Page 1

PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN


PENGENALAN KEPADA PERNIAGAAN Keperluan dan Kehendak

Perniagaan Masa Akan Datang Di Malaysia

Kepentingan Perniagaan

Bentuk Perniagaan Jenis Perniagaan

Sistem perniagaan dahulu dan sekarang

Milikan Perniagaan


Pengertian dan Kepentingan Perniagaan Keperluan dan Kehendak â– Keperluan ialah barangan asas yang diperlukan untuk meneruskan kehidupan. â–  Keperluan asas manusia ialah makanan, tempat tinggal dan pakaian.


Keperluan dan Kehendak â– Keperluan lain ialah pendidikan, pengangkutan dan perkhidmatan kesihatan.


Keperluan dan Kehendak â– Kehendak ialah pelengkap kepada keperluan asas supaya hidup manusia lebih selesa. â–  Contoh kehendak ialah telefon mudah alih, pendingin udara, kereta mewah dan mesin basuh.


Pengertian dan Kepentingan Perniagaan Kepentingan Perniagaan 1. Memenuhi keperluan dan kehendak individu, masyarakat dan negara. â– Barangan dan perkhidmatan dapat dinikmati oleh manusia melalui aktiviti jual beli. â–  Aktiviti perniagaan berkembang kerana kehendak manusia yang tidak terbatas. 2. Membaiki taraf hidup individu dan masyarakat. â–  Perniagaan meningkatkan ekonomi negara. â–  Bilangan individu bekerja yang bertambah akan meningkatkan pendapatan dan taraf hidupnya.


Pengertian dan Kepentingan Perniagaan Kepentingan Perniagaan 3. Menyediakan peluang pekerjaan. ■ Aktiviti perniagaan membuka peluang kerjaya dalam pelbagai bidang seperti Pengeluaran, Pemasaran, Perkhidmatan dan Pembuatan. 4. Mengeratkan perhubungan antarabangsa. ■ Perniagaan dapat mengeratkan hubungan antara negara terlibat. ■ Rakyat negara berkenaan dapat menggunakan dan menikmati hasil keluaran negara lain. ■ Penduduk negara terlibat dapat memahami kebudayaan, nilai sosial dan kemajuan teknologi negara lain.


Perkembangan Perniagaan Dan Masa Depannya Sistem perniagaan dahulu dan sekarang Sistem Barter ■ Dijalankan tanpa menggunakan wang. ■ Sesuatu barangan ditukar dengan barang lain untuk memenuhi keperluan dan kehendak manusia. ■ Kelemahan sistem barter:  Sukar mendapatkan kemahuan serentak  Sukar menentukan kadar pertukaran  Sukar membahagi sesuatu barangan  Sukar membawa barangan ke merata tempat  Sukar menyimpan barangan mudah rosak


Sistem Perniagaan Dahulu dan Sekarang Sistem Wang ■ Diperkenalkan kerana kelemahan sistem barter. ■ Antara contoh bentuk wang yang digunakan masa dahulu ialah:  Kulit kerang  Bulu binatang  Mata kail  Wang emas  Wang perak


Sistem Perniagaan Dahulu dan Sekarang Sistem Wang ■ Wang kertas dan syiling digunakan untuk menggantikan wang emas dan wang perak. ■ Sifat-sifat wang:  Diterima umum  Mudah disimpan  Tahan lama  Mudah dibahagi  Mudah dibawa  Mudah dikenali  Nilai stabil dan tetap  Mempunyai bentuk piawai  Sukar didapati atau diganti (tidak boleh dibuat sendiri)


Alat Pembayaran Perniagaan Masa Kini Wang Tunai â– Pembayaran terus yang dibuat kepada peniaga bagi sesuatu urus niaga.


Alat Pembayaran Perniagaan Masa Kini Kad Kredit â– Pembelian tanpa menggunakan wang tunai oleh pemilik kad kredit â–  Belian akan dibayar oleh syarikat kad kredit kepada penjual â–  Pemilik kad akan membayar kepada syarikat kad kredit secara ansuran atau sekaligus


Alat Pembayaran Perniagaan Masa Kini Cek â– Dikeluarkan oleh bank kepada pemegang akaun semasa â–  Merupakan surat perintah bayar oleh pemegang akaun kepada bank â–  Penerima cek boleh menukar cek di bank untuk mendapatkan wang yang tercatat jumlahnya pada cek


Alat Pembayaran Perniagaan Masa Kini Kad Prabayar â– Nilai kad dibayar terlebih dahulu untuk sesuatu nilai â–  Contoh: Kad telefon, kad Touch n Go


Alat Pembayaran Perniagaan Masa Kini Kad Pintar ■ Kad plastik yang dilekatkan cip komputer. ■ Harga barang boleh dibayar dengan menggunakan kad. ■ Contoh: Kad ATM dan e-purse.


Alat Pembayaran Perniagaan Masa Kini Pembayaran Elektronik â– Pembayaran bil dengan menggunakan kemudahan internet. â–  Kaedah ini dapat menjimatkan masa dan pengguna tidak perlu pergi ke pusat pembayaran.


