Page 1

Lucrări de modernizare Bulevardul 21 Decembrie 1989: Realizare benzi dedicate transportului public în comun – Etapa 1 (inclusiv lucrări de infrastructură, amenajare spațiu public, semaforizare, iluminat public și mobilier urban), faza D.A.L.I. D.A.L.I. etapa 1 - concept de amenajare

sc planwerk srl


Lucrări de modernizare Bulevardul 21 Decembrie 1989: Realizare benzi dedicate transportului public în comun – Etapa 1 (inclusiv lucrări de infrastructură, amenajare spațiu public, semaforizare, iluminat public și mobilier urban), faza D.A.L.I.

CUPRINS

1 /30

1.

DATE GENERALE

2

2.

DEFINIREA PERIMETRULUI DE INTERVENŢIE

2

3.

CONCEPT URBANISTIC. OBIECTIV

3

4.

DEFINIREA PRIORITĂŢILOR, AMBIANŢEI ŞI A PRINCIPIILOR DE BAZĂ

13

4.1. Tronsonul 1 - B-dul 21 Decembrie 1989 (între Piața Unirii și Prefectură)

13

4.2. Tronsonul 2 - Intersecție Piața Avram Iancu (între Prefectură și Regionala C.F.R.)

17

4.3. Tronsonul 3 - B-dul 21 Decembrie 1989 (între Regionala C.F.R. și The Office)

19

4.4. Tronsonul 4 - B-dul 21 Decembrie 1989 (între The Office și Biserica Sf. Petru)

21

5.

MOBILIER URBAN

25

6.

ILUMINAT PUBLIC

26

7.

SUPRAFEȚE DE CĂLCARE. PAVAJE. BORDURI

27

8.

LINII DEDICATE TRANSPORT ÎN COMUN / PISTE DE BICICLETE

28

9.

VEGETAȚIE. ARBORI. GROPI DE PLANTARE

29


1.

DATE GENERALE plan de încadrare scara 1:10 000 Proiect:

Lucrări de modernizare Bulevardul 21 Decembrie 1989: Realizare benzi dedicate transportului public în comun – Etapa 1 (inclusiv lucrări de infrastructură, amenajare spațiu public, semaforizare, iluminat public și mobilier urban)

Nr. proiect:

U245CJ

Nr. contract:

524456/16.11.2017

Faza: Beneficiar:

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE / ETAPA 1 - Stabilirea schiţei şi recoltarea de date

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Amplasament:

Municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj

Proiectant general: Data:

sc planwerk srl str. georges clemenceau; nr. 3 400021 cluj-napoca iulie 2018

4 3

1 2.

2

DEFINIREA PERIMETRULUI DE INTERVENŢIE Zona studiată este situată în intravilan, în zona centrală a municipiului, are o suprafață de aproximativ 43.972 mp și este alcătuită din Bulevardul 21 Decembrie 1989 de la Piața Unirii până la Biserica Sf. Petru).

Perimetrul de intervenţie este subdivizat în patru tronsoane: 1. Tronsonul 1- B-dul 21 Decembrie 1989 (între Piața Unirii și Prefectură) și str. David Ferenc (primul segment) 2. Tronsonul 2 - Intersecție Piața Avram Iancu (între Prefectură și Regionala C.F.R.) 3. Tronsonul 3 - B-dul 21 Decembrie 1989 (între Regionala C.F.R. și The Office) 4. Tronsonul 4 - B-dul 21 Decembrie 1989 (între The Office și Biserica Sf. Petru)

Notă: Imaginile care se regăsesc în această broşură au rol de exemplificare, obiectele şi amenajările propuse pot fi diferite în formă, dimensiuni şi materiale. planwerk

2 /30


Lucrări de modernizare Bulevardul 21 Decembrie 1989: Realizare benzi dedicate transportului public în comun – Etapa 1 (inclusiv lucrări de infrastructură, amenajare spațiu public, semaforizare, iluminat public și mobilier urban), faza D.A.L.I.

3.

CONCEPT URBANISTIC. OBIECTIV Proiectul de amenajare a tramei stradale aferente proiectului face parte dintr-un program mai amplu de reabilitare a infrastructurii publice a municipiului început în 2006, prin care administrația publică locală dorește să consolideze atractivitatea profilului specific municipiului Cluj-Napoca. Având în vedere că fondul construit al centrului istoric prezintă restricţii evidente ale dezvoltării gabaritelor suprafeţelor de trafic, trebuie stabilită o ordine a priorităţilor, în ceea ce priveşte liniştirea traficului şi asigurarea fluidităţii lui, cât şi a satisfacerii cererii de locuri de parcare. Accesul şi mai ales staţionarea în centrul istoric sunt un lux pentru orice şofer. Prioritatea accesului o au pietonii, bicicliștii și mijloacele de transport în comun.

OBIECTIV:

Proiectul propus va face parte din documentația tehnică necesară atragerii finanțării în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020: Axa prioritară 4 : Sprijinirea dezvoltării urbane durabile Obiectiv specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, respectiv bugetul local al municipiului Cluj-Napoca Acțiuni sprijinite în cadrul axei prioritare, conform Ghidului solicitantului, obiectiv specific 4.1: Conform documentelor programatice de la nivel european, dezvoltarea mobilității urbane trebuie să devină mult mai puţin dependentă de utilizarea autoturismelor personale, prin schimbarea accentului de la o mobilitate bazată în principal pe utilizarea acestora, la o mobilitate bazată pe mersul pe jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de înaltă calitate şi eficienţă, reducerea utilizării autoturismelor personale, concomitent cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante. Prin dezvoltarea unui sistem de transport public atractiv și eficient, prin crearea/modernizarea/extinderea unei rețele coerente de piste/trasee de biciclete, dar şi prin crearea/modernizarea unor trasee/spaţii pietonale sau predominant pietonale confortabile pentru pietoni, se pot asigura condițiile pentru realizarea unui transfer sustenabil al unei părţi din ponderea modală a utilizării autoturismelor personale (în creştere în România), către transportul public, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare şi mersul pe jos. Ȋn acest mod, se pot diminua semnificativ traficul rutier și emisiile de echivalent CO2 în municipiile reşedinţă de judeţ. În acest sens, prin măsurile/activităţile propuse în cadrul Obiectivului specific 4.1, se va urmări în principal îmbunătăţirea eficienţei transportului public de călători, timpilor săi de parcurs, accesibilităţii, transferului către acesta de la autoturismele personale, precum şi a transferului de la autoturisme către modurile nemotorizate de transport. De asemenea, se va urmări ca utilizarea autoturismelor personale să devină o opțiune mai puţin atractivă din punct de vedere economic şi al timpilor de parcurs, faţă de utilizarea transportului public/a modurilor nemotorizate, creându-se astfel condițiile pentru reducerea emisiilor de echivalent CO2. Se va avea în vedere faptul că, de cele mai multe ori, simpla implementare a activităţilor de realizare/îmbunătăţire a infrastructurii/a mijloacelor de transport public de călători nu este suficientă pentru atingerea obiectivului propus al proiectului. Astfel, activităţile finanţate prin Obiectivul specific 4.1 trebuie să fie însoţite inclusiv de măsuri operaţionale/ organizaţionale care să asigure atractivitatea şi competitivitatea sistemului de transport public, precum şi atractivitatea şi utilizarea extinsă a modurilor nemotorizate de transport.

