Page 3

PERLEMBAGAAN DAN PERATURAN-PERATURAN PERSATUAN

5.1.1.4

Kelab Robotik

Setiap permohonan untuk menjadi ahli hendaklah atas kerelaan sendiri tanpa dipaksa atau dipengaruhi oleh mana-mana pihak dan mendapat persetujuan daripada ibu bapa atau penjaga masing-masing.

5.1.2 Hak Ahli: Seseorang pelajar yang telah disahkan keahliannya berhak untuk:5.1.2.1

mengundi dalam pemilihan Ahli Jawatankuasa kelab.

5.1.2.2

menjadi calon dalam pemilihan Ahli Jawatankuasa kelab.

5.1.2.3

menghadiri dan menyertai aktiviti-aktiviti kelab.

5.1.2.4

menggunakan peralatan, kemudahankemudahan kepunyaan kelab.

5.1.2.5

mengemukakan cadangan, aduan,idea dan pendapat kepada persatuan mengenai isu-isu berbangkit.

prasarana,

dan

5.1.3 Kewajipan Ahli: Seseorang pelajar yang telah disahkan menjadi ahli kelab ini wajib:5.1.3.1 Kelab keadaan.

Menghormati, mendukung, dan mematuhi Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan ini sepanjang masa dan dalam semua

5.1.3.2

Mematuhi, menghormati dan melaksanakan semua keputusan yang dibuat oleh Jawatankuasa Kelab.

5.1.3.3

Menjaga dan mempertahankan nama baik, maruah dan identiti kelab. Copyright Š RobotikSMKASAS

3

Kelab Robotik  

Perlembagaan Kelab

Advertisement