ­ to bĂ˝t ŞådnĂĄ princezna na hrĂĄĹĄku. Oskar pamatuje i na to a nabĂ­zĂ­ odolnĂŠ telefony do vĹĄech podmĂ­nek!

Jste nĂĄroÄ?nĂ­ a potrpĂ­te si na kvalitu? Tak to potĹ™ebujete mobil, kterĂ˝ s vĂĄmi udrŞí krok. ChytrĂ˝ telefon plnĂ˝ uĹžiteÄ?nĂ˝ch funkcĂ­, kterĂ˝ jen tak nezestĂĄrne a bude vĂĄs vĹĄude dobĹ™e reprezentovat. MĂĄme takovĂ˝ch telefonĹŻ celou Ĺ™adu, takĹže si mĹŻĹžete vybrat pĹ™esnÄ› podle vkusu a potĹ™eby.

Život je zåbava a je potřeba vychutnat si z něj kaŞdou minutu. NeŞ přijede tramvaj, ostatní můŞou civět do země, vy ale vytåhnete svůj super telefon a pustíte si pořådnou hru nebo kvalitní muziku. KdyŞ si vyberete mobil od Oskara, zaŞenete nudu jednou provŞdy!

PotrpĂ­te si na krĂĄsnĂŠ vÄ›ci a rĂĄdi vystupujete z davu? PodĂ­vejte se na vĂ˝jimeÄ?nĂŠ telefony, kterĂŠ jsme pĹ™ipravili pro ty nejnĂĄroÄ?nÄ›jĹĄĂ­. OkouzlĂ­ vĂĄs nadÄ?asovĂ˝m designem a rozmazlĂ­ uĹĄlechtilĂ˝mi materiĂĄly. Podtrhnou vaĹĄi eleganci a dotvoří vĂĄĹĄ styl.

LeŞí v prĂĄci vĹĄechno na vaĹĄich bedrech? ChtÄ›li byste vĂ˝konnĂŠho pomocnĂ­ka, kterĂ˝ nebude chtĂ­t co dva mÄ›sĂ­ce pĹ™idat? KomunikĂĄtory od Oskara jsou ĹĄpiÄ?ka ve svĂŠm oboru - paměż majĂ­ jako sloni a internetem surfujĂ­ jako blesk. StaÄ?Ă­ je mĂ­t u sebe a vĹĄechno běŞí jako po mĂĄsle.

âILICHILI * 58

&KLOOLB&RUSBQHZGHVLJQLQGG
Oskar Telefony

Žargon

Polyfonní vyzvánění Jestli už vás omrzelo obyčejné pípání, oceníte určitě vícehlasé melodie. Telefon s nimi vyhrává skoro jako orchestr a vyzvánění je hned mnohem příjemnější.

Java Do mobilu s Javou si můžete stáhnout spoustu dalších her a prográmků. Aplikací v Javě rychle přibývá, takže váš telefon se může pořád učit nové a nové kousky.

MMS Telefony s MMS umí posílat tzv. multimediální zprávy. Zní to strašně složitě, ale vlastně je to jednoduché: k textu můžete přibalit i obrázky a zvuky, což je o sto procent víc legrace!

Bluetooth „Modrý zub“ je skvělý vynález, který váš mobil propojí s handsfree sadou nebo třeba dalším telefonem. Dráty k tomu nepotřebujete, stačí, aby i druhý přístroj uměl Bluetooth.

Fotoaparát Když má mobil zabudovaný fotoaparát, užijete si s ním mnohem více švandy. Co si vyfotíte, můžete díky službě MMS hned poslat přátelům.

Připojení Díky službě Připojení už nemusíte sedět doma, když chcete na internet. Svá data a e-maily si snadno stáhnete rychle a pohodlně za výhodnou cenu.

Oskar nezaručuje nabídku uvedeného barevného provedení telefonů. Technické parametry je třeba vždy ověřit při koupi telefonu.

59 * âILICHILI

&KLOOLB&RUSBQHZGHVLJQLQGG
Oskar Telefony  

Standardní cena 50 Naplno 150 Naplno 300 Naplno 500 Naplno

 

2977 Kč

1577 Kč „ „577 Kč „ 77 Kč „ 77 Kč

Standardní cena 50 Naplno 150 Naplno 300 Naplno 500 Naplno

2577 Kč

1577 Kč „ „ 77 Kč „ 77 Kč „ 77 Kč

Polyfonní melodie

Java hry

Polyfonní melodie

MMS

Polyfonní vyzvánění Výměnné kryty Barevný displej

Snadné ovládání Barevný displej Triband 900/1800/1900 MHz

Siemens A65

Nokia 2600 Zábava

Zábava

Loga/Melodie/Obrázky

ano/ano/ano

Loga/Melodie/Obrázky

ano/ano/ano

Polyfonní melodie/tóny

ano/4

Polyfonní melodie/tóny

ano/4

Hry

ano/3

Hry

ano/3

MMS

ne

Užitečné funkce Paměť na jména (tel/SIM)

MMS

ano

Užitečné funkce až 200/220

Paměť na jména (tel/SIM)

100/220

Kalendář

ano

Kalendář

Budík

ano

Budík

ano

Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9)

Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9) WAP/Připojení k WAPu

ne/ne

ne ano

WAP/Připojení k WAPu

ano ano/ano

GPRS (Připojení k Internetu) / timesloty

ne

GPRS (Připojení k Internetu) / timesloty

ne/4+1

EDGE (Připojení k Internetu) / timesloty

ne

EDGE (Připojení k Internetu) / timesloty

ne

âILICHILI * 60

WHOHIRQ\BBLQGG

Další technické údaje najdete na str. 76
 

Standardní cena 50 Naplno 150 Naplno 300 Naplno 500 Naplno

 

3277 Kč

1977 Kč „ „577 Kč „ 77 Kč „ 77 Kč

Standardní cena 50 Naplno 150 Naplno 300 Naplno 500 Naplno

6577 Kč

4977 Kč „ 3577 Kč „ 2577 Kč „ 1577 Kč „

Polyfonní melodie

Polyfonní melodie

Java hry

Java hry

MMS

MMS

Připojení

Fotoaparát

Fotoaparát

Vestavěný fotoaparát Podpora Java™ pro stahování her a aplikací Velká vnitřní paměť 10 MB

Vestavěný fotoaparát Podpora Java™ pro stahování her a aplikací Triband 900/1800/1900 MHz

Siemens C65

Nokia 6020

Zábava

Zábava

Loga/Melodie/Obrázky

ano/ano/ano

Loga/Melodie/Obrázky

ano/ano/ano

Polyfonní melodie/tóny

ano/24

Polyfonní melodie/tóny

ano/16

Hry MMS

ano/4 ano

Užitečné funkce Paměť na jména (tel/SIM)

Hry MMS

ano/2 ano

Užitečné funkce 1000/220

Paměť na jména (tel/SIM)

až 500/220

Kalendář

ano

Kalendář

ano

Budík

ano

Budík

ano

Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9)

ano

Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9)

WAP/Připojení k WAPu

ano/ano

ano

WAP/Připojení k WAPu

ano/ano

GPRS (Připojení k Internetu) / timesloty

ne/4+2

GPRS (Připojení k Internetu) / timesloty

ano/4+2

EDGE (Připojení k Internetu) / timesloty

ne

EDGE (Připojení k Internetu) / timesloty

ano/3+2

Další technické údaje najdete na str. 76

WHOHIRQ\BBLQGG

61 * âILICHILI
Oskar Telefony  

Standardní cena 50 Naplno 150 Naplno 300 Naplno 500 Naplno

 

4577 Kč

3577 Kč „ 1977 Kč „ „577 Kč „ 77 Kč

Standardní cena 50 Naplno 150 Naplno 300 Naplno 500 Naplno

4577 Kč

3577 Kč „ 1977 Kč „ „577 Kč „ 77 Kč

Polyfonní melodie

Polyfonní melodie

Java hry

Java hry

MMS

MMS

Bluetooth

Připojení

Připojení

Fotoaparát

Fotoaparát

Vestavěný fotoaparát a FM rádio Stereo sluchátka v balení Triband 900/1800/1900 MHz

E-mailový klient Vestavěný fotoaparát Bluetooth

Nokia 6610i

Sony Ericsson T630

Zábava

Zábava

Loga/Melodie/Obrázky

ano/ano/ano

Loga/Melodie/Obrázky

ano/ano/ano

Polyfonní melodie/tóny

ano/4

Polyfonní melodie/tóny

ano/32

Hry

ano/2

Hry

MMS

ano

Užitečné funkce Paměť na jména (tel/SIM)

ano/2

MMS

ano

Užitečné funkce 500/220

Paměť na jména (tel/SIM)

510/220

Kalendář

ano

Kalendář

ano

Budík

ano

Budík

ano

Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9)

ano

Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9)

ano

WAP/Připojení k WAPu

ano/ano

WAP/Připojení k WAPu

ano/ano

GPRS (Připojení k Internetu) / timesloty

ano/3+2

GPRS (Připojení k Internetu) / timesloty

ano/4+1

EDGE (Připojení k Internetu) / timesloty

ne

EDGE (Připojení k Internetu) / timesloty

ne

âILICHILI * 62

WHOHIRQ\BBLQGG

Další technické údaje najdete na str. 76
 

StandardnĂ­ cena 50 Naplno 150 Naplno 300 Naplno 500 Naplno

8977 KÄ?

6977 KÄ? „ 5577 KÄ? „ 4577 KÄ? „ 3577 KÄ? „

PolyfonnĂ­ melodie

Java hry

MMS

Bluetooth

Připojení

FotoaparĂĄt

Paměżovå karta MMC 32 MB a sluchåtka v balení Vestavěný fotoaparåt a FM rådio Bluetooth

