__MAIN_TEXT__

Page 1

vybrané Oskarovy telefony a sluÏby & poãteníãko nádavkem

aktualizované

ã.1 muÏ, kter˘ zabil 40 kilo much * gábina osvaldová for president * motorky a píseãek v zatáãkách * úães za v‰echny peníze * nejhor‰í grafitti v praze * kdyÏ se dva muÏi líbají * jsou holky lep‰í?

Minisuknû


každý s každým. Volejte do všech sítí za stejnou cenu. Užívejte si doslova s kým chcete! Stačí si jen vybrat některý z nových tarifů Naplno a nechat se unést výhodami, které nabízí:

Ceny služeb jsou bez DPH 19 %.

SMS za korunu až 300 volných minut paušál již od 50 Kč žádný aktivační poplatek Nenechte se omezovat, volejte si každý s každým – volejte Naplno. Více na www.oskar.cz.

Volejte 800 777 777

Stačí říct.


Oskarovy telefony a tarify & poãteníãko nádavkem

ã.1 muÏ, kter˘ zabil 40 kilo much * gábina osvaldová for president * motorky a píseãek v zatáãkách * úães za v‰echny peníze * nejhor‰í grafitti v praze * kdyÏ se dva muÏi líbají * jsou holky lep‰í?

Minisuknû


obsah

0 % vaty, 115 g/m2 kfiídy

8 DROBKY Pogrom na mouchy Zprávy, které jsme si ani nemohli vymyslet 9 PAVLAâ Léto Ester a Fanánek drbou osto‰est

*

10 KOMIKS J.A.K Moudrosti ze záhrobí

11 OSKAR Skoãte si na Nuselák Zprávy ze zákulisí

12TREND Grafitti hitparáda Kdo to umí a kdo jen chce b˘t kÛl

16TÉMA Minisuknû

âlánek, kde fakt záleÏí na úhlu pohledu 23 CESTY Filipíny Byli jsme na kohoutích zápasech a bylo to (drÛbeÏí) maso * 25 VÍKEND Fr˘dlant Na‰li jsme Ïivot na odvrácené stranû Jizerek

26 ZOOM UtluãtumÛru Vznikají jména kapel pod vlivem ãikuli?

âILICHILI * 4


28 POVÍDÁNÍ Jan P. Muchow Pfiíjemn˘ P. Popovídání 31 SOUBOJ Holãiãka, nebo chlapeãek

*

Holky tûωí to maj 32 ·MRNC Kde se ãe‰ou celebrity Úãesy, ze kter˘ch vstávají vlasy na hlavû 34 VENTIL Chce to skútr KdyÏ potfiebujete rychle nûco proti zácpû 36 HRAâKY Kupte si domácí kino U‰etfiíte na popcornu! 38 SPORÁK Jak chutná Kuba Myslíme ta s Castrem, ne s houbama

*

* *

39 DIVADLO Okurková sezóna Jak s ní naložit * 40 MUZIKA Franz Ferdinand Plus co Češi halekají u táboráku * 43 KINO Komiks na filmovém plátně a další hlody o filmu * 46 KNIHY Tipy na léto Nedělní chvilka slabikování * 48 SLOVO Polibek KdyÏ dva hro‰i dûlají totéÏ 50 PROVùRKA Co má vûdût chlap Vychoval vás táta dobfie? *

51 VOLÁ OSKAR

52 - Snadná cesta k Oskarovi * 54 Pár informací navíc 57 Îargon * 58 Telefony v plné parádû * 74 Telefony * 55veOskarta * zkratce * 78 Mobil na splátky * 80 Logoparáda * 82 Jsme posedlí pokrytím * 84 Volání do zahraniãí * 86 Oskarovy prodejny

5 * âILICHILI


* ZÁPRAÎÍ Tady měl být šéfredaktor, ale nebyl tak šik

âte vÛbec nûkdo dlouhé úvodníky? Já osobně ne. Takže slibuju, že je nebudu ani psát. Tohle je âILICHILI, pekelně ostrý časopis, který si dělá věci po svém. Dáme vám všechno: krásné ženy, vtipné muže, šmrncovní design i líbající se hrochy. Budeme psát o všem na světě s jedinou podmínkou – že to nebude nuda.

âILICHILI 01/2004 aktualizované vydání

Jestli se vám âILICHILI zalíbí, napište to prosím mojí šéfové. Bude mít radost. A jestli vás naopak něco naštve, ozvěte se taky a já s tím něco udělám. A ještě něco. My jsme Oskar a vy jste naši nejmilejší zákazníci, takže âILICHILI je pro vás úplně zdarma. Nekupte to za tu cenu.

martin.jaros@oskar.cz

âILICHILI * 6

(tohle je povinná tiráž pro právníky) Šéfredaktor Martin Jaroš Obálka Tomorrow London, fotopředloha Lucie Čermáková/Studio Pýcha Foto obálky, která neprošla Profimedia.cz/Corbis Vydavatel Boomerang Publishing, s. r. o. Poděbradská 110/1 Praha 9 tel.: 224 023 201 www.bpublishing.cz pro Český Mobil a.s. Tisk Helma ROTO, s.r.o. Uzávěrka vydání 19. 8. 2004 Datum vydání 1. 9. 2004 Distribuce Česká republika Periodicita Dvouměsíčník MKČR 15371 Údaje jsou platné ke dni uzávěrky. Změny uvedených údajů nebo tiskové chyby jsou vyhrazeny. Kompletní ceník s aktuálními cenami stejně jako kompletní popis podmínek jednotlivých produktů a služeb najdete na www.oskar.cz.


TIRÁÎ *

Celé to vymyslela Drželi nás na nohou

Otravoval redaktory

Všechno to obtelefonoval a ještě byl na Filipínách

Výkonně to řídila

Na toho hodili zodpovědnost

Celé to zmalovali

Málem se zbláznil, když to redigoval

Články smolili

Letěla kolem

Tiskařům radil Hrubky opravila


DROBKY PAVLAâ

POGROM NA MOUCHY

Do tohoto bodu jsme svedli fůru magické energie. Přitiskněte palec a pevně držte 30 minut. Jestli to vydržíte, jako zázrakem se vám zklidní tep. Ale fest!

âILICHILI * 8

Mu‰í masakr v âínû

Maminãin kluk

Přes těžké ztráty mouchy pořád vedou

Policie v německých Brémách prožila horkou chvilku, když se pokoušela nalézt rodinu ztraceného dvouletého chlapečka. Na otázku „Jak se jmenuješ?“ odpovídal zatvrzele, že „maminčin kluk“. Celé hodiny pak policisté s „maminčiným klukem“ objížděli ulice a marně hledali jeho rodiče. Během cesty chlapec upřesnil, že je také Pascalův bratr. Když policisté neuspěli, vrátili se na stanici. Mezitím však chlapcova maminka nahlásila jeho zmizení, a tak vše dobře dopadlo. Malý Karim, jak se ve skutečnosti jmenoval, utekl své babičce při nakupování. Policisté šťastnou matku požádali, aby Karima propříště naučila identifikovat se přesněji.

Osm miliónů much už zabil čínský obchodník Hu Xilin, který léta vede soukromou válku proti tomuto hmyzu. Svou vendettu začal, když se na důležité obchodní večeři jedna moucha utopila v talíři jeho partnera, a on tak přišel o zakázku za 13 000 liber. Číňanův vztek se časem změnil v opravdovou genocidu. Během let vymyslel Xilin řadu důmyslných zařízení k chytání a zabíjení much. Zaměstnává též několik ostrých hochů, kteří čistí vzduch okolo něj plácačkami. V současnosti má na kontě už 40 kilogramů much a pouhým okem dokáže rozlišit 25 druhů. I když cítí, že mouchy mají pořád početní převahu, je odhodlán pokračovat v boji až do konce svého života.

Zapírá odmalinka

Zábava aÏ do konce Pozor, abyste nepřežili svoje úspory

Taky byste si chtěli užívat jako králové, kdyby vám řekli, že už vám na Zemi mnoho času nezbývá? Jen pozor, aby to neskončilo ošklivým překvapením! Patrick Hastelow (66) z britského Cheltenhamu onemocněl se srdcem jen těsně poté, co u jeho ženy Megan (56) objevili rakovinu prsu. Pár si udělal seznam 50 snů a začal si je plnit. Za krátkou dobu utratili všechny úspory – 40 000 liber, tedy asi 1,8 miliónu korun. Udělali si druhé líbánky na parníku Queen Elisabeth II, obří párty v Riu, safari v Jižní Africe a navštívili Falklandy, Uruguay a Senegal. Když už jim peníze došly, vrátili se do Británie a tam jim lékaři řekli, že jejich nemoci zázračně ustoupily a že mohou žít dále ještě celé roky. Holt je lepší být zdravý a chudý...

foto: Photonica

Léčivý bod


JÁ JSEM EDA, PROST¯ ZABÍJEâ MUCH

Letní radosti

LOU FANÁNKA HAGENA Bachafii se uãí ‰tûkání

Revoluce na pískovi‰tích

Kolik zvířat umíš, tolikrát jsi bachařem

Další epochální objev britských vědců

Izraelská vězeňská stráž zahájila oficiální projekt, v jehož rámci se dozorci mají naučit rozumět psímu štěkání. Vědci totiž prokázali, že hafy se liší podle toho, co zvíře vidí. Je velký rozdíl mezi štěkáním na uprchlého vězně nebo na zatoulanou kočku. Kdyby snad izraelským bachařům štěkání zprvu nešlo, pomůže jim elektronika. Ve věznicích se nainstaluje systém výstražných světel, která rozlišují tři hlavní úrovně poplachu. Zelená značí neškodný štěkot, žlutá podezřelou situaci a červená vězně na útěku. Fajn nápad, ale co když se naučí štěkat vězni?

Člověku až zůstává rozum stát, jak rychle se lidstvo řítí kupředu. Britští vědci po zevrubných analýzách vypočetli, jak postavit nejlepší hrad z písku. Správná formule zní W 0,125 x S – tedy na jeden díl vody osm dílů písku, uvedla BBC. Tým z University of Bournemouth zkoumal písek z několika hledisek.Vedoucí týmu profesor Matthew Bennett doslova prohlásil, že „správný poměr písku a vody je rozhodující pro kterýkoliv hrad“. Přidal i další šokující odhalení: „Příliš mnoho vody a písek se rozpustí, příliš málo a nemůže se spojit.“ Inu, není divu, že zatím poslední pamětní deska českému géniovi Járovi Cimrmanovi byla odhalena právě v britské metropoli Londýně.

K mým letním radostem vždycky patřily čmoudící a řvoucí motorky. Já vím, není to zrovna romantické téma. Ale právě na začátku léta, když motorku poprvé v roce opráším a sednu na ni, začne mi srdce tlouct tak nějak víc. Ve skladbě Tří sester „Na srazu“ zpívám: „Zábavy hazardní, všichni jsou zpitý a jízda po zadním motorky hbitý…“ Tahle písnička tu moji letní zálibu svým způsobem taky zahrnuje. Jen trochu jinak, je to moje vyjádření k motorkářům. Tři z kapely máme motorky, a přesto srazy nemusíme. S motorkáři jako partami se moc nesdružuju. Rád jezdím s několika kamarády, aniž bych chtěl budit pozornost. Proto taky nevím, jak se na mašiny balí holky. Nerozumím tomu. Začal jsem jezdit už od patnácti, na mopedu Stadion S11. V osmnácti přišla na řadu Jawa 350 „panelka“, měl jsem ji tajně zaparkovanou na sídlišti Spořilov, aby rodiče nevěděli, že mám motorku. Pak to ale po půl roce stejně prasklo. Měl jsem nějakou velkou soudní pokutu, a tak rodiče využili mojí chudoby a použili peníze z prodeje Jawy na zaplacení. Nejlepší zážitky jsou ze samotné jízdy, když neprší, není vedro ani zima, nejsou písečky v zatáčkách a čepičáři obědvají. Strašný zážitek je naopak přejezd z Ostravy domů, když se ochladí na osm stupňů a mrholí a mrholí... Panáček na zahřátí? To je naprosto neslučitelné. Stabilita mizí, je to podobné jako na lyžích. A k čemu bych přirovnal jízdu na motorce? K jízdě na motorce – kdyby se to dalo srovnat třeba s lepením letadel, budu lepit letadla, protože je to bezpečnější a při práci s lepidlem je možno spatřit růžové slony. Lou Fanánek Hagen 9 * âILICHILI


PAVLAâ KOMIKS

Letní lásky

ESTER KOâIâKOVÉ

Na střední škole jsme odjeli na brigádu do lesní školky, a tam mi padl do oka jeden postarší tetovaný horník.

Letní lásky? Ano, vzpomínám si. Kdysi. Ta opravdu první je z letního pionýrského tábora v Železné Rudě, na němž se uváděly do praxe družební závazky podniků Kozak Klatovy a Robotron Electronic z tehdy východoněmeckého městečka Zella Mehlis. Družbu jsem poctivě utužovala známostí s roztomilým chlapcem jménem Frank. Viděli jsme se takto ve dvou letech po sobě. Později jsem na pionýrských táborech postoupila do funkce praktikantky, a tehdy jsem se zapomněla s nejstarším členem oddílu chlapců. Ne, nebylo v tom žádné zneužívání. Bylo to dobrovolné a romantické až tak, že bych nejradši bývala byla běžnou pionýrkou. Tehdy mu bylo o půl roku méně než mně, ale já si stejně připadala, jako když se učitelka spustí se svým žákem. Také reciprocita s pro změnu polskými pionýry přinesla své ovoce v podobě jednoho polského plavčíka. Ale to vše bylo též ve vší počestnosti, jen s nějakou tou pusou a projížďkami na

lodičce. Nastal čas, kdy má dívka přijít o poctivost, a já si k tomu zcela pragmaticky vybrala úplně cizího člověka. Na střední škole jsme odjeli na brigádu do lesní školky, a tam mi padl do oka jeden postarší tetovaný horník. Věděla jsem, že první dojem je nejdůležitější a že tenhle světák s hlavou intelektem nezatíženou mi ho jistě nezkazí. Ne že by zkazil. Jenže když mě poté zaplavila vlna studu a začala jsem se mu vyhýbat, on se chtěl vídat dál, pronásledoval mě, i jahody mi přinesl... Místo letní romantiky jsem poprvé zažila neodvratnost následků za vše, čeho se člověk dopustí. Romantika se mi od té chvíle nějak vyhýbá. Nebo je to možná tím, že já každou sladkost zarazím, jakmile se jen klube. Najednou mi to všechno přijde směšné. Nebo se leknu. A tak můj nejromantičtější zážitek může nastat maximálně někdy k ránu za úsvitu, když s někým romanticky nadějným odcházím z dlouhého večírku. S alkoholem pak ale vyprchá i omámení, a léto neléto, nastupuje rozum. Vaše Ester Kočičková

foto: ČTK, getty images, archiv E. K.

J.A.K

JSEM OTEC MODERNÍ PEDAGOGIKY. ZBAVIL JSEM ·KOLÁKY PONÍÎENÍ Z TùLESN ¯CH ’ TRESTÒ.

âILICHILI * 10

pí‰e ·tefan ·vec

ZREFORMOVAL

JSEM ·KOLSTVÍ

V MNOHA ZEMÍCH.

OBùTOVAL

JSEM

ÎIVOT LÁSCE K LIDSTVU A K DùTEM.

KDYBYCH

SE V SEDMADVACETI

ZFETOVAL A ODPRÁSKNUL, TAK Mù TI PARCHANTI NOSEJ NA TRIâKÁCH.


OSKAR *

Skočte si na Nuselák! Na Nuselském mostě v Praze se dějou věci. Ale aby tu v jeden den vylezlo na zábradlí 35 lidí a nakonec ani jeden z nich neskočil dolů, to se zas tak často nestává. Letos v červnu se to ale přihodilo; zařídil to Oskar a hned z toho byl i záznam v Guinnessově knize rekordů. O co šlo? Poslední týden v červnu jsme přichystali na Nuseláku reklamní akci, která v zemi nemá obdobu. Na několik dní jsme zabalili celé zábradlí do červené bublinkové fólie, takže z mostu byl rázem největší billboard v republice.

Červený most byl součástí naší poslední kampaně „Jsme posedlí pokrytím”. A pokryto tedy v Nuslích opravdu bylo: fólie byla dlouhá 487 metrů, mělu plochu 3012 m2 a 35 lidí ji napínalo 20 hodin. Výsledek si pak vychutnávalo zhruba 100 000 řidičů, kteří denně most přejedou — nebo spíš prostojí v zácpě, jestli to tam trošku znáte.

Nuselák — rychlý přehled pro fandy Postavili ho: Dlouhý je: Výška zábradlí:

1973 485 m 3,1m

Oskarova v˘prava do hloubi zákazníkovy du‰e My u Oskara uděláme všechno, abychom zákazníkům mohli nabídnout ještě lepší péči. V neděli 28. června jsme se v tom zase o něco zdokonalili – tentokrát na velké Oskarově výpravě, které se zúčastnilo všech 1650 Oskarových zaměstnanců. Na lodičkách jsme se naučili, že dobrý Oskarák pro zákazníka třeba i přes Vltavu skočí. Tak jen do toho – vyberte si Oskara a spolehněte se na nás. Můžete si být jisti, že u Oskara vás nikdo v louži nenechá! 11* âILICHILI


* TREND

Grafitti hitparáda ãerven 2004, Praha text Martin Jaroš foto Martin Jaroš a Maie Crumpton

Bledá tvář Momentálně asi nejsilnější piece v Praze. Patří do žánru characterů, tedy postaviček a obličejů. I sami writeři (slovo sprejer raději nepoužívejte) vědí, že s ním vždycky nejvíc zabodují a nejčastěji sklidí pochvalu i od většinové populace. Ale protože na character obvykle nebývá dost času ani talentu, skončí to většinou jen více či méně ošklivým podpisem čili tagem... Tenhle piece je o to lepší, že se nachází v podjezdu na Těšnově, což je jeden z pražských legálů. Legál je zeď, na které město povolilo writerům volnou práci. Další legály jsou u Orionky v Modřanech a na barrandovském mostě. (Těšnov, Praha 1) Nápad Barvy a technika Umělecký dojem Umístění Celkem

âILICHILI * 12

***** ***** ***** ***** *****


13 * 창ILICHILI


* TREND

Bloncka

Ruda

Rudovous

Tenhle ženský character není bůhvíjak prokreslený, ale zaujme syrovým kouzlem. Grafitti a komiks mají sklon přehánět dívčí křivky, ale tady se autor pokušení ubránil. (Orionka v Modřanech, P4)

Jeden z menších characterů na „povolené“ zdi u Čokoládoven v Modřanech. Ruda smrdí – jasné sdělení, jehož pravdivost sice nemůžeme posoudit, ale můžeme alespoň ocenit expresivní podání. (Orionka v Modřanech, P4)

Klasický zlý muž, který by klidně mohl rovnou na obálku nějaké fantasy ságy. Kompozice je možná trochu zmatená, ale barvy a linie autor zvládá bravurně. Špičkový piece. (Těšnov, P1)

Nápad Barvy a technika Umělecký dojem Umístění Celkem

***** ***** ***** ***** *****

Nápad Barvy a technika Umělecký dojem Umístění Celkem

***** ***** ***** ***** *****

Nápad Barvy a technika Umělecký dojem Umístění Celkem

***** ***** ***** ***** *****

Sem chci něco napsat

Vesmírný kombajn

Heil

Hezký textový vtípek, součást většího kousku na Těšnově. Slovní fór připomíná legendární barrandovský piece „Jen si tak trošku stříknout“. (Těšnov, P1)

Nekompromisně hranatý design, za který by se nemusel stydět ani Traktor Čeljabinsk. Velkorysá kompozice, veselé barvy, smysl pro půvabný detail. Paráda. (Těšnov, P1)

Jeden z těch tagů, kvůli kterým bude mít grafitti vždycky víc nepřátel než přátel. Otřesné provedení, bídná myšlenka, strašlivé umístění proti zákonu i slušnosti. (Štupartská, P1)

Nápad Barvy a technika Umělecký dojem Umístění Celkem âILICHILI * 14

***** ***** ***** ***** *****

Nápad Barvy a technika Umělecký dojem Umístění Celkem

***** ***** ***** ***** *****

Nápad Barvy a technika Umělecký dojem Umístění Celkem

***** ***** ***** ***** *****


Můj život, moje volba. www.oskar.cz

Stačí říct.


* TÉMA

Minisuknû Maximální boj o centimetry

Minimum látky, minimum zahalení, prostû mini. To je aktuální délka sukní pro leto‰ní léto. Pánové jásají a dámy opatrnû testují, co tomu fiekne zrcadlo. Ale abychom byli pfiesní: to, ãemu dnes fiíkáme mini, by dfiíve pojmenovali asi spí‰ minipidi, nebo dokonce mikro. text Silvie Králová foto Getty Images, Profimedia.cz/Corbis, ČTK

âILICHILI * 16


Washington, 1970: Hnutí Fight Against Dictating Designers (FADD, Boj proti diktátu návrhářů) střihá osmnáctileté Paule Yudelevitové sukni.

