Page 1

SEJARAH PENUBUHAN FAKULTI UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM)


Bahagian Arkib dan Muzium Pejabat Pendaftar Universiti Teknologi MARA 40450 Shah Alam Phone : 03-55443158 Fax : 03-55443190 Email : arkibmuzium@salam.uitm.edu.my


ISI KANDUNGAN BI L

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

TAJU K

Isi Kandungan Prakata Fakulti Kejuruteraan Awam Sejarah Visi & Misi Program ditawarkan Dekan Alumni Galeri Fakulti Senibina Perancangan & Ukur Sejarah Visi & Misi Program ditawarkan Dekan Alumni Galeri

M U K A SU R A T

1–2 3 4 5 – 10 11 12 - 14 15 – 20 21 – 24 25 – 26 27 28 29 30 - 33 34 – 40 41 – 44 45 – 46 1


ISI KANDUNGAN BI L

17 18 19 20 22 22 23 24

2

TAJU K

Fakulti Sains Komputer & Matematik Sejarah Kronologi Visi & Misi Program ditawarkan Dekan Alumni Galeri

M U K A SU R A T

47 48 - 49 50 - 52 53 54 – 57 58 – 64 65 – 68 69 - 70


PRAKATA Assalammualaikum w.b.t...

Dalam usaha menyokong dan melaksanakan aspirasi Bahagian Arkib dan Muzium (BAM) sebagai tempat lindungan sejarah UiTM maka timbullah usaha dan cadangan dalam menerbitkan buku mengenai sejarah-sejarah fakulti yang terdapat di UiTM. Buku Gugusan Sains dan Teknologi ini adalah kompilasi tiga buah fakulti iaitu Fakulti Kejuruteraan Awam, Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur dan Fakulti Sains Komputer dan Matematik. Atas kejayaan dalam penerbitan buku ini pihak BAM mengucapkan sekalung penghargaan dan terima kasih yang tidak tehingga kepada semua pihak yang terlibat secara langsung mahupun tidak langsung

3


SEJARAH PENUBUHAN Pusat Pengajian Kejuruteraan (School Of Engineering) Fakulti Kejuruteraan Awam Universiti Teknologi MARA Malaysia ditubuhkan pada tahun 1967. Ia bermula dengan menyediakan kursuskursus dalam bidang Kejuruteraan Awam di peringkat Diploma untuk Institut Teknologi MARA. Pelajar yang telah menamatkan Diploma telah diberikan pilihan untuk meneruskan pengajian mereka untuk mendapatkan Diploma Tinggi Kebangsaan. Apabila ITM diberikan status universiti penuh, semua diploma yang dikeluarkan oleh ITM telah dinaik taraf kepada ijazah sarjana muda. TAHUN 1967

SOE telah ditubuhkan pada tahun 1967 ketika Tan Sri Dato' Dr Arshad Ayub ketika itu Pengetua Kolej MARA. Pada pertengahan tahun 1967, satu memorandum bagi penubuhan SOE telah dikemukakan kepada Kerajaan British untuk bantuan kewangan & teknikal bagi penubuhan SOE. Program Pengajian Cadangan Dalam SOE: Kemasukan Kelayakan-5 kredit dalam peperiksaan MCE. Pelajar telah bersedia untuk menduduki peperiksaan University Of London A-Level dan O-Level. Pelajar dengan lulus minimum 2 A-Level & 3 O-Level akan ke Diploma Lanjutan 3 tahun dalam Kejuruteraan (Awam, Elektrik atau Kejuruteraan Mekanikal) dan peperiksaan O Level. Pelajar dengan lulus minimum 2 A-Level & 3 O-Level akan ke Diploma Lanjutan 3 tahun dalam Kejuruteraan (Awam, Elektrik atau Kejuruteraan Mekanikal). Pada Oktober 1967 MARA College telah ditukarkan menjadi MARA Institute Of Technology. 5


TAHUN 1968

Pengambilan Pertama - 12 pelajar untuk 2 tahun program A-Level pada bulan Jun 1968. TAHUN 1969

Pada tahun 1969 Pembangunan Bantuan Luar Negara U.K mengarahkan kepada Ketua Jabatan Kejuruteraan Awam, Ketua Jabatan Mekanikal dan Ketua Jabatan Elektrik dari Brighten College of Technology kepada ITM untuk membantu & memberi nasihat SOE dalam kurikulum & perancangan kemudahan selama empat minggu. TAHUN 1970

Kerajaan British meluluskan RM 54,610,72.00 peruntukan untuk pembelian peralatan British untuk SOE . Pada bulan Jun 1970, kumpulan pertama A-Level pelajar yang lulus telah dihantar ke Australia untuk meneruskan pengajian mereka, kerana kemudahan di SOE tidak bersedia.