Nokia 6230 ZĂĄbava Loga/Melodie/ObrĂĄzky

ano/ano/ano

PolyfonnĂ­ melodie/tĂłny

ano/24

Hry MMS

ano/3 ano

UĹžiteÄ?nĂŠ funkce Paměż na jmĂŠna (tel/SIM)

1000/220

KalendĂĄĹ™

ano

BudĂ­k

ano

ZjednoduĹĄenĂŠ psanĂ­ SMS zprĂĄv (T9)

ano

WAP/Připojení k WAPu

ano/ano

GPRS (Připojení k Internetu) / timesloty

ano/4+2

EDGE (Připojení k Internetu) / timesloty

ano/4+2

DalĹĄĂ­ technickĂŠ Ăşdaje najdete na str. 77

WHOHIRQ\BBLQGG

63 * âILICHILI
Oskar Telefony  

StandardnĂ­ cena 50 Naplno 150 Naplno 300 Naplno 500 Naplno

7977 KÄ?

6577 KÄ? „ 4977 KÄ? „ 3977 KÄ? „ 2577 KÄ? „

PolyfonnĂ­ melodie

Java hry

MMS

Bluetooth

Připojení

FotoaparĂĄt

VestavěnÊ FM rådio a fotoaparåt Velkå kapacita uŞivatelskÊ paměti Sluchåtka v balení, Bluetooth

Sony Ericsson K700i ZĂĄbava Loga/Melodie/ObrĂĄzky

ano/ano/ano

PolyfonnĂ­ melodie/tĂłny

ano/40

Hry MMS

ano/5 ano

UĹžiteÄ?nĂŠ funkce Paměż na jmĂŠna (tel/SIM)

510/220

KalendĂĄĹ™

ano

BudĂ­k

ano

ZjednoduĹĄenĂŠ psanĂ­ SMS zprĂĄv (T9)

ano

WAP/Připojení k WAPu

ano/ano

GPRS (Připojení k Internetu) / timesloty

ano/4+2

EDGE (Připojení k Internetu) / timesloty

ne

âILICHILI * 64

WHOHIRQ\BBLQGG

DalĹĄĂ­ technickĂŠ Ăşdaje najdete na str. 77
 

StandardnĂ­ cena 50 Naplno 150 Naplno 300 Naplno 500 Naplno

4577 KÄ?

3577 KÄ? „ 1977 KÄ? „ „977 KÄ? „ 77 KÄ?

PolyfonnĂ­ melodie

Java hry

MMS

Připojení

FotoaparĂĄt

Dva displeje Atraktivní design Vestavěný fotoaparåt

LG C3320 ZĂĄbava Loga/Melodie/ObrĂĄzky

ano/ano/ano

PolyfonnĂ­ melodie/tĂłny

ano/48

Hry MMS

ano/3 ano

UĹžiteÄ?nĂŠ funkce Paměż na jmĂŠna (tel/SIM)

200/220

KalendĂĄĹ™

ano

BudĂ­k

ano

ZjednoduĹĄenĂŠ psanĂ­ SMS zprĂĄv (T9)

ano

WAP/Připojení k WAPu

ano/ano

GPRS (Připojení k Internetu) / timesloty

ano/4+2

EDGE (Připojení k Internetu) / timesloty

ne

DalĹĄĂ­ technickĂŠ Ăşdaje najdete na str. 77

WHOHIRQ\BBLQGG

65 * âILICHILI
Oskar Telefony  

Standardní cena 50 Naplno 150 Naplno 300 Naplno 500 Naplno

 

3577 Kč

2977 Kč „ „977 Kč „ 77 Kč „ 77 Kč

Standardní cena 50 Naplno 150 Naplno 300 Naplno 500 Naplno

3977 Kč

2977 Kč „ 1577 Kč „ „577 Kč 77 Kč „ 

Polyfonní melodie

Polyfonní melodie

Java hry

Java hry

MMS

MMS

Připojení

Připojení

Podpora Java™ pro stahování her a aplikací Atraktivní design Polyfonní vyzvánění

Podpora Java™ pro stahování her a aplikací Synchronizace s PC Výměnné kryty

Samsung X480*

Nokia 6100

Zábava

Zábava

Loga/Melodie/Obrázky

ne/ano/ano

Loga/Melodie/Obrázky

ano/ano/ano

Polyfonní melodie/tóny

ano/40

Polyfonní melodie/tóny

ano/4

Hry

ano/40

Hry

ano/2

MMS

ano

Užitečné funkce Paměť na jména (tel/SIM)

MMS

ano

Užitečné funkce až 1000/220

Paměť na jména (tel/SIM)

300/220

Kalendář

ano

Kalendář

Budík

ano

Budík

ano ano

Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9)

ano

Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9)

ano

WAP/Připojení k WAPu

ano/ano

WAP/Připojení k WAPu

ano/ano

GPRS (Připojení k Internetu) / timesloty

ano/4+2

GPRS (Připojení k Internetu) / timesloty

ano/3+2

EDGE (Připojení k Internetu) / timesloty

ne

EDGE (Připojení k Internetu) / timesloty

ne

* k dispozici v průběhu května 2005 âILICHILI * 66

WHOHIRQ\BBLQGG

Další technické údaje najdete na str. 77
 

Standardní cena 50 Naplno 150 Naplno 300 Naplno 500 Naplno

 

5977 Kč

4577 Kč „ 2977 Kč „ 1977 Kč „ „977 Kč

Standardní cena 50 Naplno 150 Naplno 300 Naplno 500 Naplno

4977 Kč

3577 Kč „ 1977 Kč „ „977 Kč „ 77 Kč

Polyfonní melodie

Java hry

Polyfonní melodie

MMS

Java hry

Připojení

MMS

Fotoaparát

Připojení

Vestavěný fotoaparát Dva barevné displeje Osobní handsfree v balení

Dva displeje Atraktivní design Polyfonní vyzvánění

Samsung E330

Samsung X460

Zábava

Zábava

Loga/Melodie/Obrázky

ne/ano/ano

Loga/Melodie/Obrázky

ne/ano/ano

Polyfonní melodie/tóny

ano/40

Polyfonní melodie/tóny

ano/40

Hry MMS

ano/2 ano

Užitečné funkce Paměť na jména (tel/SIM)

Hry MMS

ano/2 ano

Užitečné funkce až 1000/220

Paměť na jména (tel/SIM)

až 1000/220

Kalendář

ano

Kalendář

ano

Budík

ano

Budík

ano

Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9)

ano

Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9)

ano

WAP/Připojení k WAPu

ano/ano

WAP/Připojení k WAPu

ano/ano

GPRS (Připojení k Internetu) / timesloty

ano/4+2

GPRS (Připojení k Internetu) / timesloty

ano/4+2

EDGE (Připojení k Internetu) / timesloty

ne

EDGE (Připojení k Internetu) / timesloty

ne

Další technické údaje najdete na str. 77 a 78

WHOHIRQ\BBLQGG

67 * âILICHILI
Oskar Telefony  

StandardnĂ­ cena 50 Naplno 150 Naplno 300 Naplno 500 Naplno

 

7577 KÄ?

6577 KÄ? „ 4977 KÄ? „ 3977 KÄ? „ 2977 KÄ? „

StandardnĂ­ cena 50 Naplno 150 Naplno 300 Naplno 500 Naplno

11977 KÄ?

9977 KÄ? „ 8577 KÄ? „ 7577 KÄ? „ 6577 KÄ? „

PolyfonnĂ­ melodie

Java hry PolyfonnĂ­ melodie

MMS Java hry

Bluetooth MMS

Připojení Připojení

FotoaparĂĄt FotoaparĂĄt

Atraktivní design Plug-in speaker v balení (externí reproduktor) Vestavěný fotoaparåt

StereosluchĂĄtka v balenĂ­ 1,3 megapixelovĂ˝ fotoaparĂĄt Bluetooth

Samsung E630

Samsung D500

ZĂĄbava

ZĂĄbava

Loga/Melodie/ObrĂĄzky

ne/ano/ano

Loga/Melodie/ObrĂĄzky

ne/ano/ano

PolyfonnĂ­ melodie/tĂłny

ano/64

PolyfonnĂ­ melodie/tĂłny

ano/64

Hry MMS

ano/2 ano

UĹžiteÄ?nĂŠ funkce Paměż na jmĂŠna (tel/SIM)

Hry

ano/3

MMS

ano

UĹžiteÄ?nĂŠ funkce aĹž 1000/220

Paměż na jmÊna (tel/SIM)

aĹž 1000/220

KalendĂĄĹ™

ano

KalendĂĄĹ™

BudĂ­k

ano

BudĂ­k

ano ano

ZjednoduĹĄenĂŠ psanĂ­ SMS zprĂĄv (T9)

ano

ZjednoduĹĄenĂŠ psanĂ­ SMS zprĂĄv (T9)

ano

WAP/Připojení k WAPu

ano/ano

WAP/Připojení k WAPu

ano/ano

GPRS (Připojení k Internetu) / timesloty

ano/4+2

GPRS (Připojení k Internetu) / timesloty

ano/4+2

EDGE (Připojení k Internetu) / timesloty

ne

EDGE (Připojení k Internetu) / timesloty

ne

âILICHILI * 68

WHOHIRQ\BBLQGG

DalĹĄĂ­ technickĂŠ Ăşdaje najdete na str. 78
 

Standardní cena 50 Naplno 150 Naplno 300 Naplno 500 Naplno

 

