Page 1

nin Fore

re uge br

for voks ne C n Ige

CO OCCH HLLEEA AR R IIM MP PL A N T F O R E N I N C NG GE N N

N d NyY he H Ed D sS b B la LAD uN niI 220012 JU 11 10 1 0.. å Å rgang RGANG Nr R. 1

CIF ønsker alle en go’ sommer ede g in ren en fejr CI fo um 10 års jubilæ iddelfart M i in r e v e S på

m u æ l i b u j 10 års Netværksmøde på Døve Slottet i Vejle.

Generalforsamlingen i Tåstrup Kulturhus 2011.

Danaflex fejr 25 års jub ede ilæum hjemme p å adressen

Karin og Ulrik har husket det gode humør.

25 års jub ilæum UHM... en dejlig kage. - Møde på tværs i Ribe.

Læs mere om disse arrangementer og meget andet i dette blad


“Mere energi! Nu behøver jeg ikke længere anstrenge mig så meget for at kunne høre, hvad andre mennesker siger.”

Nye muligheder for dig, der vil høre bedre på jobbet Comfort Digisystem gør talen tydeligere og reducerer baggrundsstøjen før den når dit høreapparat eller CI. Den klare lyd gør det lettere at høre, forstå og være mere deltagende - derfor får du mere energi på jobbet og i fritiden.

www.comfortaudio.dk | info@comfortaudio.dk | Tlf.: 33 78 03 02

2

Cochlear Implant Foreningen – juni 2012


Indhold

Formanden har ordet

Formanden har ordet . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 IT-kursus på Castberggård . . . . . . . . . . . . 4 Prosodi – hvad er det? . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Spørgeskema til CI-centrene . . . . . . . . . . 7 CI-2012 – Den 12. internationale CI konference afholdt i Baltimore . . . . . 8 CI-foreningen har fået en maskot . . . . 9 CIFs efterårskursus 2012 . . . . . . . . . . . . . . 9 CI Foreningens generelforsamling og 10 års jubilæumsfest . . . . . . . . . . . . . 11 Forsikring og CI apparater . . . . . . . . . . . 13 Kursus for CIF netværkskontaktpersoner i Nyborg . . . . . . . . . . . 14 Kreativ weekend i Greve medborgerhus . . . . . . . . . . . . . . . 15 Danaflex 25-års jubilæum . . . . . . . . . . . 17 Vi ønsker tillykke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Bestyrelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Cochlear Implant Foreningen Redaktion: Jens Palle Søvsø Nielsen Snerlevej 3 2820 Gentofte Sms: 20135660 mail: redaktoer@cochlearimplant.dk Annoncer: Jens Palle Søvsø Nielsen Sats og tryk: Als Offset Augustenborg Tlf. 74 47 14 48 Oplag: 750 ISSN: 1903-7279 Næste nummer af CIF nyhedsblad udkommer midt i november. Deadline for dette nummer er den 15. oktober.

Cochlear Implant Foreningen – juni 2012

Generalforsamling I år blev CIFs generalforsamling som bekendt afholdt i Middelfart på Severin Kursuscenter. Vi var 96 deltagere til generalforsamlingen, der gik over al forventning. Tak til alle jer, der havde fundet vej til Middelfart. Her i bladet kan I læse meget mere om selve GF. Tak til den gamle bestyrelse En stor tak skal lyde til Benedikte Winkelhorn, som i knap 6 år har ydet en kæmpeindsats for CIF fra sin bestyrelsespost. Benedikte har været næstformand og kursusansvarlig. En stor tak skal også lyde til Lone Larsen, der har været CIFs redaktør igennem 2 år. Også en stor tak til Aase Nielsen og Ulrik Jensen, der begge trådte ind i bestyrelsen i deres egenskab som suppleanter. Tak til jer alle og god vind fremover. Velkommen til den nye Så vil jeg byde velkommen til vo-

res 3 nye bestyrelsesmedlemmer, Karen Aggerholm, der blev valgt som kasserer, Jens Palle Søvsø Nielsen er CIFs nye redaktør og Ellef Bender er CIFs nye sekretær. I er allerede blevet kastet hovedkulds ud i eksisterende arbejdsopgaver og helt nye opgaver i CIF. Vi har afholdt det første bestyrelsesmøde og alle glæder sig meget til at arbejde for CIF. Vi er i øjeblikket 302 medlemmer, hvoraf 77 er støttemedlemmer. Jubilæumsfesten Efter en veloverstået GF var der tid til at nyde de smukke omgivelser ved Severin, inden vi klædte om til festen. Det blev et brag af en fest, hvor det er mit indtryk, at alle hyggede sig gevaldigt. Desværre virkede musikanlægget ikke hos Severin som lovet. Dette beklager vi naturligvis meget, da alle havde lyst til at danse videre efter 2 timer med Bjørn Petersens festlige 3 mands band. Musikken var sponsoreret af Comfort Audio og Oticoon – stor tak for dette. Tak skal også lyde til Danaflex for ekstra sponsorstøtte til middagen.