6


TAHUN 1971

Pada awal tahun 1971, Jabatan Bantuan Pembangunan Luar Negara Daripada UK menghantar tiga pensyarah kejuruteraan berpengalaman dalam Kejuruteraan Awam, Kejuruteraan Elektrik dan Kejuruteraan Elektronik untuk ITM pada awal untuk membantu dalam menjalankan program kejuruteraan. Pada bulan Julai 1971, SOE mula menjalankan kursus Diploma Lanjutan dalam kejuruteraan awam. , kejuruteraan mekanikal dan kursus kejuruteraan elektrik dengan bantuan sukarelawan dari Australia, New Zealand dan Kanada bersama-sama dengan tiga penasihat British dan sambilan. Ceramah telah dijalankan di kampus ITM di Shah Alam tetapi semua kerja-kerja praktikal telah dijalankan di makmal Universiti Malaya. Pada masa yang sama, BUMN juga mula mengendalikan Kursus Diploma Ukur Tanah TAHUN 1973

Dengan siapnya bangunan SOE dan makmal telah ditambah dengan peralatan dari UK, SOE mula menjalankan semua kuliah dan kerja praktikal makmal di bangunan baru. Pada tahun 1973 YAYASAN ASIA Bekas Presiden Universiti Ohio turut membantu dan menasihati Ketua SOE dalam menjalankan fakulti. 7


TAHUN 1974

SOE bersama-sama dengan fakulti menerima pakai sistem penggredan Amerika Syarikat ( PNG dan PNGK). Kerana kebanyakan perkhidmatan kakitangan pegawai dagang akan berakhir tidak lama lagi, SOE mula merekrut tenaga pengajar kejuruteraan dari India, Ceylon , Pakistan, dan lain-lain. Pada tahun 1974, BUMN memperkenalkan dua sistem peringkat menggantikan sistem yang sedia ada: 2 tahun A -Level diikuti 3 Tahun program Diploma Lanjutan. Dalam program dua peringkat , pelajar perlu melengkapkan 3 Tahun Diploma Kursus dengan gred yang baik kemudian mereka akan dibenarkan untuk menyambung pengajian dengan Diploma Kursus Lanjutan untuk dua tahun lagi. TAHUN 1975

BEM dan IEM diterima semua pemegang Diploma Lanjutan BUMN sebagai Jurutera Siswazah dan juga JPA mengiktiraf semua pemegang Diploma Lanjutan sebagai Bahagian 1 pegawai-pegawai Kerajaan dan Pemegang Diploma sebagai pegawai Bahagian 2 Kerajaan.

8


TAHUN 1975 - 1985

Dalam tempoh 10 tahun (1975 - 1985) , fakulti ini mula mengambil jurutera Malaysia sebagai kakitangan akademik untuk menggantikan pensyarah dari Pakistan , India , Bangladesh dan Sri Lanka. Kebanyakan jurutera ini telah dilatih di luar negara dan juga merupakan alumni ITM, diambil dari Skim ITM Pensyarah Muda. Fakulti ini berkembang dan telah diterima secara meluas oleh jurutera tempatan sebagai penganjur utama kursus-kursus pendek, seminar dan persidangan. Terdapat juga aktiviti untuk pembelajaran sepanjang hayat terutamanya yang dikendalikan oleh penceramah yang berpengalaman dari luar negara yang dibawa masuk untuk menjalankan seminar, persidangan dan bengkel. TAHUN 1985- 1995

Dalam tempoh 10 tahun berikut berikutnya (1985 - 1995) Pusat Pengajian Kejuruteraan dijalankan dan banyak perundingan dan kerja-kerja penyelidikan apabila Biro Penyelidikan dan Perundingan telah ditubuhkan di institusi. Era ini juga menunjukkan bahawa penglibatan profesional daripada kakitangan akademik meningkat dengan ketara : sama ada sebagai penasihat atau pakar runding kepada projek-projek atau perkhidmatan sukarela kepada badan-badan profesional. Aktiviti ini Sekolah menganjurkan seminar dan persidangan kini telah berkembang menjadi peringkat antarabangsa, apabila pada tahun 1989 Persidangan Serantau mengenai Konkrit Kejuruteraan dan Teknologi telah diadakan di Kuala Lumpur. 9