Cara Jualan Masa Kini Tunai â– Urusan jual beli dilakukan dengan menggunakan wang tunai. â–  Sejumlah wang tunai dibayar sebaik saja jual beli berlaku.


Cara Jualan Masa Kini Sistem Barter Berasaskan Wang â– Sistem ini berasaskan mata wang dan perjanjian perdagangan. â–  Contohnya negara kita mengekspot sesuatu barangan ke negara lain dan mendapat barangan negara tersebut sebagai pertukaran. â–  Pertukaran adalah berdasarkan kadar pertukaran mata wang asing semasa perjanjian dibuat.


Cara Jualan Masa Kini Jualan Kredit â– Jualan ini adalah urusan jual beli barangan atau perkhidmatan tetapi pembayaran ditangguh untuk tempoh tertentu.


Cara Jualan Masa Kini Sewa Beli â– Sistem ini membenarkan pembeli menggunakan barangan dengan membayar wang pendahuluan. â–  Ini diikuti dengan proses menandatangani perjanjian sewa beli bagi satu tempoh yang dipersetujui. â–  Pembeli akan membayar secara ansuran mengikut perjanjian berkenaan sehingga selesai.


Cara Jualan Masa Kini Mesin Peruncitan Elektronik â– Jualan dijalankan secara tunai melalui mesin ini. â–  Pengguna memasukkan sejumlah wang dan barangan yang dipilih akan dikeluarkan oleh mesin berkenaan secara automatik.


Cara Jualan Masa Kini Pesanan Mel ■ Pembelian dilakukan melalui khidmat pos atau kurier. ■ Ia adalah urusan jual beli secara terus kepada pembeli. ■ Barangan dijual melalui iklan akhbar atau majalah.


Cara Jualan Masa Kini Jualan melalui internet â– Jualan barangan atau perkhidmatan diiklankan melalui internet menggunakan laman web penjual. â–  Pembeli perlu mengisi data tertentu melalui internet pada ruang yang disediakan. â–  Pembayaran boleh dibuat menggunakan kad kredit.


Cara Jualan Masa Kini Prabayar â– Pembayaran dilakukan sebelum atau semasa membuat pesanan. â–  Pesanan yang lengkap diisi dihantar melalui pos kepada penjual bersama sejumlah bayaran dalam bentuk cek, wang pos atau kiriman wang. â–  Penjual akan menghantar barangan yang dipesan melalui pos atau kurier.


Perniagaan Masa Akan Datang Di Malaysia Bentuk perniagaan masa akan datang mempunyai ciri-ciri: â– Lebih menyenangkan pengguna â–  Lebih cepat dan tepat â–  Cara pembayaran lebih mudah


Perniagaan Masa Akan Datang Di Malaysia Urusniaga Melalui Komputer ■ Dikenali sebagai e-dagang yang menggunakan internet. ■ Penjual atau pembeli berurus niaga melalui internet yang dihubung oleh talian telefon. ■ Pembeli melayari laman web penjual dan membuat pilihan barangan dengan paparan harga pada skrin komputer. ■ Pembeli memasukkan data yang diperlukan pada ruang yang disediakan dengan lengkap. ■ Pembayaran dibuat selepas atau semasa barangan diterima.


Perniagaan Masa Akan Datang Di Malaysia Penggunaan Kod Dalam Menentukan Harga Dan Penyelenggaraan Stok â– Kod bar digunakan untuk mempercepat urusan jual beli. â–  Kod bar dicetak pada barangan yang memberi maklumat tertentu barangan tersebut. â–  Ia akan diimbas oleh mesin khas dan harga serta jenis barangan akan diketahui. â–  Ia juga digunakan untuk mempercepatkan proses penyelenggaraan stok berasaskan sistem komputer.


Perniagaan Masa Akan Datang Di Malaysia Cara Pembayaran Yang Lebih Mudah ■ Pembeli tidak perlu guna tunai. ■ Pembayaran menggunakan kad kredit, kad ATM, MyKad dan sebagainya. ■ Pembeli juga boleh menggunakan kemudahan internet melalui e-pay.


Bentuk Perniagaan 1. Perniagaan Barang â– Melibatkan aktiviti jual beli barang-barang seperti makanan, pakaian, kereta dan lain-lain.


Bentuk Perniagaan 2. Perniagaan Perkhidmatan â– Perniagaan tidak melibatkan jual beli barangan tetapi melibatkan tenaga dan kepakaran. Contoh: katering, ejen pelancongan, kedai dobi, salon gunting rambut.


Jenis Perniagaan Perniagaan Dalam Negeri â– Aktiviti jual beli dalam negara. â–  Terbahagi kepada dua iaitu: i. Perniagaan runcit ii. Perniagaan borong

Perniagaan runcit

Perniagaan borong


Jenis Perniagaan Perniagaan Antarabangsa ■ Aktiviti perniagaan antara negara dengan negara lain. ■ Melibatkan kegiatan eksport, import dan entrepot. ■ Eksport ialah aktiviti menjual barang, perkhidmatan dan teknologi ke negara lain. ■ Import ialah aktiviti membeli barang, perkhidmatan dan teknologi dari negara lain. ■ Entrepot ialah aktiviti mengeksport semula barang yang diimport.