Nyt bestyrelsesmedlem Ellef Bender har den 23. maj valgt at trække sig ud af bestyrelsesarbejdet efter en meget kort periode. Derfor er første suppleanten Aase Nielsen trådt ind som nyt bestyrelsesmedlem. Aase er dog ikke ny i denne sammenhæng, idet hun tidligere har været suppleant og ligeledes har været bestyrelsesmedlem frem til generalforsamlingen i marts. Vi byder velkommen til Aase og håber på et godt samarbejde.

3


Jubilæumslotteri Den 23. november blev bestyrelsen enige om, at vi ville forsøge os med at afholde et lotteri i anledning af jubilæet. Da der ret hurtigt var indsamlet gevinster for et større beløb, kunne vi ikke nøjes med at afholde et lotteri på under 20.000. Dette er grænsen for at man skal søge tilladelse hos Spillemyndigheden. Der blev indleveret 284 gevinster til en samlet værdi af kr. 63.528,00. Det var fuldkommen overvældende – stor tak til alle bidragsyderne. Vi var virkelig fortrøstningsfulde med alle de flotte gevinster. Med 4000 kuverter ville det betyde, at hvert medlem skulle afsætte/ købe 13 kuverter for at alle blev solgt. Sådan gik det desværre ikke. I kan se regnskabet på hjemmesiden. Men en stor tak skal lyde til alle jer, der har støttet CIF med køb af kuverter og ikke mindst alle jer, der har været med til at sælge kuverterne. De overskydende gevinster vil bla. blive

solgt ved lotteri på efterårskurset og ved andre CIF relateret arrangementer. Kursus for netværkskontaktpersonerne Den 13. og 14. januar 2012 var CIFs netværkskontaktpersoner fra hele landet inviteret på kursus på Hesselet ved Nyborg af Danaflex. Det blev et meget spændende og hyggeligt døgn, hvor vi lærte om elektroder, vedligeholdelse af CI, tilbehør, fjernbetjeningen osv. Der blev stillet mange tekniske spørgsmål om de problemer, vi kan støde på i hverdagen. Det var et meget udbytterigt kursus for os alle. Har I problemer med jeres CI, så kan I roligt spørge jeres lokale netværkskontaktperson. CI-2012 – International CI konference i Baltimore Umiddelbart før deadline til dette blad, kom jeg hjem fra 4 begivenhedsrige dage i Baltimore. Danaflex havde inviteret mig med til

dette store arrangement. Det bliver kort omtalt i dette blad, og i december bladet vil der følge en større artikel. Sommerferie Til sidst vil jeg ønske jer alle en rigtig dejlig sommer med mange hyggelige stunder. Husk cykelhjelmen, hvis I drager ud i fædrelandet på cykel. Jeres USB stick og adresse på jeres nærmeste CIreparatør, hvis I rejser på ferie i udlandet. En tørrebrik i en lille plasticbeholder er også en god idé og benyt jer af mulighederne for at låne/leje en ekstra processor hos jeres CI-producent. Til sidst – husk at skrive til bestyrelsen, hvis der er noget I synes vi skal arbejde videre med, eller I har en god idé. Det er dejligt at få mails fra jer og følge med i, hvad der rører sig rundt om i landet. Mange varme sommerhilsener Janni

IT-kursus på Castberggård af Sonja Thomsen Der var stor glæde i bestyrelsen, da Kristian Skov fra Danaflex i efteråret tilbød, at de ville betale for et intensivt IT-kursus for 3 af CIFs bestyrelsesmedlemmer. Henriette Klindt, Aase Nielsen og jeg tog imod det tilbud og drog til Castberggård fra hver vores retning den 7. februar 2012 i ca. 15 graders frost, her fik vi et par dage med en intensiv undervisning af Vibeke Stendorf.

4

Vi kom langt omkring på hver vores computer, Henriette og jeg havde vores egen bærbar med, mens Aase lånte en på stedet. Vi lærte især om brug af Excel, men også om word og filhåndtering, da det netop er det, vi har mest brug for i vores bestyrelsesarbejde. Vi fik alle 3 rigtig meget ud af det kursus, så herfra skal lyde en stor tak til Vibeke Stendorf for et par gode undervisningsdage, hvor du med stor tålmodighed guidede os igennem div. programmer. Også en kæmpestor tak til Kristian Skov for sponsorering af det IT-kursus.

