Page 1

v1.0 NL 11/15

Bescherm uw dieren en verhoog uw rendement


CID LINES

Uw leverancier van meerwaarden! CID LINES, gevestigd in België, is een fami-

CID LINES heeft dochterondernemingen in Po-

De bedrijfsfilosofie van CID LINES, zowel intern als extern, is gebaseerd op 3 sterke waarden: ondernemingszin, veiligheid en persoonlijke relaties. In onze geaccrediteerde laboratoria werken gespecialiseerde chemici en industriële apothekers aan het ontwikkelen en verder verbeteren van formuleringen en processen. De productie gebeurt volgens de meest strenge kwaliteitsstandaarden (ISO 9001:2000 en GMPPharma) en volgens strikte veiligheidsnormen.

Meer dan ooit is hygiëne een primair managementinstrument om de winstgevendheid in de intensieve veehouderij te verhogen. Door de hogere concentratie van dieren op boerderijen enerzijds en de stijgende productiviteit anderzijds, is de infectiedruk drastisch gestegen. Vele studies, veldproeven en ervaringen hebben duidelijk bewezen dat preventieve gezondheidszorg voordeliger is dan curatieve gezondheidszorg. Om een oplossing te bieden, heeft CID LINES “BIOPROTEXION” ontwikkeld, een programma om uw dieren te beschermen en uw rendement te verhogen.

liebedrijf opgericht door Pierre en Koen Brutsaert in 1988. De missie van CID LINES is het garanderen van veilig voedsel van boer tot bord door het aanbieden van innovatieve hygiëneoplossingen. Wij ontwikkelen en produceren reinigingsmiddelen, ontsmettingsmiddelen en diergeneesmiddelen voor de intensieve veehouderij, de levensmiddelenindustrie en de transportsector.

2

len, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en het Midden-Oosten en exporteert naar meer dan 90 landen in 5 continenten. Deze wereldwijde erkenning is uw garantie voor kwaliteit en hoog rendement.


Ontdek wat bioveiligheidsmanagement voor u kan betekenen. Bioveiligheid op pluimveebedrijven duidt op alle maatregelen die worden getroffen om het risico op de introductie en verspreiding van besmettelijke agentia tot een minimum te beperken, en aldus pluimvee gezond te houden. Pluimveehouders trachten aan de hand van zulke maatregelen hun dieren zo goed mogelijk te beschermen tegen ziektes. “Zo goed mogelijk”, want zelfs met behulp van uitstekend management is het onmogelijk het risico op ziekte-uitbraken volledig weg te nemen (Graham et al., 2008; Butcher en Miles, 2012). Wat de term ‘bioveiligheid’ betreft, wordt een onderscheid gemaakt tussen externe en interne bioveiligheid. Externe bioveiligheid heeft betrekking op alle maatregelen ter voorkoming dat ziekteverwekkers het bedrijf binnenkomen of verlaten. Interne bioveiligheid behelst alle maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van ziektes binnen het bedrijf. Ziekte-uitbraken leiden tot aanzienlijk economisch verlies voor de pluimveesector, aangezien ze niet alleen gevolgen hebben voor het bedrijf zelf maar ook hun weerslag kunnen hebben op de hele productieketen. Vooral als hierdoor maatregelen zoals quarantaine of het vernietigen van hele tomen, moeten worden getroffen (Carey et al., 2005; Tablante, 2008). Het verbeteren van de bioveiligheid op het bedrijf en bijgevolg het verlagen van het risico op ziekte-uitbraken, heeft verschillende positieve effecten. Ten eerste wordt zo een veilig dierlijk product verkregen (vgl. Salmonella-probleem). Ten tweede wordt het welzijn van de dieren verbeterd omdat sprake is van minder ziektes. Wellicht het meest interessante voordeel voor de pluimveehouder is tot slot het financiële voordeel van een ziektevrije productiecyclus. Minder ziektes leiden tot minder dierenartskosten en betere productieresultaten (Laanen et al., 2011). Een minimaal aantal producten voor maximale prestaties!

Inhoudsopgave Interactie training (DVD)

.

.

.

.

.

.

.

.

Reiniging en ontsmettingsmateriaal .

Persoonlijke hygiene

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Reiniging.

.

.

Ontsmetting.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 4

.

.

.

.

.

.

4

.

.

.

.