TAHUN 1995 - 2005

Dalam tempoh 10 tahun yang lalu (1995 - 2005) terdapat pembangunan besar bagi fakulti di mana program-program Diploma telah ditawarkan dalam lima kampus cawangan yang lain iaitu Perlis, Pahang , Sarawak , Sabah dan Pulau Pinang. Ini adalah untuk memenuhi permintaan dalam pasaran kerja dan perancangan strategik universiti untuk meningkatkan bilangan bumiputera separa profesional. Kini, graduan diploma mendapat kemasukan ke program ijazah sarjana muda dan menjadi sangat kompetitif kerana banyak permohonan untuk program ini telah diterima. Sehingga kini program Ijazah Sarjana Muda juga dijalankan di kampus Pulau Pinang. Pada mulanya adalah untuk menampung lepasan matrikulasi dan STPM. Ia juga sejajar dengan tempoh empat tahun diperlukan oleh BEM dalam pengendalian sebarang Sarjana Muda program ijazah kejuruteraan di Malaysia. Pada masa ini, terdapat lebih 4,000 pelajar mendaftar di UiTM. Jumlah bilangan kakitangan akademik telah mencapai lebih daripada 150 di Shah Alam termasuk Pulau Pinang , Perlis, Pahang , Sarawak dan kampus Sabah. Fakulti berkembang dan mempunyai hubungan antarabangsa dalam aspek akademik terutamanya dalam pertukaran staf akademik dan pelajar siswazah . Bermula dengan Universiti Stuttgart dan kini telah bergerak ke arah kerjasama dengan Universiti Aalborg Denmark, Chungnam National University dan KAIST Korea, Nagaoka Universiti Teknologi Jepun dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Indonesia. Program PhD dalam Kejuruteraan Awam secara penyelidikan ( EC 990) telah ditawarkan, terdapat dua kemasukan setiap tahun iaitu pada bulan Jun dan November.Pada masa ini Fakulti Kejuruteraan Awam terdiri daripada empat Pusat Pengajian, iaitu Kejuruteraan Struktur dan Pengkomputeran, Geoteknik, Pengangkutan dan Ukur, Sumber Air dan Sistem Alam Sekitar dan Kejuruteraan Pembinaan dan Pengurusan Projek.. 10


VISI Untuk menubuhkan Fakulti Kejuruteraan Awam sebagai fakulti utama kesarjanaan dan cemerlang akademik serta mampu menyediakan kempimpinankepada penglibatan dinamik Bumiputera dalam bidang-bidang Kejuruteraan Awam yang bertaraf dunia untuk melahirkan graduan yang berdaya saing di peringkat global

MISI Untuk meningkatkan pengetahuan dan kepakaran Bumiputera dalam bidang Kejuruteraan Awam melalui program - program profesional, penyelidikan dan khidmat masyarakat berdasarkan nilai-nilai moral dan etika profesional 11


PROGRAM DITAWARKAN Antara program yang ditawarkan di Fakulti Kejuruteraan Awam ialah 1. Diploma Kod Program

Nama Program

EC110

Diploma Kejuruteraan Awam

EC111

Diploma Kejuruteraan Awam (Pembinaan)

EC112

Diploma Kejuruteraan Awam (Perkhidmatan Bangunan & Penyelenggaraan)

2. Sarjana Muda Kod Program EC220

Nama Program Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (Kepujian)

13


PROGRAM DITAWARKAN 3. Sarjana Kod Program

Nama Program

EC780

Sarjana Sains Kejuruteraan Awam

EC771

Sarjana Sains Kejuruteraan Awam (Struktur)

EC772

Sarjana Sains Kejuruteraan Awam (Geoteknik)

EC773

Sarjana Sains Kejuruteraan Awam (Sumber Air)

EC774

Sarjana Sains Kejuruteraan Awam (Kejuruteraan Persekitaran)

EC775

Sarjana Sains Kejuruteraan Awam (Pembinaan)

4. Doktor Falsafah Kod Program EC990

14

Nama Program Doktor Falsafah Kejuruteraan Awam


Mantan - Mantan Dekan


16

Dr. Hashim Salleh

Ir. Toh Weng Fook

Ir. Dr Hj Syed Abdul Kadir Al Junid

01 Nov 1968 - 01 Jan 1973

01 Jan 1973 - 30 Jun 1976

01 Julai 1976 - 30 Sept 1979


Dr. Mohd Nawi Salleh

Dato Prof Ir. Dr Hj Mohamed Dahalan Mohamed Ramly

01 Okt 1979 - 14 Mac 1983

15 Mac 1983 - 01 April 1984

Abdullah Suhaimi Mohamed 01 Mei 1984 - 30 April 1984

17


Dr. Haron Ismail 01 Mei 1988 - 31 Julai 1991

18

Ir. Dr. Hj. Hassan Ibrahim 01 Ogos 1991 - 31 Julai 1993

Dato Prof Ir. Dr. Hj. Mohamed Dahalan Mohamed Ramly 01 Ogos 1993 - 31 Julai 1995


Dato’ Prof Madya Ir. Hj. Mohd Salleh Mohd Noh 1996 - 2001

Dato’ Prof. Ir. Dr. Sahol Hamid Abu Bakar 2002 - Mac 2002

Prof. Madya Ir. Dr. Hj. Mohd Yusof Abdul Rahman Oktober 2002 - 2006

19


20

Prof. Madya Ir. Dr. Hajah Zainab Mahamed

Prof. Madya Dr Azmi Ibrahim

September 2006 - 2010

September 2010 - 2014


Nama : Ir. Dr. Wan Mahmood Wan Abd. Majid Jawatan/Organisasi : Timbalan Pengarah (Akademik & Hal Ehwal Pelajar) UiTM Shah ALam Kursus di UiTM & Tahun Tamat : Diploma Lanjutan Kejuruteraan Awam (1975) Pendidikan : Master of Science in Structural Engineering Surrey U. (1977) Ph. D. City University, London (1986)