17 * âILICHILI


* TÉMA vlevo : Návrhářka Mary Quantová udělala na přelomu 50. a 60. let pověstný poslední krok a odhalila stehna dole: Francouzi připisují vynález minisukně svému krajanovi, módnímu návrháři André Courrégesovi. V zájmu oživení nové kolekce prostě zkrátil modelkám sukně nůžkami

d

o začátku první světové války běžný evropský či americký muž netušil, jaké má jeho nastávající nohy. To poznal až o svatební noci. Teprve ve dvacátých a třicátých letech minulého století si ženy začaly zkracovat sukně. Nejprve ukázaly nárt, pak lýtko, až došlo i na kolínko. A zbýval už jen poslední krůček k odhalení stehna. Ten udělala na přelomu padesátých a šedesátých let módní návrhářka Mary Quantová. Šokovala svými sukněmi do půli stehen. Její filozofie byla jasná: „Být nápadný? Co je na tom špatného? Jenom hlupák utratí hromadu peněz za něco, čeho si nikdo nevšimne!“

Návrháfika Mary Quantová: Minisuknû ze mû udûlaly miliardáfiku

âILICHILI * 18

Francouzsko-anglická miniválka Nárok na vynález minisukně si dělají jak Francouzi, tak i Angličané. Francouzští vlastenci přisuzují prvenství módnímu návrháři jménem André Courréges. Do haute couture je poprvé uvedl ve slavné kolekci jaro/léto 1965. Když designér přemýšlel, jak oživit své modely, napadl ho geniální tah – ustřihl modelkám sukně nad koleny. Svým zákaznicím oblékal pod krátké šaty bermudy a dětské punčochové kalhoty. K tomu bílé plastové holínky bez podpatku. Tehdejší modla francouzského návrhářství Coco Chanel málem omdlela. Označila tuto kombinaci za módu deformující tělo a odsoudila jeho snahu udělat z ženy malou holčičku. „Okamžitě zakryjte ta kolena!“ nechala se slyšet. „Děláte z žen retardované naivní diblíky!“ Courréges klidně kontroval: „Já jsem ženy omladil bez skalpelů plastických chirurgů.“ Pravda – stačily mu k tomu jen krejčovské nůžky. Svět sice jeho nápad zaregistroval, ale příliš se nevzrušoval. Pokládal to jen za výstřelek, který nemá šanci. Jenže když s minisukněmi vyrukovala v USA v roce 1965 na přehlídková mola Mary Quantová, noviny zaplavily palcové titulky a mini z butiků King’s Road či Carnaby Street vtrhly do okolního světa jako lavina.


Průkopnice minisukní Když si George Harrison bral modelku Pattie Boydovou, kdo myslíte, že jim navrhl svatební oblečení? No jasně, Mary Quantová. Mini nosila i Brigitte Bardotová či Nancy Sinatrová. Zahrála si v nich Audrey Hepburnová. A vždycky na ně byl krásný pohled.

19 * âILICHILI


* TÉMA

Minisuknû: Jednou jsi dole, jednou nahofie

‘90

90. léta – „Móda vychází z módy“. Každý si dělá svůj styl. Na minisukních se objevují nejrůznější potisky (například zvířat).

Současnost – Vše je „Děláte z žen retardované naivní diblíky,“ reagovala na minisukně modla francouzského návrhářství Coco Chanel

Odpůrci minisukní Minisukně se skutečně staly průkopnickou kreací, a tudíž se setkávaly se zcela protichůdnými reakcemi – nadšenými i nekompromisní kritikou. Největší problémy měla Quantová ve Vatikánu, kde před rozzuřenými ochránci morálky muselo chránit její hotel sto policistů. Odpůrci ji obviňovali z toho, že nutí muže, aby znásilňovali ženy. Marně. O pár let později byla londýnská návrhářka, z níž se záhy stala miliardářka, oceněna královnou Alžbětou za „šíření anglické kultury a za posilování zahraničního obchodu“. I sama anglická královna odhalila svá kolena. A když se v roce 1966 ukázala na veřejnosti v minisukni i manželka amerického prezidenta Jackie Kennedyová, komentář listu New York Times zněl: „Budoucnost minisukní je nyní zajištěna.“ A měl svatou pravdu. âILICHILI * 20

povoleno. Délka minisukně ani materiál či vzor látky není určován módním diktátem.

‘69

Konec 60. let – Mini se zmenšují na pouhý proužek látky kolem boků. Nejlepší doba pro muže.

‘80

80. léta – Mini se vracejí do módy (společně se sexualizací světa i módy). „In“ jsou takzvané minikrinolíny, které jsou jakousi reminiscencí sukní z 19. století.

‘70

70. léta – Po výstřelcích z konce let se mini prodlužují do délky „midi.“

‘60

60. léta – Mini začínají asi deset centimetrů nad koleny. Každý začátek je holt těžký.

Tak šel čas. V 60. letech u nás kralovala Eva Pilarová. V 70. letech se sukně zase prodloužily, jak je vidět na Donně Summerové. V 80. letech se styl mini vrátil díky Madonně, v 90. letech svou slavnou pánev vystavila zase J-Lo. No a dnes muže ohromuje naše Karolina Kurková – když se díváte zespodu na hodně vysoké molo, musí to být krásný pohled.


TÉMA *

Češky v první linii Minimánii podlehly Češky mezi prvními na světě. V čele tehdy šly hlavně zpěvačky Marta Kubišová a Helena Vondráčková. Další slavnou dámou v mini byla Miluška Voborníková. Tato zpěvačka si na jeviště divadla Semafor většinou brávala kratičkou minisukýnku a síťované punčocháče. Eva Pilarová zase k mini nejraději nosila vysoké kozačky. Podle módní historičky Jany Máchalové za to mohlo tehdejší politické oteplení, ale i neúnavná snaha českých dívek a žen vymanit se ze socialistické módní šedi. „Do té doby chodily po ulicích jen samé Anny proletářky v šátcích,“ říká Máchalová. Dnes mini hrdě nosí třeba Eva Herzigová (foto) i další české topmodelky.

21* âILICHILI


* TÉMA A kdyÏ se v roce 1966 ukázala na vefiejnosti v minisukni i manÏelka amerického prezidenta Jackie Kennedyová, komentáfi listu New York Times znûl:

„Budoucnost minisukní je nyní zaji‰tûna.“

Minisuknû mají i své mouchy. KdyÏ vystupujete z auta nebo tfieba letadla, musíte mít dobfie nacviãenou choreografii.

âILICHILI * 22

Úskalí minisukně

Kdo se z mini raduje

Když má mladá dívka pěkné nohy, proč by nemohla mít minisukni? Tragédie ovšem je, když někdo neví, jaké má nohy. Některým dámám by měly být krátké sukně dokonce zapovězeny. K minisukním prostě nepatří rozměry barokních tvarů. Omluvou není ani představa, že v horkých slunečných dnech je minisukně nejlepším oblečením. A pozor! Nošení minisukní navíc vyžaduje neustálou ostražitost. Není radno zvedat cokoliv ze země jinak než v podřepu. Také k vystupování z auta je potřeba přesná choreografie.

Na nedostatek příznivců si krátké sukénky rozhodně stěžovat nemusí. Potěšeni nejsou jen muži, jimž pohled na pěkné nohy zpříjemňuje cestu do práce. Neméně se radují výrobci punčochových kalhot a spodního prádla, které občas z kratičké sukničky přece jen jukne na svět. Kosmetické firmy se zase předhánějí v nabídce depilačních přípravků, samoopalovacích krémů a gelů proti celulitidě. A plastickým chirurgům přibývá zájemkyň o zkrášlení. Tak jen do toho! Za republiku krásnější!


CESTY *

Trvalo jednu až dvě minuty, než jeden kohout ležel mrtvý v kaluži krve. Bez sázek to nebylo moc zajímavé.

Filipíny Je‰tû více ‰tûnic, neÏ jste ãekali text Pavel Jirát foto Allphoto, Profimedia.cz/Corbis

Když jsem v Manile vystoupil z letadla, cítil jsem se jako v myčce na nádobí. Ne tak čistý, ale tak mokrý a zapařený. Neměl jsem kde spát a chtěl jsem z města hned pryč. Taxík mě za tři sta pesos (asi 135 korun) odvezl do Las Pinas, což je vlastně předměstí Manily. A tam začalo moje filipínské peklo. 23 * âILICHILI


* CESTY

Asijská sprcha První noc jsme přespali u nějakého Američana, který nám nabídl svůj pokoj, pivo a chipsy výměnou za pokec s novými lidmi. Další den jsme vyrazili k sopce Taal. Je to úžasné místo. Kráter sopky vystupuje přímo z prostředku jezírka. Chvilku jsme si to vychutnávali a pak jsme museli dál. Začal sedmnáctihodinový maratón v autobusech. Cestou jsme potkali i jednu dámu, která byla přesvědčená, že Česká republika leží někde u Kalifornie. Ubezpečili jsme jí, že je to fakt hodně blízko a že je u nás krásně, jen ty citróny že se letos neurodily. Byla hrozně milá. Přesedli jsme na loď a dorazili na ostrov Catanduanes. Tomu se průmysl i turistika zdaleka vyhýbají. Platí to i o provinčním hlavním městě Virac, kde jsme sehnali pokoj i s klasickou asijskou sprchou v kýblu za 175 pesos. Ráno jsem vyrazil do města na trh. Trhovci tu prodávali všechno od koření po hongkongskou elektroniku. Kolem poledne přestalo pršet a my se rozhodli nastoupit na autobus do Bagamanoku. To místo jsme vybrali úplnou náhodou, prostě vypadalo hezky na mapě.

Ach, ta globalizace! Cestu jsme strávili na střeše autobusu, protože uvnitř už nebylo místo. Pršelo a nebyla šance, že by se pod plachtu vešli všichni. V Bagamanoku jsme si úplně nejdřív všimli, že tu není žádné ubytování. Brzy jsme zjistili, že pro spoustu místních jsme první běloši, které vidí naživo a ne jenom v televizi. Zkusili jsme se zeptat starosty, jestli by nám nepomohl. Nejdřív chtěl vidět naše pasy – poslední dobou je tu prý spousta teroristů. Chtěl se samozřejmě jenom podívat, jak vypadá pas exotické České republiky. Nakonec nás zavedl do rodiny člověka, který nám dovolil u sebe přespat. Tu noc jsem se ani nevykoupal, bylo mi totiž jasné, jak je tady voda vzácná, když se o jednu pumpu dělí deset domků. Na druhou stranu dokonce i v téhle vesnici měli videopůjčovnu. Půjčovali tu videa bez dabingu, bez titulků. Lidé se na filmy prostě jenom tak dívali a vesměs nechápali smysl. Sledovali svoje západní idoly a poslušně se smáli, když âILICHILI * 24

nahoře: Filipínská pohostinnost je pro Evropana až šokující vpravo: Rýžové terasy ve Filipínských Kordiliérách

slyšeli nahraný řehot. Byli by to ideální diváci pro některé české estrády.

Doprava po filipínsku Odpoledne jsme se vrátili do Viraku a přespali ve stejném hotelu jako předtím. Loďkou jsme odjeli zpátky na hlavní ostrov a zamluvili lístky na autobus do města Lucena. Poctivý autobus bez klimatizace a s fantasticky nepohodlnými plasty na sedačkách dorazil s přiměřeným zpožděním. Vyrazili jsme s velkým elánem, ale brzy jsme skončili v zácpě. Nikdo neměl tušení, co se děje. Po několika hodinách strávených v propoceném autobusu jsme se šli podívat, co se stalo. Silnici zablokoval převrácený kamion. Trvalo to nejméně deset hodin. Do Luceny jsme dorazili zničení, jako bychom to šli pěšky. Našli jsme cestu do přístavu a dostali se na malou loď. Opět jsme nepřistáli tam, kde jsme plánovali. Místo toho jsme skončili v malé vesnici Bamalacan, která ani nebyla na mapě. Místní nám poradili ubytování u člověka jménem Boy del Mundo. Boy měl

tři zuby a tři vysokoškolské diplomy. Odpoledne jsme strávili potápěním u ostrova, který vypadal jako z knížek o Robinsonovi Crusoe. V obýváku ubytovny u Boye mezitím odstartovala párty jeho šedesátiletých vrstevníků. Popíjeli pivo, koukali na pornofilmy a nechali si vyprávět o našich plánech.

Jste bílí, takže máte peníze Další den jsme vyrazili do města Bathala, které se zbytkem světa spojuje jen úzká prašná cesta. Chtěli jsme si prohlédnout místní jeskyně. Na včerejší párty jsme o nich slyšeli spoustu duchařských historek. Místní nás dovedli až k domu rodiny, které patří půda, na níž je vchod do jeskyní. Pokusili jsme se vyjednávat o ceně za vstupenky a za průvodce. Pořád jsme zdůrazňovali, že nejsme ani Američané, ani Němci, ale pocházíme z východní Evropy. „Jste bílí, takže máte peníze,“ trvala na svém žena. Nakonec nás oba do jeskyní pustila za tři sta pesos. Průvodcem byl její manžel. Prohlédli jsme si dvě jeskyně plné švábů, hadů, netopýrů a jejich trusu. Průvodce vyprávěl, že právě to je jeho obchod. Ne turisté, ale hnojiva. Sbírá netopýří trus a prodává ho Holanďanům.

Info: Filipíny tvoří celkem 7107 ostrovů a ostrůvků. Hlavní skupiny ostrovů jsou Luzon (tam je i hlavní město Manila), dále Visayas a konečně Mindanao, kde žijí filipínští muslimové. Filipíny mají cool přírodu, vřelé obyvatelstvo a horké klima.


* VÍKEND

Frýdlantský zámek: vypadá to parádně, ale mýt okna bych tu nechtěl

Fr˘dlantsko Odvrácená strana Jizerek Kohoutí zápasy před návratem Ve městě Capala jsem vyrazil ke kohoutí aréně. Jakmile začal zápas, celá aréna ožila. Všechno se začalo hýbat, všichni ječeli a vzduchem létaly peníze. Po chvíli jsem objevil systém. Lidé se sázeli mezi sebou. Křičeli na sebe, gestikulovali a posílali si peníze přes další lidi. Někteří prostě jen házeli bankovky směrem ke člověku, se kterým se vsadili. Šokovalo mě vidět nejchudší lidi platit spoustu peněz za prohraný zápas. Zápasy samotné byly docela nuda. Trvalo jednu až dvě minuty, než jeden kohout ležel mrtvý v kaluži krve. Bez sázek to nebylo moc zajímavé. Příští ráno jsem se odjel podívat na nedaleké vodopády. Měl jsem ale smůlu, protože byly celé hnědé bahnem z nedávných dešťů. Alespoň jsem se chvíli potápěl u korálových útesů. Večer jsem na Filipínách potkal osm Pražáků. Skončili jsme v jednom z barů přímo na pláži a dlouho do noci pili místní alkohol. Pak už jsem vyrazil na cestu zpátky do České republiky. Jak si zavolat s Oskarem?

Hovor z České republiky na Filipíny stojí jen 25 Kč bez 19% DPH (s Tarify nové generace nebo Tarify Naplno). Pro hovory z Filipín doporučujeme roamingového partnera SMART. Štastnou cestu!

text Filip Horáček foto Fotobanka.cz

„Za tohle byste na Václaváku mohli tak leda přibrzdit, co?“ směje se na naši pražskou espézetku postarší chlapík, který v Hejnicích vybírá pětikorunu za parkování. Přestože jsme se vydali do Frýdlantu, první zastávka je právě tady. Sjedete-li od přehrady Souš (tato cesta do Frýdlantu je otevřena pouze v teplejší polovině roku) na druhou stranu Jizerských hor, ocitnete se tak trochu v jiném světě. Do Německa i do Polska je to, co by kamenem dohodil, a jizerské roubenky tu střídají nádherné hrázděné domy.

Do Hejnic, vzdálených od Frýdlantu asi 10 kilometrů, mířily davy poutníků od pradávna, aby mohly zhlédnout zázračnou sošku Panny Marie. Podle legendy je tu už od roku 1211. Nyní je umístěna v oltáři barokní baziliky bývalého františkánského kláštera. Dnes je tu Mezinárodní centrum duchovní obnovy. Pravdou je, že posadit se na chvíli v klidu klášterní zahrady nebo parku je rozhodně příjemný zážitek. Projít středověký hrad a zároveň renesanční zámek Frýdlant není jen tak. Ten, kdo tu bydlel, to jistě neměl s úklidem jednoduché. Kromě standardních sbírek obrazů, nábytku, skla a bůhví čeho zaujmou zejména místnosti, které ukazují, jaká byla úroveň života v téhle značně

přebujelé vilce – tedy například dětský pokoj včetně hraček, koupelna a toaleta nebo zámecká kuchyně. Zbudou-li vám po prohlídce hradu a zámku síly, můžete se ještě vyšplhat na nedaleký Resslerův vrh s frýdlantskou rozhlednou. Pokud dojedete autem až k místnímu hřbitovu, zas tak děsivý výstup to není – sotva 500 metrů. Nicméně pokud jste fanoušky cykloturistiky, v okolí Frýdlantu si skutečně užijete. Ale to jsme odbočili. Z rozhledny, postavené v roce 1907, uvidíte nejen vrcholy Jizerských hor, ale například i povrchové doly v Polsku, Sasko a Lužici. Tak to bychom měli hlavní lákadla zdejšího kraje. Chcete-li tu ale strávit třeba celý víkend, určitě se nudit nebudete. V okolí je celá řada dalších vrcholů, na které stojí za to vyšplhat, například skalnatý Ořešník s krásným rozhledem. V údolí Černého potoka a Štolpichu je hned několik vodopádů a projet se na kolečkových bruslích kolem nádrže Souš má taky něco do sebe. 25 * âILICHILI


* ZOOM

UtluãtumÛru Skryt˘ pÛvab byrokracie, vypsaná fiXa, Totální v˘prodej kobercÛ – ãeské kapely mají pfii vym˘‰lení sv˘ch názvÛ úÏasnou fantazii. Pfieãtûte si pár jmen a zaãnete se ptát, jestli pÛlka z nich náhodou nevznikla pod vlivem ãikuli...

Když máme my Češi pojmenovat dítě, necháme odvahu stranou a spolehneme se na tradici. Každý druhý z nás je Honza, Tomáš nebo Michal, u holek zase Tereza, Lucka nebo maximálně Nikola. Když se někdo náhodou jmenuje třeba Půlnoční bouře, je z toho hned poprask po celé republice. S dětmi se tedy držíme u zdi, ale v muzice je to úplně jinak. České kapely mají zvlášť v poslední době tak šílené text Ondřej Šturma, Martin Jaroš názvy, že by si je člověk už jen kvůli tomu foto Sony Music Bonton, BMG, EMI zašel poslechnout. Proto to ostatně dělají, co si budeme povídat. Že jste to vy, rozhodli jsme se vám ty nejlepší kousky shrnout a předhodit, ať z toho taky něco máte. Nádherná jména vznikají, když se tvrdí rockeři inspirují matičkou přírodou. Třeba Kachny šejdrem. Neznamená to nic, ale kdyby tak třeba Vítězslav Nezval pojmenoval svou básnickou sbírku, tak se to učíme doteď jako literární legendu. Další jazykový klenot: Utlučtumůru. Nevím jak vy, ale já jsem kouzelnější hru s písmeny neviděl ani u své logopedky před 25 roky. V názvech kapel se někdy zrcadlí i pohnuté životní situace, do nichž se čeští hudebníci často dostávají. Do této skupiny se řadí třeba Uschlý flašky nebo Prohrála v kartách. Nízko letící matice M16 je možná taky taková truchlivá vzpomínka –

âILICHILI * 26

horkýže slíže

jen by nás zajímalo, v jaké přesně výšce matka letěla a jestli to moc nebolelo. Některé kapely svým názvem rovnou vysílají i hlubší filozofická poselství. Co třeba Skrytý půvab byrokracie nebo takové Jablko znetvořené lidským faktorem? Patnáctileté čtenářky Brava asi takový název moc nechytne (to by tam muselo být aspoň jednou bejby), ale intelektuál to ocení. Chytrý marketingový tah je Totální výprodej koberců. Tahle kapela má plakáty doslova všude. Vždycky jsem myslel, že jsou to nějaký jekory za pade, ale ejhle – ona se za tím může skrývat slušná hudba. Nářečí jsou kapitola sama o sobě. Mňága a Žďorp jsou údajně valašské výrazy pro sračky nebo bláto a staré krámy (jako že shit). Nu, možná. Nejsem Valach. Slovenská punková kapela Horkýže slíže, to je rébus. Horkýže znamená něco jako „horko těžko“ a slíže jsou šlejšky čili šišky, kterými se krmí husy… Kombinaci obou lze pak přeložit jako „Túdle núdle.“ Šílená jména českých kapel jsou zřejmě reakcí na dlouhá léta socialismu, kdy byly všechny názvy jako podle pravítka. Vzpomeňte sami: Olympic, Matadors, Flamengo, Progress, Synkopy – všechno jsou to vznešená slova, která nemohla vadit vůbec nikomu. Kdo se jmenoval příliš anglicky nebo dokonce provokativně, tomu po roce 1968 doporučili přejmenování nebo ho rovnou rozpustili. Kapely žádné vtipné názvy neměly a o to raději si to teď vynahrazují. Ale co, nám to neva, nám se to líbí. Hlavně když si potom zahrajeme Pohromadě na přehradě!