6977 Kč

5577 Kč „ 3977 Kč „ 2977 Kč „ 2577 Kč „

Standardní cena 50 Naplno 150 Naplno 300 Naplno 500 Naplno

9977 Kč

8977 Kč „ 7977 Kč „ 6577 Kč „ 4977 Kč „

Polyfonní melodie

Java hry Polyfonní melodie

MMS Java hry

Bluetooth MMS

Připojení Připojení

Fotoaparát Fotoaparát

Vestavěné FM rádio Stereosluchátka v balení Atraktivní design

Headset, datový kabel a kožené pouzdro v balení Atraktivní design, pouze 14 mm tenký Vestavěný fotoaparát a Bluetooth

Nokia 7260

Motorola V3

Zábava

Zábava

Loga/Melodie/Obrázky

ano/ano/ano

Loga/Melodie/Obrázky

ne/ano/ano

Polyfonní melodie/tóny

ano/16

Polyfonní melodie/tóny

ano/24

Hry MMS

ano/2 ano

Užitečné funkce Paměť na jména (tel/SIM)

Hry MMS

ano/5 ano

Užitečné funkce až 500/220

Paměť na jména (tel/SIM)

až 1000/220

Kalendář

ano

Kalendář

ano

Budík

ano

Budík

ano

Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9)

ano

Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9)

ano

WAP/Připojení k WAPu

ano/ano

WAP/Připojení k WAPu

ano/ano

GPRS (Připojení k Internetu) / timesloty

ano/4+2

GPRS (Připojení k Internetu) / timesloty

ano/4+2

EDGE (Připojení k Internetu) / timesloty

ano/3+2

EDGE (Připojení k Internetu) / timesloty

ne

Další technické údaje najdete na str. 78

WHOHIRQ\BBLQGG

69 * âILICHILI
Oskar Telefony  

Standardní cena 50 Naplno 150 Naplno 300 Naplno 500 Naplno

 

5577 Kč

3977 Kč „ 2577 Kč „ 1577 Kč „ „577 Kč

Standardní cena 50 Naplno 150 Naplno 300 Naplno 500 Naplno

9977 Kč

8977 Kč „ 7577 Kč „ 6577 Kč „ 5577 Kč „

Polyfonní melodie

Java hry Polyfonní melodie

MMS Java hry

Bluetooth MMS

Připojení Připojení

Fotoaparát Fotoaparát

Podpora Java™ pro stahování her a aplikací Vyzváněcí osvětlení Vestavěný fotoaparát

Podpora Java™ pro stahování her a aplikací MP3 přehrávač a FM rádio 1,3 megapixelový fotoaparát

Nokia 3220

Nokia 3230

Zábava

Zábava

Loga/Melodie/Obrázky

ano/ano/ano

Loga/Melodie/Obrázky

ano/ano/ano

Polyfonní melodie/tóny

ano/16

Polyfonní melodie/tóny

ano/48

Hry MMS

ano/5 ano

Užitečné funkce Paměť na jména (tel/SIM)

Hry

ano/3

MMS

ano

Užitečné funkce 500/220

Paměť na jména (tel/SIM)

500/220

Kalendář

ano

Kalendář

Budík

ano

Budík

ano ano

Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9)

ano

Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9)

ano

WAP/Připojení k WAPu

ano/ano

WAP/Připojení k WAPu

ano/ano

GPRS (Připojení k Internetu) / timesloty

ano/4+2

GPRS (Připojení k Internetu) / timesloty

ano/4+2

EDGE (Připojení k Internetu) / timesloty

ano/3+2

EDGE (Připojení k Internetu) / timesloty

ano/2+2

âILICHILI * 70

WHOHIRQ\BBLQGG

Další technické údaje najdete na str. 78 a 79
 

Standardní cena 50 Naplno 150 Naplno 300 Naplno 500 Naplno

4977 Kč

3977 Kč „ 2577 Kč „ 1577 Kč „ „577 Kč

Polyfonní melodie

Java hry

MMS

Připojení

Fotoaparát

Vestavěný fotoaparát Zvýšená odolnost proti vodě, otřesům a prachu Triband 900/1800/1900 MHz

Siemens M65 Zábava Loga/Melodie/Obrázky

ano/ano/ano

Polyfonní melodie/tóny

ano/24

Hry MMS

ano/3 ano

Užitečné funkce Paměť na jména (tel/SIM)

1000/220

Kalendář

ano

Budík

ano

Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9)

ano

WAP/Připojení k WAPu

ano/ano

GPRS (Připojení k Internetu) / timesloty

ano/4+1

EDGE (Připojení k Internetu) / timesloty

ne

Další technické údaje najdete na str. 79

WHOHIRQ\BBLQGG

71 * âILICHILI
 

Standardní cena 50 Naplno 150 Naplno 300 Naplno 500 Naplno

18977 Kč

„16977 Kč „15577 Kč „13977 Kč „12977 Kč

Polyfonní melodie

Java hry

MMS

Bluetooth

Připojení

Paměťová karta MMC 128 MB a datový kabel v balení Podpora důležitých kancelářských aplikací Bluetooth

Nokia 9300 Zábava Loga/Melodie/Obrázky

ano/ano/ano

Polyfonní melodie/tóny

ano/16

Hry

ano

MMS

ano

Užitečné funkce Paměť na jména (tel/SIM)

až 80 MB/220

Kalendář

ano

Budík

ano

Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9)

ne

WAP/Připojení k WAPu

ano/ano

GPRS (Připojení k Internetu) / timesloty

ano/4+2

EDGE (Připojení k Internetu) / timesloty

ano/4+2

âILICHILI * 72

WHOHIRQ\BBLQGG

Další technické údaje najdete na str. 79
 

Standardní cena 50 Naplno 150 Naplno 300 Naplno 500 Naplno

23977 Kč

„19977 Kč „18577 Kč „17577 Kč „16577 Kč

Polyfonní melodie

Java hry

MMS

Bluetooth

Připojení

Fotoaparát

Paměťová karta MMC 128 MB a datový kabel v balení Podpora důležitých kancelářských aplikací Bluetooth

Nokia 9500 Zábava Loga/Melodie/Obrázky

ano/ano/ano

Polyfonní melodie/tóny

ano/16

Hry

ano

MMS

ano

Užitečné funkce Paměť na jména (tel/SIM)

až 80 MB/220

Kalendář

ano

Budík

ano

Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9)

ne

WAP/Připojení k WAPu

ano/ano

GPRS (Připojení k Internetu) / timesloty

ano/4+2

EDGE (Připojení k Internetu) / timesloty

ano/4+2

Další technické údaje najdete na str. 79

WHOHIRQ\BBLQGG

73 * âILICHILI
 

Standardní cena 50 Naplno 150 Naplno 300 Naplno 500 Naplno

7977 Kč

6977 Kč „ 6977 Kč „ 6977 Kč „ 6977 Kč „

Připojení

Datová karta PCMCIA typu II pro notebooky Triband 900/1800/1900 MHz Podporuje GPRS a EDGE datové přenosy

Sony Ericsson GC85 Zábava Loga/Melodie/Obrázky

ne/ne/ne

Polyfonní melodie/tóny

ne

Hry

ne

MMS

ne

Užitečné funkce Paměť na jména (tel/SIM)

v notebooku/220

Kalendář

ne

Budík

ne

Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9) WAP/Připojení k WAPu

ne ne/ne

GPRS (Připojení k Internetu) / timesloty

ano/4+2

EDGE (Připojení k Internetu) / timesloty

ano/4+2

âILICHILI * 74

WHOHIRQ\BBLQGG

Další technické údaje najdete na str. 79
6HNUHWDUN\BFKLOO\B[306WUiQND

Rozhodněte se bez obav. Vrátíme vám rozdíl, pokud se rozhodnete pro tarif, který se pro vás stane nevýhodným. Zvolte si jeden z Oskarových tarifů Naplno pro svoji firmu. My jej se službou BezObav každé 3 měsíce zkontrolujeme. Zjistíme tak, zda by pro vás nebyl jiný tarif Naplno výhodnější, a případný rozdíl vám vrátíme. * Služba je podmíněna uzavřením písemné smlouvy a nevztahuje se na tarif Rozjezd Naplno.

Volejte 800 77 77 00 www.oskar.cz/business

Stačí říct.


ZĂĄbavnĂŠ funkce

Oskar Telefony

Nokia 2600

Siemens A65

Siemens C65

Nokia 6020

Nokia 6610i

Sony Ericsson T630

Loga/Melodie/ObrĂĄzky

z/z/z

z/z/z

z/z/z

z/z/z

z/z/z

z/z/z

MMS ObrĂĄzky/Text/Zvuky

–/–/–

z/z/z

z/z/z

z/z/z

z/z/z

z/z/z

PolyfonnĂ­ melodie/tĂłny

z/4

z/4

z / 24

z / 16

z/4

z / 32

Hry

z/3

z/3

z/4

z/4

z/2

z/2

Podpora Java pro stahovĂĄnĂ­ her a aplikacĂ­

–

z

z

z

z

z

VýměnnÊ kryty

z

z

z

z

z

–

Vestavěný fotoaparåt/Maximålní rozliťení (pixely)

–

–

z / 352x288

z / 640x480

z / 352x288

z / 640x480

Přídavný fotoaparåt

–

z

–

–

–

–

FM rĂĄdio

–

–

–

–

z

–

MP3 pĹ™ehrĂĄvaÄ?