22

Pengiktirafan/Sumbangan : Ahli Majlis SIRIM (1991-1993) Pemeriksa Luar di UiTM (Master of Engineering) Ahli Majlis Institut Jurutera Malaysia (1988-1990) Konsultan beberapa projek Luar Pantai dengan Protech International dan lain-lain projek


Nama : Mahathir Haji Mansur Jawatan/Organisasi : Ketua Jurutera, Jabatan Kejuruteraan Hospital Melaka Kursus di UiTM & Tahun Tamat : Diploma Kejuruteraan Awam (1977) Diploma Lanjutan Kejuruteraan Awam (1981) Pendidikan : Sarjana Kejuruteraan Awam Sekeliling, U. of Wyoming, Amerika Syarikat (1991) Pengiktirafan/Sumbangan : Anugerah Khidmat Cemerlang Peringkat Kesihatan Negeri Melaka 23


Nama : Zainuddin Arshad Jawatan/Organisasi : Ketua Jurutera, Jabatan Kejuruteraan Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kursus di UiTM & Tahun Tamat : Diploma Kejuruteraan Awam (1976) Diploma Lanjutan Kejuruteraan Awam (1979) Pendidikan : Sarjana Kejuruteraan Alam Sekitar (M. Eng) Asian Institute of Technology Bangkok, Thailand (1985)

24

Pengiktirafan/Sumbangan : Anugerah Khidmat Cemerlang Peringkat Jabtan Kesihatan Negeri Selangior (1994) Pengerusi Badan Kebajikan Islam Hospital TAR Klang (1993)


KEJURUTERAAN AWAM

GALERI

25


26


SEJARAH PENUBUHAN Fakulti ini ditubuhkan pada bulan Julai 1967 dengan pendaftaran awal 60 orang pelajar dan dikenali sebagai Fakulti Seni Gunaan yang kemudiannya ditukar kepada Pusat Pengajian Seni dan Seni Bina. Pada tahun 1971 Pusat Pengajian Seni dan Senibina telah menjalani penyusunan semula utama dan ini membawa kepada penubuhan dua fakulti yang berasingan iaitu Kajian Alam Bina Kajian Semilukis dan Senireka. Selepas itu,fakulti alam bina dinamakan sebagai Pusat Pengajian Seni Bina , Perancangan dan Ukur yang kemudiannya dikenali sebagai Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur . Walau bagaimanapun , akronim Melayu " FSPU " (yang bermaksud Fakulti Senibina , Perancangan dan Ukur ) biasanya digunakan dalam UiTM. Terletak di Shah Alam dan di sekitar Lembah Klang, fakulti telah mendapat reputasi sebagai salah satu institusi perintis yang menawarkan kursus-kursus dalam bidang alam bina. Pada masa ini, fakulti terdiri daripada 11 bahagian akademik menjalankan 29 program akademik dari diploma , ijazah pertama ke tahap pengajian pasca ijazah . Pada masa ini, jumlah pelajar melebihi 13,000 serata di kampus Shah Alam, Seri Iskandar, Arau dan Kota Samarahan. 28


VISI Untuk menjadi sebuah institusi akademik terkenal di peringkat antarabangsa, komited untuk mengejar kecemerlangan dan dalam pembelajaran profesional, penyelidikan dan pembangunan dalam ilmu binaan

MISI Komited untuk menggalakkan pendidikan profesional berterusan dan penyelidikan dalam persekitaran teknologi yang didorong dan dibina dan untuk meningkatkan lagi daya saing Bumiputera dalam pasaran global 29


PROGRAM DITAWARKAN Antara program yang ditawarkan di Fakulti Seni Bina, Perancangan dan Ukur ialah 1. Diploma Kod Program

Nama Program

AP111

Diploma Bandar dan Perancang Wilayah

AP114

Diploma Ukur Bahan

AP115

Diploma Pengurusan Harta

AP116

Diploma Bangunan

AP117

Diploma Reka Bentuk Dalaman

AP118

Diploma Seni Bina Landskap

AP119

Diploma Ukur Bangunan

AP120

Diploma Sains Geomatik

AP121

Diploma Sains Geomatik (Sistem Maklumat Geografi)