Cochlear Implant Foreningen – juni 2012


Cochlear Implant Foreningen – juni 2012

5


Prosodi – hvad er det? ved JPSN Nogle af dette blads læsere har sikkert besøgt David Morris, som arbejder JPSN = på Københavns Universitet på Amager. David er i gang med at lave en ph-d afhandling i emnet prosodi, men hvad er prosodi egentlig? Læs med her: I talesproget er et ord ikke bare et ord. Når vi eksempelvis udtaler et ord, der ender på d, oplever vi ofte at d er stumt. Det gælder f.eks. ord som hund, mord, bord. Fjernes d i disse ord har vi tre andre ord: hun, mor og bor. Udtalemæssigt er der en lille forskel på ordene og det er blandt andet disse udtaleforskelle, prosodien beskæftiger sig med. De tre nævnte ord-par volder normalt ikke problemer i en sætning, sandsynligvis heller ikke for os som CI-brugere, og alligevel, med hånden bag dit CI, kan du da høre, hvad er morens mordvåben er i nedenstående makabre sætning? En mor begik et mord med et bor En mor begik et mord med et bord Umiddelbart tror jeg, det er de færreste, der kan det! Eller hvad siger forskningen? For at finde ud af det, har jeg stillet et par spørgsmål til David Morris. David og min korrespondance kan du læse herunder. JPSN: Kan du kort fortælle noget om dig selv og din baggrund for at forske i prosodi? 6

DM: Jeg er audiolog og er først og fremmest interesseret i at folk kommer til at høre. Derudover er jeg interesseret i, hvordan folk hører og hvad vi kan gøre for at de kommer til at høre bedre. Min interesse i prosodiforskning blev grundlagt gennem et studie blandt kinesisk børn, hvor deres sprogopfattelse blev testet ud fra den forstærkning, børnenes høreapparater gav. Undersøgelsen blev lavet i Hong Kong, hvor der tales kantonesisk, som er et såkaldt tonalt sprog med 6 forskellige „toner.“ Dvs. der er forskellige stemmelejevariationer som kan give en stavelse en helt anden betydning. Det tilsvarende kalder vi stød på dansk. I dette studie kigges også på støjens påvirkning ved lytning. Det er en vinkel som jeg arbejder med i mit ph.d.-projekt. JPSN: Nu har jeg indledningsvis beskrevet hvordan jeg umiddelbart opfatter prosodi, altså, at det handler om ord, men kan du uddybe hvad prosodien egentlig er? DM: Prosodi er en dimension af sproget, der er mindre undersøgt i forhold til den rene taleforståelse som kun fokuserer på semantisk forståelse. Der er allerede lavet forskning i prosodi med fokus på bedømmelsen af spørgsmål/ deklarative sætninger, emotion og tryk i sætninger. Jeg har i stedet valgt at kigge på de små variationer som forekommer i talesproget. En svensk lingvist ved navn Gösta Bruce har kaldt det for „mikroprosodi.“ Mikroprosodi indebærer fænomener som stød, ordtryk og vokalens kvalitet og kvantitet. Mit nuværende pro-

jekt er en undersøgelse af hvordan psykoakustiske målinger sammen med tale influerer på ovennævnte fænomener. JPSN: Hvad kan alt det her bruges til? DM: Prosodiopfattelsen er en integreret del af mundtlig kommunikation. Opfattelse af prosodiske signaler har været knyttet til sprogtilegnelse hos børn og er derfor yderst relevant. Idéen om „prosodic bootstrapping“ indebærer, at barnet bruger prosodiske markører til at hjælpe med opdagelsen af syntaktisk opbygning. Med mit fokus på prosodi har dette projekt også relevans for tryk perception og tonalt sprog. Projektet vil også give viden om acceptable kommunikationsmil-jøer for CIlyttere og give en fornemmelse af de fordele, som forbedret kodning af prosodi i cochlear implantater kan give. Til sidst vil jeg gerne tilføje at det er en ren fornøjelse at have noget at gøre med mennesker som har CI. I har taget den nye teknologi til jer og bogstavligt talt fået det ind under huden. For flere af jer var høretabet sikkert en skuffelse (for at sige det mild), men I har på en inspirerende måde vendt det på hovedet. I er bare så seje! JPSN: Tak til dig David, fordi du gav dig tid til at tale om prosodi.

Cochlear Implant Foreningen – juni 2012


Spørgeskema til CI-centrene De oplyste tal er fra 01.01.11 til og med 31.12.11

1

2

3

Spørgsmål

Svar fra Aarhus v/ Minna Sandahl

Svar fra Odense v/ Aksel Grøntved

Hvor mange voksne over 18 år er blevet CI opereret siden sidste spørgeskema?

Der er foretaget 34 operationer på øre 1 (nye pt)

64 i 2011

Hvor stor en andel af denne gruppe er under 40 år?

Af de primært opererede er 7 under 40 år og 1 af dem, som er opereret på øre 2

7%

a) Hvor mange heraf bilateralt?

Der er foretaget 7 operationer på øre 2 i 2011

17

b) Antal operationer hvor indgrebet er udført simultant?

Ingen

6

c) Antal operationer der er udført sekventielt?

Alle 7

11

a) Advanced Bionics

1 AB

1

b) Nucleus

40 Nucleus

21

c) MedEl

Ingen MedEl

42

Hvor mange ex-plantationer er foretaget i denne periode?

3 explantationer i 2011

2

Hvad er den hyppigste årsag til fjernelse af implantatet?

