Page 1

JEMNÝ KREMIČITÝ PIESOK HLAVNÉ CHARAKTERISTIKY: Použitie: Piesok je vhodný na rôzne druhy omietok, na murovanie, ako prísada do poterov,na dekorovanie záhrad, skalky, terasy ako aj do akvárií Frakcia: šaštínsky žltý Objem hmotnosti: 1,535 - 1,6 m³/tona Balenie: 20 kg/vrece Spôsob skladovania: Piesok sa musí skladovať v neporušených obaloch Záručná doba je 12 mesiacov od dátumu výroby Dátum výroby je uvedený na obale výrobku

Predstavíme sa: Firma VEMAN s.r.o. vznikla v roku 2010 za účelom distribúcie sypkých chemických stavebných materiálov. Založili sme ju s úmyslom poskytovať služby stavebníkom a predajcom stavebných materiálov pre nášho obchodného partnera z Maďarska, výrobcom ekologickej stavebnej chémie ako aj vnútorných a vonkajších dekoratívnych omietok a farieb. Je to dynamicky sa rozrastujúca spoločnosť, ktorá sa zaoberá touto činnosťou už vyše 30 rokov a postavila množstvo tovární po celom svete. Ich výrobky sú známe napr. v Maďarsku, Grécku, Nigérii, Sýrii, Egypte, Rakúsku ako aj v ďalších krajinách. V našom veľkoobchodnom sklade nájdete široké spektrum kvalitných a cenovo výhodných stavebných zmesí .

V rámci služieb zabezpečujeme: - stabilnú kvalitu - rýchle, dynamické a flexibilné služby - osobné odborné poradenstvo v oblasti stavebnej chémie

Strategickým cieľom našej spoločnosti je: uspokojiť požiadavky trhu čo najrýchlejšie a najefektívnejšie.

Sme prístupný : Cesta pre motorové vozidlá z námestia Osloboditeľov po Palackého ulici, odbočka k benzínovej pumpe Agip, v areáli bývalej colnice.

Vlastnosti

Idetifikácia

Ozn.

Termín merania

Jedn

Techn.požiadavky (max.hodnota pre nereaktívne kamenivo)

ΔΙзΜ

Po 3 mesiacoch

%dĺžky

0,05

ΔΙзΜ

Po 3 mesiacoch

%dĺžky

0,1

ČSN 72 1179, časť A

R=D

–––––––––––

Mmol/L

D>70,S<D alebo D<70,S<35+D/2

ČSN 72 1179, časť A

S

–––––––––––

Mmol/L

D>70,S<D alebo D<70,S<35+D/2

Dilatometrické rozpínanie cement.malty

ČSN 72 1179, časť B a Zmena 1

Reaktívnosť s alkáliami chem.skúškou (úbitok zásaditosti) Reaktívnosť s alkaliami chem.skúškou (podiel rozpusteného kremeňa)

domat1  

stavebniny, domat

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you