Český výběr Úplně rovný banán Dřevěné pytlí v jutových uhlích Oprávněný kašel Ahmed má hlad Fanda Mentál Ježek a pět koloběžek Nukleární vokurky Majerovy brzdové tabulky Vyžvejklá bambule

Úplnû rovn˘ banán

A jde to i jinde wohnout

vypsaná fiXa

Coffin Break (Brzda u rakve) Modest Mouse (Slušně vychovaná myš) Sharon Stoned (Zhulená Sharon) Hitler’s Bikini (No kdo to uhodne?) Trotsky’s Icepick (Trockého sekáček na led – byl tímto nástrojem zavražděn) Nearly Died Laughing While Shaving My Butt (To si raději přeložte sami) Jehovah’s Waitresses (Servírky Jehovovy) JFKFC

Citáty Petr Stanko

Matěj Homola

Filip Horáček

(STP, Majklův strýček):

(Wohnout):

(Prohrála v kartách):

„Soubor tradiãního popu neboli STP, to bylo jasné! Chtûli jsme se odli‰it od tûch mainstreamov˘ch a nomenklaturních s**ã*k, co na nás lezly z rozhlasu a televize. Jazykovû jsme to samozfiejmû odvodili od tradiãního jazzu! Ov‰em pak nás zachvátila na konci osmdesát˘ch let posedlost Michaelem Jacksonem. No a Michael’s Uncle fakt znûlo dobfie!“

„Jednoznaãnû inspirace v˘razivem ze sexuálního slangu. Vymyslel to nበtehdej‰í bubeník uÏ v roce 1988 nebo 1989. Mnû bylo patnáct a na to, Ïe máme kapelu, jsme si jen hráli. Nebyl tam jedinej akord – jen bordel! AÏ po letech, kdyÏ jsme s bráchou zaãali v polovinû devadesátejch let hrát doopravdy, mûli jsme domluvenej koncert, ale pofiád Ïádnej název. Plakátování ov‰em poãkat nemohlo, tak jsem si vzpomnûl…“

„Na Ïádném názvu jsme se nemohli shodnout a v‰echny návrhy byly skuteãnû blb˘… Jen jsme vûdûli, Ïe to jméno musí b˘t jednoslovné, dobfie vyslovitelné, snadno zapamatovatelné. No a pak jsme se po tom veãírku ráno probudili a na stole leÏel papír, kde nebylo napsáno nic jin˘ho neÏ Prohrála v kartách!“

27 * âILICHILI


* POVÍDÁNÍ

Jan P. MMuchow KdyÏ jde‰ v Anglii na fotbal, tak tam místní fanou‰ci zpívají líp neÏ ti, co tady jdou do Do-re-mi. text Filip Horáček foto Lucie Čermáková/Studio Pýcha

Frontman kapely Ecstasy of Saint Theresa by mohl mít manýry hvězdy. Jeho cédéčka se prodávají v Británii, dostal Anděla i Českého lva a na anglickém Googlu má více odkazů než kterýkoli český zpěvák kromě Karla Gotta (739). Jan P. Muchow by tedy mohl hrát frajera, ale nedělá to. Na žádnou otázku neodpoví nevím, mě to nezajímá. Ani na okamžik nezaváhá a odpověď má perfektně rozmyšlenou. Profesionál. Když jsem ho na závěr zkoušel už v zoufalství překvapit dotazem na jeho případného prezidentského kandidáta, opět odpověděl okamžitě a překvapil on mě.

âILICHILI * 28

V jednom rozhovoru jsi řekl, že v Čechách hudba jako taková lidi moc nezajímá. Není to pro muzikanta deprimující? Je to prostě tak. Ale mít z toho depresi, to je zbytečné. Když se někdo věnuje sportu, který je míň populární, tak asi taky nepřestane, protože Šebrleho zná víc lidí. Je to jasný už třeba z porovnání zájmu o Anděly a České lvy. Když jsme dostali dva Anděly, tak mi napsalo asi dvacet lidí esemesku, ale když jsem dostal letos Lva, tak jich bylo mnohem víc. A přitom to bylo taky za muziku. Asi má i vliv to, že v Čechách to vždycky bylo a je tak, že věci, které nejsou úplně standardní, to mají těžší. To se týká třeba i Janáčka. Všichni poslouchají Smetanu a Dvořáka, ale u Janáčka, který už byl trochu divný, znají většinou jen jméno. Já nechci nikoho shazovat. Chci jen říct, že věci, které jsou trochu divný, to tu mají těžší. Kdo řekl, co Čech, to muzikant, ten tady musel být sotva dva dny. Je tu moc málo lidí, kteří dělají aktivně muziku. Většina jsou konzumenti.

Možná i proto jsou Lvi populárnější. Je snazší koupit si lístek do kina a pak už se jen dívat, než jít na muziku nebo si koupit cédéčko. Ono to chce od tebe víc. Češi jsou v tomhle hrozně pasivní. Říkáš, že co Čech, to muzikant je blbost. To by asi dramaturgové různých Do-re-mi nechtěli slyšet… Když jdeš v Anglii na fotbal, tak tam místní fanoušci zpívají líp než ti, co tady jdou do Do-re-mi. Sledoval jsi Superstar? Sledoval. Dřív byla televizní zábava Benny Hill, pak Mr. Bean, a teď je to jinak, ale může to trochu okysličit i českej hudební showbiz. Dokonce jsem na začátku poslal Sámerovi Issovi asi 40 esemesek. Album Slowthinking jste vydali i v Británii. Jaký mělo úspěch? Pro nás to úspěch je. I když třeba prostoru v médiích nebylo tolik, jako když jsme tam vydávali desky před lety. Tehdy vyšla například recenze i v anglickém Esquire.


Prezidentem by mûla b˘t Gábina Osvaldová Mně by se líbila Gábina Osvaldová. To je prudce inteligentní a bystrá žena. A už to, že je žena, by bylo také osvěžující. Navíc má dostatek cynismu a cimrmanismu, což jsou dokonale české vlastnosti…

29 * âILICHILI


* POVÍDÁNÍ Vzpomeneš si na nějakou SMS, která tě pobavila? Já si hlavně před časem rozsedl display, takže když mi přišla SMS, musel jsem ji nejdřív poslat k manželce, u ní si napsat odpověd a potom ji poslat zpátky k sobě a odeslat. Ale vzpomínám si na jednu, kterou mi k Vánocům poslal Michal Dvořák. Vypadala asi takhle:

<*)))>< <*)))>< <*)))>< ….. A to přesto, že jsme dělali asi větší alternativu než dnes. Jenže tenkrát byla trochu jiná situace. V obchodech byly vystavené všechny možné žánry, ale dneska tam jsou jen alba z Top 20. Adekvátně tomu tam deska byla poměrně úspěšná, takže nám firma Strange Fruit, která má v katalogu i třeba Joy Divison, Cocteau Twins nebo Strokes, chce vydat další. Myslíš si, že gramofirmy zaniknou? Ano. Tedy ne že úplně zaniknou, ale stanou se z nich takoví správci práv duševního vlastnictví. V době internetu přestanou mít kamenné obchody smysl. Za jak dlouhou se to stane? Podle mě brzo. Ono už se to přece děje. Akorát že u nás je díky monopolu Českého Telecomu málo přípojek na internet, připojení je pomalé, a to vše brzdí. Ale to je otázka času. Ony brzo nebudou potřeba ani žádné iPody a mp3 přehrávače, ale bude možné si nahrát hudbu rovnou třeba do mobilu. Je mi jen líto, že to muziku tak devalvuje. Je tak strašně snadno přístupná, hraje všude a je jí moc. Kdyby jí bylo míň, tak bude vzácnější a můžeš si vybírat. Teď všude hraje něco bez jakéhokoliv tvého výběru. A lidi jsou zahlcení. A co říkáš na vypalování? Opakuji to vždy, a je to takové moje klišé, ale podle mě nejvýstižnější – já si taky nejdu vzít zadarmo do sámošky, na co mám chuť. Když chci mít něco v autě a zároveň ve studiu, tak si udělám kopii z cédéčka, které jsem si koupil, ale jinak nevypaluju. Se stahováním z internetu zřejmě přijde i zánik alb jako formátu a zbude jen skladba…

âILICHILI * 30

posli toto hejno chciplych vanocnich kapriku svym pratelum a do noveho roku vstoupis zarucene bez kreditu Je to tak. Mně ještě víc než alba vyhovovala taková ta EPčka na čtyři skladby. Dala se vydávat častěji. Je to škoda, ale chápu to. Máš nějaký sen, s kým bys chtěl spolupracovat? Ne. Když máš někoho, koho si vážíš, tak já bych asi nebyl úplně na pohodu. My jsme třeba byli ve studiu, kde o patro níž hrál bubeník z Talk Talk, a my s Dušanem (Neuwerthem) jsme byli naprosto hotoví – tady v baráku je ten bubeník z Talk Talk! Říkali jsme si, že mu musíme jít něco říct, ale nesebrali jsme odvahu. Bylo nám to blbý. Teď si představ, že bych třeba s ním měl ještě něco dělat. Na to nemám psychicky, to bych nezvládal. To je radši poslouchám. Která z mladých kapel tady tě zaujala? Nejvíc Khoiba nebo kapela Folk.3.Mail, kterou mi pouštěl Ondra Ježek. Jsi velký fanoušek Slavie. Když se jí nedaří, tak ochozy většinou haní ředitele Lešku. Jak to vidíš ty? Podle mě se snaží. Tady přece ne všechno funguje tak, že někam zavoláš, něco podepíšeš. V českém prostředí je všechno nějak těžší. Vždyť to každý zná, když jde na poštu nebo se mu rozbije telefon. Máš pocit, že je to věc telefonátu a několika hodin, a ne dní. Možná u mě vítězí přání to tak vidět, ale mám pocit, že se ti lidé snaží.

To přece nemůže nikoho bavit, být ve vedení oddílu a nechtít dělat pro něj to nejlepší, co můžeš. Stadion je slíbený a je jasné, že je bláznovství stavět na pozemku, který ti nepatří. …ale věříš, že stadion bude? Já jsem dokonce viděl CD-Rom. Stadion má stát v říjnu 2005, což je docela brzo. Bylo by to super. Pamatuješ se na svůj první koncert? Pamatuju. Bylo to s kapelou Nocturne. Především si pamatuju, že jsem zpíval já. Až pak nám došlo, že je to nesmysl. Pamatuju si euforii a pak stres spíš než to, co jsem kde pokazil. Bylo to hlavně posunutí na další level, vytáhneš to před lidi. Já jsem si nikdy nemyslel to co třeba můj starší brácha, který chtěl vystoupit před lidi, až to bude dokonalé. To bychom taky nikdy nemuseli vylézt ze zkušebny. Trénovat je důležité, ale zápasy taky. Před rokem a půl všichni navrhovali svoje kandidáty na prezidenta. Koho bys vybral ty? Mně by se líbila Gábina Osvaldová. To je prudce inteligentní a bystrá žena. A už to, že je žena, by bylo také osvěžující. Navíc má dostatek cynismu a cimrmanismu, což jsou dokonale české vlastnosti…


SOUBOJ *

Chlapeãek foto: Profimedia.cz/Corbis

Bude víc řvát, ale jen pár let 1 : 0 Není to tak drahé 2 : 0 V tanečních to bude trapas 2 : 1 Může z něj být bohatý fotbalista 2 : 2 Když se vám k stáru přitíží, udělá vám radost 3 : 2 doutníkem a douškem skvělé whisky

Holãiãka Bude víc řečnit, a to celý život Hlavně později finančně náročné Už v tanečních to bude moc pěkný pohled Může z ní být modelka, která si toho fotbalistu vezme Když se vám k stáru přitíží, zakáže vám cigarety a vnutí dušenou mrkev

3:2 31* âILICHILI


* 路MRNC

芒ILICHILI * 32


Kdeseãe‰ou celebrity? text Lenka Staňková foto Toni&Guy, archiv uvedených salonů

Když chcete mít vlasy jako bohyně z reklamy, musíte si pečlivě vybrat kadeřníka. Nejrůznější salony, vlasová studia či kadeřnictví jsou v Praze na každém rohu, ne každý je však zárukou kvality. Vynikající salony se poznají mimo jiné i podle toho, že jejich služeb využívají známé osobnosti. Tato kadeřnictví sice nepatří k nejlevnějším, za ostříhání, barvu a vyfoukání tu necháte třeba i několik tisícovek, ale máte jistotu, že váš účes bude dokonalý, moderní a ušitý na míru právě vám…

Bomton Vlasové studio Bomton vzniklo před deseti lety. Za tu dobu se z původního jednoho studia v pasáži Jalta na Václavském náměstí zrodila síť prestižních kadeřnictví, která najdete v několika pražských obvodech. Studio poskytuje svým zákaznicím naprosto kompletní servis od péče o tělo, tvář a vlasy až k vlasovému i kosmetickému poradenství. Dokonalou práci týmu studia ocenila bývalá ministryně zahraničí USA Madelaine Allbrightová, o niž se během její loňské návštěvy v Praze starala kadeřnice Monika. Jednou měsíčně do Bomtonu dochází i modelka Iva Kubelková. „Nechávám si pravidelně přistřihnout a ošetřit vlasy. Barvy nepoužívám, jen mi kadeřnice přelivem zvýrazňují přirozenou barvu vlasů,“ prozradila Iva.

Salon Petry Mûchurové Toni&Guy Druhé výročí založení oslaví v září luxusní salon Toni&Guy, který sídlí v Dlouhé ulici poblíž Staroměstského náměstí. Jeho devízou jsou nejen prvotřídní služby špičkových kadeřníků v čele s Garym Wrightem a Janou Zajíčkovou, ale také komfortní a velmi moderní vybavení. Nabízet klientům unikátní zážitek – to je hlavní motto salonu. Možná právě proto si Toni&Guy vybrala zpěvačka Bára Basiková, která je pravidelnou zákaznicí salonu. Při troše štěstí tu narazíte i na světovou modelku Terezu Maxovou. „Našich služeb využila při své nedávné návštěvě Prahy i topmodelka Karolina Kurková,“ prozradila tisková mluvčí salonu Markéta Fuksová. Vedle péče o zákazníky se salon specializuje také na vzdělávání kadeřníků a rozvoj úrovně kadeřnických služeb v České republice.

Už třetím rokem funguje v pražské Králodvorské ulici (vedle obchodního domu Kotva) salon kadeřnice a dvojnásobné mistryně republiky v účesové tvorbě Petry Měchurové. Petra je jednou z těch kadeřnic, které udávají tón v účesové tvorbě. Její střihy jsou nápadité, leckdy extravagantní, ale vždy velmi slušivé. Proto její salon vyhledávají i známé osobnosti. K nejprestižnějším zákazníkům patří bezesporu zpěvák Karel Gott, který sem pravidelně chodí i se svou přítelkyní Ivanou Macháčkovou. Ustřihnout ofinu a zesvětlit vlasy si tu nechala spisovatelka Bára Nesvadbová. Když budete mít kliku, potkáte tu také rosničku Tinu Pletánkovou či sestry Štefánkovy.

Kolik to stojí? Dámsk˘ stfiih a foukaná Bomton 450–690 Mûchurová 900–1300 Toni&Guy 900–1350

Barva

Melír

290–400 800 –1200 1150–1450

1030–1370 550–2000 1250–3400 33 * âILICHILI


* VENTIL

Skútr

Na‰tvûte páprdy v autech! Nûkde na to pfii‰li uÏ dávno. KaÏd˘ jiÏansk˘ elegán vám potvrdí, Ïe auto není úplnû ideální dopravní prostfiedek do mûsta. A nejen kvÛli opocen˘m zádÛm. Je to drahé, nudné a v hustém provozu pomalé. A je‰tû pofiád fie‰it, kde zaparkovat. Ale skútr… text Filip Horáček foto archiv prodejců, Allphoto

Skútr natrhnul bavoráku vejfuk!

Nejlepší průvodce do křivolakých uliček

Podle příznivců jsou skútry v městském provozu rychlejší. Důvěřuj, ale prověřuj, říká se, a tak jsme si udělali menší závod. Trasa VinohradySmíchov, účastníci skútr a BMW 320d. Pravidla – pochopitelně silničního provozu. Výsledek – díky zácpě před a na Jiráskově mostě skútr dorazil do cíle o dvanáct minut dřív. Nebýt řidiče, který se snažil blokovat cestu, bylo by to ještě rychlejší. Oni ti strejdové za volantem vůbec skútry špatně snášejí. Jízda se pro ně stala prostředkem k posilování vlastního ega, a tak je skútry přivádějí k nepříčetnosti. Pak se snaží jezdce zasáhnout vajglem, nebo třeba i nečekaně otevřenými dveřmi. Ale buďme v klidu. Jsou to dinosauři, a tedy vymřou…

Prokličkujete a zaparkováno máte taky hned. Libový frajer možná namítne, že jinou než silnou mašinu s nablýskaným chrómem neosedlá. Co na to říct? Třeba případ bývalého jezdce Formule 1Eddieho Irvina, jenž byl loni zatčen londýnskou policií za překročení povolené rychlosti. Hyde Parkem si to na skútru hasil rychlostí překračující 48 km/h! Koupě skútru může být i dobrá investice. Slavný britský „kuchař bez čepice“ Jamie Olivier (u nás ho známe z pořadu Hrnečku, vař na TV Nova) si ze skútru udělal neodmyslitelnou součást své image. Nedávno svou jetou

âILICHILI * 34

Aprilii Habana vydražil – aby získal peníze na podporu nezaměstnaných – v přepočtu za neuvěřitelných 360 000 korun, přičemž vyvolávací částka byla pouhých 48 klacků českých. Jinde je to záležitost všech společenských vrstev a věkových kategorií, u nás se

skútry prosazují pozvolna. Páprdové prostě stále trvají na tom, že značka jejich dvoustopého miláčka světu nejjasněji sdělí, s kým má tu čest… Jenže časy se mění. Skútrů se u nás prodává čím dál víc. Ze všech letos prodaných motorek jich byla polovina. Není se čemu divit. Ve srovnání s auty je jejich pořizovací cena vlastně směšná a stejně je to i se


* VENTIL

2 1 o

t neÏ W Skútry u n j‰í BM i m le é u nás n h Na tuzemském trhu je v souãasnosti ryc dupa celkem pestr˘ v˘bûr. Nejlevnûj‰í skútry seÏenete do 30 000 Kã, ale mÛÏete na investovat i nûkolikasettisícovou ãástku.

Yuki Speedy 50 Pro škudlily Obsah: 49,6 ccm cena: 29 990 Kč spotřebou paliva. Je-li ale pro vás důležitá image, rozhodně najdete kousky, které silou motoru nebo designem upoutají pozornost. Ano, existuje jedna velmi vážná výtka – nepřízeň počasí. Jenže pokud si připlatíte, můžete si koupit i stroj s kapotou, vyhřívanou sedačkou a řídítky i zabudovaným audiosystémem. Také příznivci skútrů mají své kulty a legendy. Motocykl

Vespa, který ve slavném filmu Prázdniny v Římě sehrál snad stejně důležitou roli jako Audrey Hepburn a Gregory Peck, má příznivce po celém světě a stejně tak u nás značky ČZ, Manet a Tatran. A příznivcům recese můžeme doporučit Babett Clan, klub motorkářů se všemi vnějšími znaky této komunity, kteří se odlišují jen v jednom – síle svých strojů.

BMW C1 Když se sáčko nesmí umazat Obsah: 125 ccm cena: 244 900 Kč

Kentoya Shutter 50 Pro střední proud Obsah: 50 ccm cena: 37 990 Kč 35 * âILICHILI


* HRAâKY

Udûlejte si biják v ob˘váku Vyberte si domácí kino a u‰etfiíte na kukufiici text Patrik Balogh foto archiv výrobců

Navštívit biograf je dobrá věc, o to nic. Ale někdy se celý slavný prostorový zvuk scvrkne jen na to, že vlevo vzadu někdo chrastí popcornem a vpravo zase někomu zvoní telefon. Jestli si chcete špičkový zážitek dopřát v klidu domova, není to až takový problém – stačí si koupit slušné domácí kino!