.

.

.

.

Hygiene van handen, schoeisel en kleren .

Broederij hygiene

.

.

.

5 5

.

.

6

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

7

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

8

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

9

Bakken wasser.

Floors and corridors.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 9

Transfer zone.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 9

Truck wash.

.

.

.

.

.

.

.

Water disinfection .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Disinfection of hatching eggs

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Disinfection of hatching eggs before setting (on farm, during transport or in a disinfection room at the hatchery) . . . . . . . . . . . . . . . .

.

.

10

.

.

. 10

.

.

Disinfection of hatching eggs during incubation (in setter and / or hatchers). . . . . . . . . . . . . .

.

.

11

12

. 12

CID LINES behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving producten te wijzigen. De vermelde producten zijn misschien niet allemaal in elk land verkrijgbaar of geregistreerd. Vraag advies aan uw lokale CID LINES-distributeur. Aanvullende productinformatie kan op aanvraag worden bezorgd: technische infobladen, infobladen voor materiaalveiligheid, catalogussen enz Andere verpakkingsomvang is op aanvraag verkrijgbaar.

3


»»Interactieve training voor broerderijhygiëne Ons uitgebreide productgamma biedt tal van oplossingen voor een veilige ontsmetting van de eieren, materiaalvriendelijke reiniging, uiterst efficiënte ontsmetting, het zorgen voor hygiënische overdrachten, hygiëne van de handen en het wassen van kisten en trolleys. Meer informatie over hygiëne van de broederij en over onze producten staat op onze dvd “Interactive training for hatchery hygiene”.

Cleaning and disinfection equipment CID LINES offers a broad range of high quality cleaning equipment devices. They are especially designed for the daily use in hatcheries. From mobile cleaning and disinfection units which are easy to use and trustworthy, to total concepts (new projects) where customized solutions for cleaning and disinfection installations are required.

4


Persoonlijke hygiëne

Hygiëne van schoeisel, handen en kleren

In kuikenbroederijen wordt een efficiënte toegangscontrole en ontsmetting van schoeisel en handen, alsook het voorzien en dragen van bedrijfseigen kledij vaak over het hoofd gezien of zelfs vergeten om de verspreiding van micro-organismen te voorkomen. Het systematisch toepassen van deze maatregelen zou een gewoonte moeten worden voor broederijpersoneel en bezoekers, nu recente studies nogmaals duidelijk hebben bewezen dat schoeisel een belangrijke risicofactor betekent met een Salmonella prevalentie van 19,7%! (Prev. Vet. Med., 2011).

»»Kickstart Als ontsmettingsbaden adequaat worden gebruikt en zich op strategische plaatsen bevinden, zijn ze een goede aanvullende maatregel voor de bioveiligheid van de broederij. Bovendien vestigt de aanwezigheid van voetbaden de aandacht van het personeel en bezoekers op het belang van de bioveiligheid (Amass et al, 2000; Pritchard, 2003). Dit ontsmettingsmiddel op basis van peroxide heeft een zeer snelle actie (doodt bacteriën binnen enkele seconden), ideaal voor schoeisel desinfectie en stalontsmetting. Zeer milieuvriendelijk! Het ideale desinfectiemiddel als alternatief op Virocid voor deze toepassing. ›› Packing: 10 - 20 L

»» Keno sept G / L ™

Keno™sept G/L is een desinfecterende en verzachtende handgel. Erkend voor de landbouw en de voedingsverwerkende industrie. Voldoet aan de norm EN 1040 / EN 1500 (binnen 1 minuut). ›› Packing: 0,5 - 1 - 5 L

»»Keno derm

Gebruik biociden op een veilige manier. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

Handzeep voor een hygiënische desinfectie van de handen. Vloeibare desinfecterende zeep op basis van chloorhexidine, een kationisch ontsmettingsmiddel met een breed werkingsspectrum. Zacht voor de huid, bevat hydraterende bestanddelen. Bevat geen toegevoegd parfum. Voldoet aan de norm EN1040-EN1499 ›› Packing: 0,5 - 1 - 5 L

»» Omniwash / Omniwash Liquid Wasmiddel met unieke samenstelling, geschikt voor zowel handwas als machinewas. ›› Packing: 20 Kg - 5 L

5


Hatchery hygiene

D

e kuikenbroederij moet, als eerste schakel in de pluimvee productieketen, vitale kuikens vrij van pathogenen produceren. Goede reinigings- en desinfectieprocedures in de broederij zijn noodzakelijk voor het verlagen en voortdurend minimaliseren van microbiologische verontreinigingen, en vervolgens het gevaar

6

van microbiologische besmetting van de gebouwen, machines, eieren en kuikens. Vooral in een broederij is het cruciaal dat de gebruikte reinigingsmiddelen bewezen veilig zijn voor de machines en verschillende soorten materialen (koper, aluminium, enz), maar tegelijkertijd zorgen voor een uitstekend reinigingsresultaat.