3 /30

În cazul sistemelor de transport, aceste măsuri se pot referi, după caz, la: modificarea şi integrarea într-o manieră multimodală a orarelor mijloacelor de transport public, creşterea frecvenţei mijloacelor de transport public, stabilirea unor sisteme de tarifare atractive pentru utilizatori, derularea unor campanii de informare a utilizatorilor mijloacelor de transport public şi a utilizatorilor maşinilor personale cu privire la avantajele/beneficiile utilizării transportului public sau cu privire la măsurile luate cu privire la reducerea traficului, instituirea unor măsuri eficiente de control al parcărilor ilegale, reglementarea și taxarea parcărilor în zona centrală, tarifarea accesului în zona centrală etc. Nu vor fi sprijinite activităţile/proiectele care vor conduce la încurajarea şi îmbunătăţirea condiţiilor pentru utilizarea autoturismelor personale (creşterea vitezei acestora, îmbunătăţirea timpilor de parcurs, lărgirea/crearea părţii carosabile utilizate în principal de autoturismele personale etc), întrucât, contrar obiectivului specific urmărit, vor contribui la creșterea emisiilor de echivalent CO2. Activități / sub-activități propuse prin proiect, conform Ghidului Solicitantului și a a caietului de sarcini:

A. Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban de călători Infrastructura utilizată pentru prestarea serviciului de transport public local/zonal de călători ▌ Construirea/modernizarea stațiilor de transport public (tramvai, troleibuz, autobuz urban) - Codul 043; ▌ Crearea/extinderea/modernizarea sistemelor de bilete integrate pentru călători („e-bilete” sau „e-ticketing”) - Codul 044; ▌ Crearea/modernizarea/extinderea de trasee separate, folosite exclusiv pentru vehiculele de transport public de călători - Codul 043; ▌ Construirea/modernizarea/reabilitarea/reamenajarea infrastructurii rutiere (pe coridoarele deservite de transport public local) pentru creșterea nivelului de siguranță și eficiență în circulaţie şi exploatare al rețelei de transport (cu asigurarea construirii/modernizării traseelor pentru pietoni și bicicliști, acolo unde este posibil) - Codurile 0321/034 (partea carosabilă)/ 043 (culoarele dedicate pentru transportul public urban)/ 090 (piste pentru bicicliști și trasee pietonale) etc, după caz; Această activitate presupune modernizarea/reabilitarea și reamenajarea străzilor urbane de categoria 1 (3 benzi de circulație/sens2), 2 (2 benzi de circulație/pe sens) și doar unde e posibil, de categoria 3 şi 4 (1 bandă de circulație/sens, respectiv 1 bandă, în continuarea străzilor de categoriile 1 şi 2) cu trasee ale transportului public local de călători, în sensul cedării din spațiul rutier destinat inițial traficului motorizat/parcărilor, a unor porțiuni pentru realizarea de trasee separate dedicate transportului public local de călători (coridoare separate fizic de restul traficului, de regulă, bidirecționale). Unde este posibil, în cadrul infrastructurii rutiere existente se vor construi/moderniza trasee pentru modurile de transport nemotorizate (trasee pentru biciclete și pietoni). Pentru a proba existența traseelor iniţiale de transport public urban de călători pe respectivele străzi, solicitantul va prezenta programul de transport valabil la data depunerii cererii de finanţare. Astfel, în cadrul acestei activități sunt eligibile sub-activitățile de: -Construire şi modernizare a coridoarelor separate, din punct de vedere fizic, dedicate transportului public urban (sub-activitate obligatorie a acestei activităţi). Pentru această sub-activitate sunt aplicabile prevederile activităţii 9. Construirea/modernizarea/extinderea de trasee separate, folosite exclusiv pentru vehiculele de transport public, de mai sus. -Construire/modernizare a traseelor/pistelor pentru bicicliști și a traseelor pentru pietoni, care vor fi rezervate acestor moduri de transport și separate de traficul rutier motorizat. Pentru această sub-activitate sunt aplicabile prevederile relevante din activităţile 2. şi 4., categoria B.;


Rețea de transformări ale spațiului public (roșu-realizate / galben-nerealizate);

planwerk

4 /30


Lucrări de modernizare Bulevardul 21 Decembrie 1989: Realizare benzi dedicate transportului public în comun – Etapa 1 (inclusiv lucrări de infrastructură, amenajare spațiu public, semaforizare, iluminat public și mobilier urban), faza D.A.L.I.

-Construirea/modernizarea/amplasarea de elemente pentru îmbunătățirea siguranței rutiere, de ex. amplasare de semnalistică verticală și orizontală, limitatoare de viteză, modernizarea trecerilor de pietoni, creare facilități pentru persoane cu mobilitate redusă, pentru nevăzatori sau hipoacuzici etc;

REZULTATE AȘTEPTATE

-Modernizarea/reabilitarea infrastructurii rutiere, respectiv a părţii carosabile a străzilor urbane cu coridoare separate. Această subactivitate trebuie să fie corelată cu activităţi de managementul traficului, care să asigure prioritate în trafic mijloacelor de transport (altele decât cele care circulă pe culoarele dedicate, respectiv cele care circulă pe partea carosabilă utilizată în comun cu autoturismele personale). În această sub-activitate poate fi inclusă doar modernizarea/reabilitarea căii de circulaţie a podurilor/pasajelor existente (ce sunt parte a respectivei străzi/infrastructuri rutiere), fără celelalte elemente de construcţie (infrastructură, suprastructură).

▌ Creșterea estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public local/zonal de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri); și/sau

-Orientativ, prin partajarea adecvată a infrastructurii rutiere între diferitele moduri de transport, se pot crea condițiile pentru îmbunătățirea eficienței transportului public urban, dezvoltarea altor forme de transport nepoluante, cum ar fi mersul pe bicicletă și mersul pe jos, creșterea nivelului de siguranță pentru toți utilizatorii infrastructurii stradale, reducerea traficului autovehiculelor private și implicit al emisiilor de echivalent CO2. De asemenea, această organizare a arterelor de circulație în artere prietenoase cu pasagerii, pietonii şi cicliștii, va răspunde atât cerințelor de protecție a mediului, cât și criteriilor de siguranță, accesibilitate și de creştere a calităţii vieții, urmărite în cadrul P.M.U.D. ▌ Construirea/modernizarea/reabilitarea părții carosabile a infrastructurii rutiere utilizate prioritar de transportul public de călători – Codul 0321/Codul 034/Codul 044 (pentru sistemele de managementul traficului); ▌ Construirea/modernizarea/reabilitarea podurilor şi pasajelor supra şi subterane utilizate prioritar de transportul public de călători – Codul 0322/Codul 034;

B. Investiții destinate transportului electric și nemotorizat ▌ Achiziționarea și instalarea stațiilor de reîncărcare a automobilelor electrice şi electrice hibride - Codul 083; ▌ Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea pistelor/traseelor pentru bicicliști - Codul 090; ▌ Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de închiriere de biciclete („bike-sharing”) - Codul 043 (pentru echipamente și mijloace de transport - biciclete); ▌ Construirea/modernizarea/extinderea de zone și trasee pietonale, inclusiv măsuri de reducere a traficului auto în anumite zone - Codul 090 şi/sau codul 044 (pentru sistemul de interzicere/limitare a accesului auto, după caz) etc;

C. Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană ▌ Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de management al traficului, inclusiv a sistemului de monitorizare video, precum și a altor sisteme inteligente de transport (SIT) - Codul 044; ▌ Plantarea de aliniamente de arbori și arbuști - Codul 083; După cum s-a menționat mai sus, se va avea în vedere faptul că proiectele care contribuie doar la îmbunătățirea vitezei de deplasare a autoturismelor participante la traficul rutier (de ex. proiecte ce vizează doar îmbunătățirea părții carosabile a străzilor), nu sunt sprijinite în Obiectul specific 4.1. şi, prin urmare, nu sunt eligibile. Astfel, chiar dacă, aparent, investițiile din asemenea proiectele ar putea determina o uşoară reducere a emisiilor de CO2 în condiţiile menţinerii acelorași fluxuri de trafic, în fapt, pe termen scurt şi mediu, asemenea investiții vor genera o creştere a numărului de maşini, ca urmare a condiţiilor îmbunătăţite pentru desfășurarea traficului rutier motorizat. Ȋn plus, se consideră că asemenea proiecte nu răspund corespunzător obiectivul ”Îmbunătățirea siguranței și securității în circulație” din P.M.U.D. 5 /30

▌ Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an);

▌ Creșterea estimată a numărului de bicicliști care utilizează pistele/traseele de biciclete construite/modernizate/extinse; și/sau ▌ Creșterea estimată a numărului de pietoni care utilizează traseele/zonele pietonale/semi-pietonale construite/ modernizate/extinse; Proiectele propuse la finanţare în acest Obiectiv specific vor trebui să fie însoţite de o demonstrare clară a faptului că există sau sunt în curs de implementare măsuri eficace pentru gestionarea durabilă şi controlul parcării în zona centrală. Intervenţiile de acest tip trebuie să fie orientate către minimizarea impactului parcării asupra altor categorii de utilizatori (în mod special pietoni, biciclişti, pasageri, persoane cu mobilitare redusă), precum şi către obiectivele politicii de mobilitate durabilă, de descurajare a folosirii autovehiculelor personale în special în centrul municipiilor.