Vezmeme to úplně po lopatě: domácí kino se obvykle skládá z osmi krabiček. První je přehrávač (cédéček a DVD), pak přichází zesilovač, no a ten zbytek, to je šest reproduktorů. Čtyři satelitní do stran, jeden středový a jeden subwoofer, který vám nemovitost pořádně rozvibruje. Hned na začátku je potřeba udělat jedno zásadní rozhodnutí – jestli chcete předem složenou sadu od jednoho výrobce, nebo jestli si komponenty vyberete sami. Sady nejsou špatné – rychle se koupí, bez problémů se skládají a ladí k sobě i designově. Rovnou ale zapomeňte na ty úplně nejlevnější all-in-one sestavy, které se v poslední době hromadí na krámech. Kupujete si přece domácí kino a ne domácí chrchlátko! Je lepší počkat o nějaký ten âILICHILI * 36

měsíc déle a ušetřit si na mašinu, která vám udělá opravdovou radost! Opravdoví fajnšmekři si své kino složí z dílů od špičkových výrobců. Často se tu třeba objevují značky Onkyo nebo Denon. Je ale třeba dávat pozor, aby všechny komponenty měly podobnou úroveň: dát ke špičkovému přehrávači mizerné repro je stejně nesmyslné jako pořídit si do trabanta potahy z krokodýla. Domácí kino samozřejmě potřebuje i odpovídající televizor. Každý mluví o tom, že budoucnost mají jen ploché panely, ale co si budeme povídat, většina z nás si přece jen počká, až pořádně zlevní. Klasická televize s úhlopříčkou 70 či 82 cm poslouží také skvěle. Jestli tíhnete víc k DVD než ke sledování televizních kanálů, volte „podlouhlý“ formát 16:9. A jestli můžeme jen trošku poradit, pořiďte si televizi s frekvencí 100 Hz. Obraz je pak čistší a klidnější než u starých padesátek, na které jsme byli zvyklí. Abychom vám ušetřili práci, vybrali jsme pro vás pár dobrých sestav v různých cenových relacích. Tak ostrý obraz, jasný zvuk a hlavně solidní pořady!

Slovníček vybraných pojmů Dolby ProLogic [Dolby Prolodžik] – pětikanálový prostorový zvuk. Je zakódovaný do stereofonního signálu. Spolu s DD je to takový ten “povinný” základ. DD – Dolby Digital [Dý dý – Dolby Didžitl] – šestikanálový standard pro DVD filmy. Nejrozšířenější v Evropě. Dolby ProLogic II [Dolby Prolodžik seknd] – zdokonalená verze Dolby ProLogic. I zadní reproduktory jsou zapojeny v módu stereo. Rozsah pokrývá celé frekvenční pásmo. DTS – Digital Theatre Systém [Dý tý es – Didžitl tyetr systm] – šestikanálový standard. Pracuje s vyšším datovým tokem než DD. Přehrávané formáty – V mechanikách se dají přehrávat formáty DVD-video, CD, CD-R, CDRW, VCD (Video CD), někdy i SVCD (Super Video CD), MP3, DVD-Audio a SACD (Super Audio CD). Na MP3 byste měli trvat, hodit se může i zobrazování JPEG obrázků – to vám umožní předvádět přátelům fotky z dovolené rovnou na televizi.


Jestli můžete utratit o trošku víc, vážně doporučujeme televizor s frekvencí 100 Hz. Znáte to, je to ta malá změna, která dělá velký rozdíl v zážitku...

Do 10 000 Kč Philips LX3900SA

Do 35 000 Kč Pioneer NS-DV990

Do 60 000 Kč Dali Concept

Sestava Philips LX3900SA opravdu mile překvapila. Má podařený DVD/DivX přehrávač, dobrý zesilovač a velmi kvalitní provedení. Patří do kategorie integrovaných řešení (all-in-one), což je synonymem nižší ceny a často bohužel i horší kvality. V případě Philipsu to ale naštěstí neplatí. Samozřejmě nemůžeme srovnávat s domácím kinem, které je složeno ze samostatných komponentů, ale ve své třídě patří na špici. Sada je vyvedena ve stříbrné barvě a obsahuje kromě přehrávače/zesilovače pět reproduktorů a pasivní subwoofer. K sestavě doporučujeme 100 Hz televizor Philips 29 PT8509 s plochou obrazovkou o úhlopříčce 72 cm za cenu okolo 19 000 Kč. Hudba: ***** Film: ***** Obraz: ***** Womanfriendly: *****

Další z variant je Pioneer NS-DV99 za 34 990 Kč s menšími reproduktory. Jde o podlahové repro s technologií NXT – velmi ploché reproduktory s čistým podáním vyšších kmitočtů, pěkným designem, které navíc nezaberou příliš místa. Je určen především pro kulisové poslouchání hudby a přehrává všechny formáty od originálních DVD disků až po vypálená cédéčka. Za zmínku stojí také zvláštní funkce jako režim nočního poslechu, který umožňuje tichý poslech při zachování kvality zvuku. K této sestavě jsme vybrali TV Thomson 32WF402S s úhlopříčkou 82 cm, který se dá pořídit za cca 25 000 Kč a barevně se sestavou ladí.

Dostáváme se ke skutečné lahůdce v ceně 57 890 Kč. Reprosystém DALI CONCEPT(37 900 Kč) je vítězem testu v časopise Audio a byl vyhlášen výrobkem roku ve své kategorii. Ke špičkovým bednám přidáme pětikanálový receiver Onkyo TX-SR501E a DVD přehrávač Onkyo DV SP501(19 990 Kč). Takováto sestava by si zasloužila i skvělý televizor, jakým je např. Philips-32PW9768/12. Opět má úhlopříčku 82 cm, jde však o plochou obrazovku nejvyšší kvality. Zajímavostí je vestavěný harddisk, na který uložíte až 38 hodin záznamu. Jeho cena se pohybuje okolo 70 000 Kč. Tomu však odpovídá i celkové hodnocení.

Hudba: *****

Hudba: *****

Film: *****

Film: *****

Obraz: *****

Obraz: *****

Womanfriendly: *****

Womanfriendly: *****

37 * âILICHILI


* SPORÁK

Bodeguita del Medio: Užijete si Kuby a ani vás přitom nezavřou

ChuÈ Karibiku Kuba je teď v kurzu. Jako by všichni chtěli vyzkoušet, jak chutná Fidelův komunismus okořeněný poetikou Karibiku a zalitý rumem. Na ostrov míří stále více turistů a do Čech naopak delegace koktejlů a latinská hudba i tanec. A pomalu roste i zájem o kubánskou kuchyni. Jaká vlastně je? text Filip Horáček foto Petr Pechman

Koktejl z Bodeguity Barman Petr Zábranský z Bodeguity del Medio asi nejčastěji míchá Mojito a Cuba libre. Pro nás ale připravil něco speciálního. Takže tady je jeho Bahama Sun:

1,5 cl svûtlého rumu 1,5 cl zlatého rumu 1,5 cl tmavého rumu 1 cl limetové ‰Èávy 1 cl citronové ‰Èávy pomerančový, ananasový a maracujový džus

âILICHILI * 38

Ty, kdo už měli možnost testovat svoje žaludky v Karibiku a ve Střední Americe, asi překvapí, že na rozdíl od mexické a blízkých kuchyní si na Kubě nijak zvlášť nelibují v ostrých jídlech. Nemusíte se bát, že byste se s oroseným čelem a s prudce mávající rukou před ústy (jako by to snad mohlo pomoct) stali terčem posměchu. Ne všechno ale Evropana nadchne. „Na jídelním lístku jsme měli i vyhlášenou kubánskou specialitu Robo de torro, tedy pečenou hovězí oháňku, ale moc se neujala,“ říká Jaroslav Zahálka, šéfkuchař, který spolu se svým kolegou José Angelem Labrada Galvézem připravuje jídla v pražské restauraci a baru Bodeguita del Medio. Ta se stala během krátké doby nejvyhlášenějším kubánským podnikem v Praze, a tak jsem si pro informace zašel právě sem. Na kubánskou kuchyni měli největší vliv kreolové, ale své si řekli i Španělé a Francouzi.

Hlavní slovo mají fazole, rýže, limetky, platanos (plané banány, nejčastěji smažené) a sladší obdoba brambor – malanga. Z těch se připravuje i jakási obdoba našich bramboráčků. Černé fazole a rýže jsou zase hlavní složkou tradiční přílohy, ale i hlavního jídla zvaného congri neboli moros y cristianos (černí mauři – fazole, bílí křesťané – rýže). Z koření je to hlavně oregano a čínský kmín. Co se týká masa, můžeme si s Kubánci podat ruku, vede vepřové, hovězí a kuřecí. Vynikající specialitou je Ropa vieja neboli Staré prádlo. Jde o hovězí maso uvařené se zeleninou a kořením, natrhané na kousky a podávané se salsou. I mořských plodů, langust a ryb je na Kubě mnohem víc – ostatně Stařec a moře vznikl zrovna tady. Oblíbená jsou například rybí filátka marinovaná v paprikách a limetkové šťávě. Dezerty jsou více než sladké, pro Evropana snad až moc. Mezi tradiční patří

karamelový puding nebo mléčná rýže. Bodeguita del Medio, která věrně odráží atmosféru své předchůdkyně ze staré Havany, si získala příznivce zejména díky vynikajícím karibským koktejlům. Jenže mojitová smršť se lépe zvládne s plným žaludkem, a tak určitě ochutnejte i kubánské speciality. Jako vydatný úvodní kurz můžu doporučit Plato mixto cubano, vynikající set na téma kubánská kuchyně pro dvě osoby. Pak už pomalu Mojito, Cuba libre, Daiquiri… a doutníček. Až trochu slehne a narostou křídla, tak malá lekce salsy, živá kapela, kubánské rytmy, dým – a pak už jen pá pá, Papá Hemingway… Snad jen malá rada na závěr. Pokud jste zvyklí léčit bouřlivou noc kolou, vynechte Cuba libre, nebo se jich alespoň nesnažte vypít třináct – kolu kolou nevyženeš a pak už nepomůže nic.


KULTURA DIVADLO

TEXT Kino: Tomáš Seidl Muzika: Michal Pařízek, Filip Horáček, Olin Šams Knihy: Pavel Mandys (časopis Týden), JN

foto: Allphoto

Okurky kvašené Roztok: 1l vody, 30 g soli, 20–30 g cukru, 5 g kyseliny vinné Malé pevné okurky omyjte, navrstvěte do velkého kameninového hrnce nebo soudku a proložte podle možností koprem, vinným, višňovým a dubovým listem, dále listem černého rybízu, estragonem a křenem nakrájeným na kolečka. Zalijte vlažným roztokem, povrch zatižte a nechte kysat. Kvašené okurky hned spotřebujte nebo je přendejte do sklenic a zalijte octem či octovým roztokem. Déle pak vydrží. 39 * âILICHILI


foto: Sony Music/Bonton

KULTURA MUZIKA

âILICHILI * 40

Tihle hoši asi fakt umí hrát. Na krásných obličejích svou kariéru evidentně nezaložili.


Tak nám vezou kytary KdyÏ je léto tak o‰klivé jako to leto‰ní, vyplatí se nûkdy zÛstat ve mûstû. Zvlá‰È kdyÏ má do Roxy pfiijet poslední britská senzace, kytarová skupina Franz Ferdinand! âtyfiiadvacátého srpna se nás Kytary jsou po létech zase innnnnn.... v Dlouhé musí maãkat co nejvíc – bude to stát za to! Arcivévoda jistě netušil, že devadesát let po jeho smrti napadne kvarteto chlapců z Glasgow reinkarnovat jeho jméno z kronik a zahájit útok na první místa hitparád. V roce 2001se dali dohromady Alex Kapranos (zpěv, kytara), Bob Hardy (basa) a Nick McCarthy (kytara), v jehož domě se začalo zkoušet. Posléze se k nim přidal Paul Thompson (bicí), kterého potkal Hardy na Glasgow School of Art, kde mu stál modelem. Tak se začala znovu psát historie Franze Ferdinanda. Pak už to šlo jako na drátkách. V roce 2002 nahrávají první EP, v létě 2003 podepisují kontrakt s firmou Domino, kde zmiňované EP „Darths of

Na počátku Franz Ferdinad byl údajně tento dialog mezi zpěvákem a kytaristou Alexanderem Kapranosem a basákem Robertem Hardym. „Nechceš se naučit na basu, Bobe?“ „Ne, jsem umělec, ne muzikant.“ „To je totéž.“ „OK, tak jo.“ rok 2001, Alexova kuchyně

Pleasure” vychází. Následuje turné s Hot Hot Heat a Interpol. Na počátku roku 2004 vychází singl „Take Me Out“ a BBC 1ho okamžitě nasazuje do nejvyšší rotace. Británie je na kolenou. Stejnojmenné album vyšlé v dubnu vše jen umocňuje. Raketový start jako z učebnice… „Kiss me now, when I’m older...” Kytarový „novověk“, který pravděpodobně způsobila únava z taneční scény a její alespoň částečné vyčerpání, rozpoutala parta pěti kloučků z New Yorku – The Strokes. Jejich naivní a jednoduchá hudba a texty (nemyšleno pejorativně) oslovily nynější generaci s nebývalou silou a vrátily kytary do předních linií. Také jsme měli možnost je zažít (Akropolis). Já tam nebyl a dodnes mě to mrzí. Rozpoutala se kytarová hysterie. Jednomu z kanálů MTV, MTV 2 – Alternativ, který se zaměřuje na to chytřejší ze světové pop-music, ještě před třemi lety dominovala zejména elektronika a taneční rytmy. Dnes tam už nic takového neuslyšíte. Naopak tam vládnou kapely stavějící proti učesanosti a strojové přesnosti

taneční elektroniky jednoduchost, zmatek kytarových vazeb a jejich skřípavý až archaický zvuk. I na klávesy sice občas dojde, ale pak jde též o archeologii – z pravěku rock’n’rollu se vytahují pionýrské zvuky analogových syntezátorů. Jmen uveďme jen pár, kromě The Strokes třeba White Stripes, Yeah Yeah, Yeahs, Black Rebel Motorcycle Club, Kings of Leon, Hot Hot Heat atd. Letošní léto nebude pouze ve znamení kytar FF. Pár dní předtím (15. 8.) se také v Roxy potěšíme s Dandy Warhols. Ti už jsou sice trochu starší, ale tato vlna z nich konečně udělala hvězdy. Takže nebuďte jako já před Strokes a přijďte. Možná se tak podaří smazat dojem, že Česká republika je, co se kytar týče, jen úložištěm vysloužilého odpadu typu Nazareth nebo Deep Purple.

Stejně jako doby ledové a doby hicové, i kytary se střídavě vrací a zase ustupují. Poprvé se struny vrátily po deziluzi z artrockové hudby v polovině sedmdesátých let. Punkové obrození tehdy nadchlo široké masy, které předtím naprosto znudila tří- a vícehodinová vystoupení dinosaurů typu Yes a Genesis. Totéž se stalo na konci osmdesátých let, kdy se kapely jako Nirvana a Pearl Jam vzbouřily proti... (nebudeme radši vstupovat do pop music 80. let). A teď se kytary vracejí potřetí, tentokrát jako reakce na zbožštění chlápků za DJ-pulty. Buďme ale realisté, dnešní hudba je daleko rozmanitější než v obou zmiňovaných případech a na scéně je dost místa pro kytary i DJs. Naštěstí!

Kytary v Čechách Čechy byly vždy spíše zemí bigbítu než čehokoli jiného (snad kromě folku), takže vozit k nám kytary je jako lifrovat na Moravu slivovici. Ale změny cítit jsou. V poslední době prorazilo několik part , které moderním zvukem útočí na letité ikony českého popu. Příklad: Southpaw, Khoiba, Kryštof. Také úplně nová jména jako Nierika, LU se mají čile k světu. Nemluvě o hvězdách jako EOST (jsou sice jinde, ale nějak mi sem pasují), Tatabojs a třeba vypsaná fiXa (běžte na koncert, nevěříte-li). Prostě je to u nás zase veselejší! 41* âILICHILI


KULTURA MUZIKA CÉDÉâKA Ministry

Eamon

Under My Skin RCA/Arista Records/BMG, čas 40:58

Houses of the Mole Sanctuary Records/Mayan/Panther, čas 58:54

I Don‘t Want You Back Jive Records/Zomba/BMG, čas 52:43

Teenageři jsou z ní právem vedle. Ti starší jí fandí, protože zas jednou konečně někdo vyčnívá. Kéž se drží dlouho a nenechá se sešrotovat šoubyznysem! Už ze jmen na obalu je vidět, že mladé Kanaďance teď do písniček mluvilo víc lidí než na debutu přede dvěma lety a producentů se zde sešlo také habaděj! Výsledek pak bohužel působí tak trochu jako paskvil – jako kdyby Sheryl Crow hrála divokou punkerku a Linkin Park vystupovali jako mazánci ve školních uniformách. Nevím, jak to jde dohromady. Avril však budu držet palce dál! Svými uvěřitelnými, silně osobními a na její věk celkem dospělými texty naznačuje, že zatím jede jen nanečisto!

Nic se nezměnilo! Paul Barker s Alem Jourgensenem se i v posledních letech nadále angažovali v desítkách vedlejších projektů – ať už spolu, nebo každý zvlášť (Lard, 10.000 Homo DJs, Pigface, Revolting Cocks a mnoha jiných), svá ministerská křesla však dosud pokládají za hlavní pracovní úvazek. A přestože českému spotřebiteli načas zmizeli z doslechu (odchod od Sire Records na konci devadesátek znamenal ztrátu distribuční sítě Warner Music), Ministry desky nahrávali dál. Novinka Houses of the Mole, jíž se vracejí i na náš trh, však ani nenaznačuje, že bychom něco prošvihli. Skalní ministrant (rozuměj: fanoušek) bude jistě spokojen, ale od nejslavnějších desek Psalm 69 a Filthpig se Ministry zrovna nějak extra neposunuli!

Nadanému urban-popsoul-rapperovi Eamonovi (čte se prý Ejmon) z newyorského Staten Islandu je devatenáct. Na sklonku loňského roku se rychle prosadil prvním a dosud snad jediným singlem (/F**k It/ I Don‘t Want You Back) a hned je z něj frajer. Aby ne! Ovšem takovou frekvenci slova „fuck“ ani mé neanglické uši nemohou rozdýchat! Jak potom tedy ta americká rádia, která právě Eamona prý udělala?! Není mi to jasné. To už teď místo písniček američtí DJové pouštějí pípance? Celá (už tak dost naivní) titulní píseň je postavena na výživném refrénu „Fuck what I said, it don‘t mean shit now.“ Absolutně netuším, jak může znít ona editovaná verze, kterou mají rodiče „Bushových“ dětí ke koupi rovněž k dispozici!

Avril Lavigne

Hodnocení: *****

Hodnocení: *****

Hodnocení: *****

Hitparáda písní táborových ohňů

ZÁBAVA

Je srpen, čas táborových ohňů. Představte si to. Dým zvolna obaluje nesmazatelnou vůní vaše oblečení, s komáry vás začíná pojit silné pokrevní pouto, buřtíky pomalu získávají tu správnou barvu a Zubatý bobr s váhavým úsměvem sahá po kytaře. Je čas na píseň… Jenže teď kterou? Tak jsme požádali několik persón o výčet jejich oblíbených fláků.

Mahulena Bočanová

Michal Dvořák*

Ray Koranteng

Štefan Margita

(herečka)

(hudebník)

(moderátor)

(operní zpěvák)

1. Bláznova ukolébavka (Máš, má ovečko, dávno spát) – Pavel Dydovič 2. Jasná zpráva – Olympic 3. Slavíci z Madridu – Waldemar Matuška 4. Rosa na kolejích – Wabi Daněk 5. Bedna od whisky – Miki Ryvola

1. Variace na renesanční téma (Láska je jako večernice) – Vladimír Mišík 2. Pivovarnická – Pepa Nos 3. Sociální balada – Jaroslav Hutka 4. Jarní kurýr – Miki Ryvola 5. Zabili, zabili (Balada pro banditu) – Iva Bittová

„Děláme táboráky na chalupě celkem pravidelně. U ohně si ale moc nezpíváme ani nehrajeme, protože se snažím nedělat to, co neumím. A pokud už se zpívá, tak to má na starosti moje dcera Vanesa. Já jen tak přizvukuju „píseň, co mě učil listopad…“

„Táboráky vysloveně nesnáším. Nikdy je s Hankou nenavštěvujeme. Musím říct, že je to tak trochu právě kvůli hudbě. Nenávidím country a dechovku. Když mám chuť na opečenou klobásku, raději si ji ogriluju. Anebo si zajdu na Václavské náměstí, tam je dělají vynikající.“

*) děkujeme Michalovi za malý soukromý koncert, neboť nám v zájmu přesné identifikace svých oblíbených táborových písní všechny skladby po telefonu přezpíval.

