Page 1

Volleybalvereniging LABYELLOV Zevenaar 39e jaargang 2012/2013

Nr. 1

BESTUUR

INFO

Voorzitter: Kees Arts Tel.: 0316 - 52 73 80 Grootmaat 64 6903 XD Zevenaar Secretaris: Eddy Brekoo Tel.: 0316 - 52 79 35 De Gasperistraat 25 6904 LV Zevenaar E-mail: eddy.brekoo@xs4all.nl Penningmeester: Hens Sikkes Tel.: 0316 - 33 38 14 Oude Doesburgseweg 6 6901 HK Zevenaar Wedstrijdzaken-Arbitrage: Bé Iemhoff (wnd.) Tel.: 0316 - 52 48 69 Biezenweide 6 6903 VC Zevenaar Recreatieve zaken: Albert van der Beek Tel.: 0316 - 84 20 80 ’t Stegeslag 97 6905 XT Zevenaar Technische zaken: Jolanda Goedhart Tel.: 026 - 31 14 203 De Mars 13 6932 BN Westervoort PR-zaken: Bé Iemhoff Tel.: 0316 - 52 48 69 Biezenweide 6 6903 VC Zevenaar Jeugdcommissie: (jee cee) Gracé Theunissen - van Duuren (wnd.) Waldhoorn 39 Tel. 0316 - 34 07 56 6904 PM Zevenaar

Contributie:

Speelzaal: Sporthal Lentemorgen Lentemorgen 3 6903 CT Zevenaar Tel.: 0316 - 52 54 20

Kopij inleveren vóór 4 december 2012

Trainingsavonden: maandag, donderdag en vrijdag.

oktober / november 2012

Senior: geb. voor 01-10-1994 Jeugd A: geb. na 01-10-1994 Jeugd B: geb. na 01-10-1996 Jeugd C: geb. na 01-10-1998 Jeugd D: geb. na 01-10-2000 Jeugd E: geb. na 01-10-2002 Jeugd F: geb. na 01-10-2004 Recreant: Inschrijfgeld nieuwe leden:

€ 194,€ 138,€ 138,€ 138,€ 93,€ 93,€ 93,€ 120,€ 10,-

Betaling contributie in 2 termijnen (oktober en februari) via automatische incasso. Inlichtingen bij de penningmeester. ING-bank 29 83 209 De competitie spelende leden betalen nog een aparte contributie-/bijdrage voor de Nevobo. Van € 24 voor pupillen tot € 58 voor senioren. De betaling hiervoor wordt aan het begin van het seizoen via automatische incasso geïnd.

Opzegging lidmaatschap: Schriftelijk aan het secretariaat Opzegtermijn: 6 maanden Redactie ‘t Labje: Cindy Diderichs Tel.: 0316 - 84 00 01 E-mail: cidi1578@gmail.com Antoon de Nijs Tel.: 0316 - 33 00 40 E-Mail: antondenijs@hotmail.com Hens Sikkes Tel.: 0316 - 33 38 14 E mail: h.sikkes1@upcmail.nl Advertenties: Bé Iemhoff Hens Sikkes

Tel.: 0316 - 52 48 69 Tel.: 0316 - 33 38 14

Bezorging 't Labje: Tel.: 0316 - 33 38 14

website www.labyellov.nl Beheer website : Inge de Jong E-mail: Labyellovzevenaar@hotmail.com Sportcafé Lentemorgen : Hennie & Louise Tel.: 0316 - 52 99 54

1


2


Van de Bestuurstafel Op het moment dat ik dit stukje schrijf is de competitie weer in volle gang. De meeste teams hebben al drie wedstrijden gespeeld, overwegend met positief resultaat. En ik constateer met veel genoegen dat er enthousiast en met veel plezier wordt gespeeld. De sportieve sfeer tijdens onze thuiswedstrijden is duidelijk aanwezig en op de bankjes nemen steeds meer toeschouwers plaats. Jammer is dat we dit jaar met slechts drie jeugdteams in de competitie spelen. Ik vertrouw erop dat dat komende jaren beter wordt. Want ongetwijfeld zal er vanuit de mini-afdeling doorstroom naar de C-jeugd plaats vinden. De algemene ledenvergadering was als vanouds geanimeerd maar helaas slecht bezocht. Jammer, want het is voor iedereen een gelegenheid om mee te praten en mee te beslissen over alle zaken die de vereniging betreffen. Een kort verslag staat elders in dit Labje. Financieel zijn de zaken minder rooskleurig. Wij hebben geen geldsponsor meer en steeds minder bordsponsors. Menige adverteerder in ons Labje haakt af. Daarbij komt dat het ophalen van oud-papier minder oplevert omdat de gemeente dit bedrag afroomt. Daarnaast wil de gemeente ons ook nog gaan korten op de subsidie. Tegen dit laatste hebben we natuurlijk fel geprotesteerd en ik heb goede hoop dat deze bezuiniging niet doorgaat. Positief is dan wel weer dat we dit jaar meedoen met de Grote Clubactie, met dank aan Kim en haar mini’s. Ik hoop op een grote opbrengst. De tendens die ik meen te moeten constateren is dat de overheid zich steeds meer terug zal trekken als subsidieverstrekker, zowel op landelijk als op gemeentelijk niveau. We zullen zelf onze inkomstenbronnen moeten zoeken. In dit verband is het van belang dat we een goed functionerende sponsorcommissie hebben. Wij zijn dus op zoek naar mensen die hierin plaats willen nemen. Dat kunnen leden zijn, ouders van jeugdleden of anderen, niet-leden die Labyellov een warm hart toedragen. Mijn oproep is: laat van je horen als je interesse hebt. Met name mensen die kennis van zaken hebben op dit gebied zijn zeer welkom. Kees Arts, voorzitter

3


4


Van de Redactie We zijn al weer toe aan het eerste Labje van het seizoen 2012/2013. Het ligt in de bedoeling van de redactie dat ’t Labje minimaal 6x zal verschijnen inclusief het infolabje. Ook Labyellov ondervindt de gevolgen van de kredietcrisis en de bezuinigingen van de overheid. Van de 31 adverteerders hebben 8 adverteerders aangeven even te willen stoppen met adverteren. Dit is een flinke financiële aderlating voor de penningmeester. De redactie doet dan ook een oproep aan alle leden om nieuwe adverteerders aan te brengen. Denk daarbij aan relaties, werkgever of familie. Zie je mogelijkheden dan graag contact opnemen met Bé Iemhoff of Hens Sikkes. Ook voor eventuele (bord)sponsors willen Bé en Hens bemiddelen. Mede dankzij de inbreng van onze voorzitter heeft de gemeenteraad van Zevenaar de door het college van B. & W. voorgestelde aanvullende bezuinigingen van tafel geveegd. Helaas staat daar mogelijk een verhoging van de zaalhuur per 1-1-2013 tegenover. Dus van de regen in de drup. Voor de rubriek “De Labyellov pen………..” wordt verwezen naar een bijdrage van Marjon van Meines. Voor de volgende bijdrage doet Marjon een beroep op Paul Lemstra. Paul veel succes. Voor hen die voornemens zijn een bijdrage te leveren aan het clubblad geldt het volgende inleverschema: - uitgave dec. 2012/ jan. 2013: inleveren kopij uiterlijk dinsdag 4 december 2012; - uitgave febr./maart 2013 : inleveren kopij uiterlijk dinsdag 12 februari 2013; - uitgave april/mei 2013 : inleveren kopij uiterlijk dinsdag 9 april 2013 en - uitgave juni/juli 2013 : inleveren kopij uiterlijk dinsdag 4 juni 2013. Denk tijdens uw inkopen aan onze adverteerders. Veel leesplezier. En u weet het: uw redactie is graag in voor wensen, suggesties enz.. De redactie. Slagzin van de maand: “Piekeren is de verkeerde kant op fantaseren”

