Page 259

Başkası-için-varlık olarak kadının belirgin özelliği saf bekâretidir. Çünkü bekâret kendisiiçin-varlık olduğu sürece, soyut bir varlık biçimidir ve sadece başkası için görünür. Aynı şey kadınca masumiyet için de geçerlidir. Bu durumda da bir kadının görülmez olduğu söylenebilir. Otantik bakireliği en iyi simgeleyen t a nr ı ç a Vesta’nın bir görüntüsü olmadığım biliyoruz. Çünkü varoluşun bu biçimi kendini estetik bakımdan kıskanmaktır, Yehova’nın kendini estetik olarak kıskanması ve bir görüntüsünün ya da hatta bir nosyonunun bile olmasına izin vermemesi gibi tıpkı. Çelişki şurada yatar: Başkası-için olan var değildir ve ancak ötekiyle görünür hale gelir. Bu çelişkide mantık açısından yanlış yoktur ve mantıklı düşünmesini bilen hiç kimse bununla oyalanmaz, ancak bundan zevk alır. Ama mantıksız düşünen biri, başkası-için-varlığa sahip her şeyin, belli bir şeyden söz ederkenki sınırlı anlamıyla, varolduğuna inanmak isteyecektir; “O benim için bir şey” diye düşler. Kadının bu varlığı (“varoluş” sözcüğünün ifade ettiği şeyler, kadın kendi dışında

Profile for Cihan Eyri

Baştan Çıkarıcının Günlüğü  

Baştan Çıkarıcının Günlüğü  

Profile for cihaneyri
Advertisement