Page 1

Exercicis complementaris Energia Mecànica: 1. 2. 3. 4. 5.

De què depèn l'energia cinètica?I la potencial? Escriu les seues expressions. Què és l'energia mecànica? Calcula en joules l'energia cinètica d'un cotxe de 1000 kg de massa i que va a 25 m/s. Calcula en joules l'energia cinètica d'un cotxe de 500 kg de massa i que va a 90 km/h Calcula en joules l'energia potencial d'un test de 10 kg de massa i que està situada a 20 metres d'altura. 6. Calcula en joules l'energia potencial d'un test de 10000 g de massa i que està situada a 5 metres d'altura. 7. Quina massa té un camió que va a 90 km/h si la seua energia cinètica és de 900000 J? 8. Quina massa té un xiquet que estant a 2 metres d'altura té 900 J? 9. Dos cotxes de la mateixa massa circulen per una carretera recta. El primer porta tres vegades més velocitat que el segon. Quina té més energia cinètica i totes les vegades és major que? 10.L'energia potencial d'un rajola d'1 Kg de massa que està en un segon pis d'una obra és de 100 J. Si pretendre-lo un dels treballadors (Mastropiero), l'espenta i la rajola cau a terra. Suposant negligible la pèrdua d'energia en l'aire mentres cau: (a) Quina energia cinètica portarà quan arribe al sòl (en l'instant abans de tocar-lo) (b) Quina energia cinètica tindrà quan estiga a la mitat de la caiguda? (c) I quan haja caigut ¾ de la caiguda? (d) A quina altura es trobarà quan tinga 10 joules d'energia cinètica Respostes: 1. Vore les fórmules. 2. La suma de les energies cinètiques i potencials. 3. 312500 J 4. 156250 5. 1960 J 6. 490 J 7. 2880 Kg 8. 45,91 Kg 9. El cotxe que va tres vegades més ràpid té 9 vegades l'energia cinètica que l'altre. 10. a) 100 J; b) 50 J, c) 25 J, d) 1'02 m

Autoavaluació energia mecànica  
Autoavaluació energia mecànica  

Problemes amb solucions d'energia mecànica