Cleaning Hygiene of hatchers and plenums

»»Keno san ™

The new standard in cleaning.

De kwalitatief hoogstaande formule garandeert een uniek reinigingsresultaat in de moeilijkste omstandigheden in varkens-, pluimvee- en melkveestallen. Zelfs het dikste vuil en opgedroogd vuil (mest, etc.) maakt geen kans tegen de penetrerende en oplossende kracht van Keno™san. De reinigende werking wordt bovendien nog versterkt door de lange contacttijd als gevolg van het langhechtend schuim dat zich vasthecht op alle soorten ondergrond. Omdat het revolutionaire langhechtende schuim voor een zeer lange contacttijd zorgt, wordt er bespaard op arbeid, water en energie. Keno™san garandeert deze actie reeds bij lage concentraties (1,5%) en maakt het gebruik dus ook kosteneffectief per gereinigde m² oppervlakte. Keno™san is milieuvriendelijk samengesteld. De combinatie ‘Keno™san & Virocid®’ brengt kosteneffectieve en praktische hygiënische oplossingen naar uw pluimveebedrijf.

»» Biogel Biogel heeft een extreem grote hechtingskracht, waardoor de inwerktijd aanzienlijk verhoogd wordt, met een excellent resultaat als gevolg. ›› Packing: 10 - 25 - 210 kg

›› Packing: 22 - 240 kg

Gebruik biociden op een veilige manier. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

Hygiene of setters, storage rooms, selection zone, etc »» Biosafe

»» Hatchonet

»» Tornax-S

Universele schuimreiniger voor de verwijdering van kleverig vuil. Zeer effectief op vloeren, metaal, aluminium, glas. Hoog alkalisch product zonder gevaar voor corrosie. Kan eveneens toegepast worden op voertuigen en landbouwmachines. Laat een schitterende glans na.

Hatchonet is a special, user friendly, cleaning product developed for the removal of sticky dirt in hatcheries andcan be used on all surfaces, machinery and vehicles without causing problems of corrosivity.

Geconcentreerd zuurhoudend reinigingsmiddel met sterke schuimvorming. Op basis van fosforzuur. ›› Packing: 12 - 24 - 240 kg

›› Packing: 10 - 26 - 240 - 1000 kg

›› Packing: 10 - 25 - 210 kg

7


Ontsmetting

The perfect match for a better hatch

»»Virocid

®

Virocid - Poultry Bacterie

The world’s most powerful disinfectant.

Virocid® is een uiterst geconcentreerd ontsmettingsmiddel met een synergetische samenstelling van 4 actieve componenten. Het is al jarenlang uiterst succesvol gebleken bij het voorkomen en bestrijden van ziekte-uitbraken zoals klassieke varkenspest, MKZ, influenzavirus A/H1N1 enz. Virocid® is de ideale partner voor het beheersen van voergerelateerde zoönose zoals Camylobacter en Salmonella. Het is verbazingwekkend actief bij heel lage concentratie (0,25 - 0,5%). Virocid® is goedgekeurd voor ziekenhuisgebruik volgens de EPA-registratie in de VS. Bovendien heeft Virocid® een lange nawerking en kan veelzijdig toegepast worden (sprayen, vernevelen, foggen en inschuimen) op oppervlakken, als voetbaden, voor transport en materiaal. Wereldwijd getest en geregistreerd (EN, AFNOR, DEFRA, DVG, EPA enz.). De bacterie-, virus-, schimmel- en sporendodende werking van Virocid is uniek in de wereld en veilig voor mens, dier en milieu. Virocid® voldoet aan MEL (maximale blootstellingsgrens). Deze wetgeving is bedoeld ter bescherming van de menselijke gezondheid middels beheersing van de veiligheid van werknemers ten opzichte van de risico’s van chemische stoffen op het werk. De waarden voor Virocid® zijn als volgt: ®