âILICHILI * 42


KULTURA KINO

„Připomíná mi to vtip, ve kterém se ptá žena muže: „Chtěl bys, abych se s tebou vyspala, a nechal by sis to pro sebe, nebo abych s tebou nespala a tys to mohl všude rozkecat?“

foto: Falcon, archiv TV Nova, archiv M. D., František Ortmann

Fanny Ardantová

Žena mého muže Nathalie Francie/·panûlsko 2004 reÏie: Anne Fontaineová distribuce: Falcon, premiéra 29. 7. 2004

Francouzská režisérka Anne Fontaneová rozehrála jen zdánlivě banální příběh o tom, co se párům po pětadvaceti letech společného soužití stává. Jeho hlavní aktérkou je zklamaná, sexuálně „uspaná“ žena (Fanny Ardantová), která po čtvrtstoletí manželství zjistí, že ji partner (Gérard Depardieu) podvádí s příležitostnými bokovkami. Najme si proto krásnou prostitutku (Emmanuelle Béartová), z níž učiní sexuální loutku ve svých rukou: svůdná služebnice lásky má jejího

manžela svést a odhalit tak všechna jeho sexuální tajemství. K vlastnímu překvapení ale jejím půvabům podlehne ona sama... Obskurně rafinovaný příběh o snech a fantaziích prozkoumávaných skrze tělo cizí ženy se vyhýbá explicitnímu zobrazování sexu, přestože je – nejenom díky kráse obou aktérek, které se potkaly již při natáčení filmu 8 žen – nasycen smyslnou atmosférou. Anne Fontaneová se totiž zajímá mnohem víc o milostnou předehru než o vyvrcholení. 43 * âILICHILI


KULTURA KINO

foto: HCE, Bontonfilm, Falcon, Profimedia.cz/Corbis

Jim Carrey přece jen umí něco víc než jen obličejovou akrobacii

Věčný svit neposkvrněné mysli Eternal Sunshine of the Spotless Mind, USA 2004 režie: Michel Gondry distribuce: Hollywood Classic Entertainment premiéra 12. 8. 2004

âILICHILI * 44

Charlie Kaufman přichází po znamenité mystifikaci V kůži Johna Malkoviche a po lehce sebestředné komedii o mukách tvůrčího procesu Adaptace s dalším neotřelým a vynalézavým scénářem. Vypráví v něm o chlapíkovi (Jim Carrey), který zjistí, že si jeho bývalá přítelkyně (Kate Winsletová) nechala vymazat

z mysli všechny divoké vzpomínky na jejich společný vztah. Deprimován tímto objevem se rozhodne učinit totéž, jenže když mu z hlavy začnou nejtrýznivější vzpomínky na jeho dívku mizet, znovu se do ní – ve zmateném bludišti připomínek a zapomínání – zamiluje... S mazáním vzpomínek pracovala již řada sci-fi děl (naposledy snímek Výplata

natočený podle povídky Philipa K. Dicka), ale podle citátu z básně Alexandra Popa nazvaná romantická komedie prozkoumává anatomii milostného vztahu „před, během i poté“, co byly jeho aktérům vygumovány vzpomínky se všemi jejich radostmi i bolestmi. A s poznáním, jak paměť zásadně ovlivňuje naše životy.


KULTURA KINO

komiks na filmovém plátně V posledních letech se s komiksy převedenými na plátno roztrh’ igeliťák. Koncem července bude mít premiéru Spider-Man II a v září si na plátnech kin zařádí Halle Berryová jako Kočičí žena ve filmu Catwoman. Připomeňme si pětici nejpříznačnějších komiksových filmů, které vznikly v posledních patnácti letech a definují jisté trendy při zpracování kreslených předloh.

Spider-Man Plachého zamilovaného sirotka kousne geneticky zmutovaný pavouk a on se v důsledku toho promění v akrobatického ochránce všech potřebných, který se houpe na vláknech mezi mrakodrapy a bojuje proti podobně schizofrenickému vědci. (To je věta, co?) Titulní hrdina je kombinací Supermana, Batmana, Tarzana a Jekylla & Hydea, jeho schopnosti jsou pro něj však spíš prokletím než darem. (USA 2002, režie: Sam Raimi)

Batman se vrací Netopýří muž bojuje nejen s bezcharakterním byznysmenem a ohavným mutantem tučňáka a člověka, ale především s proradnou, do černého sexykostýmu oděnou Kočičí ženou, která vede nelítostnou válku proti mužskému pokolení. V žádném jiném komiksu nenajdeme tak hluboce rozpolcené schizofreniky neschopné

oprostit se od svých nočních převleků a masek. (Batman Returns, USA 1992, režie: Tim Burton)

Blade Černošský zabíječ upírů je napůl člověk, napůl vampýr, který se dokázal oprostit od svého prokletí a neúnavně se snaží kolegům s nabroušenými špičáky zabránit ve vyhubení lidské rasy. Svoji vampýrskou křížovou výpravu tajemný mstitel podniká na motorce, se samurajským mečem a v matrixově gymnastické bojové choreografii. (USA 1998, režie: Stephen Norrington)

X-Men Kolektivním hrdinou komiksu z nepříliš vzdálené budoucnosti, ve které je již na spadnutí válka mezi lidmi a mutanty s tzv. X-genem, jsou tvorové s různými speciálními dovednostmi. Bytosti zrozené díky jedinečné genetické

mutaci se převtělují do rozličných monster, ovládají počasí, vyjíždějí jim čepele z rukou, disponují telepatickými schopnostmi, využívají laserového zraku apod. (USA 2000, režie: Bryan Singer)

Z pekla Temná, syrová a nevlídně sychravá adaptace komiksového románu Alana Moora navozuje pochmurnou atmosféru křivolakých a vlhkých londýnských uliček z dob Jacka Rozparovače. Na rozdíl od zmršeného přepisu jiného Moorova komiksu Liga výjimečných tvůrci z pozoruhodné grafické novely do filmového obrazu přirozeně převedli i některá komiksová okénka. (From Hell, USA 2001, režie: Albert a Allen Hughesovi)

45 * âILICHILI


KULTURA KNIHY

Knižní tipy nejen na pozdní léto a nejen pro flákaãe

Hlavní nádraží Alois Nebel Jaroslav Rudiš,Jaromír 99 Labyrint, 120 stran Pokračování originálního českého komiksu o mírně blouznivém nádražákovi. Ten se tentokrát ocitne mezi nesourodou směsicí „obyvatel“ pražského Hlavního nádraží. Skamarádí se s bývalým kriminálníkem, zamiluje se do toaletářky, a tím vším se prolíná historie nádraží i drobné osudy jednotlivých postav a postaviček. Rudiš prokazuje, že je vypravěčem hrabalovského typu, který ze sebe sype roztodivné lidské osudy, Jaromír 99 je zachycuje invenčně a zároveň srozumitelně jednoduchou, ale výstižnou černobílou kresbou.

Něco pro zvídavé notáře Ne všichni obyvatelé naší republiky se budou v srpnu flákat, a tak přinášíme také tip z oblasti odborné literatury. Všichni notáři jistě ocení příručku Old Testament, jež je strhujícím úvodem do problematiky vypořádání dědických vztahů. Mimo jiné jim osvětlí, že otcova poslední vůle nemusí dítkám vždy přinést jen něco dobrého. Upřímně doporučujeme! âILICHILI * 46

Deník zloděje Danny King Přeložil Martin Urban, Argo, 238 stran Vtipné čtení s kriminální zápletkou splétá drobné příběhy bytového zloděje Bexe. Má několik zásad: třeba to, že nenosí zbraň a z principu nekrade snubní prstýnky. Zlodějna je pro něj povolání jako každé jiné: má své komické, tragické i heroické postavy, jejichž osudy se dozvídáme z desítek pointovaných vyprávění. Fůru z nich možná King opsal z černé kroniky, ale co si budeme povídat, po tom už nikdo pátrat nebude. Za své peníze dostanete svižné, vtipné a docela věrohodné vyprávění o galérce průměrného anglického města.

Dražba série 49 Thomas Pynchon Přeložil Rudolf Chalupský, Volvox Globator, 165 stran Americký postmodernista patří mezi literární legendy i přes to, že napsal pouze pět románů a nemnoho povídek. Tento román z roku 1965 odráží pestrý intelektuální zmatek Ameriky té doby. Hlavní hrdinkou je mladá žena Oidipa Maasová, která má vypořádat závěť svého příležitostného milence, výstředního boháče Pierce. Místo toho se ale zaplete do pátrání po tajemném sdružení Tristero, jež údajně už od 16. století provozuje alternativní poštovní služby a i násilím bojuje proti monopolu pošt státních. Nečekejme ale žádný thriller, i když s jeho formou si autor pohrává: spíš se těšme z bláznivě poetických odstavců, surrealisticky se větvícího vyprávění, náhlých odboček a výhybek, které nás neustále svádějí z cesty za vyluštěním tajemství.


Spíte se svými zaměstnanci? Držíme vám palce!

Dobře víte, že dokončení projektu vás dožene k heroickým výkonům. Někdy je toho tolik, že se svými zaměstnanci musíte v práci i přespat. Jedině podnikání přes sto procent přináší výsledky. My také dobře víme, že jako naši zákazníci budete spokojení pouze při našem plném nasazení. Řekněte si, co vaší firmě prospěje nejvíce. Komplexní řešení „Finanční asistent“ pomůže vaší firmě ušetřit čas i peníze. Rozjezd s námi vám ulehčí „Přestupová sada“, ze které si vyberete svůj bonus - telefony po koruně, desetitisíce volných minut nebo rok bez paušálu. Odborní konzultanti jsou připraveni vám kdykoliv poradit s výběrem toho nejlepšího pro vaši firmu. Nechte se inspirovat naším projektem „Dvanáct odvážných“, který přibližuje úspěchy i potíže drobného podnikání.

OskarBusinessKontakt 800 77 77 00 www.oskar.cz

Stačí říct.


* SLOVO

Jásir Arafat a jeho fanda

Kardinál Miroslav Vlk

Leonid Brežněv a Alexandr Dubček

Mladý pár z Hongkongu

polibek rty Andrea Poláčková foto ČTK, Profimedia.cz/Corbis

âILICHILI * 48


Novomanželé Schloser a McAlpin

Dva frigidní týpci

Nejnebezpečnější zvířata na zemi

Chorvatský slalomář Ivica Kostelič

Dvě opice 49 * âILICHILI


* PROVĚRKA Tohle je pravý chlap. A co vy? Zvládáte svou roli alespoň teoreticky?

Co má vûdût prav˘ chlap?

foto: Profimedia.cz/Corbis

Pravý chlap se nepozná jen podle toho, že se hrozně bojí injekcí a umírá při rýmičce. Opravdový muž se navíc musí vyznat ve spoustě věcí, které zajímají jen jedince s chromozomem Y. Zkuste náš test a ověřte si, jak na tom jste! Aspoň uvidíte, jestli budete mít co předat svému synovi.

7. Jaké že je to Mojito?

1. Hatátitlá patřil

4. Inbus je

a) Old Shatterhandovi b) Vinnetouovi c) nejdřív Vinnetouovi, pak Ribanně

a) zvláštní druh klíče b) kloubový autobus c) správně imbus

2. Fender

a) sci-fi kniha b) něco jako Doom c) šachový počítač

a) hrozně bolí b) zvučně hraje c) dostřelí míček nejdál

3. Kapr obecný má nejmenší lovnou míru a) 25 cm b) 30 cm c) 35 cm

5. Half-Life je

a) do zelena b) průzračné c) do červena

8. Které je nejslavnější Porsche? a) 959 b) 911 c) 360

9. Humbrol je značka a) brzd b) skejtů c) barev

6. Juha Kankkunen je Fin, kterému jde

10. Za kolik žlutých karet v zápase se hned vylučuje?

a) F1 b) rallye c) hokej

a) za jednu b) za dvě c) za tři

Jak na tom jste? 0–2

3–5

6–8

9–10

Řekněme si to otevřeně. Vy jste žena, která si chtěla test zkusit a vydává se za muže. Proč ne, legrace musí být. Ale jestli jste opravdu muž, tak tu máme velký problém.

Pokud jste dáma, tak všechna čest – výborný výkon. Pro muže pořád nic moc. Chlape, že vy budete nějaký intelektuál?

Tohle už je výborný výsledek pro muže a neskutečný pro dívku. Pochytili jste toho hodně a v žádné konverzaci se neztratíte!

Bravo. Strčíte do kapsy všechny chlapy v okolí. Nikdo vám nesahá ani po kotníky. Nic víc, nic míň!

Správné odpovědi: 1a, 2b, 3c, 4a, 5b, 6b, 7a, 8b, 9c, 10b

âILICHILI * 50


Volá Oskar 123 – Snadná cesta k Oskarovi 52 Pár informací navíc 54 Oskarta 56 Žargon 57 Telefony v plné parádě 58 Telefony ve zkratce 74 Mobil na splátky 78 Logoparáda 80 Jsme posedlí pokrytím 82 Volání do zahraničí 84 Oskarovy prodejny 86

Tato část obsahuje informace o vybraných službách a produktech, které nabízí Oskar svým zákazníkům.

51* âILICHILI


Snadná cesta k Oskarovi

Tři jednoduché kroky...

Vyberte si tarif

Vyberte si dárek

Stejná cena do všech sítí a po celý den!

Rozhodněte se, jestli chcete zvýhodněný telefon, nebo raději zdarma balíček z Dárkového koše!

Volné minuty

Měsíční paušál

Další minuty

ROZJEZD NAPLNO* 50 Kč 0 minut

5,00 Kč/min

59,50 Kč

5,95 Kč/min

BUĎ SI MŮŽETE KOUPIT JEDEN ZVÝHODNĚNÝ TELEFON Každý náš telefon má jednu standardní a tři postupně stále výhodnější ceny. Čím vyšší tarif, tím levnější telefon! Koukněte na barvy u jednotlivých tarifů a pak na stránky s mobily. Hned bude jasné, na kolik ten váš přijde.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 NAPLNO 50 minut

250 Kč

4,50 Kč/min

297,50 Kč

5,36 Kč/min

Aktuální nabídka našich parádních mobilů je na stránkách 58 až 73.7

NEBO SI MŮŽETE VYBRAT JEDEN

150 NAPLNO 150 minut 300 NAPLNO 300 minut

Balíček

600 Kč

4,00 Kč/min

714,00 Kč

4,76 Kč/min

1000 Kč

3,50 Kč/min

1190,00 Kč

4,17 Kč/min

SMS za 1 Kč

1,19 Kč

Moje dlouhé hovory Moje volné minuty Moje víkendové hovory Moje víkendové SMS Moje SMS Moje MMS Balíček vydrží zdarma

* K tomuto tarifu se nevztahuje nabídka zvýhodněných telefonů ani Dárkového koše.

Z TĚCHTO BALÍČKŮ

Volných jednotek za měsíc

3 měsíce

5 hovorů 20 minut neomezeně neomezeně

100 SMS 15 MMS

6 měsíců

12 měsíců

NEBO SI VYBERTE DVA MENŠÍ BALÍČKY

Ceny bez/včetně 19 % DPH.

Balíček

Volných jednotek za měsíc

Moje Oskar MMS** Moje SMS Info Moje SMS Zábava Moje Loga, Melodie a Obrázky Můj WAP Balíček vydrží zdarma

3 měsíce

15 MMS do Oskara 30 informací 25 SMS 5 ks 40 minut 6 měsíců

** Možnost kombinace se zvýhodněným MMS telefonem.

âILICHILI * 52

12 měsíců


ke správnému tarifu, telefonu a službám Zvažte, komu voláte nejčastěji A teď něco navíc, co se může hodit. Jestli máte přátele nebo členy rodiny s Oskarem, můžete jim volat výhodněji! Můžete si vybrat JEDNU z těchto tří služeb:

Moje Jednička 200 Kč 238,00 Kč aktivační poplatek za službu

aktivační poplatek za každou SIM

Krok 1

Krok 2

1,50 Kč/min 1,79 Kč/min při volání vaší jedničce

Krok 3

NEBO

Moje Rodina 100 Kč 119,00 Kč

Malé shrnutí:

1,50 Kč/min 1,79 Kč/min při volání až mezi 4 čísly v rámci rodiny

Počáteční částka:

NEBO

Moji Nej... 20 Kč 23,80 Kč měsíčně

CELKOVÁ měsíční částka: SLEVA 1,00 Kč/min 1,19 Kč/min při volání na 5 vybraných čísel

Všechny tři služby platí jen pro čísla v síti Oskar.

Volací jistina... (nejméně 1000 Kč)

Ceny bez/včetně 19 % DPH.

Mějte účet pod kontrolou

FlexiLimit... (ohlídá vaše náklady)

Volací jistina – Při nákupu tarifu je potřeba složit takzvanou Volací jistinu v minimální výši tisíc korun. Nastavte si vlastní FlexiLimit! – Chcete, aby vám někdo hlídal náklady? Stanovte si svůj FlexiLimit a my vám dáme vědět SMSkou, až své hranice dosáhnete. Užitečné a přitom náramně pohodlné! Řiďte svůj účet pomocí Oskarovy Samoobsluhy Internetová Samoobsluha – zajděte na www.oskar.cz SMS Samoobsluha – posílejte SMS na 7700 Hlasová Samoobsluha – volejte na *077 Tyto nabídky služeb platí pro tarify Naplno.

Další informace o tarifech, produktech, službách a podmínkách pro zvýhodněné nabídky telefonu najdete na www.oskar.cz nebo volejte OskarKontakt 800 777 777.

jte naše Vyzkouše vé tarify! o n u s u r zb 53 * âILICHILI


Pár informací navíc Tarify Naplno vás dostanou Stejná cena do všech sítí po celý den.

Žádné písemné smlouvy.

Aktivace tarifu bez poplatku.

O neprovolané volné minuty nepřijdete, protože je převedeme do dalšího měsíce.

Spousty volných minut.

Rozjezd Naplno

150 Naplno

Jestli jste měli předplacenou kartu a chcete si konečně užít výhod tarifu, Rozjezd Naplno je pro vás jasná volba. Měsíčního paušálu si ani nevšimnete, jak je mrňavý, ale ceny za volání a textovky vás nadchnou!

Pro ty, co chtějí volat opravdu naplno. Sto padesát volných minut za takovou cenu jen tak nedostanete. No vážně, měsíční paušál dělá jen 600 Kč.

300 Naplno 50 Naplno

Tři sta volných minut: ani si to nemusíte dělit, je to poctivých pět hodin volání. Za rovnou tisícovku. A navíc k tomuto tarifu můžete dostat i skvělou cenu na telefon.

Ideální tarif pro ty, kdo to mají dobře spočítané. Padesát volných minut, paušál tak akorát (250 korun) a textovky za korunku — neberte to za tu cenu!

Uvedené ceny bez 19 % DPH.

Další služby k tarifům Naplno

Poslání MMS/za zprávu* Poslání FotoPošta MMS do MMS Studia/za zprávu WAP/min. Poslání SMS E-mail/za zprávu Poslání SMS Chat/za zprávu Poslání M-Banka a M-Platby SMS/za zprávu

bez DPH

s DPH

9,50 Kč 2,00 Kč 1,50 Kč 2,00 Kč 2,50 Kč 1,00 Kč

11,31 Kč 2,38 Kč 1,79 Kč 2,38 Kč 2,98 Kč 1,19 Kč

Ceny bez/včetně 19% DPH. Poslání faxu a dat/min. stejně jako volání do všech sítí v ČR za minutu. * Poslání FotoPošta MMS nebo poslání MMS z MMS Studia do všech mobilních sítí v ČR a na Slovensku a na e-mail.

GPRS – Vždy připojen Basic Měsíční paušál Volné kB Internet Volné kB WAP WAP/kB Internet/kB

Standard

0 Kč 0 kB 0 kB 0,40 Kč 0,050 Kč

200,00 Kč

0,48 Kč 0,060 Kč

238,00 Kč 5120 kB* 1024 kB* 0,30 Kč 0,36 Kč 0,025 Kč 0,030 Kč

Ceny bez/včetně 19% DPH. * Nevyužité volné kB se u tarifu Standard nepřevádějí do dalšího zúčtovacího období. Využité kB se ve Vyúčtování zaokrouhlují na celé jednotky směrem nahoru.

âILICHILI * 54


Moje Balíčky – balíčky těch nejoblíbenějších služeb za ještě výhodnější ceny Název balíčku

Počet volných jednotek měsíčně

Hlasové balíčky* Moje volné minuty Moje dlouhé hovory

20 minut 5 hovorů v síti Oskar

Moje víkendové hovory SMS balíčky* Moje SMS Moje víkendové SMS MMS balíčky** Moje MMS Moje Oskar MMS Ostatní balíčky** Můj WAP Moje SMS Info Moje SMS Zábava Moje Loga, Melodie, Obrázky

Neomezený počet hovorů v síti Oskar během víkendu

Měsíční paušál

Cena volné jednotky

80,00 Kč 90,00 Kč

95,20 Kč 107,10 Kč

4,00 Kč 18,00 Kč

4,76 Kč 21,42 Kč

150,00 Kč

178,50 Kč

100 SMS do všech sítí

80,00 Kč

95,20 Kč

0,80 Kč

0,95 Kč

Neomezený počet SMS v síti Oskar během víkendu

90,00 Kč

107,10 Kč

15 MMS 15 MMS v síti Oskar

90,00 Kč 45,00 Kč

107,10 Kč 53,55 Kč

6,00 Kč 3,00 Kč

7,14 Kč 3,57 Kč

40 minut připojení na WAP 30 SMS Info 25 SMS 5 log, melodií nebo obrázků

45,00 Kč 45,00 Kč 45,00 Kč 45,00 Kč

53,55 Kč 53,55 Kč 53,55 Kč 53,55 Kč

1,13 Kč 1,50 Kč 1,80 Kč 9,00 Kč

1,34 Kč 1,79 Kč 2,14 Kč 10,71 Kč

Ceny bez/včetně 19% DPH. * Balíčky si mohou aktivovat zákazníci s Tarifem nové generace nebo s tarify Naplno. Nabídka se nevztahuje na zákazníky, kteří využívají službu Volej kolej. Zákazníci, kteří mají aktivovanou službu Štědré Hodiny, si nemohou aktivovat Hlasové balíčky. ** Balíčky si mohou aktivovat zákazníci s jakýmkoli Oskarovým tarifem. Hlasové, SMS a MMS balíčky – lze si aktivovat pouze jeden balíček ze skupiny. Balíček vám pofrčí už od půlnoci toho dne, kdy jste si jej aktivovali. Měsíční paušál se platí celý a zákazník dostane celý balíček, i když si ho aktivuje v již probíhajícím zúčtovacím období. Deaktivace je vždy ke konci zúčtovacího období. Nevyčerpané jednotky se nepřevádějí do dalšího zúčtovacího období. Víkendový balíček můžete využívat od soboty 0:00 do neděle 24:00 a ve svátcích od 0:00 do 24:00. Bližší informace o jednotlivých balíčcích najdete na www.oskar.cz.