Schemă piste de biciclete (roșu-existent / albastru, verde - propuse)

Rețeaua de piste de biciclete urbană Implementarea unei Rețele Strategice de Ciclism (RSC), pentru a ajunge la o rețea extinsă, în vederea deplasării sigure și confortabile pe bicicletă între punctele importante de origine și destinație. Oferirea de locuri de parcare adecvate pentru biciclete. rețea piste de biciclete existent / propunere (PMUD) ; fără scară

existente

propuse

propuse regional planwerk

6 /30


Lucr ri de modernizare Bulevardul 21 Decembrie 1989: Realizare benzi dedicate transportului public în comun – Etapa 1 (inclusiv lucr ri de infrastructur , amenajare spa iu public, semaforizare, iluminat public i mobilier urban), faza D.A.L.I.

Corelarea cu Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Cluj-Napoca

Lista intervenţiilor propuse prin PMUD Cluj-Napoca în perioada 2016-2030 :

Intervenția face parte dintr-un pachet integrat de intervenții pentru susținerea mobilității sustenabile/ nepoluante în Municipiul Cluj-Napoca, conform obiectivelor operaționale identificate în PMUD

M1a Reforma politicii de parcare - zona centrală

Extras PMUD: În esenţă, PMUD urmărește crearea unui sistem de transport durabil, care să satisfacă nevoile comunităților din teritoriul său, vizând următoarele cinci obiective strategice: 1. Accesibilitatea – Punerea la dispoziția tuturor cetățenilor a unor opțiuni de transport care să le permită să aleagă cele mai adecvate mijloace de a călători spre destinații și servicii-cheie. Acest obiectiv include atât conectivitatea, care se referă la capacitatea de deplasare între anumite puncte, cât și accesul, care garantează că, în măsura în care este posibil, oamenii nu sunt privați de oportunități de călătorie din cauza unor deficiențe (de exemplu, o anumită stare fizică) sau a unor factori sociali (inclusiv categoria de venit, vârsta, sexul și originea etnică); 2. Siguranța și securitatea – Creșterea siguranței și a securității pentru călători și pentru comunitate în general; 3. Mediul – Reducerea poluării atmosferice și fonice, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului energetic. Trebuie avute în vedere în mod specific țintele naționale și ale Comunității Europene în ceea ce privește atenuarea schimbărilor climatice; 4. Eficiența economică – Creșterea eficienței și a eficacității din punctul de vedere al costului privind transportul de călători și de marfă; 5. Calitatea mediului urban – Contribuția la creșterea atractivității și a calității mediului urban și a proiectării urbane în beneficiul cetățenilor, al economiei și al societății în ansamblu. Viziunea de dezvoltare a mobilității urbane Din analiza situației existente se poate concluziona că majoritatea problemelor privind mobilitatea precum și cele derivate, privind asupra tuturor celor cinci dimensiuni discutate în capitolul anterior, derivă din prioritizarea modurilor de transport pentru persoane în ordinea transport privat >> transport public > transport nemotorizat. De vreme ce menținerea acestei ierarhii ar urma să exacerbeze majoritatea problemelor înregistrate, prima prioritate a PMUD trebuie să fie inversarea acestei paradigme, în sensul așezării transportului public și a celui nemotorizat înaintea celui privat din punctul de vedere al alocării spațiului urban disponibil și a resurselor investiționale disponibile Un corolar evident este necesarul creșterii atractivității celor două moduri de transport sustenabile (prioritatea 2). În plus, o consolidare și mai puternică a transportului public poate avea loc numai în condițiile unei îmbunătățiri continue a acestuia în sensul creșterii eficienței sale și a minimizării impactului negativ (spre exemplu zgomot, poluare) (prioritatea 5). Cele șapte priorități ale PMUD Cluj-Napoca 2016 – 2030 1. Prioritizarea mobilității în ordinea: transport public > transport nemotorizat > transport privat 2. Creșterea atractivității transportului public și a transportului nemotorizat 3. Coeziune la nivel metropolitan din punct de vedere al mobilității: transport public integrat și de o calitate care tinde a fi egală cu cea din zona urbană 4. Reducerea impactului negativ al transportului privat în zona urbană, inclusiv prin reducerea congestiei 5. Creșterea eficienței și reducerea impactului negativ al transportului public 6. Eliminarea traficului de tranzit (și a majorității traficului de trecere) din municipiu 7. Îmbunătățirea semnificativă a accesului zonei metropolitane la rețeaua de autostrăzi 7 /30

M1b Reforma politicii de parcare - zonele rezidențiale M1c Reforma controlului parcării S1 Construcția de structuri de parcare în zona centrală S2 Amenajarea de parcări în zone rezidențiale M3 Centru integrat ITS M4a Sistem integrat de management al traficului M4b Integrarea și îmbunătățirea instituțională privind siguranța rutieră M5 Optimizarea rețelei de transport în comun S3 Extinderea rețelei de troleibuz în cart. Zorilor până la P&R Frunzișului S4 Extinderea rețelei de troleibuz pe str. Mehedinți S5 Extinderea rețelei de troleibuz pe Calea Florești și str. Bucium S6 Extinderea rețelei de troleibuz pe str. Liviu Rebreanu S7 Extinderea rețelei de troleibuz în cart. Între Lacuri S8 Amenajarea de benzi dedicate transportului public: etapa I • Amenajarea a cca. 5,6 km (cale dublă) de benzi / căi dedicate exclusiv transportului în comun, separate fizic (în general prin bordură înaltă) de traficul general, pe axa vest - est (str. Coșbuc - str. T. Mihali), Splaiul Independenței (pod Garibaldi - Opera Maghiară), Piața Avram Iancu - Piața Cipariu, Piața 14 iulie • Amenajarea acestora trebuie realizată pentru a putea permite exclusiv accesul vehiculelor PT și a celor pentru situații de urgență • Acestea pot fi implementate imediat (independente de alte investiții în infrastructura rutieră) S9 Amenajarea de benzi dedicate transportului public: etapa II M6a Reînnoirea și extinderea flotei de TP - orizont 2020 M6b Reînnoirea și extinderea flotei de TP - perioada 2020 - 2030 M7 Reorganizarea transportului public în zona Gării M8a Modernizarea accesului la stațiile de transport în comun din zona urbană M8b E-ticketing și infrastructura stațiilor de TP: Etapa a II-a, zona metropolitană M9a Înlocuirea rețelei de contact pentru troleibuze - Etapa I M9b Înlocuirea rețelei de contact pentru troleibuze - Etapa II M10a Înlocuirea rețelei de contact pentru tramvaie - Etapa I M10b Înlocuirea rețelei de contact pentru tramvaie - Etapa II M11a Modernizarea depoului de tramvaie Ignat M11b Spălătorie ecologică în terminalul Bucium M12 Amenajarea de coridoare pietonale M13a Creșterea spațiului pietonal în zona urbană M13b Proiect integrat de revitalizare a culoarului Someşului M14a Rețeaua de piste de biciclete urbană - etapa II M14b Rețea strategică regională de ciclism


Schemă de trafic, conform PUG și PMUD

planwerk

8 /30


Lucr ri de modernizare Bulevardul 21 Decembrie 1989: Realizare benzi dedicate transportului public în comun – Etapa 1 (inclusiv lucr ri de infrastructur , amenajare spa iu public, semaforizare, iluminat public i mobilier urban), faza D.A.L.I.