De website van Labyellov is enige tijd niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan de bouw van een nieuwe website. Zie het desbetreffende artikel in dit Labje 5


6


Arbitrage en Wedstrijdzaken Laten spelen van nieuwe leden Het laten spelen van net nieuw aangemelde leden is mogelijk, maar kan enkele consequenties bevatten. Indien een nieuw lid mee gaat spelen moet het altijd het bij aanmelding verkregen Nevobo relatienummer op het wedstrijdformulier vermelden. Spelen met de term ‘op aanvraag’ of ‘IA’ is niet mogelijk. Hiervoor wordt ook een boete opgelegd. Bij aanmelding van een nieuw lid dient er ook direct een pasfoto ingevoerd te worden zodat de spelerspas direct aangemaakt kan word. Spelen zonder spelerspas mag altijd, indien het Nevobo relatienummer en het ID-bewijs wordt meegenomen. Als er inderdaad zonder spelerspas gespeeld gaat worden zal er worden gekeken om welke reden de spelerskaart niet aanwezig is (nog geen foto aangeleverd, pas vergeten, te laat aangevraagd) en als dit verwijtbaar is naar de vereniging zal er sanctie worden opgelegd. Als dit niet verwijtbaar is zal in eerste instantie geen sanctie worden opgelegd. Elk lid kan aan het begin van de competitie binnen maximaal 3 weken een spelerspas bezitten. Houd hiermee dus rekening als een nieuw aangemeld lid een wedstrijd gaat spelen! Invullen libero op het wedstrijdformulier Bij de controle van de wedstrijdformulieren blijkt dat veel teams niet goed weten hoe en waar de libero op het formulier vermeld moet worden. De libero wordt ten eerste in het vak onderaan in het vak ‘liberospeler’ ingevuld, maar daarnaast moet de libero ook in het gewone vak voor de spelers ingevuld worden. De libero staat dus twee keer op papier. Indien er met twee libero’s gespeeld wordt, dient de eerste libero als hierboven ingevuld te worden. De tweede libero wordt alleen in het spelersvak ingevuld met een ‘L’ voor het shirtnummer. Protesten niet meer mogelijk In de Bondsraad van december 2011 is besloten het protestrecht in álle competities af te schaffen. In een eerdere Bondsraad was dit reeds voor de 3e klasse en lager besloten maar in december zijn dus ook de overige klassen erbij gekomen. Dat houdt in dat met ingang van het seizoen 2012-2013 het voor teams niet meer mogelijk is een protest in te dienen tegen toepassingen dan wel de uitleg van spelregels door één van de officials. Het recht van protest tegen een scheidsrechterlijke beslissing is een oude gewoonte binnen de volleybalsport. In geen enkele andere sport zien we de mogelijkheid tot het indienen van een protest bestaan. Het Hoofdbestuur is dan ook tot de conclusie gekomen, ook gezien de administratieve en logistieke rompslomp die dit voor zowel verenigingen als bond met zich meebrengt, dat het protestrecht in alle Nevobo competities afgeschaft dient te worden. De reglementen en spelregels zijn reeds op dit onderdeel aangepast. 7


8


Arbitrage en Wedstrijdzaken - vervolg Inspeelballen In de voormalige districten Nieuw Gelre en Twente is het de gewoonte dat de bezoekende teams zelf hun inspeelballen meenemen. Dus als teams van Labyellov in deze “oude” districten moeten spelen: eigen ballen meenemen! Bij Labyellov geldt dit nu voor JB1. Scheidsrechter Theo Boekhorst heeft de scheidsrechterlicentie behaald (code 6) en heeft inmiddels zijn eerste wedstrijden al gefloten. Theo, gefeliciteerd! Verstrekking scheidsrechterspassen Langs deze weg willen wij u informeren omtrent de wijziging in de verstrekking van scheidsrechterspassen. Met het landelijk besluit dat scheidsrechters voor wedstrijden tot en met de 1e klasse niet meer door de Nevobo worden aangewezen, is de noodzaak van het in het bezit zijn van een scheidsrechterspas voor deze groep arbiters niet meer relevant. De scheidsrechterspas was hoofdzakelijk bedoeld als middel voor scheidsrechters om te kunnen aantonen dat zij over de juiste licentie beschikken als zij bij een andere dan hun eigen vereniging fluiten. Voor de als ‘verenigingscheidsrechters’ geregistreerde scheidsrechters is deze noodzaak er niet, omdat zij alleen binnen de eigen vereniging fluiten. Ook voor de grote groep V6 scheidsrechters, die de Instaptoets voor de 3e klasse en lager gemaakt hebben, bestaat ons inziens deze noodzaak niet. Daarom heeft de Nevobo besloten alleen voor als ‘Regioscheidsrechter’ geregistreerde scheidsrechters (‘uitfluitende’ scheidsrechters) en de Nationale scheidsrechters een scheidsrechterspas te laten maken voor het seizoen 2012-2013. Graag zouden wij u willen verzoeken alle scheidsrechters binnen uw vereniging van deze informatie op de hoogte te brengen.

9


De Labyellov Pen Mij is gevraagd een stukje voor Labyellov te schrijven. Nou ja gevraagd…..in ieder geval ga ik mijn uiterste best doen om een stukje over mezelf te schrijven. Mijn naam is Marjon van Meines-Arts. Ik woon in Didam samen met mijn man André en 2 kinderen. Wij hebben 1 dochter, Iris van 14 jaar en een zoon Jelle van 11 jaar oud. Ik zelf ben 42 jaar en werkzaam op de operatieafdeling in ziekenhuis Rijnstate, locatie Zevenaar. Hier werk ik inmiddels al bijna 23 jaar. Wat heb ik met volleybal? Nou eigenlijk heel erg veel. Ik heb de jeugd doorlopen bij volleybal vereniging Victoria in Didam. Ik vond het altijd erg leuk en gezellig in Didam. Totdat het moment kwam dat ik naar de dames moest vanwege de leeftijd. Bij de dames werden andere eisen gesteld. Voor mijn gevoel hadden ze het bij die vereniging het toen iets te hoog in de bol. Voor de eerste teams werd van alles geregeld en de lagere teams moesten het maar allemaal zelf oplossen. Ik kan hierover meepraten daar ik een paar jaar in het tweede team gespeeld had en toen ik naar een lager team ging werd me ineens duidelijk dat dit niet is wat ik wilde. Ik kon mij niet vinden in hun manier van denken. Ik ben toen gestopt met volleyballen en ben overgestapt naar de basketbalvereniging Dedein in Didam. Ik heb wel een goed balgevoel dus kon ik me redelijk goed aanpassen. Na 4 jaar met veel plezier basketbal gespeeld te hebben, begon het toch weer te kriebelen. Ik wilde eigenlijk niet meer terug naar Victoria en op mijn werk was er iemand die bij Labyellov speelde. Zij vroeg of ik geen zin had om bij haar te komen kijken. Inmiddels is zij verhuisd naar Groningen en speel ik al heel wat jaren bij Labyellov. Ik speel nu niet meer op hoog niveau. Dit vind ik ook niet meer nodig. Wat ik wel heel belangrijk vind is het plezier wat je aan een spelletje volleybal beleeft. Dit jaar zijn wij gepromoveerd naar de derde klasse. Ik was hier niet zo heel erg enthousiast over maar de meerderheid van mijn team was dat wel en dan ga je mee met de meerderheid. Vorig jaar waren wij met ons team een rijkelijk bezet team. Dit jaar is dit echter een groot probleem. Door afmeldingen en blessures hebben wij nog maar 1 spelverdeelster en zo weinig mensen dat we genoodzaakt zijn om met een libero te spelen. Zij hebben mij gevraagd dit jaar op deze positie te spelen. Aan de ene kant vind ik dit een prima oplossing, daar ik ook met mijn schouder moet oppassen. Maar aan de andere kant vind ik het jammer dat ik niet meer mag serveren en aanvallen. We zijn inmiddels begonnen met de wedstrijden. De eerste was best lastig maar viel ons alleszins mee. Kijken wat dit seizoen ons gaat brengen. Uiteindelijk vond ik het toch wel leuk om een stukje voor jullie te schrijven. Voor het volgende lapje geef ik de pen door aan…….Paul Lemstra. Succes. Marjon van Meines.

