Page 8

PERLEMBAGAAN DAN PERATURAN-PERATURAN PERSATUAN

Kelab Robotik

tujuan,

perlembagaan dan peraturan-peraturan persatuan. 6.1.4.5 Pengerusi berkuasa memanggil Mesyuarat Jawatankuasa dan Mesyuarat Jawatankuasa tergempar apabila difikirkannya perlu. 6.1.4.6 Mengetuai Jawatankuasa Disiplin kelab. 6.1.4.7 Menandatangani semua dokumen kewangan persatuan seperti resit terimaan, arahan pembelian dan penyata pembayaran bersama-sama dengan Setiausaha dan Bendahari. 6.1.4.8 Mewakili persatuan dalam semua perjumpaan atau mesyuarat dengan kelab atau persatuan lain, dan dengan badan induk gabungan. 6.1.4.9 Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh Guru Penasihat. 6.1.5 Tugas dan kuasa Timbalan Pengerusi: 6.1.5.1 Membantu Pengerusi mengetuai usaha-usaha merancang,mengurus dan melaksana serta memantau semua Tugas Utama Jawatankuasa seperti disenaraikan dalam perkara 6.1.3 di atas. 6.1.5.2 Melaksanakan tugas dan kuasa Pengerusi ketika ketiadaan atau ketidakhadiran Pengerusi, atau pun dengan kebenaran bertulis daripada Pengerusi. 6.1.5.3 Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh Guru Penasihat dan Pengerusi. 6.1.6 Tugas dan Kuasa naib Pengerusi: 6.1.6.1 Membantu Pengerusi dan Timbalan Pengerusi mengetuai usahausaha merancang, mengurus dan melaksana serta memantau semua Tugas Utama Jawatankuasa seperti disenaraikan dalam perkara 6.1.3 di atas. 6.1.6.2 Melaksanakan tugas dan kuasa Pengerusi dan Timbalan Pengerusi ketika ketiadaan atau ketidakhadiran kedua-duanya, atau pun dengan kebenaran bertulis daripada Pengerusi atau Timbalan Pengerusi. 6.1.6.3 Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh Guru Penasihat,Pengerusi dan Timbalan Pengerusi. 6.1.7 Tugas dan kuasa Setiausaha: 6.1.7.1 Membantu merancang, mengurus dan melaksana serta memantau semua Tugas Utama Jawatankuasa seperti disenaraikan dalam perkara 6.1.3 di atas. 6.1.7.2 Menyedia,mengurus dan menyelenggara tugas dan fungsi kesetiausahaan kelab, seperti surat menyurat,perekodan dan penyimpanan maklumat, penyimpanan Copyright Š RobotikSMKASAS

8

Kelab Robotik  

Perlembagaan Kelab

Advertisement