Užije si i vaše rodina a přátelé Moje Jednička Tuto službu oceníte při hovorech s tím, kdo je vám v síti Oskar nejbližší. Může to být vaše milenka, kamarád ze školy nebo třeba bankéř — proti gustu žádný dišputát. Hovory s vaší jedničkou vás vyjdou jen na 1,50 Kč bez 19% DPH. Na výhodnou sazbu volání nespotřebováváte volné minuty.

Moje Rodina Jestli jste dva až čtyři a všichni jste u Oskara, tak byste měli zvážit službu Moje Rodina. Získáte skvělou cenu za volání v rámci skupiny a navíc i kontrolu nad výdaji. Všechna čísla v rodině jsou totiž na jednom zákaznickém účtu a jeho majitel tak má o útratách rodiny perfektní přehled. Na výhodnou sazbu volání nespotřebováváte volné minuty.

Moji Nej... Tato služba se hodí těm, kdo často volají přátelům v rámci Oskara. Můžete si jich vybrat až pět a pak jim volat o korunu levněji. Zvýhodněné volání se účtuje až po provolání volných minut.

ací na m r o f n i e Víc ar.cz www.osk

Co byste ještě měli vědět FlexiLimit Služba FlexiLimit vám umožní lépe kontrolovat náklady na volání. Sami si nastavíte hodnotu, kterou hodláte provolat nad rámec volných minut. Na vyčerpání limitu vás upozorníme SMS zprávou. Nastavíte si například limit 300 korun. Systém pak sleduje užívání služeb a po dosažení limitu vás upozorní textovkou. Měsíční paušál a volné minuty se do FlexiLimitu nepočítají.

Volací jistina Volací jistina je korunový limit, prostřednictvím kterého můžeme kontrolovat vaši útratu nad rámec volných minut. Pokud v daném zúčtovacím období Volací jistinu překročíte, Oskar může vaši SIM kartu zablokovat. O čerpání Volací jistiny vás průběžně a zdarma informujeme textovkami. První dostanete při vyčerpání 50 %, další při 75 % a poslední v okamžiku, kdy jistinu spotřebujete celou. Minimální hodnota Volací jistiny je 1000 Kč

Dárkový koš Balíčky Moje volné minuty, Moje SMS a Moje MMS platí do všech sítí. Ostatní velké balíčky můžete využít jedině v rámci Oskarovy sítě. Balíček Moje Oskar MMS si můžete pořídit i k cenově zvýhodněnému telefonu.

55 * âILICHILI


Oskarta Předplacená služba Oskarta je skvělá, když chcete hned volat a nechcete nic řešit. Aktivace je okamžitá, neplatíte žádný měsíční paušál a máte stálou kontrolu nad výdaji. Oskarta s FlexiSazbou Se službou FlexiSazba můžete volat a posílat textovky do Oskara ještě o korunu levněji. Pokud totiž během 30 dnů vyčerpáte nejméně 700 Kč kreditu, na další třicetidenní období vás FlexiSazba automaticky a zdarma převede na výhodnější účtování. Předplacená služba Oskarta FlexiSazba Volání do sítě Oskar/min. SMS do sítě Oskar/za zprávu Volání do ostatních sítí v ČR/min. SMS do ostatních sítí/za zprávu

vyčerpáte méně než 700 Kč 3,00 Kč 2,00 Kč

3,57 Kč 2,38 Kč

vyčerpáte více než 700 Kč** 2,00 Kč 1,00 Kč

6,00 Kč 2,00 Kč

2,38 Kč 1,19 Kč 7,14 Kč 2,38 Kč

Další služby k předplacené službě Oskarta Volání do Hlasové schránky Poslání FotoPošta MMS/za zprávu* Poslání FotoPošta MMS do MMS Studia/za zprávu WAP/min. Poslání faxu a dat/min. Poslání SMS E-mail/za zprávu Poslání SMS Chat/za zprávu Poslání M-Banka a M-Platby SMS/za zprávu

zdarma 9,50 Kč 2,00 Kč 1,50 Kč 6,00 Kč 3,00 Kč 3,50 Kč 2,00 Kč

11,31 Kč 2,38 Kč 1,79 Kč 7,14 Kč 3,57 Kč 4,17 Kč 2,38 Kč

Ceny bez/včetně 19% DPH. Ceny jsou platné od 1. května 2004. * Poslání FotoPošta MMS nebo poslání MMS z MMS Studia do všech mobilních sítí v ČR a na Slovensku a na e-mail. ** Kredit použitý na uhrazení GPRS se do částky pro FlexiSazbu nezahrnuje.

Oskarta a cizina Oskarta je báječná i v zahraničí. Na Roaming (tedy volání z ciziny) nepotřebujete skládat žádnou jistinu a při hovoru neplatíte sestavovací poplatky. Roaming si můžete aktivovat například přes SMS Samoobsluhu – jednoduše pošlete zdarma příkaz ROAM A 1234 na číslo 7700. Místo 1234 zadejte prosím své heslo.

Dobíjení Oskarty Oskartu můžete dobít v bankomatech s logem Oskar, kterých je nyní více než 2000. Můžete v nich dobíjet už od hodnoty 250 Kč. Jde to také přes službu M-Platby (pokud máte kartu SIM Plus) nebo pomocí kupónů v hodnotě 500 a 1200 Kč. Když vám vyprší platnost kreditu, můžete ho získat zpět, pokud ještě včas Oskartu dobijete aspoň 250 korunami.

âILICHILI * 56


Oskar Telefony

Žargon Polyfonní vyzvánění Jestli už vás omrzelo obyčejné pípání, oceníte určitě vícehlasé melodie. Telefon s nimi vyhrává skoro jako orchestr a vyzvánění je hned mnohem příjemnější.

Java Do mobilu s Javou si můžete stáhnout spoustu dalších her a prográmků. Aplikací v Javě rychle přibývá, takže váš telefon se může pořád učit nové a nové kousky.

MMS Telefony s MMS umí posílat tzv. multimediální zprávy. Zní to strašně složitě, ale vlastně je to jednoduché: k textu můžete přibalit i obrázky a zvuky, což je o sto procent víc legrace!

Bluetooth „Modrý zub“ je skvělý vynález, který váš mobil propojí s handsfree sadou nebo třeba dalším telefonem. Dráty k tomu nepotřebujete, stačí, aby i druhý přístroj uměl Bluetooth.

Fotoaparát Když má mobil zabudovaný fotoaparát, užijete si s ním mnohem více švandy. Co si vyfotíte, můžete díky službě MMS hned poslat přátelům.

Internet přes GPRS Díky GPRS už nemusíte sedět doma, když chcete na internet. Svá data i e-maily si snadno stáhnete kdekoli — rychle, pohodlně a za výhodnou cenu.

Oskar nezaručuje nabídku uvedeného barevného provedení telefonů. Technické parametry je třeba vždy ověřiit při koupi telefonu.

57 * âILICHILI


Oskar Telefony Standardní cena: 1977 Kč 1577 Kč 577 Kč 577 Kč

výměnné kryty obrázkový editor

Standardní cena: 2577 Kč 977 Kč 577 Kč 577 Kč

výjimečné modré podsvícení

Java hry

Nokia 3410

Sony Ericsson T105

Zábava

Zábava

Loga/Melodie/Obrázky

ano/ano/ano

Loga/Melodie/Obrázky

Polyfonní melodie/tóny

ne

Polyfonní melodie/tóny

Hry MMS

ano/5 ne

Užitečné funkce Paměť na jména (tel./SIM) Kalendář Budík Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9) WAP/WAP přes GPRS

Hry MMS

ano/ano/ano ne ano/5 ne

Užitečné funkce až 200/220 ne

Paměť na jména (tel/SIM)

až 100/220

Kalendář

ano

ano

Budík

ano

ano

Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9)

ano/ne

WAP/WAP přes GPRS

ano ano/ne

GPRS přístup na internet (timesloty)

ne

GPRS přístup na internet (timesloty)

ne

Infraport

ne

Infraport

ne

Technické parametry Velikost (mm) Hmotnost (g) Baterie (kap./typ)

Technické parametry 115x49x23 114 825 mAh/Li-Ion

Velikost (mm) Hmotnost (g) Baterie (kap./typ)

Délka hovoru (minut)

až 250

Délka hovoru (minut)

Pohotovostní doba (hodin)

až 260

Pohotovostní doba (hodin)

Displej âILICHILI * 58

grafický

Displej

94x43x17 75 770 mAh/Li-Ion až 270 až 200 grafický


Standardní cena: 2577 Kč 977 Kč 577 Kč 577 Kč

výměnné kryty možnost zvětšení písma na displeji

* k dispozici v průběhu září 2004

Polyfonní melodie

Siemens A57 Zábava Loga/Melodie/Obrázky

Užitečné funkce ano/ano/ano

Paměť na jména (tel/SIM)

Polyfonní melodie/tóny

ano/4

Kalendář

Hry

ano/4

Budík

MMS

ne

Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9) WAP/WAP přes GPRS

Technické parametry až 50/220 ne

Velikost (mm) Hmotnost (g)

103x46x21 84

ano

Baterie (kap./typ)

ano

Délka hovoru (minut)

až 300

Pohotovostní doba (hodin)

až 250

ano/ne

GPRS přístup na internet (timesloty)

ne

Infraport

ne

Displej

700 mAh/Li-Ion

grafický

59 * âILICHILI


Oskar Telefony

Standardní cena: 2977 Kč 1977 Kč 777 Kč 577 Kč

vestavěné FM rádio sluchátka v balení Polyfonní melodie

Nokia 2300 Zábava Loga/Melodie/Obrázky

Užitečné funkce ano/ano/ano

Paměť na jména (tel/SIM)

Technické parametry až 50/220

Polyfonní melodie/tóny

ano/4

Kalendář

Hry

ano/3

Budík

ano

Baterie (kap./typ)

Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9)

ano

MMS

ne

Hmotnost (g)

107x46x21 92 850 mAh/Li-Ion

Délka hovoru (minut)

až 270

ne

Pohotovostní doba (hodin)

až 400

GPRS přístup na internet (timesloty)

ne

Displej

Infraport

ne

WAP/WAP přes GPRS

âILICHILI * 60

ne

Velikost (mm)

grafický


Standardní cena: 3977 Kč 2577 Kč 977 Kč 577 Kč

Standardní cena: 4577 Kč 2977 Kč 1577 Kč 577 Kč

Polyfonní melodie

Polyfonní melodie

GPRS

přídavný fotoaparát v balení emailový klient

triband 900/1800/1900 MHz MMS

MMS

Sony Ericsson T230

Siemens C62

Zábava

Zábava

Loga/Melodie/Obrázky

ano/ano/ano

Loga/Melodie/Obrázky

ano/ano/ano

Polyfonní melodie/tóny

ano/32

Polyfonní melodie/tóny

ano/24

Hry MMS

ano/3 ano

MMS

ano/2 ano

Užitečné funkce

Užitečné funkce Paměť na jména (tel/SIM)

Hry

až 250/220

Paměť na jména (tel./SIM)

až 500/220

Kalendář

ano

Kalendář

ano

Budík

ano

Budík

ano

ano

Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9)

Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9) WAP/WAP přes GPRS GPRS přístup na internet (timesloty) Infraport

ano/ano ne/3+1 ne

Hmotnost (g) Baterie (kap./typ)

GPRS přístup na internet (timesloty) Infraport

102x44x18 79 670 mAh/Li-Ion

Velikost (mm) Hmotnost (g) Baterie (kap./typ)

Délka hovoru (minut)

až 450

Délka hovoru (minut)

Pohotovostní doba (hodin)

až 275

Pohotovostní doba (hodin)

Displej

ano ano/ano ne/3+1 ne

Technické parametry

Technické parametry Velikost (mm)

WAP/WAP přes GPRS

4096 barev

Displej

101x44x20 85 630 mAh/Li-Ion až 270 až 250 4096 barev 61* âILICHILI


Oskar Telefony Standardní cena: 4577 Kč 2977 Kč 1977 Kč 977 Kč

Standardní cena: 4577 Kč 3577 Kč 1977 Kč 977 Kč

Polyfonní melodie

Java hry

Polyfonní melodie

MMS

Java hry

velká kapacita paměti

ve tmě svítící kryty

GPRS

MMS

* k dispozici do vyprodání zásob

Samsung X100

Nokia 3100

Zábava

Zábava

Loga/Melodie/Obrázky

ne/ano/ano

Loga/Melodie/Obrázky

ano/ano/ano

Polyfonní melodie/tóny

ano/40

Polyfonní melodie/tóny

ano/14

Hry MMS

ano/2 ano

Užitečné funkce Paměť na jména (tel./SIM)

Hry MMS

ano/3 ano

Užitečné funkce až 1000/220

Paměť na jména (tel./SIM)

až 300/220

Kalendář

ano

Kalendář

ano

Budík

ano

Budík

ano

ano

Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9)

Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9) WAP/WAP přes GPRS

ano/ano

WAP/WAP přes GPRS

GPRS přístup na internet (timesloty)

ano/4+2

GPRS přístup na internet (timesloty)

Infraport

ne

Technické parametry Velikost (mm) Hmotnost (g) Baterie (kap./typ)

Infraport

83 900 mAh/Li-Ion

Velikost (mm) Hmotnost (g) Baterie (kap./typ)

až 210

Délka hovoru (minut)

Pohotovostní doba (hodin)

až 200

Pohotovostní doba (hodin)

âILICHILI * 62

ne/3+1 ne

Technické parametry 110x45x20

Délka hovoru (minut) Displej

ano ano/ano

65 tis. barev

Displej

102x43x20 85 850 mAh/Li-Ion až 360 až 410 4096 barev


Standardní cena: 4977 Kč 3977 Kč 2577 Kč 1577 Kč

Standardní cena: 5977 Kč 4577 Kč 2977 Kč 1977 Kč

Polyfonní melodie

Java hry

MMS

výměnné kryty v balení dva displeje

triband 900/1800/1900 MHz Fotoaparát

Polyfonní melodie

Sony Ericsson Z200

Siemens C65

Zábava

Zábava

Loga/Melodie/Obrázky

ano/ano/ano

Loga/Melodie/Obrázky

ano/ano/ano

Polyfonní melodie/tóny

ano/40

Polyfonní melodie/tóny

ano/24

Hry MMS

ano/3 ne

Užitečné funkce Paměť na jména (tel/SIM)

Hry MMS

ano/4 ano

Užitečné funkce až 250/200

Paměť na jména (tel/SIM)

až 1000/220

Kalendář

ano

Kalendář

ano

Budík

ano

Budík

ano

ano

Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9)

Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9) WAP/WAP přes GPRS GPRS přístup na internet (timesloty) Infraport

ano/ano ne/4+1 ano

Technické parametry Velikost (mm) Hmotnost (g) Baterie (kap./typ)

WAP/WAP přes GPRS GPRS přístup na internet (timesloty) Infraport

ne/4+2 ano

Technické parametry 96x52x25 98 650 mAh/Li-Ion

Velikost (mm) Hmotnost (g) Baterie (kap./typ)

Délka hovoru (minut)

až 270

Délka hovoru (minut)

Pohotovostní doba (hodin)

až 200

Pohotovostní doba (hodin)

Displej

ano ano/ano

4096 barev

Displej

105x47x18 86 600 mAh/Li-Ion až 300 až 410 65 tis. barev 63 * âILICHILI


Oskar Telefony

Standardní cena: 5577 Kč 4577 Kč 2577 Kč 1577 Kč

Polyfonní melodie

Java hry

MMS

triband 900/1800/1900 MHz GPRS

Samsung X450 Zábava

Užitečné funkce

Loga/Melodie/Obrázky

ne/ano/ano

Polyfonní melodie/tóny

ano/40

Hry MMS

ano/4 ano

Paměť na jména (tel/SIM)

Velikost (mm)

Kalendář

ano

Hmotnost (g)

Budík

ano

Baterie (kap./typ)

ano

Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9)

83x46x21 82 720 mAh/Li-Ion

Délka hovoru (minut)

až 180

WAP/WAP přes GPRS

ano/ano

Pohotovostní doba (hodin)

až 250

GPRS přístup na internet (timesloty)

ano/4+1

Displej

Infraport

âILICHILI * 64

Technické parametry až 1000/220

ne

65 tis. barev


Standardní cena: 6977 Kč 5977 Kč 3977 Kč 3577 Kč

Polyfonní melodie

Java hry

MMS

Fotoaparát

triband 900/1800/1900 MHz výměnné kryty GPRS

Nokia 6610i Zábava Loga/Melodie/Obrázky

Užitečné funkce ano/ano/ano

Paměť na jména (tel./SIM)

Technické parametry až 500/220

Velikost (mm)

Polyfonní melodie/tóny

ano/4

Kalendář

ano

Hmotnost (g)

Hry

ano/2

Budík

ano

Baterie (kap./typ)

ano

MMS

ano

Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9)

106x44x19 87 780 mAh/Li-Ion

Délka hovoru (minut)

až 432

WAP/WAP přes GPRS

ano/ano

Pohotovostní doba (hodin)

až 210

GPRS přístup na internet (timesloty)

ano/3+1

Displej

Infraport

4096 barev

ano

65 * âILICHILI


Oskar Telefony Standardní cena: 6977 Kč 5977 Kč 3977 Kč 3577 Kč

Standardní cena: 7977 Kč 5977 Kč 3977 Kč 3577 Kč

Polyfonní melodie

Java hry

Polyfonní melodie

MMS

Java hry

Bluetooth

MMS

Fotoaparát

osobní handsfree v balení dvě baterie v balení

triband 900/1800/1900 MHz emailový klient

GPRS

GPRS

Samsung E100

Sony Ericsson T630

Zábava

Zábava

Loga/Melodie/Obrázky

ne/ano/ano

Loga/Melodie/Obrázky

ano/ano/ano

Polyfonní melodie/tóny

ano/40

Polyfonní melodie/tóny

ano/32

Hry MMS

ano/3 ano

Užitečné funkce Paměť na jména (tel/SIM)

Hry MMS

ano/2 ano

Užitečné funkce až 500/220

Paměť na jména (tel/SIM)

až 300/220

Kalendář

ano

Kalendář

ano

Budík

ano

Budík

ano

ano

Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9)

Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9)

ano

WAP/WAP přes GPRS

ano/ano

WAP/WAP přes GPRS

ano/ano

GPRS přístup na internet (timesloty)

ano/4+2

GPRS přístup na internet (timesloty)

ano/4+1

Infraport

ano

Technické parametry Velikost (mm) Hmotnost (g) Baterie (kap./typ)

Infraport

Technické parametry 83x46x21 80 720 mAh/Li-Ion

Velikost (mm) Hmotnost (g) Baterie (kap./typ)

Délka hovoru (minut)

až 360

Délka hovoru (minut)

Pohotovostní doba (hodin)

až 360

Pohotovostní doba (hodin)

Displej âILICHILI * 66

ano

65 tis. barev

Displej

102x43x17 92 770 mAh/Li-Pol až 540 až 300 65 tis. barev


Standardní cena: 7977 Kč 4577 Kč 2577 Kč 1577 Kč

Polyfonní melodie

Java hry

MMS

výměnné kryty triband 900/1800/1900 MHz GPRS

Nokia 6100 Zábava Loga/Melodie/Obrázky

Užitečné funkce ano/ano/ano

Paměť na jména (tel/SIM)

Technické parametry až 300/220

Velikost (mm)

Polyfonní melodie/tóny

ano/4

Kalendář

ano

Hmotnost (g)

Hry

ano/2

Budík

ano

Baterie (kap./typ)

ano

MMS

ano

Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9)