Heraf 2 på grund af fejl med elektroden (CI512) og 1 på grund af infektion

Teknisk problem med CI

Vi har ikke modtaget svar fra Gentofte inden deadline I vil kunne læse tallene på hjemmesiden, så snart vi modtager dem.

Hvor mange fik henholdsvis

4

Hvad er kriterierne for hvilket produkt I anbefaler til den kommende bruger?

De kommende bruger får lov til selv at bestemme med mindre der er meget særlige forhold, som gør sig gældende

5

Hvor mange voksne personer forventer Gentofte, Odense og Århus, at operere i 2012?

Vi forventer at operere nogenlunde det samme antal i 2012 som i 2011 altså ca. 40 – 45

OUH : 100

Heraf hvor mange bilateralt?

Også det samme antal bilateralt, men fortsat kun sekventielt

20

6

Har den kommende bruger indflydelse på tilbuddet om 1 eller 2 implantater?

Nej, det er CI centrets afgørelse

Ja, der er altid dialog

7

Forefindes venteliste for ikke akutte patienter hos jer? Hvor lang er den gennemsnitlige ventetid?

Ja, der er godt ½ års ventetid på at komme i gang med udredningen

Nej 2 – 3 mdr.

8

Forventer man større antal CI operationer på voksne i 2012 i forhold til 2011?

Nej – nogenlunde samme antal

Ja

Cochlear Implant Foreningen – juni 2012

Brugervenlighed Driftsikkerhed Kvalitet

7


CI-2012 – Den 12. internationale CI konference afholdt i Baltimore af Jannie Glæsner Efter en flot invitation fra Danaflex, mødtes jeg den 2. maj kl. 15.00 i lufthavnen i Kastrup med: Kristian Skov – Danaflex, Christine Kongsmark – Danaflex, Michael Bille – Gentofte, John Gotshalk – Gentofte, Jesper Andersen – Gentofte, Minna Sandahl – Aarhus, Anders Dahl – Aarhus og Jens Wanscher – Odense. Efter en flyvetur på 9 timer mellemlandede vi i Chicago og fløj herefter knap 2 timer til Baltimore. Vi tjekkede ind kl. 22.00 på hotellet og var klar til en bred vifte af spændende foredrag næste morgen. På konferencen var der ca. 1500 deltagere fra hele verden. Efter velkomsttalerne kunne man vælge mellem foredrag i en af de fire store foredragssale. Det var meget professionelt. Hver taler havde ca. 10 minutter til sit indlæg. Det blev vist på storskærme og tolket med skrivetolkning. Hvordan tolkene gjorde det, fandt jeg desværre ikke ud af. Men hurtigheden og kvaliteten af tolkningen lå langt over, hvad vi er vant til i Danmark. Jeg var imponeret.

· Andre former for implantabelt udstyr Derudover var der udstillinger med plakater, der beskrev resultater fra diverse undersøgelser/ forskning fra stort set hele verden. Her var der bla. fint besøg fra Danmark. Kirsten Worsøe og Ditte Søbæk Johansen fra CSU i Roskilde udstillede en flot plakat med deres resultater fra musikundervisningen i Roskilde. Et tilskud fra Danaflex havde gjort deres tur mulig. Selv David Morris mødte jeg på konferencen. I kan læse en artikel af David andetsteds i bladet. I decemberbladet vil jeg vende tilbage med en artikel om de foredrag, jeg overværede. Søndag eftermiddag rejste vi hjem igen fyldt med gode indtryk, erfa-

ringer og spændende nyt om CIområdet. Det var en helt fantastisk oplevelse at være blandt så mange mennesker, der alle brænder for CI og andre løsninger, der er med til, at vi kommer til at høre så godt som muligt. Til orientering var jeg igennem de såkaldte kropsscannere et par gange i forbindelse med indrejsen i USA. Mine CI var tændt, og der var ingen mislyd eller lignende at høre. Jeg blev heller ikke spurgt om, hvad det var. Så – kære CIvenner ingen grund til bekymring, I kan roligt gå igennem disse scannere med jeres CI. Stor tak til Danaflex, fordi I inviterede mig med. Jeg håber, at CIFs medlemmer vil få glæde og gavn af de erfaringer, jeg har fået med hjem.

Kirsten Worsøe og Ditte Søbæk Johansen foran den flotte plakat

Programmet indeholdt følgende overskrifter: · Medicinsk · Audiologi · Rehabilitering · Erfaringer med børn 8