S16 Amenajarea de trotuare pe drumuri naționale în comune S17 Amenajarea de trotuare pe drumurile principale din comune, altele decât naționale M15 Amenajarea de locuri de încărcare / descărcare de marfă în centrul orașului M16 Modernizarea străzilor fără îmbrăcăminte rutieră C1 Extensie tramvai Mănăștur -– Florești S10a Drum nou Mănăștur - Florești - Gilău: Etapa I, Bucium -– Florești S10b Drum nou Mănăștur - Florești - Gilău: Etapa II, Racord Florești vest C2 Extindere tramvai în zona centrală C9a Centura metropolitană Cluj-Napoca: tronson Gilău vest - A3 C9b Centura metropolitană Cluj-Napoca: drum rapid de acces vest A3 - Cluj-Napoca C9c Centura metropolitană Cluj-Napoca: drum de legătură C9b - C5a C5a Centura metropolitană Cluj-Napoca: inelul sudic, tronson Bucium C5b Centura metropolitană Cluj-Napoca: tronsonul DJ 105S (Selgros) - Bd. Muncii / VCNE S(N)1 Centura metropolitană Cluj-Napoca: lărgire la patru benzi VCNE / VCE S(N)2 Drum expres Turda - Halmeu: tronson Tureni - Cluj-Napoca S(N)3 Drum expres Turda - Halmeu: tronson Apahida - Răscruci C7a Conectorul centurii la Varianta Zorilor - Mănăștur C7b Racordarea centurii la cart. Mănăștur C8 Conectorul centurii în Gheorgheni C10a Drum expres Nădășel - Cluj-Napoca est: tronson Nod A3 Nădășel - Baciu vest C10b Drum expres Nădășel - Cluj-Napoca est: Centura Baciu C10c Drum adiacent căii ferate - tronsonul de vest C11 Drum adiacent căii ferate - tronsonul de est C15 Descongestionarea sensului giratoriu Mărăști S15 Închidere inel rutier rapid în zona de nord-vest S11 Prelungire str. Uzinei Electrice S12 Puncte suplimentare de oprire CF: Tetarom I și Aurel Vlaicu S13 Reorganizarea conexiunilor cu transportul terestru la aeroport S14 Park & Ride S18 Dezvoltarea corporatistă a transportului public S19 Reabilitare și construcție poduri (Traian, Porțelanului, Garibaldi, Răsăritului-Oașului, Fabricii, Locomotivei) S20 Reabilitare străzi urbane S21 Construcția unui nod rutier pe A3 la DJ 107R la sud de Ciurila S(N)4 Terminal intermodal aeroport

9 /30

Prioritizarea propusă pentru proiectele majore de infrastructură rutieră 1. Construcția centurii de sud între Mănăștur (Bucium) și Someșeni (Selgros) trebuie să devină prioritatea principală a orașului Cluj-Napoca în următorii ani. Realizarea acestui proiect permite degrevarea semnificativă a rețelei rutiere urbane în jumătatea sudică și în partea centrală a orașului, și ca atare: (a) implementarea multor măsuri de mobilitate durabilă și (b) implementarea unor alte lucrări privind infrastructura rutieră majoră sub un trafic semnificativ redus. ▌ Este ca atare imperios necesară demararea actualizării studiilor realizate în trecut pentru această arteră, precum și a studiilor pentru proiectele conexe C7a, C7b și C8, astfel încât centura – precum și proiectele conexe – să poată fi realizate în perioada 2018 – 2020. ▌ În afara unor alte proiecte destinate mobilității durabile (spre exemplu etapa a II-a privind benzile dedicate TP), sunt condiționate de finalizarea centurii de sud, după cum se arată în Tabelul 88, proiectele privind construcția parcărilor Park&Ride din Gheorgheni, Bucium și Frunzișului, precum și extinderea tramvaiului în zona centrală. 2. A doua prioritate, , trebuie să fie construcția drumului adiacent căii ferate în partea de vest, începând cu podul Oașului-Răsăritului,pasajul denivelat CF din zona Tetarom I. Întreaga lucrare ar urma să fie realizată în perioada 2020 – 2023. 3. Aproape în paralel se impune implementarea proiectului care constituie prioritatea 3: construcția drumului expres adiacent căii ferate în partea de est a orașului, între str. Oașului și Aurel Vlaicu (IRA) și apoi până în centura de sud.


Schemă intervenții / proiecte propuse de PMUD, 2016-2030

planwerk

10 /30


Lucr ri de modernizare Bulevardul 21 Decembrie 1989: Realizare benzi dedicate transportului public în comun – Etapa 1 (inclusiv lucr ri de infrastructur , amenajare spa iu public, semaforizare, iluminat public i mobilier urban), faza D.A.L.I.

Transportul public și traficul PMUD este conceput astfel încât TP să fie modul ales pentru deplasările motorizate pe coridoarele aglomerate din polul de creștere Cluj-Napoca, pe baza a trei principii: ▌ prioritate; ▌ promovare; ▌ servicii pentru pasageri. PMUD ar trebui să se concentreze în mod semnificativ pe investiții în măsuri prioritare pentru transportul public. Proiectele pentru implementarea unor benzi prioritare pentru transportul public pe termen scurt și mediu sunt descrise în fișele de proiect S8 și S9. Tramvaiele ar trebui să aibă automat prioritate în toate intersecțiile, iar Centrul de Control al Traficului Urban pe care îl creează municipalitatea ar trebui modernizat, astfel încât capacitatea de localizare automată a vehiculelor, pe care o are CTP prin sistemul GPS ce va monitoriza în scurt timp toate vehiculele de transport în comun, nu doar să calculeze planurile de faze ale semafoarelor ținând cont de vitezele medii ale transportului public, ci și să acorde prioritate vehiculelor de TP care se apropie de semafor, dacă este posibil. În cadrul analizei rețelei de transport public (discutate mai jos) sunt susținute priorități suplimentare la nivelul străzii pentru transportul public. Printre acestea se pot număra benzi prioritare suplimentare – care pot include căi pentru TP (putânduse rezerva spațiu pentru tramvai, troleibuz și autobuz sau orice combinație între acestea), zone rezervate pentru tramvai sau benzi prioritare pentru autobuz, reglarea pozițiilor stațiilor în relație cu semafoarele, astfel încât vehiculele care părăsesc stația să poată intra în intersecții la prima fază verde disponibilă, asigurarea posibilității vehiculelor de TP să facă viraje interzise altor vehicule, restricții suplimentare privind parcarea pe rutele-cheie etc.

S8. Amenajarea de benzi dedicate transportului public: etapa I Descrierea Problemei Axa Est-Vest este coloana principală a sistemului de transport public, fiind străbătută de cca. 65 de autobuze și troleibuze pe oră pe fiecare din cele 2 direcții, cu un potențial de a transporta, în condiții teoretice ideale, 8500 de oameni pe oră pe fiecare direcție. Traficul congestionat este cauzat de vehiculele care stau în intersecții și are ca rezultat un sistem public de transport foarte lent și devieri majore de la programul stabilit. Această problemă scade eficiența, calitatea și atractivitatea sistemului public de transport. Obiectiv Operațional Îmbunătățirea predictibilității, a vitezei și a folosirii mijloacelor de transport în comun, reducând congestia și emisiile provenite de la motoarele care funcționează ineficient. Descrierea Intervenției Amenajarea a cca. 5,6 km (cale dublă) de benzi / căi dedicate exclusiv transportului în comun, separate fizic (în general prin bordură înaltă) de traficul general, pe axa vest - est (str. Coșbuc - str. T. Mihali), Splaiul Independenței (pod Garibaldi - Opera Maghiară), Piața Avram Iancu - Piața Cipariu, Piața 14 iulie Beneficiile implementării benzilor dedicate mijloacelor de transport în comun pot fi amplificate de introducerea unui sistem de indicatoare auto care să ofere prioritate transportului public. Multe din rutele aglomerate traversează axa est-vest a orașului. Benzile segregate pot fi marcate corespunzător prin separatoare fizice, cum ar fi bordurile. De asemenea, folosirea corectă a acestora poate fi monitorizată printr-un sistem de supraveghere CCTV în zona centrală și prin verificări aleatoare ale poliției locale în cartiere. 11 /30