–

–

–

–

–

–

Snímåní/přehråvåní videa

–

–

–/z

z/z

–

–

z/z/z

z/z/z

z/z/z

z/z/z

z/z/z

z/z/z

z/z

z/–

z/z

z/z

z/z

z/–

z

z

z

z

z

z

–/–

z/z

z/z

z/z

z/z

z/z

GPRS (Připojení k Internetu) / timesloty

–

– / 4+1

– / 4+2

z / 4+2

z / 3+2

z / 4+1

EDGE (Připojení k Internetu) / timesloty

–

–

–

z / 3+2

–

–

–/–

–/–

–/z

–/z

–/z

z/z

Podpora připojení datovým kabelem

–

–

z

z

z

z

PCMCIA karta pro notebook (PCMCIA slot typu II)

–

–

–

–

–

–

Synchronizace s PC

–

–

z

z

z

z

E-mailovĂ˝ klient

–

–

–

z

–

z

InternetovĂ˝ prohlĂ­ĹžeÄ?

–

–

–

–

–

–

UŞivatelskå paměż telefonu

–

1,9 MB

10 MB

3,4 MB

4 MB

2 MB

KalendĂĄĹ™ / BudĂ­k / KalkulaÄ?ka VibraÄ?nĂ­ vyzvĂĄnÄ›nĂ­/PĹ™evodnĂ­k mÄ›n ZjednoduĹĄenĂŠ psanĂ­ SMS zprĂĄv (T9) WAP/PĹ™ipojenĂ­ k WAPu

UĂ?iteĂŁnĂŠ funkce

Bluetooth / Infraport

PaměżovÊ karty/Typ karty

–

–

–

–

–

–

aĹž 200 / 220

aĹž 100 / 250

aĹž 1000 / 250

aĹž 500 / 220

aĹž 500 / 220

aĹž 510 / 220

Frekvence (MHz)

900 / 1800

900 / 1800 / 1900

900 / 1800 / 1900

900 / 1800 / 1900

900 / 1800 / 1900

900 / 1800 / 1900

Rozměry (mm)

108x46x21

101x45x19

105x47x18

105x45x18

106x44x19

102x43x17

96

76

86

92

87

93

850 mAh / Li-Ion

700 mAh / Li-Ion

600 mAh / Li-Ion

760 mAh / Li-Ion

720 mAh / Li-Ion

770 mAh / Li-Pol

DĂŠlka hovoru (minut)

aĹž 210

aĹž 300

aĹž 300

aĹž 180

300

aĹž 540

PohotovostnĂ­ doba (hodin)

aĹž 250

aĹž 250

aĹž 410

aĹž 350

300

aĹž 300

barevnĂ˝

barevnĂ˝

barevnĂ˝

barevnĂ˝

barevnĂ˝

barevnĂ˝

Paměż na jmÊna (v telefonu/SIM)

Hmotnost (g) Baterie (kapacita/typ)

Displej PoÄ?et zobrazenĂ˝ch barev RozliĹĄenĂ­ displeje PoslednĂ­ odchozĂ­ hovory – kapacita pamÄ›ti

TechnickĂŠ parametry

Poslední příchozí/ztracenÊ hovory – kapacita paměti

4096

4096

65536

65536

4096

65536

128x128

101x80

130x130

128x128

128x128

128x160

10

aĹž 10

aĹž 100

20

20

30

10 / 10

10 / 10

aĹž 100

20 / 20

20 / 20

30 / 30 z/z

Data/Fax

–/–

–/–

–/–

z/–

z/–

Odesílåní/příjem SMS

z/z

z/z

z/z

z/z

z/z

z/z

Plug-in

Plug-in

Plug-in

Plug-in

Plug-in

Plug-in

Typ SIM karty Podpora SIM Toolkitu BarevnĂŠ provedenĂ­ OperaÄ?nĂ­ systĂŠm

âILICHILI * 76

VXPDU\BBLQGG

z

z

z

z

z

z

Ĺ edĂĄ

Ĺ edĂĄ

ModrĂĄ

Stříbrno-Šedå

ModrĂĄ

ÄŒernĂĄ

Nokia Series 30

Siemens

Siemens

Nokia Series 40

Nokia Series 40

Sony Ericsson

z ano

— ne
Zábavné funkce

–/z/z

–/z/z

z/z/z

–/z/z

z/z/z

z/z/z

z/z/z

z/z/z

z / 40

z / 40

z/4

z / 40

z/3

z/4

z/2

z/2

z

z

z

z

z

z

z

z / 640x480

z / 640x480

z / 640x480

z / 640x480

Loga/Melodie/Obrázky

z/z/z

z/z/z

MMS Obrázky/Text/Zvuky

z/z/z

z/z/z

Polyfonní melodie/tóny

z / 24

z / 40

Hry

z/3

z/5

Podpora Java pro stahování her a aplikací

z

Výměnné kryty Vestavěný fotoaparát/Maximální rozlišení (pixely)

LG C3320

Samsung E330

Přídavný fotoaparát

z

FM rádio

z

z

MP3 přehrávač

z

z

z/z

z

z/z/z

z/z/z

z/z/z

z/z/z

z/z/z

z/z/z

z/z

z/–

z/z

z/z

z/z

z/z

z

z

z

z

z

z

z/z

z/z

z/z

z/z

z/z

z/z

GPRS (Připojení k Internetu) / timesloty

z / 4+2

z / 4+2

z / 4+2

z / 4+2

z / 3+2

z / 4+2

EDGE (Připojení k Internetu) / timesloty

z / 4+2

z/z

z/z

–/–

–/–

–/z

–/–

Podpora připojení datovým kabelem

z

z

z

z

z

z

PCMCIA karta pro notebook (PCMCIA slot typu II)

Synchronizace s PC

z

z

z

z

z

z

E-mailový klient

z

z

Internetový prohlížeč

z

8 MB + 32 MB MMC

41 MB

4 MB

2 MB

725 kB

7 MB

Snímání/přehrávání videa

Vibrační vyzvánění/Převodník měn Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9) WAP/Připojení k WAPu

Bluetooth / Infraport

UÏiteãné funkce

Nokia 6100

Sony Ericsson K700i

Kalendář / Budík / Kalkulačka

Uživatelská paměť telefonu

z / MMC

až 1000 / 220

až 510 / 220

až 200 / 250

až 1000 / 220

až 300 / 220

až 1000 / 220

900 / 1800 / 1900

900 / 1800 / 1900

900 / 1800

900 / 1800 / 1900

900 / 1800 / 1900

900 / 1800

103x44x20

99x47x20

89x48x25

85x43x22

106x45x18

87x46x23

97

93

92

75

83

85

Baterie (kapacita/typ)

850 mAh / Li-Ion

700 mAh / Li-Pol / Li-Ion

1000 mAh / Li-Ion

800 mAh / Li-ion

720 mAh / Li-Ion

800 mAh / Li-Ion

Délka hovoru (minut)

až 300

až 480

až 210

až 220

až 360

až 210

Pohotovostní doba (hodin)

až 300

až 300

až 200

až 360

až 290

až 280

barevný

barevný

barevný

barevný

barevný

barevný

65536

65536

65536

65536

4096

65536

128x128

176x220

160x128

128x160

128x128

128x160

Paměťové karty/Typ karty Paměť na jména (v telefonu/SIM) Frekvence (MHz) Rozměry (mm) Hmotnost (g)

Displej Počet zobrazených barev Rozlišení displeje Poslední odchozí hovory – kapacita paměti Poslední příchozí/ztracené hovory – kapacita paměti

Technické parametry

Samsung X480

Nokia 6230

20

30

až 10

25

20

25

20 / 20

30 / 30

10 / 10

25 / 25

20 / 20

25 / 25

Data/Fax

z/–

z/–

z/z

z/–

z/–

z/–

Odesílání/příjem SMS

z/z

z/z

z/z

z/z

z/z

z/z

Plug-in

Plug-in

Plug-in

Plug-in

Plug-in

Plug-in

z

z

z

Ano

z

z

Grafitová

Stříbrná

Šedo-Stříbrná

Stříbrná

Světle modrá

Stříbrná

Nokia Series 40

Sony Ericsson

LG

Samsung

Nokia Series 40

Samsung

Typ SIM karty Podpora SIM Toolkitu Barevné provedení Operační systém

z ano

— ne

VXPDU\BBLQGG

77 * âILICHILI
Oskar Telefony

ZĂĄbavnĂŠ funkce

Samsung X460

Nokia 7260

Motorola V3

Nokia 3220

–/z/z

–/z/z

–/z/z

z/z/z

–/z/z

z/z/z

MMS ObrĂĄzky/Text/Zvuky

z/z/z

z/z/z

z/z/z

z/z/z

z/z/z

z/z/z

PolyfonnĂ­ melodie/tĂłny

z / 40

z / 64

z / 64

z / 16

z / 24

z / 16

Hry

z/2

z/2

z/3

z/2

z/5

z/5

Podpora Java pro stahovĂĄnĂ­ her a aplikacĂ­

z

z

z

z

z

z

VýměnnÊ kryty

–

–

–

–

–

z

Vestavěný fotoaparåt/Maximålní rozliťení (pixely)

–

z / 640x480

z / 1280x1024

z / 640x480

z / 640x480

z / 640x480

Přídavný fotoaparåt

–

–

–

–

–

–

FM rĂĄdio

–

–

–

z

–

–

MP3 pĹ™ehrĂĄvaÄ?

–

–

z

–

–

–

Snímåní/přehråvåní videa

–

–/–

z/z

z/z

–/z

z/z

z/z/z

z/z/z

z/z/z

z/z/z

z/z/z

z/z/z

z/z

z/z

z/z

z/z

z/z

z/z

z

z

z

z

z

z

z/z

z/z

z/z

z/z

z/z

z/z

GPRS (Připojení k Internetu) / timesloty

z / 4+2

z / 4+2

z / 4+2

z / 4+2

z / 4+2

z / 4+2

EDGE (Připojení k Internetu) / timesloty

–

–

–

z / 3+2

–

z / 3+2

–/–

–/z

z/z

–/z

z/–

–/–

Podpora připojení datovým kabelem

z

z

z

z

z

z

PCMCIA karta pro notebook (PCMCIA slot typu II)

–

–

–

–

–

–

Synchronizace s PC

z

z

z

z

z

z

E-mailovĂ˝ klient

–

–

z

z

z

z

InternetovĂ˝ prohlĂ­ĹžeÄ?