AP122

Diploma Sains Geomatik (Sumber Asli) 31


PROGRAM DITAWARKAN 2. Sarjana Muda Kod Program

32

Nama Program

AP236

Sarjana Muda Pengurusan Pembinaan (Kepujian)

AP227

Sarjana Muda Seni Bina Dalaman (Kepujian)

AP228

Sarjana Muda Seni Bina Landskap (Kepujian)

AP229

Sarjana Muda Ukur Bangunan (Kepujian)

AP230

Sarjana Muda Taman & Amenity Pengurusan (Kepujian)

AP220

Sarjana Muda Ukur Sains dan Geomatik (Kepujian)

AP221

Sarjana Muda Perancangan Wilayah dan Bandar (Kepujian)

AP213

Sarjana Muda Sains Senibina (Kepujian)

AP224

Sarjana Muda Ukur Bahan (Kepujian)

AP225

Sarjana Muda Pengurusan Harta (Kepujian)


PROGRAM DITAWARKAN 3. Sarjana Kod Program

Nama Program

AP771

Sarjana Sains Pembangunan Bandar dan Pengurusan

AP772

Sarjana Sains Maklumat Geografi (MGISc)

AP773

Sarjana Seni Bina

AP775

Sarjana Pelaburan Hartanah

AP776

Sarjana Sains Bersepadu Pembinaan Pengurusan Projek

AP777

Sarjana Warisan dan Pemuliharaan Pengurusan

AP779

Sarjana Pengurusan Fasiliti Sains

AP780

Sarjana Pengkhususan Alam Bina

4. Doktor Falsafah Kod Program AP990

Nama Program Doktor Falsafah dalam Pengkhususan Alam Bina 33


Mantan - Mantan Dekan


Hijjas Kasturi

Haji Mohd Tahir Abdul Majid

Ezrin Arbi

01 Nov 1968 - 01 Apr 1970

10 Apr 1970 - 18 Okt 1971

09 Okt 1971 - 30 Jun 1975

35


36

Tamzil Munir

Awang @ Jaafar Ismail

Syed Ziad Nordin Wapha

01 Jul 1975 - 30 Jun 1976

01 Jul 1979 - 01 Mac 1980

15 Mei 1981 - 31 Mei 1983


Haji Munshi Abdul Hamid 01 Jun 1983 - 15 Ogos 1984

Wan Mohamed Yusof Wan Abdullah 16 Ogos 1984 - 30 Nov 1984

Syed Ziad Nordin Wapha 07 Dis 1984 - 30 Nov 1986

37


Shamsul Bahar Haji Abu Bakar

Prof Dr Mohamad Bin Awang

Abdul Ghani Mohd Desa

01 Dis 1986 - 31 Dis 1988

01 Jan 1989 - 15 Ogos 1992

16 Ogos 1992 - 31 Okt 1993

38


Kamariyah Kamsah

Dr Rustam Abbas

Prof Dr Mohamad Awang

01 Nov 1993 - 1995

1996 - Mac 1999

Oktober 1999 - 2002

39


40

Prof Dr Mohd Yusoff Haji Abbas

Prof Madya Dr Wan Mohd Naim Wan Mohd

Prof Madya Dr Masran Saruwono

2003 - 2006

2007 - 2010

2011- 2014


Nama : Basar Juraimi Jawatan/Organisasi : Pengarah, Juruukur Bahan Berkanun Basar & Harun Sdn. Bhd. Kursus di UiTM & Tahun Tamat : Diploma Bangunan (1971) Pendidikan : B. Sc. Building Economics, South Bank, UK (1975) M. Sc. Maintenance Management, Reading, UK (1978) Pengiktirafan/Sumbangan : Penerima Fellowship Award of the Commonwealth Association of Surveying and Land Economics for Research on “Promoting the Profesion� Naib Presiden Institution of Surveyors Malaysia (1993-1994) Naib Yang Dipertua Gabungan Iktisas & Usahawan Bumiputera Selangor (1992-1994) 42


Nama : Mohd Ezanee Abu Mansor Jawatan/Organisasi : Pengarah Eksekutif Jutasyari Sdn. Bdh. Kursus di UiTM & Tahun Tamat : Diploma Bangunan (1977) Pendidikan : B. Sc. Building (1984) Graduan CIOB (UK) Pengiktirafan/Sumbangan : Jurutera dan Pengurus projek Lend Lease (M) Sdn. Bhd. 43


Nama : Jaafar Shahidan Jawatan/Organisasi : Pengarah Kontrak & Ukur Bahan, Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan & Kerajaan Tempatan Kursus di UiTM & Tahun Tamat : Diploma Ukur Bahan (1977) Diploma Lanjutan Ukur Bahan (1979) Pengiktirafan/Sumbangan : Anugerah Khidmat Cemerlang Peringkat Kementerian dan Kerajaan Tempatan (1993) 44