Campylobacter jejuni

AOAC UDT (0.25%), EN 1656 (0.25%)

Clostridium perfringens

EN 1276 (0.50%)

Enterococcus faecium

NFT 72 301 (0.25%), DVG (0.25%)

Enterococcus hirae

EN 1276 (0.25%), EN 1656 (0.50%), EN 13697 (0.50%)

Escherichia coli

EN 1276 (0.25%), EST (0.25%), AOAC UDT (0.25%)

Mycoplasma gallisepticum

AOAC UDT (0.25%)

Mycoplasma synoviae

AOAC UDT (0.25%)

Pseudomonas aeruginosa

EN 1040 fr (0.50%), EN 1276 (0.50%), EN 1656 (0.50%), AOAC UDT (0.25%), EST (0.25%), DVG (0.125%), EN 13697 (0.50%)

Salmonella choleraesuis

AOAC UdmBasic (0.25%), AOAC UDT (0.25%)

Salmonella enteritidis

EN 1276 (0.50%), AOAC 960.09 (0.125%), AOAC UDT (0.25%), EN 1656 (0.25%)

Salmonella pullorum

AOACT UDT (0.25%)

Salmonella typhimurium

EN 1276 (0,125%)

Staphyllococcus aureus

EN 1276 (0.25%), EN 1656 (0.50%), EST (0.25%), AOAC UDT (0.25%), DVG Böse (0.50%), EN 13697 (0.50%)

Schimmels en gisten Aspergillus fumigatus

EN1650 (0.50%), EST Nl (0.50%), EST ENG (0.25%), AOAC Fungi (0.50%)

Candida albicans

T72-190 Nl (0.25%), T72-190 ENG (0.25%), EST (0.50%), DVG (1.00%), DVG (0.50%), DVG (0.50%), DVG (0.25%), EN 13697 (0.50%)

»» Virocid® gesprayd bij 0,5% (1:200) Ž 0,0019 ppm »» Virocid® in schuimvorm bij 0,5% (1:200) Ž 0,0016 ppm

Virussen Gumboro virus

Institut National de Recherches Vétérinaires (0.50%), AOAC (0.25%)

Virus Newcastle (Pseudo-fowl pest)

NFT 72-180 (0.10%), AOAC (0.25%), Institut National de Recherches Vétérinaires (0.50%)

›› Verpakking: 10 - 20 - 60 - 200 L

Avian Influenza (bird flu or fowl pest)

Institut National de Recherches Vétérinaires (1.00%), AOAC (0.25%),

›› Toelatingsnummers: 4605B / 11761 N

Marek’s disease virus

AOAC (0.25%)

Infectious bronchitis virus

EN 14675 (0.25%)

AI Laryngotracheitis

AOAC (0.25%)

Meer informatie www.virocid.com!

»»Cid 20 Eén van de meest gebruikte ontsmettingsmiddelen op basis van 5 actieve componenten. Wereldwijd veelvuldig toegepast bij ziekte-uitbraken als varkenspest, mond-en-klauwzeer en vogelpest. Reeds effectief bij lage concentraties tegen bacteriën, virussen en schimmels zonder resistentie te veroorzaken. Een degelijk en preventief hygiëneplan is van cruciaal belang om een belangrijke eerste stap te zetten richting een productieve, ziektevrije omgeving. Gebruik Cid 20 als uw trouwe partner tegen bacteriën, virussen en schimmelsporen, en u bent verzekerd van resultaten die zullen leiden tot een gezond en winstgevend bedrijf. ›› Packing: 10 - 25 - 200 L

8


Bakken wasser »» DM Cid S

»» DM Cid

»» Pho Cid

Voor de volledige en grondige reiniging van alle materialen in de voedingsindustrie is deze alkalische chloorhoudende reiniger ideaal. Kan gebruikt worden in schuiminstallaties en met elk innevel-apparaat. Reinigt snel zonder schrobben. AFNOR erkend.

DM Cid werd speciaal geformuleerd voor het reinigen en ontsmetten van leidingen en (koel) tanks en alle oppervlakken in de voedingsindustrie. Het aanwezige natriumhypochloriet geeft een perfect ontsmettingsresultaat.