Informații adiționale Benzile segregate dedicate transportului public trebuie să fie create pentru a încuraja implementarea automată a noilor reguli (cu marcaje clare și segregare fizică, unde este cazul), consolidată de monitorizarea printr-un sistem de supraveghere CCTV și echipaje de poliție care fac verificări aleatoare. Folosirea ilegală a acestor benzi ar putea reduce semnificativ potențialul acestora. Datorită dimensiunii reduse a drumului din unele zone nu permite implementarea acestor benzi dedicate transportului public. În aceste zone, se pot regândi stațiile de oprire a mijloacelor de transport călători și se pot adăuga semne de circulație care să acorde automat prioritate vehiculelor de transport în comun. Segregarea fizică a benzilor va permite accesul și vehiculelor de urgență sau utilitare, prin descurajarea folosirii acestora de către celelalte vehicule. Benzile dedicate mijloacelor de transport în comun nu implică sacrificarea unor locuri de parcare sau a infrastructurii de trotuare sau benzi dedicate bicicliștilor. Persoanele care circulă cu bicicleta vor avea acces pe benzile dedicate

SOLUȚIA TEHNICĂ PROPUSĂ Calitatea amenjării si funcționalității spațiului public este un factor major al calități vieții în orașe. Capacitatea și eficiența traficului (pietonal, auto și velo) este un deziderat firesc al conceptului spațial-urbanistic de amenajare. Proiectul de amenajare a tramei stradale aferente proiectului face parte dintr-un program mai amplu de reabilitare a infrastructurii publice a municipiului început în 2006, prin care administratia publică locală dorește să consolideze atractivitatea profilului specific municipiului Cluj Napoca. Proiectul se va realiza în corelare cu proiectele realizate anterior - ”Refacerea infrastructurii Orașului Comoară”, ”Reabilitarea tramei stradale de acces în zona industrială” și ”Modernizare și amenajare Piața Unirii”. Conceptul de amenajare are ca obiectiv creşterea calităţii spaţiului stradal. Soluţiile spațiale și tehnice propuse sunt următoarele: * - refacerea, remodelarea căilor de acces pietonale prin folosirea pavajelor din piatră naturală - reorganizarea, optimizarea şi reglementarea circulaţiei cu asigurarea fluxurilor pietonale, velo și auto corespunzătoare -adaptarea și corecția locală a geometriei spațiului stradal pentru o mai bună funcționare a traficului auto prin asigurarea continuității și a fluenței circulației în intersecții -amplasarea de stații de biciclete ”self-service” de închiriere de biciclete prin asigurarea poziției și alimentării acestora - punerea în valoare a spațiilor publice de interes prin amenajări peisagistice şi elemente de amenajare urbană -plantarea de arbori în aliniament în condițiile asigurării fluxurilor pietonale necesare -propunerea unui concept de mobilare urbană modern şi coerent -lucrări pentru asigurarea iluminatului public şi de sguranţă modern şi performant care să permită creşterea eficienţei energetice. -lucrări pentru iluminat festiv, telegestiune -refacerea totală sau parțială a sistemului rutier existent, îmbunătățirea sistemului de colectare a apelor pluviale, refacerea semnalizării rutiere pentru creșterea siguranței -lucrări de înlocuire/relocare elemente semaforizare: stâlpi de susținere, canalizații subterane și soluții pentru semaforizare inteligentă cu bucle inductive, interconectare-comunicare prin fibră optică corelate cu modificările geometriei aduse de proiect. * Toate aceste soluții vor fi tratate la faza D.A.L.I (obiectul contractului) conform HG 907/2016 prin prezentarea caracteristicilor, specificaţiilor tehnice, a listelor de cantități și estimarea costurilor necesare implementării conceptului. Proiectele de semaforizare (inclusiv schimbarea programelor și obținerea avizelor specifice) se vor realiza la faza de Proiect Tehnic (PT).


Rețeaua de benzi / căi dedicate pentru transportul public conform PMUD

Rețeaua de benzi / căi dedicate pentru transportul public - Etapa 1, conform PMUD

planwerk

12 /30


Lucr ri de modernizare Bulevardul 21 Decembrie 1989: Realizare benzi dedicate transportului public în comun – Etapa 1 (inclusiv lucr ri de infrastructur , amenajare spa iu public, semaforizare, iluminat public i mobilier urban), faza D.A.L.I.

4.

DEFINIREA PRIORITĂŢILOR ŞI A PRINCIPIILOR DE BAZĂ 4.1. Tronsonul 1 - B-dul 21 Decembrie 1989 (între Piața Unirii și Prefectură), inclusiv str. David Ferenc Situația existentă / Disfuncționalități: - piste de biciclete disfuncționale (situate pe trotuare, cu lățime insuficientă) - datorită prezenței pistelor de biciclete pe trotuare, lățimea liberă, utilă pentru deplasarea pietonilor este foarte redusă pe unele tronsoane; de aceea, calitatea / atractivitatea traseului pietonal are de suferit - benzi dedicate transportului în comun cu lățime insuficientă pentru a acomoda și bicicliști - poziții necorespunzătoare ale stațiilor de transport în comun - trotuare cu suprafețe de călcare degradate - mobilier urban aproape inexistent: lipses locurile pentru șezut, terase pentru alimentație publică, ras tele pentru parcarea bicicletelor etc. - imagine neunitară a străzii: aliniament compus din arbori de vârste și dimensiuni diferite (cei bătrâni au suferit de-a lungul timpului de toaletări dezavantajoase); - nivel scăzut al iluminatului public, prezența cablurilor aeriene Obiective şi măsuri / Activități / sub-activități: propuse prin proiect: - amenajarea de benzi dedicate transportului în comun și bicicletelor, pe ambele laturi de 4,50m lățime (banda nordică va fi delimitată fizic printr-o bordură din piatră naturală) - reducerea dimensiunilor benzilor curente la 2,75m - banda de transport în comun de pe latura nordică se întrerupe între ”Sora” și piața Unirii, permițând aceesul autovehiculelor pe str. Ferdinand) - mutarea stației din dreptul liceului unitarian în dreptul str. David Ferenc (care va deveni pietonală) și a stației din dreptul str. Bolyai vis-a-vis de liceul unitarian, unde spațiul este mai generos) - benzile de biciclete vor avea culoarea verde și vor fi la nivel cu carosabilul benzii de transport în comun - amplasarea de parcări pentru biciclete, locuri pentru repaos, locuri pentru amplasarea teraselor, acolo unde lățimea trotuarului este suficient de mare pentru a asigura fluxurile pietonale - înlocuirea suprafețelor de călcare - folosirea pavajelor din plăci de piatră naturală - introducerea cablurilor aeriene în subteran - s-au prevăzut semafoare dedicate traficului pentru biciclete și pentru traficul transportului în comun, care vor fi parte din sistemul integrat de semaforizare - accesibilizarea spațiului public pentru persoanele cu dizabilități și protecția acestora (pavaje cu mar caje tactile integrate, semafoare cu dispozitive acustice pentru persoanele cu deficiente de vedere) - ameliorarea securităţii, siguranţei şi comfortului cetăţenilor pe timp de noapte, prin folosirea unui sistem de iluminat public modern și eficient - plantarea de arbori, în corelare cu noile poziții ale sistemelor pentru iluminat public - reducerea consumului de energie electrică şi implicit a gazelor cu efect de seră (ex. CO2), prin utilizarea de tehnologii ce permit reducerea fluxului luminos pentru paliere orare.

13 /30


profil A-A - Tronson 1

profil B-B - Tronson 1

plan de amenajare --- Tronson 1; scara 1:500

planwerk

14 /30


Lucr ri de modernizare Bulevardul 21 Decembrie 1989: Realizare benzi dedicate transportului public în comun – Etapa 1 (inclusiv lucr ri de infrastructur , amenajare spa iu public, semaforizare, iluminat public i mobilier urban), faza D.A.L.I.

4.