Cochlear Implant Foreningen – juni 2012


CI-foreningen har fået en maskot af Sonja Thomsen Da Hanne Vitcetz Smidt ved Kreativ Weekenden i Greve i oktober lovede at sy en bamse med 2 CI til CI-foreningens jubilæumslotteri, sagde jeg med et smil, at den bamse ville jeg meget gerne vinde. Mens jeg er i gang med at sælge lotterikuverterne, får jeg besøg af venner fra Esbjerg, og de køber 6 lotterikuverter, hvor der var gevinst i de 3 kuverter, og den ene gevinst var CI-bamsen Victor. Jeg fik store øjne og udbrød: „Den

bamse vil jeg bare så gerne have.“ Heldigvis fik jeg lov til at købe bamsen af dem, hvilket jeg blev jublende glad for. Bamsen har Hanne på forhånd døbt Victor, og han skal fremover være CI-foreningens maskot, men han skal have sit hjem hos mig. Han kommer med mig til alle de arrangementer i CIF, som jeg selv deltager i, så han vil komme lidt omkring og bliver set. Der følger en sød lille historie med Victor, skrevet af Hanne Vitcetz Smidt, den lyder sådan: Victor er en bamsefyr, der ved, hvad han vil og med et frækt glimt i øjet. Han elsker at blive nusset

og være med hvor tingene sker. Han kan godt finde på at drille, hvis han bliver overset. Victor er CI-bruger på begge ører, han er født døv. I dag elsker han at lytte til musik og at der bliver snakket med ham. Mine bamser er håndsyet, de er syet i bamsestof og fyldt med naturfyld, karte uld, og syet som bamser blev syet for 100 år siden. Jeg er meget glad for at Victor blev min og dermed CIFs maskot.

CIFs efterårskursus 2012 Kære medlemmer, i år har vi valgt at kalde vores tema „CI velvære i skønne omgivelser.“ Denne gang vil det foregå i Korsør på Grand park Hotel, Ørnumvej 6 i Korsør. I dagene 5-7. oktober 2012. Program (med forbehold for ændringer): Fredag: Jakob Høgsbro er tilbage og vi laver ny CI CD. Lørdag: Minna Sandahl – CI koordinator fra Aar hus fortæller hele formiddagen. Søndag: Teknik. Under HELE opholdet vil der være mulighed for at benytte hotellet faciliteter se hjemmeside: www.comwellgrandpark.dk

Cochlear Implant Foreningen – juni 2012

Prisen vil være: Dobbeltværelse: medlemmer 1.600,00 kr. pr. person, støttemedlemmer 1.850,00 kr. pr. person. Enkeltværelser: medlemmer 2.000,00 kr. pr. person, støttemedlemmer 2.250,00 kr. pr. person. Priser for ikke-medlemmer: Enkeltværelse 2.500,00 kr. og dobbeltværelse 2.100,00 kr. Detaljeret program sendes til alle medlemmer. Varme hilsner bestyrelsen

9


CI Foreningens generelforsamling og på Severin i Middelfart, lørdag den 17. marts 2012 Af Ulrik Jensen Lad det være sagt med det samme, det var en dejlig dag, vejret var gunstigt og humøret i top hos alle. Masser af glade CI-brugere begyndte at dukke op omkring kl.

Generalforsamling

Feststemning

Sonja Thomsen overræ kker Benedikte Winkelhorn en gave til som tak for hendes mangeårige ind sats i bestyrelsen

10

12.00 og snakken gik lystigt over sandwich og en øl eller sodavand. Kl. 13.00, begyndte den officielle del af dagens program, nemlig CI foreningens Generalforsamling. Der blev taget afsked med de afgående bestyrelsesmedlemmer og budt velkommen til de nye. GF gik hurtigt og over al forventning, således at der var plads til at styrke de personlige relationer

s... Der hygge

Feststem ning

tteri o l s m u æ l Jubi Udvalg af præmier

yderligere over et veldækket kaffe, kage og frugtbord med udsigt til Lillebæltsbroerne. Snakken gik igen lystigt og der var tydeligvis masser af gensynsglæde rundt omkring. Herefter var der tid til omklædning til fest, som var lanceret til kl. 18.00, det viste sig, at det kun var undertegnede med Frue, som ikke havde helt styr på klokken og ved ankomsten var der allerede gang i

Der hygges...

F

aften t s e f s um Jubilæ

Jubilæ umslo Uh, d tteri et er s pænd end e

Cochlear Implant Foreningen – juni 2012


10 års jubilæumsfest præsentationen af aftenens menu, lidt pinligt, men så kan man jo lære det :-/

Nu skulle der spilles op til dans og aftens overraskelse sponsoreret af Comfort Audio og Oticon blev præsenteret i form af Bjørn Petersens 3 mands orkester, som hurtigt fik gang i danseskoene rundt omkring og sådan blev det ved helt frem til midnat.

Vi fik dejlig forret serveret ved bordene og kølig hvidvin til og herefter var der opstillet en større buffet med både laks, kød, diverse salater, pasta og kartoffel retter, alt sammen meget lækkert.

Selvom appetitten ikke var voldsom stor, var der alligevel plads til et dejligt pølsebord og som rundede en dejlig dag af på bedste vis.