–

–

–

–

–

–

8,5 MB

18 MB

96 MB

4 MB

5 MB

4 MB

VibraÄ?nĂ­ vyzvĂĄnÄ›nĂ­/PĹ™evodnĂ­k mÄ›n ZjednoduĹĄenĂŠ psanĂ­ SMS zprĂĄv (T9) WAP/PĹ™ipojenĂ­ k WAPu

Bluetooth / Infraport

UĂ?iteĂŁnĂŠ funkce

Samsung D500

Loga/Melodie/ObrĂĄzky

KalendĂĄĹ™ / BudĂ­k / KalkulaÄ?ka

UŞivatelskå paměż telefonu PaměżovÊ karty/Typ karty

–

–

–

–

–

–

aĹž 1000 / 220

aĹž 1000 / 220

aĹž 1000 / 220

aĹž 500 / 220

aĹž 1000 / 220

aĹž 500 / 220

Frekvence (MHz)

900 / 1800

900 / 1800 / 1900

900 / 1800 / 1900

900 / 1800 / 1900

850 / 900 / 1800 / 1900

900 / 1800 / 1900

Rozměry (mm)

85x43x23

85x43x22

93x45x23

105x45x18

98x53x13,9

105x44x19

75

79

99

92

95

86

Baterie (kapacita/typ)

800 mAh / Li-ion

800 mAh / Li-Ion

800 mAh / Li-Ion

760 mAh / Li-Ion

700 mAh / Li-Ion

760 mAh / Li-Ion

DĂŠlka hovoru (minut)

aĹž 230

aĹž 350

aĹž 390

aĹž 180

aĹž 430

aĹž 210

PohotovostnĂ­ doba (hodin)

aĹž 230

aĹž 300

aĹž 300

aĹž 350

aĹž 290

aĹž 350

barevnĂ˝

barevnĂ˝

barevnĂ˝

barevnĂ˝

barevnĂ˝

barevnĂ˝

65536

65536

262144

65536

262144

65536

128x160

128x160

176x220

128x128

176x220

128x128

Paměż na jmÊna (v telefonu/SIM)

Hmotnost (g)

Displej PoÄ?et zobrazenĂ˝ch barev RozliĹĄenĂ­ displeje PoslednĂ­ odchozĂ­ hovory – kapacita pamÄ›ti PoslednĂ­ příchozĂ­/ztracenĂŠ hovory – kapacita pamÄ›ti

TechnickĂŠ parametry

Samsung E630

20

25

20

20

10

20

20 / 20

25 / 25

20 / 20

20 / 20

10 / 10

20 / 20

Data/Fax

z/–

z/–

z/–

z/–

z/z

z/–

Odesílåní/příjem SMS

z/z

z/z

z/z

z/z

z/z

z/z

Plug-in

Plug-in

Plug-in

Plug-in

Plug-in

Plug-in

z

z

z

z

z

z

Stříbrnå

Ĺ edo-Ä?ernĂĄ

ÄŒernĂĄ

ÄŒernĂĄ

Stříbrnå

BĂ­lo-ModrĂĄ

Samsung

Samsung

Samsung

Nokia Series 40

Motorola

Nokia Series 40

Typ SIM karty Podpora SIM Toolkitu BarevnĂŠ provedenĂ­ OperaÄ?nĂ­ systĂŠm

âILICHILI * 78

VXPDU\BBLQGG

z ano

— ne
ZĂĄbavnĂŠ funkce

Nokia 3230

Siemens M65

Nokia 9300

Nokia 9500

Sony Ericsson GC85

Loga/Melodie/ObrĂĄzky

z/z/z

z/z/z

MMS ObrĂĄzky/Text/Zvuky

z/z/z

z/z/z

z/z/z

z/z/z

–/–/–

z/z/z

z/z/z

PolyfonnĂ­ melodie/tĂłny

z / 48

–/–/–

z / 24

z / 16

z / 16

Hry

–

z/3

z/3

z

z

–

Podpora Java pro stahovĂĄnĂ­ her a aplikacĂ­

z

z

z

z

–

VýměnnÊ kryty

–

–

z

z

–

z / 1280x960

z / 640x480

–

z / 640x480

–

Přídavný fotoaparåt

–

–

–

–

–

FM rĂĄdio

z

–

–

–

–

MP3 pĹ™ehrĂĄvaÄ?

z

–

z

z

–

z/z

z

–/z

z

–

z/z/z

z/z/z

z/z/z

z/z/z

–/–/–

z/z

z/z

–/–

–/–

–/–

z

z

–

–

–

z/z

z/z

z/z

z/z

–/–

GPRS (Připojení k Internetu) / timesloty

z / 4+2

z / 4+1

z / 4+2

z / 4+2

z / 4+2

EDGE (Připojení k Internetu) / timesloty

z / 2+2

–

z / 4+2

z / 4+2

z / 4+2

z/z

–/z

z/z

z/z

–

Podpora připojení datovým kabelem

z

z

z

z

–

PCMCIA karta pro notebook (PCMCIA slot typu II)

–

–

–

–

z

Synchronizace s PC

z

z

z

z

–

E-mailovĂ˝ klient

z

z

z

z

–

InternetovĂ˝ prohlĂ­ĹžeÄ?

z

z

z

z

–

6 MB + 32 MB RS-MMC

10 MB

80 MB + 128 MB MMC

80 MB + 128 MB MMC

–

z / RS-MMC

–

z / MMC

z / MMC

–

aĹž 6 MB / 220

aĹž 1000 / 220

aĹž 80 MB / 220

aĹž 80 MB / 220

paměż notebooku / 220

900 / 1800 / 1900

900 / 1800 / 1900

900 / 1800 / 1900

900 / 1800 / 1900

900 / 1800 / 1900

110x60x21

109x49x19

132x51x21

148x57x24

87x54x5

110

104

167

222

44

Baterie (kapacita/typ)

760 mAh / Li-Ion

750 mAh / Li-Ion

970 mAh / Li-Pol

1300 mAh / Li-Pol

napĂĄjenĂ­ z notebooku

DĂŠlka hovoru (minut)

aĹž 240

aĹž 330

aĹž 420

aĹž 360

napĂĄjenĂ­ z notebooku

PohotovostnĂ­ doba (hodin)

aĹž 150

aĹž 300

aĹž 200

aĹž 300

napĂĄjenĂ­ z notebooku

barevnĂ˝

barevnĂ˝

barevnĂ˝

barevnĂ˝

ovlĂĄdĂĄnĂ­ z notebooku

65536

65536

65536

65536

ovlĂĄdĂĄnĂ­ z notebooku

176x208

132x176

640x200

640x200

ovlĂĄdĂĄnĂ­ z notebooku

20

aĹž 500

20

20

–

20 / 20

aĹž 500

20 / 20

20 / 20

–/–

Data/Fax

z/–

z/z

z/z

z/z

z/–

Odesílåní/příjem SMS

z/z

z/z

z/z

z/z

z/z

Plug-in

Plug-in

Plug-in

Plug-in

Plug-in

z

z

z

z

z

BarevnĂŠ provedenĂ­

Stříbrno-Grafitovå

OranĹžovo-Ĺ edĂĄ

Stříbrnå

Ĺ edĂĄ

Stříbrnå

OperaÄ?nĂ­ systĂŠm

Symbian Series 60

Siemens

Symbian Series 80

Symbian Series 80

Sony Ericsson

Vestavěný fotoaparåt/Maximålní rozliťení (pixely)

SnĂ­mĂĄnĂ­/pĹ™ehrĂĄvĂĄnĂ­ videa KalendĂĄĹ™ / BudĂ­k / KalkulaÄ?ka VibraÄ?nĂ­ vyzvĂĄnÄ›nĂ­/PĹ™evodnĂ­k mÄ›n ZjednoduĹĄenĂŠ psanĂ­ SMS zprĂĄv (T9) WAP/PĹ™ipojenĂ­ k WAPu

UĂ?iteĂŁnĂŠ funkce

Bluetooth / Infraport

UŞivatelskå paměż telefonu PaměżovÊ karty/Typ karty Paměż na jmÊna (v telefonu/SIM) Frekvence (MHz) Rozměry (mm) Hmotnost (g)

Displej PoÄ?et zobrazenĂ˝ch barev RozliĹĄenĂ­ displeje PoslednĂ­ odchozĂ­ hovory – kapacita pamÄ›ti

TechnickĂŠ parametry

Poslední příchozí/ztracenÊ hovory – kapacita paměti

Typ SIM karty Podpora SIM Toolkitu

z ano

— ne

VXPDU\BBLQGG

79 * âILICHILI
05_C52_chili data 21.4.2005 10:56 Stránka 2

Oskar připojení

Oskarovo Připojení na internet aneb mobilní přenosy dat jako po másle Máte mobil, který miluje surfování po internetu? Tak proč byste se měli placatit u břehu s plovacím kruhem? Oskarovo Připojení přece využívá technologie GPRS a EDGE!* Surfujte s námi na webu i po WAPu nejvyšší možnou rychlostí a provětrejte i svoje e-mailové schránky.