DEFINIREA PRIORIT

ILOR, AMBIAN EI ŞI A PRINCIPIILOR DE BAZ

Strada David Ferenc Situația existentă / Disfuncționalități: - strada David Ferenc este o legătură pietonală importantă, care leagă partea de sud a nucleului medieval cu zona Pieței Mihai Viteazu - zona destinată traficului pietonilor și bicicliștilor este subdimenionată: aceștia se strecoară astăzi pe carosabil între fațadele clădirilor și taxiurile parcate - potențialul și pitorescul acestei posibile alei pietonale nu este valorificat - nivel scăzut al iluminatului public, prezența cablurilor aeriene Obiective şi măsuri / Activități / sub-activități: propuse prin proiect: - pietonalizarea primului tronson al străzii cu propunerea mutării standului de taxi pe strada Curie, pe aceeasi lungime - pavarea cu plăci din piatră naturală, fără diferențe de nivel - bicicliștii vor putea folosi aceasta stradă, la comun cu pietonii - înlocuirea sistemelor de iluminat public - amplasarea de locuri pentru șezut

15 /30

Indicatori - tronson 1

existent

Suprafață carosabilă (trafic general): Suprafață pietonală: Suprafață bandă BUS + biciclete Suprafață pistă de biciclete / bandă de biciclete dedicată Suprafață nesigilată (gazon, agregate compactate): Suprafață totală tronson:

5064 mp (40%) 4391 mp (35%) 2524 mp (20%) 568 mp (4,4%) 73 mp (0,6%) 12620 mp (100%)

4180 mp (33%) 5255 mp (41,6%) 3008 mp (24%) 0 mp (0%) 177 mp (1,4%) 12620 mp (100%)

Nr. arbori: Nr. parcări:

51 10 taxi

64 (10 taxi pe str. F.J.Curie)

/

propunere


plan de amenajare --- Tronson 1- str. David Ferenc; scara 1:500 planwerk

16 /30


Lucr ri de modernizare Bulevardul 21 Decembrie 1989: Realizare benzi dedicate transportului public în comun – Etapa 1 (inclusiv lucr ri de infrastructur , amenajare spa iu public, semaforizare, iluminat public i mobilier urban), faza D.A.L.I.

4.

DEFINIREA PRIORIT

ILOR, AMBIAN EI ŞI A PRINCIPIILOR DE BAZ

4.2. Tronsonul 2 - B-dul 21 Decembrie 1989 intersecție cu Piața Avram Iancu (între Prefectură și Regionala C.F.R.) Situația existentă / Disfuncționalități: - nu esistă pistă de biciclete pe latura sudică - pista de biciclete de pe latura nordică este disfuncțională (situată pe trotuar, cu lățime insuficientă) - trotuare cu suprafețe de călcare degradate - mobilier urban aproape inexistent - nivel scăzut al iluminatului public, sisteme de iluminat învechite, prezența cablurilor aeriene Obiective şi măsuri / Activități / sub-activități: propuse prin proiect: - Banda dedicată transportului în comun și bicicletelor este prelungită în dreptul pieței pe latura sudică - înlocuirea pistei de biciclete situate pe trotuarul nordic cu o bandă de biciclete la nivelul carosabilului, în prelungirea celei de pe primul tronson: se va elibera astfel spațiul trotuarului pentru circulația pietonală și amplasarea de mobilier urban (bănci, parcări pentru biciclete, terase de alimentație publică) - păstrarea organizării și a numărului de benzi în intersecție cu posibilitatea studierii unei variante cu 7 benzi în loc de 8 - amplasarea de parcări pentru biciclete - înlocuirea suprafețelor de călcare - folosirea pavajelor din plăci de piatră naturală - introducerea cablurilor aeriene în subteran - ameliorarea securităţii, siguranţei şi comfortului cetăţenilor pe timp de noapte, prin folosirea unui sistem de iluminat public modern și eficient - plantarea de arbori, în corelare cu noile poziții ale sistemelor pentru iluminat public - reducerea consumului de energie electrică şi implicit a gazelor cu efect de seră (ex. CO2), prin utilizarea de tehnologii ce permit reducerea fluxului luminos pentru paliere orare

17 /30

Indicatori - tronson 2

existent

Suprafață carosabilă (trafic general): Suprafață pietonală: Suprafață bandă BUS + biciclete Suprafață pistă / bandă de biciclete dedicată Suprafață nesigilată (gazon, agregate compactate): Suprafață totală tronson:

2624 mp (68%) 748 mp (19%) 376 mp (9,8%) 108 mp ( 2,9%) 10 mp (0,3%) 3866 mp (100%)

2378 mp (61,5%) 862 mp (22,3%) 482 mp (12,5%) 126 mp (3,3%) 18 mp (0,4%) 3866 mp (100%)

Nr. arbori: Nr. parcări:

7 0

8 0

/

propunere


profil C-C - Tronson 2

plan de amenajare --- Tronson 2; scara 1:500

planwerk

18 /30


Lucr ri de modernizare Bulevardul 21 Decembrie 1989: Realizare benzi dedicate transportului public în comun – Etapa 1 (inclusiv lucr ri de infrastructur , amenajare spa iu public, semaforizare, iluminat public i mobilier urban), faza D.A.L.I.

4.

DEFINIREA PRIORIT

ILOR, AMBIAN EI ŞI A PRINCIPIILOR DE BAZ

4.3. Tronsonul 3 - B-dul 21 Decembrie 1989 (între Regionala C.F.R. și The Office) Situația existentă / Disfuncționalități: - benzi dedicate transportului în comun cu lățime insuficientă pentru a acomoda și bicicliști - parcări amplasate pe spațiul trotuarului în dreptul viitorului Centru Cultural Transilvania - trotuare cu suprafețe de călcare degradate și lățime insuficientă pe unele segmente - mobilier urban aproape inexistent - imagine neunitară a străzii: aliniament compus din arbori de vârste și dimensiuni diferite (cei bătrâni au suferit de-a lungul timpului de toaletări dezavantajoase); - nivel scăzut al iluminatului public, prezența cablurilor aeriene Obiective şi măsuri / Activități / sub-activități: propuse prin proiect: - amenajarea de benzi dedicate transportului în comun și bicicliștilor, pe ambele laturi de 4,50m lățime (banda nordică va fi delimitată fizic printr-o bordură din piatră naturală) - spațiul destinat traficului bicicliștilor va fi marcat pe toată lungimea cu culoarea verde; în dreptul stațiilor acest marcaj se întrerupe urmând ca bicicliștii să depășeasca mijloacele de transport în comun prin stânga; - reducerea benzilor curente de la 4 la 3 - după stația de transport în comun din dreptul bisericii Reformate se propune o a patra bandă curentă pentru a permite virajul autoturismelor spre strada Constanța și apoi spre strada Cuza Vodă - amplasarea de parcări pentru biciclete și locuri pentru repaos, acolo unde lățimea trotuarului este su ficient de mare pentru a asigura fluxurile pietonale - înlocuirea suprafețelor de călcare - folosirea pavajelor din plăci de piatră naturală - introducerea cablurilor aeriene în subteran - ameliorarea securităţii, siguranţei şi comfortului cetăţenilor pe timp de noapte, prin folosirea unui sistem de iluminat public modern și eficient - plantarea de arbori, în corelare cu noile poziții ale sistemelor pentru iluminat public - reducerea consumului de energie electrică şi implicit a gazelor cu efect de seră (ex. CO2), prin utilizarea de tehnologii ce permit reducerea fluxului luminos pentru paliere orare.

19 /30

Indicatori - tronson 3

existent

Suprafață carosabilă (trafic general): Suprafață pietonală: Suprafață bandă BUS + biciclete Suprafață pistă / bandă de biciclete dedicată Suprafață nesigilată (gazon, agregate compactate): Suprafață totală tronson:

8069 mp (48,7%) 4372 mp (26,4%) 4067 mp (24,6%) 0 mp ( 0%) 62 mp (0,3%) 16570mp (100%)

5985 mp (36%) 5108 mp (31%) 5211 mp (31,5%) 0 mp (0%) 266 mp (1,5%) 16570 mp (100%)

Nr. arbori: Nr. parcări:

43 45 (+ 5 taxi)

91 0

/

propunere


profil D-D --- Tronson 3

plan de amenajare --- Tronson 3; scara 1:500

planwerk

20 /30


Lucrări de modernizare Bulevardul 21 Decembrie 1989: Realizare benzi dedicate transportului public în comun – Etapa 1 (inclusiv lucrări de infrastructură, amenajare spațiu public, semaforizare, iluminat public și mobilier urban), faza D.A.L.I.