GALERI

SENIBINA PERANCANGAN & UKUR

45


46


SEJARAH PENUBUHAN Fakulti ini mula dikenali sebagai Fakulti Sains Aktuari , Statistik , Matematik, Econometries dan Cybernetics ( ASMEC) pada tahun 1966 di Institut Teknologi MARA ( ITM) Kampus Jalan Othman , Petaling Jaya. Pelajar yang mempunyai keputusan yang baik dalam mata pelajaran Matematik akan ditawarkan satu dari dua program luar yang disediakan bagi menghadapi peperiksaan oleh Institut Ahli Statistik dan Institut Aktuari , United Kingdom. Pada tahun 1969 fakulti ini telah mengambil langkah berani dalam memperkenalkan Diploma Sains Komputer bagi program dalaman. Fakulti ini telah berpindah ke kampus baru dan lebih besar di Shah Alam pada tahun 1970. Selepas tahun 1974 ia kemudian ditukar nama kepada Pusat Pengajian Sains Matematik dan Pengkomputeran . Program-program luar telah beransur-ansur digantikan oleh program-program diploma dalaman. Pelajar juga mempunyai peluang untuk melanjutkan pelajaran apabila Diploma Lanjutan Statistik diperkenalkan pada tahun 1980 dan juga tawaran program-program ijazah bersama dengan Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1985. Tahun 80an Malaysia menghadapi peningkatan permintaan bagi graduan sains komputer. Hasilnya, fakulti mula menawarkan Diploma dalam program Sains Komputer di Institut Pahang , Perak dan cawangan Terengganu pada tahun 1985 diikuti dengan Sarawak pada tahun 2000 dan Negeri Sembilan. Diploma dalam bidang Statistik dan Diploma Sains Kuantitatif telah diperkenalkan di Kampus Kelantan dan Perak masing-masing pada tahun 2003. Akta ITM telah ditukar pada tahun 1996 , membolehkan ITM untuk mendaptkan anugerah darjah sendiri. Tiga daripada program diploma lanjutan yang ditawarkan di fakulti ini telah dinamakan semula sebagai Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian dalam bidang masing-masing . 48


Bulan Jun tahun 1996 , fakulti ini telah berpindah ke bangunan baru yang tersendiri di kampus Shah Alam. Bangunan baru menyediakan perkakasan komputer dan rangkaian kemudahan yang lebih baik bagi para pelajar dan kakitangan. Ini disebabkan industri kerajaan melihat kepentingan dan penggunaan IT yang semakin tinggi. Selaras dengan perkembangan ini fakulti ini telah menukar namanya kepada Fakulti Teknologi Maklumat dan Sains Kuantitatif pada tahun 1997. Fakulti ini mula menawarkan program-program melalui kolej francais . Dua program francais telah ditawarkan iaitu Sijil Pengaturcaraan Komputer dan Diploma Sains Komputer pada tahun 1998. Fakulti ini memperkenalkan program Sarjana dan Doktor Falsafah pada tahun 1999. Bilangan program di peringkat Sarjana Muda juga meningkat antara yang diperkenalkan adalah Sarjana Muda Sains Komputer dalam Pengkomputeran Multimedia pada tahun 2007. Program yang ditawarkan adalah Sarjana dalam Sains Komputer, Rangkaian , Teknologi Maklumat dan Sains Kuantitatif . Terdapat 48 orang calon Doktor Falsafah mendaftar di fakulti sehingga Julai 2007. Semester Julai,2007 semua pelajar yang mendaftar ialah serami 3013 orang di Shah Alam sahaja dan jumlah kakitangan akademik adalah sebanyak 299.Bagi menampung peningkatan jumlah pelajar, pada tahun 1996 kerajaan telah meluluskan bangunan tambahan. Fakulti mula menggunakan kemudahan baru sejak Disember 2006.

49


KRONOLOGI PENUBUHAN fAKULTI

Tahun Ogos 1966

Peristiwa Kajian Sains Komputer dan Ilmu Hisab ditubuhkan a) Kursus Institute of Statistican (United Kingdom) dimulakan Perlantikan Ketua kajian Sains Komputer dan Ilmu Hisab yang pertama

Julai 1969

Encik Chye Toh Chong Kursus Diploma Sains Komputer dimulakan di bawah Kajian Sains Komputer dan Ilmu Hisab

Julai 1970 Mac 1972

Perlantikan Ketua Kajian Sains Komputer dan Ilmu Hisab yang kedua Puan Gee Boon Kee IBM meminjamkan komputer IBM 360/20 kepada ITM Kursus-kursus berikut telah dimulakan a) Kursus Institute of Statisticians (UK) digantikan dengan kursus Diploma in Statistic