A

Oskarovo Připojení má pro vás tarify šité na míru

Tarify Připojení: Připojení Nadlouho – Pokud sjíždíte internet často, nemůžete si vybrat líp. Tento tarif vám nabízí neomezené surfování za 800 korun měsíčně (plus 19% DPH). Pokud ale budete některý měsíc používat datové přenosy méně, tarif Nadlouho to pozná, takže můžete ušetřit. Připojení Naskok – Jestli se na web připojujete jenom občas, je pro vás ideální. Neplatíte žádný měsíční paušál, platíte jen za uskutečněné datové přenosy. Připojení Oskarta – Jak název napovídá, tarif pro majitele předplacených karet. A hlavní výhoda? Vždyť víte, platíte jen za přenesená data. Délka připojení nehraje roli.

Můj tarif

Mrkněte na ceník... Tarif Připojení Nadlouho Připojení Nadlouho Měsíční paušál (0 – 10 MB) Pásmo 10 – 40 MB Pásmo 40 – 70 MB Pásmo více než 70 MB

200,00 Kč + 200,00 Kč + 400,00 Kč + 600,00 Kč

238,00 Kč + 238,00 Kč + 476,00 Kč + 714,00 Kč

Další Tarify Připojení Připojení Naskok WAP/kB Internet/kB

0,40 Kč 0,05 Kč

Připojení Oskarta 0,48 Kč 0,06 Kč

0,57 Kč 0,05 Kč

Ceny bez/včetně 19% DPH. Kompletní ceník najdete na str. 54 a 56. * Pokrytí technologií EDGE je v době spuštění služby Připojení v Praze a v Brně, ale bude se postupně rozšiřovat na další města.

âILICHILI * 80

0,68 Kč 0,06 Kč


05_C52_chili data 21.4.2005 10:56 Stránka 3

B

Hárdvér aneb Mašiny, bez kterých se nepřipojíte

Co musí zvládat telefon a počítač?

Jak nejlépe počítač a telefon propojit?

S mobilem je to snadné. Jenom se mrkněte, jestli si poradí s technologií EDGE nebo alespoň GPRS. A taky má-li Bluetooth nebo infračervený port (IrDA). Pokud jde o počítač, tedy nejen stolní PC, ale hlavně notebooky nebo PDA, taky by se vám v nich hodil Bluetooth nebo IrDA. Mobil a počítač sice vždycky můžete propojit i kabelem, ale to přece jen není ono. A navíc kabel často musíte dokoupit.

Jaký mám mobil: Můj mobil umí

Bluetooth – Velmi pohodlné a maximálně mobilní. Telefon stačí mít kdekoli v okruhu zhruba 10 metrů od počítače. A jestli váš počítač Bluetooth nemá, snadno si ho u Oskara dokoupíte. IrDA – Taky parádní, ale telefon musíte mít po dobu přenosu přímo u počítače. Pokud má IrDA port váš telefon i notebook/PDA, nemusíte nic shánět. Kabel – Klasické, trošku už staromódní řešení.

Jaký mám počítač: BT

IrDA

Kabel

Můj počítač umí

BT

IrDA

Kabel

Můj způsob připojení

*TIP: Pokud využíváte notebook a samostatnou SIM kartu, použijte pro surfování po webu místo telefonu Datovou (PCMCIA) kartu. Nemusíte se trápit propojením telefonu s počítačem a taky s sebou nebudete muset pořád tahat nabíječku k telefonu.

Bude pro mě výhodná další SIM pro pohodlnější Připojení? Ano – datuji často a volám hodně

C

Spíše ano – datuji občas a volám hodně

Ne – datuji příležitostně a volám málo

Připojte se raz dva

Určitě už jste slyšeli spoustu hororů o nastavování počítače pro mobilní připojení k internetu. My taky. A proto jsme pro vás připravili prográmek Oskarovo Snadné Připojení, který to zvládne za vás. Program od nás dostanete na CD při aktivaci jednoho z tarifů Připojení nebo si ho můžete kdykoli snadno stáhnout na www.oskar.cz. Takže nad tím moc nemudrujte, mobilní Připojení k internetu není u Oskara žádná věda! Chci program na CD

Stáhnu si program z www.oskar.cz

81 * âILICHILI


Oskar Hrajte si

„LĂĄĂĄĂĄĂĄsko mĂĄĂĄĂĄ jĂĄĂĄĂĄĂĄ stĹŻĹŻĹŻĹŻĹŻĹˆĹŻĹŻĹŻĹŻĹŻĹŻ.....!“ (Oskarova dĂ˝za, Oskarova jam session, Oskarovy pecky, Oskarova hitparĂĄda, OskarĹŻv rĂĄj hudby... prostÄ› vĹĄechno dohromady :-) Jestli mĂĄte nÄ›jakou pĂ­sniÄ?ku opravdu rĂĄdi, chcete ji slyĹĄet pořåd a v plnĂŠ kvalitÄ›. DĂ­ky Oskarovi to je snazĹĄĂ­, prostÄ› si ji stĂĄhnete do mobilu a mĹŻĹžete si ji kdykoliv pĹ™ehrĂĄt, nebo tĹ™eba nastavit jako zvonÄ›nĂ­! Tak co, kterĂŠ hity milujete prĂĄvÄ› vy?

Jak na to? StaÄ?Ă­ poslat SMSku s kĂłdem pĂ­sniÄ?ky, kterou jste si vybrali, a telefonnĂ­m Ä?Ă­slem, na kterĂŠ chcete tĂłn poslat (mĹŻĹže bĂ˝t vaĹĄe i cizĂ­). SMSka mĹŻĹže vypadat tĹ™eba takhle: REAL G4076 608011552. PosĂ­lĂĄ se na Ä?Ă­slo 3355. Obratem od nĂĄs dostanete odkaz na WAP, kde si tĂłn mĹŻĹžete stĂĄhnout (vy nebo ten, komu jste ho poslali). KĂłd

Interpret

NĂĄzev skladby

REAL G4076

JaromĂ­r Nohavica

MilionĂĄĹ™

REAL G4056

Dan BĂĄrta

On My Head

REAL 0026

Cover verze

I‘ll be there for you

REAL G4071

Aneta LangerovĂĄ

Letím ke hvězdåm

REAL 0027

Cover verze

Hollywood

REAL 0046

Verona

Jen tobÄ›

REAL G4081

SĂĄmer Issa

Busted

REAL G4083

Support Lesbiens

ClichĂŠ

REAL 0015

Hudba z ďŹ lmu a TV

Poklad na stříbrnÊm jezeře

REAL 0008

Hudba z ďŹ lmu a TV

Noc na KarlĹĄtejnÄ› - LĂĄsko mĂĄ jĂĄ stĹŻĹˆu

JeĹĄtÄ› drobnost Ověřte si, Ĺže telefon, na kterĂ˝ chcete skuteÄ?nou pĂ­sniÄ?ku poslat, ji umĂ­ pĹ™ehrĂĄt, a takĂŠ, Ĺže mĂĄ aktivnĂ­ a nastavenĂ˝ WAP!

Kolik to koĹĄtuje? StaĹženĂ­ pĂ­sniÄ?ky stojĂ­ 50 KÄ? a 19% DPH. ObjednĂĄvka vĂĄs bude stĂĄt tolik jako běŞnĂĄ SMSka do sĂ­tÄ› Oskar podle vaĹĄeho tarifu. Za pĹ™ipojenĂ­ k WAPu zaplatĂ­te buÄ? podle objemu staĹženĂ˝ch dat, nebo podle dĂŠlky pĹ™ipojenĂ­.

Tak kterou? :o) âILICHILI * 82

&KLOOLB&RUSBQHZGHVLJQLQGG
Oskar FinancovĂĄnĂ­

Mobil na splĂĄtky CelĂŠ noci se vĂĄm zdĂĄ o Sony Ericssonu K700i, ale nemĹŻĹžete si dovolit dĂĄt za nÄ›j tolik penÄ›z najednou? ŽådnĂ˝ problĂŠm! Dnes si jej mĹŻĹžete vzĂ­t domĹŻ za pouhĂ˝ch 398 KÄ? a zbytek doplatĂ­te v příťtĂ­ch 10 mÄ›sĂ­cĂ­ch. Je to tak. UĹž i pĹ™enosnĂŠho ĹĄikulu svĂ˝ch snĹŻ si mĹŻĹžete pořídit, aniĹž byste mÄ›li v peněŞence jmÄ›nĂ­. PĹ™ipravte si obÄ?anskĂ˝ prĹŻkaz a jeĹĄtÄ› jeden doklad totoĹžnosti a hurĂĄ do Oskarovy prodejny nebo zavolejte Oskarkontakt 800 777 777! MÄ›sĂ­Ä?nÄ› zaplatĂ­te za ĂşvÄ›r na telefon (v KÄ?)1) Telefon/Tarif VeStylu Samsung X480 VeStylu Nokia 6100 VeStylu LG C3320 VeStylu Samsung X460 VeStylu Samsung E330 ProZĂĄbavu Nokia 3220 DoExtrĂŠmu Siemens M65 MeziLidi Sony Ericsson T630 MeziLidi Nokia 6610i VeStylu Nokia 7260 MeziLidi Nokia 6020 VeStylu Samsung E630 MeziLidi Sony Ericsson K700i MeziLidi Nokia 6230 VeStylu Motorola V3 RAZR ProZĂĄbavu Nokia 3230 ProPrĂĄci Sony Ericsson GC85 CARD VeStylu Samsung D500

Rozjezd Naplno2) 358 398 458 498 598 558 498 458 458 698 658 758 798 897 998 998 798 –

50 Naplno – – 358 358 458 398 398 358 358 558 498 658 658 698 898 898 698 998

150 Naplno3) – – – – – – – – – 398 358 498 498 558 798 758 698 858

300 Naplno – – – – – – – – – – – 398 398 458 658 658 698 758

500 Naplno – – – – – – – – – – – – – 358 498 558 698 658

297,5

714

1190

1904

+ K tomu mÄ›sĂ­Ä?nĂ­ pauĹĄĂĄl

59,5

= Celkem vĂĄs to bude stĂĄt4)