10


Correctie Infolabje 2012 - 2013 De sectie technische zaken heeft enkele foutjes geconstateerd in het Infolabje seizoen 2012/2013. Het betreft:: - blz.25: aanvullen als lid van de TC Michel Lenderink Sikkeldreef 120 7006 KX Doetinchem Telefoon: 0314 - 365536

- blz. 27: teamindeling Dames 1 Vervallen: Marije Wolters Toevoegen: Tessa van Loenhout

RECREANTEN Heren 1 2 3 4 5 6 7 8

Contactpersoon: Steven Plug Albert van der Beek Rob Borgonjen Eddy Brekoo Peter de Groot Freek Jongkind Gerard Lammertink Jan Lobbezoo Antoon de Nijs

Maandag: 21.15-22.45 uur  0316-340485 9 10 11 12 13 14 15 16

Dames 1 2 3 4 5 6 7 8

Contactpersoon: Irene Biemond Trainer/coach: Bas Wiggers Fonsa Amsing Annelies Bannink Irene Biemond Heleen Bloemberg Monique Bon Sabine Bouman Annemieke Hendriks Bernadet Koning

Steven Plug Raymond Richards Jerry Rougoor Hans Schlotter Jan Sieslieng Gerard van Swaaij Leo Vermeer Alex Wielema

Donderdag: 19.45-21.15 uur  0316-842080  0316-330927 9 10 11 12 13 14 15

Kitty Kruis Anneke Laamers Joke van Leeuwen Dorothy Nijholt Ina te Paske Rikie Reijmer Tanja Scholten

11


Dames en Heren 1 2 3 4 5 6 7 8

Contactpersoon: Conni Moen Gerard Berndsen Chantal van der Berg Lydia Bloemberg Lidi Bruns Bart Elsebroek Martine Gerritsen Anouschka de Groot Gerrit de Jong test

Donderdag: 21.15-22.45 uur  0481-842560 9 10 11 12 13 14 15

Dames en heren 1 2 3 4 5 6

Contactpersoon: Klaas Westerdijk Bart Arts 7 Ruud Giesen 8 Gerard van der Heijden 9 Martin Kloppenberg 10 Ellen Oosterveld 11 Gerrit Peters 12

Conni Moen Elly Peters Henny Peterse Janine Schipper Vincent Teller Hellen Weikum Oleg Weikum

Donderdag: 21.15-22.45 uur  0316-525744 Henk Stevens Petra Stevens Jos van Uem Mark Wagener Frank Witjes Patrick Witjes

Activiteitenkalender Labyellov seizoen 2012/2013: Datum: 20-08-2012 19-09-2012 26-10-2012 03-12-2012 29-12-2012

Activiteit: Start seizoen 2012/2013 Algemene ledenvergadering Bowlingavond ABC-jeugd Sinterklaasfeest voor de mini’s Olieflappentoernooi

07-01-2013 30-01-2013 19-04-2013 21-04-2013 25-05-2013 01/02-06-2013 24-06-2013

Nivotola-toernooi + nieuwjaarsreceptie Scholentoernooi Bedrijventoernooi Lentetoernooi Vrijwilligersavond Kamp voor alle jeugdleden Einde seizoen (optie)

12


Nieuws Website Labyellov Op de laatste algemene ledenvergadering kwam het nog een keer aan de orde: de website van Labyellov is hard aan vernieuwing toe. De oude site is nu geblokkeerd omdat de informatie te ver achterloopt. Gelukkig is er al het ĂŠĂŠn en ander gebeurd om hier iets aan te doen. Afgelopen jaar hebben we gebruikt om op een rijtje te zetten wat Labyellov allemaal van een nieuwe website verwacht. De site moet meer de spil en het uithangbord van onze vereniging worden. Natuurlijk moet de site een modern jasje krijgen, maar dat geldt ook voor de functies en gebruiksvriendelijkheid ervan. Informatie over wedstrijden, locaties, uitslagen en activiteiten moet gemakkelijk te vinden zijn, ook op je mobieltje. Er moet een leuk plekje voor onze jeugd komen. Onder de motorkap willen we veel veranderen zodat het beheer van de site gemakkelijker wordt, en bijvoorbeeld oude informatie automatisch wordt opgeruimd. Met dit wensenlijstje zijn enkele websitebouwers benaderd. Walraven Webwerk is gekozen om onze nieuwe site te ontwerpen. Zij zijn inmiddels aan de slag gegaan. We verwachten dat de nieuwe site rond de jaarwisseling in de lucht zal zijn. Albert van der Beek

Grote Clubactie Dit jaar doet Labyellov weer mee aan de Grote Clubactie. Begin september hebben we de intekenlijsten uitgedeeld, en gelukkig zijn er een hoop leden fanatiek aan het verkopen geslagen. Vooral onze Cool Moves Volleyballers zijn direct enthousiast op pad gegaan, en hebben daarmee veel loten aan familie, vrienden en buurt kunnen verkopen. Ieder jeugdlid die 23 loten heeft verkocht, kan binnenkort een welverdiende bioscoopbon verwachten! We hebben nog niet alle lotenboekjes retour ontvangen (dit kan nog heel oktober), maar de tussenstand van het aantal verkochte loten is nu ruim 350 loten!! Een prachtig resultaat, aangezien 80% van de opbrengst voor onze clubkas is. Dit jaar is de opbrengst mede bedoeld voor de aanschaf van nieuwe volleyballen voor onze Cool Moves Volleyballers, en er zullen dan ook op korte termijn 20 nieuwe ballen besteld gaan worden. Ik wil graag alle verkopers, en lotenkopers hartelijk bedanken voor hun inzet! Natuurlijk hopen we dat er ook nog een aantal mooie prijzen op de verkochte loten gaan vallen. De uitslag van de trekking zal in het volgende Labje te vinden zijn. 13


WWW.AUTOBEDRIJFVANRENNES.NL

De Kia en Suzuki dealer voor de regio!

Hengelder 11, 6902pa Zevenaar, 0316-526592 Volg ons ook op twitter (@autovanrennes) en Facebook (Van Rennes)

14


Ledenvergadering Traditiegetrouw werd de ledenvergadering, gehouden op 19 september 2012, slecht bezocht. Het behoeft echter geen betoog dat wij -en dan bedoel ik de bestuursleden en wellicht de andere aanwezigen- graag met deze traditie zouden willen breken. Net als voorgaande jaren was ook deze vergadering zinvol en is een uitgelezen moment voor de leden om suggesties te doen, commentaar te leveren en opmerkingen te maken bij het bestuursbeleid. Onderstaand enkele zaken die aan de orde kwamen. - In de openingstoespraak deed de voorzitter een korte evaluatie van het afgelopen seizoen. Dat mag in bijna alle opzichten als goed bestempeld worden. Met name de resultaten van jeugdteams waren prima. De extra impuls bij de mini’s, waartoe het bestuur een jaar geleden had besloten, is prima uitgepakt. Kim Wolswijk heeft goed werk geleverd. Het bestuur heeft dan ook besloten om komend seizoen met de mini’s op ingeslagen weg door te gaan. - De jaarverslagen van de commissies werden mondeling afgehandeld; van elke commissie was een lid aanwezig om verslag te doen of er was een schriftelijk verslag dat werd voorgelezen. - De penningmeester lichtte het financieel jaarverslag over seizoen 2011/2012 toe. Het resultaat is een tekort van € 498. Dat is een meevaller t.o.v. het begrote tekort van € 1540. De kascontrolecommissie gaf haar goedkeuring aan het verslag. - De begroting over boekjaar 2012/2013 laat een negatief saldo van € 2119 zien. De vergadering ging hiermee akkoord en eveneens met de voorgestelde contributietarieven. - De Labyellov-wisseltrofeewerd toegekend aan Gracé Theunissen voor haar verdiensten met name voor de JeeCee. We constateren immers dat de JeeCeeactiviteiten met succes verlopen en een stijgende belangstelling vertonen. Daarnaast was zij actief als enthousiaste coach van het succesvolle Mc1-team. - Bestuursverkiezing. Er waren geen aftredende leden. Wel mochten wij een nieuw lid van het bestuur verwelkomen: Albert van de Beek trad toe namens de recreanten, door de vergadering geaccordeerd met algemene stemmen. - De website moet vernieuwd worden en daar is inmiddels toe besloten. In de financiële stukken is hiertoe een bedrag van € 1500 gereserveerd. - Ook is besloten dat de huidige sterk verouderde en niet meer functionele website platgelegd wordt. - Labyellov heeft sterk behoefte aan een sponsorcommissie. Deze commissie zal tot taak hebben om een sponsorplan te ontwikkelen en hieraan uitvoering geven. Een sportvereniging heeft sponsorgelden hard nodig met name nu blijkt dat de overheid zich steeds meer terug gaat trekken als subsidieverstrekker. Voor 15