15 Julai 1974

b) Institute Actuaries (UK) digantikan dengan kursus Diploma In Actuarial Science c) Diploma in System Analysis d) Certificate in Computer Programming

50


29 November 1976

Pertukaran nama Kajian Sains Komputer dan Ilmi Hisab kepada Kajian Sains Hisab dan Komputer IBM mengambil balik komputer IBM 360/20 dari Kajian Sains Hisab

Julai 1977

dan Komputer Diploma Satistician diiktiraf oleh Institute of Stastician (UK) setaraf dengan peperiksaan Stage II “Data For management�-anjuran Kajian Sains Ilmu Hisab dan

26 Mac 1978

Komputer dirasmikan oleh YB Senator Tuan Hj. Salleh jafaruddin, Timbalan Menteri Pelajaran Pengiktirafan Diploma Statistik oleh pihak kerajaan sebangai setaraf

14 April 1978

dengan Diploma-diploma dari UTM dan UPM di dalam tangga gaji b8 (RM685.00) Pengiktirafan Diploma Sains Aktuari oleh Kerajaan Malaysia sebagai setaraf dengan Ijazah Am (gaji permulaan RM725.00) dan juga

21 Julai 1978

graduan-graduan yang lulus tiap-tiap bahagian peperiksaan Society of Actuaries (America) adalah berhak menerima satu kenaikan gaji bagi setiap bahagian yang mereka lulus

1 Julai 1979

Perlantikan Ketua Kajian Sains Ilmu Hisab dan Komputer kelima Encik Ishak Abdul Ghani

51


Pengiktirafan Diploma Sains Komputer oleh pihak Kerajaan Malaysia 2 Januari 1980

sebagai setaraf dengan Diploma Statistik ITM dengan gaji permulaan RM685.00 Seminar “Peranan Statistik Dalam Perniagaan” (Statistic in Business

26 Mac 1980

Industry) anjuran Kajian Sains Ilmu Hisab dan Komputer dirasmikan oleh YB Dato’ Pangiran Othman Pengiran Haji rauf, menteri tak berportfolio di Jabatan perdana menteri

12 Mei 1980

21 Jun 1980 18 April 1983 11 Disember 1983

23 September 1985

52

Pertukaran nama Kajian Sains Ilmu Hisab dan komputer kepada Kajian Sains Matematik dan Komputer Kursus Advanced Diploma in Statistics di bawah Kajian Sains Matematik dan computer telah dimulakan Perasmian Kursus Pengenalan Komputer anjuran Business Computer Perasmian Kem Komputer oleh YB Menteri Sains Teknologi dan Alam Sekitar, Datuk Amar Stephen Yong. Perasmian Seminar Kebangsaan Sains Aktuari oleh YB Dato’ Mohd. Khalil Yaacob, Menteri di Jabatan Perdana Menteri anjuran Kajian Sains Matematik dan computer di PJ Hilton Petaling Jaya.


VISI Untuk menjadi Pusat Kecemerlangan Penyelidikan dan Pendidikan dalam bidang Sains Komputer dan Matematik

MISI Bagi memenuhi misi UiTM dengan mengukuhkan, meningkatkan dan mewujudkan aktiviti-aktiviti penyelidikan dan pembelajaran dalam bidang Sains Komputer dan Matematik 53


PROGRAM DITAWARKAN Antara program yang ditawarkan di Fakulti Sains, Komputer dan Matematik ialah 1. Diploma

Kod Program

Nama Program

CS110

Diploma Sains Komputer

CS111

Diploma Statistik

CS112

Diploma Sains Aktuari

CS113

Diploma Sains Kuantitatif

55


PROGRAM DITAWARKAN 2. Sarjana Muda Kod Program

56

Nama Program

CS220

Sarjana Muda Sains Teknologi Maklumat (Kepujian)

CS223

Sarjana Muda Sains Sistem Cerdas (Kepujian)

CS224

Sarjana Muda Sains Pengkomputeran Perniagaan (Kepujian)

CS226

Sarjana Muda Sains Kejuruteraan Sistem Maklumat (Kepujian)

CS221

Sarjana Muda Sains Statistik (Kepujian)

CS222

Sarjana Muda Sains Aktuari (Kepujian)

CS225

Sarjana Muda Sains Komunikasi Data dan Perangkaian (Kepujian)

CS231

Sarjana Muda Sains Pengkomputeran Netsentrik (Kepujian)

CS230

Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian)

CS233

Sarjana Muda Sains Komputer Pengkomputeran Multimedia (Kepujian)

CS227

Sarjana Muda Sains Matematik dan Pengkomputeran (Kepujian)

CS228

Sarjana Muda Sains Matematik dan Pengurusan (Kepujian)