1) Po dobu 10 mÄ›sĂ­cĹŻ po sloĹženĂ­ 10 % z ceny telefonu pĹ™i jeho koupi. 2) StejnĂĄ výťe splĂĄtek platĂ­ pro telefon za standardnĂ­ cenu. 3) StejnĂĄ výťe splĂĄtek platĂ­ i pro tarif Mezi nĂĄmi. 4) Tato suma nezahrnuje cenu za sluĹžby mimo volnĂŠ minuty. VĹĄechny ceny jsou uvedeny s DPH. O ĂşvÄ›r na koupi telefonu mĹŻĹže zaŞådat kaĹždĂĄ fyzickĂĄ osoba starĹĄĂ­ 18 let s obÄ?anstvĂ­m v ÄŒR a stĂĄlĂ˝m zdrojem příjmĹŻ, kterĂĄ si u Oskara zakoupĂ­ mobilnĂ­ telefon a/nebo přísluĹĄenstvĂ­ a k tomu jednu z OskarovĂ˝ch SIM karet s tarifem Naplno nebo tarifem pro firemnĂ­ zĂĄkaznĂ­ky Na jistotu nebo Na zisk. NovĂ­ zĂĄkaznĂ­ci mohou poskytnutĂ­ ĂşvÄ›ru vyřídit přímo v OskarovÄ› prodejnÄ›, a to po pĹ™edloĹženĂ­ obÄ?anskĂŠho prĹŻkazu a dalĹĄĂ­ho dokladu totoĹžnosti. Od 12. 1. 2005 mohou o ĂşvÄ›r poŞådat takĂŠ telefonicky prostĹ™ednictvĂ­m OskarKontaktu (800 777 777) nebo OskarBusinessKontaktu (800 777 700), pokud o ĂşvÄ›r ŞådĂĄ firemni zakaznik bez pisemnĂŠ ĂşÄ?astnickĂŠ smlouvy. StĂĄvajĂ­cĂ­ zĂĄkaznĂ­ci: StĂĄvajĂ­cĂ­ zĂĄkaznĂ­ci Oskara mohou od 12. 1. 2005 o ĂşvÄ›r poŞådat prostĹ™ednictvĂ­m OskarLinky (*077) anebo OskarBusinessLinky (800 772 277), pokud o ĂşvÄ›r ŞådĂĄ firemni zakaznik bez pisemne ĂşÄ?astnickĂŠ smlouvy , aniĹž by si museli poĹ™izovat novou SIM kartu s OskarovĂ˝m tarifem (ceny mobilnĂ­ch telefonĹŻ a přísluĹĄenstvĂ­ se v takovĂŠm případÄ› řídĂ­ NabĂ­dkou telefonĹŻ Oskara pro stĂĄvajĂ­cĂ­ zĂĄkaznĂ­ky). O ĂşvÄ›r na koupi telefonu mĹŻĹže v tomto případÄ› zaŞådat kaĹždĂĄ fyzickĂĄ osoba starĹĄĂ­ 18 let s obÄ?anstvĂ­m v ÄŒR a stĂĄlĂ˝m zdrojem příjmĹŻ, kterĂĄ pouŞívĂĄ nÄ›kterĂ˝ z OskarovĂ˝ch pauĹĄĂĄlnĂ­ch tarifĹŻ. ĂšvÄ›r poskytuje spoleÄ?nost Home Credit Finance a.s. K Şådosti o ĂşvÄ›r nenĂ­ tĹ™eba ruÄ?itele ani potvrzenĂ­ o příjmech. MÄ›li byste ale znĂĄt adresu, telefonnĂ­ Ä?Ă­slo a případnÄ› i IÄŒO svĂŠho zamÄ›stnavatele. V případÄ› telefonickĂŠ Şådosti o ĂşvÄ›r budou od zĂĄkaznĂ­ka zĂ­skĂĄny Ăşdaje nezbytnĂŠ pro uzavĹ™enĂ­ smlouvy. MobilnĂ­ telefon a/nebo přísluĹĄenstvĂ­ bude nĂĄslednÄ› zaslĂĄn poĹĄtou. Pokud zĂĄkaznĂ­k ŞådĂĄ o ĂşvÄ›r telefonicky, souhlasĂ­ s tĂ­m, Ĺže jeho hovor s operĂĄtorem přísluĹĄnĂŠ Oskarovy zĂĄkaznickĂŠ linky mĹŻĹže bĂ˝t nahrĂĄvĂĄn, a to za ĂşÄ?elem zajiĹĄtÄ›nĂ­ souhlasu se zpracovĂĄnĂ­m jeho osobnĂ­ch ĂşdajĹŻ spoleÄ?nostĂ­ Home Credit Finance a.s. SouÄ?ĂĄstĂ­ smlouvy je Ä?estnĂŠ prohlĂĄĹĄenĂ­. MinimĂĄlnĂ­ Ä?ĂĄstka ĂşvÄ›ru je 3000 KÄ?, maximĂĄlnĂ­ 10 000 KÄ?. ÄŒĂĄstka, kterou musĂ­ zĂĄkaznĂ­k uhradit pĹ™i koupi telefonu, je 10 % ceny. ZbĂ˝vajĂ­cĂ­ Ä?ĂĄst zĂĄkaznĂ­k doplatĂ­ v deseti ĂşvÄ›rovĂ˝ch splĂĄtkĂĄch. ĂšvÄ›r nenĂ­ moĹžno poskytnout prĂĄvnickĂ˝m osobĂĄm a firemnĂ­m zĂĄkaznĂ­kĹŻm s pĂ­semnou ĂşÄ?astnickou smlouvou. ĂšvÄ›r se poskytuje vĂ˝hradnÄ› na mobilnĂ­ telefon a/ nebo přísluĹĄenstvĂ­. RPSN je 26,3 %.

83 * âILICHILI

&KLOOLB&RUSBQHZGHVLJQLQGG
Oskar Měsíc v síti

VELKĂ SĂ?ŤOVĂ

SOUTĚŽ

3. kolo: MOHLI BYSTE U NĂ S POKRĂ?VAT?

Tramtadadå, je tady 3. kolo naťí super mega prima soutěŞe. Hråbněte si na dno a vyhrajte jeden ze tří parådních mobilů Samsung X460 nebo nějakou dalťí fajnovou cenu. Šanci måte od 1. do 31. května! O co půjde? Nebudeme våm nic nalhåvat, třetí kolo bude maso, protoŞe budeme testovat vaťe znalosti. Abyste mohli vyhråt, bude třeba språvně zodpovědět 10 otåzek o naťem pokrytí. Ale abyste neřekli, Şe jsme na vås jak na cizí, ke kaŞdÊ otåzce zase dostanete na výběr z pěti moŞností. Jestli se vås budeme snaŞit zmåst? No jÊje! TakŞe nevåhejte, ťup na web a ukaŞte, co ve vås je!

www.oskar.cz/sitovka âILICHILI * 84

&KLOOLB&RUSBQHZGHVLJQLQGG
Refer&Gain_AW.Q4.qxd

19.4.2005

15:40

Stránka 1

Oskara je dost pro vˇSechny Jste s Oskarem spokojeni? Doporučte nás i svým přátelům! Aby se vám ten dobrý skutek dělal snáz, přihodíme vám odměnu :o) Za doporučení vám dáme až 2500 Kč * Každý váš kamarád dostane až 500 Kč Můžete doporučit až 5 kamarádů *Maximální výše odměny platí v případě, že sami máte Oskarův tarif kromě níže uvedených a doporučíte nám pět zákazníků, kteří si pořídí tarif 300 Naplno nebo 500 Naplno.

Jak na to? Máte hned tři možnosti: Výše vaší odměny, když doporučujete a máte tarif

1) Zaveďte svého kamaráda do jedné z Oskarových prodejen a řekněte, že ho chcete doporučit Oskarovi.

Oskarta

2) Zavolejte OskarKontakt na 800 77 77 10 a dejte nám číslo a jméno svého kamaráda. Ten se pak může těšit, že ho naši prodejci kontaktují.

Rozjezd Naplno 50 Naplno 150 Naplno 300 Naplno 500 Naplno

                      

Výše vaší odměny, když doporučujete a máte Oskartu

Oskarta Rozjezd Naplno 50 Naplno 150 Naplno 300 Naplno 500 Naplno                      

3) Kamarád nám může na OskarKontakt zavolat sám nebo se sám stavit v prodejně a prozradit, kdo ho doporučil Poznámky: Doporučit své známé nemohou uživatelé tarifů Slyším Vás, Odepiš, Junior, Na zisk, Na jistotu, Oskarta bez limitu a firemní zákazníci Oskara. Částky odměn dostanete v podobě Oskarových služeb – započtením na Vyúčtování tarifních zákazníků nebo jako kredit na Oskartě. Bližší podmínky na www.oskar.cz

Stačí říct.