Zuur reinigingsmiddel voor leidingen en (koel)tanks: voor het ontkalken en ontijzeren. Wordt afwisselend met DM Cid gebruikt. ›› Packing: 12 - 30 - 210 kg

›› Packing: 25 - 30 - 240 kg

›› Packing: 10 - 24 - 210 kg

Floors and corridors

»»Trans NT Plus Sterk geconcentreerde ontvetter voor het verwijderen van hardnekkige vetten en vuil.

Gebruik biociden op een veilige manier. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

›› Packing: 20 - 200 - 1000 L

Transfer zone

»»Biosafe Universele schuimreiniger voor de verwijdering van kleverig vuil. Zeer effectief op vloeren, metaal, aluminium, glas. Hoog alkalisch product zonder gevaar voor corrosie. Kan eveneens toegepast worden op voertuigen en landbouwmachines. Laat een schitterende glans na. ›› Packing: 10 - 25 - 210 kg

9


Cleaning and disinfection of vehicles Een juiste werkwijze van reiniging en ontsmetting van voertuigen voor het vervoer van pluimvee is essentieel in de controle van de verspreiding van dierziekten. Bij het wassen en ontsmetten van transportmiddelen is het van essentieel belang producten te kiezen die niet corrosief zijn en het koetswerk (lak) niet aantasten. De buitenzijde van vrachtwagens zijn vervuild met de zogenaamde wegfilm, gevormd door stof en vet (afvalolie en uitlaat) zij "hechten" aan de buitenzijde van het transportmiddel vanwege de elektrostatische lading. In de zomer hebben we daarenboven ook nog te maken met dode insecten(resten) op het koetswerk. Idealiter wordt het reinigingsmiddel onder de vorm van schuim en onder hoge druk aangebracht (min 35 bar). Na de reiniging wordt het schuim verwijderd met water en dit vóór het aanbrengen van het desinfectiemiddel. Desinfectiebogen zijn voor sommige moeilijker bereikbare punten (op het transportmiddel) minder geschikt. Hierbij is ook de non-corrosiviteit van het gebruikte ontsmettingsmiddel erg belangrijk.

Water disinfection At some farms there can still be a problem with the drinking water quality, even after a thorough cleaning of the drinking lines. In these cases the problem often lies with the quality of the water that enters the farm. Where does the water come from? Surface water such as artificial lakes or surface wells and well water mostly carry a high bacterial load with them. Also Trichoderma and algae are commonly found in these kind of waters. In these situations the incoming water should be disinfected at all times!

»»Keno Xpro ™

eno™ Xpro is een tweecomponenten-oplossing waarbij Keno™ Xpro B als een activator voor Keno™ Xpro A fungeert. Nadat A en B zijn gemengd en aan een specifieke hoeveelheid water zijn toegevoegd, ontstaat een chloordioxideoplossing (Keno™ Xpro (A+B)). Keno™ Xpro heeft een sterk oxiderende werking, maar is niet corrosief en is niet afhankelijk van de pH, temperatuur en hardheid van het water. Het verwijdert en voorkomt biofilm. Keno Xpro, dat is gebaseerd op chloordioxide, voorkomt de aanslag van ijzer en mangaan, waardoor aanslagvrije drinkwaterleidingen worden gewaarborgd. Aangezien chloordioxide geen vieze geur veroorzaakt (zoals chloor), vernietigt Keno™ Xpro fenolen die verantwoordelijk zijn voor smaak- en geurproblemen. Dosering: 50-300 ml/1000 L water, afhankelijk van de kwaliteit en het besmettingsniveau van het drinkwater. Voordelen van Keno™ Xpro 2,5 keer sterkere oxidant dan chloor Vormt geen chloorbijproducten Verwijdert anorganische besmettende stoffen (Fe, Mn, Ca,...)