4.

DEFINIREA PRIORITĂŢILOR, AMBIANŢEI ŞI A PRINCIPIILOR DE BAZĂ 4.4. Tronsonul 4 - B-dul 21 Decembrie 1989 (între The Office și Biserica Sf. Petru) Situația existentă / Disfuncționalități: - benzi dedicate transportului în comun cu lățime insuficientă pentru a acomoda și bicicliști în condiții de siguranță - lipsa unei benzi dedicate transportului în comun pe latura sudică, între intersecția bulevardului cu strada Petofi Sandor - poziții și lungimi necorespunzătoare ale stațiilor de transport în comun - parcări disfuncționale, organizate haotic, amplasate la vest de biserica Sfântul Petru - trotuare cu suprafețe de călcare degradate - mobilier urban aproape inexistent - imagine neunitară a străzii: aliniament compus din arbori de vârste și dimensiuni diferite (cei bătrâni au suferit de-a lungul timpului de toaletări dezavantajoase); - nivel scăzut al iluminatului public, prezența cablurilor aeriene Obiective şi măsuri / Activități / sub-activități: propuse prin proiect: - amenajarea de benzi dedicate transportului în comun și bicicliștilor, pe ambele laturi de 4,50m lățime (benzile vor fi delimitate fizic printr-o bordură din piatră naturală) - spațiul destinat traficului bicicliștilor va fi marcat pe toată lungimea - banda de transport în comun de pe latura nordică începe în zona parcelei Companiei de apă - în aceeași zonă se propune amplasarea unui stand de taxi, eventual destinat taxiurilor cu alimentare electrică - banda dedicată de pe latura sudică se continuă și după intersecția cu str. Petofi Sandor - mutarea stațiilor din dreptul ”The Office” spre vest, pentru a avea o lungime cât mai mare între cele două accese auto la imobilul de birouri - amplasarea de parcări pentru biciclete și locuri pentru repaos, acolo unde lățimea trotuarului este su ficient de mare pentru a asigura fluxurile pietonale - înlocuirea suprafețelor de călcare - folosirea pavajelor din plăci de piatră naturală - introducerea cablurilor aeriene în subteran - ameliorarea securităţii, siguranţei şi comfortului cetăţenilor pe timp de noapte, prin folosirea unui sistem de iluminat public modern și eficient - plantarea de arbori, în corelare cu noile poziții ale sistemelor pentru iluminat public - reducerea consumului de energie electrică şi implicit a gazelor cu efect de seră (ex. CO2), prin utilizarea de tehnologii ce permit reducerea fluxului luminos pentru paliere orare. - amenajarea unui scuar plantat în zona portalului baroc de intrare în incinta bisericii Sfântul Petru, prin desființarea parcărilor, în condițiile amenajării recente a unui parking public în zona viitorului Centru Cultural Transilvaia - amplasarea de mobilier urban: parcări pentru biciclete, locuri pentru repaos, cișmele - integrarea stației de închiriere biciclete (”self - service”) - mutarea zonei de întoarcere spre vest cu scopul realizării unei suprafețe pietonale compacte în zona de intrare a bisericii - se propune mutarea spre est a trecerii de pietoni din intersecția str. Buftea- bul. 21 decembrie, pentru a asigura fluxurile auto dinspre str. Buftea spre Centru, în ipoteza implementării unui sens unic pe str. Buftea - propunem ca în paralel / în corelare cu derularea acestui proiect să se realizeze reamenajarea suprafeței de intrare la banca BRD, disfuncțională , cu o ”organizare” inacceptabilă din punct de vedere urbanistic

21 /30


profil E-E --- Tronson 4

profil F-F --- Tronson 4 plan de amenajare --- Tronson 4; scara 1:500

planwerk

22 /30


Lucr ri de modernizare Bulevardul 21 Decembrie 1989: Realizare benzi dedicate transportului public în comun – Etapa 1 (inclusiv lucr ri de infrastructur , amenajare spa iu public, semaforizare, iluminat public i mobilier urban), faza D.A.L.I.

4.

23 /30

DEFINIREA PRIORIT

ILOR, AMBIAN EI ŞI A PRINCIPIILOR DE BAZ

Indicatori - tronson 4

existent

Suprafață carosabilă (trafic general): Suprafață pietonală: Suprafață bandă BUS + biciclete Suprafață pistă / bandă de biciclete dedicată Suprafață nesigilată (gazon, agregate compactate): Suprafață totală tronson:

7443 mp (68,2%) 2754 mp (25,2%) 613 mp (5,6%) 0 mp ( 0%) 106 mp (1%) 10916 mp (100%)

4264 mp (39%) 3880 mp (35,6%) 2098 mp (19,3%) 149 mp (1,3%) 525 mp (4,8%) 16570 mp (100%)

Nr. arbori: Nr. parcări:

25 47

61 3 taxi

Indicatori - PROIECT general

existent

/

propunere

Suprafață carosabilă (trafic general): Suprafață pietonală: Suprafață bandă BUS + biciclete Suprafață pistă / bandă de biciclete dedicată Suprafață nesigilată (gazon, agregate compactate): Suprafață totală proiect:

23200 mp (52,8%) 12265 mp (27,9%) 7580 mp (17,2%) 676 mp (1,5%) 251 mp (0,6%) 43972 mp (100%)

16807 mp (38,2%) 15105 mp (34,4%) 10799 mp (24,5%) 275 mp (0,6%) 986 mp (2,3%) 43972 mp (100%)

Nr. arbori: Nr. parcări:

126 92+15 taxi

224 13 taxi

/

propunere


profil G-G --- Tronson 4

plan de amenajare --- Tronson 4; scara 1:500

planwerk

24 /30


Lucrări de modernizare Bulevardul 21 Decembrie 1989: Realizare benzi dedicate transportului public în comun – Etapa 1 (inclusiv lucrări de infrastructură, amenajare spațiu public, semaforizare, iluminat public și mobilier urban), faza D.A.L.I.

5.

MOBILIER URBAN Elementele de mobilare sunt astfel alese şi poziţionate încât configurează zone diferenţiate în funcţie de forma şi particularităţile spaţiului în care sunt prevăzute, de direcţii vizuale, însorire respectiv umbrire. Alte zone sunt, dimpotrivă, păstrate libere de mobilier, pentru a face loc diferitelor manifestări sau circulaţiei. Se propune o linie de mobilier urban contemporană, modernă, simplă, fără ornamente. Materialele, tratările şi culorile constituie factorii unei amenajări coerente, unitare în relaţia cu suprafața de călcare şi corpurile de iluminat. În plus față de elementele comune (bănci, mese, coșuri de gunoi, borne metalice, rastele de biciclete) se vor amplasa elemente de afișaj pentru evenimente și se vor stabili pozițiile rastelurilor pentru biciclete pe sistem ”self service”. Condiţiile tehnice de calitate pentru reperele din lemn, metal, alte materiale utilizate, vor fi cele prevăzute de către standardele europene pentru dotările din spațiul public.

25 /30


6.