onze vereniging is van belang dat op korte termijn advertentie-inkomsten gegenereerd worden met name nu BĂŠ besloten heeft hiermee te gaan stoppen na zeer veel jaren van PR-activiteiten. De voorzitter deed de toezegging leden te willen gaan werven onder alle leden van de vereniging, senioren junioren, recreanten en ouders van leden. Van belang is dan wel dat hij weet wie interesse heeft op dit terrein en beschikt over een zekere mate van bedrevenheid. Vandaar de oproep: Wie? O wie kan hij hiervoor benaderen? -

Niets meer aan de orde zijnd sloot de voorzitter de vergadering.

Kees Arts

GracĂŠ Theunissen ontvangt de Labyellov-wisseltroffee voor haar verdiensten met name voor de JeeCee.

16


Intersport Luising sponsort de sportverenigingen Intersport Luising uit Zevenaar heeft een nieuw sponsorconcept ontwikkeld. Door dit sponsorconcept komen aankopen van de leden van Labyellov bij Luising ten goede van de vereniging. Intersport Luising keert 3 % van de aankoopbedragen uit aan de vereniging. Bij de aankoop moet je aangeven dat je lid bent van Labyellov. Voor iedere ₏ 10,- aankoop wordt er dan een muntje in een koker gedaan, in ons geval de koker van Labyellov. Hierdoor wordt het zichtbaar hoeveel er voor Labyellov is besteed. De aankopen gelden voor het gehele assortiment van Intersport Luising, dus niet alleen voor volleybalbenodigdheden. Verder heeft Intersport Luising in de etalage een Wall of Fame ingericht. Dit houdt in dat foto’s van kampioenteams een tijdlang in de etalage worden opgehangen. Van Labyellov zijn dat nu de kampioenen van het afgelopen seizoen t.w. D4 en JC1. Tot slot: Het is uiteraard geen verplichting voor de leden om aankopen te doen bij Intersport Luising, maar de opbrengst is mooi meegenomen voor Labyellov. Het Bestuur

17


Na twee goed verlopen thuisronden in Lentemorgen valt er wel iets te vermelden over onze competitieteams. Het liefst heeft de redactie dat leden van deze teams dat zelf in het Labje doen, dus Michel dank je wel voor je positieve stukje over dames 1. Maar toch een volgende impressie van ons. Heren 1 en 2 zijn gemixt en spelen allebei met veel plezier , jongen en oud door elkaar en de resultaten zijn tot nu toe bevredigend, ga zo door mannen van Labyellov en beide nieuwkomers van Volti bij heren 2. Dames 1 telt twee nieuwe speelsters van buiten (zie verslag Michel) en twee zwangere dames, Sabine en Jill. Bovendien doen de drie meiden van het oude dames 4 ook goed mee en zal dames 1 dit seizoen weer behoorlijk mee kunnen komen en wellicht nog wel meer. Dames 2 gaat ouderwets voor de punten en wordt door Richard op zijn eigen wijze scherp gehouden. Ook bij dames 3 is een speelster in blijde verwachting en dit team zal doordeweeks ook weer lekker ballen in Lentemorgen en wijde omgeving. Het oude dames 5 speelt nu als dames 4 voor het eerst in de 3e klasse en zal het daar moeilijk krijgen om zich te handhaven. Meisjes A speelt nu als dames 5 in de 4e klasse en met veel plezier en zal na gewend te zijn bij de senioren nog heel wat puntjes pakken, tot groot genoegen van Guido. Meisjes A met hun overenthousiaste trainer/coach Arthur hadden aanloopproblemen maar winnen nu wel hun wedstrijden. Leuk om de toekomst van Labyellov zo bezig te zien. Jongens B met een paar meiden werden vorig seizoen twee keer kampioen, maar dat gaat dit keer niet lukken, want Rohda JB is te sterk. Toch speelt dit team van trainer/coach Harry een behoorlijk goed potje volleybal, mooi! GracĂŠ en Pieter zijn erg te spreken over meisjes C. Ze doen het met twee nieuwkomertjes hartstikke goed en doen mee om de eerste plaatsen. Geweldig meiden! We hoeven niet over de toekomst van Labyellov in te zitten sinds de komst van Kim Wolswijk. De mini-afdeling groeit als kool en de jeugd wordt goed getraind door Kim, Arthur, Pam, Robin en anderen en het is een genot om te zien, al dat grut aan het ballen. Theo Boekhorst heeft een test gedaan op internet en is nu Nevobo-scheidsrechter. Het is wel even wennen met hem op de bok i.p.v. op de bank, maar toch wensen wij Theo veel succes als scheids, wie weet stijgt hij op dit gebied ook nog tot grote hoogte.

18


Ongetwijfeld zal er binnen Labyellov wel/geen waardering en/of kritiek zijn op het functioneren van het bestuur en kader van onze club. Daarom is het zo jammer dat de afgelopen jaarvergadering zo slecht door gewone leden bezocht werd. Een gemiste kans, want dit is het enige podium binnen Labyellov waar men met elkaar in contact komt zonder aparte afspraken met elkaar te hoeven maken. Niet dat er zoveel problemen zijn bij ons, het loopt wel zoals het al jaren gaat maar toch. Voor aanstaande kaderleden lijkt het soms een gesloten bolwerk dat bestuuren kaderwerk en dat is jammer. Het vrijwilligerssysteem is kennelijk niet doorgegaan, want je hoort er niemand meer over. Terwijl er toch op diverse plaatsen mensen zijn die er al een tijdje mee willen stoppen maar geen opvolger kunnen vinden. Openheid over e.e.a. binnen Labyellov is te verkiezen boven moedeloos doormodderen, want dat kunnen we onze leden ook niet aandoen. We zullen Labyellov toekomstbestendig moeten/willen maken en dat doen we het liefst met zoveel mogelijk leden. Wie doet er mee en laat zich horen? We zijn benieuwd‌ Klaas Westerdijk zoekt nog stoere mannen/meiden voor het ophalen van oud papier in 2013. Wie durft?

19


Een zaterdag in sporthal Lentemorgen…

HET OPBOUWTEAM!