10

›› Verpakking: 18 + 2 L

Verwijdert biofilm Onafhankelijk van de pH: effectief tussen pH 4 - 11 Effectief bij hogere temperaturen

Veel minder corrosief dan chloor, hydrolyseert niet in zuur Smaak- en geurloos Breedspectrum-middel


Gebruik biociden op een veilige manier. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

Disinfection of hatching eggs

Ontsmetting van de broedeieren is één van de kritische controlepunten die hierbij een rol speelt. Het streefdoel is de instroom van pathogenen te reduceren en hun negatieve effect op de resultaten van de broederij te verlagen. Een vers gelegd ei wordt constant blootgesteld aan besmetting. Het is van cruciaal belang de micro-organismen te vernietigen terwijl ze nog op de eierschaal aanwezig zijn. Eénmaal ze de schaal binnendringen, bereiken ze reeds na enkele minuten het schaalmembraan en zijn ze beschermd tegen het ontsmettingsmiddel. Het ontsmetten van broedeieren door middel van fumigatie of koud foggen met een ontsmettingsmiddel wordt

vaak toegepast en zeer geapprecieerd. Dit vooral omdat tijdens deze procedure de eieren niet nat worden en men het protocol volledig geautomatiseerd kan uitvoeren. Uitgebreid veldonderzoek door CID LINES heeft aangewezen dat de relatie tussen de druppelgrootte van de damp (fog), de contacthoek (bevochtigheidsvermogen), het type en concentratie van de gebruikte chemicaliën een grote impact hebben op het succes van de ontsmettingsresultaten van de broedeieren. Om deze optimale fog te creëren en maximaal resultaat te kunnen behalen, adviseert CID LINES u het gebruik een koudvernevelaar. (Contacteer uw CID LINES verdeler voor meer informatie)

11


Ontsmetting van de broedeieren vóór incubatie. (op de boerderij, tijdens transport of in een ontvangstruimte)

Penetratie van de eierschaal door micro-organismen resulteert in embryonale sterfte, zwakke kuikens, hoog sterftecijfer bij de kuikens en erbarmelijke groei. Het meest doeltreffend is de eieren meteen te behandelen zodra ze uit het nest gehaald worden en voordat de micro-organismen de schaal, door de poriën, binnendringen. Een gebruikelijke methode om de broedeieren te behandelen is de toepassing van een ontsmettingsmethode door middel van verneveling of foggen om het aantal micro-organismen op de schaaloppervlakte te verminderen. Het ontsmetten van de broedeieren met een Virocid-oplossing zou moeten plaatsvinden in een goed afgesloten ruimte die hiervoor speciaal uitgerust is. Het ganse ontsmettingsproces is bij voorkeur volledig geautomatiseerd (van begin tot einde) zodat men controle heeft over het verbruik van het product, de luchtafvoer, etc en de veiligheid van het personeel kan worden verzekerd. Contacteer uw CID LINES verdeler voor meer informatie omtrent dit specifiek formaldehyde-vrij protocol. Ontsmettingsresultaten van broedeieren na fumigatie met Virocid® aan 10%. 100000

10000

1000

Voor ontsmetting Na ontsmetting Dag 7

100

Dag 18

10

1 1

2

3

4

5

6

Ontsmetting van broedeieren tijdens incubatie (voorbroedkast en/of uitkomstkast)

av % mortality Na de voorbroed zijn de broeMin % mort Max % mort Disinfection method n farms 1st week deieren klaar voor het laatste 0,40 2,59 Formaline 66 1,23a stadium van het broedproces. a HCIO by electrolysis 82 1,34 0,33 3,12 Vooraleer de broedeieren in de b Virocid® F 72 0,83 0,24 1,63 uitkomstkast terechtkomen zouDifferent subscript a and b represent the statistical significant difference (P<= 0,0024). den ze uiteraard goed gereinigd en ontsmet moeten worden. Om de hygiënische omstandigheden te ondersteunen in welke de kuikens zullen uitkomen kan de uitkomstkast gefogd worden met een Virocid F-oplossing. Testen (zie tabel) tonen een lager sterftecijfer (%) tijdens de eerste levensweek van de kuikens wanneer deze in de uitkomstkast behandeld werden met een Virocid F-oplossing van 2%. Contacteer uw CID LINES dealer voor meer informatie over dit specifiek formaldehyde-vrij protocol.

Materiaal: Luchtverbruik: Capaciteit: Druppelgrootte:

12

100% roestvrij staal 60L / min (5bar) ± 2,5L / uur 1-8 µm

Waterpoortstraat 2 • 8900 Ieper - BELGIUM T +32(0)57 21 78 77 • F +32(0)57 21 78 79 • info@cidlines.com • www.cidlines.com

Hatchery hygiene catalogue nl  
Hatchery hygiene catalogue nl