102x44x13 76 720 mAh/Li-Ion

Délka hovoru (minut)

až 170

WAP/WAP přes GPRS

ano/ano

Pohotovostní doba (hodin)

až 250

GPRS přístup na internet (timesloty)

ano/3+1

Displej

Infraport

4096 barev

ano

67 * âILICHILI


Oskar Telefony

Standardní cena: 8977 Kč 6977 Kč 5577 Kč 4577 Kč

Polyfonní melodie

Java hry

MMS

Fotoaparát

zvýšená odolnost vůči vodě, otřesům a prachu triband 900/1800/1900 MHz GPRS

Siemens M65 Zábava

Užitečné funkce

Loga/Melodie/Obrázky

ano/ano/ano

Polyfonní melodie/tóny

ano/40

Hry MMS

ano/3 ano

Paměť na jména (tel/SIM)

Velikost (mm)

Kalendář

ano

Hmotnost (g)

Budík

ano

Baterie (kap./typ)

ano

Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9)

109x49x19 104 750 mAh/Li-Ion

Délka hovoru (minut)

až 300

WAP/WAP přes GPRS

ano/ano

Pohotovostní doba (hodin)

až 330

GPRS přístup na internet (timesloty)

ano/4+2

Displej

Infraport

âILICHILI * 68

Technické parametry až 1000/220

ano

65 tis. barev


Standardní cena: 10977 Kč 9577 Kč 7977 Kč 6977 Kč

Standardní cena: 11 977 Kč 9577 Kč 7977 Kč 6577 Kč Polyfonní melodie

Polyfonní melodie Java hry

Java hry MMS

MMS

Bluetooth

Fotoaparát

Fotoaparát

osobní handsfree v balení dva barevné displeje

triband 900/1800/1900 MHz 32 MB paměťová karta v balení

GPRS

GPRS

Samsung E700

Nokia 6230 Zábava

Zábava Loga/Melodie/Obrázky

ne/ano/ano

Loga/Melodie/Obrázky

ano/ano/ano

Polyfonní melodie/tóny

ano/40

Polyfonní melodie/tóny

ano/24

Hry MMS

ano/5 ano

MMS

ano/3 ano

Užitečné funkce

Užitečné funkce Paměť na jména (tel/SIM)

Hry

až 1000/220

Paměť na jména (tel./SIM)

až 1000/220

Kalendář

ano

Kalendář

ano

Budík

ano

Budík

ano

ano

Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9)

Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9)

ano

WAP/WAP přes GPRS

ano/ano

WAP/WAP přes GPRS

ano/ano

GPRS přístup na internet (timesloty)

ano/4+2

GPRS přístup na internet (timesloty)

ano/4+1

Infraport

ano

Hmotnost (g) Baterie (kap./typ)

90x45x23 86 800 mAh/Li-Ion

Velikost (mm) Hmotnost (g) Baterie (kap./typ)

Délka hovoru (minut)

až 180

Délka hovoru (minut)

Pohotovostní doba (hodin)

až 230

Pohotovostní doba (hodin)

Displej

ano

Technické parametry

Technické parametry Velikost (mm)

Infraport

65 tis. barev

Displej

103x44x20 97 850 mAh/Li-Ion až 300 až 300 65 tis. barev 69 * âILICHILI


Oskar Telefony

Standardní cena: 11977 Kč 9977 Kč 8577 Kč 7577 Kč

Polyfonní melodie

Java hry

MMS

Bluetooth

Fotoaparát

triband 900/1800/1900 MHz 1 megapixelový fotoaparát

* k dispozici v průběhu září 2004

GPRS

Siemens S65 Zábava

Užitečné funkce

Loga/Melodie/Obrázky

ano/ano/ano

Polyfonní melodie/tóny

ano/31

Hry MMS

ano/3 ano

Paměť na jména (tel/SIM)

Velikost (mm)

Kalendář

ano

Hmotnost (g)

Budík

ano

Baterie (kap./typ)

ano

Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9)

109x48x18 98 750 mAh/Li-Ion

Délka hovoru (minut)

až 300

WAP/WAP přes GPRS

ano/ano

Pohotovostní doba (hodin)

až 250

GPRS přístup na internet (timesloty)

ano/4+2

Displej

Infraport

âILICHILI * 70

Technické parametry až 1000/220

ano

65 tis. barev


Standardní cena: 12 977 Kč 10 577 Kč 8977 Kč 7977 Kč

Polyfonní melodie

Java hry

MMS

Bluetooth

Fotoaparát

triband 900/1800/1900 MHz velká kapacita paměti

* k dispozici v průběhu září 2004

GPRS

Sony Ericsson K700i Zábava

Užitečné funkce

Loga/Melodie/Obrázky

ano/ano/ano

Polyfonní melodie/tóny

ano/40

Hry MMS

ano/5 ano

Paměť na jména (tel/SIM)

Technické parametry až 510/220

Velikost (mm)

Kalendář

ano

Hmotnost (g)

Budík

ano

Baterie (kap./typ)

ano

Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9)

99x47x20 93 700 mAh/Li-Ion

Délka hovoru (minut)

až 480

WAP/WAP přes GPRS

ano/ano

Pohotovostní doba (hodin)

až 300

GPRS přístup na internet (timesloty)

ano/4+2

Displej

Infraport

65 tis. barev

ano

71* âILICHILI


Oskar Telefony

Standardní cena: 13977 Kč 11577 Kč 9977 Kč 8977 Kč

Polyfonní melodie

Java hry

MMS

Fotoaparát

osobní handsfree v balení triband 900/1800/1900 MHz

* k dispozici v průběhu září 2004

GPRS

Samsung E800 Zábava LLoga/Melodie/Obrázky Polyfonní melodie/tóny Hry MMS

Užitečné funkce ne/ano/ano ano/64 ano/2 ano

Paměť na jména (tel/SIM)

Velikost (mm)

Kalendář

ano

Hmotnost (g)

Budík

ano

Baterie (kap./typ)

ano

Zjednoduřené psaní SMS zpráv (T9)

87x44x24 85 800 mAh/Li-Ion

Délka hovoru (minut)

až 180

WAP/WAP přes GPRS

ano/ano

Pohotovostní doba (hodin)

až 160

GPRS p_ístup na internet (timesloty)

ano/4+2

Displej

Infraport

âILICHILI * 72

Technické parametry až 1000/220

ano

65 tis. barev


Standardní cena: 13 977 Kč 12 977 Kč 11 577 Kč 9977 Kč

Standardní cena: 19 977 Kč 17 977 Kč 16 577 Kč 14 977 Kč

Polyfonní melodie

Polyfonní melodie

Java hry

Java hry

MMS

MMS

Bluetooth

Bluetooth

Fotoaparát

Fotoaparát

triband 900/1800/1900 MHz 32 MB paměťová karta v balení

triband 900/1800/1900 MHz emailový klient

GPRS

GPRS

Nokia 6600

Sony Ericsson P900

Zábava

Zábava

Loga/Melodie/Obrázky

ano/ano/ano

Loga/Melodie/Obrázky

ano/ano/ano

Polyfonní melodie/tóny

ano/24

Polyfonní melodie/tóny

ano/24

Hry MMS

ano/2 ano

Užitečné funkce Paměť na jména (tel./SIM)

Hry

ano

MMS

ano

Užitečné funkce až 6 MB/220

Paměť na jména (tel./SIM)

až 16 MB/220

Kalendář

ano

Kalendář

ano

Budík

ano

Budík

ano

ano

Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9)

Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9)

ne

WAP/WAP přes GPRS

ano/ano

WAP/WAP přes GPRS

ano/ano

GPRS přístup na internet (timesloty)

ano/3+1

GPRS přístup na internet (timesloty)

ano/4+1

Infraport

ano

Technické parametry Velikost (mm) Hmotnost (g) Baterie (kap./typ)

Infraport

ano

Technické parametry 109x58x24 122 850 mAh/Li-Ion

Velikost (mm) Hmotnost (g) Baterie (kap./typ)

115x57x24 150 1000 mAh/Li-Ion

Délka hovoru (minut)

až 240

Délka hovoru (minut)

až 180

Pohotovostní doba (hodin)

až 240

Pohotovostní doba (hodin)

až 400

Displej

65 tis. barev

Displej

dotykový/65 tis. barev 73 * âILICHILI


Oskar Telefony ve zkratce

Nokia 3410

Siemens A57

Sony Ericsson T105

Nokia 2300

Sony Ericsson T230

Siemens C62

Ano/Ano/Ne

Ano/Ano/Ano

Ano/Ne/Ano

Ano/Ano/Ne

Ano/Ano/Ano

Ano/Ano/Ano

Ne/Ne/Ne

Ne/Ne/Ne

Ne/Ne/Ne

Ne/Ne/Ne

Ano/Ano/Ano

Ano/Ano/Ano

Ne

Ano/4

Ne

Ano/4

Ano/32

Ano/20

Ano/5

Ano/4

Ano

Ano/3

Ano/3

Ano/2

Podpora Java pro stahování her a aplikací

TM

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Výměnné kryty

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Ne

Vestavěný fotoaparát

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Přídavný fotoaparát

Ne

Ano

Ne

Ne

Ano

Ano

FM rádio

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ne

MP3 přehrávač

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne/Ne

Ne/Ne

Ne/Ne

Ne/Ne

Ne/Ne

Ne/Ne

Loga/Melodie/Obrázky MMS obrázky/Text/Zvuky Polyfonní melodie/tóny

Zábavné funkce

Hry

Snímání/přehrávání videa Kalendář

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Budík

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Kalkulačka

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Vibrační vyzvánění

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Převodník měn Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9)

UÏiteãné funkce

WAP/WAP přes GPRS

Ano/Ne

Ano/Ne

Ano/Ne

Ne/Ne

Ano/Ano

Ano/Ano

GPRS přístup na internet (timesloty)

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne/3+1

Ne/3+1

Bluetooth

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Infraport

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Synchronizace s PC

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

E-mailový klient

Ne

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Internetový prohlížeč

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Uživatelská paměť telefonu

Ne

Ne

Ne

Ne

400 kB

1,6 MB

Paměťové karty Paměť na jména (tel./SIM) Frekvence (MHz)

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

až 50/220

až 100/220

až 50/220

až 250/220

až 500/220

900/1800

900/1800

900/1800

900/1800

900/1800

900/1800/1900

113x48x22

103x46x21

99x46x18

107x46x21

102x44x18

101x44x20

114

84

75

92

79

85

825 mAh/Li-Ion

700 mAh/Li-Ion

700 mAh/Li-Ion

850 mAh/Li-Ion

670 mAh/Li-Ion

630 mAh/Li-Ion

Délka hovoru (minut)

až 250

až 300

až 270

až 250

až 450

až 270

Pohotovostní režim (hodin)

až 260

až 250

až 200

až 400

až 275

až 250

grafický

grafický

grafický

grafický

barevný

barevný

Rozměry (mm) Hmotnost (g) Baterie (kap./typ)

Displej Počet zobrazených barev Rozlišení displeje

Technické parametry

Ne až 200/220

4

4096

4096

96x65

101x64

101x67

96x65

101x80

128x128

Poslední odchozí hovory – kapacita paměti

20

10

20

20

31.I

11.I

Příchozí/ztracené hovory – kapacita paměti

20/20

10/10

20/20

20/20

30/30

10.X

Data/Fax

Ne/Ne

Ne/Ne

Ne/Ne

Ne/Ne

Ne/Ne

Ne/Ne

Ano/Ano

Ano/Ano

Ano/Ano

Ano/Ano

Ano/Ano

Ano/Ano

Plug-in

Plug-in

Plug-in

Plug-in

Plug-in

Plug-in

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Barevné provedení

Zelená

Šedá

Stříbrná

Svěle šedá

Stříbrná

Bílá

Operační systém

Nokia

Siemens

SonyEricsson

Nokia

SonyEricsson

Siemens

Odesílání/přijímání SMS SIM karta Podpora SIM toolkitu

âILICHILI * 74


Loga/Melodie/Obrázky

Samsung X450

Siemens C65

Nokia 6610i

Ano/Ano/Ano

Ano/Ano/Ano

Ne/Ano/Ano

Ano/Ano/Ano

Ano/Ano/Ano

Ano/Ano/Ano

Ne/Ne/Ne

Ano/Ano/Ano

Ano/Ano/Ano

Ano/Ano/Ano

Polyfonní melodie/tóny

Ano/40

Ano/4

Ano/40

Ano/40

Ano/24

Ano/4

Hry

Ano/5

Ano/3

Ano/3

Ano/4

Ano/4

Ano/2

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Ano

Výměnné kryty

Ne

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Vestavěný fotoaparát

Ne

Ne

Ne

Ne

Ano

Ano

Přídavný fotoaparát

Ne

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

FM rádio

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ano

TM

Zábavné funkce

Sony Ericsson Z200

Ne/Ano/Ano

Podpora Java pro stahování her a aplikací

UÏiteãné funkce

Nokia 3100

Ano/Ano/Ano

MMS obrázky/Text/Zvuky

MP3 přehrávač

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne/Ne

Ne/Ne

Ne/Ne

Ne/Ne

Ne/Ano

Ne/Ne

Kalendář

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Budík

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Kalkulačka

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Vibrační vyzvánění

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Převodník měn

Ano

Ne

Ne

Ano

Ano

Ano

Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

WAP/WAP přes GPRS

Ano/Ano

Ano/Ano

Ano/Ano

Ano/Ano

Ano/Ano

Ano/Ano

GPRS přístup na internet (timesloty)

Ano/3+1

Snímání/přehrávání videa

Ano/4+1

Ne/3+1

Ne/4+1

Ano/4+1

Ne/4+2

Bluetooth

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Infraport

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Synchronizace s PC

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Ano

E-mailový klient

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Internetový prohlížeč

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

9 MB

484 kB

9 MB

2 MB

10 MB

4 MB

Uživatelská paměť telefonu Paměťové karty Paměť na jména (tel./SIM) Frekvence (MHz)

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

až 1000/220

až 300/220

až 200/220

až 1000/220

až 1000/220

až 500/220

900/1800

900/1800/1900

900/1800/1900

900/1800/1900

900/1800/1900

900/1800/1900

110x45x20

102x43x20

96x52x25

83x46x23

105x47x18

106x44x19

90

85

98

82

86

87

900 mAh/Li-Ion

850 mAh/Li-Ion

650 mAh/Li-Ion

720 mAh/Li-Ion

600 mAh/Li-Ion

780 mAh/Li-Ion

Délka hovoru (minut)

až 300

až 240

až 270

až 180

až 300

až 300

Pohotovostní režim (hodin)

až 160

až 410

až 200

až 250

až 410

až 300

barevný

barevný

barevný

barevný

barevný

barevný

Rozměry (mm) Hmotnost (g) Baterie (kap./typ)

Displej

Technické parametry

Samsung X100

Počet zobrazených barev

65 tisíc

4096

4096

65 tisíc

65 tisíc

4096

Rozlišení displeje

128x128

128x128

128x128

128x160

130x130

128x128

Poslední odchozí hovory – kapacita paměti

20

20

30

21.I

až 100

20

Příchozí/ztracené hovory – kapacita paměti

20/20

20/20

30/30

20/20

až 100

20/20

Data/Fax Odesílání/přijímání SMS SIM karta Podpora SIM toolkitu Barevné provedení Operační systém

Ano/Ne

Ne/Ne

Ne/Ne

Ano/Ne

Ne/Ne

Ano/Ne

Ano/Ano

Ano/Ano

Ano/Ano

Ano/Ano

Ano/Ano

Ano/Ano

Plug-in

Plug-in

Plug-in

Plug-in

Plug-in

Plug-in

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Stříbrná

Stříbrná

Červeno-Bílá

Stříbrná

Modrá

Modrá

Samsung

Nokia

SonyEricsson

Samsung

Siemens

Nokia

75 * âILICHILI


Oskar Telefony ve zkratce

Loga/Melodie/Obrázky

Siemens M65

Samsung E700

Ano/Ano/Ano

Ano/Ano/Ano

Ano/Ano/Ano

Ne/Ano/Ano

Ano/Ano/Ano

Ano/Ano/Ano

Ano/Ano/Ano

Ano/Ano/Ano

Polyfonní melodie/tóny

Ano/40

Ano/4

Ano/32

Ano/24

Ano/40

Hry

Ano/5

Ano/2

Ano/2

Ano/3

Ano/5

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Výměnné kryty

Ne

Ano

Ne

Ne

Ne

Vestavěný fotoaparát

Ne

Ne

Ano

Ano

Ano

Přídavný fotoaparát

Ne

Ano

Ne

Ne

Ne

FM rádio

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

MP3 přehrávač

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne/Ne

Ne/Ne

Ne/Ne

Ano/Ano

Ne/Ne

Kalendář

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Budík

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Kalkulačka

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Vibrační vyzvánění

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Převodník měn

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

WAP/WAP přes GPRS

Ano/Ano

Ano/Ano

Ano/Ano

Ano/Ano

Ano/Ano

GPRS přístup na internet (timesloty)

Ano/4+2

TM

Zábavné funkce

Sony Ericsson T630

Ne/Ano/Ano

Podpora Java pro stahování her a aplikací

UÏiteãné funkce

Nokia 6100

Ano/Ano/Ano

MMS obrázky/Text/Zvuky

Snímání/přehrávání videa

Ano/4+2

Ano/3+1

Ano/4+1

Ano/4+2

Bluetooth

Ne

Ne

Ano

Ne

Ne

Infraport

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Synchronizace s PC

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

E-mailový klient

Ne

Ne

Ano

Ano

Ne

Internetový prohlížeč

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

9 MB

725 kB

2 MB

10 MB

9 MB

Uživatelská paměť telefonu Paměťové karty

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

až 1000/220

až 300/220

až 300/220

až 1000/220

až 1000/220

Frekvence (MHz)

900/1800

900/1800/1900

900/1800/1900

900/1800/1900

900/1800

Rozměry (mm)

98x46x20

106x45x18

102x43x17

109x49x19

90x45x23

Paměť na jména (tel./SIM)

Hmotnost (g)

85

83

93

104

85

720 mAh/Li-Ion

720 mAh/Li-Ion

770 mAh/Li-Pol

750 mAh/Li-Ion

800 mAh/Li-Ion

Délka hovoru (minut)

až 180

až 360

až 540

až 330

až 180

Pohotovostní režim (hodin)

až 250

až 290

až 300

až 250

až 230

Displej

barevný

barevný

barevný

barevný

barevný

Počet zobrazených barev

65 tisíc

4096

65 tisíc

65 tisíc

65 tisíc

Rozlišení displeje

128x160

128x128

128x160

132x176

128x160

Baterie (kap./typ)

Technické parametry

Samsung E100

Poslední odchozí hovory – kapacita paměti

20

20

30

až 500

20

Příchozí/ztracené hovory – kapacita paměti

20/20

20/20

30/30

až 500

20/20

Data/Fax Odesílání/přijímání SMS SIM karta Podpora SIM toolkitu Barevné provedení Operační systém

âILICHILI * 76

Ano/Ne

AnoNe

Ano/Ne

Ano/Ano

Ano/Ne

Ano/Ano

Ano/Ano

Ano/Ano

Ano/Ano

Ano/Ano

Plug-in

Plug-in

Plug-in

Plug-in

Plug-in

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Stříbrná

Světle modrá

Černá

Oranžovo-šedá

Modro-stříbrná

Samsung

Nokia

SonyEricsson

Siemens

Samsung


Zábavné funkce UÏiteãné funkce

Samsung E800

Nokia 6600

Sony Ericsson P900

Ano/Ano/Ano

Ne/Ano/Ano

Ano/Ano/Ano

Ano/Ano/Ano

Ano/Ano/Ano

Ano/Ano/Ano

Ano/Ano/Ano

Ano/Ano/Ano

Ano/31

Ano/40

Ano/64

Ano/24

Ano/24

Ano/3

Ano/3

Ano/5

Ano/2

Ano/2

Ano

Podpora Java pro stahování her a aplikací

TM

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Výměnné kryty

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Vestavěný fotoaparát

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano Ne

Nokia 6230

Siemens S65

Sony Ericsson K700i

Loga/Melodie/Obrázky

Ano/Ano/Ano

Ano/Ano/Ano

MMS obrázky/Text/Zvuky

Ano/Ano/Ano

Ano/Ano/Ano

Polyfonní melodie/tóny

Ano/24

Hry

Přídavný fotoaparát

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

FM rádio

Ano

Ne

Ano

Ne

Ne

Ne

MP3 přehrávač

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Snímání/přehrávání videa

Ano/Ano

Ano/Ano

Ano

Ne/Ne

Ano/Ano

Ano/Ano

Kalendář

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Budík

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Kalkulačka

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Vibrační vyzvánění

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Převodník měn

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Ne

Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

WAP/WAP přes GPRS

Ano/Ano

Ano/Ano

Ano/Ano

Ano/Ano

Ano/Ano

Ano/Ano

GPRS přístup na internet (timesloty)