Herefter nogle gode oste og dessert, flot akkompagneret af en dejlig økologisk rødvin.

ning Feststem

Jubilæumslotteri Se lige her, der er vist gevinst

Det var et dejligt døgn i CI regi, med masser af hygge, god snak, dejlig forplejning og alt sammen i nogle skønne rammer hos Severin ved Lillebæltsbroerne.

ing Feststemn

Feststemn ing

Jubilæumsf estaften

Næste morgen var der opstillet en dejlig morgenbuffet og det var ikke til at se på folk at de havde været sent i seng og tidligt oppe, snakken gik forsat med stor energi indtil der skulle tages afsked.

gkor rmed n a s s m u r, men havde sit hyge steder Jubinlsæ er fo e rigti en syng og stå d

Jubilæumslotteri Så er der klar til salg af lodsedler

Je e op Kenneth e og herrrern rn e m a d at få

Jubilæu mslotte Alle var ri dybt kon centrere d

slotteri m u æ l i b Ju der var kø ved boden ... og

e

Cochlear Implant Foreningen – juni 2012

11


Udsigten fra Severin var formidabel

eside m m je h t e r r Spæ

... selv om natten

verin Velkommen til Se

mesi m je h n e e t n ning og næv æ r t ik s u m I skov om C r la K n e t r o på sin PC. mer skrev M ik m s u u n m e t il s t e id t s I man vil lyt is v h , e g u r b være god at ærret. p s g a d i r e jemmeside h s n e t r o M f D en a En forsmag på det kulinariske, der ventede os til festmiddagen

Der var lækre kager til kaffen

Spærret hjemmeside I sidste nummer skrev Morten Klarskov om CI musiktræning og nævnte en hjemmesideadresse, som kunne være god at bruge, hvis man vil lytte til musik på sin PC. Hjemmesiden er i dag spærret.

12

Cochlear Implant Foreningen – juni 2012


Forsikring og CI apparater Skulle man være så uheldig at miste sit CI på den ene eller anden måde, vil det i første omgang være en sag for det offentlige og det hospital man er tilknyttet. Såfremt de ikke vil eller kan erstatte et nyt, må man henvende sig til sit eget forsikringsselskab, indboforsikringen og søge erstatning for den skete skade. Her skal man være opmærksom på, at der generelt ingen dækning er ved situationer, hvor CI’et blot er forsvundet. Der skal altså være tale om en typisk hændelse, som er dækket på indboforsikringen, fx brand og tyveri /indbrud eller e e, som kunn essrøveri)

ideadr

På nogle indboforsikringer er der mulighed for at tilvælge dækningen – „plus“, eller „anden skade“, som dækker skader, der sker på anden måde end ved brand og tyveri, fx beskadigelse ved fald, beskadigelse hvis CI’et tabes, eller anden begivenhed, som ikke kan henføres til brand eller tyveri. De fleste forsikringsselskaber vil typisk have en merpræmie for denne udvidelse og der skal påregnes en selvrisiko på omkring kr. 600-1.000 i denne slags skadebegivenheder.

I situationen med låne/lejeapparater, som fx er Danaflex’s ejendom og de mistes, skades eller tabes, skal det anmeldes til ens egen indboforsikring, men som nævnt, vil en skadebegivenhed hvor apparatet blot er væk ikke kunne omfattes af nogen forsikring. Der er dog hjælp at hente under ansvarsforsikringen, de fleste selskaber dækker ansvar for tab/skade af lånte og lejede genstande, fx hjælpemidler. Der er dog også selskaber som ikke dækker lånte og lejede genstande, så en god idé kunne være at spørge sit ejet selskab om dette eller se i sine betingelser under punktet: Ansvarsforsikring. Til behagelig information, kan det oplyses at Købstædernes Forsikring på deres indboforsikring har dækning for anden skade, dog med en selvrisiko på kr. 1.000 og ligeledes dækker Købstædernes Forsikring vores kunders ansvar for lånte og lejede genstande i de første 30 dage af en låneperiode. Købstædernes Forsikring er Danmarks ældste forsikringsselskab med 251 år på bagen, vi tegner både private og erhvervsmæssige forsikringer. Besøg os evt. på www.kab.dk

SIGN board Også stærk inden for skrivetolkning!

Dit kursuscenter i Trekantområdet. Vore kerneværdier er ærlighed, omtanke og professionalisme med fokus på holdning og ansvarlighed Læs mere om os på www.severinkursuscenter.dk Cochlear Implant Foreningen – juni 2012

Vi dækker bredt med erfarne skrivetolke. Konferencer og foredrag – også internationalt. Tolkninger på universitets- og gymnasialt niveau. Juridiske tolkninger. Hospitals- og lægetolkninger. Kirketolkninger. bestil på: adm@signboard.dk Signboard, Rathsacksvej 5, 1862 Frederiksberg C tlf: 6095 7645. www.signboard.dk