PRAHA

ฤŒESKร‰ BUDฤšJOVICE

Vรกclavskรฉ nรกm. 47, 110 00 Praha 1

nรกm. Pล™emysla Otakara II. 90, 370 01

Po-Pรก: 9:00-21:00, So: 9:00-18:00, Ne: 10:00-18:00

Po-Pรก: 8:00-18:30, So: 9:00-12:00, Ne: zavล™eno

Nรกrodnรญ 28, 110 00 Praha 1

IGY centrum, Praลพskรก 1247/24, 370 04

Po-Pรก: 9:00-21:00, So: 9:00-18:00, Ne: 10:00-18:00

Po-Ne: 9:00-21:00

Myslbek, Na Pล™รญkopฤ› 19-21, 110 00 Praha 1 Po-Pรก: 9:00-19:30, So: 10:00-19:00, Ne: 10:00-18:00

Hlavnรญ nรกdraลพรญ, Wilsonova 300/80, 120 61 Praha 2

FRรDEK-MรSTEK

Po-Pรก: 7:00-19:00, So: 9:00-14:00, Ne: 12:00-19:00

Jugoslรกvskรก 11, 120 00 Praha 2

nรกm. Svobody 16, 738 01

Po-Pรก 9:00-19:00, So 9:00-14:00, Ne: zavล™eno

Po-Pรก: 8:00-19:00, So: 9:00-13:00, Ne: zavล™eno

Palรกc Flรณra, Vinohradskรก 149, 3. patro, 130 00 Praha 3 Po-So: 9:00-21:00, Ne: 10:00-21:00

Carrefour Novรฝ Smรญchov, Radlickรก 1 a, b, 150 00 Praha 5

HAVรล˜OV

Po-Ne: 9:00-21:00

Tesco Zliฤรญn, Skandinรกvskรก 25/144, 155 00 Praha 5 Po-Ne: 9:00-21:00

Fibichova 228/23, 736 01 Po-Pรก: 8:00-19:00, So: 9:00-13:00, Ne: zavล™eno

Metropole Zliฤรญn, ล˜evnickรก 1, 155 00 Praha 5 Po-Ne: 10:00-21:00

Novรฝ Smรญchov, Plzeลˆskรก 8, 150 00 Praha 5

HRADEC KRรLOVร‰

Po-Ne: 9:00-21:00

Centrum ฤŒernรฝ Most, Chlumeckรก 765/6, 109 00 Praha 9

S. K. Neumanna 281, 500 02

Po-Ne: 9:00-21:00

Po-Pรก: 9:00-19:00, So: 9:00-13:00, Ne: zavล™eno

Tesco Letลˆany, Veselskรก 663, 199 00 Praha 9

Hypernova Kukleny, Kutnohorskรก 226, 500 04

Po-Ne: 10:00-21:00

Po-Ne: 9:00-21:00

Carrefour EDEN, U Slavie 1527, 101 00 Praha 10

Futurum, Brnฤ›nskรก 1825/23a, 500 03

Po-Ne: 9:00-21:00

Po-Ne 9:00-21:00

Vinohradskรก 167, 100 00 Praha 10 Po-Pรก: 9:00-18:00, So: 9:00-14:00, Ne: zavล™eno

Hypernova ฤŒestlice 111, 251 01 Praha Prลฏhonice Po-Ne: 9:00-21:00

Galerie Butovice, Radlickรก 117, 158 00 Praha 5 Po-Ne: 9:00-21:00

BRNO Carrefour Krรกlovo Pole, Cimburkova 4, 612 00

JIHLAVA Beneลกova 28, 586 01 Po-Pรก: 8:00-18:30, So: 9:00-12:00, Ne: zavล™eno Pozor! Jsme na novรฉ adrese!

KARLOVY VARY

Po-Ne: 9:00-21:00

T. G. Masaryka 697/5, 360 01

Olympia, U Dรกlnice 777, Modล™ice 664 42

Po-Pรก: 8:00-18:30, So: 9:00-14:00, Ne: zavล™eno

Po-Ne: 9:00-21:00

Tesco, Skandinรกvskรก 2, 619 00 Po-Ne: 9:00-20:00

KLADNO

Masarykova 2, 602 00 Po-Pรก: 9:00-19:00, So: 9:00-13:00, Ne: Zavล™eno

T. G. Masaryka 550, 272 01

Vaลˆkovka, Ve Vaลˆkovce 1, 602 00

Po-Pรก: 9:00-18:00, So: 9:00-13:00, Ne: zavล™eno

Po-Ne: 9:00-21:00

LIBEREC Praลพskรก 147/30, 460 01 Po-Pรก: 9:00-19:00, So: 9:00-13:00, Ne: zavล™eno

NISA Center โ€“ ฤŒeskรฉ mlรกdeลพe 456, 463 12 Po-Ne: 9:00-21:00

รขILICHILI * 86

&KLOOLB&RUSBQHZGHVLJQLQGG
Oskar Prodejny

MLADĂ BOLESLAV

TĂ BOR

Olympia, JiÄ?Ă­nskĂĄ 1350/III., 293 01

Erbenova 572, 390 02

Po-Ne: 9:00-21:00

Po-På: 8:00-18:30, So: 9:00-12:00, Ne: zavřeno

OLOMOUC OstruŞnickå 15, 771 00 Po-På: 9:00-19:00, So: 9:00-13:00, Ne: zavřeno

TEPLICE U KrupskÊ bråny 24, 415 01 Po-På: 9:00-18:00, So: 9:00-13:00, Ne: zavřeno

Globus, PraĹžskĂĄ ul., v. k. u. Ĺ˜epÄ?Ă­n, 779 00 Po-Ne: 8:30-20:30

UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo nåm. 37-38, 686 01

OPAVA

Po-På: 8:00-19:00, So: 8:00-13:00, Ne: zavřeno

Globus, Těťínskå 83, 746 41

ĂšSTĂ? NAD LABEM

Po-Ne: 8:00-20:00

MírovÊ nåm. 207, 401 00 Po-På: 9:00-18:30, So: 9:00-13:00, Ne: zavřeno

OSTRAVA Shopping Park Ostrava, RudnĂĄ 114, 700 30 Po-Ne: 9:00-21:00

Zeyerova 347/4, 702 00 Po-På: 8:00-19:00, So: 8:00-13:00, Ne: zavřeno

ZL�N Centro Zlín, ul. 3. května 1170, Malenovice 760 01 Po-Ne: 9:00-21:00

Futurum, Novinåřskå 6a, 702 00 Po-Ne: 9:00-21:00

PojízdnÊ prodejny Po-På: 9:00-19:00, St: 9:00-17:00, So: 9:00-15:00, Ne: zavřeno

PARDUBICE Globus, Poděbradskå 293, 530 09 Po-Ne: 8:30-20:30

nåm. Republiky 56, 530 02 Po-På: 9:00-19:00, So: 9:00-13:00, Ne: zavřeno Pozor! Na tuto adresu jsme se přestěhovali z Grandu!

PLZEŇ

ÄŒechy 4.5. DÄ›Ä?Ă­n – Husovo nĂĄmÄ›stĂ­ 5.5.-7.5. Litoměřice – MĂ­rovĂŠ nĂĄmÄ›stĂ­ 9.5.-10.5. Příbram – nĂĄmÄ›stĂ­ T.G.M 11.5.-14.5. Most – mĂ­sto mezi Priorem a MÄ›stskĂ˝m úřadem 16.5.-18.5. Cheb – kĹ™iĹžovatka ulic MĂĄjovĂĄ a třídy Svobody 19.5.-21.5. Sokolov – nĂĄmÄ›stĂ­ BudovatelĹŻ 23.5.-25.5. HavlĂ­Ä?kĹŻv Brod – HavlĂ­Ä?kovo nĂĄmÄ›stĂ­ 26.5.-29.5. JindĹ™ichĹŻv Hradec – nĂĄmÄ›stĂ­ MĂ­ru 30.5.-1.6. Trutnov – ulice HorskĂĄ Ä?p. 888, pěťí zona u ÄŒSOB

nĂĄm. Republiky 3, 301 00

Morava

Po-På: 8:00-18:30, So: 9:00-12:00, Ne: zavřeno

2.5.-4.5. Svitavy – PurkyĹˆova ulice 5.5.-7.5. Ĺ umperk – HlavnĂ­ třída u SpoĹ™itelny 9.5.-11.5. TĹ™ebĂ­Ä? – Karlovo nĂĄmÄ›stĂ­ 12.5.-14.5. JesenĂ­k – Masarykovo nĂĄmÄ›stĂ­ 16.5.-18.5. Znojmo – HornĂ­ nĂĄmÄ›stĂ­ 19.5.-21.5. PĹ™erov – nĂĄm. PĹ™erovskĂŠho povstĂĄnĂ­ 23.5.-25.5. HodonĂ­n – VelkomoravskĂĄ ulice 26.5.-28.5. RoĹžnov pod RadhoĹĄtÄ›m – LĂĄzeĹˆskĂĄ ulice

Olympia, PĂ­seckĂĄ 972/1, 326 00 Po-Ne: 9:00-21:00

Tesco, RokycanskĂĄ 1385/130, 301 00 Po-Ne: 10:00-21:00

PROSTÄšJOV Tesco, KoneÄ?nĂĄ 25, 796 01 Po-Ne: 9:00-21:00

naproti vchodu do skanzenu 30.5.-1.6. Znojmo – Horní nåměstí

87 * âILICHILI

&KLOOLB&RUSBQHZGHVLJQLQGG
Platí pro vybrané tarify nefiremních zákazníků.

CHILLI_190x245_FROG 4/13/05 13:46 Stránka 1

Odpárejte si 20 % z účtu za volání. Pořiďte si jeden z tarifů Naplno se službou Po svém a získáte 20% slevu na volání. Stačí jen ovládat svůj účet bez pomoci operátora přes internet, SMS nebo Oskarovu Hlasovou Samoobsluhu. Vydělejte tak na své samostatnosti. Více info na www.oskar.cz

Objednávejte na 800 777 777

Stačí říct.

Profile for Čilichili

2005 | 05 | Čilichili: Džíny  

Jeans. Historii klidně můžeme rozdělit na tu před nimi a s nimi.

2005 | 05 | Čilichili: Džíny  

Jeans. Historii klidně můžeme rozdělit na tu před nimi a s nimi.

Profile for cilichili
Advertisement