MC MET COACH COACHING MC

HET PUBLIEK 20

DE TELLERS


DAMES 5 HET BESTUUR

COACHING MA DE SCHEIDS

HENK, TINE EN KEES

EN TOEN WAS ER KOFFIE….. 21


22


Mag ik u voorstellen? Mag ik u even voorstellen aan het “nieuwe” dames 1 van Labyellov. Vond het dan toch maar eens tijd voor een stukje over Dames 1. Er is dan ook zoveel veranderd vanaf vorig jaar dat ik nu niet anders meer kon. Ik ben vorig jaar voor het eerst begonnen met de dames en heb toen Monica als nieuweling meegenomen uit Doetinchem en heb het erg naar mijn zin gehad. Het was dan ook een geslaagd seizoen met uiteindelijk een 4e plek en dat met nog maar 7 spelers over aan het einde van het seizoen. Door deze krappe bezetting moesten er toch dingen veranderen dit seizoen voor de weg verder omhoog. Niet dat Rianne, Iris, Monica, Pien, Charel, Sabine en Jill het niet aan zouden kunnen maar met Sabine op knappen voor een baby boy, Jill ook zwanger en Charel voor een half jaar naar Curaçao bleven er toch wat te weinig spelers over. Gelukkig dat Janneke dan wel weer terug gekomen is van een half jaartje België maar dan blijft het toch te weinig om een goed seizoen te draaien. Dus eerst maar eens gekeken in onze eigen kweekvijver. Daar bleken nog 3 zeer leuke visjes in te zwemmen. Dus Vera, Tessa en Dayenne van Dames 4 over laten komen naar het eerste en ze doen het momenteel erg goed. Met alleen Vera op spelverdeling ben ik opzoek gegaan naar een 2e spelverdeler voor ons team. Ik ben daarbij op de 18 jarige Selina Akker gekomen uit Doetinchem. Zij heeft vorig jaar gespeeld bij Sparta Zelhem Dames 1 in de promotie klasse. Daarmee had ik mijn team compleet totdat ik hoorde dat de 16 jarige Britt Rijkse ook uit Doetinchem het niet meer naar de zin had bij Orion. Zij is libero en hebben haar gevraagd om eens mee te komen doen net zoals bij Selina. Na een paar trainingen was iedereen er wel mee eens dat beide een welkome aanvulling zijn voor ons team. De bekerwedstrijd tegen Pajodos was onze eerste wedstrijd en ging best zwaar. Na 2 uur hebben we dan toch de wedstrijd kunnen winnen met 3-2. Daarna kwam DVO bij ons op bezoek. Ook tegen hun ging na 2 uur de winst met 3-2 naar ons. Uit bij VIOS Beltrum hebben we 3 sets redelijk goed mee kunnen komen maar ging de winst met 3-1 naar VIOS. Het team moet nog duidelijk wennen aan elkaar maar ik zie ze wel met de week steeds meer vooruit gaan met momenteel als hoogtepunt de wedstrijd van afgelopen zaterdag tegen Orion. Daar stond op eens een team dat van elkaar wist wie wat deed en werd er met lef gespeeld. Wat dan ook resulteerde in een 4-0 zege. Natuurlijk zijn er nog steeds punten om te verbeteren (en gelukkig ook maar) maar als we zo doorgaan dan kan het wel eens een heel mooi seizoen worden. Dus hierbij nodig ik dan ook iedereen uit om eens te komen kijken bij een thuiswedstijden om 13:45 van dit leuke dames 1. Greetz, Michel Lenderink 23


24


Jarige Jeugdleden In de maanden oktober, november en december vieren de volgende jeugdleden hun verjaardag: In oktober

In november

In december

3 Dewi Degens 9 Yentl Minkman 10 Michelle Vreeken

Zij wordt Zij wordt Zij wordt

11 17 14

12 13 14 24

Hij wordt Zij wordt Zij wordt Zij wordt

11 18 12 15

Hij wordt Zij wordt Zij wordt

10 9 11

Zij wordt Zij wordt Zij wordt

13 8 10

Patrick Streppel Pernille Wiendels Myrthe Berndsen Linda Janssen

4 Jordy Jansen 4 Justine Pes 26 Sam Matser 5 Danique Schipper 8 Aniek Visser 9 Nina Wiggers

Namens heel Labyellov: HARTELIJK GEFELICITEERD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

25


Denk tijdens uw inkopen aan onze adverteerders

26


Projectmatig creëren De leden worden volledig op hun creativiteit en commitment aangesproken, waardoor de projectverantwoordelijkheid maximaal kan worden gedelegeerd. Het accent ligt op het managen van de chaos, op het bundelen van energie en op het beheren van relaties. Bij projectmatig creëren in minder energie nodig om het project te beheersen, om ervoor te zorgen dat de leden van het team zich houden aan afspraken, dat tijd geld, kwaliteit, informatie en organisatie beheerst worden. Dit is in het kort waar de Jee Cee zich mee bezig houdt en gaat houden. Mooie doelstelling toch? Nee zonder dollen de Jee Cee gaat wederom proberen om er een leuk en gezellig jaar van te maken voor onze jeugdleden. De eerste vergadering zit er op, en de sfeer mag ronduit goed worden genoemd. Een voorwaarde om te kunnen excellereren binnen het toch al ambitieuze Labeyllov. Er zijn al diverse zaken geregeld. Zaken die we nu al willen delen met jullie allemaal. Zo kunnen we nu al bekend maken dat we volgend jaar, 2013, weer een volleybalkamp gaan organiseren. Houd daarom de data 1 en 2 juni vrij in de agenda, omdat dat de dagen zullen zijn waarop dit gezellige evenement zal worden gehouden. De ervaring heeft inmiddels geleerd dat dit volleybalkamp leuk, gezellig en leerzaam is bovendien. Vorige edities zijn ons altijd goed gezind geweest wat betreft het weer, maar zelfs al zouden we het komende jaar minder goede weergoden hebben dan nog, zal het wederom een weergaloos festijn worden. Zeker met de florerende mini afdeling die door de inspanningen van “onze” Kim weer meetelt kunnen we nu al een leuke happening tegemoet zien. Daarom nogmaals noteer deze data in je agenda! Dan kunnen we ook melden dat tijdens het verschijnen van dit Labje er ook een avond bowlen voor de jeugdteams is geweest. De teams MA1, JB1 en MC1 met hun trainers en begeleiders hebben op 26 oktober een bowlingavond gehad in Zevenaar. Wie er uiteindelijk als winnaar uit de bus is gekomen kan ik nu niet vermelden, maar zal zeker in de wandelgangen vermeld worden. Dan is de Jee Cee er ook in geslaagd om de goedheiligman Sinterklaas te strikken voor een bezoek aan de jeugd en mini afdeling van Labyellov. Samen met enkele trouwe pieten zal de Sint Labyellov aandoen voor een bliksembezoek. Houd allemaal de komende weken in de gaten voor de uitnodiging die je zult ontvangen voor dit hoog geplaatste bezoek.

27


28


Projectmatig creëren - vervolg En natuurlijk kunnen we nu ook al melden dat er aan het einde van het jaar, 29 december wel te verstaan, het alom geprezen en gevreesde Olieflappentoernooi georganiseerd zal gaan worden. Ook daar zal iedereen vroegtijdig een uitnodiging voor ontvangen om er dan met z’n allen een daverende afsluiting van het jaar 2012 van te maken. Zoals je lezen kunt genoeg activiteiten die de moeite waard zijn het komende seizoen. Namens de Jee Cee willen we nu al iedereen bedanken voor de medewerking en hopen nog op vele goede jaren. Tot een volgen d schrijven….