13


Kursus for CIF netværkskontaktpersoner i Nyborg af Aase Nielsen Den 13.-14. januar i år, var vi til det halvårlige kursus på hotel Hesselet i Nyborg. Kurset var arrangeret i samarbejde med Danaflex. Preben Larsen, Jeanette Bille Gille og jeg er netværkskontaktpersoner i Århus området. Vi havde heldigvis alle mulighed for at deltage. Jeanette tog bilen derned, medens Preben og jeg fulgtes ad og tog toget fra Skanderborg til Nyborg. Herfra gik vi i det kølige og flotte solskinsvejr til Hotel Hesselet. Så lidt motion fik vi også. Og sikke et hotel vi kom frem til, store flotte værelser med pragtfuld udsigt ud over Storebælt og Storebæltsbroen. Her var alt, hvad man kan ønske sig. Preben og jeg kom lige præcis, da kaffen blev serveret med kage til. Comfort Audio havde venligst udlånt deres FM udstyr, det skulle lige afprøves og fungerede perfekt. Det var en ren fornøjelse at kunne høre alt. Der var også skrivetolke med storskærm. Kristian Skov fra Danaflex bød velkommen og præsenterede sine to medarbejdere der deltog. Det var Else Lissau og Christine Kongsmark. Han fortalte om Danaflex historie, hvordan hans far i sin tid startede firmaet op, og om hvordan de begyndte et samarbejde med Cochlear tilbage i 1989, det var meget spændende Stående fra venstre: Christine Kongsmark, Morten Klarskov, Ann Astrup, Henriette Klindt, Lone Larsen, Janni Glæsner, Jeanette Gille, Anna-Marie Skov, Olivia Rasmussen, Sira Pedersen Forrest fra venstre: Hanne Sandgård, Kristian Skov, Rene Falk Jensen, og Kenneth Jensen

at høre om. Der er sket meget siden dengang til i dag, hvor Danaflex står for al salget af Nucleus produkter i Danmark. Derefter fik Janni Glæsner ordet og fortalte om sidste nyt fra CIF. Hver kontaktperson fortalte så, hvad der var sket i deres gruppe den sidste tid, og hvad vi forventede os af kurset denne gang. Netværksgrupperne kører godt alle steder, så det er tydeligt at der er behov for at mødes med andre CI-brugere. Vi fik flere nye ideer til, hvad vi kunne bruge i vores egne grupper rundt omkring i landet. I Århus kører det godt. Vi har altid et godt fremmøde og ser altid nye ansigter fra gang til gang. Det gør at vi har lysten og gejsten til at køre gruppen. Deltagerne er altid gode til at hjælpe til med det hele, det er bare guld værd. Sonja kom også med nogle praktiske oplysninger og svarede på div. spørgsmål omkring netværket. På hotel Hesselet kom vi frem til aftenen og vi skulle spise. Det var en super lækker middag med god vin til og masser af socialt samvær. Lørdag morgen vågnede vi op til en ny dag og havde det været forår, havde det været en fantastisk oplevelse at se solopgangen fra øst. Men i januar var det hele bare mørkt. Vi kunne ane, at nogle havde valgt at tage en løbetur derude i kulden. Kristian Skov var en af dem. Kl. 9.30 startede Janni med et oplæg om en god mødeledelse og hvad er det. Der var vi mange der fik noget med hjem, vi kan bruge af. Kristian Skov overtog ordet og fortalte om firmaet Cochlear i Australien. Deres produkter er bl.a. høreapparater og Nucleus. Nucleus er vores CI implantater og processorer. Nucleus produkterne sælges fra Danaflex, som ejes af Kristian Skov. Der er mange der roder rundt i de begreber. Cochlear, Nucleus og Danaflex. Derefter gennemgik vi de forskellige apparater og hvilke problemer der kan være for CI-brugerne, som der er løsninger på. Anna Marie Skov fortalte om hendes succes med at søge § 18 midler i Holstebro kommune til brug i sin gruppe – bl.a. til foredragsholdere.

14

Cochlear Implant Foreningen – juni 2012


Vi sluttede af med gruppearbejde, hvor vi bl.a. gennemgik også fjernbetjeningen til CP810, som kan være svær at finde rundt i for nogle brugere. Pludselig var det tid til at sige farvel til hinanden, og kl. 15 gik Preben og jeg tilbage til stationen for at tage toget tilbage til Skanderborg. Vi kunne desværre ikke

køre med Jeanette, da hun skulle køre lidt før hjem om lørdagen. Vi takker for et rigtig godt kursus, det var guld værd også stor tak til Danaflex for et dejligt ophold på Hotel Hesselet og for den flotte CI-kuffert med et nyttigt indhold, som vi er meget glade for.

Kreativ weekend i Greve medborgerhus Sæt X i kalenderen lørdag den 27. oktober, i tidsrummet fra kl. 11.00 til kl. 17.30, hvor Sussie Herold, Hanne Witcetz Smidt, Kirsten Rosenhof, Berit og Teddy Larsson, Maria Ravn, Helen Huess, Sonja Thomsen og Janni Glæsner igen tager imod i Greve Borgerhus. Måske kommer der flere udstillere til.