Milikan Perniagaan ■ Milikan ialah bagaimana sesebuah perniagaan dimiliki. ■ Pemilik terlibat dalam pelbagai kegiatan perniagaan seperti Pengeluaran,Pengagihan dan Perkhidmatan. ■ Dibahagi kepada 3 jenis milikan iaitu:  Tunggal  Perkongsian  Koperasi


Milikan Perniagaan Milikan Tunggal ■ Dimiliki individu secara persendirian ■ Modal dari simpanan sendiri, pinjaman daripada ahli keluarga, kawan atau bank ■ Membuat semua dasar dan keputusan perniagaan ■ Menanggung liabiliti tidak terhad ■ Menikmati sendiri keuntungan perniagaan ■ Membayar cukai secara individu


Milikan Perniagaan Kelebihan dan Kekurangan Milikan Tunggal Kelebihan

Kekurangan

 Rakan kongsi dapat menyumbangkan modal yang besar.  Senang ditubuhkan.  Pekongsi boleh menanggung kerugian bersama.  Pengkhususan boleh diamalkan.  Kadar cukai rendah.  Banyak idea boleh disumbangkan oleh ahli.

 Kewujudan tidak terjamin (boleh bubar bila-bila masa sahaja).  Bagi pekongsi biasa, liabilitinya tidak terhad.  Pengumpulan Modal mungkin masih kecil (maksimum ahli hanya 20 orang).  Perselisihan faham mungkin berlaku.  Liabiliti tidak terhad.


Milikan Perniagaan Contoh perniagaan Milikan Tunggal


Milikan Perniagaan Perkongsian ■ Dimiliki dua hingga 20 orang pekongsi. ■ Modal dikongsi mengikut kadar yang dipersetujui oleh semua pekongsi. ■ Pekongsi aktif mengurus perniagaan. ■ Semua pekongsi membuat perjanjian melalui Surat Ikatan Perkongsian. ■ Dalam perkongsian biasa, pekongsi mempunyai liabiliti tidak terhad. ■ Dalam perkongsian berhad, liabiliti terhad kepada jumlah modal yang dilaburkan. ■ Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. ■ Setiap ahli kongsi yang mendapat keuntungan dikenakan cukai pendapatan.


Milikan Perniagaan Jenis Rakan Kongsi Jenis Rakan Kongsi Rakan Kongsi Biasa

  

Rakan Kongsi Aktif Menyumbang modal Mengurus perniagaan Menanggung liabiliti tidak terhad

   

Rakan Kongsi Berhad

  

Rakan Kongsi Lelap Menyumbang modal Tidak mengurus perniagaan Menanggung liabiliti tidak terhad

Rakan Kongsi Nominal Hanya menyumbang nama kepada perniagaan Tidak mengeluarkan modal Tidak mengurus perniagaan Menanggung liabiliti tidak terhad


Milikan Perniagaan Kelebihan dan Kekurangan Perkongsian Kelebihan

Kekurangan

 Mudah ditubuhkan.  Modal yang kecil.  Peniaga bebas membuat keputusan.  Lokasi perniagaan berdekatan kediaman pelanggan.  Keuntungan dinikmati sendiri.  Cukai yang rendah.  Kredit kepada pelanggan.  Galakan untuk bekerja keras.

 Kerugian ditanggung sendiri.  Liabiliti tidak terhad.  Modal kecil menyukarkan pengembangan perniagaan.  Tiada pengkhususan.  Sukar mendapat pinjaman.


Milikan Perniagaan Contoh Perkongsian


Milikan Perniagaan Koperasi ■ Pemilik terdiri daripada ahli yang membeli saham koperasi ■ Modal diperolehi dari penjualan saham kepada ahli dan melalui yuran keahlian dan yuran bulanan ■ Diurus oleh lembaga pengarah yang dilantik dalam mesyuarat agung tahunan ■ Didaftarkan dengan Ketua Pendaftar Koperasi ■ Liabiliti pemegang saham terhad ■ Keuntungan dibahagi dalam bentuk dividen ■ Pemegang saham hanya menanggung kerugian mengikut jumlah saham yang dilaburkan ■ Keuntungan dikecualikan dari cukai


Milikan Perniagaan Kelebihan dan Kekurangan Koperasi Kelebihan

Kekurangan

 Menjaga kebajikan ahli Modal bergantung pada ahlinya. saham ahli.  Kewujudannya kekal.  Perniagaan sukar dibubarkan.  Liabiliti pemegang saham  Kebolehan untuk adalah terhad. mengurus dan mentadbir  Setiap ahli atau pemegang terhad. saham berhak untuk mengundi.  Keuntungan diberikan kepada ahli dalam bentuk dividen atau bonus.


Milikan Perniagaan Contoh Koperasi


SEKIAN

Keusahawanan  

Ciri-Ciri Usahawan

Keusahawanan  

Ciri-Ciri Usahawan

Advertisement