CS229

Sarjana Muda Sains Matematik (Kepujian)


PROGRAM DITAWARKAN 3. Sarjana Kod Program

Nama Program

CS780

Sarjana (Penyelidikan)

CS770

Sarjana Teknologi Maklumat

CS771

Sarjana Sains Kuantitatif

CS777

Sarjana Sains Komputer

CS778

Sarjana Rangkaiann Komputer

CS772

Sarjana Statistic Gunaan

4. Doktor Falsafah Kod Program CS990

Nama Program Doktor Falsafah (Penyelidikan)

57


Mantan - Mantan Dekan


Chye Toh Cheong

Gee Boon Kee

Abdullah Lee Keng Choon

01 Nov 1968 - 01 Mac 1970

Julai 1970 - 31 Ogos 1973

01 Sept 1973 - 30 Jun 1976

59


Dr Mohammad Nassir Lanjong

Dr Ishak Ab. Ghani @ Ab. Rani

Ahmad Farid Abdul Rahman

01 Jul 1976 - 30 Jun 1979

1 Jul 1979 - 30 Jun 1981

01 Jul 1981 - 10 April 1982

60


Aminuddin Haji Mohamad

Dr Haji Mohamad Ali Hassan

Azizi Ngah Tasir

10 April 1982 - 9 April 1984

11 April 1984 - 17 Mei 1985

18 Mei 1985 - 31 Jul 1986

61


62

Wan Yusof Wan Abdullah

Shafie Mehad

01 Ogos 1986 - 31 Jul 1988

01 Ogos 1988 - 31 Jul 1992

Dr Mohd Sahar Sawiran @ Sauian 01 Ogos 1992 - 31 Ogos 1995


Azizi Ngah Tasir 01 September 1995 - 2003

Prof Madya Dr Adnan Ahmad 2004 - 2007

Prof Dr Hajah Zainab Abu Bakar 2008 - 2011

63


Prof Dr. Azlinah Haji Mohamed 2012 - 2014

64


Nama : Afandi Hj Dollah Jawatan/Organisasi : Ketua Pengarah Urusan Dataprep Holdings Bhd Kursus di UiTM & Tahun Tamat : Diploma Sains Komputer (1978) Pengiktirafan/Sumbangan : Berkhidmat dengan beberapa buah syarikat komputer sebelum menebuhkan SOLSIS (M) SDN. BHD. Afandi adalah pengarah urusannya. kini SOLSIS bergabung dengan DATAPREP HOLDINGS BHD sebuah syarikat teknologi maklumat terkemuka di Malaysia dengan jumlah dagangan RM 95.53 juta pada tahun 1993. Menempa rekod kerana berjaya menjual perkakasan HP 9000 yang pertama di Asia 66


Nama : Prof. Madya Dr. Tengku Mohd Tengku Sembok Jawatan/Organisasi : Profesor Madya Jabatan Sains Komputer Universiti Kebangsaan Malaysia Kursus di UiTM & Tahun Tamat : Diploma Sains Komputer (1974) Pendidikan : B.Sc (Hons) Sains Komputer, Brighton (1977) M. Sc (Sains Komputer) Iowa (1981) Diploma Pengajian Islam, UKM (1985) Ph.D (Sains Komputer) Glasgow (1989)

67


Pengiktirafan/Sumbangan : Ahli Institute of Electrical and Electronic Engineers (MIEE) Ahli IEEE Computer Society Member of Board of Examiners Malaysian National Computer Confederation (MNCC) Ahli Jawatankuasa Penyunting Jurnal Sains Malaysia Naib Presiden Artifical Intelligent Society Ahli Jawatnkuasa Latihan & Pendidikan INTAN Ahli Jawatankuasa Status Perintis Perisian , MITI. Ahli Panel Penasihat Kurikulum Sains Komputer, ITM. Pengerusi, IEEE Malaysian Technical Group in Computer Science. Ahli Jawatankuasa Penggubal Kurikulum Teknologi Maklumat, Universiti Malaysia Sarawak Ahli Jawatankuasa Penggubal Kurikulum Teknologi Maklumat STPM, MPN Ahli Jawatankuasa Sistem Terbuka, MAMPU-MIMOS Ahli Jawatankuasa Pemprosesan Maklumat Negeri Terengganu Pengerusi Jawatankuasa Penyelarasan Kurikulum Sains Komputer Institusi Pengajian Tinggi

68


GALERI

SAINS MATEMATIK & KOMPUTER

69


70


HAKCIPTA TERPELIHARA BAHAGIAN ARKIB DAN MUZIUM UiTM SHAH ALAM

Gugusan Sains & Teknologi UiTM  
Gugusan Sains & Teknologi UiTM  

Bahagian Arkib dan Muzium UiTM

Advertisement