29


30


Cool Moves Volley Het nieuwe seizoen in alweer in volle gang, en bij het Cool Moves Volleybal hebben we alweer verschillende nieuwe en enthousiaste leden mogen begroeten. Pien heeft haar trainerscarrière vervolgt bij meisjes C, maar Larissa, Arthur, Robin en Pam staan iedere week weer klaar voor onze jongste volleyballers. En we zijn heel blij dat Lars en Hanneke ook helpen bij onze trainingen. Een mooie invulling van hun maatschappelijke stage. We zijn gestart met 5 teams: 2x niveau 2, 1x niveau 3, 1x niveau 4 en 1x niveau 6. Ook hebben we al onze eerste toernooien gespeeld. Voor niveau 6 is dit seizoen zeer succesvol begonnen. Ze hebben veel wedstrijden gewonnen tijdens de indelingstoernooien, en hebben zich daardoor weten te plaatsen voor de hoogste poule niveau 6 te Hoog Keppel. Deze meiden spelen intussen veel ballen in 3x, waardoor we ook al regelmatig mooie aanvallen zien, en de sfeer onderling is ook erg goed. Er wordt hard gewerkt voor iedere bal en elk punt wordt gevierd. Niveau 4 was helaas het eerste toernooi niet compleet. Hierdoor hebben we spelers moeten lenen en dat is altijd lastig, omdat je natuurlijk niet op elkaar ingespeeld bent. Gelukkig verliepen de wedstrijden prima: twee gewonnen en één verloren. Ze hebben prima gespeeld, en gelukkig hebben we inmiddels wat nieuwe leden erbij gekregen, die bij dit team mee kunnen gaan spelen tijdens het volgende toernooi. Niveau 3 is het eerste toernooi gestart in de beginnerspoule. Dit bleek veel te gemakkelijk. Alle wedstrijden zijn dik gewonnen, en de volgende keer spelen ze dan ook in de poule met gevorderden teams en gaan we kijken of we dan net zo succesvol kunnen zijn. Niveau 2 heeft het eerste toernooi met 1 team gespeeld, omdat dit toernooi in de herfstvakantie viel, en een aantal speelsters lekker op vakantie gingen. Het was een leuk toernooi, en we hebben één wedstrijd gewonnen, één gelijk gespeeld en één verloren. Afgelopen weken hebben we volleyballessen gegeven op basisschool Lindenhage in groep 4 en groep 8, tijdens de gymlessen. De lessen werden verzorgd door Kim, 31


WWW.AUTOBEDRIJFVANRENNES.NL

De Kia en Suzuki dealer voor de regio!

Hengelder 11, 6902pa Zevenaar, 0316-526592 Volg ons ook op twitter (@autovanrennes) en Facebook (Van Rennes)

32


Rianne, Michiel, Pien en Michel. Er is erg enthousiast meegedaan door alle kinderen, en we hopen natuurlijk dat we een aantal kinderen hierdoor gaan kiezen voor onze fantastische sport. Op 22 en 29 oktober kunnen alle kinderen die interesse hebben in het volleybal, meedoen aan onze instuiftrainingen van 17.00 uur tot 18.15 uur in sporthal de Lentemorgen.

Nieuwe shirts Cool Moves Volleybal

Vorig seizoen hebben we onder onze Cool Moves Volleyballers een wedstrijd gehouden voor een leuk ontwerp voor ons nieuwe shirt. We hebben prachtige tekeningen ontvangen, en de tekening van Emma Teunissen is uiteindelijk gekozen tot winnaar. Inmiddels zijn de shirts gedrukt, en spelen we op de toernooien in onze prachtige nieuwe shirts.

33


Recrea - Labbertjes Sinds de start van dit seizoen op 20 augustus is de opkomst van de recreanten gemiddeld goed te noemen. Een mooie ontwikkeling en prima voor het speelplezier, want met zes personen is het fijner ballen dan met drie of vier. Dat Klaas Westerdijk niet meer mag volleyballen is erg jammer, maar als non-playing captain blijft hij verbonden aan zijn oude vertrouwde groep. De meeste avonden is hij wel aanwezig en de cadeaupot is dan nu goed gevuld of niet Klaas? In het Infolabje staat niet de correcte lijst met recreanten-groepen. De goede lijst staat elders in dit Labje. Bovendien staat god old Bas Wiggers er nu ook als trainer/coach van ‘zijn dames’! Bas wordt volgend jaar 80 jaar en wil dan stoppen met al zijn bezigheden bij Labyellov. Wij zijn bang dat dit niet gaat lukken, of niet dames? Petje af voor Bas, zo’n jarenlange trouwe inzet en met zoveel wederzijds plezier, dat kom je ook bij Labyellov zelden tegen, compliment voor Bas maar ook voor ‘zijn dames’!! Dit jaar geen wijkentoernooi Duiven voor onze recreanten. Teveel overlappende data met onze eigen speelavonden en het Nevobo-toernooi in Pannerden. We slaan gewoon een seizoen over en kunnen daarna weer aanhaken, want de opzet, dus op zijn Labyellov’s, spreekt ons wel aan uiteraard naast de gezellige sfeer daar in de oude Spellewaard, haha. Woensdag 31 oktober spelen de mannen van Labyellov 1 en 2 in poule C tegen Victoria en Wevoc in Pannerden en hopen deze tegenstanders achter zich te laten, zodat een team van Labyellov kampioen wordt en dan promoveert, zou mooi zijn. De 2e ronde in Pannerden is op woensdag 12 december en dan verzorgt Labyellov tevens de wedstrijdleiding. Tafel 13 doet het de eerste ronden ook goed op het mid-week toernooi in sporthal Valkenhuizen in Arnhem en wil graag promoveren, afwachten maar. Kortom het loopt momenteel lekker bij de recreanten en we hopen dat het zo blijft!! Blijft allen trouw komen en speel zo optimaal!!

34


Wijken-toernooi Duiven Dit seizoen doet er geen team van Labyellov mee aan het wijken-toernooi in Duiven. Het programma is dusdanig dat het moeilijk voor ons wordt om elke keer een compleet team bij elkaar te krijgen. Erg jammer en dat vinden de mensen in Duiven ook, zie onderstaande reacties van het bestuur. Inmiddels zijn er al weer spelers van ons benaderd om mee te doen in andere teams en dat gaat ook gebeuren. Er is altijd behoefte aan spelers en wellicht willen er nog leden van ons meespelen. Meld je bij mij aan en dat kan individueel maar ook als team, want jullie zijn in Duiven altijd meer dan welkom. Antoon de Nijs Geacht bestuur.Tot onze spijt moeten wij onze deelname aan uw wijktoernooi per direct opzeggen. Maandag en donderdag zijn onze speel/trainingsavonden en woensdag 12 december spelen ook nog met onze beide teams in Pannerden in de nevobo-competitie. Het is ons zo onmogelijk om voldoende mensen op de been te krijgen voor uw toernooi, jammer genoeg. Wij wensen u een goed seizoen 2012/13 toe en wellicht kunnen we in de toekomst nog eens aan uw gezellige toernooi deelnemen. Met sportieve groeten, Antoon de Nijs, teamleider. *** Hallo Antoon, Ik vind het heel jammer dat het laatste Zevenaarse team ons nu ook gaat verlaten. Het was altijd gezellig en bovendien hebben we jouw inbreng bij het opstellen van de wedstrijdschema’s altijd erg gewaardeerd. Waarvoor hartelijke dank !! Ik hoop je nog eens terug te zien bij een van de toernooien en wellicht kunnen we in de toekomst weer een Zevenaars team verwelkomen. Ik zie je binnenkort nog wel in de Sporthal Lentemorgen als ik bij mijn dochter kom kijken. Groet, Wil *** Antoon, Alle begrip voor jullie afmelding. Ik wil mijn hartelijke dank uiten voor jullie sportieve en vooral enthousiaste deelname aan onze volleybalcompetitie. Ik waardeerde jullie aanwezigheid enorm en denk met geneogen terug aan jullie teams. Jullie spel was een waardevolle input voor het sociale en creatieve volleybal van de rest. Groet allen en nogmaals mijn dank, Sjack VZ Sportactiviteiten Duiven 35


NIVOTOLA 2013 Dit seizoen wordt het Nivotola-toernooi gehouden op maandag 7 januari 2013 van 19.30 tot ca 22.00 uur, met daarop volgend, de nieuwjaarsreceptie bij Hennie. Nivotola staat voor:

Nieuwjaars Intern VOlleybal TOernooi LAbyellov. Alle senioren plus de A en B jeugd mogen meedoen. Er worden gemengde teams samengesteld van: senioren, jeugd en recreanten. I.v.m. de feestdagen moeten we tijdig weten, wie er allemaal meespelen. Via de aanvoerders/sters en/of andere contactpersonen willen wij van elk team of groep vòòr 5 december weten wie er mee doen. (inschrijfformulieren eind november) Dus geef je op bij jouw aanvoerder/ster / coach of bij: Gerard Lammertink tel: 33 05 87 e-mail geerlam@dds.nl

36


Wedstrijdschema seizoen 2012 / 2013 Datum 02-11 03-11 03-11 03-11 03-11 03-11 03-11 03-11 05-11 07-11 07-11 09-11 10-11 10-11 15-11 17-11 17-11 17-11 17-11 17-11 17-11 17-11 17-11 23-11 24-11 24-11 24-11 28-11 01-12 01-12 01-12 01-12 01-12 01-12 01-12 06-12 08-12 08-12 08-12 08-12 08-12 08-12 08-12

Tijd 19:30 11:30 11:30 13:45 13:45 15:45 15:45 15:45 19:30 19:30 21:00 20:00 10:00 15:00 20:30 11:30 11:30 13:45 13:45 13:45 15:45 15:45 15:45 21:00 14:00 14:30 15:00 21:00 13:00 15:00 15:30 16:00 17:00 18:00 18:00 20:30 11:30 11:30 11:30 13:45 13:45 13:45 15:45

Team thuis Blok '71 DS 1 Labyellov MC 1 Labyellov JB 1 Labyellov DS 1 Labyellov HS 1 Labyellov HS 2 Labyellov DS 2 Labyellov DS 4 Grol DS 3 The Phantoms DS 1 The Phantoms HS 1 DES DS 2 AAA BOVO MC 3 Langhenkel Orion DS 7 Labyellov DS 3 Labyellov MA 1 Labyellov JB 1 Labyellov DS 1 Labyellov HS 1 Labyellov DS 5 Labyellov DS 2 Labyellov HS 2 Labyellov DS 4 Favorita DS 3 Focus MA 1 Agilitas JB 1 Sparta Zelhem DS 2 DES DS 3 Pajodos MC 1 BVC'73 HS 2 Favorita DS 2 Wilskracht DS 1 Marvo 76 DS 1 Dynamo-Neede HS 2 Dynamo-Neede DS 5 Labyellov DS 3 Labyellov MA 1 Setash JB 1 Labyellov MC 1 Labyellov DS 5 Labyellov HS 1 Labyellov DS 1 Labyellov DS 2

Team uit Labyellov DS 3 V.C.V. MC 3 Arvevo JB 1 V.C.V. DS 2 KSH HS 1 V.C.V. HS 2 Pajodos DS 2 Pajodos DS 3 Labyellov DS 3 Labyellov DS 5 Labyellov HS 1 Labyellov DS 2 Labyellov MC 1 Labyellov DS 4 SV Halle DS 1 Smash '68-SCM MA 1 Agilitas JB 1 WIK Steenderen DS 2 Wevoc HS 2 Pajodos DS 5 Wevoc DS 2 Pajodos HS 1 Wevoc DS 3 Labyellov DS 3 Labyellov MA 1 Labyellov JB 1 Labyellov DS 5 Labyellov DS 3 Labyellov MC 1 Labyellov HS 2 Labyellov DS 1 Labyellov DS 4 Labyellov DS 2 Labyellov HS 1 Labyellov DS 5 KSV DS 2 Langhenkel Orion MA 1 Labyellov JB 1 Favorita MC 2 Volga DS 4 Sparta Zelhem HS 1 Boemerang DS 2 Kerkemeijer Gemini DS 2

Locatie IJsselweide, Gendringen Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Den Elshof, Groenlo Beumerskamp, Doesburg Beumerskamp, Doesburg B. Ruysschool, Angerlo Stationsplein, Aalten De Bongerd, Doetinchem Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Eurohal, Dinxperlo Hessenhal, Hoog-keppel Kermisland, Arnhem de Pol, Zelhem B. Ruysschool, Angerlo Pauwengaard, Pannerden 't Onderschoer, Barchem Eurohal, Dinxperlo Koningin Beatrixzaal, Wehl Waalderweg, Marienvelde 't Spilbroek, Neede 't Spilbroek, Neede Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Brink, Huissen Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar

37


08-12 08-12 11-12 15-12 15-12 15-12 15-12 15-12 15-12 15-12 15-12 22-12 22-12 09-01 09-01 10-01 12-01 12-01 12-01 16-01 19-01 19-01 19-01 19-01 19-01 19-01 24-01 24-01 26-01 26-01 26-01 26-01 26-01 29-01 02-02 02-02 02-02 02-02 02-02 02-02 21-02 22-02 23-02 23-02 23-02 23-02 28-02

38

15:45 15:45 21:00 11:30 11:30 13:45 13:45 13:45 15:00 15:45 15:45 13:30 13:30 21:00 21:00 20:30 15:45 15:45 16:00 20:00 13:45 13:45 13:45 15:45 15:45 15:45 20:15 20:30 13:00 15:00 16:45 17:30 18:00 20:00 13:45 13:45 13:45 15:45 15:45 15:45 20:30 19:30 15:00 16:00 17:00 18:00 20:30

Labyellov HS 2 Labyellov DS 4 Pajodos DS 4 Labyellov MC 1 Labyellov JB 1 Labyellov DS 1 Labyellov HS 1 Labyellov DS 5 Pajodos MA 1 Labyellov DS 4 Labyellov DS 2 AAA BOVO DS 2 AAA BOVO HS 3 Dash DS 6 D.V.O. DS 3 Labyellov DS 3 Reflex HS 4 Reflex DS 2 Smash '68-SCM HS 1 Volga DS 3 Labyellov DS 5 Labyellov DS 1 Labyellov HS 1 Labyellov DS 2 Labyellov HS 2 Labyellov DS 4 V.C.V. DS 5 Labyellov DS 3 Langhenkel Orion DS 3 Victoria DS 2 Grol HS 1 WSV DS 2 Rivo HS 1 Actief '81 DS 1 Labyellov DS 5 Labyellov DS 1 Labyellov HS 1 Labyellov DS 2 Labyellov HS 2 Labyellov DS 4 Labyellov DS 3 KSH HS 1 Pajodos DS 3 V.C.V. HS 2 Pajodos DS 2 V.C.V. DS 2 Labyellov DS 3

Dash HS 2 Dash DS 5 Labyellov DS 3 D.V.O. MC 2 Langhenkel Orion JB 2 Focus DS 2 Vollverijs HS 1 Tornado/Harfsen DS 5 Labyellov MA 1 V.IJ.V. DS 3 V.IJ.V. DS 1 Labyellov DS 1 Labyellov HS 2 Labyellov DS 5 Labyellov DS 1 Favorita DS 3 Labyellov HS 2 Labyellov DS 2 Labyellov HS 1 Labyellov DS 3 Halley DS 7 VIOS Beltrum DS 1 Halley HS 1 Halley DS 3 VIOS Beltrum HS 1 Halley DS 4 Labyellov DS 4 KSH DS 2 Labyellov DS 1 Labyellov DS 5 Labyellov HS 1 Labyellov DS 2 Labyellov HS 2 Labyellov DS 3 ROHDA DS 2 Tornado/Harfsen DS 2 Langhenkel Orion HS 4 VIOS Eefde DS 1 Brevolk HS 1 ROHDA DS 1 Blok '71 DS 1 Labyellov HS 1 Labyellov DS 4 Labyellov HS 2 Labyellov DS 2 Labyellov DS 1 Grol DS 3

Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Pauwengaard, Pannerden Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Pauwengaard, Pannerden Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Stationsplein, Aalten Stationsplein, Aalten 't Jebbink, Vorden de Kamp, Hengelo Gld Lentemorgen, Zevenaar Sportcentr. Triominos, Duiven Sportcentr. Triominos, Duiven Sportcentr. Triominos, Duiven de Pol, Gaanderen Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar van Pallandthal, Varsseveld Lentemorgen, Zevenaar Rozengaarde, Doetinchem de Muizenberg, Didam Den Elshof, Groenlo de Kei, Warnsveld Dorpsacc., Rietmolen De Nieuwhof, Westervoort Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar het Kempken, Harreveld Pauwengaard, Pannerden van Pallandthal, Varsseveld Pauwengaard, Pannerden van Pallandthal, Varsseveld Lentemorgen, Zevenaar


02-03 02-03 02-03 02-03 02-03 02-03 06-03 09-03 09-03 09-03 09-03 09-03 09-03 15-03 21-03 23-03 23-03 23-03 23-03 23-03 23-03 03-04 04-04 05-04 06-04 06-04 06-04 06-04 11-04 11-04 13-04 13-04 13-04 19-04 20-04 20-04 20-04 20-04 20-04

13:45 13:45 13:45 15:45 15:45 15:45 20:30 13:30 15:00 16:00 16:00 17:00 18:30 19:00 20:30 13:45 13:45 13:45 15:45 15:45 15:45 19:45 21:00 19:30 15:00 15:30 15:30 15:30 20:30 21:00 14:30 16:15 17:30 20:45 13:45 13:45 15:45 15:45 15:45

Labyellov DS 5 Labyellov DS 1 Labyellov HS 1 Labyellov HS 2 Labyellov DS 4 Labyellov DS 2 SV Halle DS 1 WIK Steenderen DS 2 Pajodos DS 5 Wevoc DS 2 Wevoc HS 2 Pajodos HS 1 Wevoc DS 3 Tornado/Harfsen DS 5 Labyellov DS 3 Labyellov DS 1 Labyellov HS 1 Labyellov DS 5 Labyellov DS 2 Labyellov HS 2 Labyellov DS 4 Kerkemeijer Gemini DS 2 Sparta Zelhem HS 1 KSV DS 2 Volga DS 4 Boemerang DS 2 Dash HS 2 Dash DS 5 Labyellov DS 3 Vollverijs HS 1 V.IJ.V. DS 3 Focus DS 2 V.IJ.V. DS 1 Rivo DS 2 Labyellov DS 5 Labyellov HS 1 Labyellov DS 4 Labyellov DS 2 Labyellov HS 2

The Phantoms DS 1 AAA BOVO DS 2 The Phantoms HS 1 AAA BOVO HS 3 Langhenkel Orion DS 7 DES DS 2 Labyellov DS 3 Labyellov DS 1 Labyellov DS 5 Labyellov DS 2 Labyellov HS 1 Labyellov HS 2 Labyellov DS 4 Labyellov DS 5 DES DS 3 Favorita DS 2 Dynamo-Neede HS 2 Dynamo-Neede DS 5 Marvo 76 DS 1 BVC'73 HS 2 Wilskracht DS 1 Labyellov DS 2 Labyellov HS 1 Labyellov DS 3 Labyellov DS 5 Labyellov DS 1 Labyellov HS 2 Labyellov DS 4 Pajodos DS 4 Labyellov HS 1 Labyellov DS 4 Labyellov DS 1 Labyellov DS 2 Labyellov DS 3 Sparta Zelhem DS 2 Longa'59 HS 2 Longa'59 DS 5 D.V.O. DS 6 D.V.O. HS 2

Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Meisterkamp, Halle Hooge Wessel, Steenderen Pauwengaard, Pannerden de Pals, Westervoort de Pals, Westervoort Pauwengaard, Pannerden de Pals, Westervoort Braninkhal, Laren Gld Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar 't Timpke, Borculo de Pol, Zelhem de Bult, Vragender de Pol, Gaanderen De Pickerhal, Eibergen 't Jebbink, Vorden 't Jebbink, Vorden Lentemorgen, Zevenaar de Paasberg, Terborg de Pokkershutte, Doetinchem Hessenhal, Hoog-keppel de Pokkershutte, Doetinchem Dorpsacc., Rietmolen Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar

39


Standen per 29 oktober 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Team Dames 1e klasse D VIOS Beltrum DS 1 Focus DS 2 Tornado Harfsen DS 2 Labyellov DS 1 AAA BOVO DS 2 V.C.V. DS 2 D.V.O. DS 3 WIK Steenderen DS 2 Boemerang DS 2 Favorita DS 2 Orion DS 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4

18 17 16 14 13 12 9 7 6 5 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dames 3e klasse K Pajodos DS 3 Halley DS 4 V.C.V. DS 5 Wevoc DS 3 Longa '59 DS 5 Orion DS 7 Dash DS 5 ROHDA DS 1 V.IJ.V. DS 3 Labyellov DS 4 Wilskracht DS 1

5 4 4 5 3 4 4 4 4 4 5

25 19 17 14 8 8 7 7 4 4 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Team Dames 2e klasse G Marvo 76 DS 1 Halley DS 3 Wevoc DS 2 Gemini DS 2 V.IJ.V. DS 1 VIOS Eefde DS 1 Labyellov DS 2 Reflex DS 2 DES DS 2 WSV DS 2 D.V.O. DS 6 Pajodos DS 2 Dames 4e klasse E Pajodos DS 5 Tornado Harfsen DS 5 Dynamo-Neede DS 5 Halley DS 7 ROHDA DS 2 Volga DS 4 Sparta Zelhem DS 2 Dash DS 6 Victoria DS 2 Labyellov DS 5 The Phantoms DS 1

Heren 2e klasse E Rivo HS 1 Brevolk HS 1 VIOS Beltrum HS 1 AAA BOVO HS 3 Dash HS 2 Reflex HS 4 BVC'73 HS 2 D.V.O. HS 2 Labyellov HS 2 V.C.V. HS 2 Pajodos HS 1

5 5 5 4 4 4 5 4 5 3 4

23 17 15 14 11 10 10 7 7 6 0

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

40

W

P

W

P

5 6 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5

22 19 18 16 15 15 14 14 11 6 3 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4 5 5 6 5 6 4 5 5 4 5

19 16 15 15 14 14 10 9 9 8 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Meisjes A 2e klasse C Smash '68-SCM MA 1 Labyellov MA 1 Focus MA 1 Pajodos MA 1 Orion MA 1

5 4 4 4 3

23 14 10 2 1

1 2 3 4 5 6

Meisjes C 2e klasse E Longa '59 MB 2 Favorita MC 2 Pajodos MC 1 The Phantoms MC 1 Labyellov MC 1 D.V.O. MC 2 Reflex MC 1 V.C.V. MC 3 Victoria MC 1 AAA BOVO MC 3 Halley MC 3

5 4 5 4 5 4 5 3 4 4 5

24 20 18 14 13 10 9 8 4 0 0

Team Dames 3e klasse H DES DS 3 Volga DS 3 KSV DS 3 Rivo DS 2 Actief '81 DS 1 Labyellov DS 3 Grol DS 3 Pajodos DS 4 Blok '71 DS 1 KSH DS 2 Favorita DS 3 SV Halley DS 1 Heren 1e klasse D Orion HS 4 Vollverijs HS 1 Sparta Zelhem HS 1 KSH HS 1 Grol HS 1 Labyellov HS 1 Longa '59 HS 2 The Phantoms HS 1 Halley HS 1 Smash '68-SCM HS 1 Wevoc HS 2 Dynamo-Neede HS 2 Jongens B 2e klasse C ROHDA JB 1 Setash JB 1 Labyellov JB 1 Arvevo JB 1 Orion JB 2 Agilitas JB 1

W

P

5 4 4 5 5 4 4 4 5 3 3 4

20 15 13 13 11 10 10 8 8 7 5 5

5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5

24 23 16 15 12 11 10 9 8 8 6 3

5 5 5 5 5 5

22 16 14 13 9 1

Labje oktober november  

Labje oktober november 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you