Ano/4+1

Ano/4+2

Ano/4+2

Ano/4+2

Ano/3+1

Ano/4+1

Bluetooth

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Infraport

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Synchronizace s PC

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

E-mailový klient

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Ne

Ne

Ano

8 MB

10 MB

41 MB

22 MB

6 MB

16 MB

Internetový prohlížeč Uživatelská paměť telefonu Paměťové karty

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ano

až 1000/220

až 1000/220

až 510/220

až 1000/220

až 6MB/220

až 16 MB/220

900/1800/1900

900/1800/1900

900/1800/1900

900/1800/1900

900/1800/1900

900/1800/1900

103x44x20

109x48x18

99x47x20

87x44x24

109x58x24

115x57x24

97

98

93

85

125

150

850 mAh/Li-Ion

750 mAh/Li-Ion

700 mAh/Li-Ion

800 mAh/Li-Ion

850 mAh/Li-Ion

1000 mAh/Li-Pol

Délka hovoru (minut)

až 300

až 300

až 480

až 180

až 244

až 780

Pohotovostní režim (hodin)

až 300

až 250

až 300

až 160

až 244

až 400

barevný

barevný

barevný

barevný

barevný

barevný, dotykový

Paměť na jména (tel./SIM) Frekvence (MHz) Rozměry (mm) Hmotnost (g) Baterie (kap./typ)

Technické parametry

Displej Počet zobrazených barev

65 tisíc

64 tisíc

65 tisíc

65 tisíc

65 tisíc

65 tisíc

Rozlišení displeje

128x128

132x176

176x220

128x160

176x208

208x320

Poslední odchozí hovory – kapacita paměti

20

10

30

25

až 6MB

30

Příchozí/ztracené hovory – kapacita paměti

20/20

20/20

30/30

25/25

až 6MB

30/30

Data/Fax Odesílání/přijímání SMS SIM karta Podpora SIM toolkitu Barevné provedení Operační systém

Ano/Ne

Ne

Ano/Ne

Ano/Ne

Ano/Ano

Ano/Ano

Ano/Ano

Ano/Ano

Ano/Ano

Ano/Ano

Ano/Ano

Ano/Ano

Plug-in

Plug-in

Plug-in

Plug-in

Plug-in

Plug-in

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Grafitová

Černá

Stříbrná

Stříbrná

Světle šedá

Šedá

Nokia

Siemens

SonyEricsson

Samsung

Symbian

Symbian UIQ

77 * âILICHILI


Oskar Financování

Mobil na splátky Celé noci se vám zdá o Sony Ericssonu T630, ale nemůžete si dovolit dát za něj tolik peněz najednou? Žádný problém! Dnes si ho můžete vzít domů za pouhých 598 Kč a zbytek doplatíte v příštích 10 měsících. Je to tak. Už i přenosného šikulu svých snů si můžete pořídit, aniž byste měli v peněžence jmění. Příklad s Tarifem 50 Naplno Cena zvýhodněného telefonu Sony Ericsson T630 Měsíční splátka úvěru Měsíční paušál tarifu Celkové paušální měsíční výdaje1)

5977 Kč 598 Kč 297,50 Kč 895,50 Kč

Vezměte si s sebou dva doklady totožnosti a hurá do Oskarovy prodejny! Měsíčně zaplatíte za úvěr na telefon (v Kč)1) Telefon/Tarif Siemens C62 SonyEricsson T230 Samsung X100 Nokia 3100 SonyEricsson Z200 Samsung X450 Nokia 6100 Siemens C65 Samsung E100 Nokia 6610i SonyEricsson T630 Siemens M65 Samsung E700 Nokia 6230 Siemens S65 SonyEricsson K700i Samsung E800 Nokia 6600

Rozjezd Naplno2) 458 398 458 458 498 558 798 598 698 698 798 898 1098 — — — — —

50 Naplno — — — 398 398 458 458 458 598 598 598 698 958 958 998 1058 — —

150 Naplno3) — — — — — — — — 398 398 398 558 798 798 858 898 998 —

300 Naplno — — — — — — — — 358 358 358 458 698 658 758 798 898 998

297,5

714

1190

+ K tomu měsíční paušál

59,5

= Celkem vás to bude stát4)

1)

Po dobu 10 měsíců po složení 10 % z ceny telefonu při jeho koupi.

2)

Stejná výše splátek platí pro telefon za standardní cenu.

3)

Stejná výše splátek platí i pro tarif Mezi námi.

4)

Tato suma nezahrnuje cenu za služby mimo volné minuty.

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH.

O úvěr na koupi telefonu může žádat každá fyzická osoba starší 18 let s občanstvím ČR a stálým zdrojem příjmů, která si u Oskara zakoupí mobilní telefon a/nebo příslušenství a k tomu jednu z Oskarových SIM karet s tarifním programem Naplno nebo tarifem pro firemní zákazníky Na jistotu nebo Na zisk. K prokázání totožnosti je nutné předložit občanský průkaz a další doklad totožnosti. Není třeba ručitele ani potvrzení o příjmech. Součástí smlouvy je čestné prohlášení. Minimální částka úvěru je 3000 Kč, maximální 10 000 Kč. Částka, kterou zákazník musí složit při koupi telefonu, je 10 % ceny. Zbývající část zákazník doplatí v deseti úvěrových splátkách. Úvěr není možné poskytnout právnickým osobám. Úvěr se poskytuje na mobilní telefon a/nebo příslušenství, nevztahuje se na telekomunikační služby. Úvěr poskytuje společnost Home Credit Finance a.s., ale zákazník může poskytnutí úvěru vyřídit přímo v Oskarově prodejně. Roční procentuální sazba nákladů je 26,3 %.

âILICHILI * 78


jsme posedlí pokrytím. A den ode dne jsme v tom lepší. Abyste se mohli vyjádřit opravdu kdekoliv, pracuje Oskar na vylepšení své sítě doslova ve dne v noci. O našem úspěchu svědčí i fakt, že jen devět měsíců po nástupu na český trh jsme měli pokryto 98 % obyvatel ČR. Tím se Oskarova síť stala jednou z nejrychleji rostoucích sítí mobilních operátorů na celém světě. A v jejím zdokonalování neustále pokračujeme. Každý druhý den spouštíme novou základnovou stanici a zlepšujeme kvalitu a kapacitu pokrytí. V současnosti se kvalita naší sítě může směle měřit s kteroukoli jinou. Podívejte se na mapu pokrytí na www.oskar.cz a uvidíte, jak jsme den ode dne lepší.

OskarKontakt 800 777 777

Stačí říct.


Oskar Loga a melodie

Logopedieparáda Nejstahovanější loga za červen 2004 (www.oskar.cz)

Jak to vidíme my Želvička (první místo) Přetržená želvička je hitem už pěkných pár měsíců a nikdo pořádně neví proč. Což o to, zvířátka má rád každý, to nás nepřekvapuje. Ale podle naší hitparády (jen se podívejte na pětku a sedmičku!) to vypadá, že Češi si oblíbili zrovna zvířátka v těžkých životních situacích.

Policie Vymysleli jsme spoustu vtipných nápisů a hlášek, aby si je zákazníci mohli dát na telefon. Mysleli jsme, že nejvíc zaberou takové trháky jako „Volá matka, nebrat hovor“ (0568) nebo „Jsem smažka“ (1415), ale nakonec vede zrovna „Policie“. Inu, kdo chce kam, pomozme mu tam.

Mahulena Mahulena na čtvrtém místě je taky překvapení. Máme v nabídce desítky ženských jmen, ale ze všech nejstahovanější je právě tohle. Kolik Mahulen přitom znáte? Já jenom jednu, a i když je jí pěkný kus, přece jen to sama asi nezastane. Mám na to tajné interní vysvětlení – lidi si tohle jméno neobjednávají kvůli prvním dvěma písmenkům, ale líbí se jim spíš ten zbytek...

Hambaté logo S tím prázdným obdélníčkem na č. 10 je to trošku trik. Víte, my bychom sem to logo rádi dali, ale ono je tak trošku ze sekce Sex a erotika a přes redakční radu by asi neprošlo...:-) Ale pokud je vám víc jak osmnáct let, upřímně doporučuju – objednejte si ho sami pod číslem 0505.

Jak si logo nebo melodii objednat? Jestli chcete třeba obrázek želvičky nebo zvonění od Shakiry, pošlete prostě SMSku

LOGO 0012 nebo

MELO 6024 na číslo 3355. Za objednávku dáte 10 Kč bez 19% DPH. Obrázků a songů na výběr máme fůru, stačí se podívat na www.oskar.cz!

âILICHILI * 80

Hitparáda zvonění červen 2004 1. Shakira 2. Outkast 3. Daniel Landa 4. Nichya 5. Britney Spears 6. Support Lesbiens 7. Queen 8. Teletubbies 9. Queen 10. Scooter

Whenever, Wherever Hey Ya Vltava Nichya Toxic Looking for Myself We Are the Champions melodie z TV Bicycle Race Maria (I Like It Loud)

6024 1017 0974 0990 0987 0853 0137 0832 0289 0874

Jak to vidíme my Popík, popík a popík pro teenagery — co taky jiného čekat?! Potěšující je, že se do první desítky dostal alespoň Dan Landa a Support Lesbiens za české borce. Pořád boduje i queení klasika — jsou to prostě šampióni a uměj to v tom jezdit, třeba i na bicyklu. Malý šok jsou Teletubbies na osmém místě — buď se nám národ jako jeden muž vrací do dětství, nebo se dnes mobily dávají opravdu i kojencům.


1 (0012)

2 (6512)

3 (5227)

4 (0225)

5 (5236)

6 (0570) 7 (1536)

8 (0014)

10 (0505) 9 (1621) 81* 창ILICHILI


Oskar Měsíc v síti

Jsme posedlí pokrytím

Autor stavby: SHA Šafer Hájek Architekti

Červenec srpen âILICHILI * 82


Ahoj lidi! Chceme říct, vážení zákazníci! To je super, že jste si zase nalistovali tuhle stránku. My jsme totiž pokrytím opravdu posedlí, takže máme za ty dva měsíce fůru novinek. Že jsme omotali Nuselák a zapsali se tak do Guinessovky s největší reklamní plochou na světě už nejspíš víte. A že Oskarovy nové základnové stanice rostou v létě rychleji než houby po dešti, to jste si mohli během prázdnin na desítkách míst po celé republice ověřit na vlastní oči. Takže vlastně jen stručně. Mrkněte do výcucu, který jsme pro vás připravili z deníčku naší sítě. Snad si vaše oko smlsne. I vysílač může být krásný. Tenhle třeba stojí v obci Hrubý Jeseník u Nymburka.

1. července Chemičky nechemičky, Ústí nad Labem má své kouzlo. No vážně, stačí přijet na nádraží a hned tohle průmyslové město vidíte jinak. Z jedné strany vás vítá stříbřitá hladina Labe, z druhé zalesněné svahy. Stručně řečeno, Ústí je samý kopec, takže jsme pod Konvalinkovým vrchem spustili další BTSku. Signál je tam teď eňo ňuňo.

7. července Ale neflákali jsme to ani okolo Prahy, to si nemyslete. Znáte Březiněves? Na mapě ji najdete na sever od Prahy. Kousíček za Ďáblicemi a co by kamenem dohodil z dálnice D8. Parádní krajina, nádherné názvy vesnic a městeček v okolí (dejme tomu Líbeznice), a teď navíc i ještě dokonalejší Oskarův signál.

12. července Jestli byste čekali, že si v létě všichni z Oskara vyjedou na dovču, tak vás musíme zklamat. Využili jsme totiž příznivějšího počasí a stavěli dál jeden vysílač za druhým třeba na Moravě. Novotou září například vysílače v Poštorné u Břeclavi a v brněnském Veveří.

20. července Klatovsko je parádní kousek Čech. A že je Šumava tak krásná, začali jsme šířit signál ze Zhůřské hory a z obce Prášily. Takže kdybyste tam uviděli vlka nebo rysa, můžete to rovnou zavolat přátelům, kteří se pečou na Mallorce.

28. července BTSka na Žebráku bude mít krásný výhled na Točník a BTSka v Loděnici u Berouna bude poslouchat všechny ty gramodesky, co tam vyrábějí... Sečteno a podtrženo: za červenec Oskar spustil dobrých 20 vysílačů.

2. srpna Praha slupne každou novou BTSku jako jahodu. Nebo malinu? Prostě: v Praze je po vysílačích hlad. Dva nové jsme vypustili do života na Cibulce a v Karlíně.

12. srpna Hurá, vlastní BTSku má i Jaroměř! Přímo na Pražském předměstí a rovnou u silnice. Jo jo, to se zas bude u Náchoda líp telefonovat. Mimochodem, věděli jste, že u Jaroměře jsou Horní Dolce? Člověk by řekl, že taková jména mají vsi už akorát v pohádkách. 83 * âILICHILI


Oskar Planeta Kanada 9,50

Irsko 9,50

Island 9,50

Velká Británie 9,50

Volání do zahraničí

Belgie 9,50

Ceny v Kč/min. bez 19 % DPH (pro Tarify nové generace a Naplno). S Oskarem se můžete dovolat do celého světa. V zahraničí můžete využít Oskarova roamingu u 150 partnerských sítí v 76 zemích (k 15. 7. 2004). Jejich seznam najdete na www.oskar.cz.

Nizozemí 9,50

Francie 9,50

Lucembursko 9,50

Dánsko 9,50

USA 9,50

Švýcarsko 9,50

Portugalsko 9,50

Španělsko 9,50

Slovinsko 9,50

Bosna a Hercegovina 9,50

Itálie 9,50

âILICHILI * 84


9,50

Finsko 9,50

Norsko

Rusko

9,50

7,00

© Kartografie Praha, a. s.

Švédsko

Německo 9,50

Estonsko 9,50

Lotyšsko

Česká Republika Oskarův domov

9,50

Ukrajina 7,00

Litva 9,50

Chorvatsko

Bělorusko

9,50

9,50

Turecko 9,50

Rakousko 9,50

Polsko 9,50

Slovensko 7,00

Izrael 9,50

Rumunsko

Maďarsko

9,50

9,50

Makedonie 9,50

Bulharsko 9,50

Moldávie 25,00

Řecko 9,50

Jugoslávie 9,50

Albánie 9,50

85 * âILICHILI


Foto: Allphoto, Fotobanka.cz

Oskar Prodejny

Každý telefon je náš obchod! Stačí zdarma zavolat na OskarKontakt 800 777 777 nebo na OskarBusinessKontakt 800 777 700! Uděláme vám pomyšlení.

âILICHILI * 86


PRAHA

LIBEREC

Václavské nám. 47, 110 00 Praha 1 Po-pá: 9:00-21:00, So: 9:00-18:00, Ne: 10:00-18:00 Národní 28, 110 00 Praha 1 Po-Pá: 9:00-21:00, So: 9:00-18:00, Ne: 10:00-18:00 Hlavní nádraží, Wilsonova 300/80, 120 61 Praha 2 Po-Pá: 7:00-19:00, So: 9:00-14:00, Ne: 12:00-19:00 Palác Flóra, Vinohradská 149, 3. patro, 130 00 Praha 3 Po-Pá: 9:00-21:00, So: 9:00-2100, Ne: 10:00-21:00 Carrefour Nový Smíchov, Radlická 1 a, b, 150 00 Praha 5 Po-Pá: 9:00-21:00, So: 9:00-21:00, Ne: 9:00-21:00, Tesco Zličín, Skandinávská 25/144, 155 00 Praha 5 Po-Pá: 9:00-21:00, So: 9:00-21:00, Ne: 9:00-21:00 Metropole Zličín, Řevnická 1, 155 00 Praha 5 Po-Pá: 10:00-21:00, So: 10:00-21:00, Ne: 10:00-21:00 Centrum Černý Most, Chlumecká 765/6, 109 00 Praha 9 Po-Pá: 9:00-21:00, So: 9:00-21:00, Ne: 9:00-21:00 Tesco Letňany, Veselská 663, 199 00 Praha 9 Po-Pá: 10:00-21:00, So: 10:00-21:00, Ne: 10:00-21:00 Vinohradská 167, 100 00 Praha 10 Po-Pá: 9:00-18:00, So: 9:00-14:00, Ne: zavřeno Hypernova Čestlice 111, 251 01 Praha Průhonice Po-Pá: 9:00-21:00, So: 9:00-21:00, Ne: 9:00-21:00

Pražská 147/30, 460 01 Po-Pá: 9:00-19:00, So: 9:00-13:00, Ne: zavřeno

BRNO Olympia, U Dálnice 777, Modřice 664 42 Po-Pá: 9:00-21:00, So: 9:00-21:00, Ne: 9:00-21:00 Tesco, Skandinávská 2, 619 00 Po-Pá: 9:00-20:00, So: 9:00-20:00, Ne: 9:00-20:00 Masarykova 2, 602 00 Po-Pá: 9:00-19:00, So: 9:00-13:00, Ne: Zavřeno

ČESKÉ BUDĚJOVICE nám. Přemysla Otakara II 90, 370 01 Po-Pá: 8:00-18:30, So: 9:00-12:00, Ne: zavřeno

FRÝDEK-MÍSTEK nám. Svobody 16, 738 01 Po-Pá: 8:00-19:00, So: 9:00-13:00, Ne: zavřeno

HAVÍŘOV Fibichova 228/23, 736 01 Po-Pá: 8:00-19:00, So: 9:00-13:00, Ne: zavřeno

HRADEC KRÁLOVÉ S. K. Neumanna 281, 500 02 Po-Pá: 9:00-19:00, So: 9:00-13:00, Ne: zavřeno Hypernova Kukleny, Kutnohorská 226, 500 04 Po-Pá: 9:00-21:00, So: 9:00-21:00, Ne: 9:00-21:00

JIHLAVA Benešova 2, 586 01 Po-Pá: 8:00-18:30, So: 9:00-12:00, Ne: zavřeno

KARLOVY VARY Zeyerova 15, 360 01 Po-Pá: 8:00-18:30, So: 9:00-14:00, Ne: zavřeno

KLADNO T. G. Masaryka 550, 272 01 Po-Pá: 9:00-18:00, So: 9:00-13:00, Ne: zavřeno

MLADÁ BOLESLAV Olympia, Jičínská 1350/III., 293 01 Po-Pá: 9:00-21:00, So: 9:00-21:00, Ne: 9:00-21:00

OLOMOUC Ostružnická 15, 771 00 Po-Pá: 9:00-19:00, So: 9:00-13:00, Ne: zavřeno Globus, Pražská ul., v. k. u. Řepčín, 779 00 Po-Pá: 8:30-20:30, So: 8:30-20:30, Ne: 8:30-20:30

OPAVA Globus, Těšínská 83, 746 41 Po-Pá: 8:00-21:00, So: 8:00-21:00, Ne: 8:00-21:00

OSTRAVA Obchodní centrum Futurum, Novinářská 6a, 702 00 Po-Pá: 9:00-21:00, So: 9:00-21:00, Ne: 9:00-21:00 Shopping Park Ostrava, Rudná 114, 700 30 Po-Pá: 9:00-21:00, So: 9:00-21:00, Ne: 9:00-21:00 Zeyerova 347/4, 702 00 Po-Pá: 8:00-19:00, So: 8:00-13:00, Ne: zavřeno

PARDUBICE Globus, Poděbradská 293, 530 09 Po-Pá: 8:30-20:30, So: 8:30-20:30, Ne: 8:30-20:30 Grand, nám. Republiky 1400, 530 02 Po-Pá: 9:00-19:00, So: 9:00-18:00, Ne: 10:00-18:00

PLZEŇ Nám. Republiky 3, 301 00 Po-Pá: 8:00-18:30, So: 9:00-12:00, Ne: zavřeno Tesco, Rokycanská třída 1385/130, 312 16 Po-Čt: 10:00-20:00, Pá: 10:00- 21:00, So: 10:00-21:00, Ne: 10:00-21:00 Olympia, Písecká 972/1, 326 00 Po-Pá: 9:00-21:00, So: 9:00-21:00, Ne: 9:00-21:00

PROSTĚJOV Tesco, Konečná 25, 796 01 Po-Pá: 9:00-21:00, So: 9:00-21:00, Ne: 9:00-21:00

TÁBOR Erbenova 572, 390 02 Po-Pá: 8:00-18:30, So: 9:00-12:00, Ne: zavřeno

TEPLICE Krupská 10/15, 415 01 Po-Pá: 9:00-18:00, So: 9:00-13:00, Ne: zavřeno

UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo nám. 37-38, 686 01 Po-Pá: 8:00-19:00, So: 8:00-13:00, Ne: zavřeno

ÚSTÍ NAD LABEM Mírové nám. 207, 401 00 Po-Pá: 9:00-18:30, So: 9:00-13:00, Ne: zavřeno

ZLÍN Centro Zlín, ul. 3. května 1170, Malenovice 760 01 Po-Pá: 9:00-21:00, So: 9:00-21:00, Ne: 9:00-21:00

INTERNETOVÝ eSHOP Jestli jste na internetu, můžete vyzkoušet i náš eShop! www.oskar.cz/eshop

87 * âILICHILI


mě nikdy nesvážete. Žádné písemné smlouvy.

www.oskar.cz

Stačí říct.

Profile for Čilichili

2004 | 10 | Čilichili: Minisukně  

Začínáme zostra. Od dlouhých nohou a krátkých sukní. Minisukní.

2004 | 10 | Čilichili: Minisukně  

Začínáme zostra. Od dlouhých nohou a krátkých sukní. Minisukní.

Profile for cilichili
Advertisement