Har du selv lyst til at deltage, så send en mail til formand@cochlearimplant.dk Nærmere følger på hjemmesiden. Bemærk – at i år udstiller vi kun om lørdagen. Glæder os til at se dig/jer.

www.sevangmaskinfabrik.dk

Cochlear Implant Foreningen – juni 2012

15


16

Cochlear Implant Foreningen – juni 2012


Mange mødte op for at fejre Danaflex

Bestyrelsesformand advokat Torsten Pedersen overrækker gave til Kristian Skov

Kristian Skov takker

Strålende solskin på pladsen foran Danaflex i Birkerød – en perfekt 1. maj dag

Danaflex 25-års jubilæum ved JPSN Første maj er for de fleste en halv fridag og mange tager ud i det grønne et JPSN = eller andet sted i det danske rige for at høre en tale med et eller andet politisk motiv. Cochlear Implant Foreningen – juni 2012

Første maj i år var en dag, hvor solen skinnede, kirsebærtræet blomstrede og derfor blev mange lokket ud til Fælledparken. Men det var ikke alle, der var der, vi var mange, der havde valgt at besøge Danaflex i stedet for, for her kunne man nemlig fejre 25 års jubilæum. Nogle kom endog lang-

vejs fra, eksempelvis havde Anna Marie Skov rejst fra Holstebro og Kenneth Jensen havde valgt at tage turen fra Bornholm for at være med til at markere festlighederne hos Danaflex.

17


Den gamle og den nye bestyrelse

Den nye bestyrelse Henriette, Palle, Karen, Janni, Ellef og Sonja er klar til at tage en tørn 18

Cochlear Implant Foreningen – juni 2012


Vi ønsker tillykke

Bestyrelsen Formand: Janni Glæsner Rosenvangsvej 13 2670 Greve SMS: 21 75 14 16 E-mail: formand@ cochlearimplant.dk

Runde fødselsdage i 1. halvår 2012 Januar: 40 år – Anne Thede Lorenzen 50 år – Brian Wulff

Næstformand og netansvarlig: Sonja Thomsen Søndergade 3, st. tv. 6400 Sønderborg E-mail: netvaerksansvalig@ cochlearimplant.dk

Februar: 50 år – Flemming Jensen 70 år – Sven Henriksen Marts: 80 år – Knut Hess April: 40 år – Jennie Westh

Kasserer: Karen Aggerholm Morelgården 29 2620 Albertslund E-mail: kasserer@ cochlearimplant.dk

Maj: 40 år – Brian Boss Henrichsen Juni: 60 år – Karen Falkesgaard 70 år – Hedevig Thomsen

Sekretær: Aase Nielsen Østervangen 29, Skovby 8464 Galten E-mail: sekretaer@ cochlearimplant.dk

Hvis dit navn mangler i listen, er det fordi vi mangler oplysninger om din fødselsdato i medlemskartoteket. Ønsker du ikke din runde fødselsdag markeret i Nyhedsbladet mail da til kassereren. Husk at sende en E-mail til kassereren Karen Aggerholm, Morelgården 29, 2620 Albertslund, kasserer@cochlearimplant.dk ved adresseændring, ny E-mail, CI nr. 2 o.s.v.

Bestyrelsesmedlem: Henriette Klindt Nørremarksvej 214 6800 Varde E-mail: bestyrelsesmedlem@ cochlearimplant.dk

På forhånd tak for hjælpen.

Tandlæge Benedikte Winkelhorn

(CI bruger)

Ordrupvej 55 B 2. sal · 2920 Charlottenlund Tlf. 3963 4700 · SMS 2346 2846 klinik@winkelhorn.com www.winkelhorn.com Ligger tæt på Ordrup st., der er elevator og gode parkeringsforhold Cochlear Implant Foreningen – juni 2012

JPSN =

Redaktør: Jens Palle Søvsø Nielsen Snerlevej 3 2820 Gentofte Sms: 20 13 56 60 E-mail: redaktoer@ cochlearimplant.dk www.cochlearimplant.dk Find også gruppen på www.facebook.dk: Cochlear Implant Foreningen 19


CI24RE seriens cochlear implanter giver et valg Cochlears elektrode portefølje - så unik som brugerne.

Contour AdvAnCe ™ eLeKtrode

Slim Straight ElEKtrODE

Hybrid™ L24 ELEKTrOdE

Straight ELEKtrODE

CI-kirurger er lige så forskellige som de personer de hjælper. Nogle foretrækker placering via det runde vindue; andre foretrækker cochleostomi; for mange er det allervigtigste at bevare resthørelse. Cochlears elektrode portefølje - branchens mest fyldestgørende - giver mulighed for at vælge den optimale elektrode - uanset klinisk behov. Branchens kvalitetselektrode til placering tæt på modiolus. Branchens elektrode i optimal længde til højfrekvens høretab.* Branchens tyndeste elektrode i fuld længde.* Bringer mennesker sammen • Global leder • Engagerede visionære teams • Løsninger for livet Kontakt os for yderligere information eller besøg vores website.

www.cochlear.com www.danaflex.com *

understøttende data udleveres på forlangende

Cochlear, det eliptiske logo, Contour Advance og Hybrid er varemærker tilhørende Cochlear Limited. N34939F ISS3 OCT11 Danish translation

75985 cif foreningsbladandenlayout