ILUMINAT PUBLIC Se va da o atenţie deosebită iluminatului public, ce va face obiectul unor studii de specialitate. Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public prin folosirea aparatelor de iluminat cu surse LED, cu componente de comunicatie wireless si cu balasturi electronice, ce permit programarea acestora pentru functionarea pe diferite nivele de putere, pe diferite paliere orare, tinându-se cont de urmatoarele: -ameliorarea securităţii, siguranţei şi comfortului cetăţenilor pe timp de noapte, prin mentinerea valorilor cantitative şi calitative din prescripţiile naţionale şi internaţionale în domeniu

-limitarea impactul asupra mediului prin: - alegerea de produse care utilizează mai puţine materii prime, produse alcătuite din materiale recu perabile - reducerea consumului de energie electrică şi implicit a gazelor cu efect de seră (ex. CO2), prin utilizarea de tehnologii ce permit reducerea fluxului luminos pentru palierele orare - limitarea poluării luminoase realizând un iluminat de calitate, în sensul dirijării luminii doar spre locul în care este necesară şi doar acolo unde este dorită. In acest sens, se impune utilizarea unui unghi de inclinare al aparatelor de iluminat de maxim 5 grade fata de orizntala - atenţia acordată durabilităţii produsului privit ca un serviciu şi nu doar ca un obiect, prin utilizarea de aparate de iluminat care permit optimizarea cheltuielilor de întreţinere

Pentru iluminatul rutier si pietonal, calculele luminotehnice trebuie sa garanteze atingerea urmatoarelor obiective: - Asigurarea nivelurilor luminotehnice care sa aiba valori egale sau superioare celor reglementate de stan dardele nationale si internationale. Ne referim aici la nivelurile de iluminare si luminanta, uniformitati generale, longitudinale si transversale atat pentru iluminare cat si pentru luminanta, pragul de orbire, etc. - Asigurarea unui nivel minim al consumului de energie electrica, in conditiile indeplinirii tuturor cerintelor, prin folosirea unor aparate de iluminat cu randament mare si costuri de mentenanta redusa, cu grad mare de protectie si cu caracteristici optice deosebite, echipate cu sursa LED; Alegerea elementelor componente ale iluminatului public (stâlpi, proiectoare etc.) se va corela cu elementele deja amplasate în oraș, pentru asigurarea unui limbaj formal, cromatic unitar. Dotări propuse: - senzori de măsurare a traficului rutier - senzori de prezență, lumină - prize pentru iluminat festiv (integrate în stâlpi și la baza arborilor) - racord alimentare pentru iluminatul arhitectural, în pozițiile prevăzute de Masterplanul de iluminat arhitectural - sisteme de telegestiune

planwerk

26 /30


Lucrări de modernizare Bulevardul 21 Decembrie 1989: Realizare benzi dedicate transportului public în comun – Etapa 1 (inclusiv lucrări de infrastructură, amenajare spațiu public, semaforizare, iluminat public și mobilier urban), faza D.A.L.I.

7.

SUPRAFEȚE DE CĂLCARE. PAVAJE. BORDURI Pentru suprafețele pietonale şi velo se vor utiliza sisteme rutiere specifice – pavaje din piatră naturală respectiv asfalt pigmentat Prin limitarea tipurilor de pavaj, a dispunerilor şi a diferenţelor de nivel se asigură o imagine unitară a suprafeţelor și se va realiza racordul adecvat cu celelalte zone modernizate. Parcările vor fi realizate din piatră cubică. Adiacent clădirilor și suprafețelor carosabile sunt prevăzute fâșii din piatră cubică. Cele de la marginea cu carosabilul au un rol funcțional, facilitând amplasarea elementelor de mobilier urban iar cele adiacente fațadelor preiau neregularitațile fațadelor și a soclurilor, treptele de intrare, gurile de aerisire, etc. Pentru zonele de reapos ale spaţiilor verzi se pot utiliza sisteme rutiere specifice – agregate de balastieră compactate La racordurile cu raza mai mică de 5m se vor folosi borduri curbe. La trecerile de pietoni se va prevedea un sistem de marcaje tactile pentru nevazatori realizat din dale de granit cu textura speciala. Accesele auto vor fi prevăzute cu piese speciale din piatră naturală. Toate suprafețele vizibile vor fi tratate antiderapant prin fiamare.

27 /30


8.

LINII DEDICATE TRANSPORT ÎN COMUN / PISTE DE BICICLETE Din rațiuni de siguranță, pe străzile cu trafic intens, bicicliștii ar trebui sa circule separat față de mijloacele de transport în comun, pe piste sau benzi pentru biciclete. În acest sens sunt necesare măsuri de reducere a numărului de benzi auto sau a lățimii acestora, diminuarea numărului parcărilor sau reducerea dimensiunilor trotuarelor. Totuși, este din ce în ce mai folosită soluția benzilor dedicate transportului în comun și bicicletelor, în zonele cu țesuturi dense, mai ales în zonele centrale. Dacă dimensiunile benzii dedicate nu sunt suficiente pentru depășirea în siguranță a cicliștilor, acest lucru duce la întârzierea mijloacelor de transport în comun și la beneficii limitate pentru bicicliști - posibile conflicte de trafic în zona stațiilor și a semafoarelor. În aceste condiții, cicliștii experimentați vor aprecia această măsură, nemaifiind nevoiți să circule la comun cu traficul general, însă cei neexperimentați vor simți lipsa de comfort iar părinții vor ezita în a le permite copiilor neînsoțiți să circule pe banda dedicată transportului în comun. Pentru benzile dedicate sunt recomandate următoarele lățimi: - 3,00-3,25m pe distanțe scurte între stații, unde autobuzele nu circulă cu mai mult de 30 km/h; - minim 4,50m - pentru rutele cu frecvență mare a transportului în comun și distanțe mari între stații, pentru a asigura depășirea în siguranță a bicicliștilor - lățimi între 3,25 și 4,50m sunt de evitat (mai ales daca banda este separată fizic) datorită unei situații ambigue: atât șoferii de bus cât și bicicliștii vor avea doar impresia că depășirea se poate realiza în siguranță Pentru asigurarea implementării cu succes este necesară o cooperare strânsă cu operatorul de transport în comun: este recomandată pregătirea/informarea șoferilor în legătură cu comportamentul bicicliștilor în trafic și stabilirea unui mod comun de tratare a zonelor conflictuale (stații, intersecții etc.). Este deasemenea necesară implementarea unor marcaje clare, unitare, cu pictograme, săgeți, traseul sugerat al bicicliștilor și semaforizarea separată- trafic general/ transport în comun/biciclete

planwerk

28 /30


Lucrări de modernizare Bulevardul 21 Decembrie 1989: Realizare benzi dedicate transportului public în comun – Etapa 1 (inclusiv lucrări de infrastructură, amenajare spațiu public, semaforizare, iluminat public și mobilier urban), faza D.A.L.I.

9.

VEGETAȚIE. ARBORI

În funcție de dimensiunile viitoare ale trotuarelor se vor planta arbori de aliniament, care vor putea garanta un aspect vizual unitar al străzilor, fiind și un semn de înnoire a aspectului orașului. Speciile propuse în urma consultării cu specialişti peisagişti sunt alese în funcţie de dimensiune, adaptabilitate, impact estetic în toate anotimpurile şi fazele (florescenţă, coroană, frunziş de primăvară-vară şi toamnă). Rolul arborilor nou plantaţi este de a oferi umbră traseelor pietonale și velo și de a accentua limitele spaţiale şi direcţiile principale de mers. Arbori propuși: Acer platanoides `Columnare` -Arbore pentru aliniamente urbane de dimensiuni medii, cu o formă ovală a coroanei la plantare care ulterior se dezvoltă într-o formă columnară îngustă. Este recomandat în conditiile in care aliniamentul arborilor este apropiat fatadelor clădirilor. Platanus x acerifolia Platanus Acerifolia este un copac rezistent la condiţiile climatice urbane. Arbore care preferă locurile însorite şi cele puţin mai umbroase. Coaja are un colorit maro deschis, verde galbui si maro spre gri, foarte atractiv. Tilia Tomentosa ”Brabant” Arbore pentru aliniamente urbane de dimensiuni mari, cu o formă conică a coroanei. Arborele are o creștere rapidă ajungând la maturitate până la 20-25m înăltime si între 12 si 18m diametrul coroanei. Preferă locurile însorite, tolerant la îngheț și la călduri intense, suportă condiții atmosferice uscate. Suportă soluri uscate. Gropile de plantare vor fi realizate din elemente prefabricate cu goluri, ramă de montare și grătar metalic (fontă).

29 /30


planwerk

30 /30

Broșură - Dezbatere CIIC - 26 iulie 2018  

Dezbatere CIIC - 26 iulie 2018 - Reamenajarea bulevardului 21 Decembrie 1989

Broșură - Dezbatere CIIC - 26 iulie 2018  

Dezbatere CIIC - 26 iulie 2018 - Reamenajarea bulevardului 21 Decembrie 1989

Advertisement